IBM-94 Map Scores

This page includes CIMDE's map scores for the IBM 94 mapping panel. The derived maps are the cIBM map sets. Note that only the "on-frame" loci are included in this dataset.


BinIBM Neighbors coordinateProbeProbe TypeLocusScore
1.000.00p-umc1354PCR - SSRumc1354
BBABBBAAA-BBBBBBAAAABAAAABBABBBAABBBBB-AABBA-ABABA-AABBBABBAAABBBB-BAAABABABBAB-AABBAB-BA-AABB
1.01-2.30p-phi056PCR - SSRphi056(tub1)
BB-BBBAAAA-BBBAAAAAABAAAAB--B-BAABBBB-AAABBAAAB-BAAAABBBABBAAABBBBABAAABABABAABAAABBAB-BAB-ABB
1.012.50p-tub1DNA Probetub1
BB-BBBAAAA-BBBAAAAAABAAAABBABBBAABBBBBAAABBAAABABAAAABBBABBAAABBBB-BBAABABAB-ABAAABBABABA-AABB
1.0110.50p-dmt103cDNAdmt103b
BBABBBAAAAABBBAAAAAABAAAABBABBBAABBBBBAAAABAABBAAAAAABBBABBAAABBBB-B-AABABABAABAAABB-AABABAAAB
1.0110.50p-umc1177PCR - SSRumc1177
ABABBBAAAAAB-BAAAA-ABAAAABBABBBAABBBBBAAAABAABBAAAAAABBBA-BAAABBBBABAAABABABAABAAABBAABBA-AAAB
1.0116.50p-umc1566PCR - SSRumc1566
ABABBBAAAABBABAAAA-ABAAAABBABBBAABABBBAAAABAABBAAAAAABBBABBAAABBBBABAAABABABAABBAABBBAABA-AAAB
1.0122.80p-bnl5.62DNA Probebnl5.62a
A-ABB-A-AA-BBBBAAABABBAAABABBBBAAB-BBBAAAABAABBBABAAAB-BA-BAAABBBB-A-BABABABAABBABBBBAABAAAAAB
1.0124.30p-csu896cDNA - ESTfus6
ABABBBAAAAABBBBAAAB--BAAABABBB--ABA-B-AAAAAAABB--BAAABBBABBAAABBBBABABABABABAABBAABBBAAA-AAAAB
1.0126.10p-mmpP2A09genomic DNAmmp102
ABABBBAAAAAB-BBAAAB--BAAABABAB--AB--BBAAAABAAABBABAAABBBABBBAABBBBBBABABABABAABBA-BBBAAB-BAAAB
1.0131.10AY110314_SNPSNPAY110314
ABABBBAAAAABBBB-AAB-BBA-AB-BABBAABABBBAA-ABA--BBABAAABBBABBAAABB-BBBBBABAB-BBABBAABBBABBBBBAAB
1.0133.13p-mon03077genomic DNAmon03077::Ac
ABABBBAAAA-BBBBAABBAB-BAAB-BABBAABABBBA--AB--A-BA-AAABBBABBAB-BBBBBBBBABABABAABBA-BBB--BABAAAB
1.0140.30p-umc94DNA Probeumc94a
A-ABBBAAAA-BBBBAABBABBBAABABABBAAB-BBBAAAABAAABBABAAABBBA-AABBBBBB-B-BABABABAABBA-BBBBBB-BAAAB
1.0148.70p-LIM179DNA Probelim179
ABABBAAAAAABBBBBABBABBBB-BABABBAABAABAAAAABBAABBABAAA-ABABBABBB-BBBBABABAAABAAABAABBBB-BBBABAA
1.0157.80p-mmpP4F02genomic DNAmmp49
ABABAAAAABAA-ABBABBA-BBAABBBAB-BAB-A-AAAAABBAABAABAAABABABBBBBBBBBBB-BABAAABAAABAABBBBBA--A-A-
1.0159.50p-cdo1081cDNA - ESTcdo1081a
ABABAAAAAB-A-AAAABBAB--AABBBABBBABAABAAAAABBAAB--BA-ABABABBABBBBBBBBABABAAABAAABAABBBBBBABABAB
1.0161.75AY107629_SNPSNPAY107629
ABABAAAAA-BBBAABABBA-B-AABBBABBBABAABAABAABBAAB-ABAAABABAB-ABBBBBBBBABABAAABAAABAABB-BBBABA-AB
1.0166.90p-asg31DNA Probeasg31
BBABAAAAABBA-ABAABBABBBAABBBAAABABAAABAAABABAABAABBABBABABBABBBBBBBBABABAAABAAABAABBBBBBAAABAB
1.0167.70p-G22D-03DNA Probenpi415
B-ABA-AAAB-A-ABAABBABBBAABBBAAABAB-AABAAABABAABAABBABB-BA-BABBBBBBABABA-AAABAAABAABBBBBBAAABAB
1.0168.30AY110401_SNPSNPAY110401
BBABAAAAABB-BABAABBABBBAABBBAAABABAAABAAABABAABAAABBBBA--ABABBBBBBBBBBBBAAAAAAABAAAAAA-AAAAAAB
1.0171.10p-php20537DNA Probephp20537b
B-AAA-AAAB---ABAABBABBBAABBBAAABAB-BABAAABABAABAABBABB-BA-BABBBBBBABBBABAAAAAAABA-BBBBBBBAABAB
1.0173.30p-ufg99F-217-C12genomic DNAufg31
BBAAABAAABA-BABAA-BABBBAABBBAAABABBBBB-AABABAAB-ABBABBABABBBBBBBBBBBBBABAAAAAAABA-BBBBBB-AABAB
1.0173.70p-ufg99F-217-G12genomic DNAufg33
BBAAABAAABA-BABAABBA-BBAABB-AAA-AB---B-AABABAABAABBABBABABBBBBBBBBBBBBABABAAAAABABBBBBBB-AABAB
1.0174.50p-ufg99F-217-E06genomic DNAufg32
BBAAABAABBB-BABAABBABBBAABBBAAABAB---BAAABA-AABAABBABBABABBBBBBBBBBBBBABABAAAAAB--BBB-BBBAABAB
1.0176.10p-ufg99F-217-H07genomic DNAufg34
BBAAABAAABBABABAABBABBBAABBBAAABAB-BBB---B--AABA--B-BBABABBBBBBBBBBBBB-BAB-AAAABABBBB-BB------
1.0182.80p-bnlg1014PCR - SSRbnlg1014
--ABABAA--BB---AABBABBBB-BBBAA-BABAB--AAABABAAB-ABBABBABABBA-BBBBBBBBBABBBABAAABA-BBB--BBAAB--
1.0183.70p-umc1363PCR - SSRumc1363
BBABABAAA-BAAABAABBABBBAABBBAABBABABA-AAABABAABAAB-ABBABAABABBBBBBBBBBABBBABAAA-AABB-BBB-AABAB
1.0185.20p-umc1071PCR - SSRumc1071
BBABABAAABB--ABAABBABBBAABBBAABBABABBBAAABABAABAABBABB-BAABABBBBBBBB-BABBBABAAABA-BBBBBBBBABAB
1.0186.30p-umc1269PCR - SSRumc1269
BBABABAAABB--ABAABBABBBAABBBAABBABAB--AAABABAABAABBABBABAABAABBBBBBBBBABBBABAAABAABBBBBBBBABAB
1.0187.40p-umc2012PCR - SSRumc2012
BBABABAAABB-BABAABBABBBAABBBA-BBABABBBAAAABBAABAABBABBABAABABBBBBBBBBBABBBABAAABAABBBBBBBBABBA
1.0189.20p-umc1977PCR - SSRumc1977
BBABABAAABBBBABAABBABBBAABBBAAABABABBBAAAABBAABAABBABBBBAABABBBBBBBBBBABBBABAAABABBBBBBBBBAAAB
1.0191.50p-umc1948PCR - SSRumc1948
BBABABAAABBBAABAABBABBBAABBBAABBABABBBAAAB-BAABAABBABBABAABABBBBBBBBBBABBBAB-AABAABBBBBBBBA-AB
1.0191.70p-php20603DNA Probephp20603
B-ABA-AAAB-BAABAABBABBBAABBBAABBAB-B-BAAABBBAAB-ABBABB-BA-BABBBBBBBBBBABBBABAAABAABBB--BB-AAAB
1.01101.10p-php20689DNA Probephp20689
-----------AAABAABAABAAAABABAABBAB-BBBAAABBBAAAAABBABBABA-BAABBBBBAABBA-BBABAAABABBBBBBBB-----
1.01103.00p-umc1685PCR - SSRumc1685
BBABABAAABABAABAABAABAA-ABABAABBABABBBAAABBBAAAAABBABBABAABAABBBBBAABBABBBABAAABABBBBBBBBBABA-
1.01103.20p-mmpP6H06genomic DNAmmp93
BBABABAAAB-BAABAA-A--AAAABABAABBABA-BBAAABBBAAAAABBABBABAABAABBBBBAABBABBBABAAABABBBBBBBABABAA
1.01108.30p-umc1160PCR - SSRumc1160
BBABAAAAABABAABBABAABAABABABAABBABABB-AAABAAAAAAABBABBABAABBABBBBBAABBABABABAAABABBBBBBB-BABAA
1.01110.90p-umc2224PCR - SSRumc2224
BBABAAAAABABAABBB-AA-ABBABABAABBAB--B--AABA-AAAAABBABBABAABBABBBBBAABBABAB-BBABBBBBBBBBB-BABAA
1.01112.20p-G25F-07DNA Probenpi579b
B-ABAAAAAB-BAABBBBAAB--B--ABAABBAB-BBBAAABB-AAAAABBABBABA-BBABBBBBAAABABABBBBABBBBBBBBBBABABAA
1.02101.12AY110853_SNPSNPAY110853
BBABABAAABABAABAABAABAA-ABAB-ABBABABBBAAABBBAAAAAB-ABBABAABAABBBBBAABBA--BABA-ABABBB-BBBBBABAA
1.02114.40p-umc157DNA Probeumc157a(chn)
B-ABA-AAAB-BAABBBBAABABBABABAABBAB-BBBAAABB-AAAAABBABB-BA-BBABBBABAAABABABBBBBBBBBBBBBABABABAA
1.02115.20p-MC1DNA Probepmcb1
BBABAAAAABABAABBBBAABABBABABAABBABABBBAAABB-AAAAABBABBABAABBABBBABAAABABABBBBABBBBBBBBABABABAA
1.02123.60p-mmpP6B05genomic DNAmmp68
BBABAAAAABABABABABA-AABBABAAAABBAB--BBAAABBBBBABA-BABBABABBABBBBABAAABABABBBBABBBBBBBBAB-BABAA
1.02124.70p-umc2225PCR - SSRumc2225
BBABAAAAA-ABABABA-A-AABBABAA-BBBAB--BB-AABBBBBA-A--ABBABABBBBBBBABAAABABABB-BABBBBBBBBAB-BABAA
1.02127.30p-csu1171cDNAcsu1171
BBABAAAAABABABABABA-AA-BABAA-BBBABA-BBAAAABBBBABABBABBABABBBBBBBABAAABABABBBBAAAABAABABBABABAA
1.02131.80p-mmpP6A11genomic DNAmmp171b
BBABAAAAABAB-BABABABAABBABAA-BBBABABBB-AAABBBBA-ABAABBABABAABBBBABAAABABABBBBABBBAABABAB-BAAAB
1.02133.60p-umc1166PCR - SSRumc1166
BBABAAAAAB--ABABABAAAAB--BAA-BBBABABBBAAAABB-BABA-AABBABABABBBBBABAAABABABB-BABBBAABABABABAAAA
1.02141.80p-umc1568PCR - SSRumc1568
ABBBAAAAABABAAABABAAAABBABABBBBBABABBBAAAABBABBBA-AABBABABABBBBBABAAABABABABBBBB-AABAAABABAAAA
1.02143.50p-bnlg1429PCR - SSRbnlg1429
ABABAAAAABABAAABABAAAABBABAAABBBABABBBAA-ABBABBBA-AABBABABABBBBBABAAABABABBBBBBBAAABAAABABAAAA
1.02146.90p-php20640DNA Probephp20640
A-ABA--AAB-BAAABABAAAABBABAA-BBBAB-BBBAAAABBABBBAAAABB-BA-ABBBBBABAAABABABB-BABBAABAABABABAAAA
1.02151.60p-LIM504genomic DNAlim504
ABABAAAAABABAAABABA-AABBABAA-BBBAB--BB-AAABBABBBAAAABBABABBAABABABAAABBBABABBBBBAAABBBABABAAAA
1.02160.60p-umc1976PCR - SSRumc1976
A-BBAA-ABBABBAAAABA-AABABBA-ABBBABABBBAAAAAB-BBBABAABAABABBBBBABAB-AABBBABABBBBBBAABBB-B-BBAAA
1.02165.80p-umc2226PCR - SSRumc2226
ABBBAAAABBABBAAAABB-ABBAAAAAABB-A---BBAAAAB-ABB-A-AABAABAABBBAABABABABB-ABABBBBBAAABBBAA-BBAAA
1.02166.00p-mmpP2F10genomic DNAmmp135
A-BBAAAABBAB-AAAABB-ABBAAAA-ABBAABA-BBAAAABBABB-ABAABAABAABBBAABABABABBBABABBBBBAAABBBAABBBAAA
1.02167.50p-bnlg1127PCR - SSRbnlg1127
-BBBAAAABBABBAAAABBAABBAAAAAAB-AABABBBAAAABBA-B-ABAA-AABA-BBBAAB-BABABBBAB-BBBBBA-ABBB-AABBAAA
1.02170.00p-bnlg1953PCR - SSRbnlg1953
BBBBAAAABBABBAAAABBAABB-A-AAABBAABABBB-AAABBABBBABAABAABAABBBAAB-B-BABBBABABBABBAAABBBABABBAAA
1.02171.40p-mon03080genomic DNAmon03080::Ac
-BBBAAAABB-BBAAAABBAA-BAAA-AABBAABABBBA--AB--B-BA-AABAABAABBBAABBBABABBAABABBBBBAAABBBAAABBAAA
1.02183.80p-G22B-01DNA Probenpi403b
-----------ABAAABBBAABAABAABAAAAAB-BBBAAAABBAAB-ABAABAABB-BBBAABBBABAABBBBABBABBBABBBBBAA-----
1.03197.90p-mon00192genomic DNAmon00192::Ac
AABAAABBBB-B-AAABBBA--AAAA-BBAAAAAAB-BA--AB--A-BA-AABABABABABAAAABAA-AAAB--BBAB-BAAAABBAAABAAA
1.03197.90p-mon00106genomic DNAmon00106::Ac
AABAAABBBB-BBAAABBBAA-AAAA-BBAAAAAAB-BA--AB--A-BA-AABABABABABAAAABAAAAAABBABBABBBAAAABBAAABAAA
1.03198.40p-umc76DNA Probeumc76a
A-BAAABBBB-BBAAABBBAAAAAAAABBAAAAA-BABAAAABAAAABA-AABABAB-B-BAAAABAAAAAABBABBABBBAAAABBAAABAAA
1.03199.70p-ufgSK-2H4genomic DNAufg78
ABBAAABBBBBBBAAABBB-AAAAAAABBABAABAB--AAAABAAAABAAAABABABABABAAAABBAAAAABBABBABBBAAAABBABABAAA
1.03201.50p-cdo1387cDNA - ESTcdo1387b(emp70)
ABBAAABBBB-BBAAABBBAA--AAAABBAAAABABABAAAABAAAABA-AABABABAB-BAAAABBA-AAABBABABBBBAAAABBAAABBAA
1.03205.00p-LIM122DNA Probelim122
ABBAAABBBBABBAAABBBAAAAAAAABBAAAABABABAAAABAAAABAAAABABABABABAAAABBAAAAABBABABBBAAAAAB-AAABBAA
1.03208.50p-umc1073PCR - SSRumc1073
ABBAA-BBBBABB-AABBBAAAAAAAABBAAAABAAABAAAAAAAAABA-AABABABABABAAAABBAAAAABBA---B-AAAAABBAAABBBB
1.03210.60p-umc1403PCR - SSRumc1403
ABBAAABBBBA-BAAABBBAAAAAAAABBAAAABAAABAAAAAAAAABA--ABABABABABAAAABAAAAAABBA-ABBBAAAAABBAAABBAA
1.03216.80p-G22H-12DNA Probenpi439a
A-BAA-BBBB-ABAAABBBBBBAAAAABBAAAAB-AAAAAAAAAABA-A-AABA-AB-BA-AAAA--ABABABBAABABBAAAAAABAAABBAA
1.03218.40p-umc230DNA Probeumc230
A--AAABBBBAABAAABBBBB-AAABABBAAAABAAA-AAAABAABABAAAABABABABABAAAABAAAABABBAABBBBAAAAAABAAABBAA
1.03218.80p-umc11DNA Probeumc11a
A-BAA-BBBB-ABAAABBBBB-AAABABBAAAAB-AAAAAAABAABA-A-AABA-AB-BABAAAAB-ABABABBAABABBAAAAAABAAABBAA
1.03219.00p-G20B-09DNA Probenpi234a
-----------ABAAABBBBB-AAABABBAAAAB-AAAAAAABAABA-A-AABABAB-BABAAAABAABABABBAABBBBAAAAAABAA-----
1.03219.00p-bnlg1484PCR - SSRbnlg1484
ABBAAABBBB-ABAAABBBBB---ABABBAAAABAAA-AAAABAABA-AAAA-AAABABABAAAABAABABABBAABBB-AAAAAA-AAA-BAA
1.03224.40p-mmpP6B03genomic DNAmmp66
ABBAAABABBAAABAAABB-B-AAABABBAAAABA-AAAAAAAAABABAAAABAAABABABAAAABAABABABBAABBBBAAAAAABAAAABAA
1.03225.40AY109929_SNPSNPAY109929
ABBAAABABBAAABAAABBBB-AAABABBAAA-BAAAAAAAAAAABABAAAABA-BBBBABAAAABAABABABBAABABBAAAAAABAAAABAA
1.03226.40p-umc1397PCR - SSRumc1397
ABBAAA-ABBAAABAAABBBBAAAA-ABBAAAABAAA-AAA-AAABAAAAAABAAABABABAAAABAABABABBAAAAB-AAAAAABAAAABAA
1.03229.60AY110052_SNPSNPAY110052
ABBAAA-AABAAABAAABBBBBAAABBBBAAABAAABAAAAAABAAABAAAABAAABABABAAA-BAABAB-BB-AAABBAAAAAABAAAABAA
1.03246.30AY110028_SNPSNPAY110028
AAAAAAAAA-AAAAAAABABABAABBAABBAAAAAAA-AAAAAAAAAAAAAABBAAAAA-BA-ABBAA-AABBA-AAAABAAAAAABAABABAA
1.03255.20p-G20E-07DNA Probenpi242b
A-BBAAAAAB-AABAAABBBB-AABBABBAAABB-BAAAAAAAAABBAA-AABBAAA-AABAAABBAABAABBABAAAAAAAAAAABAABABAA
1.03257.40p-umc1479PCR - SSRumc1479
-BBBAAAAABBAABAAABBBBBAA--ABB--ABBABA-AAA---ABBAAAAAB-AAAAAABAAABB-ABAABBAAA-AABAAAAAABAABABAA
1.03257.90p-asg26DNA Probeasg26
-B-BAAAAABBAABAAABBBBBAABBABBBAABBABAAAAAAAAABBAAA-ABBAAAAAABAAABBAAAAABBAAAAAABAAAAAABAABABAA
1.03258.70p-LIM51genomic DNAlim51
ABBBAAAAABBAABAAABBBBBAABBABBBAABABABBBBBBBAABBAAAAABBAAAAABBAAABBAAAAABBAAAAAABAAAAAABAABABAA
1.03259.10p-bnlg439PCR - SSRbnlg439
ABBBAAAAABBAABAAABBBBBAABBABBBAABBABAAAAAAAAABBAAAAABBAAAAABBAAAB-AAAAAB-AAAAAA-AAAAAABA-BA-AA
1.03259.30p-bnlg1203PCR - SSRbnlg1203
ABBBAAAAA-BAABAAABBBBBAAB-ABBBAABBABAAAAAAAAABBAAAAABBAAAAABBAAABBAAAAA--AAAAAABAAAAAABAABABAA
1.03260.70p-umc1021PCR - SSRfad8
ABBBAAAAABBAABA-ABBBBBAABBABBBA-BBABAAAAAAAAABBAAAAAB-AAAAABBABABB-AAAABBAABAAABAAAAAABA-BABAA
1.03264.40AY110640_SNPSNPAY110640
ABBBAAAAABB-ABAAABBBBBAABBABBBAABBABAAAAAAAAABB-AAAABAAAABABBABABBAAAABBBAABAAABA-BBBABBBAABAA
1.03268.90p-bnlg1458PCR - SSRbnlg1458
ABBAAAAAABBAABAAABBBBBAABBABBBAABBABAAAABAAAABBBAABABAAAAA-BBABABBBAAAABBAABAABABAAAAAB-ABAAAA
1.03270.60p-umc13DNA Probeumc13
A-BAA-A-AB-AAB--ABBBBBAABBABBBAABB-BAAA--AAAABBBAAAAB--AA-ABBABABB-AAABBBAABAAAAAAAAAABAABABAA
1.03273.90p-asg35DNA Probeasg35b
ABBAAA-AABBAABAAA--AABAA-BAB--AABBABAAAABAAAABBBAAAABAAAAAABBABABBAAAABBBAABAAAAAAAAAABAABABAA
1.03278.10AY110632_SNPSNPAY110632
ABBAAAAAAABAABAAABBABBAA-BABBAAABBABAAAAAAAAABBBAA-ABAAAAAABAABAABAAAABBBAAAAAAAAAAAAABAAAABAA
1.03282.60p-ndpunassignedndp2
AABAAAAAABBBABAAABBBBAAABBAABBAABAA-AAAABAAAABBBABAAAAAAAAABB--ABBAAA------BAAAAAABAA-BAAAABAB
1.03283.38AY110240_SNPSNPAY110240
AABAAAAAABBBA-AAABBABAAABBBABBAAB-ABAAAABAA-BBBBABAAAAAAA-ABBABABBAAA-BBAAABAAAAAABAAAAAAAABAB
1.03286.05AY107489_SNPSNPAY107489
AABAAAAAABBBABAAABBBBAAABBAABBAABAABAAAABAAAABBBABAAAAAAAAABBABABBAAAABBBAABAAAAAABAAABAAAABAB
1.03286.20p-mmpP2E11genomic DNAmmp23
AABBBBAAABBBABABABB-BBAABBA-BBAABAAB-A-A-AAAABBBABAAAAAAAAABBABAB-AABABBBAAB-AAAAABAAABABAABAB
1.03286.20p-mmpP2E11genomic DNAmmp23
AABBBBAAABBBABABABB-BBAABBA-BBAABAAB-A-ABAAAABBBABAAAAAAAAABBABAB-AABABBBAABAAAAAABAAABABAABAB
1.03287.20AW400087_IDPINDELAW400087
AABBBBAAABBBABABABB-B-AABBBABB-ABAAB-A-A-AA-ABBBABAAAAAAAAABBABAB-AABA-BBAABAAAAAABAAABABAABAB
1.03288.60p-ndpunassignedndp1
AABBBBAAABABABABABBBBBAABBAABBAABAABAAAABAAAABBBABA-AAAAAAA----AB-AAB-----ABAAAAAABAAABAAAABAB
1.03290.10p-bnlg1866PCR - SSRbnlg1866
AABBBBAAABABABABABABBBAA-B-ABBAABAABAAAABAAAABBBABAAAAAAAAABBABAB-AABABBBAABAAAAAABA-ABAAAA-AB
1.03290.30p-bnlg182PCR - SSRbnlg182
A-BBBBAAABABABABABABBBAABBAABBAABAABAAAABAAAABBBABAAAAAA--ABBAB-B-AABABBBAABAAAAAABA-ABAAAABAB
1.03290.30p-umc1880PCR - SSRumc1880
AABBBBAAABABABABABABBBAABB-A--AABAABAAAA-AAAABBBABAAAAAAAAABBABABBAABABBBAABAAAAAABAAABAAAABAB
1.03290.40p-phi109275PCR - SSRphi109275
AABBBBAAABABABABABABBAAABB-ABBAABAABAAAABAAAABB-ABAAAAAAAAABBA-A--AA-A-BBAABAAAAAABAAA-AAAABA-
1.03290.70p-umc1598PCR - SSRumc1598
AABBBBAAABABABABABABB-AABBAABBAABAABAAAABAAAABBBABAAAAAAAAABBBBAB-AABABBBAABAAAAAABAAABAAAAB--
1.03292.40p-LIM432DNA Probelim432
AAABBBAAABABABABBBABB-AABBAABBAABAABAAAABAAAABBBABAAAAAAAAABBB-AB-AABABBBABBAAAAAABAAABAAAABA-
1.03293.00p-bnl12.06DNA Probebnl12.06a
A-ABB-AAAB-BABABABABB-AABBBABBAABA-BAAAABAAAABBBABAAAA-AA-ABBB-AB-AA-ABBBABBAAAAAABAAABAAAABA-
1.03297.20p-mmpP5D10genomic DNAmmp151a
AAABBBAAABABABABBBABBBAABBBABBAABAABBABABAAAABBAABAAAAAAAAAAABBABBAABABBBABBAAAAAABAAABAAAABAB
1.03302.80AY110393_SNPSNPAY110393
AABBBBAAABBBABABAABBBAAABBBABBAABAABA-AA-A-AABBBABAAAAAAAAAABAAABAAABAA-AABBAAAAAAAAAAAABAABAA
1.03311.40p-mmpP1A03DNA Probemmp100
AAABBBAAABBAABABBB-BBB-ABBAABBAABAABAAAAABAAABBAABAAAAAAAAABBABABAAABBBBBABBBAAABABAABABAAABAB
1.03319.00p-umc2145PCR - SSRumc2145
AAABBBAAABABAAABB-AABAAA-BAABBAAAAABAAAAAAA-AABAABAAAAAAAAAABB-ABAAA-ABBBABBA--AAABAAABA--ABA-
1.03323.10p-cdo938cDNA - ESTcdo938a
AAABBBAAAB-BAAABBBABB-AABBAABBAAAAABAAAABAAAAABAABAAAAAABAAABBAAB-AA-ABBBABBAAAAAABAAABAAAABA-
1.04320.90p-mmpP5C04genomic DNAmmp56
AAABBBAAABABAAABBBAAB-AABBAABBAAAAAB-AAABAAAAABAABAAAAAABAAABABABAAA-ABBBABBAAAAAABAAABAAAA-A-
1.04326.70p-bnlg2238PCR - SSRbnlg2238
AAABBBAAABABAAABBBABBBA-BBAABBAA-AABAAAABAAAAABA-BAAAAAABAAABBBBBBBABABBB-BB-AA--ABAAABA--ABAB
1.04328.50p-umc2124PCR - SSRumc2124
AAABBBAAABABAAABBBA-BAAABBAA-BAA-AAB---A-AA-AABAABAAAAAABBAABBBAB--ABABBBABBAAAAAABAAABABAABAB
1.04335.00p-umc1849PCR - SSRumc1849
AAABBBAAABABAABBBBABBAAABBAABBAAAAABAAA-BABAAABAABAAABB--BAABBBABAABBAABB-BBBAAAAABAAABBAAABAB
1.04336.50p-asg75DNA Probeasg75
AAABBBAAABABAABBBBABBAAABBAAABAAAAABAAAABABAAABAAB-AABBABBA-BB-A---A-ABBBA-BB-AA---A-AB-AAABA-
1.04337.50p-umc1169PCR - SSRumc1169
AABBBBAAA---AABBBBABBAAABBAAABAAAAABAABABABAAABAABA-ABBABBAABBBABAAABA-BBABBBAABAABAAABAAAA-AB
1.04338.97p-MEST1-C9cDNA - ESTchr125b
AABBBBAAABABAABBBBABBAAABBAAABAAAAABAABABAAAAABAABAAABBABBAABBBABAAABABBBABBBAABAABAAABAAAABAB
1.04340.70p-asg30DNA Probeasg30b
AABBBBAAABABAABBBBABBAAABBAAA-AAAAABAABABAAAAABAABAAABBABBAAB--ABAAABABB---BBAABAABAAA--AAABA-
1.04350.60AY110330_IDPINDELAY110330
AABBBBAAAB-BAAB--BABBBAABBAAABAAAAABAABAAAAAAABAABAAABB-BBAAABBABA-ABABBBABBAAAB-A-AAABAAAABAB
1.04356.00p-csu207cDNAcsu207
AABBBBAAABABAABBBBABBAAABB-AABABAAABAABAAAAABABAAAAA-BBA-B-----ABAAAB------B-AA-AAAA--BAAAA---
1.04359.70p-5C03H09cDNA - ESTuaz248a(his3)
AABBBBAAABABAABBBBABBAAABBAAABABAAA--ABA-AAABBBAABAAABBABAAAA-BABAAABABBBABB-AABAABAAABA-AABAB
1.04360.90p-umc2227PCR - SSRumc2227
A--B-B-BABA---BBBBABBA-ABBAAABABAA-BB-B-B-AABBBAABAAABBABAAAABBABA-ABABBBABBBAABAABAAABA-AABAB
1.04369.20p-ufga1mum2-B03genomic DNAufg13b
AABBBBAAABBABBAAAAB-AB-BBBA-ABAAAAA--ABABAAAAABAABAAABBABBAAAABABAAABABBBABBBAABAABAA--B-AABAB
1.04373.20p-ufg99F-217-B10genomic DNAufg77
AABBBBAAAB-BAABBBBA-BBAABB--ABAAAAA--ABA-AAAAABAABAAABBABBAAAABABAAABABBBABBBAABAABAAABBBAABAB
1.04374.80p-umc1917PCR - SSRumc1917
AABBBBAAABABAABBBBABB-AAB-AAABAAAAABAABAAAAAAABAABAAABBABBAAAB-ABAAABABBBABBBAABAABAAABAAAABA-
1.04377.20p-ZmISU41cDNAisu041b
AABBBBAAAB-BAABBBBABBAAABBAAABAAAAABAABAAAAABABAABAAABBABAAAAAAA--AA-ABBBABBBAABAABAAABAAAABAB
1.04383.60p-ufg99F-245-C04Ugenomic DNAufg43
ABBBBBAABB-BBABBBBA-BAAABB-AABABABA--ABA-AAABBBAABAAABBABAAAAABABAAABABBBABBBAABAABAAABABABBAB
1.04386.40p-bnlg1811PCR - SSRbnlg1811
ABBBBBAABBABBABBBBABBAAABBBAABABAAABAABBAAAABBBAABAAABBABAABABBABA-ABABBBABBBAABAABAAABAAABBA-
1.04390.80p-bnl9.11DNA Probebnl9.11b(lts)
ABBBBBAABBAABBBBBAABBAAABBAAABABAAAAAABBAAAABBBBAAAAABBABAABABB-BAAABABBBABBBAABAABAAABAAABBAB
1.04391.80p-umc2228PCR - SSRumc2228
ABBBBBAA-BAABBBBBAA-BAAABBAAABA-BBAAAA-B-AAABBB-AAAAABBABAABABBABAAABBBBBABB-AABAABAAABA-ABBA-
1.04393.96AY103942_SNPSNPAY103942
AABBBBAAABAABBBABAABBAAABBBAABBBAAAAAABBAAAABBBBAAAAABBAB-ABABBABAAAB-BBBABBBAABAABAAABAAABBAA
1.04397.30p-umc2229PCR - SSRumc2229
AABBAAAABBAABBAABAA-BAAABBAAAB-BAAA-AABB-AAABBB-A-AAABBAABABABBABABABBBBBABBAAABAABAAABA-ABAAA
1.04398.20p-bnlg2295PCR - SSRbnlg2295
AABBAAAABBAABBAABAABBAAABB-AABBBAAAAAABBAAAABBBBAAAAABBAABABABBABAAABBBBBABBBAABAABAAABAAABAAA
1.04401.20p-bnlg2086PCR - SSRbnlg2086
AABBAAAABBAABBAABAABBBAABBAA-BBBAAAAAAB--AAABBBBAAAAABBAABABABBABAA-BBABBBBBBAABAABAAA-AAABAAA
1.04401.30p-umc2112PCR - SSRumc2112
AABBAAA--BAABBAABAAABAAABBAAABABAAAAAA-BAAA-BBB-AAAAABBAABABABBABAABBBABBBBBBAABAABAAABA-ABAAA
1.04401.90p-asg3DNA Probeasg3
AABBAAAABBAABBAABAABBAAABBAAABBBAAAAAABBAAAABBBBAAAAABBAABABABBABAABBBABBBBBBAABAABAAABAAABAAA
1.05405.00p-csu3cDNA - ESTcsu3
AABBAAAABBAABBAABAABBAAABBAAABBBAAAAAABBAAAABBBB-----BBAABABABBABAABBBABBBBBBAABAABAA-ABBBABBB
1.05412.60p-mmpP5D03genomic DNAmmp61
AAABAAAABBAABBAABAA-BAAABAAAAB-BAA--A--B-AAABB-BAAAAABBAAAABABBABAABBAABBBBBBBABAABAABBA-ABAAA
1.05413.00p-btilc175genomic DNAbtilc175::Ac
AABBAAAAAB-ABBAABAABB-AABB-AABBBAAAAAAB--AA--A-BA-AAABBAABABABBABAABBBABBBBBBAABAABAAABAAABAAA
1.05413.70p-LIM497DNA Probelim497
AAABAA-ABBBABBAABAABBAAABAAAABBBAABAAABBAAAABBBBAAAAABBAAAABABBABAABB-ABBBBBBBABAABAABBABABAAA
1.05417.00p-umc2025PCR - SSRumc2025
AAABAAAAB-AABBAABAABBB-AB-ABA--BB-BAA-BBBAAAB--BAAAAABBAAAABABBABA-BB-ABBBBBBBABAABAABBAAABAAA
1.05425.20p-mmpP3D09genomic DNAmmp39
AAABA--ABBBABBAABBABBAAAAAAAABBBABB-A--B-AAABBB---AA-BBAAAABAABABAABBAABBBBABBABAABAABBAB-B-A-
1.05430.60p-umc1515PCR - SSRumc1515
AAABAAAABBAABBAABBABAAAAAAAAABBBABBAAABBAAAABBBBAAAAABBA-AABABBABAABBBABBBBABBABAAAAABBAAABAAB
1.05431.20AY109646_SNPSNPAY109646
AAAAAA-ABBAAABAABBABAAAAA-AAABBBABBAA-BB-A-ABB-AAAAAABBAA-ABABBABAABBBABBB-ABBABAAAAABBA-ABAA-
1.05432.40p-umc2230PCR - SSRumc2230
AAABAAAABBAABBAAB-A--AAAAAAAABBBAA--A--B-AAAA--AAAAAABBAAAABABBA-A-BBBABBABABBAAAAAAABBABABAA-
1.05433.60AY111680_IDPINDELAY111680
AAABAAAABBAABBAABBABAAAAAAAAABBBAABAA-BBAAAAABBAAAAAABBAAAABA-BA-A-BB-ABBABABBAAAAAAABBA-ABBA-
1.05436.40p-5C01C06cDNA - ESTuaz246c(mbf)
AAABBAAABBBABBAABBAB-AAAAAA-ABBBAA--A--B-ABAABBAAAAAABBAAAABAABABAABBBABBABABBAAAAAAABBA-ABAAB
1.05437.30AY109678_SNPSNPAY109678
BAABBAAABBAABBAABBABAAAAAAAAABBBAABAA-BBA-B-AB-AAAABABBAAAABABBABAABBBABBABA-BAAAAAAABB-BABAAB
1.05437.90p-mmpP5A04genomic DNAmmp143
AAABBAAABBAABBAABBAB-AAAAAAAABBBAAB-A-BBAABAABBAAAAAABBAAAABABBABAABBBABBABAABAAAAAAABBABABAAB
1.05438.67p-std486073B08cDNA - ESTnfd104c
AAABAAAABBAABBAABBABAAAAAAAAABBBAABAAABBAAAA-B--AAAAABBAAAABABBABAABBBABBABABBAAAAAAABBAAABAAA
1.05438.80p-umc1461PCR - SSRumc1461
AAABBAAABBAAB-AABBABAAAAAAAAABBBAABAAABBAABAA--AAA-AABBAAAABABBABAABBBABBABA-BAAAAAAABBAAABAAA
1.05439.00p-csu1138cDNAcsu1138
AAABBAAABBAABBAABBABAAAAAAAAABBBAABAAABBAABAABBAAAAAABBAAAABABBABAABBBABBABAABAAAAAAABBAAABAAA
1.05439.30p-umc1493PCR - SSRumc1493
AAABBAAABBAABBAABBABAAAAAAAAABBBAABAAABBAABAA--AAAAAABBAAAABABBABAABBBABBABAABAAAAAAABBAAABAAA
1.05439.30p-rz323cDNA - ESTrz323a
AAABBAAABB-ABBAABBABAAAAAAAAABBBAABAAABBAABAA--AAAAAABBAAAAAAB-ABAAABBABBABAABAAAAAAABBAAABAAA
1.05440.00p-umc1076PCR - SSRumc1076
AAABBAAABBA-BBAABBABAAAAAAAAABBBAABAAABBAABAA--AAAAAAB-AAAAAAB-ABAAABBABBABAABAAAAAAABBAAABAAA
1.05441.20p-mmpP1H04genomic DNAmmp101
AAABBAAABBBABBAAB-AB-AAAAAA-ABBBAA--A--B-ABAABB-AAAAABBAAAAAAB-ABAAABBABBABAABAAAAAAABBABAB-A-
1.05445.50AY110396_SNPSNPAY110396
AAABBAAAABAABBAABBABAAAABAAAABBAAABAAABB-ABAABBAAABAABBAABAAABBABAAABBABAABAABAAAAABAB-BAABBAA
1.05449.09AY106439_SNPSNPAY106439
AAABBAAABBAABBAABBAB-AAAAAAAABBBAABAAABBAABAABAAAAAAABBAAAAAAB-ABAAABBABBABAABAAAAAAABBAAABAAA
1.05450.80p-umc1676PCR - SSRumc1676
AAABBAAAA-AAB-AABBABAAAAAAAAABBBAABAAABBAABAAAAAAAAAABBAAAAAABAABAA-BBABBABAABAA-AAAABAAAABAAA
1.05451.95AY107682_SNPSNPAY107682
AAABBAAA-BAABBAABBABAAAAAAAAABBBAABAAA-BAABAAAAAAAAAABBAAAAAAB-ABAAABBABBABAABAAAABAABBAAABAAA
1.05453.50p-umc2231PCR - SSRumc2231
AAABBAAA--AABBAAB-AB-AAAAAAAABBBAA--AA-B-ABAAAAAAAAAABBAAAAAAB-A-AAABBABBABAABAAAABAABBA-ABAAA
1.05453.90p-umc1703PCR - SSRumc1703
AAABBAAABBAABBAABBABAAAAAAAAABBBAABAAABBAABAA-AAAAAAABBAAAAAAB-ABAAABBABBABAABAAAAAAABBAAABAAA
1.05457.00p-umc1124PCR - SSRrs2
AAABBAAABB-ABBAABBABAAAAAAAAABBBAABAAABBAABAABAAAA-AABBA--AAABBABABABBABB-BA-BAAAAA------ABAAA
1.05460.60p-cdo344cDNA - ESTcdo344c(rga)
AAABBAAABB-ABBAABBABAAAAAAAAABBBAABAAABBAABAAAAAAAAAABBAA------------BABBABAABAAAABAABBAAABAAA
1.05464.70AI855190_SNPSNPAI855190
AAABBAAA-B--BBAAABABAAAABAAAAABBAA-AA-BBAAAAAAAAAAAAABBAABAAAA--BBAABB-BBABAABAAA-A-ABB--AAAAA
1.05467.00p-umc1906PCR - SSRumc1906
AAABBAAABBAABBAAABABAAAABAAAAABBAABAAABBAAAAA--AAAAAABBAAA---A--BBABBBABBAB-BBAAAAAAABB-AAAA-B
1.05467.90p-umc1903PCR - SSRumc1903
AAABBAAABBAABBAAABABAAAABAAAAABBAABAAABBAAAAAAAAAAAAABBAAAAAAA-ABBAB--ABBABABBAAAAAAABBAAAAAAA
1.05469.40p-mmpP4H03genomic DNAmmp124
AAABBAAABB-ABBAAABA--AAABAA-AABBAA--A--B-AAAAAAAAAAAABBAAAAAAA-ABB-ABBABBABA-BAAAAAAABBA-ABAAA
1.05470.90p-umc2232PCR - SSRumc2232
AAABBAAABBAABBAAABA--AAABAAAAABBAA--A--B-AAAAAAAAAAAABBAAAAAAAAABBAABBABBABAABAAAAAAABBAAAAA-A
1.05471.70p-umc1395PCR - SSRumc1395
AAABBAAABBAABBAAABABAAAABAAAAABBAABAAABBAAAAAAAAAA-AABBAAAAAAABABB-ABBABBABA-BAAAAAAABBA-AAAAA
1.05473.20p-umc1321PCR - SSRumc1321
AAABBAAABBAABAAAA-ABAAAABAAAAAABAABAAABBAAAAAAAAAAAAABBAAA---ABABBAA-AABBABA-BA-AAAAABBAAAAAAA
1.05473.80p-umc1601PCR - SSRumc1601
AAABBAAABBAABAAAABABAAAABAAAAAABAABAAABBAAAAAAAAAAAAABBAAAAAAA-ABBAABAABBABA-BAAAAAAABBAAAAAAA
1.05474.50p-umc2233PCR - SSRumc2233
AAABBAAA-BAABAAAA-A--AAABAAAAA--AA--AA-BAAAAAAAAAAAAABBAAAAAAAAABBAABAABBABAABAAAAAAAAB-A-AAAA
1.05475.90p-umc1603PCR - SSRumc1603
AAABBAAA-BAABAAAABABAAAABAAAAAABAABAAAB-AAAAABBAAAAAABBAAB------BBAABAABBAB-ABAAAAAAABBAAAAA--
1.05481.90p-std683001H06cDNA - ESThac101b
AAABBAAABB-ABAAAABABAAAABAAAAAABAABAAABBAAAAAAAAAAAAABBAAAAAAAAABBAABAABBABAABAAAAAAABBAAAAAAA
1.05481.90p-hac101cDNAhac101b
AAABBAAABBAABAAAABABBAAABAAAAABBAABBABBBBAAAAAAAAAAAABBAAAAAAABABBAABAABBABABBAAAAAAABBABAAAAA
1.05481.90p-hac101cDNAhac101b
AAABBAAABB-ABAAAABABAAAABAAAAAABAABAAABBAAAAAAAAAAAAABBAAAAAAAAABBAABAABBABAABAAAAAAABBAAAAAAA
1.05484.70p-mmpP6H09genomic DNAmmp95
AAABBAAABBAABAAAABA--AAABAAAAA-BAAA-AABBAAA-AAAA--AAABBAAAAAAA-ABBAABAABBABAABAAAAAAA-AA-AAAA-
1.05485.90p-5C04G03cDNA - ESTuaz276
AAABBAAA-B-AB-AAABA--A-ABAAAAAABAAB-AABB-AAAAAAAAAAAABBABAAAAA-ABB-ABAABBABAABAAAAAAABAABAAAAA
1.05487.00p-5C02A09cDNA - ESTuaz273
AAABBAAA-BBA-AAAABA--AAABAAAAA-BAA--A--B-AAAAAAAAAAAABBABAAAAA-ABBAABAABBABA-BAAAAAAABAAAAAAAA
1.06496.60p-umc67DNA Probeumc67a
AAABBAAAABAABAAAABABAAAABAAABAABAABAAABBAAAAAAAAAAAAAABABAAAAAA-BBAABAABBAB-------------------
1.06498.67p-mbd106cDNAmbd106
AAABBAAAABAABAAAABABAAAABAAABAABAABAAABBAAAAAAAAAAAAAABABAAAAAAABBAABAABBABABBAAAAABABAAAAAAAA
1.06501.20p-ZmISU146cDNAisu146
AAABBAAAAB-ABAAAABABAAAABAAABAABAABAAABBAAAAAAAAAAAAAABABAAAAA-ABBAA-AABBABABBAABAABABAAAAAAAA
1.06503.30p-umc1972PCR - SSRumc1972
AAABBAAAABAABAAAABABB-AA--AABA-BAABAAA-BAAAABAAAAAAAABBABAAAAAAABBAABAABBABABBAABAABABAAAAAAAA
1.06504.40p-gpm4cDNAgpm4
AAABBAAAABAABAAAABABBAAAB--ABA-BAAB-AAB--AAAA-A-AAAAABBABAAAAABAB-AABAABBABAB-AABAABABAAAAAAAA
1.06508.20p-umc1812PCR - SSRumc1812
ABABBAAABBAABAAAAA-BBAAABAABBAABAABAAAABAAAABAAABAAAABBABAAABAAABBAABAABBABAABAABAABABAABAAAAA
1.06514.70p-myb6unassignedmyb6
BBBBBAAABBAABAAAAAABBAABBABBBAABAABAAAABAAAA-AAABAAAABBABAAABAAABBBABAABBABAABAAAAAAABAA-BB-AB
1.06517.00p-umc1590PCR - SSRumc1590
BBBBBAAABBAABAAAAAABBAABBABBBAABAABAAAABAAAABAAABAAAABBABAAABA-ABBBABAABBABAABAABAAAABAABBBBAB
1.06517.70AY109499_SNPSNPAY109499
-BBBBABABBAABAAAAAABBAABBABBBABBAABAABBBAAAABAAAB-AAABB-BAAABA-ABBBABAABBABA-BAABAAAABAABBBBAB
1.06518.90AY110566_SNPSNPAY110566
ABBAAAAAABA-BAABAAABBAABBABBBABAAABAAAAA-AAABAAABAABABBAB-AAAABABBBABAABBABABAAABAABABAB-ABBAA
1.06518.93p-mbd119cDNAmbd119
BBBBBAAABBAABAAAAAABBAABBABBBAABAABAAAABAAA-BAAABAAAABBABAAABABABBBABAABBABAABAABAAAABAABBBBAB
1.06520.40p-bnl5.59DNA Probebnl5.59a
B-ABB-AABB-BBAABAAABBAABBABBBAA-AA-AAAABAAAABAAA--AAAB-AB-AABA-AAAAABAABBABAAAAABAAAABAA--BBAB
1.06523.30p-php20654DNA Probephp20654
B-ABB-ABBB-BBAABAAABAAABBABBBAABAA-AAAABAAAABAAABAAAAB-AB-AABA-ABB-A-AA-BABAAAAAAAAAABAA--BBA-
1.06523.90AY110296_IDPINDELAY110296
BBABBAABBBABBAABAAA--AABBABBBA--AA--A--BAAA-BAAABAAAABBABAAABA-ABBBA-AAABABAABAAAAAAA-AA--BBA-
1.06524.50p-php20682DNA Probephp20682
-----------ABAABAAABA-ABBABBBAABAA-AAAABABAABAAABAAAABBAB-BABAAABBBA-AAABABAABAAAAAAABAAB-----
1.06525.70p-asg58DNA Probeasg58
BBABBAABBBABBAABAAABAAABBABBBAABAABAAAABABAABAAABAAAABBABABABA-ABBBAAAAABABAABAAAAAAABAAB-BBA-
1.06526.40p-umc1811PCR - SSRumc1811
BBABBAABBBABBAABAAABAA-B-ABBBAABAABAAAABABA-BAAABAAAABBABABBAA--BBBAAAAABABAABAAAAAAABAAAABBAA
1.06527.60p-bnlg2057PCR - SSRbnlg2057
BBABBAABBBA-B-ABAAABAAAABABBBAABAABAAAABABAABAAABAAAABBABABABAAABBBAAAAABABAABAAAAAAABABAABBAA
1.06529.00p-umc2234PCR - SSRumc2234
BBABBAABBBABBAABAAA--AABBABBBA--A---AAABABAABAAABAAAABBABABABA-ABBBAAAAABABA-BAAAAAA-BAAB-B-AA
1.06532.80p-bnlg1598PCR - SSRbnlg1598
ABABBAABABABAAABAAABA-ABBAABBAABAABAAAABABA-BAAABAA-ABBABABABA-ABBBA-AABAABAABABAAAABBAA--BBAA
1.06535.10p-umc1123PCR - SSRumc1123
ABABBAABABABAAABAAABAAABBA-BBAABAABAAAABABABAAAA----------------------------------------------
1.06541.30AY104360_IDPINDELAY104360
ABBBBAABABABAABBAAAAAAABBAABBBABAABAAAABABBABAAABAAAAABABABABABABBBAAAAAAA-ABBABAAAABBAAAABBAA
1.06544.20p-mmpP1D04genomic DNAmmp156
BBBBBAABABBBAABBAAAAAAABBAABBAABAA--A--BABAABAA-BAAAAABABABABABABBBAAAAAAABABBABAAAABBAB-BBBAB
1.06548.30p-bnlg1057PCR - SSRbnlg1057
BBBBBAABABABAABAAAAAA-ABBAABABABAABAAAABAABABAAABAAAAABABAAAAAAABBBAAAAAAABABBABAAAABBAAA-BBA-
1.06548.40p-umc1396PCR - SSRumc1396
BBBBBAABABABAABAAAAAA-AB-AABABABAABAAAABAABABAAABAAAAABABAAAAAAABBBAAAAAAABABBABAAAABB-A-B-BAB
1.06550.00p-umc2235PCR - SSRumc2235
BBBBBAABABABAABAAAA-AAABBAABABA-AA-AA--BAABABAAABAAAAABABAAAAAAABBBAAAAAAABABBABAA-ABBAA--BBAB
1.06553.60p-umc1748PCR - SSRumc1748
BBBBB-BB-BABAABAAAAAABABBAABABABAABAA-BBA-BABA-ABABAA-BABAAAAAAABBBAAAAAA-BABBABBAAABBAAABB--A
1.06555.80p-umc1919PCR - SSRumc1919
BBBBBAABABABAABAAAAAA-ABBAABABABAABAAAABAABABAAABAAAAABAAAAAAAAABBBAAAAAAABABBABAAAABBAAA-BAAA
1.06557.60p-bnlg1615PCR - SSRbnlg1615
BBB-BAABAAAB-ABAAAAAAB-BBAABABABAABB-AABAABABBAABAAAAABBAAAAAAAABBBAAAAAAABABBABAAAABA-B-BBAAA
1.06558.50p-csu805cDNA - ESTcsu805
BBBBBAABAAABAABAAAAAAAABBAABAB-BAABBAAABAABBB-AABAAAAABBAAAAAAAABB-BAAAAAABABBABAAAABAABA-BAAA
1.06559.80p-psr152genomic DNApsr152a
--BBBAABAA-BAAAAAAAAA-ABBAABABBBAABBA-ABAAB-B-BABAA--ABBA-AAA-AABBBAAAAAAABABB-BAA-ABAABABBAAA
1.06561.00AY111153_IDPINDELAY111153
BBBBBAABAABBAAAAAAAAAAABBAABABABAABBAAABAABABAAA-AAA-ABBAAAA-AAA-BBAAAAAAABABBABAAAA-AAA-ABBAA
1.06563.90p-umc2151PCR - SSRumc2151
BBBBBAABB-BBAAAAAAAB-BABBAAB-BBBAABBBBBBAAB-BBBABABAAABBAAAAAAAABBBAAAAAAAB-BBABBAAABAABBBBBAA
1.06570.80p-csu608cDNA - ESTntf1
BBBBBAABAABBAAAAAA-BAB-BBAABABBBAABAAAABAABABBBBBAAAAABBAAAAABAABBBAAAAAAABABBABAAABBABBABBAAA
1.06575.90p-umc58DNA Probeumc58
BBBBAAABAA-BAAAAAA--A--BBAABABABAAB--A-BAABAB-AA-----ABBAAAAABAABBAAAAAAAABA-BABAAABBB-BABBAAA
1.06578.20p-asg16DNA Probeasg16b
BBBBBAABAABBA-AAAAA-A--BBAABABABAAB--A-BABBAB-A-BABAAABBAAAAABAABBAAAAAAAABABBABAAAABABBABBAAA
1.06583.30p-mmpP4C09genomic DNAmmp123
BBBB-A-BAABBAAAAAAAAA-BBA-BABAAA-A---ABABBBAB-A---BAAABBAAAAAAAABBAAAAAAAABABBABAAAABAAA----A-
1.06587.00p-umc1035PCR - SSRumc1035
BBBBAAABAABBAAAAAAAAA-ABBAABABABAABBAAABABBAB-AABABAAABBAAAAAAAABBAA-AAAAABABBABAAAABAAAAB-AAA
1.06588.20p-umc1709PCR - SSRumc1709
BBB-AAABAABBAAAAAAAAABABBAABABABAABBAAABABBABAAABAAAAABBBAAAAAAABBAAAAAAAABAABABAAAAAAAAABB-AB
1.06589.60p-php20644DNA Probephp20644
B-BBA-ABAA-BAAAAABAAABAB-AABABABAA-BAAABABBABBAABABAAA-BB-AAAAAABB-AAAAAAABABBABAAAABAAAABBBAB
1.06593.80p-umc1924PCR - SSRumc1924
BBBBAAABAABBAAAAABAAABABAAABABABAABBAAABABBABBAABABAAABBBAAAABAAABAAAAAAAABABBABBAAAAAAAABBBAA
1.06597.50p-ufg99F-235-A09genomic DNAufg50
---------------------AABABABABABAAA--BBBABBABBA-BABAAABBBAAAA-AAABAAAAAAAABABBABBAAAAAABB-B-BB
1.06600.00p-5C01C08cDNAuaz147b
BBBBAAABAABBAAAAABA-ABABAAABABABAAB----BABBABBBABABAAABBBAAAABAAABAAAAAAAABABBABBAAAAAAA-BBBAA
1.06603.80p-csu1132cDNAcsu1132
B---BBABAABBAAAAABABABAAAAABABABAABBAAABABBAABBA-AB--ABBBAAAABAAABAABAAAABBABBABBAAAAAAAABBBAA
1.06604.80p-umc2236PCR - SSRumc2236
BBBBBBABAABBAAAAA-AB-BAAAAABABA-AA----ABABBAABBABA-AAABBBAAAABAAABAAAAAAABBABBABBAAAAAAA-BBBAA
1.06653.75p-mon00186genomic DNAmon00186::Ac
ABBABBBBABAA-BAAABBBAAAAABBBABBBBBBA-AB--AA--ABAAAAABBBABAABBBBAABABABAAAAABBAABAAAAAAABBBBBBA
1.07606.50p-umc1925PCR - SSRumc1925
BBBBBBABAABBAAAAABABABAAAABBABBBAABBAABBBBBAABBABABAAABBBAAAABAAABAAABAAABBABBABBAAAAAAABBBBAA
1.07607.30p-asg62DNA Probeasg62
BB-BBBABAABBAAAAABABABAABABBABBBAABBAABBBBBAABBABA-AAA-BBAAAABAA---A-BAAABBAB-ABBAAAAAAABBBBAA
1.07618.50p-umc2237PCR - SSRumc2237
BBBBBBBBABABABAAAABB-BAAABBBABABABBAAAABBBBAABAAAA-AABBABAAAABAAABAAABAAAABB-BAB-AABAAA---BBBA
1.07630.60p-umc2239PCR - SSRumc2239
ABBBBBBBAABBABAAAA--AAAAA-BBABABABAAAAAA-ABAABBAAAAAA--A-AAAA-AAAAA-ABAAAA--AAAAAAAAAAABA-B-BA
1.07638.30p-umc2238PCR - SSRumc2238
ABBBBBBBABBBABBAAABB-BAAABBBAB-BBBBA---BBABAABBAAAAAABBABAAAABAAABABABAAAABB-AABAAAAAAAB-BBBBA
1.07642.30p-csu374cDNA - ESTcsu374b
ABBBBB-BABBBABAAAABBAB-AABB-AB-BBBBA-AABBBBAAABAAAAAABBABAAAAAAAABABABAAAAABBAABAAAAABAB-BBBBA
1.07647.40p-php20855DNA Probephp20855
-----------BABAAAABBAAAAABBBABBBBB-ABABBBABAAABAAAAAABBAB-AAABBAABABABAAAAABBAABAAAAAAABB-----
1.07649.50p-bcd98cDNA - ESTbcd98a
ABBABBBBAB-BABAAABBBAAAAABBBABBBBBBABABBBAAAAABAAAAABBBABAAAABBAABABABAAAAABBAABAAAAAAABBBBBBA
1.07653.40p-umc1358PCR - SSRumc1358
ABBABBBBBBAABBABAB-BAAAAABBBABBBBBBABABBBAAAAABAAAAABBBABAABBBBAABABABAAA-ABBAA-AAAAAAABBBBBBA
1.07656.70AY111834_IDPINDELAY111834
ABBABBBBBBAABBABABBBBAAAABBBABABBBBAB-BBBAAAAAB-BAABBBBABAABBABAABABA-AAAAABBAABAABAAAABAB--B-
1.07658.60p-bnlg1556PCR - SSRbnlg1556
ABBABBBBBBAABBABABBBBAAAABBBABBBBBBAAABBBAAAAABABAABBBBABAABBABAAB-BABAAAAABBAABAAAAAAAB-BBBBA
1.07669.81p-dmt103cDNAdmt103c
ABBABABBBBABBBABABBBBBAAABBBABBABBAAABBBAAAAAABAAAAABABABBABBBBAABABABAAAABBBAABAAAAAAABAABBBA
1.07670.20p-umc23DNA Probeumc23a
A-BAB-BBBB-BBBABABBABBAAABBBABBAB--AABBB-A-AAA-AAAAABA-AB-ABBBBAABABABA-AABBBAABAAAAAA-BAABBBA
1.07685.20p-LIM442DNA Probelim442
BABABAAAAAABABABABBABBAAABABAAAAAAAABABBABBAAAAAAABABAAABAABBBBAABABBBAAAABBBBABABAAAAABABBBAA
1.07689.74p-std606061B03cDNA - ESThmga102
BBBABAAAAAABABABABBA-BAAABABAAAAAAAAA-BBABAAAAAAAABABAAABAABBBBAABAB-BAAAABBBBABABAAAAABABBBAA
1.07690.50p-mmpP3F02genomic DNAmmp189
BABABAAAAABAABABABBAABAAABAAABAAAAAAAABBABBAAAAAAABBBAAABAABBABAABABABAAAABBBBABABAAABAA-BBBAA
1.07693.60p-mmpP5E05genomic DNAmmp173
BABABAAAAABAABABBBB--AAAABABAB-AAAAA-AAB-BBAAAAAAABBBAAABAABBBBAABABABAAAABBBAABABAAAAAAB-B-AA
1.07699.59p-bti03557genomic DNAbti03557::Ac
BABABA-AAA-AABABBBBA--AAAB-BABBAAAAA-AB--BB--A-AA-BBBAAABAABBBBAABABABAAAABBBABBABAAAAABABBBAA
1.07699.90p-php20661DNA Probephp20661
B-BAB-BAAA-AABABBBBABAAAABABABB-AA-ABABBA-BAAAAAAABBBA-AB-ABBBBAABABABAAAABBBABBABAAAAABABBBAA
1.07700.50p-php20713DNA Probephp20713b
B-BAB-BAAA-AABABBBBA-AAAABABABBAAA-ABABBABBAAAAA-------AB-ABBBBAABABABAAAABBBABBABAAAAABABBB--
1.07700.50p-bnlg1025PCR - SSRbnlg1025
BABABABAAAAAABABBBBABAAAABABABBAAAAAB-BB-BBAAAAAAABBBAAABAABBBBAAB-BABAAAABB-ABB-BAAAAABABBBAB
1.07703.50p-bcd207cDNA - ESTbcd207a
BABABAAAAA-AABABBBBAAAAAABABABBAAAAABABB-BBAAAAAAABBBAAABABBBBBAABABABAAAABBBA-BABAAAAABA--BBB
1.07706.40AY110356_SNPSNPAY110356
BABABAAAABAAABABBBBABA-AABABABBBAAAABABB-BBAAAAAAABBBAABBABBBBBAABABABAAAA-BBABBABAAABABBBBBBB
1.07711.50p-umc1128PCR - SSRumc1128
BABABAAAAAAAAAABBBBABAAAABABABBBAAAABABBABBAAABAAABBBBAABABBBABAABABABAAAAAB-ABB----AAAB----AB
1.07714.40p-umc1147PCR - SSRumc1147
BABABAAAAAAAAAAABBBABAABABABABBBAAAABABAABBAAB--AA-BBAAABABBBABAABABABAAAAABBABBAAAAAAABABBBAB
1.07717.80p-bcd386L:cDNA - ESTbcd386a
-ABBB-AA-A-AAAAABBBAAAABABABABB-AB-ABABABBBAAABAAABBBAAABAB--ABAABABABAAAAABBABBAAAAAAABABBBAB
1.07718.50p-bnlg1564PCR - SSRbnlg1564
BABBBAAAAAAAAAAABBBABAABABABABBBABAABABAABBAAABAAABBBAAABABBBABAABABABAAAAABBABBAAAAAAABABBBAB
1.07720.30p-G23D-04DNA Probenpi447a
B-BBB-AA-A-AAAAABBBABAABABABABB-BB-ABABA-BBAAABAAABABA-BB-BBBABAAB-BABA-AAABB-B-AAAAAAABABBBAB
1.07720.90p-phi002PCR - SSRphi002
BABBBAAAAAAAAAAABBBAB-ABABABABBBBBAABABAABBAAABAA-BABAA-BABBBABAABABABA-AAABBABBAAAAAA-BABBBAB
1.07721.90p-umc1245PCR - SSRumc1245
BABBBAAAAAA-AAAABBBA--A-A-ABABB-BBAA--B--BBAAABAAA-ABAABBABBBABAABABABA-AAABBABBAAAAAAABABBBAB
1.07722.30AY110159_SNPSNPAY110159
BABBBAABA-AAAAA-BBBAB-ABABABABBB-BAAB-BA-BBAAAB-A--ABAABBABBBABAABABABA-AAABBA-BAAAAAAAB-BBBAB
1.07747.90p-umc1998PCR - SSRumc1998
BBBBBBAAAAAAAAAABBBBBB-BBBABABBBBBBA-ABAA-BAAAB-AABBBAABBABBBABAAB-BABA-BAABBABB-ABAAA-BBBBBAB
1.08722.40p-umc128DNA Probeumc128
B-BBB-AAAA-AAAAABBBAB-ABABABABBBBB-ABABA-BBAAABAAABABA--B-BBBABAABBB-BA-AAABBABBAAAAAAABABBBAB
1.08725.17AY105132_SNPSNPAY105132
BABBBAA-AAAAAAAABBBAB-ABABABABBBBBAABABA-BBAAABAAABABAABBABBBABAABABABABAAABBABBAAAAAAABABBBA-
1.08726.10p-umc37DNA Probeumc37a
BABBBAAAAABAAAAABBBBBBABABABABBBBBAABBBABBBAAABAAABABAABBABBBABAABABABABAAABBABBAAAAAAABBBBBAB
1.08735.20AY110313_IDPINDELAY110313
BABBBAAAAAAAAABABBBBBBABABABABBBBBBBBBBABBBBBABAAABBBAAABABBBABAABBBBBBBBABBBABBBAA---ABBBBBAB
1.08740.40AY110191_IDPINDELAY110191
BABBBAAAAAAAAAAABBBABAABABABABBBABAABABABBBAAABAAABBBAAABABBBABAABABAAAAAAABBABBAA-AAAABBBBA-B
1.08744.70p-cdo98cDNA - ESTcdo98b
BBBBBBAAAA-AAAA--BBBBAABABABABBBBBBBBAAABBBAAABA-----AABBABBBABAABAB-B-ABABBBABBAABAAAABBBBBAB
1.08750.00p-mmpP1A02DNA Probemmp99
BBBBABAAAABAAAAABBBBBB-BABA-ABBBBBBAAAAAABBAABBBAABBBAABBABBBABAABABABAABAABBABBAABAAAABABBBAB
1.08755.20p-bnlg2228PCR - SSRbnlg2228
BABB-BAAAAAAAAAABBBBBBABABBBBBBBBB-ABAAAABBAAABAAABBBAA-BAABBABAABABABA-BAABBABBAAAAA-ABBBBBAB
1.08756.50p-umc83DNA Probeumc83a
BABBABAAAABAAAAABBBBBBABABB-BBBBBBBA-A-AABBAAABAAABBBAA-BABBB-BAABABABA-BAABBABBAAAAAAAB-BBBAB
1.08760.30p-LIM254DNA Probelim254
AABAABAAAA-AAAAABB-BBB-BABBBBBB-BBBA-A-AA-BAAAB-AABBBAABBABBBBBAABABABABBAABAAAAAABAAAABBBBBAB
1.08761.42p-std707016B05cDNA - ESTchr124
AABAABAAAAAAAAAABBBBBBABABBBBBBBBBAABAAAAABAAABAAABBBAAA-ABBBABAABABABABBAABBABBAAAAAAABBBBBAB
1.08765.90p-G8B-09DNA Probenpi120
-----------AAAAABBBBBBABABBBBBB-BB-ABAAA-ABAAABAAABBBAA-B-BBBABAABABABABBAABBABBA-AAAB-B------
1.08769.40p-umc2080PCR - SSRumc2080
AABABBAAAAAAAA-ABBBBBB-BABBBBBBBBBB----AAAB-AAB-BABBBAABBABBBAAA-BABABABAAABBABBABAAAAAA-BBBAB
1.08770.37p-bti03545genomic DNAbti03545::Ac
A-BAABAAAA-AAAAABBBBB-ABAB-BBBB-BB-ABBA--AB--A-AB-BBBAA-BABBBABAABABABABBAABBABBAB-BAAAABBBBAB
1.08770.40p-umc1955PCR - SSRumc1955
AABAABAAAAAAAAAABBBBBBBBB-BBBBB-A-BA-BBAA-AA-AB-BABBBAABBABBBABA-BABABABBAABBABBABAAAAAABBBBAB
1.08774.50p-umc2181PCR - SSRumc2181
AABAABAAAABAAA-ABBBBBBABABBBB-BBBBBABBBABAB-AAB-BABBBAABBABB-ABA-BABABABBAABBABBAB-BAAAA--BBAB
1.08775.20p-npi255DNA Probenpi255
A-BAA-AA-A-AAAAABBBBBBABABBBBBB-BB-ABBAABABAAABABABBBA--B-BBBABA-BABABABBAABBABBABABAAAA--BBAB
1.08777.40p-umc1838PCR - SSRumc1838
AABAABAAAAAAAAAABBBBBBABABBBBBBBBBBABBAABABAAABABABBBAAABABBAABAABAAABABBAAB-AABABABAAAABBBBAB
1.08778.07p-std606068D02cDNAsdg123
AABAABAAAAAAAAAABBBBBBABABBABBB-BBAABB-ABABAAABABABBBAABBABBBABAABABABABBAABBA-BABABABAABBABAA
1.08779.20p-p850DNA Probecsh4(id1)
AABAABAAAAAAAAAABBBBBBABABBBBBB-BBAA-BBABABAAAB-BABBBAAABABBBABA-BABABABBAABBAABABABAAAABBBBAB
1.08781.60p-umc1446PCR - SSRumc1446
AABAABAAABAAAAAABBBBBBABABBABBB-BBAABBAAB-BAAABABABBBAAABABBBABA-BABABABBAABBA-BABABAAAABBABAB
1.08783.20p-umc1928PCR - SSRumc1928
AABAABAAAAAAAAAABBBABBABABBABBBABBAABBAABABAAABABABBBAAABABBBABAABABABABAAABBAABABABAAAABBABAB
1.08784.70p-mmpP2D03genomic DNAmmp22
AABAABAAAAAAAAAABBB--BABABBABBB-BB-A-BBABABAAAB-BABBBAAABABBBABAABABABABAAABBA-BABABAAAA-BABAB
1.08785.30p-An1cDNAan1
AABAABAAAAAAAAAABBB--BABABBABBB-BBBA-B-ABAB-AAB-B-BBBAAABABBBABAABABABABAAABBA-BABABA-AA-BABAB
1.08793.40AY110349_SNPSNPAY110349
AABAABBAAAAAAAAABBBBBB-BABBABBBBBBAAB-BA-ABAAABBBABBBAAB-ABBBABABBBBBBABBA-BBABB-BABABAABBABAA
1.08800.70p-umc1991PCR - SSRumc1991
A-BAABAAAAABAAAABBBBBBBBB-BAB-B-A-AAABAA-BAA-BBABABBBAABBABBBABAABABABAABBABBBABABABABBABBABAA
1.08805.30p-umc1383PCR - SSRumc1383
AABAABAAAABBAAAABBBBBBABABBABBBBABBABBBABABABBBABABBBBAABABBBABAAB-BABAAB-ABBBB-A-A-AB-ABB--AA
1.08806.50p-umc2240PCR - SSRumc2240
AABAABAAAABBAAAABBBBBBABABBABBBBABAABB-ABABA-BBAB-BBBBAABABBBABAAABBABAAB-ABB--BABAAABBABBABAA
1.08809.90p-umc1914PCR - SSRumc1914
AABBABAABABBBBAABBBBBBABABBABBB-ABBAABBBBABAABBABBBBBBBBBABBBABABBABABABB-ABBB-BBBAA-BBABBABAA
1.08811.00AY109506_IDPINDELAY109506
AABBABAABA-BBBAABBBBBBABABBABBBBAB-BAB-BBAB-ABBABBBBBB--BABBBABABBABABABB-ABBB-BBBAABBBABBABAA
1.08811.00p-LIM247DNA Probelim247
AABBABAABA-BBBAAB-BBBBABABB-BBBBAB-BAB-BBABAABBABBBBBB--BABBBABABBABABABBAABBB-BBBAABBBA-B--A-
1.08813.30p-umc1512PCR - SSRumc1512
AABBABAABAABBBAABBBBBBABA-BABBB-ABAAAB-BBABAABBABB-BBBAABABBBABABBABABABB-ABBB-BBBAABBBABBABAA
1.08813.60p-rz474cDNA - ESTrz474b(dnaj)
AABBABAABA-BBBAABBBBBBABABBABBB-ABAAAB-BBABAABBABBBBBBAABABBBABABBABABABB-ABBB-BBBAABBBABBABAA
1.09809.99p-std707074B05cDNA - ESTnfc103a
AABBABAABA-BBBAABBBBBBABABBBBBB-AB-AABBBBABABBBABBBBBBBBBABBBABABBABABABB-ABBBB-BBAABBBABBBBAA
1.09812.30p-csu164cDNA - ESTcdj2
AABBBAAABAABBBAABBBBBBABABBABBB-AB--AB-BBABAABBABBBBBBAABABBBABABBABABABB-ABBB-BBBAABBBA-BABAA
1.09815.20p-ufgBE-E09genomic DNAufg53
AABBABAABAABBBAABBBBBB-BABBABBB-AB--AB-ABABAABBABBBBBB--BABBB-BABBABABABBAABBB-BBBAAB-ABBBABAA
1.09817.30p-ufg3286-C06genomic DNAufg10
---BAB-ABABBBBAABBBBBBABABBABBBBABBAABBABABBAABABB-BB-AABABBBAB-BBABBBABBAABBB-BBBAABB--BBABAA
1.09819.85AY106137_SNPSNPAY106137
AABBBBAABAA-BBAABBBBBBABABBBBBB-ABAAABABBABAABBABB-BBBAABABBBABABBABAAAABABBBBBAB-AAB-BAB-BAAA
1.09821.50p-csu696cDNA - ESTcsu696
AABBBBAABA-BBBAABBBBBBABABBBBBB-ABA-ABBBBAB-ABB-BBBBBB--BABBBABABBABABABB-BBBBBABBAAB-BAABBBAA
1.09825.80p-rz403cDNA - ESTrz403
AABBBBAA-A-BBBAABBBBBBABABBABBBBBBAAABABBABAABBABBBBABAABABBBABABBBBABABB-BBBBBBBBAABBBABBABAA
1.09833.00p-chrom7unassignedchrom7
A-BBBBABBB-BBBAABBABBBABABBABBBBBBB-ABABAABAABBABBBBABAABABBBABABBBBABABBABB-BAABB-ABBBBABABAA
1.09839.30p-phi011PCR - SSRglb1
AABBBBABBB-B-BBABBABBBABABBABB-BBB-AA--BAA-AAA-AB--BABAABA--BABB-BBBABBBBABBB-AA-BAABB-BB-ABAA
1.09842.30p-umc2047PCR - SSRumc2047
ABBBBBABBBBBBBAABBABBB-BA-BABBBBBBBAABABAA-AABBABBBBABAABABBBABBBBBBABBBBABBBBAABBBABBBBBBABAA
1.09846.10p-umc140DNA Probeumc140a
A-BBBB-BBA-B-BAABBABBBAB-BB-BBB-BBA-AAABA-BAABBABBBBABAABAB-BABBBBBBABBBBABBBBAABB-ABBBB-BAB-A
1.09847.00p-bnlg1331PCR - SSRbnlg1331
--BB--ABBA-----ABBABBB--A-BA----BB-A---BAAB-ABB-BBBB-BAABABBBABBBBBBABBB-ABBBBAABB-ABB-BBB-BA-
1.09847.30p-csu222cDNA - ESTcsu222a(wsi)
A-BBBBABBA-B-BAABBABBBABABBABB--BBB-AAABAABAABB-BBBBABAABABBBABBBBBBABBBBABBBBAABB-ABBBB-BABA-
1.09855.40AY110452_SNPSNPAY110452
AABBBBABBABBBBBABBABABABABBABBBBBBBBAA-ABABBBBB-BABAABBABBBBBABBBBBBABBBBABBBBBABBABAABBBBAAAA
1.09862.10p-iagluDNA Probemsu2(iaglu)
ABBBBBABBABBBBAABBABBBABABBABBABBBBB-AAAAABBBBBABBBBABABBABABAABBBBAABBBBABBBBBABBBABBBBBBABAA
1.09864.60p-umc197DNA Probeumc197a(rip)
AABBAAABBAABBBAABBABBBABABBABBA-B--BAAAAAAB-BBB-BBBBA-ABBABA-AABBB-AABBBBABBBBBABBAAB-BBBBABAA
1.09874.30p-csu554cDNA - ESTcsu554a(rnh)
AABBBBABAAABBAABBBABBBABABBBBBABABABAAAAAAB-BBBB--BBABABBABABAABBBAAABBBBABBBABABBBABABAAABAA-
1.09875.63AY112283_SNPSNPAY112283
AABBBBABAAABBB-ABBABBBABAABABBABBBABA-AAAABBBBBBBBBBABABBABBBAABBBBAABBBBBBBBBBABBAABBBBBBABAA
1.09879.70p-mmpP5B12genomic DNAmmp195d
AABBBB-BAAABBBAABBABBBABABBBBBBBBBABBAAAAAB-----AABBABABBABBBAABBBAAABBBBABBBABABBAABBBBBBABAA
1.09882.70p-umc1082PCR - SSRumc1082
AABBBBABAAABBBAABBABBBBBABBBBBB-AAB-AAAAAA---BBB----ABABBA---AABBBAAABBBBABBBA-ABBABB-BBBBA-BB
1.09886.10p-umc1431PCR - SSRumc1431
AABBBBABAAABBB-ABBABBBABA-BBBBBBBBABAAAAAABBBBBBBBBBABAB-ABBBAABBB-AABBBBABBBABABBBABBBB-BABAA
1.10886.90p-umc107DNA Probeumc107a(croc)
AABBBBABAAABBB-ABBABBBABABBBBBBBBBABAAAAAABABBBBBB-BABABBAB-BAABB--AABBBBABBBABABBBABBBBBBABAA
1.10887.50p-cdo122cDNA - ESTcdo122a(nad)
AABBBBABAA-BBBAABBABB--BABBBBBBBBBABAAAAAABABBBBBBBBABABBABBBAABBBAA-BBBBABBBABABBBABBBB-BABAA
1.10889.90AI665421_IDPINDELAI665421
AABBABA-BAAABBAABBABBBABABBBBB-BBB-B-AAAAAB-BBBBBBB-BBABBABBBAABBB-BABBBBABBBABABBBABABB-BB-AA
1.10890.90AY110019_SNPSNPAY110019
AABBABABBAAABBAABAABBBABABBBBB-BB-BBAAAAAABABBBBBBB--B--B-BBBAABBBBBABBBBA-BBABABBBABAB--BBB-A
1.10891.70p-bcd808cDNAbcd808a
AABBABABBA-ABBAABBABB--BABBBBBBBBBBBAAAAAABABBBBBBBBBBABBBBBBAABBBBBABBBBABBBABABBBABABBBBBBAB
1.10892.02p-MEST42-H07cDNAchb101b
AABBABABBAAABBAABBABBBABABBBBBBBBB-BA-AAAABABBBBBBBBBBAB-BBBBAABBBBBABBBBABBBABABBBABABBBBBBAA
1.10892.02p-std606001E10cDNA - ESTchr106a
AABBABABBAAA-BAABBABBBABABB-BB-BBBBB-AAAAABABBBBBBBBBBABBBBBBAABBBBBABBBBABBBABABBBABABBBBBBAA
1.10892.10p-nfa103unassignednfa103a
AABBABABBAAA-BAABBABBBABABB-BB-BBBBB-AAAAABABBBBBBBBBBABBBBBBAABBBBBABBBBABBBABABBBABABBBBBBAA
1.10892.20p-umc2189PCR - SSRumc2189
-ABBABAB-AAABBAAB-ABBBABABBBBB----BB-AAAAAB-BBBBBBBBBBABBBBBBBBBBBBBA-ABBABBBABABBBBBBBB-BBBAA
1.10893.70p-mmpP1C11genomic DNAmmp141
AABBAB-BBA-ABBAABBABBBABABBBBB-BBBBBAAAAAABABBB---AA-BABBBBBBBABBBBBABBBBABBBABABBBABABBBBB-A-
1.10898.70p-umc2149PCR - SSRumc2149
AABBABBBBBAABBBABBABBBABABBBBB-BBBBB-AAAAAB-BBBBBBAABBABBBBBBAAABBBBABBBBAABBABABB-AB-BB-BBBAA
1.10899.20p-mmpP6F04genomic DNAmmp83
AABBABBBBB-ABBBABBABBBABABBBBB-BBBBB-AAAAABABBBBBBABBBABBBBBBAAABBBBABBBBAABBABABBBABABBABBBAA
1.10902.10AY111936_IDPINDELAY111936
AABBABBBBBAABBBABBABBBABABBBBBA-BBABAAAAAABABBBBBAA-BBABB-BBBAAABBBBABBBBAABBABABBAABAB-ABBAAA
1.10906.98AY104234_SNPSNPAY104234
-ABB-BBBBB--BBBABB-BBBBB-BBBBB-BBBBBB--AAABABBBBBBABBBABBBBBB-AABBBBABBBBBBBB-B-BBB-BABBBBBB-A
1.10907.10BE639426_SNPSNPBE639426
AABBABBBBBAABBBABBABBBABABBBBBABBBBBAAAAAABBBBBBBAAABBA--ABBBAAABBBBABBBBAABBABABBABBA-AABBAAA
1.10913.40p-bnlg1671PCR - SSRbnlg1671
AABBABBBBBAABBBABBABBBABABBBBBBBBBBBAAAAAABBBBBABBABBBABBBBBBAAABBBBABBBBAABBBBAB-BABABBBBBBAA
1.10915.20p-mmpP6A12genomic DNAmmp172
AABBABBBBBBABBBABBABBBABABB-ABABBBABAAAAAABBBBBABBABBBABBBBBBAAABBBBABBBBAABBBBABBBABABBABBBAA
1.10916.70p-G21B-12DNA Probenpi407
A-BBA-BBBB-ABBBABBABBBABABBBBBBBBB-BAAAAAABBBBBABBABBB-BB-BBBAAABB-BABBBBAABBABABBBABABB-BBBAA
1.10919.33p-std660014D10cDNA - ESThxa102b
AABBABBBBBAABBBABBABBBABABBBBBBBBB-BA-AAAABBBBBABBABBBABBBBBBAAABBBBABBBBAABBBBABBBABABBBBBBAA
1.10920.10p-rz630cDNA - ESTrz630a(sat)
AABBABBBBB-ABBBABBABB--BABBBBBBBBBABAAAAAABBBBBBBBABBBABBBBBBAABBBBBABBBBAABBBBABBBBBABBBBBBAA
1.10924.66p-std614009G07cDNA - ESTvef101b
AABBABBBBBAABBBABBABBBABABBBBBBBBBABAAAAABBBBBBABBABBBABBBBBBAAABBBBAABBBABBBBBABBBABABBBBBBAA
1.10926.30p-LIM99DNA Probelim99a
ABBBABBBBBAABBBABBABBBABABBBBBBBBBABBAAAABBBBBBABBABBBABBBBABAAABBBBAABBBABBBBBBBBBABABBBBBBAA
1.10927.40p-phi308707PCR - SSRphi308707
--B---BBBBA----ABBABBB--ABBBB--BB-------ABB-BBB-BBAB-BABBBBABAAABBBBAABBBABBBBBBBBBABA-BBBBBAA
1.10927.90p-G21F-09ADNA Probenpi282b
A-BB-BBBBB-ABBBABBABBBABABBBBBBBBB-BBAAAABBBBBBABBABBBABB-BABAAABBBBAABBBABBBBBBBBBABABBBBBBAA
1.10930.50p-LIM78DNA Probelim78
ABBBABBBBBAABBBABBABBB-BABBBBBBBBBBBBA-AAABBBBBABBABBBABBBBABBAABBBBAABBBABBABBBBABABBABBBBBAA
1.10934.50p-5C04A03cDNA - ESTuaz130a(tlk)
AABBABBBBBBABBBABB-BBB-BABBBBBBBBBABAAAAAABBBBBABBABBBABBBBBBBAABBBBABBBBAAB-BB-BABABABAABBBAA
1.10939.70p-mmpP3B10genomic DNAmmp165
ABBBABBBBBAABBBAB-ABBBABABBBBBABBBABBAAAABBBBBBABBABBBABBBBBBAAABBBBAABBBABBBBBBBBBABABBABBBAA
1.10942.40p-mmpP6G01genomic DNAmmp87
ABBBABBBBBAABBBABAABBBABAABBBB-BBB-B---AABBBBBBABBABBBABBBBBBAAABBBBAABBBABB-BBBBBBABABBABBBAA
1.10950.20p-LIM39DNA Probelim39
ABBBBB-BABAABBBABABBBAABBABBBBBBBBABAA-A-BBBBBBABAABBBABBBBABAAABABBAABBBABBBBBBBBBABBBBBBBBAA
1.10951.20p-bnl7.25DNA Probebnl7.25a
A-BBB-BBAB-ABBBABABBBAAB-ABBBBBBBB-B-AAAABBBBBBABAABBB-BB-BABAAABABBAABBBABBBBBBBBBABBBBBBBBAA
1.10963.20p-umc257DNA Probeumc257
AABBBBABAABABBBABABBBAABAABABB-BBBB-A--AABBBBABABABBBBBBBBBBB-BBBABBAAABBABBABBABBBABBBBABABBB
1.11963.60p-umc161DNA Probeumc161a
AABBBBABAAAABBBABABBBAABAABABBBBBBBAAAAAABBBBABABABBBBBBBBBBBABBBABBAAABBAB-------------------
1.11970.00AY109834_SNPSNPAY109834
AABBBBABAAAABBBABABBBAABABB-BBBBBBBBABAAA--BBAB-BAABBBBABBBBBABBBBBBAAA-B----B-ABBBAB-BB-BA-B-
1.11973.00p-phi265454PCR - SSRphi265454
AAB-ABA-AAAABB-ABABBBAABABBABBBBB---ABAAABB-BABAAAAB-BBABBBBBABB-BBBAA-BBABBABBABBBABB-ABBABBB
1.11987.30AY110426_SNPSNPAY110426
AAABABBBA-ABBBBABABBBAABABBABAABBBABABBAABAABABABA---BA--BBBB---BBBBBB-----BBABA--AAAB-AAABAAA
1.11995.00p-ufga1mum2-H12genomic DNAufg14
AAABABBBABABBBBABA--BA-BABBABABBBBABA--AAAAABABABBABBBBABBBBBABBBBBBAAABBABBBABBAABBB-BA-BABBB
1.111000.90p-mmpP5B12genomic DNAmmp195g
-AAB-BBBAB--BBBAB-B-BB-B-BB-B--BBBBB-BBABBA---B-BAABBBBABBBBBABBBBBBAAABBABBAABBBBBABBB--BABBB
1.111002.07p-mon00200genomic DNAmon00200::Ac
AABBABBBBB-B-BBABABAB-AAAB-BBABBBBABABB--BA-BA-AB-ABBBB-BBBBBABBBABBAAABBABBABABBBBABBBBBBBBBB
1.111006.10p-npi238DNA Probenpi238
-----------ABBBABABBBAABABBABABBBB-BABBAABAABABABAABBBBAB-BBBABBBBBBAAABBABBAABBBBBABBBAB-----
1.111006.60p-psb239genomic DNAjpsb239b
BAABABBBAB-ABBBABABBBAABABBABABBBB-BABBAABAABAB-BAA--BBABBBBBABBBBBBAAABBABBAABBBBBABBB-BBABBA
1.111006.90p-cdo87cDNA - ESTcdo87b(ptk)
AAABABBBAB-ABBBABABBBAABABBABABBBB-BABBAABAABABABAABBBBABBBBB-B-BBBBAAABBABBAABBBBBABBB-BBABBB
1.111007.60p-umc1553PCR - SSRumc1553
AAABABBBABAABBBABABBBAABABBABABBBBBBABBAABAABABAB-ABBBBABBBBBABBBBBBAAABBABBAABBBBBABBBABBABBB
1.111010.20p-umc1421PCR - SSRumc1421
AABBABBBBBAB-BBABABABAABABBBBABBBB-BABBAABAABABA-BABBBBABBBBBABBBBBBAAABBABBAABBBBBABBBABBBBBB
1.111014.27p-affcZm06_03b04cDNAhon110
AABBABBBBBBBBBBABABABAAAABBBBABBBBABABBAABA-BABABBABBBBABBBBBABBBABBAAABBABBABABBBBABBBABBBBBB
1.111014.90p-umc1681PCR - SSRumc1681
AABBA-BBBBBBBBBABABABAAAA-BBBABBBBABA-BAABAABABABBABBBBA-BBBBABBBA-BAAABAABBAABBBBBABBBAABBBBB
1.111019.10p-umc1129PCR - SSRumc1129
AABBABBBBBBBBBBABABABAAAABBBBABBBB-BABBAABAABABABBBBBBBABBBBBABBBABBAAAB--BB-BBBBBB-BBBABBBBBB
1.111021.40p-bnl8.29DNA Probebnl8.29a
A-BBA-BBBB-BBBBABABABAAAABBBBABBBB-BABBAABAABABABBABBB-AB-BBBABBBABBAAABBABBAABBBBBABBB-BBBBBB
1.111022.60p-umc1111PCR - SSRumc1111
AABBABBBBBBB--BABABABAAAABBBBABBBBABABBAABAABABABBABBBBABBBBBABBBABBAAABBABBA-ABBBBABBBA-BBBBB
1.111025.70p-G20E-06DNA Probenpi241a
-----------BBBBABABABAAAABBBBABBBB-BABBAABAABABABBABBBB-B-BBBABBBABBAAABBABBAABBBBBABBBAB-----
1.111031.00p-umc2241PCR - SSRumc2241
AABBABBB-BBBBBBABABA-AAAABBBBA-BBB--ABBA-BAABABABBABBBBABBBBBABBBABBA-ABBABBBBAABBBABBBBABBBBB
1.111031.80p-umc2242PCR - SSRumc2242
AABBABBB-BBBBBBABABAAAAAABBBBAAB-BAAAB-AA-AABABA-BA--BBABBBBBABB-A-BAAAB-ABB-BAA-BBA-BBBABBBBB
1.111034.30p-umc1118PCR - SSRumc1118
AABBABBBBBBBBBBABABABAAAABBBBAABBBABABBAAAAABABABAABBBAABBBBBABBBA-BAAABBABB-BAABB-A-BBB-BBBBB
1.111036.59AY109096_SNPSNPAY109096
AABBBBBBBBBBBBBBBABBBABBABBBBAABBBBBABBA-BABBABAB-ABBBAABABBBABBAABBBA--BABBBBBABBBBABBAAABBBB
1.111039.70AY110479_SNPSNPAY110479
AABBABBBBBBBBBBABABBBAAAABBBBAABBBABABBAAAAABABABAAABBAA-ABBBABBAAABAAAABABBBBAABBABABBABABBBA
1.111051.10p-umc1744PCR - SSRumc1744
AABAABBBBBBBBBBBBABABAABA-BB-AABBBABA-BAAAAABABABBABBBAABAABBABBAA-BAABAAABB-BAAABBAABBAAABBBB
1.111054.20p-umc84DNA Probeumc84a
A-BAABBBBB-BBBBBBABABAABABBBAAABBB-AABBABAAABABABBABBBAAB-ABBABBAABBAABAAABBBBAAABBAABBAAABBBB
1.111054.70p-umc86DNA Probeumc86a
A-BAABBBBB-BBBBBBABABAABABBBAAABBB-ABBBABAAABABABBABBBAAB-ABB-BBAABBAABAAABBBBAAABBAABBAAABBBB
1.111055.90p-umc1630PCR - SSRumc1630
AABAA-BBBBBBBBBBBABABAA-A-BBAAABBBAABBBABAAABABABBABBBAABAABB-BBAA-BAABAAABBBBAAAB-AABBAAABBBB
1.111055.90AY106825_SNPSNPAY106825
AABAABBBBBBBBBBBBABABAABABBBAAABBBAABBBABAA-BABABBABBBAABAABBABBAABBAABAAABBBBAAABBAABBAAABBBB
1.111057.80p-php15058DNA Probephp15058
A-BAA-BBBB-BBBBBBBBABAABABBBAAABB--ABBB--AAABAB-BBABBB-AB-ABBABBAA-BAABAABBBBAAAABBAABBBAABBBB
1.111059.64AY112175_SNPSNPAY112175
AABAABBBBBBBBBBBBBBABAABABBBAAABBBAABBBAB-ABBABBBBABBBAA-BABBABBAAB-AABAABBBBBAAABB-ABBBAABBBB
1.111063.80AY110160_SNPSNPAY110160
AABAAB-BAABBBBBBABBABAABA-BBAAABBAAABBBABA-ABABBBBABBBAA-AABBABB-ABBAABBBB-BBBAAAAAAAABB-ABAAA
1.111070.98AY109128_SNPSNPAY109128
AAAAABAABBABABBAABBAB-ABA-ABAAABBBAA-BAABAAABABABBABABAA-BABBABBAABBAABAABBBBBAAAABAABBAAABBAB
1.111092.40p-LIM228DNA Probelim228
ABAAAABBBBBBABBABAAABAAAABBBBBABBAAABAA-BABABABBBBABBAAABAAABA-BABABABAABAABBBBAAABABBBBABBBBA
1.111096.50p-umc1331PCR - SSRumc1331
A-BBAABBBBBBABBABAAABAAAABBBBBABBAAABAAABABABABBBBABBAAAB-AABAABBABAA-BA-BABBBB-AABA----ABB---
1.111097.40p-phi227562PCR - SSRphi227562
--A---BBB------ABAA-B---AB-B---BB-A-----B-B-BAB-BBAB-AAABAAABAABBABAAABA-BBBBBBAAAB-BB-BABBBBA
1.111098.00p-csu1089cDNAcsu1089
ABAAAABBBBBBABBABAA--AAAABBBBBABBAA--A-ABABABABBBBABBAAABAAABAABBABAAABA-BBBBBBAAABABBBB-BBBBA
1.111098.40p-umc1064PCR - SSRfdx3
A-AAAABBBBBBABB-BAAABAAAABBBBBABBAAABAAABABABABBBBABBAAABAAABAABBABAA-BA-BBBBBBAAABABBBBABBBBA
1.111098.40p-umc2243PCR - SSRumc2243
ABAAAABBBBBBABBABAAABAAAABBBBBABBAAABAAABABABABBBBABBAAABAAABAABBABAA-BA-BBBBBBAAABABBBB-BB-B-
1.111099.30p-umc2045PCR - SSRumc2045
ABAAAABBBBBBABBBBAAABAABABBBBBABBAAABAAAB--ABABBBBABBAAABAAABAABBABAAABA-BBBBBBAAABABBBBABBBBA
1.111103.00p-phi064PCR - SSRphi064
ABAAAABBBBBBABB-BAAABAAA-BBBBBABBAAABAAABABABABBBBABBBAABAABAAABBABAAABABBBBBBBAAABABBBBABBBBA
1.121113.20p-bnl6.32DNA Probebnl6.32
A-AAA-BAAA-BABBABAAAAAAAAABABBA-BA-AAAABBBAABAABBBBBAB-AB-ABAAABBAAAAABABBBBAAAAA-B-BBBAABBABB
1.121117.10p-umc1605PCR - SSRumc1605
ABAAAA-AAAABABBABAAABAAAAABABBABBAAAA-ABBBAABAABBB-BABAABAABAAABB-BAAABAABBBAAAAABBA-BBAABBABB
1.121119.20p-umc1819PCR - SSRumc1819
AAAAAA-AAAABABBABAAAAAAAAABABBABBAAAA-ABBBAABAABBB-BABAABAABAAABB-BAAABAABBBAAAAAABA-BBAABBABB
1.121120.30p-umc2244PCR - SSRumc2244
AAAAAA-AAAABABBABAAAAAAAAABABBA-BAAAA-A-A-AABAAB-A-BABAABAABAAABB-BAAABAABBBAAAAAABA-BBAAB-ABB
1.121121.19AY110983_IDPINDELAY110983
AAAAAABAAAABABBABAAAAAAAAABABBABAAAAABABBBAABAABBABBABAABAABAAABBBBAAABAABBBAAAAAABBBBBABBBBBA
1.121121.90p-umc2100PCR - SSRtufm1
AAAAAABAAAABABBABAAAAAAAAABABBA-BAA-AB-B-BA-BAABBBBBABAABAABAAABB-BAAABAABBBAAAAAABABBBA-BBABB
1.121123.67p-LIM331DNA Probelim331
AABAAABBBBAABABBAB-B-A-AAABBAAABABAAA--B-ABAAABBBAAABAAABAABBABAABBBBABBAAABABBBBABBAAABAABBBB
1.121135.78AY104686_SNPSNPAY104686
ABABAA-BAAABA-BABAABAAAAABBAB-AB-AAAA-ABABAABABBBABBABAABAABAAAA--BAA-BAABBBAAABAABB-B-AABBABB
1.121137.90AY109916_SNPSNPAY109916
-AAAAABAAAABABAABAAAAAAAAABABBAB-AAAABABBBAABAABBBBBA----BABA--BBBBBBBBB-B--B---BBABBA-ABBBABB
2.000.00AY110535_SNPSNPAY110535
AABBBBAABABBBAAABBBAABBA-ABBBBAABBABBAABBAAAAABBAA-AABBBBBAAAABABBBBAABABAABBBBAAAABBBABAABABA
2.003.10p-umc2246PCR - SSRumc2246
AABBBBAABABBBAAABBBAABBABABBBB-ABB-BB--BAAAAAABBAABAABAABAAABBBABBBBAABABAAB-BBAAAABBBAAAABBBB
2.003.80p-ZmISU53cDNAisu53a
AABBBBAABA-BBAAABBBAABBABABBBBAABBABBAABAAAAAABBAABAABAABAAABBBABBBB-ABABAABBBBAAAAABBAABABBBB
2.0025.30AY109692_SNPSNPAY109692
-ABABBBABABBBABABBBABABAAABBBB-ABBAABAABAAAAABBAABAAABA--AAABABBAA-BBBAABA-B-BABBAABBBBAAABB-B
2.0028.10p-phi96100PCR - SSRphi96100
BABABBBABABB-AAABBBA-BBAAABB--AABBAABAABAAA-ABBAABAAABAABAAABABBAABBBBAABABBBBABB-ABBB-ABABB-B
2.0030.90p-umc2245PCR - SSRumc2245
BABABBBA-ABBBAAAB--AA-BABABB-BAABBAAAAA-AAAAABBAABAAABAABAAABA-BAA-BBBAABABB-BBB-AABBBBAAABBAB
2.0127.40p-ZmISU144cDNAisu144a
BABABBBABA-BBAAABBBA-BBAAABBBBAABBAABAABAAAAABBAABAAABAABAAABABBAABB-BAABABBBBABB-ABBBBABABBBB
2.0134.30p-php20568DNA Probephp20568b
B-BAB-BABA-BBAAABB-A-BBABAABBBAABB-ABAABABAAABBAABAAAB-AB-ABBABBAA-BBBAABABBBBBBB-ABBBBABABBAB
2.0143.30p-psb485genomic DNAjpsb485b
AABABBBABA-BBAAABBAABAAABAABBBAABBABBABBAAAAABBAABABBB-ABAABBABBAABB-AAABABBBABBBABBBBBABABBBA
2.0247.40p-umc1165PCR - SSRumc1165
AABABBBABABBBAAABBAABBBABAABBBAABBABBABBAAAAAB-AABAAABAABAABBABAAA-BBAAABABB-ABBBABBBBBA-AB-AA
2.0250.90p-umc53DNA Probeumc53a
-----------BBBBABB-ABBBABAABBBAABB-BBABBAAAABBBABBAAABAAB-ABBBBAAABBBAAABABABABBBABBBBB-B-----
2.0255.60p-G21B-02ADNA Probenpi254a
A-BABBBABB-BBBBAB-AABBAABAABBBAABB-BBABBAAAABBBABBAABBAAB-ABBBBAAABBBAA-AABABABBBABBABAABABBBA
2.0257.60p-umc1542PCR - SSRumc1542
AABABBBABBBBBBBABA-ABBAABAABBBAABBABBABBAAAABABABBAABBAABAABBBBAAA-BBAABAABABABBBABBABAABABBBA
2.0259.90p-bnlg1297PCR - SSRbnlg1297
AABABBBABBBBBBBAB--AABAAB-ABBBAABBABBABBAAAABABABBAABBAABBAABBBAAABBBAAAAABABBBBBABBABABBABBBA
2.0265.70p-bnlg1017PCR - SSRbnlg1017
ABBABBBAAABABAAAA-BAABAABA-BBBAA---------AA--ABABBAABBAAB-AABBBAAA-BBAAAABAA-BBBBABBBBAABABBBA
2.0275.60p-umc1980PCR - SSRumc1980
AABA-BBABBBBBBBAAABAABBABAABBBBABBABBA-BBAAABABBBB-ABBAABBAABBBAAABBAAAAAAAB-BBBBABAAA-AAABBBA
2.0277.70p-umc1265PCR - SSRumc1265
AABAABBABBBBBBBAAA-AABAAAAABBBAABBABBABBAAAAB--ABBAABBAABAAABBBAAABBAAAAAAABA-BBBABAABAAAABBBA
2.0282.30AY109603_SNPSNPAY109603
AABAAABABBBBBBBAAABAABAAAAABBBBABBABBABBAAABBABBBBAA-BAABBAA-ABAAA-BAAA-A-AB-BBB-ABAABAAAABBBA
2.0287.80p-std605078H08cDNA - ESTsgb101
AAAAAABABBBBBBBAAABAB-AAAAABBBAABAABBABBBAA-BABBBBAABBBABAAABABAAABBAAABAAA-ABBBAAAAA-AAAABBBA
2.0287.80BE640649_SNPSNPBE640649
AABAAABABBBBBBBAAABABBAAAAABBBBABBABBABBBAABBABBAABABBAAB-AABABAAABBAAABAAABABBBAAA-AA--AABABA
2.0290.30p-5-21BDNA Probenpi208c
A-BAA-BABB-BBBBAAABABBAAAAABBBAABB-BBABBBAABBAB-BBAABB-AB-AABABAAA-BAAABAAABABBBAAAAABAAAABBBA
2.0290.30p-G22E-03DNA Probenpi421a
A-BAA-BABB-BBBBAAABABBAAAAABBBAABB-BBABBBAABBABBBBAABB-AB-AABABAAA-BAAA-AAABABBBAAAAABAAAABBB-
2.0292.00p-umc1961PCR - SSRumc1961
AAAAAAAABBBBBBBAAABABBAAAAABBBAABAABBAABB-A-BABBBBAABB-ABAAABABAAA-BAAABAAABA-BBAAAAABAAAABBBA
2.0292.60p-umc1824PCR - SSRumc1824a
AAAAAABABBBBABBAAABABBAAAAABBBAABAABBABBBAABBABBBBAABBBABAAABABAAABBAAABAAABA-BBAAAAABAAAABBBA
2.0292.80p-umc1823PCR - SSRumc1823
AAAAAABABBBBBBBAAABABBAAABABBBAABAABB--BBAAABABBBBAABBBA-AAABABAAA-BAAABAAABAABBAAAAABAAAABBBA
2.0293.30p-mmc0111PCR - SSRmmc0111
AAAAAA-ABBBBBBBAAABABBAAABABBBAABAABB-BBBAA-BAB-BBAABBBABAAABABAAA-BAAABAAABA-BBAAAAABAAAABBBA
2.0294.40AY109516_IDPINDELAY109516
AAAAAABABBBBBBBAAABAABAAABABBB-ABAA-B--ABAA-BABBBBAABBBABAAABABAAABBAAABAAABAABBAAAAABABAABBBA
2.02118.49p-std687002G02cDNA - ESTdmt102b
AAAABBBABBBBABBAAABABBAAABABAAAABABBBBBABAB-BABBBBAABBAABAAABAAABABABAABAAABAABBBABAABABAABABA
2.02122.40p-csu186cDNA - ESTeks1
AABABBBABBBBABBABABABBAAABABAAAABABBBBBBBABBBABBBBAABBAABAABBAABBABABABBAABBBBBBBABAAB-BAABAB-
2.02141.60p-umc1756PCR - SSRumc1756
AABABBBABBBBAABABABBBBAAAAABAAAABBBBBBABBABBBABB--BA-B--BA-ABA-ABBBABAABBBABBABBBAAAA-BBAABABA
2.02143.10p-bnlg2277PCR - SSRbnlg2277
AABABBBABBBBAABABABBBBAAAAABAAAABBBBBBABBABBBABBABBABB-ABABBBAAABBBBBAAB-BAB-ABBBABAABBBAABABA
2.02148.10p-bnlg1327PCR - SSRbnlg1327
AB-AAABABBBBAAAABABBBBBAAAABAAAABBBBBBABBAB-BABBABBABBAABABABAAABBBAAAABBBABBABBBABAAB---ABABA
2.02149.20p-prepGU18DNA Probemyb5
ABBAAABABBBBBAAABABBBBBAAAABAAAABBBBBBABBABBBABBABBAB----------------------BBABBBABAA-BBBABABA
2.02153.10p-umc1262PCR - SSRumc1262
ABBAAABAB-BBBAAABABBBBBAAAABAAAABBBABBABBABBBABBABBABBBABABAAAABBBBABAABBBABBABBBABAABBBB-BABA
2.02154.60p-umc1261PCR - SSRumc1261
ABBAAABABBBBBAAA-ABBBBBAAAABAAAABBBABBABBABBBABBABBABBBABABAAAABBBBABAABBBABBABBBABAABBBBBBABA
2.02156.60p-umc1422PCR - SSRumc1422
ABBAA-BABBBBBAAABABBBBBAA-ABAAAABBBABBABAAABBABBABBABBBABABAAAABBBBABAABBBABBABBBABA-BBBBBBABA
2.02157.32p-gpm7cDNAgpm7
ABBAAABABBBBBAAABABBBBBAA--BAA-ABBB-BBA--AA-B-B-ABBABBBABABAAAABBBBABAABBBABB-BBBABAABBBBBBABA
2.02163.50AY106040_IDPINDELAY106040
AABAAABABBBBBAAABABBBBBABAABAAA-BBBABB-BAAABBABBABBABBBAAAAABAABBBBABAABBAABBABBBAAAABBB-BBABA
2.03164.80p-umc6DNA Probeumc6a
AABAAABABBBBBAAABABBBBBABAABAA-ABBBABBBBAAABBABBABBABBBAAA-ABAABBBBABAABBAABBABBBAAAABBBBBBABA
2.03171.50p-LIM328DNA Probelim328
AABAAABABBABBAAABBBBBBBABAABAAAAABAABB-BAAABBBBBABBBBBBBBAAABBBBBBBAAABBBAABBABBBAAABBBBABBABA
2.03179.40p-mmc0231PCR - SSRmmc0231
AABAAABABBBBBAAABABBBBBBBA-BAAAAAAAABBABAAA-BBBBABABBBBAAAAABAABBBBAAABBBAABAABBBAAAABBBAABABA
2.03182.30p-umc44DNA Probeumc44b
A-B-AABABA-BBAAABABBBBBBBAABAABAAA-ABBABAAABBBBBABABBBBAA--ABAABBBAAAABBBAABAB-BBAAAABBB-ABAAA
2.03188.10p-std614059B01cDNA - ESTnfd102
AABAAABABABBBABABABABBBBBAABAAABAAAABBABAAB-BBBBABABBBBA-AAAAAABBBAAAABBBAABABABBAAAABBBB-BAAA
2.03191.50p-G20G-11DNA Probenpi287a
A-BAAABABA-BBABABABABBABBAAAAAABAA-AABABAABAABBAABABBBBAA--AAAABBBAAAABBBAAAABABBABAABBBB-AAAB
2.03193.30p-umc61DNA Probeumc61
-----------BBA-ABABABBABBAAAAAABAA-AABABAABAABBAAAABBBBAA-AAAAABBBAAAABBBAABABABBABAABBBB-----
2.03197.20p-umc1776PCR - SSRb1
ABBAAABABABBBA-ABABABBB-BAAAAAABAAAABBABAABAABBAAA-BBBBAAAAAAAABBBAAAABBBAAAABABAABAABABBBAAAB
2.03203.10p-mmpP3A09genomic DNAmmp33
AAAAAABABA-BBABAAAB--B-BBAAAAAABAAAABBABAABAABBAAA-BBBBAAABAAAABBBAAAABBBAAAAAABAAAAAA-ABBAAAB
2.03212.20p-psr901genomic DNApsr901
BAAAAABABA-BBABAAABAA--BAABAAAABA-AABBABAABAABAAAA-AABBAAABAAAAABBAAAABBBAAAABABAAAAABBBBAAABA
2.03216.00p-ufg96-603-F05genomic DNAufg28b
AAAAAABA-AA--ABAAA--AA-BAABAAAABAAAA--A-AABAABAAABAA-A-AAABAAAAAA-AAAABAAAAAABABAAAAAB--AAAABB
2.03216.50p-umc1185PCR - SSRole1
AAAAAABAB-ABBABAAABAAABBAABAAAABA-AABBABAABAABAAAB-ABABAAABAAAAAABAAAABAAAAAABABAAAAABBBBAAA-B
2.03216.80p-G25E-10DNA Probenpi587
A-AAA-BABA-BBABAAABAAABBAABAAAABA--ABBA-AABAABAAAB-ABA-AA-BAAAAAABAAAABAAAAAAAABAA----BBBAAABB
2.03218.70p-mmpP3F04genomic DNAmmp42
AAAAAABABAAABBBAA-B-AA-BAABABAABAAAABBAB-ABAABA-ABAABABAAABAAAAAABAAAABAAAAABBABAAAAABBBBAA-BB
2.03221.38p-std486039C05cDNA - ESTsdg104
AAAAAABABAABBABAAABAAABBAABAAAABA-AABBABAAB-ABAAABAABABAAABAAAAAABAAAABAAAAAABABAAAAABBBBAAABB
2.03221.40AI920398_SNPSNPAI920398
AAAAA-BABAAABBBAAABABA-BA-BABAABAAAABBABBABAABAABBAABABBAABABAAAABAAAABAAAAABBABAAAAABBBBAAABB
2.03227.10p-bnlg1064PCR - SSRbnlg1064
ABAAAABA-AAABBBAAABAAABBAABABAABA-AABBABAABAABA-ABAA-ABBAABAAAAAABAAABBAAAAAABABAA-AAB-BBAAABA
2.03233.56AY107034_SNPSNPAY107034
AAAAAABA-AAABBBAAABAAABBAABABAABAAAABAABBA-AABAAABAABABBAABAAAAAA-AAAABAAAAABBABAAAAABBBBAAABA
2.03240.27p-std614005G10cDNA - ESTsdg107
ABAAAABABAAABBBAAABAAABBAABABAABAAAAB-ABAAB-ABAAABAABABBAABAAAAAABAAAABAAAAAABABAABAABBBBAAABA
2.04236.40AY104214_IDPINDELAY104214
ABAAAABABAAABBBAAABAAABBAABABAABAAAABBABAABAABAABAAABAABAABAAAAAAABAAABAAAAAABABAABAAABBBAAA--
2.04243.30p-umc34DNA Probeumc34
AB-AAABABAAABBBAAABAAABBAABABAABA-AABBABAABAABAAA--ABAAB-A--AA-A---A-ABAAA-AA-AB---A-ABBBAAAB-
2.04244.00p-phi109642PCR - SSRphi109642
ABAAAABABAAABBBAAABAAABBAABABAABA-AABBABAABAABA-AB-A-AABAABAAA-A--AAAA-AAAAAABABAABAAA-BBAAABA
2.04244.70p-bnlg381PCR - SSRbnlg381
ABAAAABABAAABBBAA---AABBAABABAABA-AABBA-AABAABAAAB-ABAABBABAAAAAA-AAA-BAAAAA--A-AABA-ABBBAAABA
2.04247.20p-G24A-04DNA Probenpi607
A-AAA-B-BA-ABBBAAABAAABBAABABAA-A--AABABA-BAABAAA--ABA-A--BAAAAA-BBAAAB-AAAAAAABAABAAABBBAAABA
2.04250.10p-umc1024PCR - SSRumc1024
ABAAAABAAA-ABBA-AABAAABBAABABAABAAAABBABAABAABAAABAABAAAAABAAAAAA-AAAABAAAAAABABAABAAABBBAAABA
2.04251.10p-umc2247PCR - SSRumc2247
ABAAAABABBAABBAAAAB-AABBAABABAA-AAAA--ABAABAABAAABAABAAA-ABAAAAAA-AAAABAAAAAABABAABAAABB-AAABA
2.04260.83AY103944_SNPSNPAY103944
ABABAAAAABAABB-AAABAAABBAABABAABABAABBAAAAA-ABAAAB-ABAAAAABAAAAAA-AAAABAAAAAABABABBAAABBBAAAAA
2.04262.60AY110266_SNPSNPAY110266
ABABA-BA-B-ABB-AAABABAABA-BABAABBBAAB-AAAAA-BBABABAAAABAAABABAAAAAAAABBAAAAAABABABBAAABBAAAAAA
2.04266.80p-umc1326PCR - SSRumc1326
ABABAAAAABAABBAAAABAAABBAABABAABBBAABBAAAAABBBABABAABAAAAABAAAAAAAAAABB-AAAAABABABBAAABBBAAAAA
2.04267.50p-ZmISU58cDNAisu58a
ABABAAAAAB-ABB-AAABAAABBAABABAABBBAABBAAAA-BBBABABAABAAAAABAAAAAA-AA-BBAAAAAABABABBAAABBBAAAAA
2.04267.80p-umc2248PCR - SSRumc2248
ABABA-AAABAABB-AAABAAABBAABABAA-BB-----AAAABBBABABAABAAAAABAAAAAA-AAABBAAAAAABABABBAAABB-AAAAA
2.04268.40p-umc259DNA Probeumc259b
ABABAAAAA--ABBBAAABAAABBAABABAABBBAABBAAAAABBBABABAABAAAAABAAAAAA-AAABBAAAAAABABABBABABBBAAAAA
2.04269.60p-umc1448PCR - SSRumc1448
ABABAAAAABAABB-AAABAAABBAABABAABBBAABBAAAAABBBABABAABAAAAABAAAAAA-AAABBAAAABABABABBABABBBAAAAA
2.04271.03p-std486053A12cDNA - ESThag103a
ABABAAAAABAABBBAAABAAABBAABABAABBBAABBAAAAABBBABABAABAAAAABAAAAAA-AAABBAAAABABAAABBABABBBAAAAA
2.04273.70p-umc1465PCR - SSRumc1465
ABABAAAAABAABBBAAABAAABBAABABAABBBAABBAAAAABBBABABAABAAAAABAAAAAA-AAABBAAAABABAAABBABABBBAAAAA
2.04274.90p-umc1541PCR - SSRumc1541
ABABAAAAABAABBBAAABAAABBAABABABBBBAABBAAAAABBBABABAABAAAAABAAAAAAAAAABBAAAABABAAABBABBB-BAAAAA
2.04275.60p-mmpP4B12genomic DNAmmp122
ABABAAAAABAABBBAAABAAABBAABABA-BBBA--BAAAAA-BBA-A-AABAAAAABAAAAAAAAAABBAAAABABAAABBAB-BB-AAAAA
2.04281.30p-mmpP2D08genomic DNAmmp167
ABABAAAAABAAB-BAAABAAA-AAAAABABBBAABBB-AAAAABBABABABBAAAAABAAAAAAAAAABBAAAABAB-AABBABA-ABAAAAA
2.04284.70p-csu133cDNA - ESTprp2
ABABAAAAAAAAB-AAAABAAA-AAAAABABABAABBBAAAAAABBABABABBAAAAABAAAAAAAAAABBAAAABABAAABBABABBBAAAAA
2.04288.80p-umc134DNA Probeumc134b
-----------ABBAABABAABBAAAAABABABA-BBBAAAAAABBABABABBAAAA-BAAAAAAAAAABB-AAAB-BAAABBABAABB-----
2.04292.50AY110485_SNPSNPAY110485
ABABBBAAAAAABBAABABAABBAAAAABA-ABAABBBAAAAAABBABAAA-B-B-AABAAAAAAAAAABBAAAAB-BAAABB-AAAB-BABAA
2.04293.80p-LIM86genomic DNAlim86
ABABBBAAAABABBAABABAAB-AAAAABABABAABBB-AAAAABBABABABBAAAAABAAAAAAAAAABBAAAA-------------------
2.04294.20p-umc1580PCR - SSRumc1580
ABABBBAAAAAABBAABABAABBAAAAABABABAABBBAAAAAABBABABABBAAAAABAAAAAAAAAABBAAAABABAAABBABAABBAAAAA
2.04294.20p-bnlg1018PCR - SSRbnlg1018
ABABBBAAAAAABBAABABAABBAAAAABABABAABBBAAAAAABBA-ABABBAAAAABAAAAAAAAAABBAAAABABAAABBABAABBAAAAA
2.04295.10p-bnlg1175PCR - SSRbnlg1175
ABABBBAAAAAABBAABABAABBAAAAABABABAABBBAAAAAABBABABABBAAAAAAAAAAAAAAAABBAAAABABAAABBABAABBAAAAA
2.04295.80p-umc2251PCR - SSRumc2251
A-ABB-AA-A-ABB-ABABAABBAAAA-BA--BAABBBAAAAAABBABABABBAAAAAAAAAAAAAAAABBAAAABABAAABBBBAABBAA-AA
2.04296.30p-umc2249PCR - SSRumc2249
ABABBBAAAAAABBAABABAABBAAAA-BAAABAABBBAAAAAABBABABABBAAAAAAAAAAAAAAAABBAAAABABAAA-------------
2.04302.60p-mmpP6G09genomic DNAmmp91
BAABBBBAAABABBBAAABAABBAAAAABAAABAABBBAAABAABAABABBAAAAAAABAA-AAAAAAABBAAAABABAAABABBAABBAAABA
2.04303.76AI714808_SNPSNPAI714808
BAABBBBAAAAABBBAAABAABBAAAAABAAABAABBAAAABAABAABAB-AAAAAAABAAAAAAAAAABBAAAABABAAABABBAABBAAABA
2.04306.30p-bnlg108PCR - SSRbnlg108
BAABBBBAAAAABBBAAABAABBABAAABABABAABBBAAABAA-AABAB-AAAAAAABAAAAAAAAAABAAAAAB-BAAAAABBAABBAAABA
2.04310.20p-umc1259PCR - SSRumc1259
BAABBBBAAAAABBBABABAABBABAAABABABABAABAAABABBAA-BA-AAAAAAABAAAAAAAAAABAAAAABABAAAAABBAAB-AAABA
2.04310.93p-bti03811genomic DNAbti03811::Ac
BBABBBBAAA-A-BBABBBAA-BABA-ABABABABBBBA--BA--A-BA-BAAAAAAABAAAAAAAAAABAAAAABABA-AAABBAABBAAABA
2.04313.50p-umc2030PCR - SSRumc2030
BAABBBBAAAAAABBABBBAABBABAAABABABABBB-AAA-AABAABAB-AAAAAAABAAAAAAAAAABAAAAABABAAAAABBAABBAAABA
2.04314.40p-umc1861PCR - SSRumc1861
BBABBBBAAAAAABBABBBAABBABAAABABABABBBBAAABAABAABAB-AAAAAAABAAAAAAAAAABAAAAABABAAAAABBAABBAAABA
2.04315.00p-G20E-07DNA Probenpi242a
B-ABBBBAAA-AABBABBBAAB-ABAAABABABA-BBBAAABBABAABAB-A-AAAA-BAAAAAAAAAABAAAAABABAAAAABBAABBAAABA
2.04315.50p-umc8DNA Probeumc8b
-----------AABBABBBAAB-ABAAABABABA-BBBAAABBABAABAB-AAAAAA-BAAAAAAAAAABAAAAABABAAAAABBAABB-----
2.04316.70p-umc2088PCR - SSRumc2088
BBABABBAAAAAABBA-BB--B-ABAAABA--BABBBBAAABB-BAAB-AAAAA-AAABAAAAAAAAAABAABAABABAAAAABBAABBAABBA
2.04316.82p-std946034H07cDNA - ESTsdg102a
BBABBBBAAAAAABBABBBAABAABAAABABABABBB-AAABBABAABABBAAAAAABBAAAAAAAAAABAAAAABABAAAAABBAABBAAABA
2.04319.30p-bnlg121PCR - SSRbnlg121
BBABBBBAAAAAAB-ABBBAAB-AB-AABABABABBBBAAABBABAABABBAAAAAAABAAAAAAAAAABAABAABABAAAAABBAABBAAABA
2.04320.70p-umc2079PCR - SSRumc2079
BBABBBBAAAAA-BBABBB-ABBABAAABA--BABBBB-BABB-BAABAB-AAAAAAABAAAAAAAAAABAABAAB-BAAAAABBAABBAAABA
2.04321.00p-php10012DNA Probephp10012
-----------AAB-ABBBAAB-A-AAABABABA-BBBABABBABAABAB-AAAAA--BAAAAAAAAAA--ABAABABAAAAABBAABB-----
2.04322.14p-hda102cDNAhda102
BAABABBAAAAAAB-ABBBAABBABAAABABABABBB-ABABBABAABABBAAAAAAABAAAAAAAAAABAABAABABAAAAABBAABBAAABA
2.04323.30p-umc145DNA Probehrg1
BBABBB-AAA-AA-BAB--AAB-AAAABAABBAB-BA-AAABBABAAAAB-AAAAAAABAAAAAAAAAAAAABAABBBAAAAAAB-AAAAAABA
2.04325.13AY112119_SNPSNPAY112119
BAABABB-AAAAAB---BBAABB-BAA--ABABABBB-ABABBABAABABBAA-AAAABAAAAA-AAAAB-BB-ABABA-B-ABB-AB-AAABA
2.04329.00p-umc2250PCR - SSRumc2250
BAABABBAAAAAAB-ABBB-ABBABAAAAA--BA-BB-ABABBABAABABAAAAAAAABAAAAAAAAAABAABAAAAAAAAAAABAAB-AAABA
2.04331.40p-mmpP6G03genomic DNAmmp89
BAABABBABAAAABAABABBABBABAAAAA--BABBB-ABABBABAABABAAAAAAAABAA-AAAAAAABAABAAAAAAAAAAABAAB-A-ABA
2.04332.20p-umc2125PCR - SSRumc2125
BAABABBABAAAABAABAB-ABBABAA-AA--BA-B-B-BABB-BAABABAAAAAAAABAABAAAAAAABAABAAA-AAAAAAABAABB-A-B-
2.04334.20p-umc2007PCR - SSRumc2007
-ABBAB-ABAAAABAABABAAA-A-AAAAAAAAABBAAABAABABAABAB-AAAAAAABAAAAAABAAABAABAAAAAAAAAAA-AA--AAABA
2.04336.40p-5C05F04cDNA - ESTuaz262
BABBABBABAAAAB-ABA--AB-ABAA-AABABABB-B-BAABABAABABBAAAAAAABAAAAAABAAABAABAAAAAAAAAAABA-AAAAABA
2.04339.30p-umc1454PCR - SSRumc1454
BABBABBAB-AAABBABABAABBAB-ABAABABABBABABABBABAABABBAAAAAAABAAAAAAB-AABAABAAABAAAAAAABAABBAAABA
2.04342.90p-psr922genomic DNApsr922b
BABAAB-A-A-A-B-ABABAAB-ABAAAAABABABBABABA-BABAABABBAAAAAAAB----AABAA-BAABAAAAAAAAAAABAABBAAABA
2.05342.40p-umc131DNA Probeumc131
BABBABBABA-AAB-ABABAA--ABAAAAABABABBABABABBABAABABBAAAAAAABAAAAAA-AA-BAABAAAAAAAAAAABAABBAAABA
2.05343.00p-ZmISU89cDNAisu89
BABAABBABA-AAB-ABABAABBABAA-AABABABBABABABBABAABABBAAAAAAABAAAAAABAA-B--BAAAAAAAAAAABAABBAAABA
2.05344.20p-psr666genomic DNApsr666
BABAABBABA-AABBABABAABBABAAAAABABABAABABABBABAABABBAAAAAAABAAAAAABAAABAABAAAAAAAAAAABAABBAAABA
2.05344.40p-umc1581PCR - SSRumc1581
BABAABBABAAAABB-BABA-BBABAA-AAB-BABAABABABBABAABABBAA-AAAABAAAAAABAAA-AABAAAA-AAAAAABAA--AAAAA
2.05344.80p-umc1635PCR - SSRumc1635
BABAABBABAAAAB-ABABAABBABAA-AABABABAABABABBABAABABBAAAAAAABAA-AAA-AAABAABAAAAAAAAAAABAABBAAABA
2.05345.00p-umc1003PCR - SSRzpu1
BABA-BBABAAAA--ABABAABBABAAAAABABABAABABABBABAABABBAAAAAAABAAAAAABAAABAABAAAAAAAAAAABAABBAAABA
2.05345.20p-umc1922PCR - SSRumc1922
BABAABBABAAAABAABABAABBABAAAAABABABAAAABABBABAABABBAAAAAA-BAAAAAABAAABAABAAAAAAAAAAABAAB-AAABA
2.05345.60AY107012_SNPSNPAY107012
BABAABBABAAAAB-ABABA-BBABAAAAABABABAA-ABABBABAABABBAAAAAABBAAAAAABAAABA-BAAAAAAAAAAABAABBAAABA
2.05346.50p-mmpP4A02genomic DNAmmp119
BABAABBABAAAAB-ABAB-ABBABAAAAA-ABA--A-ABABBABAABABBAAAAAABBAA-AAABAAABAABAAA-AAAAAAABAAB-AAABA
2.05349.00AY109687_IDPINDELAY109687
BABAABBABAAAAB-AB-B-ABBABAAAAA--BA-B--ABABB-BAABABBABA-AABBAAAAAAB-AABAABAAAAAAAAAAABAA---AABA
2.05352.40AW681281_SNPSNPAW681281
BABAAB-ABAAAAB----BAAABAB--AAAAABA-BABABABBAAAABA-BABAAAAABAAA-AABAAAB-ABB-AAAAAA--ABAAB-ABABA
2.05354.60p-csu1080cDNAcsu1080b
BABAABBABA-AAB-ABABAAA-ABA--ABBAB--BABABABBABAABABBABAAAABBAAAAAABAAABAABBBAAAAAAAAABAABB-A-AB
2.05357.50p-umc2110PCR - SSRumc2110
BABAAB------ABAABABAAAAABAA-ABAABA-AA-ABABB-BAABABBABAAAAABAAAAAABAAABAABBBAAAAAAAAAAA-B-ABABA
2.05358.60p-mmc0401PCR - SSRmmc0401
BABAAB-ABAAAABAABABAAAAABAAAABBABABBABABABBABAABABAABAAAA-BAAAAA-BAAABAAB-BA--A-AAAA-AA--ABABA
2.05359.10p-umc2252PCR - SSRumc2252
BABAABBABAAAAB-ABAB-AA-ABAA-AB--BA-----BABBABAABABBABAA-AABAAAAAABAAABAABBBAAAAAAAAAAAAB-ABABA
2.05359.12AY111877_SNPSNPAY111877
BABAABBABAAAAB-ABABAAA-ABAA-ABBABABBABABABBABAABABBABAAAABBAAAAAABAAABAABBBAAAAAAAAAAAABBABABA
2.05361.20p-umc1028PCR - SSRumc1028
BABAABBABAAAAB-ABABAAA-ABAA-ABBABABBABABABBABAABABBABAAAABBAAAAAABAAABAAAAAAAAAAAAAAAAABBABABA
2.05368.10p-umc1065PCR - SSRpbf1
BABAABBABAAAABB-BABAAA-ABAA-ABBABABBABABABAAAAAAABBABAAAABBAABAAABAAABAABBBAAAAAAAAAAAABBABABA
2.06364.50AY110336_SNPSNPAY110336
A-AA--AABABABABAAA-AA-A-A-BBBBBBBAAAAAAAAAAAABABABAAAAAAABBAAAABABAAABAABBBAAAAAAAAAAAABBABABA
2.06367.20p-G22A-07DNA Probenpi297
-----------AA--ABABAAA-A-AAAABBABA-BABABABAAAAAAABBABAAAA-BAABAAA-----AABBB-AAAAAA-AAAAAB-----
2.06368.80p-bnlg1831PCR - SSRbnlg1831
BABA-BBABAA--B-ABABAAA-AAAABA-BABABBABABA-AAAAAAABBABAAAA-BAABAAABAAABAABBBAAAAAAA-AAA-BBABABA
2.06369.30p-umc1079PCR - SSRumc1079
BABAABBABAAAAB-ABABAAA-AAAA-ABBABABBABABABBAAAAAABBABAAAABB-ABAAABAAABAABBBAAAAAAAAAAAABBABABA
2.06373.50p-bnlg1036PCR - SSRbnlg1036
BABABBBABBBAABBABABAAA-AAAABABBBBABBABABABAAAAAAABBABAAAABBAABAAABAAABAABBBAAAAAAAAAAAABBABABA
2.06375.30p-umc1658PCR - SSRumc1658
BABABB-ABBBAAA-ABABAAA-AAAA-ABBBBABBAAABABAAAAAAAB-ABAAAABBAABAAABAAABAABBBAAAAAAAAAAAABBABABA
2.06376.10p-umc2253PCR - SSRumc2253
BABAB---BB-AAA-ABABAAB-AAAA-AB-BBAB--AAB-BAAAAA-ABBABAAAABBAABAAABAAABAABBBAAAAAAAAAAAABBABAB-
2.06377.40p-umc2178PCR - SSRumc2178
BABABBBABB-AAA-ABAB-AB-AAAA-ABA-BA---AAB-BB-AAA-ABBABAAAABBAABAAABAAABAABBBAAAAAAAAAAAABBABABA
2.06378.70p-umc2254PCR - SSRumc2254
B--ABBBA-BBAAAAABAB-AB-AAAA-ABA-BA---AAB-BB-AAA-AB-AAAAAABBAABAAABAAABAABBBAABAAAAABAAAB-AB-BA
2.06378.90AY105915_IDPINDELAY105915
BABABBBABBBAAABABABAABBAAAABABABBABBAAABBBBAAAAAABBAAAAAABBAABAAABAAABAABBBAABAAAAABAAABBABABA
2.06379.20p-umc1875PCR - SSRumc1875
BABABBBABBBAAABABABAAB-AAAA-ABABBABBAAABBBBAAAAAABBAAAAAABBAABAAABAAABAABBBAABAAAAABAAABBABABA
2.06379.20p-bnlg1138PCR - SSRbnlg1138
BAB-BBBABB-A-A-ABABAABBAAAA-ABABB-BBAAA-BBBAAAAAABBA-AAAABBAABAAABAAABAABBBAABAAAAABAA-BBABAB-
2.06379.40p-umc1923PCR - SSRumc1923
-ABABBBABBAAAAAABABAABAAAAAAABABBABBAAABBBBAAAAAABAAAAAAABBAABAAABAAABAABBBAABAAAAABAAABBABABA
2.06380.00p-umc1080PCR - SSRumc1080
BABABBBABB-AAAB-BABAAB-AAAA-ABABBABBAAABBBBAAAAAABBAAAAAABBAABAAABAAAB-ABBBAABAAAAABAAABBABABA
2.06380.50p-psb365genomic DNAjpsb365b
AABABBBABB-AAABABABAA--AAAABABABBABBAAABBBBAAAAAABAAAAAAABBAABAAABAAABAABBBAABAAAAABAAABBABABA
2.06380.60p-umc1755PCR - SSRumc1755
BABABBBABB-AAABABABAAB-AAAA-ABABBABBA-ABB-BAAAAAAB-AAAAAAABAABAAABAAABAABBBAAAAAAAABAAABBABABA
2.06380.80AY109981_SNPSNPAY109981
BAB-BBBABBBAAABABABAABBAAAA-ABABB-BB-AABBBB-AAAA-BBA-AA-AB-A-BAAABAAABAABB-AABAAAA-BA-A--ABA-A
2.06381.42p-sdg119cDNAsdg119
BABABBBABBAAAABABABAABBAAAAAABABBABBAAABBBBAAAAAABAAAAAAABBAABAAABAAABAABBBAABAAAAABAAABBABABA
2.06381.80p-umc1004PCR - SSRumc1004
BABABBBABBAAA-B-BABAAB-AAAA-ABABBABBAAABBBBAAAAAAB-AAAAAABBAABAAAB-AABAABBBAA-AAAAABAAABBABABA
2.07401.50p-umc1108PCR - SSRumc1108
BABABBBAB-----BABABAABBABBAB-B-ABABAABBBBBB-ABAAABAAAAAAABBAABABABBAABA-BBBBBBAA---BBAABAABABA
2.07409.30p-bcd926cDNAbcd926b
BABAABBABA-AAABABABAA--ABABBABBAAABAAABBBBBAABAAAAAAAAAAABBAABABABAAABAABBBBABAAAAABBBABBABABA
2.07411.40p-php20005DNA Probephp20005
-----------BAABABABAABBABABBABBAAA-AAABBBBBAABAAAAAAAAAAA-BAABABABAAA-AABBBBAAAAAAABBAABB-----
2.07414.10p-umc2129PCR - SSRumc2129
BABAABBABABAAABABABAABBABABBABAA-AB-AAABBBB-ABAAAAAAAAAAAABAABABABAAABAABBBBAAAAAAABBAABAABABA
2.07416.60p-mmpP3H11genomic DNAmmp177b
--BAABBABAAA-ABAAAB-ABBABABBAB---ABAAA-BBBBAABAAAAAAAAAAB-BAABABABAAABABBBBBA-AAAAABB-ABAAAABA
2.07419.33AI861369_SNPSNPAI861369
BABABBBABABAAABABABAABBABABBABBAAABAA-BBBBBAABAAABAAAAAAABBAABABABA-ABAABBBBABAAAAABBAABBABABA
2.07422.70p-umc1890PCR - SSRumc1890
BABABB-ABABAAABAAABAAB-ABABBABBAAABAAA-BBBBAABAAABAAAAAA-ABAABABABAAABAABBBBAAAAAAABBAABBAAAAA
2.07427.90AY110410_SNPSNPAY110410
BABABBBABABAAABAAABAABBABABBABAABABAAABB-BBAABAAAABBAABBBABABBABABBAABAABBBBBAAAAAAABA-AABABBA
2.07444.75p-std660015B02cDNA - ESTnfc104b
BABABBBABAAAAABAAABABBABBAABABBA-ABBAABBBBB-ABBAABAAAABAABBAABABABAABBAABBBBBBAAAAAABBAABAAA-A
2.07446.90p-rz474cDNA - ESTrz474c(dnaj)
AABABBBABA-ABABAAABABBABBAABABBAAABBAABBBBBBABBAABA--ABAABBAABABABAABAAABBBBBBAAAAAAAAAABBAAAA
2.07450.40p-5C02H07cDNA - ESTuaz194a(ugu)
BABABBBABABA-ABBAABABBABBAABAB-AAAB----BBBBBABB-ABAAAABAA-BAABA-ABAABAAABBBBB-AAAAAABAAAABAABA
2.07451.73p-std606065H09cDNAnfd101b
BABAB-BABAAAAABBAABABBABBAABABBAAABBAABBBBB-ABBAABAAAABAA-BAABABABAABAAABBBBB-AAAAAABAAABBAA-A
2.07451.73p-std687017H04cDNA - ESTsdg106
BABABBBABAAAAABBAABABBABBAABABBAAABBAABBBBB-ABBAABAAAABAAABAABABABAABAAABBBBBAAAAAAABAAABBAA-A
2.07452.20AY109917_SNPSNPAY109917
AABA--BABA-B-A-B-BAABBABBAABAB-AAA--AABBB-B-ABBAABA-AABAAABAABABABAABAAABBBBBABAAAAABAAAABAABA
2.07453.80p-phi251315PCR - SSRphi251315
BAB-BBBAB-AA-A-BABAA--A--AA-AB-AA-B-AAB-BBBBA-BAA-AAAA-AAA-AABABABAABAAABBB-BAA-AAAABA-ABBAAA-
2.07461.70AY109722_IDPINDELAY109722
BABABBB-B-AAAABBABABBBABBAABABBBAABBBBBBBBB--BB--BBAAABB-BB--BAB--B-BAAABBBBB-A---AABAAABB--BA
2.07470.01p-std946091A05cDNAsdg116b
BABAABBABAABAABBBBABBBABBBABABBAAABBA-BABBBAABBAAAAAAABAABBBABABAAAABAAABAABABBAAAAABAAABBAAAA
2.07472.90p-umc36DNA Probeumc36b
B-BAA-BABA--AAB-B-A--BA-B-ABABB-AA--A-BABBB-AB-AAAAAAA-AA-B-ABABB-AA-AAABAABAA-AAA-ABAAAB-AA-A
2.07473.78p-std946067H08cDNA - ESTchr119
BABAB-BABAABAABBBBABBBABBBABABBAAABBA-BABBB-ABBAAAAAAABAA-BBABABAAAABAAABAABA-BAAAAABAAABBAA-A
2.07474.40p-php20017DNA Probephp20017a
B-BAB-BABA-BAABBBBABBBABBBABABBAAA-BABBABBBB-BBAAAAAAA-AA-BBABABAAAABAAABAABAABAAAAAB--ABBAA-A
2.07474.80p-bnlg2077PCR - SSRbnlg2077
BABABB-ABAABAABBBBABBBABBBABABBAAABAAABABBBBABBAAAAAAABAA-BBABABAAAABAAABAABA-BAAAAA-AAA-BAA-A
2.07475.10p-umc1560PCR - SSRumc1560
BABABBBAB-ABAABBBBABBBABBBABABBAAABAABBABBBBABBAAAAAAABAAABBABABAAAABAAABAABAABAAAAABAAABBAABA
2.07477.90p-psr135genomic DNApsr135b
BABABBBABA-BAAABBBABBBABBBABABBAAABAABBABBBAABBAAAAAAABAAABBABABAAAABAAABAABAABBAA-ABAAABBAA-B
2.08478.70p-asg20DNA Probeasg20
BABABBBABAABAAABBBABBBABBBABABBAAABAABBABBBAABBAAAAAAABAA-BBABABAAAABAAABA-BA-BBAAAABAAABBAAAB
2.08480.70p-umc1049PCR - SSRumc1049
BABABBAABAABAAA-BBABBBABBBABABBAAABAAABABBBAA--AAAAAAABAAABBABABAAAABAAABAABBABBAAAABAAABBAAAB
2.08482.20p-mmpP3C02genomic DNAmmp116
BABABBBABAABAAABB-ABBB-BBBABAB-AAAB-AB-ABBBAABBAAAAAAABAAABAABABAAAABAAABAABBABBAAAABAAA-BAAAB
2.08496.10p-bcd808cDNAbcd808c
BBBABBBBAB-BAABBBBBBBBABBBABABBAABBAABBABABABABABAAAAABAABBBABBBAAABBAAABAABABABAAAABAAABBABBA
2.08498.30p-mmpP6F07genomic DNAmmp84
A-BABBBBAB-BAABBB-BBBBABBBABAB--ABBAAB-ABABABABABAAAAABAA-BBABBBAAABBAAABAABA-ABAAAABAAA--ABBB
2.08499.39p-mon00084genomic DNAmon00084::Ac
A-BABBBBAB-BAABBBBBBB-ABBB-BABBAABBAABB--AB-BA-AB-AAAABAAABBABBBAAABB-AA---BA-BBAAAABAAAB-ABBB
2.08507.40AY109583_SNPSNPAY109583
-BBAABBBABABAABBABBBBBABABABAB-ABB-AABBABABAAAA-BAA--AAAABBBABBBBA-B-AA-B-AB-BAB-ABABBBA--A-BB
2.08509.20p-bnlg1233PCR - SSRbnlg1233
A-BAABBBABABAABBABBBBBABABABABBABBAAABBABABAAAAABAAAAAAAA-BBABBBBAABBAAA-AABA-AB-AAA-BBABAABBB
2.08509.60p-umc137DNA Probeumc137a
A-BAA---AB-BAABBABBBBBABABABABBABB-AABBABABAAAAABAAAAA-AA-BBABBBBAABBAAABAABAAABBA-ABBBAB-ABBB
2.08515.80AI668346_SNPSNPAI668346
AABAABBB--ABAABBABBBBBBBABABABBABB-ABBBABABAAAAAAAAAAAABAABBBBBBBAABBAAABBABBAABBAAAAABAABAABB
2.08515.80p-std687058F01cDNA - ESTchr122
AABAABBBABABAABBABBBBBBBABABABBABB-AABBABABAAAAABAAAAAAAAABBABBBBAABBAAABBABAAABBAAABBBAB-ABBB
2.08515.80p-std687065G09cDNA - ESThda109
AABAABBBABABAABBABBBBBBBABABABBABB-AABBABABAAAAABAAAAAAAAABBABBBBAABBAAABBABAAABBAAABBBABBABBB
2.08520.50p-phi435417PCR - SSRphi435417
A-BAABBBABAB-ABBABBBBB-AABABABBABB-AABBABABAAAA-BAAAAAAAA-BBABBBBAABBAAABBABA-ABBA-ABB-ABAABB-
2.08522.40p-umc1947PCR - SSRumc1947
AABAABBBBBABAABBABBABB-AABABABBABBAAABBABABABAAABAAAAAAAABBBABBBBAABBAAABBBB--ABBAAABBBABAABAB
2.08523.50p-umc1604PCR - SSRumc1604
AABAABBBBBABA-BBABBABBBAABABABBABBAAABAAAABABAAABAAAAAAAAABBABBBBAABBAAABBBBBAABBAAABBBABAABAB
2.08529.20p-bnlg1316PCR - SSRbnlg1316
A-BBABBBBBABAABBABBABB-AABABBBBABBAAABAAABBABAAA-AABAAAAA-BBBBBBBAABBABABBBBB-ABBAAABBBABAABAB
2.08529.80p-bnl6.20DNA Probebnl6.20
A-BBABBBBB-BAABBABBAB--AABABBBBABB-AABAAABBABAAABAABAAAAA-BBBBBBBAABBABABBBBB-ABBA-ABBBABAABAB
2.08536.50p-G1D-06DNA Probenpi210
B-BBABBBBB-BAABBABBABBAAABABBBBABB-AABAAABBABAAABAAB-AABA-BBABBBBBABBABABBBBBBBBBAAABBBBBAABAB
2.08537.10p-mmpP3E06genomic DNAmmp137
BBBBABBBBBABAABBABB--B-AABABBB--BB-AAB-AABBABAAABAABAAABABBBABBBBBABBABABBBBBBBBBAAABBBB-AABAB
2.08538.80AY109645_IDPINDELAY109645
BBBBABBBBBBBAABBABBBBB-AABABBB-ABBAAABAAABBABAA-BAABAAABABBBABBB-B-BB-BABBBBBBBBB-AABBBBBBAAAA
2.08544.33p-std947042B06cDNAhag105
AABBA-BBBBABAABBABBABBAAABABBBBABBAAABAAABBABAAABAABAAABAABBABBBBAABBABABBBBBABBBAAABBBABAABAB
2.08544.40p-umc2085PCR - SSRumc2085
BBBBAAAABAAABBABABBBBB-AABABBB--BBAAABAAABB-BAAABAABA-ABAABBABBBBBABAABABBBBBABABAAABBBB-AABA-
2.08548.10p-G7B-05DNA Probenpi113b
B-BBA-BB-B-BAABBABBBBBAAAB-BBBBABB-AABAAABBAAAAABAABAA-BB-BBABBBBB-BAABABBBBBABBBAAABBBBBAABAB
2.08548.30p-G21B-01DNA Probenpi298a
B-BBA-BBAB-BAA-BABBBBBAAABABBBBABB-AABAAABBAAAAABAABAA-BB-BBABBBBB-BAABABBBBB-BBB-AABBBBBAABAB
2.08548.50p-umc1633PCR - SSRumc1633
BBBBABBBABBBAAABABBBBB-AABABBBBABBAAABAAABBAAAAABAABAAABBABBA-BBB--BAABABBBBBABBBAAABBBBBAABAB
2.08552.70AY109575_IDPINDELAY109575
BBBB---BB-ABBA-BABBBBBBAAB-BBBBBBBBABBBAABB-AAABBAABAAABBABBAABBBBBBAABABBBBBABBBAAABBBBBBABAB
2.08562.50p-mmpP3B02genomic DNAmmp34
BBBBABBBABBBA-ABABBBBB-AABABBBBABBA-BBAAABBAAAAABABBAAABBBBBBBBBBBABAABABBBBBBBBBAAABBAAA-ABAB
2.08563.04p-std605078E07cDNA - ESTchc101b
BBBBABBBBB-BAABBABBBBBAAAB-BBBBABB-AABAAABBABAAABAABAAABABBBABBBBBABBABABBBBBBBBBAAABBBBBAABAB
2.08565.90p-mmpP5E12genomic DNAmmp138
BBBBABBBABABAAABABB--BAAABAABB-ABBA---AAABBAAAAABABBAAABBBBBBBBBBBABAABABBBBBBBBBAAAABBAA-BBAB
2.08566.00p-psr119genomic DNApsr119b
BABBABBB-B-BAAABABBABBAAABAABBBABBAABBAABBBAAAAABAB--AABBBBBBABBABABAABABBBBBBBBBAAAABBBBBBBAA
2.08567.40p-G24B-07DNA Probenpi610
--BBA--BAB-BAAABABBABB-AABAABBBABB-AB----BBAAAAABABBAA-BB-B--ABB---BAA-A-----A---AAAA-------A-
2.08572.40p-mmc0381PCR - SSRmmc0381
BBBBABBBABBBAAABABBABBBAABAAABBABBAABBAAABBAAAAABAB-AAABBABBBABBBBABAABABBBB--BBBBBAAB-B-AABAB
2.08573.30p-cdo38cDNA - ESTcdo38c(ntp)
BBBBABBBAB-BAAABABBABBBAABAAABBABBAABBAAABBAAAAABABAAAABBABBBABBBBABAABABBBBBABBBBBAABB-BAABAB
2.08573.30p-mmpP6H11genomic DNAmmp188
BBBBABABABBBAAABABB--BBAABAAAB-ABBA---AAABBAAAAABABAAAABB-BBB-BBBBABAABABBBBB-BBBBBAABBBAAABAB
2.08573.60p-bnlg1746PCR - SSRbnlg1746
BBBBABABABBBAAABABBABBBAABAAABBABBAABBAAABB-AAAA-ABAAAABB-BBBABBBBABAABABBBBB-BBBBBAABBBBAABAB
2.08575.20p-ZmISU115cDNAisu115
BBBBBBABAB-BAAABABBABBBAABAAABBABBABBBAAABBAAAAABABAAAABBABBBABBBBAB-ABABBBBBABBBBBAABB-BAABAB
2.08575.40p-ZmISU91cDNAisu91b
BBBBBBABAB-BAAABABBABBBAABAAABBABBABBBAAABBAAAAABABAAAABBABBBABBBBAB-ABABBBBBABBBBBAABB-BAABAB
2.08577.60p-bnlg1940PCR - SSRbnlg1940
BBBBBBABABBBAAABABBABBBAABAAABBABBABBBAAABBAAAAABABAAAABBABBBABBABBBABBABBBBBABBBBBAABBABAABAB
2.08579.50p-psr144genomic DNApsr144a
BBABBBABAA-BAAABABBABABAABAAABBABBABBBAAABBAAAAABABAAABBBABBBABBABBBABBABBBBBABBBBBAABBABAABAA
2.08581.10p-psr144genomic DNApsr144c
BBABBBABAA-BAAABABBABABAABAAABBABBABBBAAABBAAAAABABAAABBBABBBABBABBBABBABBBBBABBBBBBABBBBAABAA
2.08582.14p-gpm16cDNAgpm16
BBBBBBABAABBAAABABBABABAA--AAB-ABBA-BBA--BBAA-A-BBBAAABBBAB-AABBBBBBABAABBBBB-BBBAAAABBABAABAB
2.08584.30p-umc1516PCR - SSRumc1516
BBABBBABAABBAAABABBABABAABAAABBABBABBBAAABBAAAAABBBAAABBBABBAABBBBBBABAABBBBBABBBAAAABBBBAABAB
2.09591.50p-umc49DNA Probeumc49a
BBABBBABAAABAAABBBBABAAAABAABBBABBBBABAAABBAAAAABBBAAABABABBAABBBBBBABBABBBBBABBBBBBABBBBAABAB
2.09600.70p-umc1256PCR - SSRumc1256
BBABBBABAAABA-ABBBBABBBAABAAABBAABBBBBBAABBABAAAAABAAABBBABBAABBABABABBABBBBB-BBBBBBABBBBAAAAB
2.09600.90p-umc1252PCR - SSRumc1252
BBABBBABAAABA-ABBBBABBBAA-AAABBAABBBB-BAABBABAAAAABAAABBBABBAABBABABABBABBBB-ABBBBBBABBBBAAAAB
2.09601.60AY109592_IDPINDELAY109592
BBABBBABAAABAAABBBB--BB-ABAAAB---BBBB--A-BB-BA-A--B---BBBBBB--BBABABABB-BBBBBABBBBBB-BA------B
2.09636.80p-mmpP5B12genomic DNAmmp195e
BBBBBABBBABABABBBBBAABBBABABABBBBBABBABBBAB-----A----AABBAAABABBABABABBABBBABABBBBABBBABBABAAB
2.09650.10p-bnlg469PCR - SSRbnlg469b
AABBBBBBBAAABAABBBBABAABABBBABBBBBABABBBBABAABBBABAABAABBABABBBBABBBABBAABBABABBBB-BBBABB-BAAB
2.09654.80p-bnlg1893PCR - SSRbnlg1893
AAABABBBBAAABAABBBBAB-ABABBBABBBBBAAABBBBABAAAAAABAABAABBABABBBBABBBABBAABBA-ABBBBBABBABBABBAB
2.09661.10p-umc36DNA Probeumc36a
A-ABA-AABA-ABAABBBBAB-ABABBBABB-A--AABBBBABAAAAAABAAAA-BB-BABBBBBABBABBAABBABBBBBB-AB-ABBBBAAB
2.09681.80AY110389_SNPSNPAY110389
AAABABAAAAAABAABAABABAAA-BBBABBAAAAAA-BA-A-AAAAAABAABAABAAAABBAAAAABBBBAABABBAAAAABABAABBAAAAA
2.09692.40p-umc2184PCR - SSRumc2184
AAABABA-AAAABAABABBBBBAAABBBABBBAB-AAB-ABAB-AAAA-B-AAAAB-AB-ABAAAAA-ABBAABBABAABBABABAA-BBBAAB
2.09694.60p-mmpP4D03genomic DNAmmp183
AAABABA-AABABAAAABB---AAABBBABB-AB-AABBABABAAAAAABAAAAABBABBABAAAAABABBAABBABAABBABABAAA-BBAAB
2.10694.55AY106674_SNPSNPAY106674
AABBABAAAABABAAAABBBBAAAABBBABBAABAAABBABBBBBBAAABAABAABBBBAABABBBBBBABAABBABAAABAAABAABBBAABB
2.10702.50p-bnl17.14DNA Probebnl17.14
-----------AAAAAABBAB-AAABBBABBAAB-AABBABABAAAAAABAABAABB-BAABA-AAABA-BAABBA-AAABAAABAA-B-----
2.10706.50p-LIM104DNA Probelim104
AABBABAAAABABAAAABBABBAAABBBABBAABAAABBABBBAAAAAABBABAABBBBAABABBAABABBABBBAAAAABAAABAABBBBAAB
2.10708.05p-std606001E10cDNA - ESTchr106b
AABBABAABABA-AAAABB---AAABBBABBAABA-AB-ABBBAAAAAABBABAABBBBBABABBAABABBABBBAAAAABAAABAAB-BBAAB
2.10708.10p-nfa103unassignednfa103b
AABBABAABABA-AAAABB---AAABBBABBAABA-AB-ABBBAAAAAABBABAABBBBBABABBAABABBABBBAAAAABAAABAAB-BBAAB
2.10711.00p-ufg99-232-E05genomic DNAufg55
AABBABAABA-ABAAAA-B---AAABBBABBAAB--AB-ABBBAABAAABBABAABBBBBABABBAABABBABBBAAABABAABBABBBBBAAB
2.10712.10p-phi101049PCR - SSRphi101049
AABBABAABABABAA-ABBABAAAAB-BABBA-B-AABBABBB-ABA-A-BABAABBBBAABABBA-BABBABBBAAABABA-BBA-BBBBA--
2.10713.10AY109586_SNPSNPAY109586
-ABBAAAABABABAAABBBAB-AAABBBABBAABAAABBABBBAABAAABB--AABBBBAA-AB-AABABBA-BBAAABAB--BBABBABBAAB
2.10716.30p-umc1696PCR - SSRumc1696
AABBABABBABABAAAABBABBAAABBBABBAABAAABBABBBAABAAABBABAABBBBAABABBBABABBABB-ABABABABBBABBBBBAAB
2.10725.30AY111236_IDPINDELAY111236
AABBABABBBBABAAAABBABBAAABBBABBAB-BAABBABBBAAAAA-BBABAAAAABAABBBBAABABBABBBABAAABA-ABAABBBBA-B
3.000.00p-umc2118PCR - SSRumc2118
ABAAAABB--AB-BBBBAABBBBBBAAAABBBBABABBBABAB-BBABBABBBABBABABBBAAABBABBBBABBABAAABBBBABBBABBBBA
3.002.00p-umc2105PCR - SSRg2
ABAAAABBABABBBBBBAABBBBBBAAAAB--BAAA-BBABAB-BBABBABBBABB-BABBBAAABBABBBBABBABAAABBBBABBBABBBBA
3.005.60p-umc1931PCR - SSRumc1931
AB-AAABBABABBBBBBAABBBBBBAAAABABBA-ABBBABAABBBABBABBBABBABABBBAAABBABBBBABBABAAABBBBABBBBBBBBA
3.007.10p-umc1746PCR - SSRumc1746
ABAAAABBABABBBBBBAABBBBBBAAAABABBAAABBBABAABBBABBABBBABBABABBBAAABBABBBBABBABAAABBBBABBBBBBB--
3.007.50p-phi453121PCR - SSRphi453121
A-AAAABBAB-B-BBBBAABBBBBBAAAABAB-AAAB-BABAA-BBABBABBBABBABABBBAAABBA-BBBABBABAAABBBBAB-BBBBBBA
3.009.50p-umc2255PCR - SSRumc2255
ABAAAABB-B-BBBBBBAABBBBBBAAAAABBBA-ABBB-B-ABBBABBABBBABBABABBB-A-BBABBBB-BBA-A--BBBB-BBB-BABBA
3.0111.00p-phi404206PCR - SSRphi404206
ABAAAABBAB-BBBBABBABBBBBBAAAAABBBAAABBBABAA-BBABBABBBABBABABBBA-ABBABBBBABBABAAABBBBAB-BBBABBA
3.0111.20p-umc1780PCR - SSRumc1780
ABAAAABBABABBBBABBABBBBBBAAAAABBBAAABBBABBABBBABBABBBABBABABBBAAABBABBBBABBABAAABBBBABBBBBABBA
3.0111.40AY106313_SNPSNPAY106313
ABAAAABBABABBBBABBABBBBBBAAAAABBBABABBBAB-ABBBABBABBBABBABABBBAAABBABBBBABBABAAABBBBABBBBBABBA
3.0111.40p-bnl8.15DNA Probebnl8.15
A-AAAABBAB-BBBBABBABBBBBBA-AAAB-BA-ABBBABBABBBABBABBBABBA--BBBAAABBABBBBABBABAAABBBBABBBBBABBA
3.0121.80p-umc1394PCR - SSRumc1394
ABAAABBBBABBBBBABBBBBBBBBBAABABBBAABBBBABBABBAABBABBAABBABBABBAAABBBBBBBABBABBBABBBBAABBBBABBA
3.0123.40p-umc2256PCR - SSRumc2256
ABAAABBBBABBBBBABBB--BBBBBAABABBBA--BBBAB-ABBAABBABBAABBAABABBAAABBBBBBBABBABBAABB-BAAB---ABBA
3.0128.20p-umc1970PCR - SSRumc1970
A-AAABBBBABBBBBABBBBAABBB-AAB-BBBBABBBBABBBB-AABBABBAABBAABABBABABBBBBBBABBABBAABBBBAABBBBABBA
3.0129.20p-umc2071PCR - SSRumc2071
AAAAABBBBABBB-BABBB--BBBBAAABB--BAA-BBBAB-A-BAABBABBAA-BAABABBABABBBBBBBABBA-BAABBBBAABBABABBA
3.0129.60p-asg64DNA Probeasg64
AAAAABBBBABBBBBABBBBABBBBAAABBABBAABBBBAB-ABBAABBABBAABBAABABBABABBBBBBBABBABBAABBBBAA-BBBABBA
3.0130.50p-umc2257PCR - SSRumc2257
AAAAABBBB-BBBBBABBBAABBBBAAABB---AAAB--ABBA-BAAB-ABBAABBAABABBABAB-BBBBBABBA-BAABBBBAABBABA-BA
3.0131.80p-mmpP3E04genomic DNAmmp158a
AAAAABBBBA-BBBBABBBBBBBBBAA-BB-BBAA-BBBABBABBAABBABBAABBAABABBABABBBBBBBABBABBAABBBBAABA-BABBA
3.0134.29AY112199_SNPSNPAY112199
AAAAABBBBBBBBBB-BBBBABBBBAAABBABBAABBBBABBABBAABBABBAABBAABABBABABBBBBBBABBABBAABBBB--BBBBABBA
3.0135.50p-umc1892PCR - SSRumc1892
AAAAABBBBABBBBBABBBBAABBBAAABBABBAABBBBAABABBAABBABBAABBAABABBABAB-BBBBBABBA-BAABBBBAABBBBABBA
3.0137.20p-php20905DNA Probephp20905
A-AABBBBBA-BBBBABBBBAABBBAABBBABBA-BBBBA-BABBAABBABBAABBA-BABBABABBBBBBBABBABBAABBBBAABBBBABBA
3.0138.00p-phi104127PCR - SSRphi104127
AAAABBBBBABBBBBABBBBAABBBAABBBABBAABBBBA-BA-BAABBABB-ABBAABABBABABBBBBBBABBABBAABBBBAA-BBBABBA
3.0138.70p-umc2049PCR - SSRumc2049
AAAABBBBB-BBBBBABBBBAA-BBABBBB-BB-ABBBBABB-BBAABBABBAABBAABABBABABBBBBBBABBABBAABBBBAABBBBABBA
3.0142.60p-mmpP3D08genomic DNAmmp38
AAAABBBBBAABBBBABBB--A-BBABBBB-BBAA-BBBA-BABBAABBABBABBBAAABBBABAABBBBBBABBABBAABBBBAABB-BAABA
3.0154.30p-umc121DNA Probeumc121
B-AABBBBBA-BBBBABBBBAABBAABBABABBB-ABBBABBABBABBBABBABAAA-ABBBABABBBABBAABBABBAAABBAAABBAABABA
3.0158.00p-asg30DNA Probeasg30c
BABABB-BBABBBBBABBBBAABBAABBABABBBAABBBABBABBABBBABBBBAAABAB---BABBBABBAA--ABBAAABBAAA--AABA-A
3.0260.00p-csu32cDNA - ESTcsu32a
BABABBBBBABBBBBABBBBAABBAABBABABBBAABBB-BBABBABBBABBABAAABABBBA-ABBBABBAABBABBAAABBABABBAABA-A
3.0267.20p-umc1458PCR - SSRumc1458
BAAABABBBAABBBBBBBBBA-BBAAABABABBBBAB-B-BBABBABBBA-BABAAAAABBBBBAABBAAAAABBABAAA-BBAAABBAABABB
3.0277.00p-bnlg1144PCR - SSRbnlg1144
B-BABABBBA-BBBBBBBBBBABBBAABABAABBBABABABBABAABBBBABABABAAABBBBBAA-AAAAAABBA-BAAAABAABBB-ABABB
3.0278.50p-umc1886PCR - SSRumc1886
BABABABBBAABBBBBBBBBBABBBAABABAABBAABABABBABAABBBBABABABAAABBBBBAABAABAAABBABBAAAABBABBBAABABB
3.0295.40AY109549_SNPSNPAY109549
AABABAABBAABBBBBBBBBBABBBAABABBABBAAB-BABBBBAAABBBAA-BBAAABB--B-ABBBAB-A-BBB-B-AA--B-BA---BA--
3.0297.60p-umc1057PCR - SSRcko1
BABABAABBABBBBBBBBBBBABBBAABABBABBBAB-BABBBBAAABB-ABABBAAABB-BBABBBBAB-AABBB--AAAABBAB-B-ABBAA
3.02101.30p-php20042DNA Probephp20042a
--BAAAABBA-BBBBBBBBBBABBBAABAABA---A-AAA---AAAABBBABABBAA-B-ABBAB-ABABAAABBAB-AAAA-B-BABBAB-A-
3.02103.30p-bnlg1647PCR - SSRbnlg1647
BABAAAABBA-BBBBBBBBBBABBBAABAABABB-ABAAABBBAAAABBBABAABAAABB-BBABBBBABBAABBABBAAAABBBBABBABB-B
3.02107.90p-csu324cDNA - ESTcsu324b(cts)
BABAAABBAA-BBBBBBBBABABBBAABAABABB-BBAA-BBBABAABBBBBAABABABBBBB-ABBBAB-AABBAB-AAAABBBAABBABBBA
3.03109.00p-asg24DNA Probeasg24a(gts)
BABAAABBAA-BBBBBBBBABABBBAABAABABB-BBAA-BBBABAABBBB-AABABABBBBB-AB-BAB-AABBA--AAAABBBAABBABBBA
3.03124.80p-LIM66DNA Probelim66
BABABABBBABABBBBBBBABAABBAABAABABBBBBBAAABABABABBBAAABBABAABBBBBAABBABBAAABABBAAABABBBBBBABBBB
3.03127.80p-umc2258PCR - SSRumc2258
BA--BABBBA-A-BBBBBB--AABBAABAAB-BBBBB--AAAABBBABBBAAABBABAABBBBAAABBABBAAABABBAAABABBBBB-ABABA
3.03129.40p-bnlg1447PCR - SSRbnlg1447
B-BABABBBAB-BBBBBBB-BAABBAABAABABBBBB--AA-ABBBABBBAAABBABAABBBB-AABBABAAAABABBAAAAABBBBBBABABA
3.03131.70p-umc2259PCR - SSRumc2259
B-BA---B----BB-BB--AAAABBAABAABABB---AAAAAAB-BAB--AAABBABAABBBBAAAABAABAAABAAAAAABABBBBBAABABA
3.03139.30p-mmpP6D09genomic DNAmmp79
BABAAABBBABABBBBBBB-BAAABABBBAAABBBBB--AAAABBBABBBAAABBABBABBABBAABBABAABBBBBAAAAAABBBBBBABBBA
3.03145.30p-mmpP4A01genomic DNAmmp186
BBBABBBBBABABBBBBBB-BBAABAB-BA-AABBBB--AABABBBAABBBAABBABBABBABBAABBA-AABBBBBAAAAABBABABBABABB
3.04152.70p-asg48DNA Probeasg48
BABBBBBBBA-ABBBBBBBBBBAABABBBABAABBBBB-AABABBBAABBBBABBABBABBBBBABBBA-AABBBBBAAAAAABABABBABBBB
3.04153.40p-bnl8.35DNA Probebnl8.35a
B-BBBBBBBA-ABBBBBBB-BBAABABBBABAAB-BBB-AABABBBAABBBBABBAB-ABBBBBABBBA-AABBBBBAAAAAABABABBABBBB
3.04154.00p-G20H-09DNA Probenpi276a
-----------AABBBBBB-BBAABABBBABAAB-BBB-AABABBBAABBBBABBAB-ABBBBBA--BA-AABBBBBAAAAAAB-BABB-----
3.04157.30p-5C04B11cDNA - ESTuaz159b
BABBBBBBBABABBBBBA--BB-ABABBBABAABBBBBBB-AABBBBABBBBABBABBABBABBABBBBAABBBBBBAAAABBAAB-B-AABBB
3.04159.00p-umc1012PCR - SSRumc59e
B-BBBBBBBABABBBBBABBBBAABABBBABAABBBBB-BABAABBBABBBBABBABBABBBBBABBBB-ABBBBBBAABAAABABABBA-BBB
3.04159.00p-umc1030PCR - SSRumc1030
B-BBBBBBBABABBBBBABBBBAABABBBABAABBBBB-BABA-BBBABBBBABBABBABBBBBABBBBBABBBBBBAABAAABABABBAB-BB
3.04163.50p-umc1772PCR - SSRumc1772
BBBBBBBBBABABBBBBABBBBAABABBBABAAABBBBBBABAABBBABBBBABBBABAABBBBABBBBBABBBBBBAABAAABABABBBABBB
3.04163.80p-phi243966PCR - SSRphi243966
B-B-BBBBB-BA-B-BBA-BBBAABABBBABAA-B-BB--ABAABBB-BBBB-BB-ABAABBBBABBBB-ABBBB-BAABAAABAB-BBB-BBB
3.04163.80p-G22E-04DNA Probenpi446
B-BBBBBBBA-ABBBBBAB-BBAABABBBABAAA-BBB-BABAABBBABBBBABBAA-AABBBBABBBB-ABBBBBBAABAAABABABBBABBB
3.04165.00p-umc1425PCR - SSRumc1425
BABBBBBBBABABBBBBAB-B-AABBBBBABAAABBBB-BABAABB-ABBBBABB-ABAABBBBABBBB-ABBBBB-AABAAABABABBBABBB
3.04166.90p-umc2000PCR - SSRumc2000
BABBBBBBBABABBBBBAAABB-A-BB-B--AAABBBAAAAA-ABBBABBBBABBAABAABBBBAB-BB-ABBBBB-BABAAABBBABBB-BBB
3.04168.00p-umc1608PCR - SSRumc1608
BABBBBBBBAAABBBBBAAABBAABBBBBABAAABBBA-AABAABBBABBBBABBAABAABBBBABBBB-ABBBBB-BABAAABBBABBBBBBB
3.04176.60p-umc2158PCR - SSRumc2158
BABBBBBBAABABBBABAAA-BAABBBBBAAAAA--BBAAABA-BBBABBBBABBAA-AA-BBBABBBB-BBABBA-BABABBBABBB-BA-BB
3.04177.40p-umc1495PCR - SSRumc1495
BABBBBBBAAAABBBABAAABBAABB--BABAA-B--BBA-BAB-BBABBBBABBAABAABBBBABBBB-BBABBA-BABABBBABBBBBABBB
3.04181.10p-umc1392PCR - SSRumc1392
BABBBBBBAAAABBBABAAABBAABBBBBBBAAABBBBBAABA-BBBABBBBABBAABAABBBBABBBBBBBABBABBB--BBBABBBBB--BB
3.04181.70p-umc2033PCR - SSRumc2033
BABBBBBBAABABBBABAAABBBABBBBBBBAAABBBBBAA--ABBBABBBBABBAABAABBBBABBBB-BBABBABBB-ABBBABBBBBAABB
3.04185.79p-std660015B02cDNA - ESTnfc104c
BABBBBBBAAAABBBABAAABBAABBBBBBBAAABBBBBAABAABBBABBBBABBAABAABBBBABBBBBBBABBAABBBABBBABBBBBAABB
3.04186.00p-psr754genomic DNApsr754b
BABABBBB-A--BBB--AAAB--BBBBBBABAAABBBB-AABAABBBABBB-BBBAABAABBBBABABBBBBABBABBB-ABBBABBBBBAABB
3.04189.00p-umc1742PCR - SSRumc1742
AABABBBBAABABABABAAABBABBBBBBABAAAABBBAAAAA--B-ABBBBABBAABAABBBBABABB-BBABBABBBAABBBA-BBBBAABB
3.04189.77p-std707041H08cDNA - ESThaf101
BABABBBBAABABBBABAAABBAABBBBBBBAAABBBBAAABAABBBABBBBABBAABAABBBBABBBBBBBABBABBBAABBBABBBBBAABB
3.04190.20p-umc2117PCR - SSRumc2117
BA-ABBBBAABABABABAAA-BABBBBBBA--AAA-BBAAAAA-ABBABB-BAB-AABAABBBBABABB-BBABBABBB-ABBBABBB-BAABB
3.04190.60p-bnlg1019PCR - SSRbnlg1019a
B-BAB-BBAA-----ABAAABB--BBBBBA-AAAABB--AAAA-ABBABBBB-BBAAB-AB-BBABABBBBBABBABBB-ABBBAB-BBBAABB
3.04190.80p-umc1717PCR - SSRumc1717
BABABBBBAAA-BABABAAABBABBBBBBABAAAABBBAAAAAAABBABB-BABBAABAABBBBABABB-BBABBA-BB-ABBBABBBBBAABB
3.04190.80p-bnlg1452PCR - SSRbnlg1452
BABABBBBAA-ABABABAAABBABBBBBBABAAAABBB-AAAAAABBABBBBABBAABAABBBBABABB-BBABBABBB-ABBBABBBBBAABB
3.04190.80p-bnlg1113PCR - SSRbnlg1113
BABABBBBAA-ABABABAAAB-ABBBBBBABAAAABBB-AAAAAABBABBBB-BBAABAABBBBABABBBBBABBABBBBABBBAB-BBBA-BB
3.04191.10p-umc1655PCR - SSRumc1655
BABABBBBAAAABABABAAABBA-B-BBBABAAAABBBAAAAAAABBABBBBABBAA-AAB-BBABABBABBABBA-BBAABBBABBBBBAABB
3.04193.10p-bnlg1638PCR - SSRbnlg1638
BABABBBBAA-ABABABAAABBABB-BBBABAAAABBBAAAAAAA-BABBBBABBAABAABBBBABABB-BBABBABBB-ABBBABBABB-ABB
3.04196.90p-mmpP5A05genomic DNAmmp144
BABABBBBAAABBABABAAABBABBBBBBA-AAAABBBAAAAAAABBABBBBABBAABABBBBBABABBABBABBABBBBABBBABABBBAABB
3.04203.40p-mmpP3D02genomic DNAmmp36
BAB--BBBABBBBABABA--BBABBBBBBA-AA--BBBB--AA--BB-BBBBABB--BABABBBABABBABB-BBABBBBABBB--AB--AABA
3.04207.56AY107193_SNPSNPAY107193
BABAABBBABB-BABABAAABBABBBBBBABAAAABBB-AAAAAABBABBBAABBAABAAABBAABABBABBABBBBBBBABBBABBBBBAABA
3.04208.60p-cdo244cDNA - ESTcdo244d(crp)
BABAABBBAB-BBABABAA-B--BBBBBBABAAAABBB-AAAAAABBABBBAABBAABAAABBAABABBABBABBBBBBBABBBABBBBBAABA
3.04208.60p-mmc0132PCR - SSRmmc0132
BABAABBBABA-BABABAAABBABBBBBBABAAAABBBAAAAAAABBABB-AABBAABAAABBAABABBABBABBB-BBBABBBABBBBBAABA
3.04210.40p-umc2261PCR - SSRumc2261
BABAA-BBAB--ABAABAAA-BABBBBBBA--AAA-BB-A-AAAABBABBBAABBAABAAABBAABABBABBABBBBBBBABBBABABABAABA
3.04212.70p-mmc0312PCR - SSRmmc0312
BABAABBBA--BBABABAAABBABBBBBBABAAAABBB-AAAAAAABABBBAABBAABAAABBAABABBABBABBBBBBBABBBABBBABAABA
3.04213.60p-umc1908PCR - SSRumc1908
BABAABBBA-A-BABABAAABBABBBBBBABAAAABBB-AAAAAAABABBBAABBAABAAABBAABABBABBABBBBBBBABBBABBBABAABA
3.04213.80p-G20F-06DNA Probenpi247
B-BAABBBA---BABABAA-BBABBBBBBABAAA-BBBAAAAAAAABABBBAABBAA-AAABBAABABBABB-BBBBBBBABBBABBBABAABA
3.04214.70p-php20509DNA Probephp20509
B-BAABBBA---BABABAA-BBABBBBBBABAAA-BBBAAAAAAAABABBBAABBAA-AAABBAABABBABBABBBBBB-ABBBABBBABAABA
3.04214.70p-umc2262PCR - SSRumc2262
BABAABBBA-B-BABABAAA-BABBBBBBA--AAA-BB-A-AAAAABA-BBAABBAABAAABBAABABBABBABBB-BBBA----BBBABAABA
3.04214.70p-php20576DNA Probephp20576
B-BAABBBA---BABABAA-BBABBBBBBABAAA-BBBAAAAAAAABABBBAABBAA-AAABBAABABBABBABBBBBB-ABBBABBBABAABA
3.04214.90p-ufgSK-2A9genomic DNAufg44
BABAABBBA-ABBABAB-A--B-BBBBBBA--AAA-BB-A-AAAAABABBBAABBAABABABBAABABBABBABBBBBB-ABBBABBBABAABA
3.04215.60p-mmpP6B07genomic DNAmmp69
BABAABBBABB-BABABAAA-BABBBBBBA-AAAA-BBAAAAA-AABABBBAABBAABABABBAABABBABBABBB-BB-ABBBA-BBABAABA
3.04219.50AY109870_SNPSNPAY109870
BA-AA---AAAA-A----AA-----BB-BAAAAAAB--BAAAAAAABABBBAA-B---AAA--AA-ABBA-B-A-B--BBBBBBAA-BABAABA
3.04224.10p-rz382cDNA - ESTrz382a
BB-AABBB-A-BBABABAA-AABBBBBBBABAAAABBBAAAAAAAABABBBAABBAABAAABBAABBBBABBABBBBBBAABBBA-BBA-AABA
3.04226.90p-bnlg1816PCR - SSRbnlg1816
BABAABBBAA---ABABABABBABBBBBBABAAAABBBAAAAAAAA-ABBBA-BBAABAAA---AB-B-ABBAB--B-B-A--BA--BAB----
3.04227.80p-umc2263PCR - SSRumc2263
BABAABBBBAA-BABABAA--BABBBBBBA--AAA-BB-A-AAAAABABBBAABBAABAAABBAABBBBABBABBB-BBBABABABBB-BBBB-
3.04228.20p-umc1504PCR - SSRumc1504
BABAABBB-AABB---BAAABBABBBBBBABAAAAB-BB---AABBBABBBA-BBAABAAABBAABBBBABBABBBBBBBABABABBBABAABA
3.04228.50p-mmpP2G10genomic DNAmmp29
BABAABBBBAABBBBABAAA-BABBBBBBA--AAA-BB-A-AAABABABBBA-BBAABAAAABAABBBBABBABBBBBBBABABABBA-BAABA
3.04230.10p-rz244cDNA - ESTrz244b(dia)
AABAABBBBA--BBBABA--B--BBBBBBABAAAABBBBAAAAABABABBBA-BBAABAAABBAABBBBABBABBBBBBBABABABBBABAAB-
3.04231.50p-php10016DNA Probephp10016c
B-BAA-BBBA--BABABA----ABBBBBBA-AAA-BBBBAAAAAAABABBBA-B-AA-AAABBAABBBBABBABBBBBBBABABABBBABAA-A
3.04232.09p-bti03702genomic DNAbti03702::Ac
BABAABBBBA-ABABABA--B-ABBB-BBABAAAABBBB--AA--A-AB-BABBBAA-AAABBAABBBB-BB-B-BBBBBABABABBBABAABA
3.04232.40p-umc1900PCR - SSRumc1900
BABAABBBBABABABABAAAAAABBBBBBABAAAA------AAAAABABBBAABBAABAAABBAABBBBABBABBBABBBABABABBAABBABA
3.04234.40p-umc1223PCR - SSRumc1223
BABAABBBB-BBBABABAABBBABBBBBBABAAAABBBBAAAA-AABABBBABBBAABAAABBA---B-ABBBBBA----BBABBB---B-ABA
3.04234.85p-std951008F12cDNAchr126b
BABAABBBBA--BBBABAAABBABBBBBBABAAAABBBBAAAAABABABBBA-BBAABAAABBABBBBBABBABBBBBBBABABABBBABAABA
3.04238.10AY110403_SNPSNPAY110403
BABAABBBBABBBBBABAABBBABBBBBBA-AAAABBBBAAAAABABABABB-BBAABAABBBABBBBBABBABBBBBBBABBBA---BBA-BA
3.04244.70AY110297_SNPSNPAY110297
-ABAABBBBAB-BBBABAB-BBABBBBBBA-AAAABBBBA-AAA-BBABBBABBA-AAAAAB-B-B-A-AB-A-----B-A-BB-----BBBBB
3.04250.40p-umc1968PCR - SSRumc1968
BABAABBBBABA-BBABAAA-BABABBBBAAAAAABBBAAAAAABABAAAAAAABBABAAABABBBBBBAB-ABBBABBBABABABBBABAABA
3.04254.60AY110151_SNPSNPAY110151
B-BAABBBBAAABBBABAAABBABBBBBBAAABAABBBBAAAAAB-BABBBA-BB-AAAAABAABBB-BABBAB-ABBBBABABABBBABAABA
3.04258.40p-umc1920PCR - SSRumc1920
BABAABBBBAA-AABABAAABBABBBBBB-BAAAABBBBAAAAABABABBBA-BBAABAAABBABBBBBABBABBBBBBBABABABBBABAABA
3.04259.40p-umc10DNA Probeumc10a
B-BAABBBBA--BBBABAA-BBABBBBBBABAAA-BBBBAAA-ABABABBBA-BBAA-AAABBABBBBBABBABBBBBBBABABABBBABAABA
3.04260.10p-php20558DNA Probephp20558a
B-BAABBBBA-ABBBABAAABBABBBBBB-BAAA-BBBBAAAAABABABBBAABBAA-AAA-AABBBBBABBABBBBBBBABABABBBABAABA
3.04260.30p-php20511DNA Probephp20511
B-BAABBBBA--BBBABAA-BBABBBBBB-BAAA-BBBBAAAAABABABBBA-BBAA-AAABAABBBBBABBABBBBBBBABABABBBABAABA
3.04261.10p-umc2264PCR - SSRumc2264
BABAABBBBAA-BBBABAAAABABBBBBB-AAAAAABB-A-AAABABABB-A-BBAABAAABAABBBBBABBABBB-BBBABABABBBABAABA
3.04262.90p-mmpP1F11genomic DNAmmp9
BABAABBBBAABB-BABAAAAB-BBBBBA-BAAA--B-BA-AAABAB-BBBA-BBAABAAABAABBBBBABBABBBBBBBABBBABBBABAABA
3.04266.00p-umc1683PCR - SSRumc1683
BABAAABB-ABAB-BABAAABBABB-BBBABAAAABBBBAAAAABABA-B-AABBAA-AAABBABBBBBABBABBBABBBABABABBBAAAABA
3.04269.40p-umc1449PCR - SSRumc1449
BABAABBBBAAAB-BABAAABBABBABBAABAAAABAABAAAAAAABABBAAABBAABBAABAAABA-BABBABBBABBBABBBABBBABBABA
3.04274.31AY111333_SNPSNPAY111333
BABAABB-BAAABBBABAAABBABBBBBB-BAAAABBBBAAAAABABABB-A-BBAABAAABAABBBBBABBABBBBBBBABABABBBABAABA
3.04274.42p-std605091G02cDNAchr110a
BABAABBBBABBBBBABAAABBABBBBBBABAAAABBBBAAAAABABABBBA-BBA-BAAABBABBBBBABBABBBBBBBABABABBBABAABA
3.04274.64p-mbd105cDNAmbd105
BABAABBBBAA-BBBABAAABBABBBBBBBBAAAABBBBAAAAABABABBBA-BBA-BAAABAABBBBBABBABBBBBBBABABABBBABAABA
3.04276.60p-std683001H06cDNA - ESThac101a
BABAABBBBABBBBBABAAA-BABBBBBA---AAA-BBBAAAA-BABABBBA-BBAABBBABAAABBBBABBABBBBBBBABBBA-BB-BBABA
3.04276.60p-std683001H06cDNA - ESThac101a
BABAABBBBA--BBBABAAABBABBBBBABBAA-ABBBBAAAAABABABBBA-BBA-BBAABA-ABBBBABBABBBBBBBABBBABBBABBABA
3.04279.30p-umc1527PCR - SSRumc1527
BABAABBBBAABBBBABAA-BBABBBBBABBAABABABBAAABAB-BABBBA-BBAABBAABAAABBBBABBABBBBBBBABBBABBBABBABA
3.04280.40p-umc1773PCR - SSRumc1773
BABAABBBBAB-BBBABAA-BBABBBBBABBAA-ABABBAAABABABABBBABBBAABBAABAAABBBBABBABBBBBBBABBBABBBABBABA
3.04280.60p-psr628genomic DNApsr628
AABAABBBBA-ABBBABAA-BBABBBBBABBAA-ABABBAAABABABABBBA-BBAABBAABAAABBBBABBABBBBBBBABBBABBBABBABA
3.04283.90p-psb527genomic DNAjpsb527a
ABBAABBBBA-ABBBABAAABBABBBBBABBAAAABABBAAAAABABAB-BBBBBAABBBABAABBBBBABBABBBBBBBBBBBABBBABBABA
3.04286.07p-gpm14cDNAgpm14
BABAABBABABABBAABAABBBABB--BAB-AA-A-BBB--ABAB-B-BBBA-BBAABBAABAAABBBBABBABABB-BBABBBABBBABBA-A
3.04286.07AY110827_SNPSNPAY110827
BABAABBABABABBAABAABBBABBBBBABBAABABBBBAAABABABABBBABBBAABBAABAAABBBBABBABABBBBBABBBABBBABBABA
3.04290.60p-umc2002PCR - SSRumc2002
BABA-BBABAAABBAABAABBBBBBBB-A-BABBABBB-ABA--BABABBBA-BBAABBAABAAABBBBABBABABBBBB-BBB-BBBABBABA
3.04294.50p-cdo344cDNA - ESTcdo344a(rga)
BABAABBABA-ABBAABAAABBABBBBBABBAAAABBBBABABABABABBBAAB-AABB----AABBB-ABBABABBBBBBBBBABBBABBAAA
3.05296.10p-umc102DNA Probeumc102
BABAABBABA-ABBABBAA-BBABBBBBABBAABABBBB-BABABABABBBA-BBABBBBABA-ABBBBABBABABBBBBBBBBABBBABBB-A
3.05296.10p-phi053PCR - SSRumc102
BABAABBABA-ABBA-BAA-BBABBBBBABBAABABBBBABABABABABBBABBBAABBAABAAABBBBABBABABBBBBBBBBABBBABBABA
3.05299.20p-umc1174PCR - SSRumc1174
BABAABBABABABBABBAA-BBABBBBBABBAABABBBBBBABABABABBBA-BBABA-BABA-ABBBBAB-ABABB----BBB-BBBABBB-A
3.05301.00p-umc1600PCR - SSRumc1600
BABAABBABAAABBABBAAABBABBBBBABBAABABBBBBBABABABABBBA-BBAB-BBABAAABABBABBABABBBBBBBBBABB--BB--A
3.05303.70p-mmpP6E02genomic DNAmmp80
BABAABBABABA-BABBAABBBABBBBBABB-AB--BBBABABABABABBBABBBABBBBABAAABBBBABBAAABBBBBBBBBABAB-BBBBA
3.05305.30p-5C02G02cDNA - ESTuaz288a(ppi)
-ABAABBABABABBABBAABBBABBBBBABBAAB--BBBABABABAB-ABBABBBABABAA-AAABBBBBBBAAABBBBBBBBBABABBBBB-A
3.05305.80p-umc1693PCR - SSRumc1693
BABAABBABABABBABBAABBBABBBBBABAAABABBBBABABABABA-BBABBBABABAABAAABBBBBBBAAABBBBBBBBB-BABABBBBA
3.05306.10p-umc1907PCR - SSRumc1907
BABAABBABAAABBABBAA-BBABBBBBABAAABABBBBABABABABAABBABBBABABAABAAABBBBBBBAAABBBBBBBBB-BA-ABBB--
3.05306.10p-bnlg1601PCR - SSRbnlg1601
BABAAB-ABAAABBABBAA-BBABBBBBABAAABABBBBABABABABAABBA-BBABABAABAAABBBB-BBAAABBBBBBBBBABABAB-B-A
3.05307.00p-umc1158PCR - SSRphys2
BABAAB-ABAAABBABBAAABBABB-BBABAAABABBBBABABABABAABBAABBABABAABAAAB-BBBBBAAAB--BBBBBBABAB-BBBAA
3.05309.50p-rz296cDNA - ESTrz296b
BABAABBABA-ABBABBAAABBABBBBBABAAABABBBBABABABABABBBABBBABABAABAAABBB-BBBAAABBBBBBBBBABABABBBBA
3.05312.80p-std606050F09cDNA - ESTchr109b
BABBABBABAAABBABBAA-BBABBBBBABAAABABBBBABABABABAABBA-BBA-ABAABABABBBBBBBAAABBBBBBBBBABABABBB-A
3.05312.80p-umc1102PCR - SSRumc1102
BABBABBABAAABBABBAAABBABBBBBABAAABABBBBABABABABAABBA-BBABABAABABABBBBBBBAAABBBBBBBBBABAB-BBB-A
3.05313.40p-bnlg1035PCR - SSRbnlg1035
--BBABBA--AABB-BBAAABBABBBBB-B-AABABBBBABABABAB-ABBABBBABABAA-ABA-BBBB-BAAABBBBBBBBBAB-BABBBBA
3.05315.40AY110352_SNPSNPAY110352
BABBABBABAAABBABBAAABBA-BBBBAB-AA-ABBBBABABABABAABBA-BBABABAABABABB-BBBBAAABBBBBBBBBABABBBBBAA
3.05318.20p-mmc0022PCR - SSRmmc0022
BABAABBABAAABBABBAAABBABBBBBABAAA-ABBBBABABABABAABBA-BBBBABAABABABBBBBBBAAABBBBBBBBBAAABABBB-A
3.05318.20p-umc2020PCR - SSRumc2020
BABAABBABAAABBABBAAABB-BBBBBABAAABABBBBAB--ABABAABBA-BBBBABAABABABBBBBBBAAAB-BBBBBBBAAABABB---
3.05318.40p-php20508DNA Probephp20508
B-BBABBABA-ABBABBAAABBABBBBBABAAA--BBBBABABABABAABBABBBAB-BAABABABBBBBBBAAABBBABBBBBABABABBB-A
3.05319.20p-umc1167PCR - SSRumc1167
BABBABBABA-ABBABBAAABBABBBBBABAAABABBBBABABABABAABBA-BBABABAABABABBBBBBBA-ABBBABBBBBA-ABA-BB--
3.05319.80p-rz390cDNA - ESTrz390c(cyb5)
B----------------------BBBBBABAAA-ABBBBABABABABAABBA-BBBBABAABABABBB-BBBAAABBBBBBBBBAAABABBB-A
3.05325.40p-umc1501PCR - SSRumc1501
BABBAB-AAA--BBABBAA--B-------BAAA-AB-B-AB-A--AAAAB-AABBBBABAABABABABABBAAAABBBBBABBBAAABABBB-A
3.05326.20AY112215_IDPINDELAY112215
BAB-ABBAAAAABBABBAAABBABBBBBA-AAA-ABB-BABAABBAAAAA-AAB-BBABAABAB-BABA-BAAAAB-BBBABBBAAABAABB--
3.05327.90p-psr119genomic DNApsr119a
AABBABBAAA-ABBA-BAAABBABBBBBAABAAAABBBBABAABBAAAABB--BBABABAA-ABA-ABABBAAAABBBBBABBBAAABABBBAA
3.05330.60p-cdo105cDNAcdo105
BABBABBAAA-ABBABBAAA---BBBBBAAAAAAAABBBBBAABBAAAABBAABBBBABAABABABABAB-AAAABBBBBABBBAAABABBBAA
3.05331.30AY111507_IDPINDELAY111507
BABBABBAAABABBABBA-ABBABBBBBABAAAAAABBBBBAABBAAAABBAABBBBABAABAB-B-B-BBAAAABBBBBABBBAAAB-BBB--
3.05334.60AY111541_IDPINDELAY111541
BAB-BAABBB-ABBABBAAABBABBBBBBBAAAAAABBBBBAABBAAAABBAABBBBABA-BABABABAABAAAABBBBBAB--AAABA-B---
3.05344.20p-umc26DNA Probeumc26a
B-BBABBAAB-ABBABBA-ABBBAAB--AAA-AA-ABB-BBABBBAAABBBBAABBB-BAABABABBBABBAAAABBBBBABBBAAABAABBAB
3.05346.80p-csu184cDNA - ESTmyb2
BABBABAAAB-ABBABBA-ABABAABBBABABAAAABBBBBABBBAAABA-BAA-BBA--AB-B---A----AA-BB-BB---B-AA-AA-B--
3.05354.00p-umc2265PCR - SSRumc2265
BAB-ABBAA--ABB-AB-AAAABBABBBAAAAAAAAABABBAB-BAAA-AABAABBBAABAAAAABBBA-ABAAAA-BAABBBBAAAA-ABABB
3.05358.30p-csu328cDNA - ESTsps2
BABBABBBABBABBAABBA--A-BABBBAAABAAAA-B-BBABBBAAABABBAB-AABB--AABABBAABBAAAABAABBABBBA-AABABABB
3.05358.37p-mon00178genomic DNAmon00178::Ac
BABBABBAAB-ABBAABBBAB-BBAB-BAAABAAAABBB--AB--A-AB-BB-ABBAABAAAABABBAABBAAAABAABBABBBA-AAAABABB
3.05361.10p-csu636cDNA - ESTcsu636
BABBABBBABAABBAABBAABABBABBBAAABAAAABBBBBABBBAAA-----ABBAABAAAABABBAABBAAAABABBBABBB--AAAABABB
3.05371.40p-umc1973PCR - SSRumc1973
BABBBBBBABAABAAABBABBB-AABBBA-AB-BAA-BABBB-BBAAABABBBABBAABABAB-ABBBABBAAAAB-AB-ABBBA-AAAABABB
3.05377.90AY106230_IDPINDELAY106230
BABBBBBBABAABB-ABBABBABAABBBAAABABAABA-BBABBBAABB-ABBBABBBAAAABBABBBABBAAAABAAB-ABBBA-BB-BBABB
3.05384.90AY111296_IDPINDELAY111296
BABBBBBBABAABB-ABBABBABAABBBAAABAB-ABB-BBABBBAA-A-BB-ABBAAB-BABBBBBBABBAAAAB-ABBABBB-BAABBBABB
3.05388.10AI770873_IDPINDELAI770873
BABBBBBBABAABBAABBABBABAABBBAAABABAABBBBBABBBAAABABBAABBAABABABBBBBBABBAAAABAABAABBBABAABABAB-
3.05389.10p-mmpP4F11genomic DNAmmp184
BABBBBBBABBABBAABBABBABAABBBAAABAB-A---BBABBBAABBABBAABBAABAB-BBBBBBABBAAAABAAB-ABBBA-AABBBABB
3.05389.70p-G22A-08DNA Probenpi296
B-B---BBAB-ABBAABBABBABAABBBAAA-AB-AABBBBABBBAABBABBAABBA-BABABBBBBBABBAAAABAABBABBBA-AAABBABB
3.05390.30p-umc1539PCR - SSRumc1539
B-BBBBBBABAABBAABBABBABAABBBAAABABAABB-BBABBBAABBABBAABBAABABABBBBBBABBAAAABAAB-ABBBB-AAABBABB
3.05390.80p-bnl5.37DNA Probebnl5.37b
B-BBBBBBAB-ABBAABBABBABAAB--AAA-A--A-B-BBABBBAABBABBAABBA-BABABBBBBBABBAAAABAAB-ABBBAAAAABBABB
3.06391.40p-bnl5.37DNA Probebnl5.37a
BABBBBBBAB-ABBAABBABBABAABBBAAABABAABBABBABBBAABBA-B-ABBAAB-BABB---BABBAAAABAAB-ABBB-AAAABBABB
3.06394.80p-umc1311PCR - SSRumc1311
BABBBBBBABAABBAABBABBABAABBB-AABABAABB-BBABBBAABBABBAABAAABABABBBBBBABBAAAABABB--BBBA-AAABB-BA
3.06398.40p-umc1730PCR - SSRumc1730
BABBBBBBABAABBAABBABB-BBABBBBAABABAABBABBABBBAABBABBAABAAAAABABBBBBBABBAAAABABA-ABBBBAAAABBBBA
3.06401.20p-umc1027PCR - SSRumc1027
BBBBBBBBABAABBA-BBABBABBABBBAAABABAABB-BBAB-BAABBABAAABAAAAABABBBBBBABB-AAABBBABA-BBAAAAABBBBA
3.06401.80p-bnl10.24DNA Probebnl10.24a
B-BBBBBBAB-ABBAABBABBABBABBBAAABAB-AAB-BBAB-BAABBABAAABAA-AABABBBBBBABBAAAABBBA-ABBBA-AAABB-BA
3.06405.30p-LIM486DNA Probelim486
B-BBBBBBABBABBBABBABBA-BABB-AAABAB-A---BBBBBBAABAABAAABAAAAABABBBBBBABBAAABBBBABABBBAB-BBBBBBA
3.06411.10p-rz538cDNA - ESTrz538b
-BBBBBBBAB-ABBBABBABBABBBBBBAAABABAAABABBAB-BAABBABABABAAAAABBBABBBBABBAAABBBBA-AB-BA-ABABB-BB
3.06411.60p-umc1266PCR - SSRumc1266
BBBBBBBBABBABBBABBABBABBBBBBAAABABAAABABBAB-BAABBABABABAAAAABBBABBBBAB-AAABBBBABABBBA-ABABB-BA
3.06416.10p-asg39DNA Probeasg39
-ABBBBBBBBAABBBABBABBABABBBBAAABABAAABABBAB-BAABBABABABAAAAABAB-BBBBABBAABBBBBABAB----AAABBBBA
3.06418.25AY106026_SNPSNPAY106026
BBBBBBBBBBBABBBABBABBABBBBBBAAABABAAA-AB-AB-BAABBABABABAAA-ABABABBBBABBAABBBBBABABBBA-AAABB-B-
3.06423.60BE639846_SNPSNPBE639846
BBBBBB-BBBBABBB---ABBABAB-BBAAABAB-AAAABBABABAABA-AABBAAAAAABA-ABBBBAB-AAB-BBBABA--BAAAA-BBBBA
3.06434.30p-umc2266PCR - SSRumc2266
B-BABABBBB-ABBBAA--BBABABABBAAA-ABAAA--BBABABAB-BABABAAAAAAABABABBBBBBBBBBABABABABBBAAAA-BBBBA
3.06445.00p-phi102228PCR - SSRphi102228
AAB-BABBBBAA-ABBABABBABABABBAAABA-AAAAB-AABABAB-BAAA-AAABAABBABAABBBBBBBAAA-ABABAABBAA-AABBBBB
3.06445.00p-umc2267PCR - SSRphi102228
AABABABBBBAABABBABABBABABABBAABB-BBA--BBB-BBBABABA-ABAAAB-ABBABABBBBBBBB--AB-B-BBABB-AAABBBBBB
3.06450.30AY110055_SNPSNPAY110055
AABABABBBBBABBBBABABBABABABBAB-B-BAAAABBAAB-BABAB-AABAAABAABBABAA-BBBBBBAAABAB-BAABBA-AA-BBBB-
3.06451.40p-mmpP2G02genomic DNAmmp27
A-BABABBBBAA-ABBABABBABABAB-AA-BAB-AAA-B-ABABABABAAABAAABAABBABAABBBBBBBAAABABABA-BBAAAABBBBBB
3.06451.40p-mmpP6G02genomic DNAmmp88
A-BABABBBBAA-ABBABABBABABAB-AA-BABAAAA-BAABABABABAAABAAABAABBABAABBBBBBBAAABABABA-BBAAAABBBBBB
3.06451.50p-psb79unassignedjpsb79
A-BABABBBB-ABABBABABBABABABBAAABABAAAABBAAB-BABABAAABAAABAA-BABAABBBBBBBAAABABABA-BBAAAAABBBBB
3.06452.70p-umc60DNA Probeumc60
A-BABABBBB-ABABBABABBABABABBAAABAB-AAABBAAB-BABABAAABAAAB-ABBABAABBBBBBBBAABABABAABBAAA--BBBBB
3.06459.90p-psr754genomic DNApsr754a
BBBAABBBBB-ABABBABABAAAAAABBAAABABAAAAABAABAAABABAAABAABBAABBABAABBBBBBBAAABABABABBBAAAAAABBBA
3.06461.10p-umc2268PCR - SSRumc2268
A-BAABBB-B-ABABBA-AB-AAAAABBAA--ABAAAAABAABAAABA-AAABAA-BAABBABAAB-BBBBBAAAB-BABA--BAAAA-ABBB-
3.06473.10p-umc1644PCR - SSRumc1644
AABBABABABAABAAB-AABAAABAAB-AA-BAB--AAABBABAAABABA-ABAAABABBBABAAAABBBBBAAAAABAB-ABBB--AAABBAB
3.06477.50p-mmpP1D02genomic DNAmmp5
AABBBBABABABB-ABABABBA-BABBAAABBABB-A-AB-ABAAABABAAABAAABABBBABAAAABBBBBAAAAABABAABBBAAAAABBAB
3.06480.10p-csu1183cDNAcsu1183
AABBBBAB-BABBAABABABAAABABBAAABAABBBAAABBABAAABABABABAAABABBBABAAAABBBBBAAAAABABAABBBAAAAABBAB
3.06481.60p-bnlg1951PCR - SSRbnlg1951
AABBBBABABABBAABABABA-BBABBAAABAABBBAAABBABAAAB-BABABAAABABBBABA-AABBB-BAAAAABBBAABBBA-AAABBAB
3.06482.30p-umc82DNA Probeumc82c
A-BB--ABAB-BBAABABAAAABBA-BAAABAAB-BAAABBA-AAABABABA-AAAB-BBBABAAAABBBBBAAAAABBBAABBBAAAAABBAB
3.06482.30p-umc2269PCR - SSRumc2269
AABBBBABA-ABBAABA-AB-ABBABBAAAB-ABB--AA--AB-AABABABABAAABABBBABAAAABBBBBAAAAABBBAABBBAAA-ABBAB
3.06486.20p-ufg99F-240-D06genomic DNAufg42
AABBBBABABABBAABABB-AABBABBAAABBABBB-AAB-ABAAABABABAAAAABABBBABAAAABBBBBAAAA-ABBAABBBAABAABBAB
3.06488.00p-csu191cDNA - ESTcsu191
AABBBBABABABBAABABBAAABBABBAAABAABBBAAABBABAAABAB--AAA-ABA--BA-A---B----AA-A--BB---B-AAAAA-BA-
3.06488.68p-std660018D02cDNA - ESTsdg113
AABABBABABABBAAAABBAAABBABBAAABAABBBAAABBABAAABABABAAAAABABBBABAAAABBBBBAAAAABBBAABBBAAABABBAB
3.06491.40p-bnlg1160PCR - SSRbnlg1160
ABBABBABABABBAAAABBAAABBABBAABBAABBBAAABBABAAABABABAAAAABABBBABAAAABBBBBAAAAABBBABBBBAAABABBAB
3.06494.00p-umc2270PCR - SSRumc2270
ABBAAAABABABBAAABBB-AABBABBAABB-ABBAAAAB-ABAAABABABAAAAABABBBABAAAABBBBBAAAAABBBABBBBAAAAAB-AB
3.06494.00p-umc2271PCR - SSRumc2271
ABBAAAABA-ABBAAABBBAAABBABBAABB-ABBAAAAB-ABAAABABABAAAAABABBBABAAAABBBBBAAAAABBBABBBBAAAAABBAB
3.06498.98p-bti31083genomic DNAbti31083::Ac
ABBAAAABAB-B-AAABBBAA-BBAB-AABBAABBAAAA--AB--A-AB-BAAAAABABBBABA-A-B---B---AABBBABBBBAAABABBAB
3.06503.00p-LIM424DNA Probelim424
ABAABAABABABBAAABBBAAABAABAAAB--ABBAAAABBAAABAAABABAAAAABABBBAB-AAABAABAAAAA-ABBABBBA-AABABBAB
3.06504.70p-LIM269DNA Probelim269
ABAABAABABABB-AABBBAAA-AABAAABAAABBAAAABAAAABAAABABAAAAABABBBABBAAABAABAAAAAAABBABBBAA-BAAABAB
3.06507.20AY111125_IDPINDELAY111125
ABAABAABABABBAAABBBAAABAABABAB-AABBAAAAABAAABAAABAB-AAAABABB-A-BAAABAABAAAAAAABBABABABAABAAAAA
3.06511.10p-php15033DNA Probephp15033
A-AABAABAB-BBAAABBBAAABAABABABAAAB-AAAAABABABAAABABAAAAAB-BBBABAAAABAABAAAAAAABBABBBABAABAABAB
3.06511.50p-bnlg197PCR - SSRbnlg197
ABAABAABABABBA--BBBAAABAABABABAAAB-AAAAABAB-BA-ABABAAAAABABBBABAAAABAABAAAAAAABBABBBABAABAABAB
3.06512.70AI770795_SNPSNPAI770795
ABAAB-ABABABBAAABBBAAA-AA-ABABBAABBAAAAABABABAAABABAAAAABABBBABAAAABAABAAAAAAAABABBAABAABBABAB
3.06517.00p-asg7DNA Probeasg7b
ABAABAABABABBAAABBBAAABAABABABAAABBAAAAABABABAAABABAAAAABABBBABBAAABAABAAAAAAABBABBBABAABAABAB
3.07520.70p-bnl6.16DNA Probebnl6.16a
ABAABAABABABBAAABBBAAABAABABABAAABBAAAAABABABAAABBAABAAABABBBABBAAABAABAAAAAAABBABBBABAABAABAA
3.07529.40p-umc3DNA Probeumc3b
A-AABAABAB-BBAAABBBAAABAABA-ABAAAB-AAAAABABABABABABAAAAAB-BBBABAAAABBABBAAAAAABBABBBABAABAABAB
3.07538.20p-umc2050PCR - SSRumc2050
BBAABAABA-ABAAAABBAAAABA-BBBABAAABBAAAAAABABBABABABAABBABABBBABAAAABBABBAAAAAAABABABAAAABABBAB
3.07540.20p-umc1135PCR - SSRumc1135
BBAABAABABABAAAABBAAABBAABABABAAABBAAAAABABBBABABABAABBABABBBABAAAABBABBAAAAAAABABABAAAAAABBAB
3.07540.42AY107018_SNPSNPAY107018
BBAABAABABABAAAABBAAABBAABABABAA-BBAAAAABABBBABABAB-ABBABBBBBABAAA-BBABBAAAAAAABABB-AAAABABBAB
3.07542.00p-umc1767PCR - SSRumc1767
BBAABAABABABAAAABBAAAB-ABBABABAAABBA-AAAB-B-BABABABAABBABABBBABAAA-BBABBAAAAAAABABABAAAABABBAB
3.07544.20p-umc2272PCR - SSRumc2272
BBAABAABABABAAAABBA-ABBAABABAA-AABBAAAAA-ABBBABABABAABBABBBBBABAAA-BBABB-AAA-AABABABAAAABABBAB
3.07544.40p-umc1528PCR - SSRumc1528
B-AABAABABABAAAABBAAABBAABABAAAAABBAAAAAB-BBBABABABAABBABBBBBABAAA-BBABBAAAAAAABABABAAAABABBAB
3.07544.60p-umc1399PCR - SSRumc1399
BBAABAABABABAAAABBAAABBAABABAAAAABBAAAAABABBBABABABAAABABBBBBABAAA-BBABBAAAAAAABABABAAAABABBAB
3.07544.60p-bnlg1605PCR - SSRbnlg1605
BBAABAABABABAAAABBAAABBAABABAAAAABBAAAAABABBBABABABAAABABBBBBABAAA-BBABBAAAAAAABABABAAAAB-BBAB
3.07545.00p-npi212DNA Probenpi212b
B-AABAABAB-BAAAABBAAABBAABABAAAAAB-AAAAABABBBABABABAAABAB-BBB--AAAABBABBAAAAAAABABABAAAABABBAB
3.07562.10AY104511_IDPINDELAY104511
BBBAAABB--ABAAABBAABABBAB-BBAABAABBAAAAABABBBABABAAA-A-ABABAABABAAABABBAAA-AAAABABA-BBBAAAB-A-
3.07566.50AY109828_IDPINDELAY109828
BBBAAABBABABAAABBAAB-BBABBBBAAB-ABBAA--A-AB-BAB-B--AAAB-B-BAABABAA-ABAB-AABA-AABABABAAAA--BBAB
3.07567.40p-asg10DNA Probeasg10
BBBAAABBABABAAABBAABABBABBBBAABAABBAABAABABBBABBBA-AAABABA--AB-B---A-ABAAA-AA-ABABAB-AAA-A-BA-
3.07567.60p-umc1489PCR - SSRumc1489
BBBAAABBABA-AAABBA-BAB--B-B-AABAABB---AABABBBABBBABAAABAB-BAABABAA-ABAB-AABA-AABABABAAAAB-BBAB
3.07568.00p-umc2273PCR - SSRumc2273
BBBAAABBABABAAABBAABBBBABBBBAAB-ABBAAB--BABBBABBBABAAABAB-BAABAB-A-AB-BA--BA---BABABAAAA--BBAB
3.07568.30p-umc1404PCR - SSRumc1404
BBBAAABBAB-B-AABBAABABBABBB---BAABBAABAABAB--ABBBA-AAABABABAABABAA-ABABAAABAAAABABABAAAAB-BBAB
3.07572.70p-php20521DNA Probephp20521
B-ABA-AAAA-BAAABAAABABBABBBBAABABB-ABBABBABBBABBBA-AAABAB-BAABABAAAABABAAABAAABBABABAAAABAABAB
3.07575.64p-std947006D12cDNA - ESTsdg117a
BBABA-AAA-ABAAABAAABABBABBBBAABABBBABBABBABBBABBBABAAABABABAABABAAAAAABAAABAAAABABABAAAABBABAB
3.07579.12p-std946073C08cDNA - ESTsmh4
BBAAAAABAAABAAABAAABABBABBBBAABABBBAB-ABBABBBABBBABAAABABABAABABABAABABBAABAAABBABABAAAABBABAB
3.07579.12p-std946073C08cDNA - ESTsmh4
BBAAAAABAAABAAABAAABABBABBBBAABABBBAB-ABBABBBABBBABAAABABABAABABABAABABBAABAAABBABABAAAABBABAB
3.07579.50p-umc1825PCR - SSRumc1825
B-AAAAA-A-----ABAAABABBABBBBAAAABBBABBABBBBBBBBBBABAAABBBABAA-ABABAABABBAABAAABBABABAAAABBABAB
3.07580.77AY106518_SNPSNPAY106518
BBAAAAABA-ABAAABAAABABBABBBBAAAABBBAB-ABBBBBBBBBBA-AAABABABAABABABAABABBAABAAABBABABAAAABBABAB
3.08585.50p-umc17DNA Probeumc17a
BBAAAAABAAABAAABBABBBBBABBBBAABABBBABBBBBBBBBABBBABAABBABABAABABABAABABBAABAAABBABABAAABBBABAB
3.08587.67AW258116_SNPSNPAW258116
BBAAAAABAAAB-AABBABBBBBABBBBABBABABABBBBBABBBABBBA-AABBABABAABABABAABABBAABAAABBABABAAABBBABAB
3.08597.60AY105849_IDPINDELAY105849
BBAAAAABABBBBAABBABBBBBABBBABBAABABABA-BBABBBABBBA-BABBABABAABABABAABABAAABAAAABBBABAAABABABA-
3.08605.14p-gpm3cDNAgpm3
BBAAAABBBBBBBAABAABBBB-AB--ABB-ABAB-BBB--ABBB-B-BABBBBBABBBAABABABBABABAAABAA-ABABABABAABBBBAB
3.08608.60p-umc2274PCR - SSRumc2274
BBAAAABABBBBAABAAABBBBBABBBABB-ABA----BBBABBBAB-AA-BBBBABBBAAB-B-BBABABABA-AAAABABABABAA-BB--B
3.08609.20p-umc1140PCR - SSRumc1140
BBAAAABABBBBAABAAABBBBAABBBABBAABABABBBBBABBBABAAABBBBBABBBAABAB-BBABABABABAAAABABABABAABB-BBB
3.08610.20p-umc2275PCR - SSRumc2275
BBAAAABABBBBAABAAABBBBAABBBABB-ABA----BBBABBBAB-AABBBBBABBBAABAB-BBABABABABAAAABBBABABAA-BBBBB
3.08611.40p-mmc0251PCR - SSRmmc0251
BBAAAABABBBBAABAAABBBB-ABBBABBAABABABBBBBABBBA-AAABBBBBABBBAABAB-BBABABABABAAAAB-BABABA-BBBBBB
3.08611.80p-cdo118cDNA - ESTcdo118
BBAAAA-ABB--AABAAABBB--ABBBABBAABABABBBBBABBBAB-AA-BBBBABBB--BAB-BBABABABABAAAABBBABABAABB-BBB
3.08617.50p-umc1915PCR - SSRumc1915
BBAAAA-ABBBBAABAAABBBBBAB-BABBABBABAB--BBABBBABAAAABBBBABBAABBABAB-ABABBBABAAAAB-BBBABA-AB-BBB
3.08618.60p-bnlg1108PCR - SSRbnlg1108
BBAAAABABBBBAABA-ABBBB-ABBBABBABBABABBBBBABABABAAA-BBBBABBAABBABABBABABBBABAA-ABBBBBABABBBBBBB
3.08627.10p-umc2081PCR - SSRumc2081
BBAAABBAABBB-ABAABBBBBABBBBBBBBBABBBABBBBAB-BABBABBBBBBABBAABBABABBABABBBABAAAABBBBBBBAB-BBBBB
3.08631.38p-std945042G08cDNA - ESTsdg115
BBAAABBAABBBAABAABBBBBABBBBBBBABAABAABBBBABABABBAABBBBBABBAABBABABBABABBBABAAAABBBBBBBABBBBBBB
3.08632.40p-php10080DNA Probephp10080
BAAAAB-AABBBAABAABBBBB-BBBBBBBABAABAABBBBABABABBAABB-BBABBBABB-B-BB---------------------------
3.08633.80p-umc1320PCR - SSRumc1320
BAAAABBAABBBAABA-BBBBBBBBBBBBBABAABAABBBBABABABBAABBBBBABBBABBABABBABABBBABAABABBBBBBBABBBBBBB
3.08634.80p-umc1273PCR - SSRumc1273
BAAAABBAABBBAABAABBBBBABBBBBBBABAABAABBBBABABABBAABBBBBABBBABBABABBBBABB-ABAA-AABBBBBBA-BBBB--
3.08638.30AY109934_SNPSNPAY109934
-AAAA-BAAABBAABAABBBBBBBB-BBBBBBAABAA-BBBABABABBAABBBBBABBBABBABABBBBABBBABAABABBBBBBBABBBBBBB
3.08652.40p-umc2276PCR - SSRumc2276
BAAAABBAABBBAABAABBBBBABBBBBBB--AA--A-BBBABABAB-AAA--BBBBBB--ABAB-BBBBBAAAAAABBABAABBABBABAAAA
3.08683.60p-umc2174PCR - SSRumc2174
BBAAABB-BBBBAABAABBBBBBBBBB-BBBBBABBABBBBABABABBBABBBB-ABAABBBBBABBBBABBBABBBBAABBBBBB-BBBBBBB
3.08691.20AY110540_SNPSNPAY110540
BBAAA-BABBBBBABA-BB-BBBBBBBABBBBA-BAABBBBABABABBB-BBBBBBBBABBBBA-BBBBABBBABAABAAABABABB-BABBBB
3.09697.20p-umc63DNA Probeumc63a
B-AAABBAAB-BAABAABBBBBBBBBBBBBBBAA-AABBBBABABABBAABBBBBAB-ABBBBBABBBBABBBABAABAABBBBBBBBBBBBBB
3.09699.20p-csu303cDNA - ESTcsu303
BBAAABBABBABAABAABBBBBBBBBBABBBBAA--A--BBABABABBAABBBBBABAABBBBBAB-BBABBBABAABAABBBBBBBA-BBBBB
3.09702.20p-csu845cDNA - ESTcsu845
BBAAABBBBBABAABAABBBBB-BBBBABBBBAAB-ABBBBBBABAB-AABBBBBABAABBABBABBBBABBBABAABBBBABABB-ABBBBBB
3.09728.10p-psb107genomic DNAjpsb107c
B------------------------BBABABBAABAAABBBB------ABBBBABABAAABBBBABBAABABBA-BA-AAAB-------BABBA
3.09732.50p-psb41genomic DNAjpsb41
ABAAABBB-B-AAABAABBBBBABABBABABBAABAABBBBABABBABABBBBBBABAAABBBBABBAABABBABBABAABBABBABBAB-BBB
3.09732.50p-psb443genomic DNAjpsb443
ABAAABBB-B-AAABAABBBBBABABBABABBAABAABBBBABABBABABBBBBBABAAABBBBABBAABABBABBABAABBABBABBAB-BBB
3.09732.60p-sho38genomic DNAsho38
ABAAABBB-B-AAABAABBBBB-BABBABABBAABAABBBBABABBABABBBBBBABAAABBBBABBAABABBABBABAABBABBABBAB-BBB
3.09732.60p-psb106genomic DNAjpsb106
ABAAABBB-B-AAABAABBBBB-BABBABABBAABAABBBBABABBABABBBBBBABAAABBBBABBAABABBABBABAABBABBABBAB-BBB
3.09732.70p-sho89genomic DNAsho89
ABAAABBB-B-AAABAABBBBBBBABBABABBAABAABBBBABABBABABBBBBBABAAABBBBABBAABABBABBABAABBABBABBAB-BBB
3.09738.70p-umc2152PCR - SSRumc2152
-BAABBBBBBBBBA-BABBBBBBBABBBBABBAA-AABBBBAB-BBA-ABABBBBABAAA-BBBABBAABABBABBABAABBABBAB--BABB-
3.09743.00p-LIM182DNA Probelim182
ABAAABBBBBBABABBABBBBABBABBBBABBAABAABBABABABBABAAABBBBAAAAABBBBABBAABABBABBABAABBABBABBABAABA
3.09747.00p-umc2008PCR - SSRumc2008
ABAAAABBBBBABABBABBBBAAB--BBBABB-ABAABBBB-AAB-------------AA-ABBABBAABAAAABBABAAB-ABBABBAAABBB
3.09747.50p-umc2277PCR - SSRumc2277
ABAAAABBBBBABA--ABBBBABBABBBBAB-AA-AABBBBABABBA-A-AABBBAAAAAAAABABBAABAAAABBABAABAABB-B--AABBB
3.09748.50p-umc1813PCR - SSRumc1813
AAAAAABBBBBABABBABBBBAABABBBBABBAABAABBBBABABBABA-AABBAAAAAAAAABABBAABAAAABBABAABAABBABBAA-BAA
3.09752.10p-bnlg1536PCR - SSRbnlg1536
A-AAAA-BBBBABAB-ABBBBA-BAABBBABBAABAABB-BABA-BABAAAABB-AAABAABABAB-ABBAAAABBABAB-AAB-ABBAAABBB
3.09757.00p-bnlg1754PCR - SSRbnlg1754
A-AAAABBBBBABABBABBBBA-BABABBABBAABAABBBBABABAABAAAABB-AAABABBABA-BABBAAAABBAAABBAABBABBAAABBB
3.09758.20p-G23C-10DNA Probenpi457
A-BAAABBBB-A-ABBABBBBA-BAAABBABBAA-AABBBBABABAABAAAABBAAA-BABBAAABBABBAAAABBAAABBAABBABBAA-BBB
3.09759.90p-G22E-12DNA Probenpi425a
A-BAAABBBB-A-ABBABBBBA-BAAABBABBAA-AABBBBABABAABAAAA-BAAA-BABBAAABBABAAAAABBAAABBAABAABBAA-BBB
3.09760.90p-bnlg1496PCR - SSRbnlg1496
AABAAABBBBBA-ABBABBBBAABAAABBABBAABAABBBBABABAABABAABBAAAABABBAAAB-ABAAAABBBAAABBAABAABBABABBB
3.09769.00AY110567_IDPINDELAY110567
AABAAABBBBBABABBAB-BB-BBAAABBABBAABAABBBBAB-BAABBAAABBBBBABABBAAABBABBAAAABBAAABBBABBBBBBBBAAA
3.09791.60p-G22H-03DNA Probenpi420
A-BAAAB--B-A-ABBABBBBAAB--AABBBBAA-AAABBBABABAABBAABBBAAA-BAABAAABBABAAB-ABBAABBAAABBABBAAABBB
3.09806.90p-umc1641PCR - SSRumc1641
AABBAABBA-AAAAABABBBBAAAAAAABBABAAAAAAABAABAAABBABABBAAAAABAABAAAB-AAAABAAABAABBAAAA-AAB-AB-BB
3.09817.00p-LIM444DNA Probelim444
AABBAABBABAABAABABBBBAAAAAAABB-BAABAAABBBABAAABAABABBAAABBB-ABAAABBAAAABAAABAABBAABABAAABBBBBB
3.09817.21p-bti03616genomic DNAbti03616::Ac
AABBAABBAB-A-AABABBBB-AAAA-ABBABAABAAAB--AB-AA-AA-ABBAAAB-BAABAAABBAAAABAAABAABBAABABAAA-BBBBB
3.09823.50p-LIM96genomic DNAlim96
BAABAABBABAA-ABBABBBBAAAAAAABBABABBBAABBBABAAABAABABB---BBBAABA-ABBAAAABAAABAABBAABABAAA-ABBBB
3.09824.70p-LIM82genomic DNAlim82
BAABAABBABAA-ABBABBBBAAAAAAABBABABBBAABBBABAAABAABABBAAABABAABAAABBAAAABAAABAABBAABABAAABABBBB
3.09826.93p-umc1010PCR - SSRplt2
BAABAABBABBBAAB-AB-BBAAAA-AABBABABBBAABBBABAAABAABABBAAAB-BAABAA-BAA-AABAAABAABBAABABAA--ABBBB
3.09828.90p-umc1594PCR - SSRumc1594
BAABAABBABBBAABBABBBBAAAAAAABBABABBBAABBBABAAABAABABBAAAB-BAABAAABAAAAABAAABAABBAABABAAABABBBB
3.10828.93p-mmpP1D01genomic DNAmmp191
BABBBBBBBBAABBAABABBBA-BABABAB-BAAAAABABAABABBBBABBBBAAABABBBBBAAABABBABBABB-AAAABBBABABBBB-BA
4.01-4.10AY109715_SNPSNPAY109715
ABABBBBBBA-BABB----B-BAB-BBBBBBABA-BBBAAAABBABABBAABBAA--AAABAABBA-ABBAAAA-BABBBBABBB--AABABBA
4.010.00p-umc2278PCR - SSRumc2278
ABABBBBBAA-BABBAABABBBABA-BBBBB-BA-BB-AAAABBABABBAABBAAABAAABAABBAAABBABAABBABBBAABBBAAABBABBB
4.011.80p-ufg407-B11genomic DNAufg26
AB-BBBBBAAABABBAABABBBABA-BBBBBABAABBAAAAABBABABBAABBAAABAAABAABBAAAABAAAABBABBBAABBBAAAABABBA
4.012.90p-phi072PCR - SSRmtl1
ABA-BBBB-AABABBAABABBBABABBBBBBABAAABAAAAABBABABBAAB-AAABAAABAABBAAABBAAAABBABBBAABBBA-AABABB-
4.014.30p-bnlg1434PCR - SSRbnlg1434
ABABBBB-AABBABBAABABBBABA-B--BBABABBBAAAAABBABABBAA-AAAABAAA-AABBAAABBAAAABBABBBAABBBAAABBABBA
4.017.00p-ufg407-F06genomic DNAufg52
ABABBBBBAAABABBAABABBB-BABBBBBBABAA--AAAAABBABABBAABBAAABAAABAABBAAABBAAAABBABBBAABBBAAABBABBA
4.019.90p-csu901cDNA - ESTrca1
ABABBBBBAAABABBAABABBB-BA-BBBBBABA-A-AAAAABBABABBAABBAAABAAABAABBAAABBABAABBBBABAAAABAAABBABBB
4.0113.70p-mmpP1D07genomic DNAmmp192
ABABBBBBAAABABBAABABBB-BA-B-BBBABA-A--AAAABBABABBAAABAAABAAABAABBAAABBAAABBBBBBBAABBBAAA-BABBA
4.0115.80p-csu363cDNA - ESTmsf1
ABABBB-BAAABABBAAB-BBB-BAABBBBBABABAAAAAAABBBBABBAABAAAABAAABAABBAAABBAAABBBBBABABAABAABBBABBA
4.0118.70p-csu221cDNA - ESTcsu221
ABABBBBBAAABABBAABABBB-BA-BBBBBABAAAAAAAAABBBBABBAABAAAABAAABAABBAAABBAAABBBBBBBABBBBA-BBAA--A
4.0122.90p-umc2279PCR - SSRumc2279
ABABBBBBAABBABBAABABBBABA-BBBBB-BA-AA-AAAABBBBABBAABAAAABAAABAABBAAABAAAABBBBBBBABBBBAAA-BABBA
4.0123.40p-umc1228PCR - SSRumc1228
-BABBBBBAABBABB-ABABBBABA-BBBBBABA-AAAAAAABB-BABBA-BAAAABAAABAABBAAABAAAABBB--B-A-BBBAAA-BABBA
4.0124.60p-umc123DNA Probeumc123
A-ABB-BB-A-BABBAABABBBABABB-BBB-BA-AAAAAAABBBBABBAABAA-AB-AA-AABAAAABAAAABBBBABBA-BBBAAABBABBA
4.0130.40p-mmpP3C07genomic DNAmmp174
ABABBBBBAAABABBAABABBBABABBABBBABAAAAAAAAABBBAABBAABABAABAAAAAABBAAABAABABBB-BBBABBBBAAB-AAABA
4.0137.50p-CYP71C1UcDNAbx4
BABBBBABABABABBAABABB-ABABBAABBABABAAAAAAABBBAABAAAAABAABAAAAAABBAAABAABBBBBABBBABBBBAAAAAAABA
4.0147.60p-umc1164PCR - SSRcyp5
ABABBBBAABBBABBAABABBBABABBAAABAAABBAABAABABBBABAAAABBAAAAAAAAAB-AAABABBBABBA-BBABBBBAAA--ABBA
4.0147.60p-umc1682PCR - SSRcyp5
ABABBBBAABBBABBAABABBBABABBAAABAAABBAABAA-ABBBABAAAABBAAAAAAAAABBAAABABBBABBABBBABBBBAAAAAAABA
4.0157.50p-umc1669PCR - SSRumc1669
ABABBBBAAB-BAABAABBBBAABABBAAABABAABAABAABBBBBB-ABAABBAAABAAAAABBA-ABBBBBABB-BBBA--BBAAAABBABA
4.0181.00p-phi295450PCR - SSRphi295450
BBA-BBBAABB--A-AABBBB-ABABBAAABABAB-ABA-ABBBAAABAABA-BBABBAAAAAABBAAABABBAB-ABB-ABABBA-ABBAAA-
4.0181.00p-umc1759PCR - SSRumc1759
BBABBBBAABBBAABAABBBBBABABBAAABABABBABAAABBBAAABAABAABB-BBAAAAAABBAAABABBABB-BBBA-ABBAAA-BAAAA
4.0181.00p-umc1757PCR - SSRumc1757
BBABBBBAABBBAABAABBBBBABABBAAABABABBA-AAABBBAAABAABAABBABBAAAAAABBAAABABBABBABBBA-ABBAAABBAAAA
4.0283.70p-php20725DNA Probephp20725a
BBABBBBAAB-BAABAABBBBBABABBAAABABBBBABABABBBAAABAABAABBABBABAAAABBAAABABBABBABBBBAABBAAABBAAAA
4.02101.10p-umc1943PCR - SSRumc1943
-BABBBBAA-ABAABAABBBA-AAAAAAAABA-BABAAABAAABBABBAAAAAAABAAABAAABBBAABBAABABBA-BA-AAB-AAA-BABAB
4.02130.10p-psr144genomic DNApsr144b
BBABBABAAB-AAABAABABABABAB-AABABBB-BABBBBABABABBABAABABBABABBAABBBAABBBABBBBABBBBBABBAAAABAABA
4.02134.10p-umc47DNA Probeumc87a
B-ABB-BABB-ABABAABABABABAB--ABABBB-BABBB-ABABABBABAABA-AA-ABBAABBBAABB-ABBBBA-BB-BABBAAAABAABB
4.02135.30p-bnlg1126PCR - SSRbnlg1126
BBABBABABB-BBABAABABABABAB-BABAB-B-BABBBAABAB--BABAABA---B------BBAABBBABBBB----BBABBBAAABAAA-
4.02135.84p-std486106G10cDNA - ESTchr117c
BBABBABABBBABABAABABABABABBBABABBBBBABBBAABABABBABAABABAABABBAABBBAABBBABBBBABBB-BABBAAAABAABB
4.03135.10p-umc31DNA Probeumc31a
B-ABB-BABB-ABABAABABABABABBBABA-BB-BABBBAABABABBABAABA-AA-ABBAABAAAABBBABBBBABBB-BABBAAAABAABB
4.03135.70AY110398_SNPSNPAY110398
BBABBABABBBABABAABABABABABBBABBBBBBBABBBAABABABBAABBBABAABABBAABBBAABBBABBBBABBBABBBBB-ABBAABB
4.03140.90p-umc1926PCR - SSRumc1926
BBABAABABBBABABBABABABABABBBBBABAABAAABBBABABABBABAABABAABABBAABB-AABBAABBABABBAAAABBAAAABABBB
4.03141.60p-umc2082PCR - SSRumc2082
BBABAABABBBABABBABAB-BABABBBBB--AA--AABB-AB-BAB-ABAABABAABABBAABBBAABBAABBABABBAAAABBAAA-BABBB
4.03143.40p-csu235cDNA - ESTcsu235
BBABAABABB-ABABBABABABABAB-BBBAB---AAABBBABABABBABAABABAABABBAABBBAABBAABBABABBAAAABBAAAAAB-BB
4.03147.10p-phi021PCR - SSRadh2
BBABAA-BBB-ABAB-ABABABABAB-BBBBBAA-BAABBBABABABBBAAABABAABABBAABBBAABBAABBABABBAAAAABAAAABBB--
4.03147.20p-rz53DNA Proberz53b
BBAB-A-B-B-ABABB-BABAB------BBBBAA-BAABBBABA-ABBAAA--ABAAB-----BBB-ABB-ABBABA---AAAABAAA-BBBBB
4.03152.90AY110253_SNPSNPAY110253
BBBBAABBB-BABAAAABABABABAB-BBBBBAABBA-BBBABABAB-AAAABABAABABBA-BABAA-AAABB-BABBAAAABAABABBBBAB
4.03157.60p-ZmISU144cDNAisu144b
BBBBAABBBB-ABAAAABABABABAAABBBBBAAABAABBAABABABBAAAABABAABABBAABABAA-AAABBABABBAAAABAABAABBBAB
4.03158.60p-umc2281PCR - SSRumc2281
BBBBAABBBBAABAAAABAB-BABAAABBBBBAAAB---B-ABABAB-AAAABABAABABBAABABAABA-AB-ABABBAAAABAABA-BBBAB
4.03158.80p-umc2280PCR - SSRumc2280
BBBBAABBBBAABAAAABAB-BABAAABBBBBAAAB---B-ABABAB-AAAABABAABABBAABABAABA-ABBABABBAAAABAABA-BBB-B
4.03163.90AY110573_SNPSNPAY110573
BBBBAABBBBAABAAAABABABABAAABBBBBAAABAA-BBAAABABBAAABBAAAAAABAAABABAABAAABBABABBAAABBBBBAAABAAA
4.03174.60p-umc2176PCR - SSRumc2176
BBBAAABBBBAABAAAABABABABAAABB-BB-AABBBBBBAB-BABB-AAABAB--BABBAA--B-AB-BAAB-B-BBA-A-B---ABBBB-B
4.03181.40p-umc1902PCR - SSRumc1902
BBBAAABBBBAABAAAABAAABABAAABBBBBAAABAABBAAAABABBAAAABABAABABBAAAABABBAAAAAABABBAAAABAAAAABBBAB
4.03189.10p-mmpP2G05genomic DNAmmp111
BBBAAABBBBAABAA------BBAAABBBBBAAABABBBAA--ABABBAAAABABA-BABBA-ABA-BAA-AA--B-B-AA---BAAA-BB-AB
4.03196.40p-umc2039PCR - SSRumc2039
BBBAAAAABAAABAAAABAAAB-AAAABBBBBAAABAABAAAAAB-BBAAAABABABBABBAAABBAAAA-AAAABABBAAAABBAAAAABAAB
4.03200.30p-csu843cDNA - ESTpgd3
BBBAAAAABABABAAAABAAABAAAABB-BBBAABBAABAAAAABABBAAAABABABB-BBAAABAAAAAAAAAABABBAAAAABAAAAABAAB
4.03205.00p-5C05B11cDNA - ESTwip2
BBBAAAAABAAAB-AAABAAAB-AAA-BBBBBAA-BA--A-ABABABBAAAABABABBABBAAABAAAAAAAAAABABBAAAAABABA-ABAAB
4.04211.40p-npi386DNA Probenpi386a(eks)
------------BAAAABAAABABAAABBBBBAB-BAABAABBABABBAAAABABAB-ABBAAABAABAAAAAAAABBBAAAABBAAAB-----
4.04218.50p-umc1117PCR - SSRumc1117
BBBAAABABABBBAAABBAAABABAABBBBBBAABBAABAABBABABBAAABBABABBAABAAABAAAAABAAAABABBAAAABBAAAABABAB
4.04223.60p-LIM415DNA Probelim415
BBBAAABABAABBAAABBAAABBBAAABBBBBAAA-AA-AAABABBBBAAABBABA-BAABAAA-BAAAAAAAAAB-B-A----BAAA-BBBAB
4.04225.70p-umc1963PCR - SSRumc1963
BBBAAABABAABBAAABBAAA-BB-AABBBBBB-AB-BAA-ABABBBBAABBBABABBBABBAABBAAAAAAAAABABBAAAABBBAABBBBAB
4.04228.40p-umc1652PCR - SSRumc1652
BBBA-ABABAABBAAABBAAABABAAABBBBBAAABAABAABBABBBBAAABBABABBAABBAABBAAAAAAAAABABBAAAABBAAABBBBAB
4.04230.40p-psb527genomic DNAjpsb527b
BBBAAABABA-BBAAABBAAABABAABBBBBBAABBAABAABBABBBBAAABBABABBA-ABAABBAAAAAAAAABABBAAAABBAAABBBBAB
4.04232.20p-phi096PCR - SSRzp1
BBBAAABABAAB-AAABBAAABABAAABBBBBAAABAABBABBA-BBBAAAB-ABABBAABBAABBAAAAAAAAABABBAAAABBB-ABBBBAB
4.04232.20p-mmc0471PCR - SSRmmc0471
BBBAAABABAABBAAABBAAABABAA-BBBBBAA-BAABBABBABBBBAAABBABABBAABBAABBAAAAAAAAABABBAAAABBBAABBBBAB
4.04237.80p-bnlg490PCR - SSRbnlg490
BBBAA-BABB-BBAA-BAAAABABAA-BBBBBAA-BA-BBABBABBBBAABBBABABBAABBAABBBAAAAAABABBBBABAABAAAABBBBAB
4.04249.74p-std707050F11cDNAsdg108a
BBBAAABABAABBAAABBAAABABAAABBBBBAA-BAABBABBABBBBAAABBABABBAABBAABBAAAAAAAAABABBAAAABBBAABBBBAB
4.05245.50p-agrr301cDNAagrr301
BBBAAAAABABBBAAABA--AB-BAAB-BBBBAABB-AAB-ABABBB----B-ABABBAA-AAAB-AAAAAAABABBBBBABAABABABBB-AB
4.05248.60p-umc1969PCR - SSRumc1969
BBBAAAAABABBBAAABAAAA--B-ABBB-BB--BB-AAB--BABBBBAAABBABABBAA-BAABBAAAAAAABABABBAAAABBBAABBBBAB
4.05250.80p-umc2061PCR - SSRumc2061
BBBAAAAAB-BBBAAABAAAAA-B-AA-B-BB--BB-AAB-ABABBBBAAABBABABBAA-BAABBAAAAAAABABAABAAAABBBAABBBBAB
4.05254.00p-phi079PCR - SSRgpc1
BBBAAAABBABBBAA-BAAAABAB-AB-BBBBAABBAAABABBAABBAAAAABABABBAAABAABB-AAAAAABABAABAAAABBBAABBBBAB
4.05254.00p-rz143cDNA - ESTrz143b(gpc)
BBBAAAABBA-BBAAABAAAA--BAA-ABBBBAA-BAAABABBAAB-AAAAABABABBAAABAABBAAAAAAABABAABAAAABBBAABBBBAB
4.05254.00p-umc1088PCR - SSRgpc1
BBBAAAABBA-BBAAABAAAABAB-A--BBBBAA-BAAABABBAABBAAAAABABABBAAABAABB-AAAAAABABAABAAAABBBAABBBBAB
4.05254.00p-phi026PCR - SSRgpc1
BBBAAAABBA-BBAAABAAAABAB-A--BBBBAA-BAAABABBAABBAAAAABABABBAAABAABB-AAAAAABABAABAAAABBBAABBBBAB
4.05254.90p-umc2282PCR - SSRumc2282
BBBAAAABBABBBAAABAA-ABAB-ABABBBBAA-B--A-A-BAAB-AA-AABA-ABBAAA-AA-BAAAAAAABA-A-B-AAABBBAA-BBBA-
4.05258.60p-umc191cDNAumc191(gpc1)
BBBAAAABBABBBAAABAAAABABAA-ABBBBAAABAAABABBAABBBAAAABABABBAAABAABBAAAAAAABABAABAAABBBBAAAAABAB
4.05261.49AY107128_SNPSNPAY107128
BBBAAAAABAABBAAABAAAABAB-AAABBBBAAABAAABAB-AAB-AAAABBABABBAAABAABBAAAAAAABABAABAAAABBBAABBB-AB
4.05268.40p-bnlg1265PCR - SSRbnlg1265
ABBAAAABBABBBAAABAAAABAB-AB-ABBBAABBAAABABBAABBAAAAABABABBAAABAABBBAAAAAABABAABAAAABBBAABBBBAB
4.05270.30p-umc1303PCR - SSRumc1303
ABBAAAABBAABBAAABAAAABABAAAAABBBAABBAAABABBAABAAAAAABABABBAAABAABBBAAAAAABABAAB-AAABBBAABBBBBB
4.05271.40p-umc1964PCR - SSRumc1964
ABBAAA-BBAABBAAABAAAABBBB-ABAB-BABBBBAABA-B--BBAAA-ABABABBAAABAABBBAAAAAAB-B-ABA-AABBBAABBB-AB
4.05274.70AY110290_SNPSNPAY110290
ABBAAAABBAABBAAABAAAAB-BBAABABBBAABBABAB-ABAABBAAAAABABABBAABBAABBBAAAAAAB-BAABAAABBBBABBBBABB
4.05277.80p-psr152genomic DNApsr152b
BBBAAAABBA-BBAAABAAAABABAAABABBBAABBABABAABAABBAAAA-BABABBAABBAABBBAAAAAABABAABAAABBBBAABBBAAB
4.05279.90p-csu509cDNA - ESTcsu509
ABBAAAABBAABBAAABAA-ABAB-AABAABBAAB--BABAABAABBAAAAABABABBAABAAABBBAAAAAABABAABAAABBBBAABBBAAB
4.05283.30p-mmpP5A03genomic DNAmmp125
ABBAAAAABAABBAAABBA-ABABBAABABBBAABB-BABAABBABBAAAAABBBABBAABBAABBBAAAABABABAABAAABBBBBABBBAAB
4.05286.00p-umc1031PCR - SSRumc1031
ABBAAAAABA-BBAAABBAAABABBB-BABBBAABBA-ABAAB-ABBAAAAABBBABBAABBAABBBAAAA-A-ABAABAAA--BBAB-BAAAB
4.05286.00p-umc1031PCR - SSRumc1031
ABBAAAAABA-BBAAABBAAABABAA-BABBBAABBA-ABAAB-ABBAAAAABBBABBAABBAABBBAAAABABABAABAAABBBBAB--BAAB
4.05287.30p-umc1175PCR - SSRumc1175
ABBAAAAABABBBBAABBAAABAB-ABBABBBAABBABABAABBABBAAAAABBBABBAABBAAAAAAAA-BABBBA-BAAABB--------AB
4.05288.40p-umc42DNA Probeumc42a
A-BAA-AABA-BBAAABBAAABAB-AABABBBAA-BABABAABBAB--AAAABB-AB-AABBAABBBAAA-BABABABBA-ABBBB-BBBBAAB
4.05290.43p-std687063H10cDNA - ESTchr112a
ABBAA-AABABBBAAABBAAABAB-ABBABBBAABBABABAABBABBAAAAABBBABBAABBAABBBAAAABABABAABAAABBBBABBBBAAB
4.05290.43p-hda108cDNAhda108
ABBAAAAABA-BBAAABBAAABABAA-BABBBAABBABABAABBABBAAAAABBBABBAABBAABBBAAAABABABAABAAABBBBABBBBAAB
4.05291.30p-ZmISU61cDNAisu61d
ABBAAAAABA-BBAAABBAAABABAAABABBBBAABABABABBBABBAAAAABBBABBAABBAABBBA-ABBABABAABAAABBBBABABBAAB
4.05292.40p-psb67genomic DNAjpsb67
ABBAAAAABA-BBAAABBAAABAB-ABBABBBAAABABABAABBAB-AAAAABBBABBAABBAABBBAAAABABABAABAAABBBBABABBAAB
4.05292.90p-bnl15.45DNA Probebnl15.45
A-BAA-AABA-BBAAABBAAABAB-AAB-BBBAA-BAB-B-ABBABB-AAAABB-AB-AABBAABB-AAA-BABABABBAAABBBBABABBAAB
4.05294.30p-umc1953PCR - SSRumc1953
A-BAAAAAB-BBBAAABBAAAABBBABBABBBA-ABBBBBAAAB-BBAAAAABBBABBAABBAABBBAAA-BABAB-ABA-ABBBBABABBAAB
4.05294.40p-umc2283PCR - SSRumc2283
ABBAAAAAB-BBBAAABBA--BABAABBABBBAAA--B-BAABB-BBA-A-ABBBABBAABBAABBBAAA-BABAB-ABA-AB-BBAA--B-AB
4.05295.20p-umc1511PCR - SSRumc1511
ABBAAAAABAABBAAABBAAABABA-ABABBBAAABABABAABBABBAAAAABBBABBAAB-AABBBAAA-BABAA-ABAAABBBBABABBAA-
4.05297.40p-psr128genomic DNApsr128
ABBAAAAABA-BBAAABBAAABABAA-BABBBAAABABABAABBAB-AAAAABBAABBAABAAABABAAAABABAAAABAAABBABABABBAAB
4.05298.10p-umc1791PCR - SSRumc1791
ABBAAAAABABBBAAABBAAABABAABBABBBAAABABABAABBAABAAAAABBAABBAABBAABABAAAABABAAAABAAABBABABABBAAB
4.05298.40p-mmpP1A01DNA Probemmp190
ABBAAAAABABBBAAABBAAAB-BAAABABBBAAA--B-BAABBAABAAAAABBAABBAABAAABABAAAABABAAAABAAABB-BABBBBAAB
4.05298.90p-mmpP2A05genomic DNAmmp140
ABBAAAAABABBBAAABB--AB-BAAABABBBAAAAAB-BAABBAABAAAAABBAABBAABAAABABAAAABABAAAABAAABBBBABABBAAB
4.05299.90p-bnlg1755PCR - SSRbnlg1755
ABBAAAAA-AABBAAABBAAABABAAABABBBAAABABABAABBAABAAAAABBAABBAABBAABABAAA-BABAAAABAAABB-BABABBAAB
4.05300.20p-mmpP3F12genomic DNAmmp45
AB-AAAAABABBBAAAB--BABABAAA--BBBA-A--BBBAABBAAB-A-AABBAABB-ABBAAAABAA--BABAAAAB-AABBBBABBBBAA-
4.05302.50p-umc1142PCR - SSRumc1142
ABBAAAAABAABBAAABBAAABABAAABABBBAAABABABAABBAABAAAAABBAABBAABBAAAABAAAABABAAAABAAABBABABABBAAA
4.05304.30p-umc1346PCR - SSRumc1346
ABBAAAAABABBBAAABBAAABABAABBABBBAAABABABAABBAABAAAAABBAABBAABBAAAABAAA-BABAA-AB-AABB-BABABBAAA
4.05305.50p-mmpP2B11genomic DNAmmp155
ABBAAAAABABBBAAABBA-ABABAAABABBBAAA----BAABBAABAAAAABBAABBAABAAAAABAAAABABAAAABAAABB-BAABBBAAA
4.05307.40p-mmpP6F10genomic DNAmmp86
-BBAAAAABABBBAAABBA-ABABAA-BABBBAAA--B-BAABBAABAAAAABBAABBAABBAABABAAA-BABAAAABAAABB-BABBBBAAB
4.05310.70p-mmpP6D08genomic DNAmmp78
ABBAAAAABABBBAAABBA-ABABAABBABBBAAA--BBBAABBABB-AAAABBAAAAABAAAABABAAA-BABAAAABAAABB-BAABBBAAB
4.05314.90p-nfa104cDNAnfa104
-------------------------------------------BAABAB---BABBAABBA-AAAABAAAABABAAAABAAABBABABBBBAA-
4.05314.90p-nfa104cDNAnfa104
-BBAAAAABAABBAAABBAAABABAAABABBBAAABABABAABBAABAAAAABBAABBAABBAAAABAAAABABAAAABAAABBBBABABBAAB
4.05318.84p-std486073B08cDNA - ESTnfd104e
ABBAAAAABABBBAAABBAAABABAABBABBBAAABABABAABBAABAAAAABBAABBAABBAAAABBAAABABAAAABAAABBBBABABBAAB
4.05320.00AY105043_SNPSNPAY105043
ABBAAAAABABBBAAABBAAA-ABAABBABBBAAABABABAAB-AABAAAAABBAABBAABBAAAAB-A--BABAAAABAAABB--ABABBA-A
4.06305.20p-umc1702PCR - SSRumc1702
ABBAAAAAB--BBAAABBAAABABA--BABBBAAABABABAABBAABAAA-ABBAABBAABBAAAABAAABBABAABABA-ABBBBAB-BBAAA
4.06306.40p-mmpP3E07genomic DNAmmp149
ABBAAAAABABBBAAABBA-ABABAABBABBBAAA----BAABBAABAAAAABBAABBAABAAAAABAAA-BABAA-ABAAABB-BAABBBAAB
4.06320.40AY110562_SNPSNPAY110562
AABAAAAAB-ABBAAABBAAABABAAABABBBAAABABAAAABBAABAAAAABBABBBAAABAAAABBAABBABAABABAAAABABAABABBAA
4.06326.50AY110355_SNPSNPAY110355
AABAAAAABAABAAAABBAAABABAAABABBBAAABA-AA--BBAABAABAABB-ABBAABBAAAABBAA-BAB-A-ABAAABBBBABBBAAAB
4.06329.60p-php20597DNA Probephp20597a
A-BAAAAABA-BBAAABBAAABABAA-BABBBAA-BABAAAABBA-AAABAABBAAB-AABB-AAABBAA-BABAAAABAAABB-BABABBAAB
4.06331.30p-mmc0371PCR - SSRmmc0371
AABAAA-ABA-AABAABBAAABABAA-BAABBAAABABAAAABBAAAAAB-ABBAABBAA-BAAAA-BAABBABAAAABAAABB-BBBABBAAB
4.06332.40p-umc2284PCR - SSRumc2284
AABAAAAABABBBAAABBA-ABABAABBAABBAAA----AAABBAAAAABAABBAABBAA-BAAAABBAABBABAA-ABAAABB-BBB-BBAAB
4.06333.20p-umc1945PCR - SSRumc1945
A-BAAAAABABBBAAABBAAAABB-ABBA-BBA-AB-BBAAAAB-AAAABAABBAABBAA-BAAAABBAABBABAAAABAAABB-BBBABBAAB
4.06335.20p-mmpP6C09genomic DNAmmp74
AABAAA-ABABBBAAABBA-ABABAA-BAABBAAA--BBAAABBAA--ABAABBAABBAABBAAAABBAABBABAAAABAAABB-BBA-BB-AB
4.06349.80p-umc2027PCR - SSRumc2027
AABAABAABA-BBAAABBAABBBB---BBABAAAABABAABBBBAABAABAABBBABBAABBABAABABBBBABAA-ABAAABBBAAAABBAAB
4.06354.50p-mmpP2A12genomic DNAmmp97
AABABBAABA-BBAAABBA--BAB-A-BBABAAAABA--A-ABBAABAABAABBBAABAAAAABAABABBBBABAAAABAABBBBAAAABBAAB
4.06354.52p-std486073B08cDNA - ESTnfd105
AABAABAABA-BBAAABBAABBAB-A-BBABAAAABABAABABBAABAABAABBAABBAABBABAABABBBBABAAAABAAAABBABAABBAAB
4.06355.40p-mmpP3B09genomic DNAmmp176
AABABBAABABBB-AABBA--B-B-ABBBABAAAABABBA-ABBAABAABAABBBAABAAAAABAABABBBBABAAAABAABBBBAAA-BB-AB
4.06362.40AY110310_SNPSNPAY110310
AABABBAABAABBAAAABAABBABBAABBABAAAABA-AA-A-AAABAABABBBBAABAAABABAABABBBBABAAAAAAABBBBAAABBBAAB
4.06367.20p-Zm1cDNAmpik3
AAB-BBAABA-BBAAABBAABBAB-A-BBABAAAABABAABABAAABAABABBBBAABBAABABABBABBBBABAAAAAAABBBBAAAABBAAB
4.06373.30p-rz567cDNA - ESTrz567b(klc)
AABABBAABB-ABBAABBAABAAB-AABBBBAAAABABABBABAAABAABABBBBAABBA-BABABBABBBBABAAAAAAABBBBABAABBAAB
4.06379.30p-rz273cDNA - ESTrz273a(ant)
-ABABBAABA-ABBAAABAABA--AABBBBBAAAABABABBABAAABAABABA-BAABBA-BABABAA-BBBABAAAAAAABBBBAB-ABBAAB
4.06392.20p-bnlg2291PCR - SSRbnlg2291
AABABAAABBBABBABABBAAAABAABBBBBAABABABABBBBAAAAAAAA-ABBAABBAABABABAAABBAAAAAAABBABBBBBBBBBBAAB
4.06392.40p-bnlg1137PCR - SSRbnlg1137
AA-ABAAABBBABBABABBAAAABA-BBBBBAABABA-ABBBB-A-AAAAABABBAABBAABABAB-AABBAAAAA-ABB-BBBBBBBBBBAAB
4.06441.74p-bti00207genomic DNAbti00207::Ac
ABBABBAAAB-ABBABBBAAA-ABAA-BABBAAAABAAA--AA--A-AB-AAABBAAAAAAAAABBAAABBA-AAAAABAABBBBBBABBBAAB
4.07395.72p-bti31094genomic DNAbti31094::Ac
AABABAAABB-A-BABABBAA-ABAA-BBBBAABABAAA--BB--A-AA-ABABBAABBAAAABABAAABBA---AAABBABBBBBABBBBBAB
4.07397.40p-umc66DNA Probeumc66a(lcr)
AABABAAABBBABBABABBA-AABAAABBBBAABABAAAABBBAAAAAAAABABBAABBAAAABABAAABBAAAAAAABBABBBBBABBBBBAB
4.07408.70p-umc104DNA Probeumc104a
A-BAB-AABB-ABBABBBBAAAABBAABBB-A---BAAA---BABAAABAABAB-AA-BAAAABBBA-BBBBA-AAABBB-BABBBABBBBB-B
4.07410.80p-mmpP2F09genomic DNAmmp147
ABBABAAABBBABBABBBBAA----------------------ABAAABAABABBAABBAA-ABBBAABBBBAAAAAABBABBBBBAB-BBBAB
4.07411.30p-umc2038PCR - SSRumc2038
ABBABAAABBBABBABBBBAAAABAAABBBBAAB-BA-AAB-AABAAABAA-ABBAABBAAAABBBAABBBBAAAAAABBABBBBBABBBBBAB
4.07414.20p-umc19DNA Probeumc19
A-BAB-AABB-ABBABBBBAAAABAAABBBAAA--BAAAABAAABAAABAA-AB-A--BAAAABBB-A-ABBABAAABBBABBBBBABBBBBAB
4.07417.41p-mon00128genomic DNAmon00128::Ac
ABBABAAA-B-A-BABBBBAA-AB-A-BBBAA-BABAAA--AA----AB-AA-BBAB-BAAAABBBAA--BBABAAAABBABBBBBABBBBBAB
4.07420.60p-mmpP3B04genomic DNAmmp115
ABBABBAAABBAABAB-BBAAAABAAA-BB-AAB-BAAAA-AAABAAABAAAABBABAAAAAAABBAABABBABAAAABBABBBBBAAABBBAB
4.07428.00p-bnlg1189PCR - SSRbnlg1189
A-BA-BAAABB--BABBBBAAA-BAAABA-AAABBBAAAABAAABAA-BAAAABBABAAAAAAABBAABABBABAAAABAABBBBB-BBBBBBB
4.07430.20p-bnl5.24DNA Probebnl5.24b
ABBABBAAABBABBABBBBAAAABAAABABAA-B-BAAAABAAABAAABAABBBBABAAAAAAABBAABBBBABAAAABAABBBBBBBBBBBBB
4.07437.50p-asg33DNA Probeasg33
-B-ABBAAABBABBABBBAAA--BAAABABBAAAABAAAABAAABAAABAAAABBAAAAAAAAABB-AABBAAAAAAABAABBBBBBABBBAAB
4.08422.18p-mon03078genomic DNAmon03078
ABBABBAAABBA-BABBBBAAAABAAABBBAAABABAAA--AA--AAABAAAABBABAAAAAAABBAABABBABAAAABBABBBBBABBBBBAB
4.08443.20p-umc1775PCR - SSRumc1775
ABBABBAAABBABBABBBAABAABAAAAABBAAAABAAABAAA-BABABAAAABBAAAAAAAAABBAAABBAAAAAAABAABBBBBBABBBAAB
4.08449.40p-umc1667PCR - SSRumc1667
ABBBBBAAABAABBABBBAABABBAAAAABBAAAABAABBAAAABABABAAAAAAAAAAAABABBBAAABBAAAAA-ABAABBBBBBAABBAAB
4.08452.10AY109534_SNPSNPAY109534
-BAAABAAABABBBABBAABBABB-A-AABB--AAAAABBA-AABAB-B---AAAAAAAAABABBB-AAB-AAAAABBBAABBB-BB--BB-AB
4.08452.90p-umc1808PCR - SSRumc1808
ABABABAAA-AABBABBAAABABBAABAABBAAAABAABBAAAABABABAAAAAAAAAAAABABBBAAABBAAAAABBBAABBBBBBAABBAAB
4.08455.90p-mmpP1B12DNA Probemmp3
ABABABAAABAAB-ABBA-A-A-BAABAABBAAAAAAAABAAABBABABAAAAAAAAAAAAAABBBAAABBAAA--------------------
4.08458.10p-asg27DNA Probeasg27a
--BBABAAABAABBABBAAABA-BAABAABBAAAABAABBAAABBABABAAAAAAAAAAAABABBBAAABBAAA-A-BB-ABBBBBBAABBAAB
4.08462.10p-umc1476PCR - SSRumc1476
ABABABAAABAABBABBAAABABBAABAABBAABABAABBAAABB-BBBAAAAAAAAAABABABB-AAABBAAAAABBBBABBBBBBAABBAAB
4.08462.50p-bnlg1444PCR - SSRbnlg1444
ABABABAAABAABBABBAAABABBAABAABBAABABAABBAAABBABBBAAAAAAAAAABABABBAAAABBAAAAABBBBABBBBBBAABBAAB
4.08463.30p-csu216cDNA - ESTgol1
ABAAABAAABAABBABBAAABABBAABAABBAABABAABBAAABBABB-AAAAAAAAAABABABAAAAABBAAA-ABBBBABBBBBBAABBAAB
4.08464.80p-bnl7.65DNA Probebnl7.65
A----------ABBABBAAABABB-ABAABBAAB-BAABB-AABAABBBAAAAA-AA-ABABB-AABA-BB-AAAABABBABBBBBBAABBAAB
4.08466.10p-bnl10.05DNA Probebnl10.05
A-AAA-AAAB-ABBABBAAABABBBABAABBAAB-BAABBAAABAABBBAAAAA-AA-ABABABAA-A-BBAAAAABABBABBBBBB-ABBAAB
4.08467.10p-bnlg2244PCR - SSRbnlg2244
ABAAABAAABAABBABBAAABABBBABAABBAABABAABBAAABAABBBAAAAAAAAAABABABAAAABBBAAAAABBBBABBBB-BBABBAAB
4.08470.60p-umc1899PCR - SSRumc1899
ABAAABABABAAB-ABBAAABABBBBBAABBAABABAABBAAABAABBBAAAAAAAAAABABABAAABBBBAAAAAABBBABBBABBAABBAAB
4.08473.90p-umc158DNA Probeumc158
A-AAA-ABAB-ABAABBAAABABBBABAABBAAB-BAABBB-ABAABBBAAAAA-AA-ABABABAAAABBBAAAAABABBBBBBAB--ABBAAB
4.08475.70p-bnlg2162PCR - SSRbnlg2162
ABAAABABABAABAABBAAABABBBABAABBAABABAABBAAABAABBBAAAAAAAAAABABABAAABB-BAAAAABBBBABBAABBAABBAAB
4.08476.00p-mmpP6B12genomic DNAmmp70
ABAAABABABAABAABBBAABABBBABAABBAABAAAAABAAABAABBBAAAAAAAAAABAAABAAAABBBAAAAABBBBABBAABBBABBAAB
4.08480.70p-G25D-05DNA Probenpi570
-----------ABAABB-AABABBBABAABBAAB-BAABBAAABAABBBAAAAAAAA-BAAABAAAAABBBAAAAABBBBABBAABBAA-----
4.08487.70AY112127_IDPINDELAY112127
ABAAABABABAABAABBBAABABBBABAABBAABABBABBAAABAABBBAAAAAAAAAABBBABAA-ABBBAAAAABBBBABBAABBABBBBAB
4.08499.90p-ufg113-015genomic DNAufg23
ABAAAB-BABAAAAABBB-ABA-BBBBAAABAAB--B-ABAAABABBABAAAAAAAABABBAABAAAABBBAAABAABBABAABAABBBB-AAB
4.08510.00AY110631_SNPSNPAY110631
ABAAABABABAAAAABBBABBAABBBBAABAAABBBA-BBAAABABBBBAAAA-A-AAABABABAAAABBBAAAAABBBBABBBAABB-A-BAA
4.08514.90p-umc2285PCR - SSRumc2285
ABAAABABABAAAAABBBABBAABBBBAABB-ABB-B--B-AABAAB-BBBAAAAAABABBBABAAAABBBAAAAABBBBABABABBB-B-BAB
4.08516.60p-G21G-11DNA Probenpi270
A-AAA-AB-B-AAAABBBABBAABBBBAABBAAB-B-BBBAAABABBBBA-AAA-AA-ABBBABAA-ABBBAAAAABABBABABABBBAB-BAB
4.08518.10p-php20071DNA Probephp20071
-----------AAAABBBABBAABBBBAABBAAB-B-BBBAAABABBBBAAAAAAAA-ABBBABAAAABBB-AAAA-BBBABABABBBA-----
4.08522.10p-phi093PCR - SSRssu1
ABAAABABABAA-AABBBAABAABBBBAAABAABBBBBBBAAABABBBBAAAAABAABABBBABAAAABBBAAAB-BBBBABBBAB-BABAAAB
4.08524.10p-G23B-01DNA Probenpi444
-----------AAAABBBA-BAABBBBAAABAAB-B-BBBAAABABBBAAAAAABAA-ABBBABAAAA-BBAAA-ABBBBABBBABBBA-----
4.08525.80p-umc15DNA Probeumc15a
A-AAA-ABAB-BAAABBBA-BAABBBBAAABAAB-B-BBBAAABABBBAAAAAA-AA-ABBBABAA-ABBBAAABABABBABBBABBBAB-AAB
4.08531.36p-bti00245genomic DNAbti00245::Ac
ABBAABABAA-B-AAABBABB-ABBB-AAABAABBBABB--AA-AB-BB-A-ABAAABAAABABAAAABA--AABAABBBABBBABBBABBAAB
4.08531.70p-umc2187PCR - SSRumc2187
ABBAABABAAABAAABBAAAAAABBBBAAABAABBA-AABAAA-ABB-AA-AABBAABAA-BABAAAABB-AAABAABBBAB-B-BBBABAAAB
4.08533.57p-std618064G12cDNA - ESTnfd106
ABBAABABAAABAAAABBAABAABBBBAAABAABBB--BBAAABABBBBAA-ABAAABAAABABAAAABABAAABAABBBABBBABBBABAAAB
4.08534.80p-umc1842PCR - SSRumc1842
ABBAABABAAABAAAABBAABAABBBBAAABAABBB-BBBAAABABBBBAA-ABAAABAABBABAAAABABAAABAABBBABBBABBBABAAAB
4.08535.40AY109980_SNPSNPAY109980
AABBAB-BAAABAAAABBAABAABB-BAABBAABBBB-BB-A-BABBBBAABABAAA-AAABABAAAABABAAA-A-BBBABBBABBB-BAAAB
4.08535.50p-umc1132PCR - SSRumc1132
ABBAABBBAAABAAAABBAABAABBBBAAABAABBB-BBBAAABABBBBAA-ABAAABAAABABAAAABAAAAABAABBBABBBABBB-AAAAB
4.08536.30AY105971_IDPINDELAY105971
ABBAABABAAABAAAABBAABAABBBBAAABAABBBAA-BAAABABBABAA-ABAAABAAABABAAAABABAAABAABBBABBBABBB-BAAAB
4.08536.90AY110989_IDPINDELAY110989
ABBAABABA-ABAAAABBAABAABBBB-AABAABBBAABBAAABA-BABAAAABAAABAAABABAAAABABAAABAAB-BABBB-BBBABAAAA
4.08539.00p-rz596DNA Proberz596b
BBBAABABAA-BAAAABBAAB--BBBBA--BAABBBBBBBAAABABBBBAAAABAAABAAABAB--BABABAAABAABBBABBBAB-BABAAAA
4.08539.55p-mbd121cDNAmbd121
ABBAABABAAABAAAABBAABAABBB-AAABAABBBA-BBAAABABBBBAA-ABAAABAAABABAAAABAAAAABAABBBABBBABBBABAAAB
4.08543.82p-mon00150genomic DNAmon00150::Ac
ABBAABABAA-B-AAABBABB-ABBB-AAABAABBBABB--AA-AB-BB-ABABAAABAAABABAAAABAB-AABAABBAABBBABAAAAAAAB
4.08544.10p-umc2135PCR - SSRumc2135
ABBAAB-BAA-BAAAABBABBAABBBBAAABBBBBBBBBBBAAB-BBBBA-BAB-AABAAA-ABAABAB-B-AABABBBB-BBB-BBBBBAAAB
4.08551.00p-mmpP5E10genomic DNAmmp178
AB-AABABAAABAAAABBAABAABBBBAAABAABBABBBBAAABABA-BAAAABAAABAAABA-AA-ABAAAAABAABBBABBBA-BBAAABAB
4.08553.70p-umc2286PCR - SSRumc2286
AB-AABABAAABAAAAA-AA-AABBBBAAAB-ABB----B-AABABB-BAABABAAABAAABABAAAABAAAAABAABBBABBBABBA-AAAAB
4.08554.10p-umc2188PCR - SSRumc2188
AB-AABABAA-BAAAAABA--AABBBBAAAB-ABB-B--B-AA-ABBBBAA-ABAAABAAABABAA-ABAAAAABA-BBB-BBBABBABAAAAB
4.09559.00p-umc52DNA Probeumc52
A-BAA-ABAA-BAAAAABAABAAB-BBAAAB-AB-B-BBBAAABAABBBAABAB-AA-AABBABAA-ABAAAAABBABBBAABBABBAAAAAAB
4.09561.50AY110170_SNPSNPAY110170
ABBAAB-BAAAAAAA---AABAABA-BAAAAAAB-B-BBAAAABAABBB-BBABAABBAAAB-BAABABA-AAA-BABBBA--BABBA-AAAAB
4.09565.40p-LIM446DNA Probelim446
ABBAABABAAABAAAAAB-ABA-BABBAAABAABB--B-B-AABABBABAABABAAABAAAAABAA-ABAAAAABBABBBAAAAAABABAAAAB
4.09574.80p-umc2139PCR - SSRumc2139
ABBAABABAAABAA-AAAAA-AABBBAAAAB-AB--B--B-AA-AABBBAABABA-ABAAABABAA-ABAAAAABBAABBAABBABBAAAAAAB
4.09578.25AY111962_SNPSNPAY111962
ABAABBABAAABAAAAAAAABAABBBBAAABAABABA-BBAAAAAABBBAAAABAAABAAABAAAAAABAAAAABBABBBAAAAABBAAAAAAB
4.09579.80p-php10025DNA Probephp10025
A-BAB-ABAA-BAAAAAAAABAABBBBAAABAAB-B--BBAAABAAB-BAAAAB-AA-AAABAAAAAABAAAAABBAABBAAAAABBAAAAAAB
4.09581.80p-umc1940PCR - SSRumc1940
A-AABBABAAABAAAAAAAABBABABBAAABABAAB--ABAAAA-ABABAAAABAAABAAABAAAAAABAAAAABBABBBAAAAAB-AAAAAAB
4.09581.80p-umc1999PCR - SSRumc1999
ABAABBABAAABAAAAAAAAB-ABABBAAABA--AB--AB-AAAAAB-BAAAABAAABAAABAAAAAABAAAAABBABBBAAAAAB-AAAAAAB
4.09584.49p-std707106A07cDNA - ESTnfd107
ABAABBABAAABAAAAAAAABAABBBBAAABAABABABABAAAA----BAABABAAABAAABAAAAAABAAAAABAABBBAAAAABBAAAAAAB
4.09595.70p-umc1854PCR - SSRumc1854
ABBABBABAAABA-AAAAAABAABB-AAABBAABABAAABAAABAAABBAABAAABABAAABBAAAAAAAAAAABAAABBAAAAA----AA-AA
4.09598.60p-mmpP2E12genomic DNAmmp24
ABBABBABAABBABAAAAAA-AABBBAAABB-AB-B-AABAAABAAABBAABAAABABAAABBAAAABAAAAAABAAABBBAAAABBBAAAAAA
4.09599.50p-mmpP2E12genomic DNAmmp134
ABBABBABAABBABAAAAAA-AABBBAAABB-AB-B-AABAAABAAAB--ABAAABABAAABBAAAABAAAAAABAAABBBAAAABABAAA-AA
4.09601.40p-rz599DNA Proberz599b
ABBABBABAA-BABAAAAAABAABBBAAABBAABABABABAAABAAABBAABAAABABAAABBAAAABAAAAAABAAABBBAAAABBABAAAAA
4.09601.40p-rz476DNA Proberz476a
ABBABBABAA-BABAAAAAABAABBBAAABBAABABABABAAABAAABBAABAAABABAAABBAAAABAAAAAABAAABBBAAAABBABAAAAA
4.09601.60p-G23C-07DNA Probenpi449b
A-BABBAB-A-BABAAAAAABAABBBAAABBAAB-B-BAB-AABAAABBAABA-ABA-A----AAAABA--A----A--BBAAAA----AAAAA
4.09602.10p-umc1650PCR - SSRumc1650
ABBABB-B-AABABAAAAAABAABBBAAABB-ABABABABAAAB-AABBAABAAAB-BAAABBAAAABAAAAAABAAABBBAAAABBABAAAAA
4.09602.20p-umc1803PCR - SSRumc1803
ABBABBABAAABABAAAAAABAABBBAAABBA-BABABABAAABAAABBAABAAABABAAABBAAAABAAAAAABAAABBBAAAABBABAAAAA
4.09602.94AY107200_SNPSNPAY107200
ABBABBABAAABABAABAA-BAABBBABABBAABAB-BABAAABAAABBAABAAABABAAABBAAAABAAAAAABAAABBBAAAABBABAAAAA
4.09603.30p-asg22DNA Probeasg22
ABBABBABAAABABAAAAAABAABBBAAABBAABABAAABAAABAAABBA-BAAABABAAABBAA-ABBAAAAABAAABBBAAAABAABAAAAA
4.09605.50p-mmpP6H07genomic DNAmmp94
ABBABBABAAABABAAABAA-AABBBAAABB-ABAB-AABAAA-AAABBAABAAABABABABBAAAABABAAAABAAABBBAAAA-AA-AAAAA
4.09612.42p-std952065E04cDNAchb102
ABBABBABAAAAABAAABAABAABBBAAABBBABABAAABAAABAAABBAABAAABABABBBBAAABBABAAAABAAABBBBAAABAABAAA-A
4.09613.00AY109933_SNPSNPAY109933
ABBABBABAAAAABAAABAABAABABAAABBAABABAAAB-AABAAABBABAAABBAAABABBAAAAAABAABABAAABBBBABAA-BABABAB
4.09614.47p-mbd116cDNAmbd116
ABBABBABAAAAAAAAABAABAABBBABABBBABABAAABAAABAAABBAABAAABABABBABAAABBABAAAABAAABBBBAAABAABAAAAA
4.09616.70AY110064_SNPSNPAY110064
ABBABBABAAAAABAAABAABAABBBAAABBBABABAAA-AAABAAA-B-ABAAABABABBBBAA-ABABAAAABAAABBBBAAA-AA-AA-AA
4.09618.10p-umc1328PCR - SSRumc1328
A---BBAB-AAAABAAABAABAABBBAAABBBABABA-A-AAABA-ABBAABAAABABABBBBAAAABABAAAABAAAB-BBAAABAAB--A--
4.09619.40p-umc2287PCR - SSRumc2287
ABBABBABAAAAABAAABAAAAABBBAAABBBABABAAABAAABAAA-BAABAAABABABBBBA---BABAAAABA-ABBBBAAABAAAAAABB
4.09623.20p-cdo534cDNA - ESTcdo534a(cts)
A------------------------------------------BAAABBAABAAABABABBBBAAABBABAA-ABAAABBBBAAA--ABAAAAA
4.09623.40p-cdo534cDNA - ESTcdo534c(cts)
A------------------------------------------BAAABBAAB-AABABABBBBAAABBABAAAABAAABBBBAAB--A--AAA-
4.09633.04p-bti31192genomic DNAbti31192::Ac
BBBABBABAA-AAAAAABAAA-ABBA-BABBBAB-B-AA--BB--A-BB-BAAABAABABBBBAAABBAAAAAABAABBABBABAAAABAAAAA
4.09635.20AY110231_IDPINDELAY110231
BBBABBABAAAAAAAAABAAAAABBAABABBBABABBAABAABBAAABBABBAAAAABBAAABAAABBAAAAAABAABBABBAAABAAAAABAA
4.09644.30p-umc1573PCR - SSRsbp2
BBBABBBBAAAAAAAAABAAA-ABBAABABBBABABB-AB-BBBA-ABBABAAABAAB-BBBBAAABBAAA-AABA-BBABBABBAAABAAAAA
4.09645.70p-bnlg1565PCR - SSRbnlg1565
BBBABBABAAAA-AAAABAAAA--BAABABBBABABBAABABBBAA--BABA-ABAABABBBBAAABBAAAAAABAABBABBABAA-ABAAAAA
4.09647.11AY107910_SNPSNPAY107910
BBBABBABAAAAAAABABAAAAAABAABBBBBABABB-ABABBBAAABBBBBAABAABABBBBABBBBAAAAAABABABABBABAAAABAAAAA
4.09651.70p-G24C-02DNA Probenpi593a
------------AAABABAAAAAABAABBBBBAB-BB-ABABBBAAAB-----------------------------ABA-BABAA-AA-----
4.09655.00p-umc1101PCR - SSRumc1101
BBBABBABAAAAAAABABAAAAAABAABBBBBABABB-ABABBBAA-BBBBBAABAABABBBBABBBBAAAAAABABABABBABAAAABAAAAA
4.09657.00p-umc2046PCR - SSRumc2046
BBBABBABA-AAAAABABAAAAAAAABBBBBBABABBBBBAABBAAABBBBBAABAABABBBBABBBBAAAAAABABABABBABAAAABAAAAA
4.09698.90p-umc1180PCR - SSRumc1180
BBBBBBABAAAABBAAAAAABABBBBABBBBBAAAABBAAABBBAABBBABBBBBABBAAABAAABBBBBABABBA--AABBABA--A-BBAAA
4.10669.80p-php20608DNA Probephp20608a
B-BAB-ABAA-BAAAAAAAABBBBBAABBABBAB-BBBBBABABAABBBBBBAB-AA-AABBBAABBBAAABAABABBBABBABBAAABAAAAA
4.10670.20p-bnlg589PCR - SSRbnlg589
BBBABBABAABBAAAAAAA-BBBBBAABBABBABABBBBBABABAABBBBBBABBAABAABBBAABBBAAABAABABABABBABBAAABAAAAA
4.10671.90p-umc1532PCR - SSRumc1532
BBBABBABAABBAAAAAAAABBBBB-ABBABBABABB-BBABABAABBBBBBABBABBAABBBA---BBAABAABABABABBABBAAABAAAAA
4.10672.40p-umc124DNA Probeumc124b(chk)
BBBABBABBABBAAA--A--BBBBBBABBABBABABBBBBABABAABBBBBBABBABBA-BBB-ABBBBAABAABAB-BABBABB---BA-A-A
4.10687.80p-umc1109PCR - SSRumc1109
BBBBBBABAAAABAAAAAAABABBBBABBABBAAAABAAAABABAABBBABBBBBABBAABBBAABBBBBABABBAAAAABBABBAAABABBAA
4.10688.70p-LIM471DNA Probelim471
BBBBBBABAAAABAAAAAAABABBABABBABBAAAABAAAABABAABBBABBBBBABBAABBBAABBBBBABABBAAAAABBABBAAABABAAA
4.10691.20p-bnl15.07DNA Probebnl15.07a
BBBBBBABAAAABAAAAAAABABBABABBABBBAAABAAAABABBBBBBABBBBBABBAAABBAABBBBBABABBAAAAABBABBAAABBBAAA
4.10692.10p-umc2288PCR - SSRumc2288
BBB-BBABAAAABAAAAAAA-ABBABABBA-BBAAA---AABABBBBBBABBBBBABBAAABBAABBBBBABABBAAAAABBABBAAA-BBAAA
4.10695.50p-asg41DNA Probeasg41
BB-BBBAAAAAABAAAAAAABABBBBABBABBBAAABBAAABABBBBBBABBBBBABBAAABAAABBBABABABBAAAAABBABAAAABBBAAA
4.10702.20AY109668_IDPINDELAY109668
BBBBBBABAAAABBAAAAAAAABBBBABBBABAAAAAAAAABB-ABBA-A-BBBBABBAAABAAAB-BBAABABBAAAAA-BABAAAAABBAAA
4.10707.80p-umc2289PCR - SSRumc2289
BBBBBBABAAAABAAAAAA--ABBBBABAB-BAA-----AABBBAAB-BAABBBBABBAAAAAABBBBABABBBBAAAAABBABAAAA-BBABA
4.10708.50AY109859_IDPINDELAY109859
BBBBBBABAAAABAAAAAAAAABBBBABABABAAAAAAAAABB-AABA-A-BB-B-BBAAAAA-BBBBABABBBBAAAAA-BABAAAAA-BABA
4.10715.50AY109611_SNPSNPAY109611
-BBBB-A-AAAABAAAAAAA-AB-A-ABABAB-AAABAAAAA-AAAAAAAABBBB-BAAAAAAABBB-A--BBB-AAAAAAAA-AAAABABA-A
4.10715.80AY111822_SNPSNPAY111822
BBBBBBABBAAABAAAAAAABABBBBBBABBBA-ABBBAAAABBAABBBAABBBBABBAAAAAABBBBABABBB-AAAA-BBABAAAAABBAAA
4.10716.90p-std606037B04cDNA - ESThon106b
BBBBBBABBAAABAAAAAAABABBBBBBABBBAAABBBAABABBAABBBAABBBBABBAAAAAABBBBABABBBBAAAA-BBABAAAAABBAAA
4.11728.50p-umc169DNA Probeumc169
BB-BBBABBAAABAAAAAAABABBBBBBABBBAAABBBAABABBABABBAABBBBABBAAAAAABBBBABABBBB-------------------
4.11736.70p-umc2290PCR - SSRumc2290
BBBBBBA-BAAABAAAABAA-ABBBBBBABABA-ABBA-ABAAAAABAAAABBBAAABABBABBBBBBABBBBBAAAAAA-BA-AAAAA-BAAA
4.11737.80p-umc1058PCR - SSRbip2
BBBBBBABBAAABAAAABAABABBBBBBABBBABABBABABAAAAABABAABBBAAABABBABBBBBBABBBBBAA-AAABBABAAAAABBAAA
4.11739.30p-umc1649PCR - SSRumc1649
BBBBBBABBAAABBAAABAABABBBBBBBBBBABABBABABAAAAA-ABAABBBABABABBABBBBBBABABBBAA-AAABBABAAAAAB-AAA
4.11740.70p-mmpP1F08genomic DNAmmp182
BBBBBBABBABABBAAABAA-ABBBBB-BB-BAB-BBA-ABAAAAABABAABBBA-ABABBABBBBBBABABBBAA-AAABBABAAABBBAAAA
4.11744.10p-umc1197PCR - SSRcat3
BBBBBBABBAAA--AAABAABABBBABB-BB-ABABBABABAAAAABABAABBBAAABABB--BBBBBABABBBAAAAAABBABAAAAABAAAA
4.11748.30p-umc1707PCR - SSRumc1707
B-BBBBABBAAABAAAABAABBBBB-BBBBB-ABABBABABAAAAABABAABBBAAABABBABBBBBBABABBBAAAAAABBABBAAAABAABA
4.11750.20p-bnlg1890PCR - SSRbnlg1890
BBBBBBABBAAABBAAABAABABBBBBBB-BBABABBABABAA-AABABA-BBBABA-ABBABBBBBBABABBBAA-AAABBABAAAAAAABAA
5.000.00AI676903_SNPSNPAI676903
ABAAAABABABABBBBABAABBBBBBBABABBABBAAABBBA-BABBBAABAABAA-ABBBBAAAAAABBBAAABAABABBABBABABBBBBBB
5.0010.70AY110625_SNPSNPAY110625
ABAABBBABABABABBABAABBBB-BAABABBABBAABBBBAAAAABAAA-BABBBAAABBBAAABBABABAAABABBAABABBABABBBA--A
5.0017.10AY109758_SNPSNPAY109758
BBAAAABA-A-ABA-BABAAABBBBBA-BABBAB-AABBBB--AAABAABB-ABBBAAABABAAABAABAB-A---AB-ABA-AA-AAABA-B-
5.0020.80p-ufg99F-220-C12genomic DNAufg36
ABAAAABABABABABBABAA-BBBBBAABA-BABB-ABBBBAAAAABAABBBABBBAAAAABAAABAABABAAABABBAABABAAAAAABAABB
5.0022.70p-umc1253PCR - SSRumc1253
ABAAAABABABABABBABAABBBBBBAABAABABBAABBBBAAAAABAABBBABBBAAABABAAABAABABAAABAB-AABABAAAAABBAABB
5.0022.70p-umc2292PCR - SSRumc2292
ABA--ABABA-ABABB-BAA-BBBBBAABA---BB-ABBBBAA-AAB-ABBBABBBAAABABAAABAABABAAABABBAABABAAAAA-BAAB-
5.0023.30p-umc2291PCR - SSRumc2291
ABAAAABABABABABBABAA-BBBBBAABA--ABB-ABBBBAAAAABAA-BBABBBAAABABAAAB-ABABAAABAB-AABABAAAAA-BAABB
5.0024.50p-csu1087cDNAcsu1087
ABAAAABABABABABBABAABBBBBBAABAABBBAAABBBBAAAAAAAABBBABBBAAABABAAAAAABABAAABAABAABABAAAAABBAABB
5.0030.00p-umc1423PCR - SSRumc1423
ABAAAABABBBABABBABAABBBBBBAABBABBBAAABBBBAAAABAAAB-AABBBA-ABABAAAAAABABAAABAAAAABABBAAAABBAABB
5.0037.60p-umc1445PCR - SSRumc1445
ABAAAABABBBABABBABAABBBBBBAABA-BBBAAABABB-A--BBAABBBABABAAABABAAAAAABABBAABAAAABBAABBBAABBAAAA
5.0039.40p-umc2022PCR - SSRumc2022
ABAAAABABBBAAABBABAABBBBBBAABAABBBAAABABB-AAABBAABBB-BABAAABABAAAAAABABBAABAAAAABAABBBAABBAABB
5.0040.80p-umc1097PCR - SSRumc1097
ABAAAABABBBAAAB-ABAABBBBBBAABAABBBAAABBBBAAAABBAABBBABBBAAABABAAAAAABABBAABAAAAA-AABBBAABBAABB
5.0042.40p-mmpP1D05genomic DNAmmp6
ABAAAABABBAAAABBABAA-BBBBBABBA-BBBA-ABBBBAAAABB-ABBBABBBA-AAABAAAAAABABBAABAAAAABAABBBAB-BAABB
5.0046.80p-bnl8.33DNA Probebnl8.33
A-AAAABABB-AAABBABAABBBBBBAABAABBB-AAB-BBBBAABBAABBBAB-B--ABABAAAAAABABBAABAAAABBAABBBAABBAABB
5.0047.50p-bnlg1006PCR - SSRbnlg1006
ABAAAABABBBABAB-ABAABBBB-BAABAABBBAAAB-BB-AAAB--AB-B-B-BAAABABAAAAAABABBAAB-AAABB--BBB-ABBA-BB
5.0050.10p-umc1901PCR - SSRumc1901
ABAAAABABBBABABBABAA------AABAABBBABA--------BBAABBBAB-BAAABABAAAAABBABBAABABAABBAABBB-ABB---A
5.0052.80p-umc86DNA Probeumc86b
A-AAAABBBB-A-ABBABAABBABBBAABAABAB-BABABB-AAABBABBBBABAAA-ABA-AAAAAABABBA-BAABABBAABBBAABBAABA
5.0054.60p-umc1325PCR - SSRumc1325
A-AAAABBBBBAB-BBABAABBABBBAABA-BABABABABB----BBABBBBABAAA-ABABAAAAAABAABAA-AABA-BAAB-BAABB---B
5.0068.10p-umc1260PCR - SSRumc1260
AAA-ABBAABBA-ABBAAAABB-BBBAABAABABBBABBBAAAAABBBABBAABBAAAABABAAAAAABABBABBAABBBBAABBBAABBAABA
5.0068.50p-csu149cDNA - ESTsca1
AAAAABBAABBABABBAAAABBABBBAABAABABBBABBBAA-AABBB-BBAABBAAAABABAAAAAAAABBAB-AABBB-AABBBAABBAABA
5.0169.50p-npi409DNA Probenpi409
AAA-ABBAABBB-ABBAAAABBABBBAABAABABBBABBBAAAAABBBABBAABBAAAABABAAAAAAAABBABBAABBBBAABBBAAABAABA
5.0171.50p-umc1679PCR - SSRumc1679
AAA-ABBBABBBBABBAAAABBABBBAABAABABBBAABBAAAAABBBABBAABBAAAABABAAAAAAAABBABBAABBBBAABBBABABAABA
5.0171.90p-umc1523PCR - SSRumc1523
AAA-ABBBABBB-ABBAAAABBABBBAABAABABBBAA-BAAAAABBBABBAABBAAAABABAAAAAAAABBABBA-BBBBAABBBABABAABA
5.0173.30p-mmpP3F07genomic DNAmmp43
AAA-ABBBABBB-ABBAAAA-BABBBAABAABABB--A-B-AAAABBBABBAABBAAAAABBAAAAAAAABBABBAABBBBAABBBABABAABA
5.0174.40p-bnl7.21DNA Probebnl7.21c
A-A-A-BBAB-B-ABBAAAABBABBBAABAA--B-BAABBA-A-ABBBABBAAB-AA-ABBBAABBAAAABBABBAAABBBAABBBA-ABAABA
5.0183.70p-psb239genomic DNAjpsb239a
AAA-AAB-AB-BAABBAAAABBABABABBAABABBBABABA-AAABABABB--BBAAAABABAAAAAAAABBABAAABBBBAABBBBBABAAAA
5.0185.10p-LIM407DNA Probelim407
BAA-AABBABBBAABBAAAABBABABAABAABABBBABABAAAAABABABBABBBAAAABABAAAABAAABBABAAABBBBAABBBBBABAAAA
5.0190.20AY109733_SNPSNPAY109733
BAAAAABBABBBAABBAAAA-BABABAABAABABBBABABA--AA-AAABBB-BBAAAAAABAAAAAA-AB-A---AB-B-AABB-BBABA-A-
5.01124.70p-umc2036PCR - SSRumc2036
-AABAAAAB-BABAAAAAAABBABAAABBAABBABAABABAAAAABABAAABABBAAAABABAABAAAABBBAAAB-BAA-BBBBAABABABAA
5.01128.75p-std660014D10cDNA - ESThxa102a
BAABAAAABABABAAAAABABBABAABBBABBBBBABBBBAAAAABABAAABABBAAAABABAABAAAABBBBAABABA-BBBBBA-BABAB-A
5.01129.30p-G21F-09ADNA Probenpi282a
B-ABAAAABA-ABAAAAA-ABBABAABBBABBBB-ABBBBAAAAABABAAABABBAA-ABABAABAAA-BBBBA-BBBA-BBBBBABBABAB-A
5.01138.00p-rz630cDNA - ESTrz630f(sat)
AAABAAAAAB-ABAAAAABBB--BAABBBABABBBABBBAAAABABABAAABBBBAAAABABAABAAAABBBAAABABBBBBBBBAABABAAAA
5.02147.50p-csu399cDNA - ESTtua4
BAABBBAAABBABABAABABBBABAABBBABABBBABBB-AAABABABAABBBBBAAABBBBBABABBBABAABBBABBBBBBBBAABBBAAAA
5.02149.70p-asg73DNA Probeasg73
BA-BBBAAABBABABAABABBBABAABBBAAABBBABBBAAAABABABA--BBBBAAAB-BBBA---BBBABAAABABBBBBBBBAABBBAAAA
5.02150.90p-bnlg565PCR - SSRbnlg565
BAABBBAAABBABABAABABBBABAABBBAAABBBABBBAAAABABABAA-BBBBAAAABBBBABBABABABAAABABB-BBBBBAABABAAAA
5.02152.00p-bcd808cDNAbcd808d
AAABABAAAB-A-A-AABABBBABAABBBABABBBABBBAAAABABABAABBBBBAAAB-BBBABBABABABAAABABBBBBBBBAABBBAA-A
5.02153.79p-MEST42-H07cDNAchb101a
BAABBBAAABBABABABBABABABABBBBABABBBABBBAAAABAAABAABBABBAAABBBBBABBABABABAAABABBBBBBBBAABBBAAAA
5.02153.80p-psr922genomic DNApsr922a
BAABBBAAAB-ABABABBABABABABBBBABABB-ABBBAAAABAAABAABBABBAAABBBBBABBAB-BABAAABABB-BBBBBAABBBAAAA
5.02156.90p-umc1587PCR - SSRumc1587
BAABBBABABBABABABBABABABABBBBABABAAABBBAAAABAAABAABBABBABABBBBBABBABABAAAAABABBBBBBB-AABBBABAA
5.02160.20p-umc107DNA Probeumc107b(croc)
BA-BBBABABBABABABBA-ABABABBBBABABAAABBBAAAABAAABB--BBBBABAB-BBBA---BBBAAAAB-ABBBBBBBBA-BBBABAA
5.02161.60p-csu554cDNA - ESTcsu554b(rnh)
BAABBBABABBABABABBA-BBABABBBBAAABAAA-BBAAAA-AABBBABBBBBABABBBBBBBBABBBABAABBABBBBBBBB-AB-BABAA
5.02164.60p-cdo122cDNA - ESTcdo122b(nad)
BAABBBABAB-ABABABBABA--BABBBBABABAAABBBAAAABAAABBABBBBBABABBB-BBBBAA-BAAAAB-ABBBBBBAA--BABABAA
5.02179.30p-ufg96-603-A05genomic DNAufg27
BAABBBABABAABBBBBAB-BBABBBBBAA-AAAAA-B-A-BABABBABAABBBBABBBBBBBABAABBBABAABBAAABBAABBAABBBA-AA
5.02179.60p-mmpP6A10genomic DNAmmp130
BAABBBABAB-A-BBBBAB-BBABBBB-AA--AAAABBBA-BABABBBBAABBBBABBBBBBBABAABBBABAABB-AABBAABBAAB-BABAA
5.02181.70p-bcd1072cDNA - ESTbcd1072a(hsp70)
BABBBBABBB-ABBBBBABBBBABBBBBABBAAAAABBBAABABABBBBAABBBBABBBBBBBABAABBBABAABBAAABBAABBAABBBBBAA
5.02187.56AY110835_SNPSNPAY110835
BABBBBABAB-ABBBBBBBBBBABABBAABBAAAABBBBAABABABBBBAABBBBABBBBBBBABAABBBABAABBAAABBAABB-ABBBBBAA
5.02187.69p-MEST292-A08cDNAago108
BABBBBABABAABBBBBBBBBBABABBAABBAAAABBBBAABABABBBBAABBBBABBBBBBBABAABBBABAABBAAABBAABBAABBBBBAA
5.02189.80p-bnlg1879PCR - SSRbnlg1879
BABBBBABABAABBBBBBBBBBABABBA-BBAAAABBBBAABABABBBBA-B---ABBBBBBBAAAABBAABAABBAAABBABBBAABBBBBAA
5.02190.90p-ufg407-A07genomic DNAufg25
BA-BBBABABAABBBBBBBBBBABABBAABBAAAABBBBAABABABBBBAABBBBABBBBBBBAAAABAAABAABBAAABBAABBAABBBBBAA
5.03196.90p-umc2293PCR - SSRumc2293
B-BBBBAAABBAABABBBB-BBABABBAABA-AAA-BB-AAAABABBBBAABBBBABBBBBBBABAABBAABAABBAABABAABBAAB-BBBAA
5.03203.30p-csu164cDNA - ESTcsu164b
-BBBBBAAABBA-BABB-B-BBABABBABBABAAB-B-AAAAABABB-BAABBBBABBBBBBBABAABBAABAABBBABABBBBBAABB-BBAA
5.03204.10p-rz474cDNA - ESTrz474a(dnaj)
ABBBBBAAAB-AABABB-BBBBABABBABBABAABBBBAAAAABABBB-AABBBBABBBBBBBABAABBAABAABBBABABB-BBAABBBBBAB
5.03206.00p-mbd109cDNAmbd109
BBBBBBAAABBAABABBBBBBBABABBABBABAABBBBAAAAABABBBBAABBBBABBBBBBBABAABBAABAABBBABABBBBBAABBBBBAA
5.03210.30p-umc1686PCR - SSRumc1686
BABBBBAAABBAABABBBBBBBAB-BBABBAAAAAABBAAAAABABBBAAABBBAABBABABBABAAABAABAABBBABAABBBBAABBBBB--
5.03212.49p-std707074B05cDNA - ESTnfc103b
BBBBBBAAABBAABABBBBBBBABABBABBABAABABBAAAAABABBBAAABBBAA-BABABBABAAABAABAABBBABAABBBBAABBBBBAA
5.03212.70p-mmpP2G11genomic DNAmmp112
B-BBBBAAAB-AABABBBAABB-BABBABBAAAAAA-AAAAAABABBBAAABBBAABBABABBABAAABAABAABBBAAAABBABAABBBBBAA
5.03214.50p-cdo795cDNA - ESTcdo795b
AABBBBAAAB-AABABB-ABB--BAB-ABBAAAAAABBAAAAABABBBAAA--AAABBABABBABAAABAABAABBBAAAABBABAABBBBBAB
5.03216.30p-bnlg1046PCR - SSRbnlg1046
BABBBBAAABBAABABBBABBBAB-B-ABBAAAAAABBAAAAABABBBAAABBAAABBABABBABAAABAABAABBAAAAABBABAABBBBBAA
5.03217.80p-umc1597PCR - SSRumc1597
BABBBBAAABBAABABBBABBBABABBABBAAAAAABBAAAAABABBBAAABBAAABBABABBAAAAABAABAABBAAAAABBABAABBBBBAA
5.03219.20p-bnl7.56DNA Probebnl7.56
B-BBBBAAAB-AABABBBABBBABAB-ABBAAA--ABBAAAAABABBBAABBBAAAB-ABABBAAAAABAABAABBAAAAABBABAABBBBBAA
5.03222.50p-csu340cDNA - ESTcsu340
BBBBBBAAABBAABABBBABBBABAB-ABBAAA-BABBA-AAABABBBAABBBAAABBABABBAAA-BAABAABBBAAAAABBABAABBBBBAA
5.03227.20p-psr544genomic DNApsr544
ABBBBBAA-B-AABABB-ABBBA-BBABBAA--BAAAAAAAA-BABBBAABBBAAABAABABBAAAAABAABAABBAAAAABBAAAABBBBBAB
5.03229.00p-bcd207cDNA - ESTbcd207b
BBBBBBAAAB-AABABBBABBBABAB-ABBAAA-BAABAAAAABABBBAABBBAAABAABABBAAAAABAABAABBAAAAABBAAAABBBBBAA
5.03229.90p-mmpP6F11genomic DNAmmp180
BBBBBBBAABAAABABB-A-BBABAB--BBA-A-BAAB-AAAABABBBAABBBAAABAAAABBAAABABAABBABBAAAAABBABAAB-BBBBA
5.03230.40p-mmc0351PCR - SSRmmc0351
BBBBBBBAABBAABABB-ABBBABA--ABBA-A-BAABAAAAABABBBAABBBAAABAABABBAAABABAABBABBA-AAABBABAAB-BBBBA
5.03231.00p-umc2035PCR - SSRumc2035
BBBBBBBAABBAABABB-ABBBBBAB-ABBA-AABAABAAAAABABBBAABBBAAABAABABBBAABABAABBABBAAAAABBABAABBBBBBA
5.03235.60AY111142_IDPINDELAY111142
BAABB-BAABBAABABBBABBBABABBABBABABAAABAAAABBABBBA-BBBBBABAAB-BBBBABABAABBABB-AAAAB-ABAA-B-BABA
5.03239.60p-cdo98cDNA - ESTcdo98a
BABBB-BAAB-AABABBAABBBBBAB-ABBAAAAAAABAAAABBABBB-BBB--AABAA-ABBBAABA-AABBABBAAAAABBABAABBBBBBA
5.03240.80p-umc1705PCR - SSRumc1705
B-BBBBBAABBAABABB-ABBBABAB-ABB--A--AABAAAABBABBBABBBB-AABAABABBBAABABAABBAB-AAAAABBABAABBBBBBA
5.03241.20p-bnl5.02DNA Probebnl5.02a
B-ABB-BAAB-AABABBAABBBABABAABBAAAA-AABAAAABBABBBABBBBBAAB-ABABBBAABABAABBABBAAAAABBABAABBBBBBA
5.03242.60p-umc1048PCR - SSRumc1048
-BABBBBAABBAABAAB-ABBBABAB-ABBA-A-BAABAAAABBABBBABBBB-AABAABABBBAABABAABBABBAAAAABBABAABB---BA
5.03245.10p-umc1557PCR - SSRumc1557
BBABBBBAABBAABAABAA-BBABABAABBAAAABAABAAAABAABBBABBBBBAABAABABBBAABABAABBABBBAAAABBABAAABBABBA
5.03245.50p-umc2294PCR - SSRumc2294
BBABBBBAABBAABAABAA--BABABAABBAAAABAAB-AAABAABB-ABBBBBAABAABABBBAABABAABBABBBAAAABBABAAABBABBA
5.03247.60p-umc1447PCR - SSRumc1447
BBABBBAAAABAABAABAAABBABABAABBAAAABAABAAAABAABBAAB-BBBAABAABABBBAAAABAABBABBAAAAABBAAAAABBABBA
5.03248.18p-hac104cDNAhag101
B-ABBBBAABBA-BAAB-A-BBABABAABBAAAA-AABAAAABAABBAABBBBBAABAABABBBAABABAABBABBBAAAABBABAAABBAB-A
5.03250.30AY109606_IDPINDELAY109606
BAAA---BAAABAABABAAAABABABAABBAAAAAAABAAAAB-ABBAAB-B-BA-BAABABBBAABABAABBABBBAAAAB-ABAAA-BABBB
5.03250.30AY109995_IDPINDELAY109995
B-ABBB-AABBAABA---AABBABA-AABBAAAA-AABAAAABABBAAA-ABBBAABAABAB-BAAAABA-BBA-B-AAAA--ABAAA-BABBA
5.03254.00p-LIM175genomic DNAlim175
BA-BBBBAABBAABAABAAABBABABAABBAAAAAAABAAAABAABBAABBBBBAABAABABBBAA-AAAABBABBBAAAABBABAAABBABBA
5.03257.80p-umc2295PCR - SSRumc2295
BAABBBBAABBAABAABAAAABABABAABBAAAAAAABAAAAB-ABBAABBBBBAABAABABBBAABABAABBABB-AAAABBABAAA-BABBA
5.03260.20p-umc1315PCR - SSRumc1315
BBABBBBAABBABBAABAAABBABABAABBAAABBAABAAAABAABBBABBBBBAABAABABBAAA-ABAABBABB-AA-ABBABAAABBABBA
5.03261.65p-crd101cDNAcrd101
BBBBBBBABBBABBAAB-AABBABABABBBBBABBAABAAAABAABBBABBBBBAABAABABB-AABABBABBABBBAAAABBBBAAABBABBA
5.03265.10p-ufgECO-H06genomic DNAufg49
B-BBBBBABBBABBAABAAAABABABABBBABAB-AABAAAABAABBBABBBBBAABAABA-BAAABABBABBABBBAAAABBBBAAABBABBA
5.03266.30p-umc1830PCR - SSRumc1830
B-BBBB--BBBABBAABAAABBABABABBBBBAB-AABAAAABAABBBABBBBBAABAABABBAAABABBABBABBBAAAABBBBAAABBABBA
5.03266.30p-bnl6.10DNA Probebnl6.10
B-BBBBBABB-ABBAAB-AABBABABABBBBBAB-AABAAAABAABBBABBBBBAAB-ABABBAAABABBABBABBBAAAABBBBAAABBABBA
5.03266.30p-umc43DNA Probeumc43
B-BBBBBABB-ABBAAB-AABBABABABBBBBAB-AABAAAABAABBBABBBBBAAB-ABABBAAABABBABBABBBAAAABBBBAAABBABBA
5.03267.50p-umc2296PCR - SSRumc2296
BBBBBBBABBBABBAABAA--BABABABBB-BABBAAB-AAABAAB--ABBBBBAABAABABBAAA-ABBABBABB-AAAABBBBAABBBABBA
5.03267.70p-gpm5cDNAgpm5
BBBBBBBABBBABBAABBBABAABA---AB-BABB-ABA--ABAA-B-ABBBBAAABAABABBAAABABBABBABBB-AAABBBBAABBBABBA
5.03267.70p-umc1935PCR - SSRumc1935
BBBBBBBABBBABBAABAAABBABABABBBBBABBAABAAAABAABBBABBBBBAABAABABBAAA-ABBABBABB-AAAABBBBAABBBABBA
5.03269.10p-mmpP1D12genomic DNAmmp8
BABBBBBABBBABBAABAAAABABABABBBABABAAABAAAABAABBBABBBBBAABAAAABBAAABABBABBABBAAAAABBBBAABBBABBA
5.03270.50p-rz242cDNA - ESTrz242b
BABB-A-ABA-ABBAABAAAB--BAB-BBBBB--AAABAAAABAABBBABBB-BAABAABABBAAABABBABBABBBAAAABBBBAABBBABBA
5.03271.50p-umc1692PCR - SSRumc1692
BABBBBBABBBABBAABAAABBABABABBBBBABAAABAAAABAABBBABBBBAAABAABABBAAABABBABBA-B-AAAABBBBAABBBABBA
5.03275.90p-umc1609PCR - SSRumc1609
BABBBBBABBBABBAABABBBAABABABABBBABAAABAAAABBBBBBABBBBAAABAABABBAAAAABBABBABB-AAAABBBBAABBBABBA
5.03279.10p-umc2297PCR - SSRumc2297
BBBBBBBABBBABBAABAB--AABABABABABABBAABAAAABAA-B-ABBBBAAABAABABBAAA-ABBABBABB-AAAABBBBAAB-BABBA
5.03280.80p-umc1DNA Probeumc1
B-BBBBBABB-ABBAABABBBAABABABABBBAB-AABABAABAABBBABB--AAAB-BBABBAAABABBABBABBBAAAABBBBAABBBBBBA
5.03281.20p-umc1355PCR - SSRumc1355
BBBBBB-ABBBABBAABABBBAABABABABBBABBAABABAABAABBBABBBBAAABABBABBAAA-A-BAB-ABBBAA-ABBBBAABBBBBBA
5.03281.90p-php20557DNA Probephp20557b
B-BBB---BB-ABBAAB-BBBAAB-BABABBB-B-AABABA-BAABBBABBBBA-AB-BBABBAAABABBABBABBBBAAABABBA-BBBBBBA
5.03282.00p-ZmISU45cDNAisu45b
BABBBBBABB-ABBAABABBBAABABABABBBABAAABABAABAABBBABBBBAAABABBABBAAABA--ABBABBBAAAABBBBAABBBBBBA
5.03282.37AY107414_SNPSNPAY107414
BABABBBABBBABBAABA-B--A-AAABABBBABAAA-AAAABAA--BABABBAAABABBABBAAABABBA--ABB-AAAABBABAABBBABBA
5.03284.30p-mmpP2F05genomic DNAmmp108a
BABBBBBABBAABBAABABBBAABABA-AB-BAB-AABABAABAABB-ABBBBAAABABAAABAAABABBABBABB-AAAABBBBAAABBBBBA
5.03285.50p-umc1870PCR - SSRumc1870
BABBBBBABBBABBAABABBBAABABABABBBABAAA-ABAABAABBBABBBBAAABABBA-BAAABABBABBABBBAAAABBBBAABBBBBBA
5.03285.70p-phi109188PCR - SSRphi109188
BABBBBBABBBABBAABABBBAABABABABBBA-AAABA-AABAABB-ABBBBAAABABBABBAAABABBABBABBBAAAABBBBA-BBBBBBA
5.03286.50p-umc1389PCR - SSRumc1389
BABBBB-ABBBABBAABABBBAABABABABBBABAAABABAABAABBBAB-BBAAABABBABBAAA-ABBABBABB-AAAABBBBAAB-BBBBA
5.03286.60p-umc1429PCR - SSRumc1429
BABBBBBABBBABBAABABBBAABABABABBBABAAABABAABAABBBABBBBAAABABBABBAAABABBABBABBBAAAABBBBAABBBBBBA
5.03286.70p-psr167genomic DNApsr167
BABBBBBABB-ABBAABABBBAABABABABBBABAAABABAABAABBBABB--AAABABBABBAAABABBABBABBBAAAAB-BB-ABBBBBBA
5.03288.70p-ZmISU61cDNAisu61e
BABBBBBABB-ABBAABABBBAABABABABBBAAAAABABAABABBBBABBBBAAABABBBBBAAABA-BABBABBBAAAABBBABABBBBBBA
5.03288.90p-php15018DNA Probephp15018
B-BBBBBABB-ABBAABABBBAABAB--A-BBAA-AABABAABABBBBABBBBAAA--BBBBBAAABABBABBABBBAAAABBBAAABBBB-B-
5.03288.90p-ZmISU61cDNAisu61c
BABBBBBABB-ABBAABABBBAABABABABBBAAAAABABAABABBBBABBBBAAABABBBBBAAABA-BABBABBBAAAABBBAAABBBBABA
5.03289.30p-php15024DNA Probephp15024
B-BBBBBABB-ABBAABABBBAABABABABBBAA-AABABAABABBBBABBBBAAAB-BBBBBAAABABBABBABBBAAAABBBA-ABBBB-BA
5.03290.20p-mmpP2D12genomic DNAmmp154
BABBBBBBBBAABBAABABBBAABABABABABAAAAABABAABABABBABBBBAAABABBB-AAAABABBABBABBBAAAABBBABABBBBABA
5.03291.20p-ufgBE-D11genomic DNAufg60
BABBBBBBBBAABBAABABBBA-BABABAB-BAAAAABABAABABBB-ABBBBAAABABBBABAAABABBABBABBBAAAABBBABAABBBABA
5.03292.90AY104079_IDPINDELAY104079
BBA-B-BBBBBABBAABABBBAABABABAB-BAAAAABABAABABBB-AA-A--AABABBBBBAAABABBABBABB-AAAABBBABABBBBABA
5.03293.11p-std952051B01cDNAsdg129
BABBBBBBBBBABBAABABBBA-BABABABBBAAAAABABAABABBB-ABBBBAAABABBBBBAAABABBABBABBBAAAABBBABABBBB-BA
5.03293.11AY107844_SNPSNPAY107844
BABBBBBBBBBABBAABABBBAABABABABBBAAAAABABAABABBBBABBBBAAABABBBBBAAABABBABBABBBAAAABBBABABBBBABA
5.03293.23p-std486079D03cDNA - ESTgtc101
BABBBBBBBBBABBAABABBBAABABABABBBAAAAABABAABABBBBABBBBAAABABBBBBAAABABBABBABBBAAAABBBABABBBBABA
5.03293.23p-std947040H10cDNAgtc102
BABBBBBBBBBABBAABABBBAABABABABBBAAAAABABAABABBBBABBBBAAA-ABBBBBAAABABBABBABBBAAAABBBABABBBBABA
5.03294.57p-std606037B04cDNA - ESThon106a
BABBBBBBBBBABBAABABBBAABABBBABBBAAAAABABAABABBBBABBBBAAABABABBBAAABABBABBABBBAAAABBBABABBBBABA
5.03295.00p-mmpP5C08genomic DNAmmp58
BABBBBBBBBBABBAABABBBAABABABAB-BAAAAABABAAB-BBB-ABBBBAAABABABBBAAABABBABBABBBAAAABBBA-ABBBB-B-
5.03297.50p-bnlg1902PCR - SSRbnlg1902
BABBBBBBBBBABBAABABBBAAAAB-BABBBAAAAABABAABABBBBABBBBAAA-ABABB-AAA-ABBABBABB-AAAABBBAAAABABABA
5.04301.60p-bnl4.36DNA Probebnl4.36
ABBBBBBBBBBABBAABABBBAAAAB-BABBBAAAAABABAABABBBBABBBB----------------------B-AAAABABA-AB-BBABA
5.04307.00p-umc2298PCR - SSRumc2298
B--BA-B-BBBABB-ABABBBAAAABBBAB-BAAAAAB-B-ABABBB-ABBBBAAABABAABAAAABABBABBAAABAAAABABABAB-BAABA
5.04308.20p-umc40DNA Probeumc40
B-BBA-BABB-ABBAABABBBAAAABBBAB-BAA-AABABAABABBBBABBBBA-AB-BAABAAAABABBABBAAABBAA-BABA--BBBAABA
5.04310.00p-umc2299PCR - SSRumc2299
BABBAABABBBABBAABABBBAAAABBBAB-BAAAAAB-BAABABBB-ABBBBAAABAAAABAAAABABBABBAAABAAAA-------------
5.04310.20p-mmpP5C11genomic DNAmmp60
BABBAABABBBABBAABABBBAAAABBBABABAAAAABABAABABBB-ABBBBAAABAAAABAAAABABBABBAAABAAAABABABAB-BAABA
5.04311.66p-mon00030genomic DNAmon00030::Ac
BAABAABABBBB-BAABABBBAAAABBBABBBAA-A-BA--AB-BBBBABBBBAAABAAAABAAAABABBABBAAABAAAABBBAAABBBAABA
5.04312.80p-rz87cDNA - ESTrz87(clp)
BAABAABABB-BBBAABABBBAA--BBBABBBAA-AABABAABABBBBABBBBAAABAAAABAAAABABBABBAAABAAAABABAAABBBAABA
5.04313.30p-bnlg1892PCR - SSRbnlg1892c
BAABAABABBBBBBAABABBBAAAAB--ABBBAA-AABABAAB-BBB-ABBBBAAABAAAA-A----AB----AA-BAA-AB-B---BBBAABA
5.04314.10p-umc1591PCR - SSRumc1591
BAABAABABBBBBBAABABBBAAAABBBABBBAABAA-ABAABABBBBABBBBAAABAAAABAAAABABBABAAAABAAAAB-BABABBBAABA
5.04315.20p-umc2300PCR - SSRumc2300
BAABAABABBBBBBAAB-BBBAAAABBBABBBAABAAB-BAABABBBB-BBBBAAABAAAAB-A-ABABBABBAAABAA-AB-BABABBB-ABA
5.04315.30p-umc2301PCR - SSRumc2301
BAABAABABBBBBBAAB-BBBAAAABBBABABAA-AABABAABABBB-ABBBBAAABAAAABAAAABABBABBAAABAAAABABABAB-BAABA
5.04316.27p-std486055A05cDNA - ESTnfd108
BAAAAABABBBBBBAABABBBAAAABBBABAAAAAAABABAABABBBBABBBBAAABAAAABAAAABABBABBAAABAAAABABABABBBAABA
5.04316.80p-umc2302PCR - SSRumc2302
BAAAAABABBABBBAAB-BBBAAAABBBABA-AAAAAB-BAABABBBBABBBBA-ABAAAABAAAABABBABBAAABAAAAB-BABAB-BAABA
5.04317.60p-umc1060PCR - SSRumc1060
BAAAAABABBBBBBA-BABBBAAAABBBABAAAA-AABABAABABBBBABBBB-AABAAAABAAAAB-BBABBAAA-AAAABABABAB-BAABA
5.04318.90p-umc1990PCR - SSRumc1990
BAAAAABABBBBBBAABABBBBAABBBBABA--AAAABABAAAABBBBABBBBAAABAAAABAAAABABBABBAAA-AAAABABABABBBAABA
5.04320.10BE639933_SNPSNPBE639933
B--AAABABBBBBBAABABBBAAAABBBABAAAABAAAABAABABBBBA-B-BAAABAAAABAAABBA-BABBAAABAAAABAABBAB-BAABA
5.04321.00p-umc1747PCR - SSRumc1747
BAAAAABABBBBBBAABABBBAAAABBBABAAAABAABABAABABBBBABBBBAAABAAAABAAAABABBABBAAABAAAABABABABBBAABA
5.04323.10p-bnlg1208PCR - SSRbnlg1208
AAABAAAABBBBBBAABABBBAAAABBBABAAAABAABABAABABBBBABABBAAABAAAABAAAAAABBAB-AAABAAAABABA-ABBBAAAA
5.04323.70p-php20589DNA Probephp20589
A-ABAAAABB-BBBAABABBBAAAABBBABAAAA-AABABAABABBBBABABBAAAB-AAABAAAAAABBABBAAABAAAABBBAAABBBAAAA
5.04324.30p-LIM4DNA Probelim4
ABABAAAABBBBBBAABABBBAAAABBBABAAAA-AABABAABABBBBABABBAAABAAAABAAAAAABBABBAAABAAAABBBA-ABBBAAAA
5.04328.50p-bnlg2323PCR - SSRbnlg2323
B-ABAAAABBBBBBAABABBBAAAABBBABAAAABAABABAABABAA-ABAABAAABAAAABAAAAAABBABBAAABAA-AB-BBBABABABAA
5.04331.40p-G23C-07DNA Probenpi449a
B-ABAAAABB-BBBAABABBBAABABBBABAAAA-AABABAABABBBBABAABBAAB-AAABAAAAAABBABBAAABAAAAB-BB-ABABABAA
5.04331.80p-rz476DNA Proberz476b
BAABAAAABB-BBBAABABBBAABABBBABAAAABAABABAABABBBBABAABBAABAAAABAAAAAABBABBAAABAAAABABBAABABABAA
5.04332.70p-mmpP2B09genomic DNAmmp19
B-BBAAAABBBBBBAABABBBAABABBBABAAAABAABABAABABBBBABAABBAABAAAAAAAAAAABBABBAAABAAAAB-BB-ABABABAA
5.04336.50AY110906_IDPINDELAY110906
BAABAAAABBBBBBAABABBBAABABBBBBBAAABAABABAABABBBBB-ABBBAABAAAABAA-A-ABBABBAAABAAAABABBAABBBAAAA
5.04337.34AY105205_SNPSNPAY105205
BABBAAAABBBBBBAABABBBAABABBABBAAAABAABA-AABABBBBABABBBAABAAAABAAAAAABBABBAAABAAAABABB-ABABABAA
5.04338.00AY105029_IDPINDELAY105029
BAABAAAABBABBBAABABBBAABABBBBBAAAABAABABAABABBBBBBABBBAABAAAABAAAAAABBABBAAABAAAABABBAAABBABAA
5.04339.40p-csu302cDNAcsu302
BAABAA--BBABBB-ABABBBAABABBBBBBAAAB-ABAAABAABBBBBBABBBAABAAAABAAAAAABBABBAAABAAAABABBAAAABABAA
5.04346.50p-umc1349PCR - SSRumc1349
BAABAAAABBABBBAAAA-BBAABBABBBBAAAABAABAAAABABBBBBBABBBAABAAAABAAAAAABBABBAAAAAAAABABBAAA-AABAA
5.04351.20AY109532_SNPSNPAY109532
-AABAAAABBABBBABBABBBAABBBBBBBABAABAAB-AAABABABBBBB--BAABAAA--AAAAABBBAB-AAABAAAA--BBAAA-AABAA
5.04358.90p-GP47DNA Probemyb3
BAABAAAABBABBBABAABBBAABBBBBBB-BAABAABAAAABABABB---BBBAABAAAABAAAAABB------ABAAAABABBAAABBBABB
5.04363.58p-mon00152genomic DNAmon00152::Ac
AAABAAAABB-BBBABAABBB-ABBB-BBB-BAABA-BA--AB-BA-BB-ABBBAABAAAABAAAAABBBABAAAABAAAAB-BAAAABAAAAA
5.04368.40p-umc1221PCR - SSRumc1221
AAABAAAABBBAAAABAABBBAABBBBBBB-BAABA-BAAAABABABBBBABBBAABAAAABAAAAABBBABAAAA--A-AB-BAA-A-ABAAA
5.04371.20p-csu308cDNA - ESTcsu308
AAABAA-ABB-BBBABAABBBAABBBBBBB-BAABA-BAAAABABABBBBABBBAABAAAABAAAAABBBABAAAABAAAAB-BAAAABAAAAA
5.04376.40p-umc1171PCR - SSRincw1
AAABAAAABBABBBABAABBBAABBABBBBABAABAAAAAAABABABBBBABBBAABAAAABAAAAAB-BA-BAAAA-AABBABAABA-AAAAA
5.04377.00p-csu600cDNAcsu600
AAABAAAABBABBBABAABBBAABBABBBB--AABAAAAAAABABABBB--BBBAABAA-AB-A---BABABBAAAAAAA-BAB-ABABAAAA-
5.04377.90p-umc1966PCR - SSRumc1966
A-ABAAAABBABBBABAABBBBABAAB-BBABAABAAAAAAAAA-ABABBABBBAABAAAABAAAAABBBABBAAAAAAABBABAABA-AAAAA
5.05383.80p-umc1482PCR - SSRumc1482
AAABAAAABBABBBABAABBBAABBABBBBABAABABBAAAABBBABB-BABBBAABAAAABABAAABBBABBAAAABBBBAABABBABBAAAA
5.05387.00p-bnl5.71DNA Probebnl5.71a
A-ABAAAABB-BBBABAABBBAABBABBBBABAA-ABAAAAABABABBBBABBBAAB-AAABABAAABBBABBAAAAABBBBABABBA-BAAAA
5.05389.90p-mmc0081PCR - SSRmmc0081
AAABAAAABBABABABAABBBAABB-BBBBABAABAB-AAAAB-BBBBBBBBABAAAAAAABABBA-BBBABBAAA-ABBBAAB-BBABBAAAA
5.05392.70AY109682_SNPSNPAY109682
BAAA-BA-BBAAABABBAABBAABBA-B-B-BA-BAA-AAA-BABBBBBBA-ABAAA--AABABAAAABBABBAAA-ABBBAAAAABABAABAB
5.05394.40p-phi333597PCR - SSRphi333597
AAA-AAAABBAAABABBABBBAABB-BBBB-BABB-AAA-AAB-BBB-BBA-AB-AAABAABAB-AABBB-BBAAAAABBBAABAA-AB-AAAA
5.05395.19p-std606054A08cDNA - ESTnfe101
AAABAAAABBBAABABBABBBAABBABBBB-BABBAAAAAAABABBBBBBA-ABAA-ABAABABAAABBBABBAAAAABBBABBAABABBAAAA
5.05396.60p-umc1822PCR - SSRumc1822
AAABBAAABB-AABABBAABBAABB-BBBBBB-BBAABAAAAB-BBBBBBABABAA--BAABABA-AABBABBAAAAABBBA-B-ABABBAAAA
5.05397.00p-umc2026PCR - SSRumc2026
AAABBAAABBAAABABBAABBAABB-BBBBBBBBBAABAAAABABBBBBBAAABAAABBAABABAAAABBABBAAAAABBBAABAABABBAAAA
5.05402.20p-mmpP3H09genomic DNAmmp47
AAABBAAABBBABBABBAABBAABBABBBBABBBBAABAAAAB-BBB-ABA-ABBAABBAABABBAAABBABBAAABABBBABBB-BABBBAAA
5.05404.00p-ufgBE-H01genomic DNAufg18
AAABBAAABBAABBABBA-BBA-BBABBBBBBBBBAABAAAABABBBBABAABBBAAABAAAABBAAABBABBAAABABAAAAAB-BAABBAAA
5.05404.90p-umc1264PCR - SSRumc1264
AAABBAAABBAABBABBAABBAABBABBBBBBBBBAABAAAABABBBBABAABBBAAABAA-ABBAAABBABBAAABABBBAABBABABBBAAA
5.05408.80p-umc2303PCR - SSRumc2303
AAABBAAABB-AABABBAAABAABBABBBBAB-BBAABAAAABABABBABABBBBAA-BAABABBAAABBABBAAA-AAB-A-BBABA-BBAAA
5.05409.97AY111089_SNPSNPAY111089
AAABBAAABBBAABABBAAABA-BBAB-BABBBABAABAAA-BAB--B-B--B-BA-BBBABABBAAABA--BAAA---ABABBBAAABABAAA
5.05410.80p-umc1155PCR - SSRumc1155
AAABBAAABBBAABABBAAABAABBABBBBBBBABAABAAAABAB-BB-BABBBBAABBBABABBAAABAABBAAABAABBABBBABABBBAAA
5.05411.61AY107329_SNPSNPAY107329
AAABBAA-BBBAABABBAAABAABBABBBABBBABAA-AAAA-ABABB-BABBBBAABBBABABBAAABAABBAAABAABBABBBAAABBBAAB
5.05413.60p-csu173cDNA - ESTcsu173
-A-BBAAABBAAABABBAAABAABBABBBBBBBABAABAAAABAB-BB-BABBBBAAABBABAB-AAABAABBAAABAABBAABBAAABBBAAB
5.05413.80p-csu598cDNA - ESTnbp35
AAABBAAABBAAABABBAAABAABBABBBBBBBABAABAAAABAB-BB-BABBB-AAABBABABBAAABAABBAAABAABBAAB-AAABBBAAB
5.05414.70p-mmpP6G04genomic DNAmmp90
AAABBAAABBAAABABBAA--AABBABBBABBBA-AABAAAAB-BBBBBBABBBBAAABAABABBAAABAABBAAABAABBAABB-AA-BB-AB
5.05415.45p-MEST11-B10cDNAgte102
AAABBAAABBAAABABBAAABAABBABBBABBBABAABAAAABABABBBBABBBBAAABBABABBAAABAABBAAABAABBAABBAAABBBAAB
5.05428.30p-umc2304PCR - SSRserk2
AAA--AAA--AABBABBAA--AA--ABB-BABABAAAAAAAABAB-B-A-AA---AAABAABABAA-A--ABAAAAAABBAAA-BABAAABAAA
5.05457.40p-mmpP2B05genomic DNAmmp104
AAABBAAABAAABBABBAABBAAABABBBABBBAA----AAABABBBBABAAAAAAAABAAAABBAABABBAABBABAAABAAAAAAA-ABAAB
5.05467.20AY110063_SNPSNPAY110063
AAABBAAAAAAABBABBAABBAAABABBBAB--AABAAAAAABABBBBABAA-AA-BABAABABAAAABAABBA-ABAAA-AAAAAAAAA--BB
5.05470.10AY109938_SNPSNPAY109938
AAABBAAAAAAABBAABAABBAAABABBBABBBAABA--AAABABBBBAB---A--BABB-BABAAAABAABBB-AAAAABAAAAAAA-A-ABB
5.06447.06p-mon00044genomic DNAmon00044::Ac
ABABBAAABA-ABBABBAABB-ABBA-BBABBBAABAAA--AB-BB-BA-AAAABAAABAAAABBAAABAABBAAABAABBAAABAAA-ABAAB
5.06469.60p-umc126DNA Probeumc126a
AAABBAAAAAAABBAABAABBAAABABBBABBBAABAAAAAABABBBBABAAAABABAB-ABABAAAABAABBAAAAAAABAAAAAAA-AAABB
5.06469.60p-umc1019PCR - SSRumc126a
AAABBAAAAAAABBAABAABBAAABABBBABBBAABAAAAAABABBBBABAAAABABAB-ABABAAAABAAB-AAAAAAABAAAAAAA-A-ABB
5.06476.60p-mmc0481PCR - SSRmmc0481
AAAABAAAAAAABBABBAABBAAABABBBABBBAABAAAAAABABBBBABABAABABABAABAAAAAABAABAAAAAAAAAAAAAAAAAABABA
5.06479.70p-umc2305PCR - SSRumc2305
AAAABAAAAAAABBABBAAB-AAABABBBABBBAA--AAAAABABBABABABAABAAABAABAAAAAAAAAABAAAAAAABAAAAAAA-ABABB
5.06481.20p-umc54DNA Probeumc54
A-AABAAAAA-ABBABBAABAAAABABBBABBBA-BAAAAAABABBABABABAABAB-BAABAAAAAAAAAABAAAAAAABAAAAAAA-ABABA
5.06481.20p-std486073B08cDNA - ESTnfd104a
AAAABAAAAAAABBABBAABAAAABABBBABBBAABAAAAAABABBABABABAAAAAABAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABABABA
5.06488.40p-umc1752PCR - SSRumc1752
ABAABAAAAAAABBABBAAAAAABBBBBBABBBAABAAAAAABABBABABABAAABBABAABAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAABBBABA
5.06492.60p-umc1941PCR - SSRumc1941
A-AABABABAAABBABBAAAAAABABBBB-BBA-AB-AAAAAAA-AABABABBAABBAAAABAAAAAAAABAAABBAAABAAAAAAABABBABA
5.06492.60p-umc1941PCR - SSRumc1941
ABAABABAB-AABBABBAAAAAABABBABABBAAAB-AAAAAAA-AABABABBAABBAAAABAAAAAAAABAAABBAAABAAAAAAABABBABA
5.06493.50p-umc1524PCR - SSRumc1524
ABAABABABAAABBABBAAAAAABBBBBBABBBAABAAAAAABABAABABABBAABBAAAABAAAAAAAABAAABBAAABAAAAAAABBBBABA
5.06493.50p-umc1680PCR - SSRumc1680
ABAABA-ABAAABBABBAAAAAABBBBBBABBBAABAAAAAABABAABABABBAABBAAAABAAAAAAAABAAABBAAABAAAAAAABBBBABA
5.06493.70p-umc51DNA Probeumc51a
A-AABABABA-ABBABBAAAAAABBBBBBABBBA-BAAAAAABABAABABABBAABB-AAABA-AAAAAABAAABBAAABAAAAAAABABBABA
5.06494.20p-php20531DNA Probephp20531
A-AABABABA-ABBABBAAAAAABBBBBBABBBA-BAAAAAABABAABABABBAABB-AAABAAAAAAAABAAABBAAABAAAAAAABABBABA
5.06499.70p-G23E-04DNA Probenpi458a
A-AABABABA-ABAABBAABAAABBBBBBABBAA-BAAAAAABABAAAABA-BAABA-AAAAA-BAAAAABAAAAABAABAAAAAAAAABBAAA
5.06500.10p-umc2306PCR - SSRumc2306
ABAABABABAAABAABBAAB-AABBBBBBABBAAA--A-AAABABAAAABA-BAABAAA-AAA-BAAAAABAAAAA-AABAAAAAAAA-BBAAA
5.06500.70p-bnlg609PCR - SSRbnlg609
ABAABA-ABAAABAABBAABAAABBBBBBABBAA-BAAAAAABABA-AABA-BAABAAAAAAA--AAAAABAAAAABAABAAAAAAAAABBAAA
5.06511.30p-rz567cDNA - ESTrz567a(klc)
AAAABABABA-ABAABBAA-B--ABABBBBBBBAABAAAAAABABABAABABBABBAAAAABAABAAABABAAAAABAABBAAAAAAAAABAAA
5.06512.00p-php20566DNA Probephp20566
A-AABABABA-ABAABBAA-BBAABABBBBBBBA-BAAAAAABABABAABABBABBA-AAABABBAAABABBAAAABAABBAAAAAAAAABAAA
5.06513.05p-std947006D12cDNA - ESTsdg117b
AAAAB-BABAAABAABBAA-BBAABABBBBBBBAABAAAAAABABABAABABBABBAAAAABABBAAABABBAAAABAABBAAAAAAAAABAAA
5.06516.30p-mmpP1A11DNA Probemmp169
AAAAB--ABABABAABBA-BBBAABAA-BBBBBAA-B-BAAABABAB-ABABBABAAAAAA-ABBAAABABBAAAABABBBAAAAAAA-AA-B-
5.06520.10p-rz273cDNA - ESTrz273b(ant)
AAAABABAAA-ABAABBAA-B-AABAAABBBBBAABBAAAAABABABAABABAABAAAAAAAABBAAA-ABBAAAABABABAAAAABAAAAABA
5.06520.10p-cdo507cDNA - ESTcdo507b(ant)
AAAABABAAA-ABAABBAA--BAABAAABBBBBAABBAAAAABABABAABABAABAAAAAA--B--AA-ABBAAAABABABAAAAABAAAAABA
5.06528.70p-phi085PCR - SSRgln4
AAAABABAAAAABAA-BAAAAAAAAAAABBBABAABBAAABABABABAABABAAAAAAAAAAABAAAABABBAAAABAAAAAAAAABAAAAAAA
5.06530.00p-G22H-04DNA Probenpi442
AAAABA-AAAAABAABBA-AAAAAAAAABBBABAABBAA---BABABAABABAAAAAAABAAABAAAABABBAAAABAAAAAAAAABAAAAAAA
5.07536.60p-umc108DNA Probeumc108
AAAABABAAAAABAABBABAAAAAAAAABBBABAAB--BBBB-ABABAABABAAAAAAABAAABAAAABABBAAAABAAAAAAAAABAAAAAAA
5.07590.40p-bnlg1118PCR - SSRbnlg1118
AAABBBBBA-ABBBBBABBBAABBAAAAABBBAAAABBAABABAB-AAABABBAA-AABB-AAABAAAAAAABABB-AAAAAAAABBA-BA-BB
5.07599.50p-nnrcDNAnnr2
AAABBBBBABABABBBABBBBAABAAAAABBBAA-A-BAA-AB-BBAAABAB-AAAAABBB-ABAAAAAAAAAAA-BAA-ABAAA-B--BAABB
5.07600.00p-umc1072PCR - SSRumc1072
AAABBBBBABABABB-ABBBAAABAAAAA-BBAABABBAABABABBAAABABBAAAAABBBAABAAA-AAAA-AABBAAAABAA--B-A-A-BB
5.07600.40AY110369_SNPSNPAY110369
AAABBBBBABABABBBABBBAA--AAAAABBBAABAB-AA-ABAABAAABABBAAA-ABBBAABAAAAAAAABAABBAAAABAAABBBBBAABB
5.07601.30p-mmpP3G03genomic DNAmmp118
AAABBBBBAB-BABABABBB-AABAAAAABBBAA-A--AA-ABAABAAABABBAAAAABB--ABAAAAAAAABAABBAAAABAAABBB-BAABB
5.08609.40p-bnlg118PCR - SSRbnlg118
AABBBBBBABBBAAABABBA-AAAAAAAABBBAAAABBAABABAAB-AAAABBAAAA-BAAAAAAAAAAAAABBABBBAAABAAABBAABBABB
5.08609.40p-bnl5.24DNA Probebnl5.24a
AABBBBBBABBBAAABABBAAAAAAAAAABBBAAAABBAABABAABAAAAABBAAAAABAAA-AAAAAAAAABBABBBAAABAAABBAABBABB
5.08613.80p-bnlg1597PCR - SSRbnlg1597c
AABAAABBABBB-AABABBAAABAAAAA-BBB-AAABBA-BABAABAAAAAB-AA-AA-AA-AAAAAAAAAAABA-BBAAABAAAB--ABAB-B
5.08619.70p-mmpP1C10genomic DNAmmp170
AABABABBAABBAAABABB-AABAABAAABB-A-AA-BAAAABAABAAAAABAAABAABAABAAAAAAAAAAABABBBAAABABABAB-BABBB
5.08625.80p-umc1792PCR - SSRumc1792
ABBAB-BBAABBAAABABBAAABAABAAABBAABAABB-AAA-AA-AB-AABAAABA-ABAAAAAAAAAAAAABABBBAAABAAABAA-BABBB
5.08630.80AY110413_SNPSNPAY110413
ABBAB-BBAABBAAABABBAAABABBAAABBAA-AABBAAAABAABBBAAA-AA-BA-ABAAAA-AAABAAAABABBBAAABAAAAA-BAABBB
5.08632.60p-G22C-02DNA Probenpi288a
A-BABABBAA-BAAABABBAAABABBAAABBAA--ABBAAAABAABBBAAABAAABA-ABAAAAAAAABAAAABABBBAAABAAAAAAABABBB
5.08638.50p-umc57DNA Probeumc57d
B-BABABBAA-AAAABABBAAABABBAAABBAAA-ABBAAAABAABBBAAAAAAABA-A-AAAAAAAABAAA----BAAA-BBAAA-BABABBA
5.08638.80p-php20523DNA Probephp20523b
B-BABABBAA-AAAABABBAAABABBAAABBAA--ABBAAAABAABBBAAAAAAABA-ABAAAAAAAABAAABBABBAAAABBAAAABABABBA
5.08641.40p-umc1225PCR - SSRumc1225
BBAABABBAABAAAABABBAAABAB-AAABBAAAAABBAAAABAABBBAAAAAAABAAABAABAAAAABAAABBABAAAAABBAAAABABABBA
5.08643.60AY110182_SNPSNPAY110182
BBBABA-BAABAAAABBBBAAABAB-AAABBAAAAA-BAAAA-AABB-AAAAAAAB-AABAABA-AAABAABBB-BBAAAABBAAAAA-BBBBA
5.08645.40p-mmpP5G09genomic DNAmmp175
BBBABABBAABAAAABAABAAABABBAAABBAAAAABBAAAABAABBBAAAAAAABAAABA-BAAAAABAAABBABBAAAABBAAAABABABBA
5.08656.70AY105910_IDPINDELAY105910
BBBABA-BBABBAAABAABABABAABAAABBAB-AAB-BAAABBABAB-AAABAABBAABAABAAAAAAAABAAABBAAABBBAAAAB-BABBA
5.08657.60p-std486015A10cDNA - ESTnfd109
BBBABA-BAABAAAABAABABABAABAAABBABAAABAAAAAB-ABAB-AAABAABBAABAABAAAAAAAABAAABBAAABBBAAAABABABBA
5.08660.10p-umc104DNA Probeumc104b
B-BAB--BAA-AAAABAABAB-BAABAAABBABA-ABAAAAABBABABBAAABA-BB-ABAABAAAAAAAABAAABBAAA-BBAAA-BABABBA
5.08661.80p-rz446cDNA - ESTrz446b
B-BABAABAA-ABAABAABAB--AABAAABBBBAAABAAAAABBABABBAAABAABBAABAABAAAAA-AABAAABBABABABAAAABABABBA
5.08664.30AW065811_IDPINDELAW065811
B--AB-ABAABABAABAABABBBAABAAABBB-AAABAAAAAB-ABABAAAABAABBAA-AA-AAAAAAAABAAABBABA-ABAAAAB-AABBB
5.09669.40p-php10017DNA Probephp10017
BBBABBABAABABAABAABABBBAABAAA----BAAAAABAABBABABB-ABBAABAAABAABAAAAAAAABAAABBABAAABAAAABABABBA
5.09672.60p-umc2307PCR - SSRumc2307
ABBABBBBAABABAABAAB-ABBAABAAABBBBB-AB--BAABBABAB--ABBAABAAABAB-AAAAAAAABAAAABA-AAABAAAAB-AABBB
5.09672.60p-umc2308PCR - SSRumc2308
ABBAB-BBAABA-AABA-B-ABBAABAAABBBB--AB--BAABBABA-BAABBA-BAAABABBAAAAAAAABAAAABABAAABAAAABBAABBB
5.09676.70p-umc1153PCR - SSRumc1153
ABBA-B-BAABABAABAABAABBBAB-AABBBBAAABAABAABBAAABBAABBBABAAABAABAAAAAAAABAAAAB-B---BAAAABAAAABB
6.000.00p-umc49DNA Probeumc49f
ABBBBBBBBB--BBBABAA--BBBBBABABAAA--ABABBA-BBBBBBBBBBBABAABBBABABBAA-BAABBBBBBBBBAAABBBAAAABABA
6.0017.30p-ZmISU139cDNAisu139
ABB-BABBBA-AABAA-AAAABBABBABAA-ABABABABAABAAAABAAABBBAAAABBAAAA-BBAABAABBBBBABBBAAABABAAAAAAAA
6.0017.50p-umc1143PCR - SSRumc1143
ABB-BABBBAAAABAA-AAAABBABBABAAAABABABABAABAAAABAAABBBAAAABBAAAABBBAABAABBBBBABBBAAABABAA-A--AA
6.0023.20p-bnlg161PCR - SSRbnlg161b
ABBABABBBAABABABBAAAABBABBA-AAAABABABAAAABAAAABAAABBBAAAABBAAAABBBAABAABBBABABBBAAABABAAAAAAAA
6.0023.20p-bnlg238PCR - SSRbnlg238
ABBABABBBAABABABBAAAABBABBABAAAAB-BABAAAABAAAABAAABBBAAAABBAAAABBBAABAABBB-BABBBAAABABAAAAAAAA
6.0027.60p-umc2310PCR - SSRumc2310
ABBBBABBBAABAAABBAA--BBABBABAA-ABB-----AABAAAAB-AABBBAAAAABAAAABBBAABAABBBABABBBAAABA-----AAAA
6.0027.80p-umc2309PCR - SSRumc2309
ABBBB-BB-AABAAABBAA--BBABBABAA-ABBA----AABAAAABAAABBBAAAAABAAAABBBAABAABBBABABBBAAABAB-A-AAAAA
6.0049.00p-agrp144DNA Probeagrp144
BABABAABBAAAABAABAB-AB-ABBAABBAABA----AABA-ABBAAAABAABAAAA-A-ABAAA--AA-A-A-BABBBBAABAA-B-ABBAA
6.0056.70p-rz143cDNA - ESTrz143a(gpc)
BBBABAABBA-AABAABABAA--ABBAABB-ABABABABAABBAABAA-A-------BBAABA-BBAB-AAA-AABABBBAABBA-AABABBBA
6.0163.60AY110100_SNPSNPAY110100
BAB--AABAAAAABAABABAABBABBAABBAABABABABA-BBABBAAAABBAABAA-BAA-ABBBAAAAAABA--ABBBBABBABAB-ABBAB
6.0166.40p-umc85DNA Probeumc85a
BABABAABAA-AABAABABAABBABBAABB-ABABABABAABBABBAAAABAAA-AABBAABABBBAA-AAABAABABBBBAABABAABABAAA
6.0166.40p-std946017C08cDNA - ESThon104b
BABABAABAAAAABAABABAABBABBAABBBABABABABAABBABBAAAABAAABAABBAABABBBAAAAAABAABABBBBAABABAABABAAA
6.0167.70p-ZmISU85cDNAisu85a
BABABAA-AA-AABAABABAA--ABBAABBBABABABABAABBABBAAAABABAAAABBAA-ABBBAA-AAABAABABBBBAABABAABABAA-
6.0168.05p-std946034H07cDNA - ESTsdg102b
BABABAAB-AAAA-AABABAABBABBAABB-ABABABABAABBABB-AAABA-ABAABBAAB-BBBAA-AA--AABABBBBAABABAABABAAA
6.0169.20p-umc1606PCR - SSRumc1606
BABABAABAAAAABAABABAABBABBAABBBA-ABABABAABBABBAAAABAAABAABBAABABBBAAAAAABAABABBBBAABABAABABAAA
6.0171.10p-cdo1173DNA Probecdo1173c
BABABAABBA-AABAABABAA--ABBAABBBAB-BABABAABBABBAAAABAAA-AABB-ABBBBBAAAA-ABAABABBBBAABABAABABAAA
6.0171.50p-umc2311PCR - SSRumc2311
B-BABA----AAABAAB-B-ABB-BBAABB---------A-BBABBA-AABAAA-AABB-ABBBBB-AAAAABAABABBBBAABABAA-ABAAA
6.0171.80p-mmpP4E06genomic DNAmmp163
BABABAABBA-AABAABAB-ABBABBA-BB-ABA----BA-BBABBAAAABAAA-AABBAAABBBBAAAAAABAABABBBBAABABABBABAAA
6.0172.70p-bnlg1371PCR - SSRbnlg1371
-A--BAABBAAAABAABABAABBABBAABBBAB-BABABAABB-BBAAAABAAABAABBBABBBBBAAAAAABAABABBBBAABABAABABAAA
6.0173.30p-bnl6.29DNA Probebnl6.29a
B-BAB-ABBA-AABAABABAABBABBAABBBAB--ABABAABBBBBAAAABAAA-AA-B-ABBBBBAAAAAABAABAABBBAABABAABABAAA
6.0175.80p-umc2312PCR - SSRumc2312
BAB--A--B-A---BAB---ABBABBAAAB--B---B--A-BB-BBB--ABABA-AABB-ABBBBB-ABAABBAABABBBBAABABAABAB-AA
6.0178.30p-bnlg1867PCR - SSRbnlg1867
BABABAABBAAAAAAABABAABBABBAABBBABAAABABAABBBBBBAAABABA-AABB-ABBBABAABAABBAABABBBBAABABAABBBAAA
6.0179.60p-mmpP1G09genomic DNAmmp13
BABABAABBAAAAAAABAB-ABBABBAABBAABAA----A-BBBBBBAAABABA-AABBBABBBBBAABAABBAABABBBBAABABABBABAAA
6.0180.70p-umc1229PCR - SSRumc1229
BABABAABBAAAAAAABABAABB-BAAA-BAABAAABABAABBABBBAAABABAAAABB-ABBBBBAABAABAAABA-B--AABABAA-A--AA
6.0185.50p-php20528DNA Probephp20528
-----------AAAAABABAABBABBAABBAAB--ABABBABBBBBBAAABABA-AA-BAA-B-BBAABAABAAABABBBBAABABAAB-----
6.0186.08p-gpm8cDNAgpm8
BABABAABBAAAAAAAB-BAABBAB--ABB-ABBA-BAB--BBBB-B-AAB-BABAABBAABBBBBAABAABBAABA-BBBAABABAAB-BAAA
6.0186.30p-rz390cDNA - ESTrz390d(cyb5)
B----------------------ABBAABBAAABAABABBABBBBBBAAABABAAAABBAABABBAAA-AABAABBABBBBAABABAABABAAA
6.0186.90p-cdo545DNA Probecdo545
BABABAABBA-AAAAABABAA--ABBAABBAABAAABABBA--BBBBAAABABAAAAB-AAB-BBBAA-AABABABABBBBAABABAABABAAA
6.0187.70p-php20854DNA Probephp20854
------------AAAABABAABBABBAABBAAB--A-ABBABBBBBBAAABABABAA-BAABBBBBAABAAB-B-BABBBBAABABA-B-----
6.0187.70p-psr160genomic DNApsr160a
BABABAABBA-AAAAABABAABBABBAABBAAB-AABABBABBBBBBAAABABA-AABBAAB-BBBAABAABABABABBBBAABABAABABAAA
6.0191.90p-umc2313PCR - SSRumc2313
BABABAABB-BAAAAABBBB-BBABBAABBAAB-BBBB--B-BBBBBBBABABABAABBAABBBBBBABAABABABBBBBBAAB-BAABABAAA
6.0196.00p-csu612cDNA - ESTuck1
BABABAABBAAAAAAABABAABBABBABBAABAABBBBBABBBBBBBAAABABA-AABBAABABBBAABAABABABABBBBAABABAABABAAA
6.0197.80p-umc1832PCR - SSRumc1832
BABABAABBAAAAAAABABAABBABBAABBBABAAABABBABBBBBBAAABABAAAABBAABABBBAABAABAAABABBBBAABABAABAB---
6.0198.00p-umc2074PCR - SSRumc2074
B-BABAABBAAAAA-ABABAABBABBAABBAABA-BBABBABB-BBBAABBABBBAABBAABABBBAABAABABABABBBBAABABAA-ABAAA
6.0198.40p-umc1444PCR - SSRumc1444
BABABAABBAAAAAAABABAABBABBAABBAAB-AABABBABBBBBBAAABABABAABBAAB-BBBAABAABABABABBBBAABABAABAB-AA
6.0198.40p-bnlg1641PCR - SSRbnlg1641
BABABAABBAAAAAAABABAABBABBAABBAAB-AABABBABBBBBBAAABABA-AABBAABABBBAABAABABABABBBBAABABAABABAAA
6.0198.40AY110213_SNPSNPAY110213
-A-AB-A-BAAAAAAABABAA-BABBAA-BAABAAA-A-BAAB--BBAAA---AAAABBAABABBBAABAABAB-BABBBBAABABAA-ABAAA
6.0198.60p-umc1133PCR - SSRumc1133
BABABAABBAAA--AABABAABBABBAABBAAB-AABABBABBBBBBAAABABA-AABBAABABBBAABAABABABABBBBAABABAA-ABAAA
6.0198.80p-umc2315PCR - SSRumc2315
BABABAABBAAAAAAABABAABBABBAABBAABAAAAAABABB-BBBAAABABAAAABBAABABBBAABAABAAABABBBBAABABAAAAB-AA
6.0199.00p-umc2056PCR - SSRumc2056
BABABAABB-AAAAAABABAAABA-BBBBAAABAAAAABB-ABBBBBAAABABAAAABBAABABBBAABAABAAABABBBBAABABAABABAAA
6.0199.06p-std660013H05cDNA - ESTnfa101
BABABAABBAAAAAAABABAABBABBAABBAAB-AABABBABBBBBBAAABABABA-BBAAB-BBBAABAABABABABBBBAABABAABABAAA
6.0199.30p-umc2314PCR - SSRumc2314
BABABAABBAAAAAAABAB-ABBABBAABBAABAA--A-B-BB-BBBAAABABA-AABBAABABBBAABAABAAABABBBBAABABAA-ABAAA
6.01100.30p-5C04A08cDNA - ESTuaz232b(sci)
BABABAABBAAAA-AABABAAB-ABBAABBAABAA--ABBABBBBBBAAABABA-AABBAAA-BBBAABAABAAABABBBBAABABAABABAAA
6.01101.65p-mon00038genomic DNAmon00038::Ac
BABABAABBA-AAAAABABAA-AABB-ABBAAB-AA-AB--BB-BB-AA-BABAAAABBAABBBBBAABAABABABABBBBAABABAABABAAA
6.01101.90p-mmpP5H12genomic DNAmmp160
BABABAABBAAAAAAABABAAB-ABBAABBAABAAAAAABABBBB-BAAABABA-AABBAABABBBAABAABABABABBBBAABABAAAABAAA
6.01102.17p-MEST204-D10cDNAmez1
BABABAABBAAAAAAABABAABAABBAABBAABAAABABBABB-BBBAAABABAAAABBAAB-BBBAABAABABABABBBBAABABAABABAAA
6.01102.17p-sdg124cDNAmez1
BABABAABBAAAAAAABABAABAABBAABBAABAAABABBABB-BBBAAABABAAAABBAAB-BBBAABAABABABABBBBAABABAABABAAA
6.01103.80p-mmpP6D05genomic DNAmmp76
BABABAABBABAAAAABAB-ABBABBA-BBAABAA----BABB-BAB-AABABA-AABBAABABBBAABAABABABABBBBAABABAB-ABAA-
6.01104.80p-ufg99F-220-B02genomic DNAufg69
BABABAABBABAAAAABAB-ABBABBAABBAABAA---BBABBBBBB-AABABA-AABBAAA-BBBAABAABABABABBBBAABABAB-ABAAA
6.01105.28AY107121_SNPSNPAY107121
BABABAAABAAAAAAABABAABBABBAABBAABAAABABBABB-BBBAAABABAAAABBAABABBBAABAABABABABBBBAABABAABABAAA
6.01105.90p-mmpP2B10genomic DNAmmp20
BABABAABBAAAAAAABABAABBABBAABBAABAAAAAABABBBBBBAAABABAAAABBAAAABBBAABAABABABABBBBAABABABAABBAA
6.01110.40p-mmpP1G01genomic DNAmmp10
BABABA-BBAAAAAAABA--AB-ABBAABBAAB----ABBAABBBBBAAABABA-AABBAA--BBBAABAABAAABBBABAAABA-BBBABAAA
6.01116.20p-mmpP1C03DNA Probemmp4
BABABAABBABAAAABBAB-ABAABBAABBAABAA--ABBABBBBBBA--BA-AAAABBAAAABBBAABAABABABABBBBAABABBBAABAAA
6.01118.30p-mmpP2F05genomic DNAmmp108b
BABABAABBABAAAABBAB-ABAABBABBBAABAA---BB-BBBBBBAAABABAAAABBAAAABBBAABAABABABABBBBAABABABBABAAA
6.01120.50p-y1SSRPCR - SSRy1
B-BABAABBAAAAAABBABAAABABBABBBAABAAAAABBBABB-BB-AABABAAAABBAABABBBAABAABABABABBBBAABABAA-ABAAA
6.01123.70p-rz444cDNA - ESTrz444e
BABABAA-BA-AAAA-BABAA--ABBA-BBAAB--A-ABBABBBBBBAAABA-AAAABBAA-ABBBAA-A-BABABAB-B-AA-A-A---BAAA
6.01124.50p-agrr189cDNAagrr189
BA-ABAAABAAAAAABBABAABAABBABBBAABABAAABBABBBBBBAA--ABAAAABB-AAAB--BABAABABBBBBBBBAABA-AABABAA-
6.02125.00p-umc1006PCR - SSRumc1006
BABABAAABAAAAAA-BABAABAABBABBBAABABAAABBABBBB-B-AABABAAAABBAABABBBAABAABABABABBBAAABAAAABABAAA
6.02127.10p-MIR1cDNAmir1
BABABAAABAAAAAAABAAAABAABBABBBAABABAAABBABBBBBBAAABABAAAABBAABABBBAABAABABABABBBAAABAAAABBBAAA
6.02127.80p-rz242cDNA - ESTrz242a
BABABAAABA-AAAAABAAAA--ABBABBBAABABAAABBABBBBBBAAABABAAAABBAABABBBAABAABABABABBBAAABAAAABABAAA
6.02127.80p-umc1083PCR - SSRumc1083
BABABAAABAAAAAA-BAAAABAABBABBBAABABAAABBABBBBBBAAABA-AAAABBAABABBBAABAABABABABBBAAABAAAABBBAAA
6.02133.40p-umc1656PCR - SSRumc1656
BABABAAABBAAAAABBAAAABAABBABBBAABABAAABBABBBBBBAAA-AAAAAABBAABABBBAABABBABAB-BBBAAABAAAABBB-AA
6.02136.57p-std946034H07cDNA - ESTsdg102c
BABABAAABAAAAAABBABAABAABBABBBAABABAAABBABBBBBBAAABAAAAA-BBAABABBBAAAABBABABABABAAABAAABABBAAA
6.02139.50p-mmpP3D05genomic DNAmmp117
BABBBAAABABAAAABBA---B-ABBABBBAABABBAABBBABBBBB-AABAAAAAABBAAAABBBAA-ABBABABBBAABBAB---BBBBAAA
6.02143.20p-mmpP4H12genomic DNAmmp51
BABABAAABA-AAAABBAB-ABAABBABBBAABA--A--BABBBBBBAAABAAAAAABBAAAABBBAAAABBABABABBBAAABAAAB-BBAAA
6.02145.70p-umc1257PCR - SSRumc1257
BABABAAABAAAAAABBABAABAABBABBB-ABAB-AABBABBBBBBAAABAAAAAABBAABABBBAAAABBABABABAAAAABAAABABBAAA
6.02147.90p-psr129genomic DNApsr129b
BABABAAABA-AAAABBAB----ABBAAABAAAABAAABBA--BBBBAAABAAAAAABBAABA-BBAAAABBABABABAAAAABAAABABAAAA
6.02148.70p-bnlg2191PCR - SSRbnlg2191
BABABAAABAAAAAABBABAABAABBAAABBAAABAAABBABBBBBBAAABAAAAAABBAABABBBAAAABBABABABAAAAABAAABAAAAAA
6.02151.10p-psb108genomic DNAjpsb108
BABABAAA-A-AAAABBABAABAABBAAABBAAABAAABBABBBBBBAAABAAAAAABBAABABBBAAAABBABABABAAAAABAAABABAAAA
6.02152.60p-mmpP6B01genomic DNAmmp65
BABABAAABABBAAABBABBABAABBAAABAAAABAABBBABBBBBBAAABAAAAAABBAA-ABBBAAAABBABABAAAAAAABABAB-BAAAA
6.02153.70p-umc1595PCR - SSRsbp3
BABABAAABAABAAABBABAABAABBAAABBAAABAAABBABBBBBBAAABAAAAAABBAABABAAAAAABBABAB-AAAAAAB-BA-ABAAAA
6.02158.70p-csu923cDNA - ESTcsu923(sec61)
BABABAAABAABBAABBABAABAABBAAABBAAAAAAABBABABBBBBAABAAAAAABBAABABBBAABABBABABAAABAAABABABABAAAA
6.03166.60p-umc2316PCR - SSRumc2316
BABBBAAAB-ABBAABB-BAABAABBAAAB--AAAAA-BBABAABABBAABAAAAAABBAABABBB-AAAAABABB-AAAAAAAABAB-A-AAA
6.03166.80p-umc1887PCR - SSRumc1887
BABBBAAABAABBAAABABAABAABBAAABBAAAAAAAABABAABABBAABAAAAAABBAABABBBAAAABBBABBAAAAAAAAABBBAAAB--
6.03167.60AY104775_IDPINDELAY104775
BABBBAAABAABBAAABABAABAABBAAABAAAAAAA--BABAABABBAABAAAAAABBAABABBBAAAABBBA-BAAAAAAAAABABAAA-A-
6.03171.20AY111964_IDPINDELAY111964
BABBBAAABAABBAABBABAABAABBAAABAAAAAAAAABABAABAB-AABAAAAAABBAABAB-BAAAABBBABBAAAAAAAAABABA-AAAB
6.04181.90p-umc65DNA Probeumc65a
BABBBAAABAABBAAABABAABAABBAAABAAAAAAAAABABAABABBAABAAAAAABBAABAABABBBBBBAAABAAAAAAAAABABAAABAA
6.04189.50p-umc1796PCR - SSRumc1796
BABBBAAABAABBA-ABABAABAABBAAABAAAAAAAAABABAABABBAABAAAAAA-BAABABBBAAAABBBABBAAAAAAAAABABAAABAA
6.04189.90p-umc1918PCR - SSRumc1918
BABBBAAABAABBAAABABAABAABBAAABAAAAAAAAABABAABABBAABAAAAAABBAABABBBAAAABBBABBAAAAAAAAABABAAABAA
6.04191.30p-rz476DNA Proberz476d
BABBBAAABA-BBAAABABAA--ABBAAABAAAAAAAAABABAABABBAABAAAAAABBAABABBBAAAABBBABBAAAAAAAAABBBAABAAA
6.04196.30p-G2B-08DNA Probenpi223a
B-BBB-AABA-BBBA-BABAABAABAAAABAAAA-AAAABABAABBBBAABAAA-AA-BAAB-BABAAAABBBABBAAAAAAAABBBBBA-BAA
6.04199.00p-umc1105PCR - SSRumc1105
BABBBAAABAABBBABBABAABAABAAAAAAAAAAAAABBABAAABABAABAAAAAABBAABABABABAABBBABBABAAAAAABBBB-AABAA
6.04200.30p-umc1979PCR - SSRumc1979
BABBBAAABAABBBABBABAA--AB-AAAAAAB-AAAABBB-BABBABAABAAAAAABBAABABABABAABBBABB-BAAAAAABBBBBA-BAA
6.04203.20p-umc1857PCR - SSRumc1857
BABBBAAABAABBBABBABAABAABAAAABAAAAAAAABBABAABBABAABAAAAAABBAABAAABAAAABBBABBABAAAAAABBBABA-B-A
6.04204.31AY108825_SNPSNPAY108825
BABBBAAABAABBBABBABAABAABAAAABAAAAAAAABBABAABBABAA-AAAAAABBAABAAABABAABBBABBABAAAAAABBBBBA-BAA
6.04204.87AY109804_SNPSNPAY109804
BABBBAAABBBBBBABBABAABAABAAAABAAAA-AAABBABAAB-ABAABAAAAAABBA-BAAABABAABBBABB-BAAAABABBBBBA-B-A
6.04211.50p-pl(Tx303-1.6-2)DNA Probepl1
BBBBBAAABAABA-ABBABABBAABAAAABAAAAAAAABAABAABABBAABBAAAAAABAABAAABABBABBBA-BABAAABBABBBBBABBAA
6.04211.50p-umc1014PCR - SSRpl1
BBBB-AAABAABABAB-ABABBAABAAAABAAAAAAAABAABAABABBAABBAAAAAABAABAAABABBABBB--BABAAABBABBBBBABBAA
6.04212.48p-MEST24-G03cDNAgta105
BBBBBAAABAABABAABABABBAABAAAABABAAAAAABAABAABABBAABBAAAAAABAABAAABABBABBBABBABAAABBABBBBBABBAA
6.04212.48p-std952076D10cDNAgta107b
BBBBBAAABAABABAABABABBAABAAAABABAAAAAABAABAABABBAABBAAAAAABAABAAABAB-ABBBABBABAAABBABBBBBABBAA
6.04228.90p-umc2006PCR - SSRumc2006
BABBBAAABBABBABABABABB-B-BABA--B-AAAAABA-ABAAABBABBBBAAAABBBABAAABABBABBBA-BABAAABBABBBBAABABA
6.04235.80p-umc2317PCR - SSRumc2317
B--ABAAABBBBBABAB-B--BABBBABAA--A---A-BABBBAAAB-ABBBBBAAABBBABAAABAABABBBABBAAAAABBBBBBBAABABA
6.04238.70p-ZmISU61cDNAisu61f
BABABAAABB-BBAAABABABBABBBABAAABAAAAAABABBAAAABBABBBBBAAABBBABAAABAA-ABBBAABAAAAABBBBBBBABBABA
6.04242.27AY107053_SNPSNPAY107053
BABABAAABBBBBAAABABABBABBBABAAABA-AAAABABBAAAABBABBBBBAAABBBABAAABAABABBBABBAAAAABBBBBBBABBABA
6.05240.80p-umc21DNA Probeumc21
B-BAB-AABB-BBAAABABABBABBBABBAABA--AAABABBAAAABBABBBBB-AA-BBABAAABBABABBBA-BABAAAB----BBABBABA
6.05243.30p-ZmISU111cDNAisu111a
BABABAAABB-BBAA-BABABBABBBABBAABA-AAAABABBAAAABBABBBBBAAABBB-BAAABAA-ABBBA-BAAAAABBBBBBBABBABA
6.05244.70p-umc2318PCR - SSRumc2318
BABABAAABBBBBABAB-BA-BABBBABBA--A--AA--ABBAAAAB-ABBBBBAAABBBABAAABBABABBBA-BAAAAABBBABBB-BBABA
6.05244.90p-umc2319PCR - SSRumc2319
BAB---AA--BBBABABABA-BABBBABBA--ABAAA-BABBAAAABBABBBBBAAABBBABAAABBABABBBABBAAAAABBBABBBABBABA
6.05245.98AY105479_SNPSNPAY105479
BABABAAABBBBBABA-ABA-A-BBBABBAABA-AAA-BABBAAAABBABBBBBAAABBBABAAABBABAB-B--BAAAAABBBABBBA-BA-A
6.05246.59AY107517_SNPSNPAY107517
BABABAAABBBBBABABABABBABBBABBAABA-AAA-BABBAAAABBABBBBBAAABBBABAAABBABABBBA-BAAAAABBB-BBBABBABA
6.05247.80p-std486106G10cDNA - ESTchr117d
BABABAAABBBBAABABABABBABBBABBAABAB-AABBABBAAAA--ABBBBBAAABBBABAAABBABABBBABBAAAAABBBABBBABBBBA
6.05248.10p-ufg96-603-E03genomic DNAufg11
BABABAAABBABAABABABA-BABBBABBA-BABAAABBABBAAAABBABBBBBAAABBBABAAABBABABBBA-BAAAAABBBABBA-BBBBA
6.05251.70p-5C02E08cDNA - ESTuaz280c(ppp)
----BAAABBBBAABABABABBAABBABBAABABAAABBABBAAAABBBBBBBBAABBBBBBBAABBAAABBBABBAAAAABBBABBBABBBBB
6.05253.00p-bnlg1154PCR - SSRbnlg1154
BABABAAABBBBAABABABABBAABBABBAABABAAABBABBAAAABBABBBBBAABBBBBBBAABBABABBBA-BAAAAABBBABBBABBBBB
6.05254.50p-umc1250PCR - SSRumc1250
BABABAAABBBBAA-ABABABBAAB-ABBAABABAAABBABBAAAABBAB-AAABABBBBBBBAABBABABBBA-BAAAA-BBBABBBABBBBB
6.05261.10p-csu481cDNA - ESTcsu481
BABABAA-BBBBAABABABABBAABBABBAABAB-AABBABBAA-ABBABBBBAAABBBBBBBAABBBBABBBA-BAAAAABABAAABABBBBB
6.05267.70p-umc1826PCR - SSRumc1826
BABABAAABBBBAABABABABBAABAABBAABABAAABBABBAAAABBABABBAAABBBBB-BAABABBABBBAABAAAAABABAAABBBBBA-
6.05269.80p-umc1187PCR - SSRzag1
BABABAA-BBBBA-BABABABBAABB-BBAABABAAABBABBAAAABBABBBBAAABBBBBBBAA-BBB--BB-ABAAAA-BA-AAABBBB-AB
6.05271.50p-umc1352PCR - SSRumc1352
BABABAAABBBBAABABABABBAABBABBAABABAAABBABBAAAABBABBBBAAABBBBBBBAABBBBABBBAABAAA--BABBAABBBBBAB
6.05273.20AI665560_SNPSNPAI665560
BABAAAABBBBBA-BABABABBAABBABBA-BABAAABBABBAAAABBAABBB-BABBBBBBBAABBBBABBBAABAAAAABABABA-ABBAAB
6.05277.10p-umc1413PCR - SSRumc1413
BABBBABA-BBBAABABABABBAAB-ABBAABABAAABBBBBAAAABBBBBBBAAABBBBBBBAABBBBABBBA-BAAAAABABAABBBBBBBB
6.05278.00p-bnlg2249PCR - SSRbnlg2249
BABBBABBBBBBAABABABABBAABBABBBABABAAABBBBBAAAABBBBBBBAAABBBBBBBAABBBBABBB--BAAAAABABAABBBBBBBB
6.05281.70p-umc1114PCR - SSRumc1114
BABBBABBBBBBAABABABABBAABBABBBABABAAABBBBBAAAABBBBBBB-AABBBBBBBABBBBBABBBBBBBAAABBBBBABBBBBBBB
6.05284.30p-umc1314PCR - SSRumc1314
B-ABBABBBBAB---ABABABB-AB-ABBBABBBAAABB-BBAAAABBBBBBBAAABBBBBBBAABBBBABBBBBBBAAABBABBABBBBBBBB
6.05290.60AY110542_SNPSNPAY110542
BABBBABBB-BBBBBABABABBAABBABBBBBABAAABBBBBAABABBBABBBABABBBBBBBAABBBBABBBBABAABAABABABBBABB-BB
6.05295.40p-umc2141PCR - SSRumc2141
BABBBABB-BBBAABAB-BA-BAABBABBBBBAB-BABBBBBA-AABBBBBBBAAABBBBBBBAABBBBA--BBAB-AAAABABAABB-BBBBB
6.05296.30AY110435_SNPSNPAY110435
BABBBABBBBBBAABABABABBAABBABABABABAAABBBBBAAAABABABBBAAABBBBBBBAABABBABBBAABAAAAABABAA-AABBAB-
6.05297.10p-umc1379PCR - SSRumc1379
BABBBABBBBBBAABABABABBAAB-AB-B-BABAAABBBBBAAAABBBBBBBAAABBBBBB-AABBBBABBB-ABAAA-ABABAABBBBB-BB
6.05299.20p-G25A-01DNA Probenpi560
-----------AAABABABABBAABBA-BBABAB-AABBBBBAAAABBBBBBBAAAB-BBBBB-ABBBBAB-BABBAAAAABABAAABB-----
6.05302.00p-umc1388PCR - SSRumc1388
BABBAABBBBBB-ABABABABBAABBA-BBABABAAABBBBBAAAABBBBBBBAAABBBBBBBAABB---BBB-BBAAA-ABA-AAABBBABBB
6.05304.10p-mmpP5D04genomic DNAmmp62
BABB-ABBBB-BAABABABA-BAABBA-BB--ABA-ABBBBBAAAABABBBBBAAABBBBBABAABBBBABBB-BBAAAAABABAAAAABA-BB
6.05308.30p-G24F-05DNA Probenpi616a
-----------BAABABABABBAABBABBBA-AB-AABBBBBAAAABBABBBBABAB-BBBABAABBBBA-BB-BBAAAAABABAAABB-----
6.05310.70AY110260_SNPSNPAY110260
BABBBAABB-BBAABABABABBAABBABBBBBABAAA-BBBBAAAABBABBBBABABBBBBA-AABBB-ABBBB-BAABAABABA-AB-BABAB
6.05312.00p-G12B-08DNA Probenpi252
B-BB--ABBB-BAABABABABBAABBABBBA-AB-AABBBBBAAAAB-ABBBBA-AB-BBBABAABBBBABBB-BBABBAABABAAABBBA-AB
6.05314.00p-psb107genomic DNAjpsb107b
BABB-AAA-B-BAABABABAB--ABBABBBAAABAAABBBBB-AAABBABBBBABABBBBBABAABBBBABBBABBAABAABABABABBBA-AA
6.05314.80AY109873_IDPINDELAY109873
BABBBAAABBBBAABAB-BABBAABBABBBBA-BBBABBBBBA---BB-BBBBABAB-BBBABAABBBBABBBBBB-ABA-BAB-BAB-BABAB
6.05315.40p-bnlg1174PCR - SSRbnlg1174
BABB-AAABBBBBA-ABABABBAABBABBBAAA-AAABBBBBAAAABAABBBBABABBBBBABAABBBBABBB-B-AABAABABAB-BBBA---
6.05318.60AY110050_SNPSNPAY110050
BAAAAAAABBBBABBAAABAABAABBABBBBAABAAAABBBBAAA-BAABBB-AB-BBBBAABAABB-BABBBB-BAABBAAABABABBBABBB
6.05319.00p-umc2321PCR - SSRumc2321
BBAAA--ABABBAABAAAA-AAAABBAABB-AAB-AA--BBBBAAAB-AA-BBAB-BBBBBABAAB-BBABBB-BB-ABBAAABAAAB--A-AA
6.05320.70p-bnlg1702PCR - SSRbnlg1702
BAAAAAAABABBABBAAABAAAAAB-AABBAAABAAAABBBBBAAABBAA-BBABABBBBBABAABBBBABB--BBAABBAAABABABBB-BAB
6.05321.90AY110873_IDPINDELAY110873
BAAAAAAABBBBABBAAABAABAABBABBBBAABAAA-BBBBAAAABBAABBBA-ABBBBBABA-B-BBABB--BBAABBAABBABAB-BAABB
6.05322.90p-umc2320PCR - SSRumc2320
B-BAAAAABBBBABBAAABAABAABBA-BB-AAB--A--BBBAAAAB-ABBBBABABBBBBABAAB-BBABBB-BBAABBAAABABABABA-BB
6.05323.50p-phi078PCR - SSRpdk1
BABAAAAABBBBABB-AABAABAABBABBBAAABAAAABBBBAAAABBABBBBABABBBBBABAABB-BABBB-BBAABBAAABABABBBABBB
6.05325.90p-umc1020PCR - SSRpmg1
BABAAAAABBBBABBAAABAABAABBAB-BAAABAAAABBBBAAAABBABBBBABABBBBBABAABBBBABBBBBBAABBAAABABABBBBBBB
6.05326.35p-std606040F04cDNA - ESTmbd101b
BABAAAAABBBBABBAAABAABAABBABBBAAABAAAABBBBAAAABBABBBBABABBBBBABAABBBBABBBABBAABBAAABABABBBAABB
6.05331.90p-std606017H04cDNA - ESTchr116a
BAAAAAAABABBA-BAAAAAAAAABBABBBAAABAAAABBBBBAAABBAABBBABABBBBBABAABBBBABBBABBBABBAAABAAABBBABAA
6.05331.90AY107881_SNPSNPAY107881
BAAAAAAABABBAABAAAAAAAAABBABBBAAABAAAABBBBBAAABBAABBBABABBBBBABAABBBBABBB-BBBABBAAABAAABBBA-AA
6.05342.70p-G24B-03DNA Probenpi608
-----------BB-BBBAAAAAABBAAABBAABB-BAABBBBBAABB-AAABBABAA-ABB-BAABBABAABB--BBAABAAABAAABB-----
6.05344.98AW036917_SNPSNPAW036917
ABAAAAAABABBB-BBBAAA-BABBAAABBAABBABAABBB-BA-BBBAA-BBABA-BABBBBAABBAB-A-BBBBBAA-AAABAAABBBABAB
6.05362.00p-5C04E08cDNA - ESTuaz400
ABBBBAAAAAABBABBBAAAABAAAAAABAA-BBABAABBBBAAABB-AAABBBAAAAABAAAAAAAABAABB-BBBAABAABBAABAAB-BAB
6.05362.40p-5C03C08cDNA - ESTuaz121a
ABBBBAAAAAABBBBBBAAAABAAAAAABAA-BBAB-ABBBBAAABBBAAABBBAAAAAAAAAAAAAABAABB-BBBAA-AABBAABA-B-BAB
6.05367.40p-mmpP3G01genomic DNAmmp145
ABBBBABBAA-BBBBBBAAAABAAAAAABAA-BBABAABBBBAAABBBBAABBBAAAAABABAAAABABAABB-BBBAABAAABAABAABA-A-
6.05370.16p-gpm9cDNAgpm9
ABBBBABBAABBBBBBBAAAABAAA--ABA-BB-A-AAB--BAAA-B-BAABBBAAAAABABAAAABABAABBBBBB-AAAAABAABBABABAB
6.05373.80p-bnlg1732PCR - SSRbnlg1732
AABBBABBAABBBAABBAAAAA-AAAAABAABB-ABAABBBBAAABBABAABBBAAAAABABAAAA-ABAAB--BBBAA-AAABAABBAB-BAB
6.05375.80p-rz444cDNA - ESTrz444d
AABBBABBAA-BBAABBAAAAAAAAAAABABABAABAABBBBAAABBABAABABAAAAA---AAAABABAA------AAAAAABAABBABABBB
6.05378.40p-mmpP5C10genomic DNAmmp150
AABBAABBAA-BBAABBAAAAAAAAAAABA-BBBABAA-BBBAAABBABAABBBABAAABABAAAABABAABBBBB-AA-AAABAABAABABBB
6.06385.80p-umc38DNA Probeumc38a
AAABAABBAABAAAABBAAAAAAAAAABBBBAB-ABAABBBBBAABBABAABBBABAAABABAAAA-ABAABBABBBAABAAABAABBAB-BBB
6.06388.70p-umc1912PCR - SSRumc1912
AAABAABBABBAAAABBAAAAAAAAAABBBBBBAABAABBBBBAABBABAABBBAB-AABABAAAA-ABAABBABB-AABAAABAABBABBBBB
6.06391.40p-umc1859PCR - SSRumc1859
ABABAABBABBAAAABBAAAAAAAAAABBBBBBAABAABABBBAABBABAABBBABBAABABAAAABBBAABBABBAAABAAABAAB--BBBBB
6.06393.90p-umc1463PCR - SSRumc1463
ABABAABBABBAAAABBAAAAAAAAAABBBBBABABAABBBBBAABBABAABBBABBAABABAAAABABAAB-ABBBAABAAABAABBABBBBB
6.06394.10p-umc1762PCR - SSRumc1762
ABABAABBABBAAAABBAAAAAAAAAABBBBBA-ABA-BBBBBAABBABAABBBABBAABABAAAABABAABBABBBAABAAABAABBABBBBB
6.06397.08p-std951004C05cDNAgtb101
ABABAABBABBAAAABBAAAAAABAAABBBBBA-AAA-BBBBBAABBABAABBBABBAABABAAAAB-BBABBABBBAABAAABAABBABBBBB
6.06397.08p-std687043B05cDNA - ESTsdg111a
ABABAABBABBAAAABBAAAAAABAAABBBBBABAAAABBBBBAABBABAABBBABBAABABAAAABABBABBABBBAABAAABAABBABBBBB
6.06398.50p-umc2162PCR - SSRumc2162
ABABAABBABBAAAABBAABAAABAAABBBABABA-AABBBBB-ABBABA-B-BABBAABABAAAABABBABBABBBAABAAA-AABBABBBBB
6.06400.30p-bcd738cDNA - ESTbcd738a(pgk)
BBABAABBBB-AAAABBAAAA--BAAABBBBBA-AAAABBBBBAABBABAABBBABBAABABAAAAB-BBABBABBBAABAAABAABBABBBBA
6.06401.70p-mmpP1B01DNA Probemmp1
ABABAABBA-AAA-ABBAAAAA-BAABBBABA-BAAAABBBBBAABBABAABBBABBAABABAAAAB-BBABBAB-------------------
6.06404.40p-umc2322PCR - SSRumc2322
ABABAABB-ABAAAABBAAAAAABAAABB-ABAAAAAAABBBB-AABA-AABBBABBAABABAAAAAA-BA-BABBAAABAA-BAABBABBBBB
6.06410.30AY104923_IDPINDELAY104923
ABABAABBAAAAAAAB-AAAAAABAABBAA-AA-AAA-BABBBAAABA-AA-BBA-BAABBBABAAABB-ABBA-BAAAAAAAAAABBA-BABA
6.06420.40p-LIM379DNA Probelim379
ABABAABBAB-AAAABBAA-AA-BAAABBABBABABAABABBBAAABABAAABAABBAABBBABAABBBBAAAABBAABBAAAAABBAAABBBB
6.06423.00p-LIM151genomic DNAlim151
ABABAABBABAAAAABBAAAAAABAAABBABBA-AAAABABABAAABABAAABAABBAABBBABAABBBBAAAABBBAAAAAABAABBAABBBB
6.06423.94p-std687007B08cDNA - ESTgte101
ABABAABBABAAAAABBAAAAAABAAABBABBA-AAAABABABAAABABAABBAABBAABBAABAABBBBAAAABBBAAAAAABAABBAABBBB
6.06426.40AY105728_IDPINDELAY105728
AABBAABBABAABAABBAAA-AAAAAABBAABA-AAAA-ABABAAABABAAABAABBAABBBABAABABBAAAABBBAAAAAABAABBAABBBB
6.06427.20AY105785_SNPSNPAY105785
AABB-ABBABAABAABBAAAAAAAAAABBA-BA-AAA--ABABAAABABAAABAABBAABBBA-AAB-BBAAAA-BBAAAAAABA-BBAABBBB
6.06428.40p-psr162genomic DNApsr162
BABBAABB-B-ABAABBAAAA--AAAABBABBABAAAABABABAAABABAAABAABBAABBBABAAB-BBAAAABBBAAAAAABAABBAABBBA
6.06435.10p-umc2170PCR - SSRumc2170
ABBAAAABAB-ABAABBAB-AAAAAAABBA-BAAA-A--A-AB-AAB--AAABAABBAABBBABAABABAAABBBBBAAAAAABAABBAABBBB
6.06441.80p-asg6DNA Probeasg6a
ABBAAAABAABBBAABAABAAAAAAAABBABBAAAAAAAABABAABBB---ABAABBAA-BB-B---A-ABABB-BB-AAAAAB-BBBBA-BB-
6.07444.20p-umc132DNA Probeumc132a(chk)
A-BAA-ABAA-ABAABAABAAAAAAAABBABBAA-AAAAABABAABBBBAAABA-BB-ABBBBBABBABABABBBBABAAAAABA--BBABBBB
6.07445.26p-std486081B12cDNA - ESThdt103
ABBAA-ABAABABAABAABAAAAAAAABBABBAAAAAAAABABAABBBBAAABAABBAABBBBBABBABABABBBBAAAAAAABABBBBABBBB
6.07447.90p-nfa102unassignednfa102
ABBAAAABAABABAABAAB-AAAAAAABBA-BAAA-AAAABAB-ABBBAAAABAABBAAABBBBABAAAABABBBBAAAAAAABA-BBAABB-B
6.07448.50p-mmpP4G09genomic DNAmmp50
ABBAAAABAABABAABAAB-AAAAAAABBAABAAA-A--A-ABAABBBAAAABAABBAAAB-BBABAAAABABBBB-AAAAAABABBB-ABBBB
6.07450.70p-phi299852PCR - SSRphi299852
ABB-AAABAABABA-BABBAAAAAAAABBABBA-AAAABBBABAABB-AAAA-AABBAABBBBBBBABAA-ABBBBBAAAAAABAB-BBABBAB
6.07452.70p-phi070PCR - SSRmlg3
ABBAAA-BAABABAA-ABBAAAAAAAABBABBAABAAABABABBBBBBAAAABAABBAABBBBBABABAABABBBBBAA-AAABABBBB-BBBB
6.07466.50p-umc1490PCR - SSRumc1490
-BBBAB-BAABABBAAABBABA-BAAABBABBAABAAABABABA-BBBAB-ABBABBAABBBBBAAABBABBBBBBBBAA-AAAABBBABBABB
6.07472.30AY110400_SNPSNPAY110400
ABBBABBBABAABBAAABBABAABAABBBABBAABAA--BBAAABBBAAAAABBABBBABABBBAAABBABBBBBBBBAAAAAABBBBABBAAA
6.07481.00p-G22H-02DNA Probenpi419a
-----------ABBAAA-BBBBBBAAABBBBBAB-ABABABABABBBAABAAABABB-ABBBBBAAAB----------AA-AAAABB-A-----
6.07483.50p-umc2323PCR - SSRumc2323
ABBBA-BBAB-AB-AAABB--BBBAAABBBBBAAB----ABABABBBAABAA-BABBAABBBBAAAABBABBBBBBBBAABBAAABBBABBAAB
6.07491.80p-mmpP2H08genomic DNAmmp113
AABAAABBABBABBAAAB-BBB-BAAABBBBBABBA-ABABBBABBBAABAAABBA-AABBABBBAABBABBBBABABBBBBAABABBB-----
6.07498.70AY109797_SNPSNPAY109797
AABAAABAABAABBAAABBBBBBBAAABBBBBABBAB-BABABABBBAABAAABBBBAABABBBBAABBABBBBABBBAABAAABBBB-BBAAB
6.07501.20AY104289_IDPINDELAY104289
ABBBABBAABAABBAAAABBB-BBAAABBBBBABBABABABABABBBAABAAAB-BBAABBBBBBAABBAB-BB-BBBAABABABBBBABBAA-
6.07502.90p-umc2165PCR - SSRumc2165
AABAAABBABAABBAAABBBBBBBAAABBBBBABB--A-ABAB-BBBAABAAABB-BAAB-BBBB-ABB-BBBBABBBAABABABBBBABBAAB
6.07503.40p-bnlg1759PCR - SSRbnlg1759a
-ABAAAB-ABAABBAAA-B-BBBBAAABB-BBABBABABABABABAB--B-AA-BBBAABBBBBBAABBABBBBABBBAABABABB-BBBBAAB
6.07504.80p-umc1350PCR - SSRumc1350
AABAAABBABAABBAAABBBBBBBAAABBBBBABBABABABABABABAABAAABB-BAABBBBBBAABBABBBBABBBA-BABABBBBBBBAAB
6.07510.60p-bnlg1740PCR - SSRbnlg1740
ABBBAABBABAABBABABAABBBBAAABBBBBABBABABABABABBAAABBAABB-B-BBBBBBBA-BBABBBBABBBBABABABBBBBBAAAB
6.07513.80p-umc62DNA Probeumc62
-----------ABBABABBABBBBAAABBBBBAB-ABABABABABBAAABBAABB-B-BBBBBBBAABBABBBBABBBB-BABABBBBB-----
6.07521.90AY109996_IDPINDELAY109996
ABABABBAAAAA-BABABB--BBBAAABBBBBABBA--BABAB-BBAAAB-BABB-BA-BABBBBAABBABBBBABBBBBBA-ABBBAABABBB
6.07526.80p-G25B-10DNA Probenpi561
-----------ABBABABBABBBBAAA-BBBBAB-ABABAAABBBBABAB-BBBB-A-BBABBBB-----BBBBABABBBBA-ABBABA-----
6.07531.80p-bnlg1136PCR - SSRbnlg1136
ABABABBAAABABBABABBABBBBBAABBBBBABBABABAAAB-BBBBAB-BBBBABABBABBBAAABBABBBBABABBBBB-ABBAABBABBB
6.07532.80p-php20599DNA Probephp20599
-----------ABBABABBABBBBBAABBBBBAB-ABABAAABBBBBBAB-BBBB-B-BBABBBAAABBABBBBABABBBBB-ABBAAB-----
6.07534.60p-umc1653PCR - SSRumc1653
ABABABBAAABABBBBABBABBBBAAABBBBBABAAB-BAAABBBBABAB-BBBAABABBABBBAAABBABBBBBB-BBBBBBABBAABBABBB
6.07534.60p-mmpP2C07genomic DNAmmp105
ABABABBAAA-ABBBBABB--BBBAAA-BBBBAB-A---A-ABBBBABAB-BBBAABABBA-BBAAABBABBBBBBABBBBBBABBAA-BABBB
6.07536.40p-csu897cDNA - ESTagp2
ABAB-BAAAABABBABABBABBBBAAABBBBBABAABABAAABBBBABAB-BB----------------------BABBBBBBABBAABBABBB
6.07536.40p-csu897cDNA - ESTagp2
ABABABAAAABABBABABBABBBBAAABBBBBABAABABAAABBBBABABBBB----------------------BABBBBBBABBAABBABBB
6.07540.86p-std614041E03cDNA - ESTchr118
ABABABAAAABABBABABBABBBBAA-BABBBBBAABABAAAB-BBAAABABBBAABBBBABBBAAABBABBBBBBABBBBBBABBABBBABAB
6.07540.86p-std614041E03cDNA - ESTchr118
ABABA-AAAABABBABABBABBBBAABBABBBBBAABABAAAB-BBAAABABBBAA-BBBABBBAAABBABBBBBBABBBBBBABBABBBABAB
6.08542.70p-umc2059PCR - SSRumc2059
ABABABAAA-BABBABABBABBBB-ABAABBBBBAAAABA-ABABBAAABABBBAABBBBABBBAAABBABBBBBBABBB-BBABBABBBBBAB
6.08544.50p-umc2324PCR - SSRumc2324
ABA--B--AA--BB-BABB--BBBAAB-ABBBBB-AB-BA-AB-BBA-ABABBBAABBBBABBBAAABBABBBBBBABBBBBBABBAB-BBBAB
6.08545.80p-cdo345cDNA - ESTcdo345c
BBABABAAAA-ABBABABBABBBBAABBABBBBBAABABAAABABBAAABABBBA-BBBBABBBAAABBABBBBBBABBBBBBABBABBBBBAB
6.08548.70p-cdo202cDNA - ESTcdo202a(mcf)
ABABABAAAA-ABBABABBABBBBAABBABBBBBAABABAABBABBAAABA-BBAABBBBABBBAAAB-ABBBBBBABBBBB-ABBABBBBBAB
7.000.00p-umc2177PCR - SSRumc2177
BABBABAA-AABBAAABAAA-BBABAABBAAAAAAAA-BABBA-BBBA-BA--BBBA-AAB--ABB-ABBAB--AABBBBBAABABAA-BBABA
7.002.70p-csu582cDNA - ESTcsu582
BABBABAABAABBAAAAAAABBBABAABBBBAAAAAAABAB-AABBAAABABBABBABAABAAAABAABBAAAAAABBBBBAABABAABBBABA
7.005.50p-umc1546PCR - SSRhsp3
BABBABAABAAABBAAA-AABBBAA-ABBBBAAAABAABBBBAABBAAABABBABBBBAABAAAAB-ABBA-AAAABBBBBAABABAABBBABA
7.005.50p-umc1545PCR - SSRhsp3
BABBABAABAAABBAAAAAABBBAAAABBBBAA-A-AABBB-AABBAAABABBABBBBAABAA-ABAABBAAAAAABBBBBAABABAABBBABA
7.0013.80p-umc1241PCR - SSRumc1241
AABA-AAAAAAABAAAAAAABBBAB-BABAAAAAA-A-BA-BA-ABAAABBBAABBB-ABBAAAAAABABAAAAAABBBABBAB-BABBBAABA
7.0027.20p-umc1642PCR - SSRumc1642
AABA-AAAAAAABAABABAABBBAA-BA-AAAAAAABABAB-AAAAAAABAAA-BABBABBABA-AAAABAAABAA--AAAB-BAAABABAABA
7.0027.40p-umc1378PCR - SSRumc1378
AABAAAAAAAAABAABABAABBBAAABAAAAAAAAABABA-AAAAAAAABAAAABABBABBABAAAAAABAAABAAA-A-ABABAAABABAABA
7.0028.33p-gpm12cDNAgpm12
AABABAAAAAAABAABABAAB-BAA--A-A-AAAA-BAB---A-A-A-ABAAA-BABBABBABAAAAAABAAABAAA-AAABBBAAABABAABA
7.0043.80p-umc1672PCR - SSRumc1672
AAAABABAABAAB-AAABAAABBAAABA-AAAABBABBAAB-AAAAAABAAAABBABBBBBABBAAABABBAAABA-BAABAAABAABABAABA
7.0045.00p-umc1694PCR - SSRumc1694
AAAABABAABAABAAAABAAABBAAABAAAABABBABBAAB-AAAAAABAAAABBABBBBBABBAAABABBAAABAABAABAAABAABABAABA
7.0045.60p-umc1695PCR - SSRumc1695
AAAABABAABAABAAAABAAABBAAABAAAABABBABBAABAAAAAAABAAAABBABBBB-ABBAAABABBAAABAABAABAAABAABABAABA
7.0047.80p-umc1426PCR - SSRumc1426
AAAABABAABAABABAABAAABBAAABA-AAA-BBAAABBAAAAAAAABBAAABBABBBBBABBAAABABBAAABAABAABAAABBABABAABB
7.0053.30p-bnlg2132PCR - SSRbnlg2132
AAAAB-BAABAABABAABAA-BBAAABABAA-BBBABAAAAAAAAAAABBAABBBABBABBABBAAABABBAA-B---AA--A---ABABAABB
7.0161.30p-asg8DNA Probeasg8(myb)
AAAABAAAABAABABAABBAABBAAABAAAAABABABAABAAAABAAABBAABBAA-BABBABAAAABABAAAABBABAABBAABBABABAAAB
7.0169.10AY104465_IDPINDELAY104465
AAAABAAAABAABA-AABBAABAABABAAAA-BABABAABAAAABBAABAABBBAAABABBABAAAAAABAAAA-BBBAABBAABBAABBAAAA
7.0174.20p-php20581DNA Probephp20581a(tb)
AA-ABAAAABAAAABAABBAABAABABAAAA-BABABAABAABABAABAAAAAAAAABABAABAAAAAABAAAABBABAABBAAABAABBAAAA
7.0186.30AW308691_SNPSNPAW308691
BBAABAAAAAAABABAABBAAB-ABABAABAABABABAAA-ABABAABAAAAABAABBABBABAAAAAABAAAA-BABAAAAAAAABAABAABA
7.0188.55p-std687018G05cDNA - ESThda110
BBAABAAAABAAAABAABBAABBABABAABA-BABABAAAAABABAABAAAABBABBBABABB-AAAAABAAAAABABAAAAAAABBABBAABA
7.0192.00p-umc1159PCR - SSRumc1159
BBAABAAAABBAAABAABBAABBABABAABA-BABABAAAAABABAABAAAABAABBAAB-BBAAAAAABAAAAABABAABAAAABBABAA-BA
7.0193.30p-ZmISU84cDNAisu84c
BBAABAAAAB-AAABAABBAABBABABAAAAABABABAAAAABABAABAAAABAABBAABBBBBAAAA-BAAAAABABAABAAAABBABAAABA
7.01113.40p-mmpP2B02genomic DNAmmp18
BBABBBAAABABAABAABB-ABAAAABAABAABAA---AAABBAAABAABBABBAABAAB-BABAAAAABAABAABABAAAAA-ABBAABAAAB
7.01115.81p-std945022B08cDNA - ESThon102
BBABB-AAABBAAABAABBAABAAAABAAAAABAABAAAAAABAABAABBBABBAABAABABABAAAAABAABAABABAAAAABABBAABAAAB
7.01118.50p-mmpP6E05genomic DNAmmp81
BBABBBAAABABAABAABBAABAAAABAA-AABAA---AAABBAABAAABBABBAABAABAAABAAAAABAABAABABAAAAA-ABBAABAAAB
7.01118.50p-umc2160PCR - SSRmmp81
BBABBBAAA-BBAABAABBAABAAAABAAAAA-AAAAAAAABB-ABAAA--ABBAABAABABABAAAAABAABAABABAAAAAAABBAABAAAB
7.01122.40p-umc1066PCR - SSRo2
BBABBBAAABBAAAB-ABBAABAAAABAAAAABAABAAAAAABAABAA-BBABBAABAAB-BABAAAAABAABAABABAAAAA-ABBAABAAAB
7.01123.50p-umc1270PCR - SSRumc1270
BBABBBAAABBAAABAABBAABAAAABAAAAABAABAAAAAABAABAAABBABBAAAAABABABAAAAABAABAABABAAAAA-ABBAABAAAB
7.01125.20p-umc1577PCR - SSRhis1a
BBABBBAAABBAAABAABBAABAAAABAAAAABAABAAAAAABAABAA-BBABBAABAAB-BABAAAAABAABAAB-BAAAAABABBAABAAAB
7.01126.30p-umc1632PCR - SSRumc1632
BBABBBAAABBAAABAABBAABAAA-BAAAAABAABAAAAAABAABAA-BBABBA-BAAB--ABA-AAABAABAABABAAAAABABBAABAAAB
7.01127.60p-umc2325PCR - SSRumc2325
BBABBBAAABBAAABAABB-ABAAAABAAAAABAA-AAAAAABAABAAABBABBAABAAB-BABABBAABAABAABBBAAAAABABBAABAAAB
7.02113.60p-dmt101cDNAdmt101
BBABBBAAABBAAABAABBAABAAAABAAAAABAABAAAAAABAABAAAABABBAAAAABABABAAAAABAABAABABAAAAABABBAABAAAB
7.02132.00p-asg34DNA Probeasg34a(msd)
BBABBBAAABBAAABAABBAABAAAABAAAAABAABAAAAAABAABA--BBABBABBAAB-BABAAAAABAABAABABAAAAABABBAABAAAB
7.02148.50p-gta101unassignedgta101a
ABABBBAAAAAABAAAABBBABBAAABABAAABBABBAAABAB-AAAAABBBBABBBABABBBBAAAAABAABBAAABAABAABA-BAAAAAAA
7.02151.50AY109536_SNPSNPAY109536
ABABBBAAAAAABAAAABBAABBAAABABAAABBABB-AABABAAAA-ABBABAB-BABA-BBBAAAAABAAB-AAABAABA-BABBAAAAAAB
7.02153.00p-umc1401PCR - SSRumc1401
ABABBBAAAABABAAAABBAABBAAABABAAABBABBAAABABAAAAAABBBBABBBABA-BBBAAAAABAABBAA-BAABAABABBAAAAAAB
7.02153.30p-umc1986PCR - SSRumc1986
ABABBBAAAABABAAAABBAA-BAAABABAAA--BBBAAAA-AAAAAAABBBBABBBABA-BBBAAAAABAABBAAABAABAABABBAAAAAAB
7.02154.80p-umc2326PCR - SSRumc2326
ABABBBAAAAAABAAAABB-ABBAAABABAAABB-BB-AA-ABAAAA-A-BBBABBBABA-BBBABBAABAABBAAB-AABAABABBAAAAAAB
7.02155.20p-mmpP6D01genomic DNAmmp75
ABABBBAAAABABAAAABB-ABBAAABABAAABBABB-AABABAAAA-ABBBBABBBABA-BBBAAAAABAABBAAABAABAABABBAAAAAAB
7.02155.50p-mmc0162PCR - SSRmmc0162
ABABBBAAAA-ABAAAABBAABBAAABABAAABBABB-AABAB-AAAAABBBBABBBABABBBBAAAAABAABBAABBAAB--B-BBA-AA-AB
7.02155.80p-umc1016PCR - SSRkpp1
ABABBBAAAAAABAAAABB-ABBAAABABAAABBABB-AABABA-A-AABBBBABBBABA-BBBAAAAABAABBAAABAAB--BA-BAAAAAAB
7.02156.90p-umc1978PCR - SSRumc1978
ABABBBAAAAAABAAAABBAAABAAABABAAAABABBAAAA-AAAAAAABBBBABBBABA-BBBAAAAABAABBAAABAABAABABBAAAAAAB
7.02158.00p-umc2327PCR - SSRumc2327
ABABBBAAAAAABAAAABB-ABBAAABABAAABB-BB-AA-AB-AAA--BBBBABBBABA-BBBAAAAABAABBAAABAABAABABBBAAAAAB
7.02162.40AY105589_IDPINDELAY105589
ABABBBAAAAAABAAAABBAABBAAABABAAABBABB--ABABAAAA-ABBBBABBBABA-BBBAAAAABAABBAAABAABAABAAAABBBBBA
7.02166.16p-std687009G06cDNA - ESTsdg101
ABABBBAAAAAABAAAABBAABBAAABABAAABBABBAAABABAAAAAABBBBABBBABAABBBAAAAABAABBAAABAABAABABBAAAAAAB
7.02167.40p-G24E-10DNA Probenpi600
A-AAB-AAAA-BBAAAABBAABBAAABABAAABB-BBAAABABAAAAAABBBBA-BB-BA-BBBAAAAABAAABAAABAABAABABBBAAAAAB
7.02168.50p-umc1927PCR - SSRumc1927
ABAABB-AAAABBAAAABBAABB-AABABAAABBABBB-ABAB-AAAAABBBBABBBABABBBBAAAAABAAABAABBAABAAB-BBBAAAAA-
7.02170.80p-csu1140cDNA - ESTcrt2
ABAABBAAAA-BB-AAAABAAB-AAABABAAABAABBAAABABAAAA-ABBBBABBBABA-BBBAAAAABAAABAAABAABAABABAAAAAAAB
7.02176.80AY110576_SNPSNPAY110576
ABAAB-AAAAABBAAAAABAABAAAABABAAABAABBBABBABAAAABAAA-BBBBBABAABBB-AAAABAAABAAABAABABBB-A-ABAAAA
7.02178.00AY110473_SNPSNPAY110473
ABAABBAAAAABBAABAABAABAAAABABAAABAABBBAB-ABAAAABAAAABBBBB-BAABBBAAAAABAAABAAABAABABBBAAB-BAAAA
7.02179.90p-phi034PCR - SSRcyp6
ABAABBAAAAABBAAAAABAABAAAABABAAABAABBAABBAB-AAAAABABBBBBBABA-BBBAAAAABAAABAAABAABAABABABABAAAB
7.02180.50p-bnlg1094PCR - SSRbnlg1094
ABAABBAAAAABBAAAAABAABAAAABABAAABAABBAABBABAAAA-ABABBBBBBABAABBBAAAAABAAABAAABAABAABABABABAAAB
7.02181.30p-mmpP2A02genomic DNAmmp187
ABAABBAAAAABBAABAABAABAAAABABAAABAABBAAB-ABAAAAAABABBBBBBABAABBBAAAAABAAABAAABAABAABABAAABAAAB
7.02182.60p-psr371genomic DNApsr371b
ABAABBAAAA-BBAABAABAABAAAABABAAABAABBAABBABAAAAAABABBBBBBABAABBBAAAAABAAABAAABAABAABABABABAAAB
7.02183.10p-ufgECO-F08genomic DNAufg121
ABAABBAAAAAB-AABAAB-ABAAAABABAAABAABB-AB-ABAAAA-ABABBBBBBABAABBBAAAAABAAABAAABAAB-ABABABABAAAB
7.02183.11AY106170_SNPSNPAY106170
ABAABBAAAAABBAABAABAABAAAABABAAABAABB-ABBABAA-AAABABBBBBBABA-BBBAAAAABAAABAAABAABAABABABABAAAB
7.02183.40p-umc1879PCR - SSRumc1879
ABAABBAAAAABBAABAABAA-AAAABABAAABAABBAABBABAAAAAABABBBBBBABAABBB------------------------------
7.02183.54AY109061_SNPSNPAY109061
-BA-BBA-AAABBAABA--AA-AAAAB-B-AABAABBAABBABAA-ABABABBBBBBA-AABBBAAAAA-A--B--ABAABAAB-BABABAABA
7.02183.70p-5C04C12cDNA - ESTuaz187
ABAABBAAAAABBAABAABAABAAAABABAAABAABBAABBABAAAA-ABABBBBBBABAABBBAAAAABAAABAAABAABAABABABABA-A-
7.02184.40p-mmpP2F11genomic DNAmmp26
ABAABBAAAAABBAABAAB-ABAAAAB-BAAABAABB-AB-ABAAAA-ABABBBBBBABAABBBAAAAABAAABAAABAABAABABAAABAAA-
7.02185.00p-rz698cDNA - ESTrz698e(ppy)
ABAABBAAAA-BBAABAABAA--AAABABAAABAABBAABBABAAAABABAABBABBABAABBBAAAAABAAABAAABAABAABABABABAAAA
7.02185.60p-rz698cDNA - ESTrz698d(ppy)
ABAABBAAAA-BBAABAABAABAAAABABAAABAABBAABBABAAAAAABABBBABBABABBBBAAAAABAAABAAAB-ABAABABABABAAAA
7.02186.30p-bnlg1247PCR - SSRbnlg1247
ABAABBAAAAABBAABAABAABAAAABABAAABAABBAABBABAAAAAABABBBABBABAABBBAAAAABAAABAAABAABAABABABABAAAA
7.02186.50p-bnlg2233PCR - SSRbnlg2233
ABAABBAAAAABBAABAA-AA-A---BABAA-BA-BBAABBABAAAAAABABBBABBABAABB-AAAAA-AAAAAAABAABAABABABABAAAA
7.02187.80p-epl101cDNAepl101
ABAABBAAAAABBAABAABAA-AAAABABAAABAABBAABBABAAAAAABABBBABBABAABBBAAAAABAAABAAABAABAABABABABAAAA
7.02187.80p-std614009G07cDNA - ESTvef101a
ABAABBAAAAABBAABAABAABAAAABABAAABAABBAABBABAAAAAABABBBABBABAABBBAAAAABAAABAAABAABAABABABABAAAA
7.02188.10p-bnlg1380PCR - SSRbnlg1380
ABAABBAAAAABBAABAABAABAAAABABAAABAABBAABBABAAAAAABABBBABBABAABBBAAAAABAAAAAAABAAAAABABABABAAAA
7.02190.40p-bnlg1792PCR - SSRbnlg1792
ABAABBAAAAABBAABAABAABAAAABABAAABAABBAABBABAAAAAABABBBABBABAABABAAAAAB---BAAABAAAAABABABABAAAA
7.02190.60p-bnlg2203PCR - SSRbnlg2203
ABAABBAAAAABBAABAABAABAAAABABAAABAABBAABBABAAAAAABABBBABBABAABABAAAAABAAABAAABAAAAABABABABAAAA
7.02192.48p-std614030B05cDNA - ESThag102
ABAABBAAAAABBAABAABAABAAAABABAAABAABBAABBABAAAAAABABBBABBABAABABAAAAABAAABAAABAAAAABABABABAAAA
7.02192.48p-sdg110cDNAsdg110
ABAABBAAAAABBAABAABAABAAAABABAAABAABBAABBABAAAAAABABBBABBABAABABAAAAABAAABAAABAAAAABABABABAAAA
7.02192.50AY109809_SNPSNPAY109809
BBAABBAAAAABBAABAABAABAAAABABAAABAABB-ABB-B-AAAAABA-BBABBABAABABAAAAABAAABAAABAAAAABABABABAAAA
7.02195.60p-LIM333DNA Probelim333
BBAABBAAAAABBAABAABAABA-AABABA---AABBAABB-BAAAAAA--BBBABBA--AB-B---A--AAABAAA-AAAAAB--ABAAAAA-
7.02204.80p-umc1932PCR - SSRumc1932
ABAAABAAAAA-BAAAAABAABAAAABAAAAABAABAAAABABAAAAAA-ABB-AAB-BAABABAAAAAAAAABAAABAAAAABAAAAABAAAA
7.02228.70AY109968_SNPSNPAY109968
ABBAABAABABBBBABAABAAB-BAABBBAAABAABBAABBABAABAAAA-A-BA-AABAAABABBBAAAABBB-A-AAA-BBBBABBABBAAA
7.02244.30p-umc1983PCR - SSRumc1983
A-BAABAABAABBAABAABAAABBBABBBBAAAAABBAABABAA-BA-ABABBBBBBABA-BABAAAAABABBAAAABAAAAABABABABBAAB
7.02246.30p-umc2142PCR - SSRumc2142
ABBAABAABAABBAABAAB-ABABAABBBAAAB-ABB-AB-AB-ABA-ABABBBBBBABAABABAAAAABAB-AAAABAAAAABABABABBAAB
7.02247.70p-umc1138PCR - SSRumc1138
ABBAABAABAABBAABAABAABABAABBBAAABAABBAABBABAABAAABABBBBBBABAABABAAAAABAB-A-AA-AAAAABABAB-BBAAB
7.02249.10p-umc1929PCR - SSRumc1929
ABBAABAABAABBAABAABAABABAABB---ABAABBAABBABAABAAABABBBBBBABAABABAAAAABABBAAAABAAAAABABABABBAAB
7.02252.40p-umc1787PCR - SSRumc1787
ABBAABAABAABBAABAABAABABAAABBAAABAABBAABBABAAAAAABAABBBBAABA-BABAAAAABABBAAAAAAAAAABABABABBAAA
7.02252.90p-umc2092PCR - SSRumc2092
ABBAABAABAABBA-BAAB-AB-B-AABBAAABAABB-AB-AB-AAA--BAABBBBABBAABABA-AAABABBAAA-AAAAAABA-AB-BBAAA
7.02258.40p-umc1393PCR - SSRumc1393
ABBAAAAABAAAAAAAAAAAABABAAABBAAABAABBAABAABAAAAAABAABBBBABBAABABAAAAABABBAAAAAAAAAABAAABBBBAAA
7.02259.00p-umc258DNA Probeumc258
ABBAAAAABABAAAAAAAA-ABABAAABBAAABAABB-ABAABAAAAAABABBBBBABBAA-ABAAAAABABBAAAAAAAAAABAAABABBAAA
7.02261.50p-umc5DNA Probeumc5b
AB-AAAAABAAAAAAAAAAAABABAAABBAAABBABBAABAABAAAAA-B-BBBBBA-BBABABAAAABBABBAAAA-AAAAABAAABBBBAAA
7.02262.50p-ZmISU86cDNAisu86
ABBAAAAABA-AAAAAAAAAABABAAABBAAAB-ABBAABAABAAAAAABABBBBBABBBABABAAAA-BABBAAAAAAAAAABA-ABBBBAAA
7.02265.30p-mmpP2C11genomic DNAmmp21
ABBAAAAABABAAAAAAAA-ABABAAABBAAABBABB-ABAABAAAABBBABBBBBABBBABABAAAAABABBAAAAAAAAAABAAAAABBAA-
7.02271.25p-mon03068genomic DNAmon03068::Ac
ABBAAAAABA-AAAAAAAAAA-ABAA-BBAAABAABBAA--AB-AA-AA-BBBBBBABBAABABAAAAABAB-AAAAAAAAAABABABBBBAAA
7.02280.50p-ufgBE-G03genomic DNAufg54
ABBAAAAABAAAAAAAAA--AB-BABAABAAABAABBBABAABAAAAAABABABBBBBBBABABBBAAABBAAAAAAAAABABBBBBAABBBAA
7.02280.70p-ufgBE-G03genomic DNAufg65
ABBAAAAABAAAAAAAAA--AB-BABAABAAABAABBBABAABAAAAAABABABBBBBBBABABBBAAABBAAAAAAAAABABBBBBAABBBAA
7.02285.40p-cdo412cDNA - ESTcdo412b
ABBAAAAA-A-AAAAAAAAAABABABAABAAABAABBBABAABAAAAAAB-BABBBABBBABABBBAAABBAAAAAAAAAAAAABAABBBBBAA
7.02286.30p-bnlg1808PCR - SSRbnlg1808
ABBAAAAABAAAAAAAAAAAABABABAABAAAB-ABBBABAABAAAAAABABABBBABBBABABABAAABBAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBAA
7.02288.90p-umc116DNA Probeumc116a
A-BAA-AABA-AAAAAAAAAABABABAABAA-BA-BBBABAABAAAAAAB-BAB-BB-BBABABBBBAABBAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBAA
7.03290.20p-mmpP5E08genomic DNAmmp127
ABBAAAAABAAAAAAAAAA-ABABABAABAAABAABBBABAAB-AAA-ABABABBBBBBAABABBBAAABBAAAAAAAAAAAAAA-ABABBBAA
7.03292.70p-mmc0411PCR - SSRmmc0411
ABBAAAAABAAAAAAAAAAAABABABAABAAABAABBBABAABAAAAAABABABBBBBABABABBBAAABBAAAAAAAAAAAAAAAAB-BBBAA
7.03298.40p-umc1713PCR - SSRumc1713
ABAAAAAAAAABAAAAAAAAABABABAABBBABAABBBABAABAAABAABABABBBBBABABABBBAABBBAABAAAAAAAAAAAAABBBABBA
7.03300.00p-umc1015PCR - SSRphp20569a
ABAAAAAAAAABAAAAAAAAABABABAA-BBAAAABBBABAABAAABAABABABBBBBABABABBBAABBBAABABAAAAA-AAAAABBBBBBA
7.03307.40p-bcd926cDNAbcd926a
ABABAAAAAA-BAAAAABAAABABABAABBBABAABBBAABBBAAABAABABABBBBBABBBBABBAABBBAABAAAAAABAAAAAABBABBBA
7.03309.90p-bnl15.21DNA Probebnl15.21
A-ABAAAAAA-BAAAAABAAABABABAABBBABA-ABBAABBBAAA-AABABABBBB-ABBBAABBAABBBAABAAAAAABAAAAAABBABBBA
7.03310.60p-bnl5.46DNA Probebnl5.46c
A-AB--AAAA-BAAAAABAA-BABABAABBBABA-ABBAA-BBAAA-AABABAB-BB-ABBBA-BBBABBBAABAAAA-ABAAAAA-BB----A
7.03314.70p-mmpP3H11genomic DNAmmp177c
-BABAAAAAABBAAAAABA-ABABABAABB-ABAA--BAAABBAAABAABABABBBBAAABBAAABAABBBAABA-AAABBBBAAAABAABBBA
7.03315.90p-umc1450PCR - SSRumc1450
ABABAAAAAAABAAAAABBAABABABAABBBABAAABBAAABBAAA-AABABABBBBAAB-BAAABAABBBAABA-AAABBBBAAAABBABBBA
7.03318.00p-umc1987PCR - SSRumc1987
ABABBAAAAAABAAAAABBAA-BB-BAABBBA-AAAABAAA-BAAAB-ABABABBBBAABBBAAABAABBBAABABBAABBBBAAAABBABBBA
7.03319.60p-mmpP3G02genomic DNAmmp46
ABABBAAAAABBAAAAAB-AABABABA-BB--BAA-AB-AABAAAA-AABABABBBBAAABBAAABAABBBAABA-B-ABBBBAAAAB-ABBBA
7.03322.70p-bnlg1070PCR - SSRbnlg1070
AAABBAAAAAABAAAAABBAAAABABABBBBABAAAABAAABAAAA-AABABABBBBABBBBAAABAABBBAABA-BAABBBBAAAABBABBAA
7.03323.30p-bnlg434PCR - SSRbnlg434
AAABBAAAAAABAAAAABBAAAABABABBBBABAAAABAAABAAAABAAB-BABBBB-BBBBAAAB-ABBB--BAB-AABBBBAAAABBABBAA
7.03330.60p-G22H-011ADNA Probenpi394
-----------ABAAAAB-AAA-BBABABAAABB-AAAA-AAAAAAAAABABABBBB-BBBBAAABAABBBAAAAAAAABBBBAAAABB-----
7.03338.45p-mbd108cDNAmbd108
AAABBAAAAAABABAABBAAABABABAABBBAAAAAAAAAABAAAABAAB-BABBBBABBBBAAABAABBBABAA-AAABBBBBBAABBABBAA
7.03340.60p-std687023C03cDNA - ESTbrd103
AAABBBAAAAABABAABB-AABABABAABBBAAAAAAAAAABAAAA-AAB-BABBBBABBBBAAABAABBBABAAAAAABBBBBBAABBAABAA
7.03343.46p-bti31211genomic DNAbti31211::Ac
AAABBBAAAA-BAAAABBAAA-ABAB-ABBBAAAAAAAA--BA--A-AA-BBA-BBBABBBBAAABAAABBABBAAAAAABBBBBAABBAABAA
7.03344.90p-std946091A05cDNAsdg116a
AAABBBAAAAABAAAABBAAABABABAABBBAAAAAAAAAAAAAAA-AABBBABBBBABBBBAAABAABBBABBAAAAAABBBBBAABBAABAA
7.03345.40p-mmpP2B12genomic DNAmmp152
AAABBBAAAAABABAABBAAABABABA-BB-AAAA-AAAAABAAAA-AAB-BABBBBABBBBAAABAABBBABAAAAAABBBBBBAABAAABAA
7.03347.20AY110374_IDPINDELAY110374
A-ABBBAAAAABABAAB-AAABABABAABB--AABAAAAAABA-AABAAB-BA-BBBABBBBA-ABAABBBABAAAAAABBBBBBAABAAABAA
7.03349.01p-mon00072genomic DNAmon00072::Ac
AAABBBAAAA-BAAAABBABA--BAB-ABBBAAABAAAA--AA-BA-AA-BBA-BBBAABBBAAABAA-BBABBAAAAAABBBBBAABBAABAA
7.03351.40p-umc1660PCR - SSRumc1660
AAABBBAAAAABAAAABBAAABAB-BAABBBAAAAAAAAAABAAAA-AABBBA-BBBABBBBAAABBABBBABBBAAAAABBBBAAABBAABAA
7.03354.90p-G23C-09DNA Probenpi389
A-ABB-AAAA-BAAAABBAAABABABAABBBAAA-AAAAAAAAAAA-AABBBA--BB-ABBBAAAB-A-BBABBAAABAABBBBBAABBAABAA
7.03361.90p-umc56DNA Probeumc56
AAABBBAAAAABAAAAABABABABABAAABBAA-BAAAA--AAAAABAABBBA-BBAAABBBAABABABBABBAAAAAAAABBBBAABBAABAA
7.03364.80p-umc110DNA Probeumc110a
A-ABB-AAAA-BAAAAABABABABABAAABBAAA-AAAA--AAAAABAABBBA--BA-ABBBAAAB-A-BBABBAAABAAABBBBAABBAABAA
7.03365.40p-umc1408PCR - SSRumc1408
AA-BBBAAAAABAAAABBABABABAB-AABBAAABAA--AAAAA-ABAAB-BA-BBAAABBBAAABAA-BBABBAA-AAA-BBBBAABBAABAA
7.03368.90p-umc1837PCR - SSRumc1837
AAABBBBBAAABAAAAABABABBBABAAABBABABABB-ABAAAAABAABBBABBBAAABBBAAABBBBBB-BBBABAAA-BBBBBABBA-BA-
7.03371.51p-std606065H09cDNAnfd101a
AAABB-BBAAABAAAAABBBABABABAAABBAAABAAA-A-AAAAABAABBBA-BB--ABBBAAABBBBBAABBAAAAAAABABBBABBAABAA
7.03371.51p-std947050H4cDNAbrd101
AAABBBBBAAABAAAAAB-BABABABAAABBAAABAAAAA-AAAAABAABBBABBBAAABBBAAABBBBBAABBAAAAAAABABBBABBAABAA
7.03374.00p-rz404cDNA - ESTrz404(ccp)
AAABBBBBAA-BAAAAABABA--BABAAABBAAABAAAAA-AAAAABAABBBA-BBAAABBBA-ABBBBBBABBAAAAAAABBBBBABBAABAA
7.03376.32AY107911_SNPSNPAY107911
AAABBBBBAAABAAAAABAB-BABABAABBBAAABAA-AA-AAA-ABAA-BBBA--AAABBBAABBBBBBBABBBAAA--AB-BB-ABBBAB--
7.03376.90p-bnlg155PCR - SSRbnlg155
AAABBBBBAAABAAAAABABABABABAAABBAAABAAAAABAAAAABAABBBA-BBAAABBBAAABBBBBBABBAAAAAAABBBBBABBAABAA
7.03379.00p-umc111DNA Probeumc111b(psy)
A-ABB--BAA-BAAAAA-AAAAABAAAAABBAAB-AAAAAAAAAAAB-ABBBAA-BA-ABBBAAABBBBBBABBAAABAAABABB--BB-ABAA
7.03380.60p-umc1865PCR - SSRumc1865
AAABBBBBAAABAAAAAB-BABABABAAABBAAABAA-BABAAAAABABB---BBBAAABBBAAABBBBBAABBAAAAAAABABAB---AABAA
7.03381.20p-umc1134PCR - SSRumc1134
AAABBBBBAAABAAAAABABABABABAAABBAAABAAA-ABAAAAABAAB-BABBBAAABBBAAABBBBBAABBAAAAAAABABBBAB-AABAA
7.03381.50AY109644_SNPSNPAY109644
AAABBBBBAAABAAAAABBBABABABAAAB-A-ABAAA-A-AAAAABAABBBABB-AAABBBAAABBBBB-ABB-AAAAAABABBBABAAABAA
7.03381.50p-mmpP4G12genomic DNAmmp194
AAABBBBBAAABAAAAAB---BABABAAABAAAABBAABAAAAAAABAABBBABBBAAAAB-AAABBBBBAABBAAAAAAA---BBABAAABAA
7.03381.50p-umc2328PCR - SSRumc2328
AAABBBBBAAABAAAAAB----ABABAAAB--AA--AA-A-AAAAABAABBBA-BBAAABBBA-ABBBBBAABBAAAAAAABABBBABAAABAA
7.03381.50p-ZmISU84cDNAisu84a
AAABBBBBAA-BAAAAABABABABABAAABBAAABAAA-AAAAAAABAABBBAABBAAABBBAAABBB-BAABBAAAAAAABABBBABBAABAA
7.03381.80p-psr371genomic DNApsr371a
AAABBBBBAA-BAAAAABBBABABABAAABBAAABAAA-A-AAAAABAABBBA-BBAAABBBAAABBBBBAABBAAAAAAABABBBABBAABAA
7.03382.60p-csu269cDNA - ESTndk1
AAABBBBBAAABAAAAABBBABABABAAABBAAABAAA-A-AAAAABAABBBA-BBAAABBBAAABBBBBAABBAAAAAAABABBBABBAABAA
7.03383.80p-bnlg2271PCR - SSRbnlg2271
AAABBBBBAA--AAAAABABABABABAAABBAAABAAAAAAAAAAABAABBBA-BBAAABBBAAABBBBBAABBAAAAAAABABBBA-B-A-AA
7.03384.40p-umc2329PCR - SSRumc2329
AAABBBBBA--BAA-AABBBBBABABAAABBBBABB--B-A-A--ABA-BBBABBBAAABBBBAABBBBBAABBAABAAABBABBBABBAABAA
7.03385.10p-umc1112PCR - SSRumc1112
AAABBBBBAAABAAAAABABABABABAABBBAAABAAAABAAAAAABAABBBAABBAAABBBBAABBBBBAABBAAAAAAABABBBABBAA-AA
7.03387.50p-umc1324PCR - SSRumc1324
AAABBBBBAAABAAAAABBBABABABAABBBAAABAAAABAAAA-ABAABBBAABBAAABBBBAABBBBBAAABAAAAA-ABABABABBAAB-A
7.03390.50p-umc1888PCR - SSRumc1888
ABABBBBBAAABAAAAABABABABABBABBBAAABAAAABABAAAABAABBBAABB--ABBBBAABBBBBAAABAAAAAAABABABABBAABAA
7.03392.10p-bnlg1805PCR - SSRbnlg1805
ABABBBBBAAABAAAAAAABABABABABBBBAAABAAAABABAAAABAABBBAABBA-ABBBBAABBBBBAAABAAAAAAAB-BABABBAABAA
7.03393.10p-ZmISU150cDNAisu150
ABABBBBBAA-BAAAAAAABABABABABBBBAAABAAAABABAAAABAABBBAABBAAABBBBAABBBABAAABAAAAAAABABABABBAABAA
7.03399.30p-csu209cDNA - ESTtif1
ABBBBB-BBAABA-ABAAAAAB-AABABABBAAAAAAAABABAAAABAABBBAABBAAAABBBAABBAABAAAAAAAAAAABABABABAABBAA
7.03403.40p-psr135genomic DNApsr135a
AABBBBBBBA-BAAABAAAAABAAABABABBAAABAAAABABAAAABAABBBAABBAAAABBBBABBAABAAAAAAAAAAABABABBBBABBAA
7.03405.50p-umc1301PCR - SSRumc1301
AABBBBBBBAABAAABAAAAABAAABABABBAAABAAAABABAAAABAAB-BAABBAAAABBBBABBAABAAAAAAAAAAABABABBBBABBAA
7.03405.50p-umc1936PCR - SSRumc1936
AABBBBBBBAABAAABAAAAABAAABABABBAAABAAAABABAAAABAAB-BAABBAAAABBBBAB-AABAAAAAAAAAAABABAB-B-ABBAA
7.04408.10p-umc254DNA Probeumc254
AAABBBBBAAABAAABAAAAABAAABABABBAAABAAAAAABAAAAAAABBBAABBAAAABBBBABBAABAAAAB-------------------
7.04408.40p-umc2330PCR - SSRumc2330
AAABBBBBAAABAAABAAAAABAAABABAB--AA-AAA-AABAAAAAAABBBAABBAAAABBBBABBAABAAAAAAAAAAABAAABBBAAABAA
7.04408.40p-umc2331PCR - SSRumc2331
AAABBBBBAAA-AAABAAAAABAAABABAB--AABAAA-AABAAAAAAABBBAABBAAAABBBBABBAABAAAAAAAAAAABAAABBBAAABAA
7.04410.50p-umc1710PCR - SSRumc1710
AAABBB-BABABAAABAAAAAAAAABABABBAAABAAAAAABAAAAAAABBBAABBBAAABBBBABBAAAAAAAA--AAAABAAABBBAAABAA
7.04412.10p-umc1251PCR - SSRumc1251
AAABBBA-ABABBAABAAAAAAAAABABABBAAABAA-AAABAAAAAAABBBAAABBAAAB-BBABBAAAAAABAB-AAA-BAAABBBBAABAA
7.04416.50p-asg32DNA Probeasg32
AAABABAAAB-BBBABAA-AAA-AAB-BABBAAABAA-AAAAAAAAAAABBBAAABAAAABBBBABBAAAAAABABAAAAABABABABAAABAA
7.04427.50p-ufgBE-F12genomic DNAufg17
BAABABAAABABBBBBAAAA-AAABBBAAAAAAABAAB-AAAAAAAABBB-BAAAB-AAABBBBAABA-AAB-BBBAAABABAAAAABAAAABA
7.04429.20AY110023_SNPSNPAY110023
BAABA-AAA-ABBBBBAAAABABAABABAAAAAABAA-AAAA-AAAA-BBABAAA--AAABBBBAA-AAAABAB-BAAABAAAAABABBAABBB
7.04430.50p-bnlg1666PCR - SSRbnlg1666
BAABBBAAABABB-BBAA-ABABAABABAAAAAABAABAAAAA-AAABBBBBAAAB-AAA-BBBAA-AAAABABBB-AABAAAAAB-BAAA-BA
7.04432.30p-G20G-06DNA Probenpi240a
B-ABA-AAAB-BBBB-AA-ABABAAB-BAAAAAA-AABAAAA-BAAABBBBBAA-B--AA-BABAABA-AAB-BBBABABABAAABBBAAAABA
7.04433.20p-G21G-07DNA Probenpi263
B-ABA-A-AB-BBBBBAAAABABAABABAAAAAA-AABAAAAABAAABBBBBAA-B--AA-BBBAABA-AABBBBBABABABAAAB-BAAAAB-
7.04439.90p-G20E-05ADNA Probenpi352
B-ABA-BAAA-BB-BBAA-ABABAAB-AAAAAAB-AABAAAAABAAABBBABAA-BB-AAAB-BAABBBAABBBBBABABABAAABABAAAABA
7.04440.06p-std606011B01cDNA - ESTchr111
BAABABAAAAABBABBAAAABABAABAAAAAAAABAABAAAAABAAABBBABAAABAAAAABABAABBBAABBBBBAAABABAAABABBAAABA
7.04442.30p-bnl8.29DNA Probebnl8.29c
B-ABA-A-AA-BBABBAA-ABABAABBAAAAAAA-AABAAAAA-AAABBBABAA----AAABABAABBBAABBBBBA-ABABAAABABB--ABA
7.04444.70p-umc1029PCR - SSRumc1029
BAABABA-AAABBABBAA-ABBBAAB-AAAAAAABAABAAAAABAAABBBABAAAB-AAAABABAAAB-AA-BBBB--ABAB-AABABBABABA
7.04464.50p-bcd349 U:cDNA - ESTbcd349
ABABABABAA-BAAABABAAA--AABAAAAAAAAAAAABAABAAAABABBA--ABBA-AA-BBAAAABAAABBABBABAAABABBBABAAAABA
7.04467.88p-mon00088genomic DNAmon00088::Ac
BBABABABAA-BAAABABAAA-BAAB-AAAAAAAAAAAB--BA--A-AB-AAAABBAAAA-BBAAAABAAABBBBBABAAABABBBABAAAABA
7.04471.40p-umc1708PCR - SSRumc1708
BBABA-ABAAABAAABABAAABBAA-ABAAAAAAAAAA-AABAAAABABB-AAABBABBAABBAAAABAAABBBBBABAAABAB-AABAAAABA
7.04472.60p-umc2332PCR - SSRumc2332
BBAB-BABABABAA-BABAAABBAABABAAAAAAAAAA-A-BAAAABABBBAAABBABBABBBAAABBAAABBBBBABAAABABBAAB-AAABA
7.04472.90p-phi328175PCR - SSRphi328175
B-A-ABABABAB-AABABAAABBAABABAAAAAAAAAABAABAAAAB-BBBA-ABBAABAABBAAABBAAABBBBBABAAABABBA-BAAAABA
7.04473.00AY110439_IDPINDELAY110439
BBABABABA-AB-AABA-AAABBAABABAAAAAAA-AA-A-BA-AABABBBAAABBAABA--BAAA-BAAABBBBBABAAABABBAAB-AAABA
7.04473.40p-ufgSK-2H4genomic DNAufg79
BBABABABAB-BAAABABAAABBAABABAAAAAABAA-BABBAAAABABBAAAABBAABABBBAAABBAAABBBBBABAAABABBAABBAAABA
7.04476.00p-csu8cDNA - ESTcsu8
BBABABABABABAAABABAAABBAABABAAAAAAAAAAB-ABAAAABABBBAA----------AABBBBABBBBABABAAABABBAABAAAABA
7.04481.10p-umc1768PCR - SSRumc1768
BBABABBBABABAAABABAA-BB-ABABAAAAAAAAAAB-ABAAAABABBBAAABBAABABBBBAABB-AABBBBBABAABBABBAABAAAAAA
7.04484.72AY108844_SNPSNPAY108844
BBABABABBAAABAABABAAA-AAABABABBAAAAAAABABBAAAAAAABBAAABAAABA-BBAAAAAAAABBBBBABAA-BABBAAAAAAABA
7.04489.20p-bnlg2259PCR - SSRbnlg2259
BBABABABBBABBAABABAAABBAABABAAAAAAAAAABABBAAAAAAABBAAABAAABA-BBAAABBAAABBBBBABAAABABBAAAAAAABA
7.04494.80p-umc1295PCR - SSRumc1295
BBABABABBAAABA-BABAAAAAAABABABBAAAAAAABABBAAAAAAABBAAABAAABA-BBAAAAAAAA-BBBBABAA-BABBAAAAAAABA
7.04497.60p-ufg96-603-E10genomic DNAufg57
ABABABABBAAABA-BABAAAAAAABABAB--AAAAAABABBAAAAAAABBAAABAAABA-BBAAAAAAAAABBBBABAA-BABBAAABAAABA
7.04502.08p-mon00060genomic DNAmon00060::Ac
BBABABABBAAA-A-BBBAAAAAABBAAABAAAAAAAAB--BA-AABABABAABBAAABA-BBAAAAABAAABABBBBAAABABBAABABBABB
7.04517.50AW267377_IDPINDELAW267377
BAA-ABABBBAABABB--AAAAAABBAAAAAAAAAAAA-ABBB-ABBABA-AABBBABAA-BBAA--ABAABAABB-BBBAAAA-AB---AA--
7.04518.90p-umc1412PCR - SSRumc1412
BAABABABBBAABABBBBAAAAAABBAAAAAAAAAAAABABBBAABBABABAABBBAB-AABBAAAAABA-B-ABBBBBBBAAABABBABAABB
7.04525.93p-gpm2cDNAgpm2
BAABABB-BBAABABBBBABAAAAB--AAA-BAAA-AAB--BBBA-B-BABAABBBABAAABBAABBABAABABBBB-BBAAAABABBAB-BBB
7.05532.00p-umc245DNA Probeumc245
BA-BABBBBBAAABBBBBABAAABBAAAAABA-AAAABABBBBBBBBBB--AABBBABB-ABBA---ABAABABBBBBBB-AAABABBABABBB
7.05533.70p-G22G-04DNA Probenpi380
-----------AABBBBBABAAABBAAAAABBAA-AAABABBBBBBBBBABAAB-BA-BAAB-AABBABAABABBBBABB-AAABABBABABBB
7.05536.70p-G21B-07DNA Probenpi433
B-ABA-BBBB-AAABBABABAAABBABAAABBAA-AAABABBBBABBBAABABB-BA-BAABBAABBABAABABBBBABB-AAABABAABAB--
7.05538.70p-php20909DNA Probephp20909b
B-ABA-BBBB-AAABBABABAAABBA-AAABBAA-AAABABBBBABBBAABABB-BA-BAABBAABBABAABABBBBABB-BAAAABABBABBB
7.05540.80p-mmpP6B04genomic DNAmmp67
BAABABBBBBAAAABBABAB-AABBAA-AA-BAAAAAA-A-BBBABBBAABABBBAAABBBABAABBABAABABBBBBBBAAAABABA-BAB-B
7.05541.73p-std605078E07cDNA - ESTchc101a
BAABABBBBB-AAABBABABAAABBA-AAABBAA-AAAAABBBBABBBAABABBBAAABAABBAABBABAABABBBBBBB-AAAAABABBABBB
7.05543.40p-mmpP2F04genomic DNAmmp25
BAABABBBBA-AAABAABAB-AABBAAAABABAAAAAAAB-BBBABB-AABABBBAAABAABBAABBABAABABBBBBBBAAAAAABAABABB-
7.05545.20p-phi069PCR - SSRphi069
BAABABBBBAAAAA--ABABAAABBAAAABBBAAAAAAABBBB-ABBBAA-ABBBBAABAABBABBBABAAB-BBB-BBBAAAAAABA-BABBB
7.05547.70p-mmpP2A12genomic DNAmmp17
BAABABBBB--AAABAABAB-AABBAA-AB-BAAAAAAAB-BBBABBAAABABBBAAABAABBAABBABAABABBBBBBBAAAAAABAABABBB
7.05552.54AY106318_SNPSNPAY106318
BAABABBBB-BAAABBABABAAABBABAAA-BAA-AAABABBB-ABB--ABABBBBABBAABBAAABABAABABB-BBBB-AAABABABBABB-
7.05586.60p-cdo938cDNA - ESTcdo938d
BAABAABBB--ABAABAAABBAABBBBABBBBAA-AABBABBBABABBBAA--B-AA-B--BA--BAB-AABBBBBB-ABBAAABBBBBBABAA
7.05593.40p-umc2333PCR - SSRumc2333
BAABAABBBBBABBBBA--BB-ABBBBABBBBAA-A-BB-BBBABABBBA-BBBBA-ABAAB-ABBBBBA-BBBBBBA-BBAAABBABBBABAA
7.05598.90p-umc1406PCR - SSRumc1406
BABBAABBB-AABBBBBBBBBAABBBBABBABAAAAABAABBBABABBBAAA-BBBBABAABAA-BABBAABBBBBBAABBAAABBABBBABAA
7.05600.20p-umc1407PCR - SSRumc1407
BAABAABBBBAABBBBAAABBAABBBBABBABAAAAABAABBBABABBBAAA-BBBBABAABAA-B-BBAABBBBBBAABBAAABBABBBABAA
7.05600.40p-umc2334PCR - SSRumc2334
BAABAABBB-AABBBBAAABBAABBBBABBA-AAAAA--A-BBABAB-BAA--BBBBABAABAA-BABBAABBBBB-AAB-AAABBAB-BABAA
7.05602.90p-ufg99F-232-G09genomic DNAufg39
BAABAABBB-AABBBBAAABBAABBBBABBABAAAAABBABBBABAB--AAAABBBBABBABAA-BABBAABBABBBAABBAAABBAAB-A-AA
7.05607.60p-umc1760PCR - SSRumc1760
BAABAABBBAAABBBBAAABBAABB-BABBAAAAAAA-AABBBABABBBAAAABBBBAAAABAAABABBAABBABB-AAB-AAABBABAAABAA
7.05644.14p-umc35DNA Probeumc35a
BAABAABBB-AABBBBAAABBAABBBBABBA--AAAABAABBBABABBBAAA-BBBBABAABAA-BABBAABBBBBBAABBAAABBABBBABAA
7.06608.20p-umc168DNA Probeumc168
BAABAABBBBAABBBBAAABBAABBBBABBAAAAAAABAABB-ABABBBAAAABBBBAAAABAA-BABBAABBABBBAAB-AAABBABAAABAA
7.06611.50p-phi116PCR - SSRphi116
BAABAABBBBAABBBBAAABBAABBBBABBABAAAAABAABBB-BBB-BAAAABBBAAAAABAA-BBBBAABBABBBAABBAAABB-BAAABAA
7.06611.90p-php20020DNA Probephp20020
B-ABA-BBB--ABBBBAAABBAABBBBABBABAA-AABAABBBABBBBBAAAAB-BA-AAABAA-B-BBAABBABBBAABBAAAB--BAAABAA
7.06614.80p-G24A-05DNA Probenpi611a
B-ABA-BB---ABBBBAAABBAABBBAABBB-AA-BABAABBBBBBBBBAAAAB-BA-AAABAA-B-BBBABBABABAABBAAABBABAAABAA
7.06615.02p-std660015B02cDNA - ESTnfc104a
BAABAABBBBAABBBBAAABBAABBBAABBA-AAABA-AABBBBBBBBBAAAABBBAAAAABAAABBBBAABBABABAABBAAABBABAAABAA
7.06618.40AY109703_SNPSNPAY109703
BAAB-AB--AAABBABAAABBAA-BBA--AAAAB-BAA-A--B-BB-BBAABABBBAAAAABAAA-BBB-ABBABABAABBAAA--AB--A-A-
8.010.00p-G10F-01DNA Probenpi220a
BBBBBABBABAAABBBABBAABABABAABAAABBABAABBAABBAAAB-----AABBAAAAB-BAABAA-AABABAABABBBBBB-AAABBAAA
8.015.90p-csu319cDNA - ESTcsu319
BBBBBABBABBA-BBBABB-ABABABAABBAABBABAABBAABBAAABABBAAAAAAAABBBBAAABBAAAAABAA-BABBABBBBAA-BBAAA
8.016.70p-rz382cDNA - ESTrz382b
B-BBBABBAB-AABBBABBAA--BABAAB-AABBABAABBAABBAAABABBAAAAAAAABBBBAAABBAAAAABAAABABB--BB-AA-BBAAA
8.0110.10p-G7A-10DNA Probenpi114a
B--BBABBAB-AABBBAA-AABABABAAB-AABB-BAABBAAABAAABABBAAAAAA-BAB-AA---AAAAAABAAABABB--BB-AAABBAAA
8.0126.80p-umc1139PCR - SSRumc1139
AABBBABBABAAABBBABBAAABBABAAAABABBABBBBBAAABAAABBBAABABA-BABBBBABABBAAABBBAAAAAABAABBBBAABAAAA
8.0130.30p-umc2042PCR - SSRumc2042
AABBBABBABABABBBBBBAAAABABAAAABAB-AABBBBAAABAAABBBAABABAABABBBBABA-BAAABBBAA-AABBAABBBBA--BAAA
8.0131.80p-mmpP6B11genomic DNAmmp148
AABB-ABBABBBABBBAB--AABBABAAAABABBAAABBBAABBAAABBBAABABAABABB-BABABBAAABBBAAAAABBA-BBBBAABBAAA
8.0133.80p-umc1592PCR - SSRumc1592
A-BBBAB-ABBBBBBBABBAAABBABAAAABABBAABBBBA-BABB-BBBAABABAABABBBBABABBAAABBBAAAAABBBBABBBAABBAA-
8.0144.40p-bnl13.05DNA Probebnl13.05a
-----------AABBBABAAAABAABAAAABBBB-AABBBAABBABABBB-ABABBB-BBBBBABABBAABBBBBAAAABBAAABBBAA-----
8.0148.00p-umc1414PCR - SSRumc1414
AABBBABBABABABBBBBAAAABAABAAAABBBB-AABBBAABBABABBBBAB-BBBBBBBBBAB-BB--BBBBBABAABB-A-BBBB-BB-B-
8.0149.40AY109699_IDPINDELAY109699
AABBBABB-BABABBBBBA--ABAABAAAABBBB-AABBB-AB-ABABBBBABABBBBBBBBBAB-BB-ABBBBBABAABBABABBBB--BBBA
8.0155.00p-umc1327PCR - SSRumc1327
BABBBABBABABABBBBBBBAABAABAAAABBBBAAABABAABBABABBBBAAB-BBBBBB-BABBBBAAABBBBA-AA-AABABBBBABBBAA
8.0176.17p-csu332cDNAcsu332
-BAAAAAABABB-ABBABAAAAABBBBABBAAAABABAAAABBAAABABABAABBBBAAAAABABBBAAABBBBAABAABAABABBBBABBBAA
8.0183.10p-umc1483PCR - SSRumc1483
BBABABAAABABAABAABBABABAABBBAABBABABBBAAABBBAAAABABAABBBBAAAAABABBBAAABBBBAABAABAABABBBBBBBB--
8.0199.60p-mmpP6F09genomic DNAmmp85
BABBBBBBABAAABAABABAABBAAAABAAABBBABABABBAA-BBABBABAABBBBABAAABABBBAAABBBBAABAABAABAB-BBABBBAA
8.01105.40p-bnlg1194PCR - SSRbnlg1194
B-----BB--A--BAA---B--BAA--BB-B---A-A-----ABBBA-BABA-BBBBABA-ABABBBAAABBBBAABBABAABAB--BBBBBAA
8.01107.30p-umc2352PCR - SSRumc2352
BABBBBBBABAAABAABABBBBBAAABB-A--BBAB-BBB-AABBBABBABAABBBBABA-ABABBBAAABBABAABBABA-------------
8.02108.11p-std614021F06cDNA - ESThon107b
BABBBBBBABAAABAABABBABBAAABBBABBBBABABABBAABBBABBABAABBABABABABABBBAAABBBBABBBABAABABBBBBBBBAA
8.02111.00p-gpm11cDNAgpm11
BABBBBBBABAAABAABABBABBAA--BBA-BBBA-ABA--AABB-B-BABAABBABABABABABBBAAABBBBABB-AAAABBBBBBBBBBAA
8.02112.00p-G7A-11DNA Probenpi110a
-----------AABAABABBABBAAABBBABBBB-BABAABAABBBABBABAA-BAB-BABABABBBAAAB---A--BAAAABABBBBB-----
8.02115.10p-cdo460cDNAcdo460
BABBBBBBAB-AABAABABBABBAAABBBABBBBABABAABAABBBBBBABAAABABABABABABBBAAABBBAABBBAAAABBABBBBBBBAB
8.02115.30p-umc1817PCR - SSRumc1817
BABBBBBBABAAABAABABBABBAAABBBABBBBABABAABAABBBBBBABAAABABABABABABBBAAABBBAABBBAAAABBABBBBBBBAB
8.02116.40p-mmpP5C07genomic DNAmmp57
BABBBBBBABAAABAABAB--BBAAABBBA-BBBBBBBAABAA-BBBBBABAAABABABABABABBBAAABBBAABBBAAAABBA-BB-BBBAB
8.02128.60p-umc1304PCR - SSRumc1304
BABABB-BAAABABAABAABAABAABBBBABBBBABABAABAABBBBABABAAABABABABABABBBBBAABBAAB-AAA-AAB-ABBBABAAB
8.02132.40p-bnlg2235PCR - SSRbnlg2235
BABABAABAAABABAABAABAABAA-BBBABBBB-AABAABAABBBBABABAAABAB-BABABABBABAAABBAABBAAABAABAABBBABAAB
8.02135.60p-bcd1823cDNAbcd1823a
BBBABAABAB-BABAABAABA--AABBBBABBBB-AABAABAAABABABABAAABABABABABABBAB-AABBAAABAAABAABAABBBABAAB
8.02136.80AY106269_IDPINDELAY106269
BBBABAABABABABAABAABAABAABBBBA-BBB-AAB-ABAA-BAB-BABAAABABABABABABB-BAAABBAAA-AAABAABAABB--AAAB
8.02139.70p-mmpP2B04genomic DNAmmp166
BBBABAABABBBA-AABAAB-A-AABBBBABBBBBBABBABAAABBBBBABAAABABABABABABBABAAABBAAABA-ABAABAABAA-BAAB
8.02143.53p-std486106G10cDNA - ESTchr117a
BBBABAABABABABAABAABAABAABBBBABBBB-AABAABAAABBBABABAAABABABABABABBABAAABBAAABAAABAABAABBBABAAB
8.02149.00p-G25H-06DNA Probenpi585a
-----------AABBABAABAABAABBBBABBBB-AABAAAAAABBAABABBBABAB-BABBBABBABAAAABAABBAAABAABAABBB-----
8.02153.30p-umc1974PCR - SSRumc1974
BBBABABBABABABBABAABABBAABBBBABBBB-AABAAAAABBBAABBBBBABA-ABABBBABBABAAAABABABAAABAABAABBBABBAB
8.02156.60p-psr598genomic DNApsr598
BBB-BABBBB-BBBBABAABABBAABBBBABBBB-AABAAAAABBBAABBBBBABA-ABABBBABBABAAAABABABAAABAAB-ABBBABBAB
8.02159.20p-cdo328DNA Probecdo328
B-ABBABBAB-AABBABAABABBAABAABABBBBBAABAAAAABBBAABBBBBABABABABBBABBABAAAABABABAAABA-BBABBBAABAB
8.02159.36AI737325_SNPSNPAI737325
B-ABBABBABABABBAAAABABBAABBABABBBB-AABAAAAABBBAABBBBBABA-ABABBBABBABAAAABABABAAABAABBABBBAABAB
8.02160.80p-umc1913PCR - SSRumc1913
BB-BBABBABABAABABAABABBAABAABABBBB-AABAAAAABBAAABBBBBABABABABABABBABAAAABABABAAABAABBABBBAA-AB
8.02176.50p-std605049E09cDNA - ESTnfd110
BAAAAABBABABABBABBABBBBAABAABABBBBAAABAAABABBBAABBBABBAABAAABABABBAB-BAABABBAAAAABBBAABBBABBAB
8.02176.50p-std952046A04cDNAnfd114
BAAAAABBABABABBABBABBBBAABAABABBBBAAABAAABABBBAABBBABBAABAAABABABBAB-BAABABBAAAAABBBAABBBABBAB
8.03175.90p-csu329cDNA - ESTcsu329
BAAAAABBABABABBABBABBBBAABAABABBBBAAABA-ABABBBAABBBABBAABAAABAB-BBAB-AAABABBAAAAABBBAABBBABBAB
8.03176.60p-umc124DNA Probeumc124a(chk)
BAAAAABBABABABBABBABBBBAABAABABBBBAAABAAABABBBAABBBABBAABAAABABABBAB-BAABABBAAAAABBBAABBBABBAB
8.03179.50p-umc1530PCR - SSRumc1530
BAAAAABBA-ABA-BABBABBBBAAAAABABB-BAAABAAABABBBAABBAABBAABAAABABABBABABAA-ABBAAAAABBBAABBAABBAB
8.03191.00p-mmpP4B03genomic DNAmmp120
AABBABBBABBAABBAB-BBBB-AABAABAABBBABAB-AABBBBBABBBAABBAABAABBABABBABABABBBBBABAAABBBAABB-BBBAA
8.03194.10p-mmpP6C04genomic DNAmmp72
----------BAAB-ABBBBBBAAABAABA-------------BBBAABBAABBAABAABB-BABBABABABBABBABAAABBBAABBBABBBA
8.03197.10p-umc2147PCR - SSRumc2147
-ABBABBBABAAAABABBBBBBAAABAABA-BBB-B-B-AABB-BBA-BBAA-BAAB-BBB-BABB-BABABBBBBABAAABBBABBABABBBA
8.03197.90p-mmpP3E04genomic DNAmmp158b
AABBABBBABBAAABABBBBBBAAABAABAABBBAB-B-AABBBBBAABBAA-BAABABBBABABBABABABBBBBABAAABBBABBABABBBA
8.03198.40p-umc2146PCR - SSRumc2146
-ABBABBBABAAA-BABBBBBBAAABAABA-BBB-BABBAABB-BBA-BBAABB-AB-BBB-BABBABABABBBBBABAAABBBAB-ABABBBA
8.03199.10p-umc32DNA Probeumc32b
----ABBBABBAABBABBBBB--AABAABABBBBABABAAABBBBBAABBA-BBAAB-BBBA-ABBABABABBBBBABAAABBBAB---ABBBA
8.03200.30p-bnlg2082PCR - SSRbnlg2082
AABBBBBBABB-ABBABBBBBBAAABAABABBBBABABAAABBBBBA-ABAA-BAAB-BBBBBABBABABABBBB-ABAAABBBAB-BBABBBA
8.03202.00AW244963_SNPSNPAW244963
BAB-B-BBABBAAABAB-BBBBAAAAAABAAB-BABABAAA-B-BBAAA-A--BAA-ABBBB-ABBABABABB-BBABAAA--BA-BBAABBBA
8.03203.00AY110450_SNPSNPAY110450
AABBBBBBBBB-AABABBBBBBAAABAABA-BBBABABAABABBBBA-AAAABBB-B-BBBBBABB-BAB-BBBBBABAA--BAABBBBBBBBA
8.03203.00p-umc2353PCR - SSRumc2353
AABBBBBBA-BAAA-ABABB--AAABAA-AABBBA-A-AAA-BABBAAABAABBAABABB-BBABBABA-A-BBBBABAAA--BABBB-AB--A
8.03203.60p-umc120DNA Probeumc120a
-----------BAABABBBBBBAAABAABABBBB-BABAAABBBBBA-ABAABBAAB-BBBBBABBABABABBBBBABAAABBBABBBB-----
8.03203.90p-rz244cDNA - ESTrz244a(dia)
AABBBBBBAB-AAABABBBBB--AABAABABBBBABABAAABBBBBA-ABAABBAAB-BBBBBABBABABABBBBBABAAABBBABBBBABBBA
8.03204.80p-bnlg1834PCR - SSRbnlg1834
AABBBBBBABBAAABABBBBBBAAABAABABBBBABABAAAB-BBBA-ABAABBAABABBBBBA-BABABABBBBBABAAABBBABBBBBBBBA
8.03205.80p-umc1807PCR - SSRumc1807
AABB--BBABBAAABABBBBBBAAABAABABBBBABABAAABBBB-AAABAABBAAB-BBBBBABBABABABBBBAABAAABBBABBBBABB-A
8.03206.00p-umc1157PCR - SSRumc1157
AABBBBBBABBAAABABBBBBBAAABAABABBBBABABAAABBBBBAAABAABBAABABBBBBABBABABABBBBAABAAABBBABBBBABBBA
8.03206.55p-gpm10cDNAgpm10
AABBBBBBABBAAABABBBBBBAAA--ABA-BBBA-ABA--BB-B-A-ABAABBAABABBBBBABBABABABBBBBA-AAABBBABBBB-BBBA
8.03206.55AY110113_SNPSNPAY110113
AABBBBBBABBAAABABBBBBBAAABAABABBBBABABAAABBBBBAAABAABBAAB-BBBBBABBABABABBBBBABAAABBBABBBBABBBA
8.03206.60p-umc1904PCR - SSRumc1904
AABBBBBBABBAAABABBBBBBAAABAABABBBBABABAAABBBBBAAABAAB-AAB-BBBB-ABBAAABABBBBA--A-ABBBABBBBABBBA
8.03206.68p-std605091G02cDNAchr110b
AABBBBBBABBAAABABBBBBBAAABAABABBBBABABAAABB-BBAAABAABBAABABBBBBABBABABABBBBBABAAABBBABBBBABBBA
8.03206.68p-std951008F12cDNAchr126a
AABBBBBBABBAAABABBBBBBAAABAABABBBBABABAAABB-BBAAABAABBAABABBBBBABBABABABBBBBABAAABBBABBBBABBBA
8.03211.00p-G20H-01DNA Probenpi260b
-----------BAABABBABBBBAABAABABBBB-BABAAABBBBBA-ABBABBAAB-BBBBBABBABABABBBBAABAAABBBABBBB-----
8.03215.60p-cdo1160cDNA - ESTcdo1160a(kri)
AAABBBBBAB-BAABABABBB--AABAABABBBBBBABAAABBBBBAAABBA-BBAB-BBBBBABBABABABBBBAABABABBBABBABABBBA
8.03216.20p-umc2354PCR - SSRumc2354
-AABBBBB--BBAABABABB-BAAABAABAA-BBBBABAAA-BABBAAABBABBBABABBBBBABBABABABBBBA-BABAB-BABBA-ABBBA
8.03216.90p-umc1910PCR - SSRumc1910
BABBBBBBABBBAABABABBBBAAABAABABBBBBBABAAABBAABAAABBABBBABABBBBBABBABABABBBBAABABABBBABBABABBBA
8.03220.60p-mmpP5B12genomic DNAmmp195f
BABBBBBBABBBAABABABBBBAAABAABAABBBBBABBAABB----------BBABABBBBBABBABABABBBBAABABABBBABBABABBBA
8.03224.80p-cdo202cDNA - ESTcdo202e(mcf)
BABBBBBBAB-BAABABABBBBAAABAABABBBBBBABAAABBBBAABABBABBBABBBBBBBABBAB-AABBBBAABABABBBABBABABBBA
8.03226.10p-php3818unassignedphp3818
------------AABAAABBBBAAABAABABBBB-BABAAABBBBAABABBABBBAB-BBBBBABBABAAABBBAAABA-ABBBABBA------
8.03228.60p-umc1415PCR - SSRumc1415
-AA-BBBBABBB--BAABBBBBAAABAABABB-BBBABAAA-BBBAABABBABBBABABBBBBABBABAAABBBAAABABABBBABBABAABBA
8.03231.20p-umc1470PCR - SSRumc1470
BAABBBBBABBBAA-A-ABBBBAAABAABAB--BBBABAAABBBBBABABBABBBABA-BABBABBABAAABBBAAABABABBBABBABAABBA
8.03232.90p-umc2355PCR - SSRumc2355
BAABBBBBABBBAABAAABBBBAAABAABA-BBBBB-B-AABBBBAABABBABBBABABBBBAABBABAAABBBAAABABABBBABBA-AABAA
8.03233.97AW172071_SNPSNPAW172071
BAABBBBBABBBAABAAABBBBAAABAABABBBBBBABAAABB-BAABABBABBBABABBBBBABBABAAA--BAAABA-ABBBABBBBAABBA
8.03234.80p-umc1984PCR - SSRumc1984
BAABBBBBABBBAABAAABBBBBABBABBABBBBBBBBAAABBBBAABABBABBBABBBBBBBABBBBAAABBBAAABABBBBB-BBABA-BBA
8.03240.70AY103821_IDPINDELAY103821
BAABBBBBABBBAABBABBBBBAAABAABAABBBBBABAAABBBBAABABB------ABBBBBABBABAAABBBAABBABABBBABBABAABBA
8.03244.90p-umc2075PCR - SSRumc2075
BAABBBBBABBBAABBABBBBBAAABAABAABBBBBABAAAAB-BAABABBABABABABBBBB-BBABAAABBBAAABABABBBABBA-AA-BA
8.03245.70p-bnlg1863PCR - SSRbnlg1863
BAABBBBBA-BBA-BBABBBBBAAA-AABABBBBBBABAAAABBBAABABBABABABABB-BBABBABAAABBBAAABAAABBBABBBBAA-BA
8.03245.90AY105457_IDPINDELAY105457
BAABBBBBABBBAABAABBBBBAAABAABAABBBBBAB-AABB-BAABABBABABABABBBBBA-BABAAABBB-BABABABBBABBAABABBA
8.03254.80AY110032_SNPSNPAY110032
BAABBBBBABBBAABBABABBB-AABAABA-BBBBBABAAAABBBAABAA-B-AB-BBBABBBBBBAAABBBBA-B-ABB-ABAAAABBBABBA
8.03268.60AY109740_SNPSNPAY109740
--A--BA-BBBBAABBABBBABAAABAA-A-BBA--AB-A--BA-A--ABBABABABABBBBBAABABAAABBBAAABABABA---BA--ABBA
8.03274.90p-phi100175PCR - SSRphi100175
BAABBBBBABABBBBBABBBBBAAABABBABBBBBBABABAABB-AABA-BABBBA-ABB-BB--BABBA-BBBAAABABABBBAB-AB-ABBA
8.03279.90p-umc1735PCR - SSRumc1735
BAABBBBBABAABBBBABBBBBA-ABABBABBBBBBAB-BAABBBBBBABBABBBA-ABBBABABBBBBAABBAAAABAB-BBB-BAABBABBA
8.03282.70AY109626_SNPSNPAY109626
-AABBBBBABAABBBBABBABBABBBABAABBABBBABBBAAB-BABBA--BBBBBBBBB--BB-BBB----B----B-B-----BBBB--B-B
8.03284.60p-umc1457PCR - SSRumc1457
B-ABBBBBABA-BBBBABBBBBAABBABAABBBBBBABBBAABBBBBBABBABBBAAABBBABABBAB-AABBAAAABABABBBBBAA--ABBA
8.03289.80p-phi121PCR - SSRphi121
BAABBBBBABAABBBBABBB-BAABAAB--B-BBBBABBBAABBBBB-ABBABBBAAABBBBBABBABBAABBAA-ABBBBBBBBB-AB-ABBA
8.03291.30p-php20714DNA Probephp20714
-----------ABBBBABBBBBAABAABAABBBB-BABBBAABBBBBBABBABBBAA-BBBBBABBABAAA-AAAAABBBBBBBBBAA------
8.03294.10p-std606040F04cDNA - ESTmbd101a
BAABBBBBABAABBBBAABBBBAABAABAABBBBBBABBBAAB-BABBABBABBBAAABBBBBABBAB-AABBAAAABBBBBBBBBAABAABBA
8.03294.10AY108545_SNPSNPAY108545
BAABBBBBABAABBBBAABBBBAABAABAABBBBBBABBBAAB-BABBABBABBBAAABBBBBABBAB-AABBAAAABBBBBBB-BAABAABBA
8.03295.30p-umc2154PCR - SSRumc2154
BAABBBBB--AABBBBAABBBBAABAABAABBBBBB--BB-ABABABBBBBABBBAAABBBBBABBABAAABBAAAABBBBBBBBBAA-AABBA
8.04300.10AY107079_SNPSNPAY107079
BAABBBBBBBAABBBBAABBBBA-BAA-AABBBBBBABBBAABBBABBAB-ABABAAABBBBBABBABBAA-BAAAAABBBBBBBAAABAABBA
8.04304.20p-umc1460PCR - SSRumc1460
BAABBBBBBBAABBBBAABBBBAABAABAABBBBBBABBBAABBBABBABAABABAAABABBBABBABAAABBAAAABBBBBBBBBAAAAABBA
8.04310.40AY110056_SNPSNPAY110056
BBBBBBBBBBAABBBBAABBBBAABAABAABBBBBBAABBAABBBABBA-B-BABAAABBBBBABBAB-AABBAAAABBBBBABABAA-AABBA
8.04312.40p-umc1858PCR - SSRumc1858
BAABBBBBBBAABBBBAABBBBAABAABAABBBBBBABBBAABBBABBABBABABAAABBBBBABBA-BAABBAAABBBBBBBBBAA-BAABBA
8.04315.20p-bnlg2046PCR - SSRbnlg2046
BBABBBBBBBAABBBBAABBBBABBAABAABBBBBBA-BBAABBBABBABBABBBAAABBBBBABB-B-AABBAAAAABBBBBBBAAABBABBA
8.04315.70p-ufga1mum2-D02genomic DNAufg58
BBABBBBBBBAABBBBAABBBBABBAABAABBBBBBABBBAAB-BABBABBABBBAAABBBBBABBABAAABBAAAAAB-BBBBB-AABBABBA
8.04320.60AY104017_IDPINDELAY104017
BBBBABBBBBAABBBBAABBBAABBAABBABAAABBABBBABBBBABBABBABBBABABBBABABBABAAABBA-AAABBBBBBBAAABBABBA
8.04323.80p-gta101unassignedgta101d
BBBBABBBBBAABBBBAABBBAABBAABBABBBBBBABBBABB-BABBABBABBBABABBBABABBABAAABBAAAAABBBBBBB-AAABABBA
8.04324.35p-std683028B05cDNAsdg105a
BBBBABBBBBAABBBBAABBBAABBABBBABBBBBBABBBBBBBBABBABBABBBABABBBABABBABBAABBAAAABBBBBBBBAAABBABBA
8.05329.40p-bnl2.369cDNAbnl2.369
-----------A-BBBAABBBAABBABBBABBBB-BABBBABBBBABBABBABBBAB-BBBABABBBBBAABBAAAABB-BBBBBAAAB-----
8.05330.10p-umc1130PCR - SSRumc1130
BBBBABBBBBAABBBBAABBBAABBABBBABBBBBBABBBABBBBABBABBABBBBBABBBABABBBBBAABBAAAABBABBBBBAAABBABBA
8.05330.40p-bnlg1176PCR - SSRbnlg1176
BBBBABBBBBAABBBBAA-BBAABBABBBABBBBBBABBBABBBBAABABBABBBABABBBABABBBBBAA-BAA-ABB-BBBBBAAABBABBA
8.05337.20p-umc1309PCR - SSRhox1
BBBBABABBBBBBBBBBBBBBAABBABBBABABBBB-BBBABBBBABBAABABBBABABBBBBABBBBBAABBBBB-BBABBBBBAAABBBBBA
8.05342.00AY104566_IDPINDELAY104566
BBBBABABBBBBBBBBBBBBBAABBAABBABABBBBABBBABBBBABBAABABBBBBABBAABABBBBBAABBB-BAABABBBBBAABBBBBBA
8.05348.20p-mmpP1H01genomic DNAmmp15
BBBBAAABBBABBBBBBB-BBA-BBAABBABABBB-AB-BAABBBABBAABABBBABABBB--ABBBB-AABBBBBAABBABBBB--A-BBBBA
8.05352.20p-umc1959PCR - SSRumc1959
B-BBAA-BBBBBBBBBBBBBBBABB-ABB-BAABBAABBBAABB-ABBAABABBBABABBB-BABBBB-AABBBBB-AB-BBBABAABBBBBBA
8.05353.30p-umc1562PCR - SSRumc1562
BBBBAAABBBBBBBBBBBBBBAABBAABBABABBBAABABABBBBABBAABABBBABABBB-BABBBB-AABBBBBAAB-BBBBBAABBBBBBA
8.05353.90p-umc1263PCR - SSRumc1263
ABBBAAABBBBBBBBBBBBBBAABBAABBABABBBAABABABBBABBBAABABBBABABBBABABBBBAAABBBB-AABABBBB--A-BBBBBA
8.05356.60p-psb107genomic DNAjpsb107a
ABBBAAA--B-BBBBBBBBBB--BBAABBABABBBAABABA--BBABBAABBBBBABABBBABABBBBABABB-BBAABABBBBBAABBBBBBB
8.05357.90p-umc1846PCR - SSRumc1846
BBBBAAABBBBBBBBBBBBBBAABBAABBABABBBAABABABBBBABBAABABBBABABBB-BABBBBABABBBBBAAB-BBBBBAABBBBBBA
8.05358.36p-std486106G10cDNA - ESTchr117b
BBBBAAABBBBBBBBBBBBBBAABBAABBABABBBAABABABBBBABBAABABBBABABBBABABBBBBAABBBBBAABABBBBBAABBBBBBA
8.05358.40p-csu292cDNAcsu292
BBBBAAABBBABB-BBBBBBBA-BBAABBABABBB-AB-BABBBBABBAABABBBABABBBABABBBBABABBBBBAAB-BBBBBA-ABBBBBA
8.05359.50p-ufg99F-263B-A09genomic DNAufg80
BBBBAAABBBABB-BBBBBBBA-BBAABBABABBB-AB-BABBBBABBAABABBBABABBBABABBBBABABBBB-----BBBBBA-ABBBBBA
8.05361.20p-mmpP5B12genomic DNAmmp195b
BBBBAA-BBBABBBBBBBBBBAABBAAABABBBBBBABBBABB-----AAAABBBABABBBABABBBBABABBBBBAABABBBBBABABBBBBA
8.05363.40p-ufg99F-232-D04genomic DNAufg74
BBBBAAABBBAB-BBBBBBBBAABBAA-BABABBBAAB-BABBBBABBAABBBBBABABBBABABBBBABABBBBBBABABBBBBABB-BBBBA
8.05366.80p-bnlg2181PCR - SSRbnlg2181
BBBBAAABBBABBBBBBBBABAABBAABBABABBBAABABBBBBBABBAABBBBBBBABBBABABBBBABABBBBBBAAABBBBBABBBBBBBA
8.05367.00p-bnlg162PCR - SSRbnlg162
BBBBAAABBBABBBBBBBBABAABBAABBABABBBAABABBBBBBABBAABBBBBBBABBB-BABBBBABABBBBBBAAABBBBBABBBBBBBA
8.05367.00p-bnlg666PCR - SSRbnlg666
BBBBAAABBBABBBBBBBBABAABBAABBABABBBAABABBBB-BABBAABBBBBBBABBBABABBBBABABBBBBBAAABBBBBABBBBBBBA
8.05369.60p-umc89DNA Probeumc89a
-----------ABBBBBBBABAABBAABBABABB-AABABBBBBBABBAABBBBB-B-BBBBBABBBBBB-BBBBBBABABBBBBABBB-----
8.05372.60p-umc12DNA Probeumc12a
-----------ABBBBBBBABAABBAABBABABB-AABABABBBBABBAABBBABAB-BBBABABBBBBBAB-BBBBAAABBBABABBB-----
8.05373.50p-rz390cDNA - ESTrz390a(cyb5)
BBBBAAABBB-BBBB--------BBAABBABABBBAABABABBBBABBAABBBABBBABBBABABBBB-BABABBBBAAABBBABABBBBBBBA
8.05374.50p-bnlg1651PCR - SSRbnlg1651
BBBBAAABBBABBBBBBBBABAABB-ABBABABBBAABABABBBBABB-ABBBABBB-BBBABABBBB-BABBBBBBAAABBBABABBBBBBBA
8.05374.90p-umc1889PCR - SSRumc1889
BBBBAAABBBABBBBBBBBABAABBAABBABABBBAABABABBBBABBAABBBABBBABBBABABBBBABABBBBBBAAAABBABABBBBBBBA
8.05377.70p-umc1340PCR - SSRumc1340
BBBBAAABBBABBBBBBBBABAABBAABBABABBBAABABABBBBABBAABBBA-ABABB-ABA---BABABBBBBBAA-BBBABABBBBBBBA
8.05377.70p-std605011H01cDNA - ESThdt102
BBBBAAABBBABBBBBBBBABAABBAABBABABBBAABABABB-BABBAABBBABBBABBBABABBBB-BABBBBBBAAABBBABABBBBBBBA
8.05379.20p-hda103cDNAhda103
BBBBAAABBB-BBBBBBBB--AABBAA-BABABBB-ABABABBBBABBAABBBABBBABBBABABBBBABABBBBBBAAABBBABABA-BBBBA
8.05381.70p-umc1316PCR - SSRumc1316
BBBBAAABBBABBBBBBB-ABAABBAABBABABBBAABABABABBABBAABBBABBBABBBABABBBBBBABBBBBB-A-BBBABBBBBBBB--
8.05381.71p-std687063H10cDNA - ESTchr112b
BBBBA-ABBAABBBBBBBBABAABBAABBABABBBAABABABA-BABBAABBBAAABABBBABABBBBABABBBBBBAAABBBABBBABBBBBA
8.05382.58p-std614021F06cDNA - ESThon107a
BBBBAAABBAABBBBBBBBABAABBAABBABABBBAABABABA-BABBAABBBAAABABBBABABBBBABBBBBBBBAAABBBABBBABBBBBA
8.05382.70p-ZmISU114cDNAisu114
BBBBAAABBB-BBBBBBBBABAABBAABBABABBBAABABABABBABBAABBBAB-BABBBABABBBB-BABBBBBBAAABBBABBBBBBBBBA
8.05382.90p-umc1777PCR - SSRumc1777
BBBBAAABBAABBBBBBBBABAABBAABBABABBBAABABABABBABBAABBBAAABABBBABABBBBABABBBBBBAAABBBABBBABBBBBA
8.05385.50p-bnl12.30DNA Probebnl12.30a
------------BBBBBABABAABBABBAABABB-AABABABABBABBAABBBAABB-BBBABABBBBBBB-BBB--AAABBBABBB-B-----
8.06412.90p-umc2356PCR - SSRumc2356
BBBBBBAAAAABBABBBBBB-ABB-AABABB-AB-B-B-BABBBBAB-BABABAAAAABBBABABBBBABBBAABBBAABABBBBBAABBBBBA
8.06413.20p-umc1960PCR - SSRumc1960
BBBBBBAAAAABBABBBBBBAA-BAAABABBAABAB-BABA-BBBABBBABABAAAAABBBABABBBBABBBA-BBBAABABBBBBAABBBBBA
8.06413.90p-umc1149PCR - SSRumc1149
BBBBBBAAAAABBABBBBBBAABBAAABABB-ABABABABABBBBABBBABABAAAAABBBABABBBBABBBAABBBAABABBBBBAABBBBBA
8.06414.10p-bnlg1152PCR - SSRbnlg1152
BBBBBBAAAAABBABBBBBBAABBAAABABBAABABABABABBBBABBBABABAAAAABBBABABBBBABBBAABB-AABABBBBBAA-BBBBA
8.06415.70AY109883_SNPSNPAY109883
ABBBBBABAAA-BABBBBBB-ABBBAABABBAABABABABA-B-BABBBABABAAAAABBBABABBBBABBBAABBBAABAB--BBAABBBBBA
8.06416.00p-std618069F07cDNA - ESTsdg118
BBBBBBAAAAABBABBBBBBAABB-AABABBAABABABABABBBBABBBABABAAAAABBBABABBBBABBBA-BBBAABABBBBBAABBBBBA
8.06416.00p-mmpP2H10genomic DNAmmp32
BBBBBB-A-AA-BBABBBBBBABBBAABABBAABAB-BABABBBBAB-BABABAAAAABBBABABBBBABBBAABBBAABABBBBBAABBBBBA
8.06432.40p-umc1728PCR - SSRumc1728
BBBBAAAAAABBBBBBABABAABB-AABBABBABAABBABABABAAABBABBBBAAABBBBABABBBBAAABABBBBAABABABBBAAABBBBA
8.06439.60p-umc1905PCR - SSRumc1905
ABBBAAAABABBB-ABABABAABB--ABB-BBABAABA---BABABB-BABBBBAAABBBBABABABAAAABABBB-AABAAAABB-BABABBA
8.06440.97p-hda114cDNAhdt105
ABBBAAA-AA-BBBBBABABAABB-AABBABBABAABAABABABAAABBABBBBAAABBBBABABABBAAABABBBBAABABABBBAAABABBA
8.06448.86p-std606017H04cDNA - ESTchr116b
ABABAAAAAAABBAABABAAAABBAAABBBBBABAAAABBBBABAAABBABBBBAAABBBBABABABBAAABAABBBAABAAAABBAAABABBA
8.06455.10p-bnlg1031PCR - SSRbnlg1031
ABABAAAAAAABBBAB-BABAABB-AABBBBBABAAAABBBBABAAABBABBBBAABBBBBABABABBAABBBABAAAABAAAABBBAABABA-
8.06455.50p-bnl10.24DNA Probebnl10.24b
A-ABAA-AAA-BBBABABABAABBAAABBBBBAB-AAABBBBAB-AABBABBBBAAB-BBBABAB-BBAABB-ABAAAABAAAABBBAA-ABAA
8.07459.20p-npi268DNA Probenpi268a
ABABAAAAAAABBBABABABABBBAAABBBBBABAAAABBBBABAAABBABB-BAABBBBB--ABABBAABBBAA-------------------
8.07460.80p-bnlg1065PCR - SSRbnlg1065
ABABAAAAAAABBBAB-BABAABBAAABBBBBABAAAABBBBABAAABBABBBBAABBBBBABABABBAABBBABA-AAAAAAABBBAAB-BAA
8.07464.00p-rz538cDNA - ESTrz538a
-BABBBAAAA-BBBABBBABAABBAAABBBBBABABAABBBAABAAABBABBBBAABBBBBAB-BABBAABBBABAAAAAAA-ABBAAABABAA
8.07466.50p-umc1607PCR - SSRumc1607
ABABBBAAAAABBAABBBABAABBAAABBBBBABABAABBBAAAAAABBABBBBAABBBBBABAAAABAAB-BABAAAAAAABA-BAAABA-AA
8.07481.50p-mon00108genomic DNAmon00108::Ac
ABBBBBBAABAB-AABABAAAABBABABBBBAABABBAB--AB--BAABBBBBBAABBBBBABABABBAABABABAAABBAABABBBBABABBA
8.07483.40p-bnlg1823PCR - SSRbnlg1823
ABBBBBBABBABBAABABAAAABBABABBBBAABABBABBBABAABAABBBABBAABBBBBABABABBAABABABAAAABAABABAABABABBA
8.07486.90AY110569_SNPSNPAY110569
AB-B------------------------------BBBAABBABABBAABAAABBBBBABBAABABABBAABABABAAAABAAABAABABAAABB
8.07489.70p-csu572cDNA - ESTpsy2
ABBBBBBABB-ABAABABA-AA-BABA-BB-AABBBBAABBBBAABAABBAABBBABBBBBABABABBAABABABAAAABAABABB-A-BABBA
8.07494.20AY110539_IDPINDELAY110539
AABBBBBABBBABAA---AAAABBABABBB-AABBBBA-BBABAABAAB-AABB-ABBABBABABABBAABABBBAAAAB-AAABABABBABBB
8.07494.70p-umc1268PCR - SSRumc1268
AABBBBBABBBABAABABAAAABBABABBBAAABBBBABBBABAABAABBAABB-ABBABBABABABBAABABBBAA-ABAABABABAABABBB
8.07504.30p-LIM301DNA Probelim301
AABBBBBABBAABABBABAAAABBABABBAAAABBBAABBAABABAAABBAAB-BBBBABBABABABBAABABBBBAAABAABBBABAABAABB
8.07506.80p-bnlg1828PCR - SSRbnlg1828
AABBBBBABBAABA-BABAAAABBABABBAAAABBB-ABBAABABAAABBAA-BBABBABBABABABBAABABBB-AAABAABBBA-AABA-BB
8.08509.80p-npi414DNA Probenpi414a
AABBBBBABBAABABBABAAAABBABABBAAAABBBAABBAAAABAAA-----B-ABBABBABABABBAABABBBBAAABAABABABAABAABB
8.08514.20p-umc2357PCR - SSRumc2357
AABBBBBABBAABABBABAAAABBABBBBA--ABBBBA-BBAAABAAABBA-BBBABBABBBBABABBAABABAABABABAABAAABA-BAABB
8.08515.00p-mmpP5D12genomic DNAmmp64
AABBBBBABBAABABBA-AAAABBABB-BA-BABBBBAABBAAABAAABBAABBAABBABBBBABABBAABABAABABABAABAAABAABAABB
8.08522.40p-php20793DNA Probephp20793
-----------BAABBABAABABBABBBBAABAB-BBABBBAAA-ABABBAABBAAB-ABBBBABABBAAB-BAABABABBBBAAABAA-----
8.08524.60AY109593_SNPSNPAY109593
ABBBBBBABBBABABBABAABABBABBBBAABABBBBABBBAAABABABBAABBA-BBABBBBABABBAABABAABABABBBBAAABAABAABB
8.08526.60p-umc1005PCR - SSRumc1005
ABB----ABB-ABAB-ABAA-ABBABBBBAAAA-B-BAB--AAA-A-ABBAABB-ABBABBBBABA-BAABABAABABABBBBAAABAABAAB-
8.08540.30p-umc1933PCR - SSRumc1933
BBABBBBBBABABABBABAAAABBBBBBBAABABABBBBBB-AABABABB-BBBABBABBBBBABABBAABBBAABAAABBBBAAABAAAABAB
8.08544.70p-mmpP5E07genomic DNAmmp146
BBABBBBBBBAABABBABAA-ABBABB-BA--ABAABB-BBAAABABABBABBBABBABBBBBABABBAABBBAABAAABABBAAABA-AABAB
8.08546.90p-umc1673PCR - SSRumc1673
BBABBBBBBBBABABBABAABABBABBBBAABABABBBABBAAABABABBABBBAB-ABBBBBABA-BAABBBAABABABABBAAABAAAABAB
8.08550.40AY110053_SNPSNPAY110053
BBABBB-BBBBABABBABAABABBABBBBABBABABABBBBBABBABABBBBBBBBBABBBBBA-BBBAAB-BA-BABABABABAABABAABAB
8.08562.50p-G8F-11DNA Probenpi107
-----------BAABBABBABBBAABBBBBABAB-BABABBAAABABABBABBABBB-BBBBBABABBAABBBAABABABABBAAABAB-----
8.08564.30p-G8H-12DNA Probenpi112b
B-BBB-BB-B-AAABBABBABBBAABBBBBABAB-BABABBAAABABABBABBA-BB-BBBBBABA-BAABBBAABAAABABBAAABABBABBB
8.08566.83p-mon00122genomic DNAmon00122::Ac
BBBBBBBBBB-A-ABBBBBAB-BBAB-BBBABABBBABA--AA-B--AB-ABBABBBABBBBBAAABBAABBB--BABABABBAAABABBABBB
8.08569.00AY103806_IDPINDELAY103806
BBBBBBBBBBBABABBABBABBBAABBBBBABABBBAB-BBAAABABABBABBABBBABB-BBAAABBAABBBAABABABABBAAABAABABBB
8.08571.50p-phi015PCR - SSRgst1
BBBBBBBBBBBAAAB-ABBABBBAABBBBBABABBBABABBAAABABABBABBABBBABBBBBAAABBAABBBAABABABABBAAABABBABBB
8.08575.40p-csu146cDNA - ESTcsu146b(cdc48)
BBBBBBBBBBBAAABBABBABBBBABBBBBABABBBABA-BAAABABA-BABB----------BABABABBBAABBABABABBAAABABBABBB
8.09580.10p-agrr21cDNAagrr21
BBBBBBBBBBBAAABBABBABBBBABBBBBABABBBABABBAAABABABBABBABBBABBBBBBBBAABBAAABBBABABABBAAABABBABBB
8.09596.40AY110127_SNPSNPAY110127
BBBB--BBBB-AAAB--BBABBBBAABBBBABAB-BABABBAA-B-B-BAABBABBBABB-BBA-A-BA-BBBAABABABABABAAB-AAABBA
8.09608.10p-umc1663PCR - SSRumc1663
BBBBBBBBBBBAAABBBBBABBBBBABBBBBBABBBAAABBAABBBBBBBABBABBBABAABAAAAAAAABBBAABABAAABBAAAABBBABBB
8.09609.10p-phi233376PCR - SSRphi233376
BBB-BBBBBBBABA-BBBBABBBB-ABBB-BBABBBAAABBABBBBBBBBAB-ABBBABAABAA-AAAA-BBBAAAABAAABBAAA--BBABBB
8.09621.60p-umc1638PCR - SSRumc1638
BBBBBBBBBBBABABBBAAABABBBABBBBBBABBBAAABBAABBBBBBBBBBAAABABBA-AAAAABBBBBBABABBAAABBABAABBBBABA
8.09626.70p-umc1916PCR - SSRumc1916
BBBBBBABBBBABAABBABABABBBABBAABBABBBAAABBAA--BABBABBBAAABABBABAAAAABABBBBABABAAAABBABAABBBBA-A
8.09628.20p-bnlg1131PCR - SSRbnlg1131
BBBBBBABBBBABAABBABABABBBABBAABBABBBAAABBAABBBABBABBBAAABABBABAAAAABABBBBABABAAAABBAAAABBBBAAA
8.09632.00AY109853_IDPINDELAY109853
BBBBBBABBBBABAABBABABABBBABBAAAB-BBBABABBAA-BBABBB-BBAAAB-BBAAAAAAABABABBABBBAAAABBBB-ABA-B---
9.000.00p-umc1957PCR - SSRumc1957
A-AABA-BABBAABBBAAABAAAABBBAABAABBABBBBABBAB-AABBAAABAAAAAAAABAABABAAAAABBBABBBBAABBBABBBAB-BA
9.015.00p-umc109DNA Probeumc109
ABAABAABABBAABBBAAAAAABAABBAABAAAAABABBABABBBAABBAAABAAAAAAAABAABAAAAAAABBBABBBBAABBBABBBAAABA
9.0111.80p-bnlg1724PCR - SSRbnlg1724
BBAABA-BBBBAABBBAAABA-BABBBAABAAAAABABBABBABBAABBAAABABAAAAAAAAABB-AAAAA-BBBBBBBAABBAAAA-AAABA
9.0113.34AY112355_SNPSNPAY112355
AAAABBABABBAABABAAAAAABAABBAABAAABABABBBBABABAABBAAABABAAAAAABAAAAAAABAABBBBBABBAAABBABBAAAAAA
9.0114.00p-G21B-04DNA Probenpi253a
-----------BABBBAABBAABABBB-ABAAAA-B-BBABBABBAABBAAABABAA-AAA-AABBAAAAAABBBBBBBBAABBAAAAA-----
9.0117.70p-umc1370PCR - SSRumc1370
BBAABA-BBBBAABBBAABBAABABBBBABAAAAABBBBABBABBBBB-AA-BABAAAAAAAAABB-AABAABBBBBBB-AABB-AAABAAABA
9.0121.20p-umc1040PCR - SSRumc1040
BBAABAABBBBAABBAAABBAABABBBBABAAAAABBBBABBABBAABBAAABABABAAAAAAABBAAABAABBBBBBBBAABBA-AAAAAABA
9.0121.30p-bnlg2122PCR - SSRbnlg2122
BBAABAABBBBAABBAAABBAABABBBBABAAAAABBBBABBABBAABBAAABABABAAAAAAABBAAABAABBBBBBBBAABBABAAAAAABA
9.0124.30p-umc1867PCR - SSRumc1867
BBAABAABBBBAABBAAABBAAAABBABABAAAAABBBBABBABBABBBAAAAABABAAAAAAABBAABBABBBBBBBBBAABBAAA--AAABA
9.0128.80p-php10005DNA Probephp10005
-----------ABABAAAB-AAAABBABABBAAA-BBBBABBABAABBBABAAABAB-AAA-AABBAABBABBBB-BBBBAABBAAAAA-----
9.0146.20p-LIM343DNA Probelim343
BBAAAAABBBAAAABAAAB-AAA-BBAA-A-AAAABBBBBBBABBBBBBAAAAABABAAAABAAABAABBBAAB-ABBBBBBBBAAAAA-AABA
9.0150.40p-ufg99F-240-C11genomic DNAufg41
BB-AAAABBBABAABBBABAAAABBBA-BABAAAA-BABBBBABBBBBBBAAAABABAAAA-AAABAABBBAABBABBBBBBBBAAAA-BAABA
9.0157.93p-MEST24-G03cDNAgta106b
BBAAAAABABABABBBBABBAAABBBAABABAAABBB-BBBBABBBBBBBAAAAAABBAAABAAABAABBBAABBABBBBBBBBAABAABAABA
9.0157.93p-std952076D10cDNAgta107a
BBAAAAABABABABBBBABBAAABBB-ABABAAABBB-BBBBA-BBBBBBAAAAAABBAAABAAABAABBBAABBABBBBBBBBAABAABAABA
9.0162.30p-bnlg1583PCR - SSRbnlg1583
BBAAAAABABAAABBBBABBAAABBBAABBBAAABBAABBBBABBBBBBAAAAAAABABAABAAABAABBAAABBABBBBAAB-AABA-BAAB-
9.0162.30p-bnlg1810PCR - SSRbnlg1810
BBAAAAABABAAABBBBABBAAABBBAABBBAAABBAABBBBABBBBBBAAAAAAABABAABAAABAABBAAABBABBBBAABBAABAABAABA
9.0164.70p-pC1L1DNA Probec1
BBAAAAABABAAABBBBABBAAABBBAABBBAAABBAABBBBABBBBBBAAAAAAABABAABAAABAABBAAABBABBBBAABBAABAABAABA
9.0165.20p-umc1809PCR - SSRumc1809
BBAAAAABABAAABBBBABBAAABBBAABBBAAABBAABBBBABBBBBBAAAAAAA-ABAABAAABAABBAAABBA-BBBAABBAABAABAABA
9.0174.80p-umc2335PCR - SSRumc2335
BBAAAAAAAAAAABB---B-AAABBBAABBB-BA----B-BBBBBBBBAAAAAAAABAAAABAAAB-ABBAAABBA-BBBAABBAABAABAAAA
9.0180.30p-5C04A07cDNA - ESTsh1
-----------AABBAAABAAAABBBABBBBABA-BAABABBBBBBBBBAABABAAB-AAABAAABBABBAAABBABBBBAABBAABAA-----
9.0182.30p-umc1588PCR - SSRumc1588
ABAAAAAABAAAAB-AA-BAAAA-BB-BBBBABABBAABABBBBBBBBBAABABAABAAAABAAABBABBAAABBABBBBAABBAABAABAABA
9.0184.30p-umc1967PCR - SSRumc1967
ABABAAABBBAAABBABABAAAABBBAABBBAB-ABBA-ABBBBBBBBBAABABAABAAAABAAABBABBAAABBABBBBAABBAABAABAABA
9.0186.76AY107496_SNPSNPAY107496
ABABAAABBBAAABBABABA-AABBBABBBBABAABAABABBBBB-BBBA-BABAABAAAABAAABBABBA-ABBABBBAAABBAABAABAABA
9.0186.80p-umc1596PCR - SSRumc1596
ABABAAABBBAAABBABABAAAABBBABBBBABAABAABABBBBBBBBBAABABAABBA--BA-ABBABBAAABBABBBAAABBAABA-B-A--
9.0290.10p-umc204DNA Probebz1
ABABAAABBBAAA-BABABAAA-BBBABBBBABAAAAAAABBBBBBB-BAABABAABAAAAAAAABBABBAAABBABBBAAABBAABBABAABA
9.0295.80AY104252_IDPINDELAY104252
ABABAABBBBAAABBABABAAAAABBABBB-B--ABAABBBBB-BBBB-BAABABAAA-AABAAAB-ABBAABBBA-BBBAAB-A-BA-AAABA
9.02101.10p-umc1170PCR - SSRumc1170
ABABAABABAAAABBABABAAAAABAAB-BABBAABAABBBBBBB-ABAA-BABAABAAAABAAABBABBAABBBABBABAABBAABAAAAABA
9.02103.52p-std687018G07cDNA - ESTchr113
ABABAABAAAAAABBABABAAAAABAAABBBBBAAAAABBABBBBBABAA-AAAAABAAAABAAABBABBAABBBABBABAABBAABAAAAABA
9.02105.80p-csu471cDNA - ESTcsu471
ABABAABAAAAAABAABABABAAABAAAABBBBAAAAABBBBBBBBABAA-AAAAABAAAAAAAABBABBAABBBA-BABAABBAABAAAAABA
9.02115.01AY103622_SNPSNPAY103622
ABABAABAAAAAABAABABAB-AABBAAABBBAAAAA-BBB-BABBABAAAAAAAABAAAAAAAA-A-ABBABBBABBABABBBAABAAAAAAA
9.02116.60p-ZmISU111cDNAisu111b
ABABAABAAA-AABAABABABBAABBAAABABAAAAAABBBABABBABAAAA-AAABAAAAAAAAAAABBBABBBABBBBABBBAABAAAAAA-
9.02125.70p-umc2336PCR - SSRumc2336
ABABBABAAAAAABAABAB-ABAABBAAAB--AAAAAA-BBABABBABAAAAAAAABBAABABBAAAAABBABBBABBBBABBBAABABABAAB
9.02131.10p-umc1636PCR - SSRumc1636
ABABBB-AAAAAABAABABAABAAB-AAABABAAAAAA-BBABABBAAAAAAAAAABAAAB-AAAAAAABBABBBA-BBBABBBAABAAABAAB
9.02139.00p-mmpP1E10genomic DNAmmp162
ABABBBBAAA-A-BAABAB-ABAAABAAAB-BAAA-AA-BBABABBABAAAAAABABBABBABAAABBABBABBBABBBBABBAAABA-AAABB
9.02142.60p-bnlg244PCR - SSRbnlg244
ABABABBAAAAAABAAAABAAB-AABAAA--BAAAA-ABBBABABBABAA-AAABABBABBABA--BBABBABBBABBBBABBAAABABAAABB
9.02147.50p-bnlg1401PCR - SSRbnlg1401
ABABBBBAAAAAABAAAABAAB-AAAAAABABAAAAAABBBAAABBABAAAABABABBABBABAA-BBABBABBBAABBBABBAAABAAAAABB
9.02153.00p-mmpP6D07genomic DNAmmp77
-BABBABAAABAABAAA-BAABABBAAAAB-BAAABAABBBABAABABAAAABABAABABBABAABBBABAABBBAABBBABBAAABABAAABA
9.02162.50p-mmpP2H02genomic DNAmmp30
ABABBBBAAABABBAAAABAABAAAAAABBBBAAAB--BABABABBAAAAAAAABABBABBABA--BBAAAABBBA-BBAA-BABBBA-AAABB
9.02170.40p-umc1698PCR - SSRumc1698
A--BBBBAAA-A--AAAABAABBABABABBABBBABBBBABBBABBABAABAAABABBABBABABBBBAAAABBBAABBBBBBABABABAAABB
9.02180.30AY105451_SNPSNPAY105451
--ABBBBB-B-ABBBBABBA-BB--BBBBBABABABBABA-ABABA-BBBAAAAB-BBABBBB-ABBBA-B-BBBB-BBB-BB--BBBB--BBB
9.02185.20AY109531_SNPSNPAY109531
-AABBBBBA-AA-BAAAABAABBAABAABBABA-ABAABAAABABAA-AAA--ABAAAABBBBAA---AAA-B-BAA--AA--A--B-------
9.02190.10p-LIM286DNA Probelim286
AAABBBBBABAABBAAAABAAB-AABAABBABABABAABAAABABAABBAAAAABABBABBBBAA--BAA-ABBBA-BBBABBABAABAAABBB
9.03191.70p-phi022PCR - SSRwx1
AAABBBBBABAABBA-AABAABAAABAABBABABABAABAAABABAABBAAAAABABBABBBBAABBBAA-AB-BAABBBABBABABABAABBB
9.03193.01p-mon00236genomic DNAmon00236::Ac
AAABBBBBABAA-BAAAABAABAAABBABBABABABAAB--AB--AABBAAAAABABBABBBBAAABBAAAAB--AABBBABBABBBABAABBB
9.03193.20p-umc1634PCR - SSRumc1634
AAABBBBBABAABBAAAABAABAAABAABBABABABAABAAA-ABAA-BAAAAABABBABBBBAAA-BAAAABBBAABBBABBA-BBA-AABBB
9.03195.70p-umc1258PCR - SSRumc1258
AAAABBBBABAABBAAAABAAAAAA-BABBABABABAAAAAABABAABBAAAAABABBABBBBAAA-BAAAABBBAABBBABBAB--ABAABBB
9.03196.40AY109570_IDPINDELAY109570
-AAABBBBABAABBAA-AB-ABAAABBABBA-AB----AAAAB-BAA-BAAA-AB--AABBBBAA--BAA-ABBBAABBBABBABBBAAAABBB
9.03198.28p-std946017C08cDNA - ESThon104a
AAAABBBBABAABBAAAABAABAAABBABBABABABAAAAAAB-BAABBAAAAABABAABBBBAABBBAAAABBBAABBBABBABBBABAABBB
9.03199.70p-umc1586PCR - SSRumc1586
AAAABBBBABAABBAABABAAAA-BBBABBABABABAAAAAABABAABBAAAAABABABBBBBAABBBAA-BBBBAABBBABBABABABBABBB
9.03200.40AY109816_IDPINDELAY109816
AAAAABBBABAABBAABABAAAAABB-ABBA-ABAAAAAAAAB-BAA-BAAAAABABABBBBBAA--BAAABBBBAABBBABBABABAABABBB
9.03202.30p-LIM101DNA Probelim101
AAAABBBBABBABBAABAB-AA--BB-ABBABABA--AAAAABABAABBAAAAABABABBBABAA--BAA-BBBBAABBBABBABBBABBABBB
9.03204.40p-ufga1mum2-G09genomic DNAufg71
AAAAABBBAB-ABBAABA-AAA--BB-ABBABABAAAAAAAABABAABBAAAAABABABBBABAABBBAAABBBBAABBB-BBABB-ABBABBB
9.03207.66p-gpm6cDNAgpm6
AAAABBBBABAABBAABABAAAABB---BB--ABA-AAA--ABAB-A-BAAAAABABABB-BBAAABBAA-BBBBAA-BBABBABABABBABBB
9.03208.50p-mmpP1C10genomic DNAmmp170b
ABAAABBBABBABBAABABAAAAABBBAABAAABAAAAAAAABABAABBAAAAABABABBBABAAAABAAABBBBAABBBABBABABAABABBB
9.03216.20p-psr160genomic DNApsr160d
ABAAABBBAB-ABBAAAABABAABBBAAAAABABAAAAAABABBBAABBAAAAABABABBBBBAAABBAABBBBBAABBBABBABAB-BBAABB
9.03219.40p-umc2338PCR - SSRumc2338
ABA-ABBBAB-ABBAAA-B---ABBBBAABA-A--AAA-AAABBBAABBAAAAABABABBBBBBABBBAA-BBBBAABBBABBABABAABAABB
9.03220.10p-umc2337PCR - SSRumc2337
ABAAABBBABAABBAAA-B---ABBBBAABA-AB-AAAAAAABBBAA-BAAAAABABABBBBBBA-BBAA-BBBBAABBBABBABABA-BAABB
9.03220.70p-psr160genomic DNApsr160c
ABAAABBBAB-ABBAAAABABBABBBBAABABABAAAAAAAABBBAABBAAAAABABABBBBBBABBBAABBBBBAABBBABBABABABBAABB
9.03221.97p-chr120cDNAchr120
ABAAABBBABAABBAAAABABAABBBBAABABABAAAAAAAABBBAABBAAAAABA-ABBBBBBABBBAAABBBBAABBBABBABABABBAABB
9.03223.90p-rz273cDNA - ESTrz273c(ant)
ABAAABBBAB-ABBAAAABAB------AABABABAAAABAAA-BBAABBAAAAABABAB--AABA-BB-AABBBBAABBBABBABABABBAABB
9.03226.30p-umc81DNA Probeumc81
A-AAABBBAB-ABBAAAABAB-ABBB-AAAABAB-AAABAAABBBAABBAAAAABAB-BBBBBBA-BBAA-BBBBAABBBABBABABABBAABB
9.03226.30p-rz953cDNA - ESTrz953
ABAAABBBAB-ABBAAAABAB----B-AA-ABABAAAABAAABBBAABBAAAAABABABBBBB-A-BBAA-BBBBAABBBABBABABABBAABB
9.03227.40p-bcd1421cDNAbcd1421
B-AA-BBBAB-ABBA-AA-AB--BBBAAAA-BABAAAABAAABBBAABBAAAAABABABBBBBAAABBA-A-BBBAAB-BABBABABABBAABB
9.03228.30p-php20052DNA Probephp20052
-----------ABBABAABAB-ABBB-AAAABAB-AAABAAABBBAABBAAAAABAB-BBBBBAA-B-AAABBBBAABBBABBABABAB-----
9.03229.10p-bnl5.10DNA Probebnl5.10
-----------ABBABAABAB-ABBB-AAAABAB-AAABAAABBBAABBAAAAABAB-BBBBBAA-BBAA--BBBAABBBABBABABAB-----
9.03230.00p-bnl5.46DNA Probebnl5.46b
A-AA--BBAB-ABBABAABABAABBB-AAAA-A--AAABAAABBBAABBAAAAA-AB-BBBB--AAABAA-BBBBAABBBABBABA-AB-----
9.03230.10p-umc1599PCR - SSRumc1599
ABAAABBBABAABBABAABABBABBBAAAAABABAAAABAAABBBAABBAAAAABABABBBBBAAAABAAABBBBAABBBBBBABABABBAAB-
9.03230.60p-csu623cDNA - ESTcsu623
ABAAAB-BABAABBABAABAB-ABBB-AAAABABAAAABAAABBBAABBAAAAABABABBBBBAA--BAA-BBBBAABBBABBABABABBAABB
9.03232.80p-umc1191PCR - SSRumc1191
ABAAABBBABAABBABAABABBABBBBAAABABBAAAABAAABBBAABBAAAAABABABBBBBAABBBAB-BBBBAABBBABBABABABBAABB
9.03235.50p-mmpP1B03DNA Probemmp2
ABAAABBBABBABBABAAB----BBB-AAA-BAB-AAAAABABBBAABBAAAAABABABBBAB-A-BBAB-BBBBAABBBABBAB--ABBAABB
9.03238.00p-asg63DNA Probeasg63a
ABAAABBBABBA-BABAABAABABBBBAAAABABAAAABABABBBAABBAAAAABABBBBBBBAAABBABABBBBAABBBABBABABA-BAABB
9.03238.39p-gtd101cDNAgtd101
ABAAABBBABAA--ABAAAABB-BBBBAAABBABAAAABAAABBBAABBAAAAABABBBBBBBAAABBABABBBBA-BBBABBABABABBA--B
9.03238.39BE518809_SNPSNPBE518809
ABAAABBBABAABBABAAAABBABBBBAAABBABAAAABAAABBBAABBAAAAABABBBBBBBAAABBAB---BBAABBBABBABA-ABBAABB
9.03238.40p-umc2340PCR - SSRumc2340
ABAAABBBABAABBABAAAABBABBBBAAABBABAAA-BAAABBBAABBA-AAABABBBBBBB--ABBABBBBBBA-BBB-BB-BABABBAABB
9.03238.62AY107743_SNPSNPAY107743
ABAAABBBA-AABBABAAAABBABBBBAAABBABAAAABAAABBBAABBAAAAABABBBBBBBAAABBABABBBBAABBBABBABABABBAABB
9.03238.90p-umc2339PCR - SSRumc2339
ABAAABBBABAABBABAAA--BABBBBAAA-BAB-AAA-A-ABBBAABBAAA-ABABBBBBBBA-ABBABABBBBAABBBABBABABABBAABB
9.03240.50p-umc1271PCR - SSRumc1271
ABAAABBBA-AABB-BAAAABBA-BB-AAABBABAAAABAAABBBAABBAAAAABABBBBBBBAAAABABABBBBAABBBABBA-ABA-BAABB
9.03244.10p-umc1691PCR - SSRumc1691
ABAAABBBABBBBBABAAAABBABBBBAAABBABAAAABAAABBB-ABBAAAAABABBBBBBBAAABBABABBBBAABBBABBABABABBAABB
9.03247.60p-umc1688PCR - SSRumc1688
ABAAABBBABAABBABAAAA--A-BB-AAABBABAAAABAAABBBAABBA---ABAABBBBBBAAABBABABBBBAABBBABBABABAB-AABB
9.03249.20p-umc20DNA Probeumc20
ABAAABBBABAABBABAAAAB-ABBB-AAABBABAAAABAAABBBAABBAAAAABAABBBBBAAAA-BAB-BBBBAABBBABBAB-BABBAABB
9.03249.60p-umc1921PCR - SSRumc1921
ABAABBBBABAABBABAAAABAABBBBAAABBABAAAABAAABBBAABBAAAAABAABBBBBAAAABBABABBBBAABBBABBABABABBAABB
9.03251.80p-umc1700PCR - SSRumc1700
ABAABBBAAAAABBABAAAABAABBB-AAABBABAAAABAAABBBAABAAAAAABAABBBBAAAAAABABABBBBAABBBABBABABAABAABB
9.03252.30p-umc2087PCR - SSRumc2087
A-AABBBA-AAABB-BAAA--AABB--AAABBAB-AA--A-AB-BAAB-A-AAABA-BBBBAAAAAABAB-BBBBA--BBABBABABA-BAABB
9.03253.70AW257883_IDPINDELAW257883
ABA-BBBAAA-ABBABAAA--AABBB-BAABBAB-----A-AB-BAA-AAAAAABABBBBBAAAAAABAB-BBBBA-BBB-BBABABABBAABA
9.03254.00p-umc1743PCR - SSRumc1743
ABAABBBAAAAABBABAAAABAABBBBBAABBABABAABAAABBBAABAAAAAABABBBBBAAAAAABAB-BBBBA-BBBABBABABA-BAABB
9.03254.30p-umc114DNA Probeumc114
A-AABBBAAA-ABBABAAAABAABBB-BAABBAB-BAABA-ABBBAABAAAAAABAB-BBBAAAAAABAB-BBBBAABBBABBABABAABAABB
9.03254.60AY103770_IDPINDELAY103770
ABAABBBAAAAABBABAAAABAABBBABAABBABABABBAAABBBAAB-A-AAABABBBBBAAAAAABAB-BBBBA-BBB-BB-BABABBABBB
9.03256.10p-bnl5.04DNA Probebnl5.04
-----------ABBABAAAABAABBBABAABBAB-BAABAAABBBAABAAAAAABAB-BBBAAAAAABA--BBBBAABBBABBABABAA-----
9.03258.20p-rz682cDNA - ESTrz682
ABAABBBAAA-BBBABAAAAB-A-BBABAABBABABAABAAABBBAABABAAAABABBBBBAAAAAABAB-BBBBAABBBABBABABAABAABA
9.04257.60p-umc1267PCR - SSRumc1267
ABAABBBAAAAABBABAAAABAABBBABAA-BABABAABAAABBBAABAAAAAABABBBBBAAA-A------B--AA--BABBABABAABAABA
9.04259.80p-LIM99DNA Probelim99b
ABAABBBAAAA-BBA-AAAAB-ABBBABAABBABABAABAAABBBAABA-AAAABABBBBBAAAAAABABABBBBAABBBABBABABAABAABA
9.04264.90p-bnl7.13DNA Probebnl7.13a
BB-ABBBAAAABBBABAAAABBA-BBABAABBABABAABAAABBBAABABAAAABABBBBBAAAAAABBBABBBAAABBBABBABABAABAABA
9.04266.00p-umc1571PCR - SSRsbp4
BBAABBAAAAABBBABAAAABBAABBABAABBABABAABAAABBBAABA-AAAABABBBBBAAAAAABABABBBAAABBBABBA-ABAABAABA
9.04266.00p-umc1570PCR - SSRsbp4
BBAABBBAAAABBBABAAAABBABBBABAABBABABAABAAABBBAABABAAAABABBBBBAAAAAABAB-BBBAA-BBBABBABABAABAABA
9.04266.40p-bnlg1714PCR - SSRbnlg1714
BBAABBBAAAABBBABAAAABBABBBABAABBABABAABAAABBBAABABAAAABABBBBBAAAAAABAB-BBBAAABBBABBABABAABAABA
9.04268.40p-LIM166genomic DNAlim166
BBAABBBAAAABBBABAAAABBB-BBABAABBABABAABAAABBBAABABAAAABABBBBBAB-AAABAB-BBBAAABBBAB--B-BAABAABA
9.04273.20p-bnlg1209PCR - SSRbnlg1209
B-AABBAAAAABBBA-AAAAB-BABBABAABBABABAABAAAABBAABABAAAABAAABBBABAAAABABABABAAABBBABBAAA-AABAA-A
9.04278.90p-psr547genomic DNApsr547
BBAABBB--A-BBBABAAAABBBBBBA-AABBABABAABAAAABBAABABAA-ABABAB--ABAAAABABABBBAAABBBABBAB-BAA-AABA
9.04283.10p-psr129genomic DNApsr129a
BBAABBBAAA-BBBABABA-----BBAAAABBABABAABAA--BBAABABAAAABA-ABBBAB-AAABAB-BBBAAABBBABBABABAABAABA
9.04285.80p-umc1107PCR - SSRumc1107
BBAABBAAAAABBBABABAABBB-BBAAAABBABABA-BAAAA--AABABAAAABAA-BBBABAAAABAB-BBBAAABBBABBABABAABAABA
9.04287.00p-bnlg1159PCR - SSRbnlg1159b
BBA-BBAAAAAB-B-BABAABBBBBBAAAABBAB-BABB-AAABBAABABAAAABA-ABBBABAAAABABABBBAAABBBABBABA-AABAAB-
9.04290.10p-gta101unassignedgta101c
BBAABBAAAAABBBABABAAABBABBAAAABBABABABBAAAA-BAABBBAAAABABABBBABAAAABABABBBAAABBBABBAB-BABBAABA
9.04298.00p-bnlg1012PCR - SSRbnlg1012
BBAABBBBABABBAABABAABBBABBAAAABBABBBABBAAAABBAABBBAA--BAAABBBBBAA-BBABABBBAA-BB-ABBAB-B---A-AA
9.04300.00p-ufg99F-220-D01genomic DNAufg66
BBAABBBBABABBAABA-AA-BAABBAAAABBABBBAB-A-AABBAABBBAAAABAAABBBBBAAABBABABBBA-------------------
9.04300.00p-ufg99F-220-D01genomic DNAufg73
BBAABBBBABABBAABA-AA-BAABBAAAABBABBBAB-A-AABBAABBBAAAABAAABBBBBAAABBABABBBA-------------------
9.04300.20p-ufg99F-220-G08genomic DNAufg70
BBAABBBBAB-BBAABA-AA-BAABBAAAABBABBBAB-A-AABBAABBBAAAABAAABBBBBAAABBABABBBAAABBBABBABABA-BA-BA
9.04300.60p-ufg99F-220-C09Ugenomic DNAufg35a
BBAABBBBABABBAABABAA-BAABBAAAABBABBBABBAAAA-BAABBBAAAABAAABBBBBAAABBABABBBAAABBBABBAB-BA-BABB-
9.04302.30p-G25H-07DNA Probenpi580a
-----------ABAABABAABBAABBAAAABBAB-BABBAAAABBAABBBAAAABAA-BBBBBAAABBAB-BBBAAABBBABBABABAA-----
9.04304.90p-ZmISU41cDNAisu41a
BBAABBBBAB-BBAABABAABBAABBAAAABBABBBABBAABABBAABBBAAAABAAABBBB-A--BB-B-BBBAAABBBABBABABAABA-BA
9.04306.20p-ufg99F-232-H06genomic DNAufg68
BBAABBBBAB-BBAABABAA-BAABBAAAABBABBBAB-A-BABBAA-BBAAAABAAABBBABAABBBABABBBAAABBBABBABABB-BA-BA
9.04306.46AY110782_SNPSNPAY110782
BBA-BABBABABBBABABAABBAABBAAAABBABBBABBAA-A-BAABBB-AAABA-ABBBBBAABBBAB-BBBAAABBBABB-BABAA-AABA
9.04308.00p-umc1492PCR - SSRumc1492
BBAABBBBABABB-ABABAAB-AABBAAAABB-BBBABBAABABBAABBBAAAABAAABBBBBAABBBAB-BBBAA-BBBABBABABAABABBA
9.04309.90p-umc1120PCR - SSRumc1120
BBAABABBABABBBABABABBBAABBAAAABBABBBABBAABABBAABBBAAAABAAABBBBB-ABBBABABBBAAABABABBABABAABAABA
9.04311.50p-phi032PCR - SSRsus1
BBAABABBABABBBABABABBBAABBAAAABBABBBABBAABABBAABBB-AAABAAABBBBBAABBBAB-BBBAA-AAB-BBABABAABA-BA
9.04311.90AY109764_SNPSNPAY109764
BBAABABBABABBBABABABBBAABBAA-ABBABBBABBAA-A-BAA-BBA-AABAAABBBBBAABBBABABBBAAAAABABBABABA-BA-BA
9.04312.50p-mmpP5G11genomic DNAmmp96
BBAABABBAB-BBBABA-A-BBAABBAAAABBABBB-B-A-BABBAABBBAAAABAAABBBBBAABBBABABBBAAAAABABBABABA-BA-BA
9.04314.30p-mmpP3D04genomic DNAmmp37
BBAABABBABABBBABABA-BBAABBAAAABBABBB-B-A-BABBAABBBAAAABBAABBBBBAABBBABABBBAA-AABABBABABABBABBA
9.04315.70p-umc2121PCR - SSRumc2121
BBAABABBABABBBABABA-BBAABBAAA-BBABBBAB-A-BA-BAA-BBAABABBAABBBBBAABBBABABBBAAAAABABBABABABBA--A
9.04317.00p-umc38DNA Probeumc38c
BBBABABBAB-BBBABABABBBAABBAAAABBABBBABBAABABBAABB-AAAABBAABBBB-AABBBABABBBAA-AABABBABABABBA-BA
9.04320.20p-bnl8.17DNA Probebnl8.17
B-BAB-BBBB-BBBABBBABBBAABBABAABBA--BABBAABABBAABBBABAA-BA-BBBBBAABBBAB-BBBAABBABABBABABABBB-BA
9.05320.60p-umc95DNA Probeumc95
BBBABABBBBABBBABBBABBBAABBABAABBABBBABBAABABBAABBBABAABBAABBBBBAABBBABABBBAABAABABBABABABBB-BA
9.05321.90p-umc140DNA Probeumc140b
B-BABA-A-----B-BBBBBBB--BB-----------BBAAB-BBAABABAB-ABBA--BBBBAABBBABBBBBAABAABABBABABABBB-B-
9.05322.60p-umc1078PCR - SSRumc1078
BBBABABABBABBBABBBBBBBAABBABAABBABBBABBAABABBAAAABABAABBAABBBBBAAB-BABBBBBAABAAB-BB-BABA-B-ABA
9.05324.20p-LIM458DNA Probelim458
BBBABABABBABBBABBB---BAABBABAABBABBBABBA-A-BBAAB-B-BAABBAABBBBB-ABBBABBBBBAABAABABBB--BABBBBBB
9.05326.00p-ufga1mum2-B03genomic DNAufg13a
BBBABABBBBBBBBABBBB-BB-ABBABAA-BABBBAB-ABAABBAABABABAABBAABBBBBAABBBABABBBAABAABABBABA-BBBB-BA
9.05328.78p-MEST1-C9cDNA - ESTchr125a
BBBABABBBBABBBABBBBBBBAABBABAABBABBBABBAABABBAAABBABAABBBABBBBBAABBBABBBBBAABAABABBBBABABBBABA
9.05329.30p-ufga1mum2-G08genomic DNAufg64
BBBABABBBB-BBBABBB-BBB-ABBABAABB-BBB-BBABAABBAABBB-B-ABBAABBBBBAABBBAABBBBAABAB-BBB-BABB-BBABA
9.05331.20p-ufga1mum2-G08genomic DNAufg63
BBBABABBBB-BBBABBB-BBB-ABBABAABB-BBB-BBABAABBAABBBABAABBAABBBBBAABBBAABBBBAABAB-BBB-BA-B-AABAB
9.05335.80p-ufgWab-G01genomic DNAufg48
BBBABABABBABBBABB-BBBBAABBABAABBABBBBB-BABAB--AABBABAABBAABBBBBAABBBABBBBBAABAABA-BBBABAABB-BA
9.05336.10p-mmpP6H04genomic DNAmmp153
BBBABABBBBBBBBABBBBBBBAABBABAABBABBBBBBABBABBAAABBABAABBBABBB-BAABBBABBBBBAABAABABBBBABABBBABA
9.05338.10p-php20554DNA Probephp20554
-----------ABBABBBBBBBAABBABAABBAB-BABBAABABBAAABBABAABBB-BBBBBAABBBABBBBB-A-AABABBBBABAB-----
9.05342.00p-umc1231PCR - SSRumc1231
BBBABABBBBABBB-BBBBBBBAABBABBABBABBBABBAABABBAAABBABAABBBABBBBBAABBBABBBBBAABAABA-BBBABAAAAABA
9.05343.70p-mmpP3E11genomic DNAmmp41
BBBABABBBBABBBABBBBBBBAABBABBA-BABBBBBBA-BABBAA-BBABAABBBABBB-BAABBBABBBBBAABAABABBBBABABBBABA
9.05344.80p-umc1657PCR - SSRumc1657
BBBABABBBBABBBABBBBBBBAABBBBBABBABBBABBAABABBAAABBABAABBBABBBBBAABBBABBBBBAA-BABABBBBBBABBBABA
9.05348.80p-mmpP5D10genomic DNAmmp151d
BBBABABBAABBABBBBABBBBAABBABBABBABBBBAAABBABBAAABBABAABBBABBBBBAABBBABBBBBAABAABABBBBABABBBABA
9.05354.40p-mmpP3D10genomic DNAmmp179
BBBABABBBBBBBBABBBBBBBAABBBBAA-BABBBAB-A-BABBAAABBABAABBBABBBBBAABBBABBBBBAABBABABBBBBBB-BBABA
9.05361.40p-ufg99F-245-B12genomic DNAufg67
BBBABBBBBBABBBABBBB-BBABBBABBA-BABBBAB-A-BABBAAABBABBBBBBABABBAAABBAABBBBBABBAABABBBBABA-BBABA
9.05362.20p-ufgWab-F11genomic DNAufg47
BBBABBBBBBABBBABBBB-BBABBBABBA-BABBB-BBA-BABBAAABBABBBBBBABBBBAAABBAABBBBBABBAABABBBBABB-BBABA
9.05369.30AY109792_SNPSNPAY109792
ABBABBBBBB-BBB-BBBBBBBABBBBBBBABABBBABBAABABBAAA-BABBBB--ABBBBAABBAA-BBBBB-BABABABBABBBABBBABA
9.05373.20AY110217_SNPSNPAY110217
BBBABB-BAABBBBBBABBBBBBBB-BBBAABABBB-ABAAB-BBAAABBABBBBB-BBBBBAB-BBAABBABB-BBBBBBBBBBBAA-BBABA
9.05378.90p-umc2095PCR - SSRumc2095
BBBABBBBBBABBBABBABABBABBB-BAAABAB-AABAAABA-BAAABB--BBBBAABBBBAAAABAABBBABABBBABABBAB-BABBBABA
9.05381.10p-umc2341PCR - SSRumc2341
BBBABBBBBBABBBABBAB-BBABBBBBAAABABB--B-A-BABBAAABBAABBBBAABBBBAAAABAAABBABAB-BABABBABBBB-ABABA
9.05382.70p-csu634cDNA - ESTcsu634
BBBABBBBBBABBBABBABBBBABBB-BAAABABB--BBA-BABBAA--BAABBBBAABBBBAAAABAAABBABABBBABABBAB-BB-BBABA
9.05383.80p-rz574cDNA - ESTrz574b(cwp)
BBBABBBBBB-BBBA-BABBB--BBBBBAA-BABBBABBAABABBAAABBAABBBBAA-BBBAAAABAAABBABABBBABABBABBBBBBBABA
9.05384.80p-umc2344PCR - SSRumc2344
BBBAB-BBBBABBBABBAB-BBABBB-BAAA-A-B----A-BABBAAABBBABB---ABBBBAAABBAAABBA-AB-BA-ABBAB-BB-B-ABA
9.05384.90p-umc2342PCR - SSRumc2342
BBBABB--BB-BBB-BB-BBBBABBBABAA-BABBBBBBABBABBAAABBAABBBBBABBBBAAAABAAABBABABBBAB-BBAB-BB-BBABA
9.05385.30p-umc2343PCR - SSRumc2343
BBBABBBBBBABBBABBAB-BBABBB-BAAA-ABB--B-A-BABBAAABBBABBBBBABBBBAAABBAAABBABABBBABABAAB-BB-BB-B-
9.05386.80p-G22E-08DNA Probenpi427a
-----------ABBABBABBBBABBB-BAAABAB-BABBAABABBAAABBBABBBBB-BBBBAAABBAAABBABAABBABABAAB-BBB-----
9.05392.50p-ufg3286-E12Lgenomic DNAufg24
BBBABBBBBBABBBABBA-ABB-BBB-BAAABABB--B-ABAABBAAABBBABBBBBABBBBAAABBAAABBABABBBBBBBBBBABBBBBABA
9.05404.30p-umc2134PCR - SSRumc2134
BBBABBBBABABBBABBABBBBABBBBBAA-BABBAAB-AABA-BAAABBBABBBBBABBBBAAABBAAABBABABBAABABAABABBBBBAAA
9.05409.90p-G23B-03DNA Probenpi443
-----------A-BABBABBBBAABB--AAABA--AABAAAABBBBAABABABBBBB-BBBBA-----A-BBABA-BAABABAAB-A-B-----
9.05421.60p-mmpP4E07genomic DNAmmp142
ABBABABBBB-BBBABBABA-BAABBA-AA-BABB-ABAA-AAABBAAAABABBABBABBBBAAAB-BAABBABABBAABABAABBABBBBAAA
9.06421.60p-gpm1cDNAgpm1
ABBABAB-BBABBBABBABABBAAB--AAA-BABB-ABA--AAAB-A-AABABBABBABBBBAAABBBAABBABABB-ABABAABBABBBBAAA
9.06429.70AY109550_IDPINDELAY109550
ABBBBAABBBABBBABAAABBBAABAABAAAAABBAABAAAAB-BBAAAABABBABB-BBBBBABBBBAABBABAB-AABABABBBAB-ABAAA
9.06431.70p-G22H-12DNA Probenpi439b
A-BBB-AABB-BBBABAAABBBAABAA-AAABAB-BABAABABABBABAABABB-BB-BBBBBABBBBAABBABABBBABABABBBABBABAAA
9.06433.50p-mmpP6E10genomic DNAmmp132
-BBBBAAABBABBBABAAABBAAABAA-AAA-ABB---AABABAABAAAABABBABBBBBBBBABBBBAABBABAB-AABABABBBAB-ABAAA
9.06441.20p-asg44DNA Probeasg44
ABBBBA-ABB-BBBABAA-BBA-ABA--AAABABBBB-AABBBAABA---B-BBABBBBBBBB-----BBBBABAABABABBBABAABBABAAB
9.06446.17AY107292_SNPSNPAY107292
ABBBBAAABAABBBABAAABBABBBAABAAABBBBBABBABA-AA-BAAABABBABBBBBBBBABBBABABBABAAA-ABABABBBABBBBAAB
9.06458.50p-mmpP6D04genomic DNAmmp131
BABBBABABABBBBABBAABBABBBAABBAABAB---B-ABABABBBAAABABBAAAABABABBBBBABABBABAAA-BBABABBBABBBBAAB
9.06461.60p-umc2346PCR - SSRumc2346
AABBBABABAABBBABBAABBBBBBAABBAA-ABAAA-AABABABBBAABAABBAAAABBBBBBBA-ABABBABAAAABBABABBBAB-BBAAB
9.06463.90p-csu93cDNA - ESTcsu93a
AABBBA-ABABBBBABBAABBB-BBAA-BAA-AB-A-B-ABBBABBBAABAABBAAAABBBABBBABABABBABAAAABBABABBBAB-BBBBA
9.06475.87AY104188_SNPSNPAY104188
AABBBABAB-ABBBAABBAB-ABBBAABBAABABABABBABBB-BBBAABBABBAAAABBBBBBBABABABBABAAABBBBBABBBABBBB-AB
9.06477.20p-ufg99F-232-G02genomic DNAufg75c
AABBBBBABABBBBAABBABBABBBAAABAABABBAABBABBBAABBBBBAABBAAAABBBABBBABABABBABAAAABBBBBBBBABBBBBAB
9.06486.50p-mmpP6G08genomic DNAmmp168
AABBBBAABABBBBAABBABBABBBAABBAABABABBBBABBBABBBAABAABBAAAABBBABBBABABABBABAAAABBBBABBBABBBBAAB
9.06489.90p-umc1366PCR - SSRumc1366
AA-BBABABAABBB-A-BABBABBBAAB---BABABABBABBBABBBAABAAB-AAAABBBBBBBABABABBABAAA-BBBBABBBABBBBAAB
9.06492.30p-umc1733PCR - SSRhb1
AABBBAAABAABB-AABBABBABABAAB-AABABABAABA-BBABABAABAABBAAAABBBBBABAAABABBABAAAABBABABBBAB-A-AAB
9.06492.30p-umc2345PCR - SSRumc2345
AABBBABABAABBBAAB-ABBABBBAABBAAAABAAA-AABBBABBBAABAABBAAAABBBB-B-A-ABABBA-AAAABBBBABBBABABBAAB
9.06495.02p-std486073B08cDNA - ESTnfd104d
AABBBABABAABBBAABBABBABBBAABBAABABABABBABBBABBBAABAABBAAAABBBBBBBABABABBABBAABBBBBABBBABBBBAAB
9.06500.10p-bnl5.09DNA Probebnl5.09a
-----------ABAAABBABBABBBAABBAAAAB-BAABABBBAABB-ABAABBABA-BBBBBBBABABABBABBAA-ABBBABBAABB-----
9.06504.60p-mmpP2F07genomic DNAmmp110
AABABBBAAA-BBAAABBA--ABBB-A-BAAAABA--B-ABBBAABBAAAAABBABAABBBBBBBABABABBABBAA-ABBBABBAAB-BBAAB
9.06517.50AY110141_SNPSNPAY110141
--B-BBBB-A-BB---BBBABABBBBABBAAAAABBBB-ABBB-BBBBA-BABBBBBBBBBBBBBABABABBABBABBBBBBBABAAABBBBAB
9.06526.00AY109819_SNPSNPAY109819
AABABBBAAAABBBAABBAABABBBBABBAAAABABAB-ABBBABBBBAABABBBBABBBABBBBABABABBABBAAAABBBBAAAABBBBAAB
9.06528.90p-bnl14.28DNA Probebnl14.28a
A-BAB-BAAA-BBAAABBAABABBB-ABBAAA-B-BABBA-BBABBBBAABABB-BA-BBB-BBBABABABBABBAAAABBBABBAABB-BAAB
9.06530.80p-ZmISU49cDNAisu49
AABAB-BAAA-BBAAABBAABABBA-ABBAAA-AA--BBABB-BBBBBAABABBABAABBB-B-B-BABABBABBAA-ABBBBBBAABBBBAAB
9.06534.20p-umc1789PCR - SSRumc1789
AABABBBAAAABBABABBAABABBBAABBAAABABBAABABBBBBBBBAABABBABBABBBABABABABABBABAAAAABBBBBBAAB-BBAA-
9.06534.60p-mon00004genomic DNAmon00004::Ac
AABABBB-AAAB-ABABBAABABBBAABBAAABABBBBB--BB-BBBBAABABBBBBABBB-BABAB-BABBABAAAAABBBBBBAABBBBAAB
9.07536.10p-asg12DNA Probeasg12
AABABBBAAAABBABABBAABABBBAABBAAABABBABBABBBBBBBBAABABBBBBABBBABABABABABBABAAA-ABBBBBBAABBBBAA-
9.07536.80p-phi448880PCR - SSRphi448880
--BABBBA---BB--ABBAABABB-AAB-A-ABABBBBBABBBBBBBBAABABBBBBABBB-BABABABABBABAAA-ABBBBBBA-BBBBAA-
9.07538.50AY109543_SNPSNPAY109543
-ABABBBAABABBABABBAABABBBAABBAAABABBBBBABBBBBBBBABBABBB-BBBBBABABABABBBBABAAA-ABBBBBBAABBBBAAB
9.07541.40p-umc1675PCR - SSRumc1675
AABABBBAABABBABABBAABABBBAABBAAABABBBBBABBBBBABBABBABBBBBABBBABABABABBBBABAA-BABBBBBBAABBBBAAB
9.07551.30AY110382_IDPINDELAY110382
BB-AABBABBABBABAABABBABBBAABAAAABAB-BBBABBB-BABBA-BBA--ABBBAA-AA-AB-BBBBAAAAABABABBBBAAB-BBAAB
9.07554.40p-bnlg619PCR - SSRbnlg619
BBBAABBABBABBABAA-AABABBBAABAAAABABBABBABBBBBAABABBABBBBBBBAAAAA---AB-B-AAAA-AAB-BBBBAABBBBAAB
9.07556.40p-mmpP2G10genomic DNAmmp136
BBBAABBABBABBABAABA--ABBBAABAAAABA--BB-ABBBBBABBABBABBBBBBBAAAAAABBABBBBAAAABAABBBBBBAABBBBAAB
9.07562.70p-umc2089PCR - SSRumc2089
BBBAABBABBABBABAABA-AABABAABAAAABAAABBAAABB-BABBABBABABBBBBAAAAAAABABBBAAAAABAA-ABBA-AAB-BBAAB
9.07566.80p-umc2131PCR - SSRumc2131
BBAA-BBBBBA-BABAABA--ABABAABAAAABAB-BBAA-BB-BBBBABBABABBBBBAAAAAABBABBBAAABABAABABBAAAA--BBAAB
9.07567.30p-umc1714PCR - SSRumc1714
BBAAABBBBBABBABAABAABABABAABAAAABABBBBAABBBBBBBBABBABABBBBBAAAAAABBABBBAAABABAABABBAAAABBBBAAB
9.07567.70p-psb596genomic DNAjpsb596
BBAAABBBBB-BBABAABAABABABAABAAAABABBBBAABBBBBBBBABBABABBBBBAAAAAABBAB-BAAABABAABABBAAAABBBBAAB
9.07573.77p-brd102cDNAbrd102
ABAAABBBBBABBABBABAABABBBAABAAAABABBBBAABBBBBBBBABBABBBBBABAAABAABBABABBABBBBAABABBBBAABBBBABA
9.07573.77p-mon00092genomic DNAmon00092::Ac
ABAAABBBBB-BBABBABAAB-BBBA-BAAAABA-BBBA--BB-BB-BA-BABBBBBABAAABAABBABABBABBBBAABABBBBAABBBBABA
9.07577.20p-mmpP6A11genomic DNAmmp171a
ABAAABBBBBAB-ABAABA--ABBBAABAAAABA--BBAA-BBB-BB-ABBABBBBBABAAABAAB-AB-BBAABB-AABABBBBAA--BBAA-
9.07578.60p-umc2347PCR - SSRumc2347
ABAAAB-BBBABBABAABA--ABBBAABAAAAB-B-BB-A-BBBBBBB-BBABBBBBAB-AABAABBABBBBAABBBAABABBBBAAB-BBAAB
9.07587.90AY106323_IDPINDELAY106323
AB--ABBBBBABBABBABABBABBBABBB-ABBABABB-BBBBBBBBBABBABBBBBABAAABA-ABABABBABBBBAABBBBBBAAB-BBBBB
9.07603.50p-umc1137PCR - SSRumc1137
BBBAA-BABBABBABBAAAABA-ABA-BBAABBABABABBBBBBBBBBABBABBABBABAAAAABABABABBBBAA-AABBBBABAABBBABBA
9.07621.97p-dmt103cDNAdmt103a
BABBAABAABBBBABBAAABBB-BBABAAAABAABBBAABABBBBBBBBBBBABBBBABABBABBABABABBBBABBABABBBABABBBBBBBA
9.07633.20p-umc1982PCR - SSRumc1982
BABBAABAABBBBBBBAAABBBBBBBBBAAABABBBBABBABBBBBBBBBBBABBBBABABBABBBBABAABBBABBABABBAABABABBBBBA
9.07633.60p-bnlg1129PCR - SSRbnlg1129
BABBAABAABBBBBBBAAABBBABBA-AAAABAABBBAABABBBBBBBBBBBABBBBABABBABBABABAABBBA--ABABBAABABABBBBBA
9.07635.20p-umc1505PCR - SSRumc1505
BABBAABAABAABB-BAAABBBB--A--AAA-AABBBAAB-BB-BBB-BBBBABBBBABABBABBABABAABBBA-BABABBAA-ABABBBBBA
9.07636.20p-mmpP5B05genomic DNAmmp53
BABBAABAABABBBBBAAABBB-BBAB-AAABAA-BB--BABB-BBBABBBBABBBBABABBABBABABAABBBABBABABBAABABBABBBBA
9.07637.10AI901738_IDPINDELAI901738
BABBA-BAABBBBBBBAAABBBBBBABAAAABAABBB-ABABBBBBB-B-BBABBBB-BABB-BBABA--A-BBABBABABBAABAB--BBBBA
9.07638.70AW216329_SNPSNPAW216329
BABBAABAA-BBBBBBAAABBBBBBABAAAABAABBBBABABBBBBBBBABBABBBBBBABBABBABABAABBBABBABABBAABBBBABBBBA
10.000.00p-mmpP4B06genomic DNAmmp48a
BAAABBAAAABBBBAABBBAABBAABABBBAABBBABAABAABBBABBBBABBAAAAAABABAAAAABAABBABAAABAABAABAABAAABABB
10.0011.00p-mmpP4B06genomic DNAmmp48b
-AAAAAAAAABBABABBBBBABBAABABBBBABBBBBBBBAABBBABBBBABBABBBAABABAAAAABAABBABAABAAABAABAABABABABB
10.0016.60p-umc1380PCR - SSRumc1380
BAAAA-AAAAABABABBBBAABBAA-ABBBBABBABBBABAABBBABBBBABBA--B-AAABBA--ABAABBABAAABA-BAA-AABAAAA-BB
10.0019.10p-php20626DNA Probephp20626
B-AAABAAAA-BABAABBBAABBAABBBBBBABB-BBBABAABBBABBBBABBA-BB-AAABAAAAABAABBABAAA-AABAAAAABAAABABB
10.0022.30AY110060_SNPSNPAY110060
BAAAA-AAA-ABABBABBBA-BBAABABBBAAA-ABB-ABAA-ABABBABABBAA-BAAAABAAA-ABAABBAB-AABAAAAAAAABAAAAABA
10.0028.30p-psr119genomic DNApsr119c
BAAAABAA-A-BABBABBBAABBAABBBBBBABBABBBABAABAAABABBBBBAABBAAAABAAAAABAABBABAABBAABAAAAABAAAAABB
10.0029.60p-bnl3.02DNA Probebnl3.04
B-AAABAAAA-BABBABBBAABBAABBBBBBABB-BBBABAABBBABBBBABBAABB-AAABAAAAABAABBABAAB-AABAAAAABAAAAABB
10.0029.90p-php20725DNA Probephp20725b
B-AAA-AAAA-BABBABBBAABBAABBBBBBAB--BBBABAABBBABB-------BB-AAABAAAABBAAB-ABAA-AAABAA-AABAAAAABB
10.0030.00p-php20753DNA Probephp20753a
B-AAABAAAA-BABBABBBAABBAABBBBBBABB-BBBABAABBBABBBBABBAABB-AAABAAAAABAABBABAABBAABAAAAABAAAAABB
10.0030.90p-phi041PCR - SSRphi041
BAAAABAAAAABABBABBBAABBAAB--BBBABBABBBABAABBBAB-B-AB-AABBAAAABA-AAABAABBABAAB-AABAAAAA-AAAAABB
10.0134.80p-php20075DNA Probephp20075a(gast)
BAAAABAAAAABABBABB-AABBAABBBBBBABBABBBA-AABBBABBBBABBAABBAAAABAAAABBABBABABABBAABAAAAABAAAAABB
10.0153.00AW330564_SNPSNPAW330564
--AAAB-AA-BBBAB---BAAAAAB-BBABBA-A-BB-AB-A-BAAA-B-ABAAA-BAAAABAAA-ABAA-BABAABAAAA--AAAAA-AAABB
10.0155.80p-csu1061cDNAcsu1061b
-A-AABAAAAABAABABBBAAAAABBBBABBABAABBBABAABBAAAA-BABAAABBAAAABAAAA-BBABBABAABAAAAAAAAAAAAAAABB
10.0164.10AW225120_IDPINDELAW225120
BABAABAAAAABAABABABAAAAABBBBABAABAABBAABAABAAABBBAABAA-BAAABABAAAAABAABBABAABBAABAAAAAAAAAABBB
10.0176.20p-umc2053PCR - SSRumc2053
BABAABAAB-ABAABABABBAAAAA-BBABABAAABBBBBAAAAAABABBABAABBAAABABAB--ABABBBABAABBAAAAAAABAAAABABB
10.0181.10p-umc2018PCR - SSRumc2018
BABA-BAAB-ABAABABABBABBA-BBBAB-AB-ABBBBBAAB-AABABBBBAABBAABBABABAAABABBBABAABBAAAAAAABA--ABABB
10.0291.00p-npi285DNA Probenpi285a(cac)
B-BAABAABABBAABABAABBB-BABBBABAABAABBBABAABBAABABBAABB-BAABBABABAAABBBBBABAAB--AABAAAAAAAABABB
10.0291.40p-umc1152PCR - SSRumc1152
BABAABAABABBAABABAABBBABABBBABAABAABBBABAABBAABABBAABBABAABBABABAAABBBBBABAABA-AABAAAAAAA-BABB
10.0297.90p-umc1576PCR - SSRgdcp1
BABAABBABABAAABABBABBBABABBBABAABAAABBABAABBAABABAABBBBBAABBABABAAABBBABABBABA-AABAAAAAAAABABB
10.02104.00AY110360_SNPSNPAY110360
BABAAABABABAAABABBABBB-BABBBABAABAAABAAA-ABBAABBBAABBBBAAAABABABAAABBBABAB-AAABAABAAAAAAAABABB
10.02120.10p-umc2034PCR - SSRumc2034
BABAABBABABABABABAAABAABA-ABABABAAAAB-AAAAAAAABABAAAABBBAAABABAA---BBBABABBABAAAABAAAAAAAABABB
10.02134.80AI795367_SNPSNPAI795367
AA-A------------------------------AABBBBAAABBBAABAAAAAAAAAABBBAAAAABBBABABBABBAAABAABBAABABABA
10.02142.00AY109994_SNPSNPAY109994
AABAABBABABABABABAABBAABBAABAAABAAAABBABAAABABBAABAA-AB-A-ABBBAAAAABBBABAB-ABBBAAB--A-A--ABB-B
10.02143.30p-umc1337PCR - SSRumc1337
AABAABBABABABABABAABBAABBAABAAABAAAABBABAAABABBAAB-AAABAAAABABAAAA-BBBABABBABBBAABAAAAAAAABABB
10.02143.50p-phi059PCR - SSRphi059
AABAABBABABABAB-BAABBAABBAABAAABAAAABBABAAABABBAABAAAABAAAABABAAAAABBBABABBABBBAABAAAAAAAAB-BB
10.02144.80p-ZmISU85cDNAisu85b
AABAABBABA-ABABABAABBAABBAABAAABAAAABBABAAABABBAABAAAABAAAABABAAAAAB-BABABBABBBAABAAAAAAAABABB
10.02146.80p-rz900cDNA - ESTrz900c(ahh)
AABAABBABA-ABABABABAA--BAAABAAABAAAABBABAAAAABBAABAAAABAAAABA--A-AAB-BABABBABBBAABAAAAAAAABABB
10.02148.90p-umc2114PCR - SSRumc2114
AABA-B-AAABABABABAAA-AABBAA-AAAAAAAAAAABAAA-ABBAAB-AAABAAAABABAAAAABB-ABA-BAABBAABAAA-AAAABABB
10.02155.90p-umc2069PCR - SSRumc2069
AABAABBABABABABABAAABBBBB-ABAAABAABABAABAA-BABBABBAAAABAABABABAABAAABAABABBABBAAAAAAAAAAAABABB
10.03160.00p-umc130DNA Probeumc130
A-BAABBBBB-ABABABAAABBAB-AABABA-AA-ABAABAAABAABBBBAAAABAA-ABABAAAAAABAABABBABBAAAAAAAAAAAABABB
10.03160.40p-csu625cDNA - ESTcsu625
AABAABBBBBBABABABAAABBAB-AABABABAAAABAABAAABAABBBBAAAAB-ABABABAABAAABAABABBABBAAAAAAAAAAAABABB
10.03163.20p-C6D-04cDNAnpi105a
A-BAABBBBB-ABAB-BAAABBABBAAAABABAA-ABAABAAABBABBBBAAAABAA-BBABAABAAABAABABBABBAAAAAAAAAAAABABA
10.03164.10p-umc18DNA Probeumc18b(psaN)
A-BAABBBBB-ABABBBAAABAAB-AAAABABAA-ABAABAABBBABBBBAAAABAA-BBABAABAAABAABABBABBAAAAAAAAAAAABABA
10.03168.20p-csu681cDNA - ESTgcsh1
AABAABBBBBBABABBBAAABAAB-AAAABABAABABAABAAABBBABBBAAAABAABBBABAABAAABAABABBABABBBBBBB-AAAABABA
10.03172.93AY105872_SNPSNPAY105872
B-B-BBBBBBB-B-BABBAABB-BB--BBB-B-A--B--B---BBBBBBBAA--B--BBBABBAB-AABA-B-BBBBBAA-AA--ABAAABABA
10.03173.50p-LIM2DNA Probelim2
AABAABBBBBAABABBBAA--A-B-AAAABABAABA-AABAABBBAB-BBAAAABAABBBAAABBAAABAABBBBABBBBABAAB-AABABABA
10.03177.50p-bcd1072cDNA - ESTbcd1072b(hsp70)
AABAABBBBB-A---BBAAAB--BAAAAABABAAAABAABAABBBABBBBAAAABAABBBABABBAAABAABBBBABBAAAAAABAAAAABABA
10.03178.60p-php06005DNA Probephp06005
A-B--BBBBB-A-BB-BAAABAAB-AAAABA-AA---AABAABBBABBBBAAAABAA-BBABABB-AABAABBBBABBAAAAAABAAAA-BABA
10.03180.70p-umc1962PCR - SSRumc1962
A-BAABBBBBBABBBBBAAABBABA-AAAAABA--AAAABABAB-ABBBBAAAABAABBBABABBAAABAABBBBABBAAAAAABAAAAABABA
10.03183.40p-bnlg210PCR - SSRbnlg210
AABBABBBBBBABBBBBAAABBABAAAAABABAA-ABAABAABBBBBBBBAAAABAABBBABABBAAABAABBBBABBABAAA-BAAAAABABA
10.03183.80p-umc1367PCR - SSRumc1367
AABBABBBBBBBBBBBBAAABBABAAAAABABAAAABAABAABBB---BBAAAABAABBBABABBAAABAABBBBABBA-AAAABAAAAABABA
10.03184.70p-5C01A01cDNAuaz116
AABBABBBBBBABBBBBAAABBABAA---BABAABABAABAABBBABBB----ABAABBBABABBAAABAABBBBABBABAAAABA---ABABA
10.03185.10p-php20646DNA Probephp20646
AABB-BBBBBBABBBBBAAABBABAAAAABABAABABAABAABBBABBBBAAAABAABBBA--BBA-ABAAB---ABBABAAAABA-AAABABA
10.03185.58p-std606050F09cDNA - ESTchr109a
AABBABBBBBBABBBBBAAABBABAAAAABABAA-ABAABAABBBBBBBBAAAABAABBBABABBAAABAABBBBABBABAAAABAAAAABABA
10.03187.00p-umc1381PCR - SSRumc1381
AABBABBBBBBBBBBB-AAABBABAAAAABABAABABAABBABBBABBBBAAAAB-BBBBABABBAAABAABBBBABBABAAA-BA-AB---BA
10.03187.01p-std707050F11cDNAsdg108b
AABBABBBBBBABBBBBAAABBABAAAAABABAABABAABAABBBABBBBAAAABAABBBABABBAAABAABBBBABBABAAAABAAAAABABA
10.03188.80p-ufg99F-217-A01genomic DNAufg30a
AABBBBABBBAABBBBBAABBBABAAAAABABAAAABAABAABBBABABBAAAABAABBBABABBAAABAABBBBABBABAAAABAAABABABA
10.03191.20AY110411_SNPSNPAY110411
AABBABBBABBABBBBBAAABBABAAAAABABAABABAABAABBBABBBAAAAAA--ABBBBABBAAABAABBBBABBAAAAAABA-BAABABB
10.03193.60AY105746_IDPINDELAY105746
BBAABAAAAAABAAAB-AAABBABAAAAABABAAAABA-BAA-ABABAAAAAAA-AABBBABABBAAABAABBBBBBBABAAAA-AAAAABABA
10.03194.50p-umc2067PCR - SSRumc2067
AABBABBBB-BABBBBBAAABB-B-AAAAA-BAA-AAAABAAABBAB-BBAAAABAABBBABABBAAABAABBBBBBBABAAAABAAAAABABB
10.03195.40p-umc2016PCR - SSRumc2016
AABBABBBBBBABBBBBAAABBBBAAAAABABAABABAABAA-BBABBBBAAAABAABBBABABBAAABAABBBBBBBABAAAAAAAAAABABB
10.03196.40p-bcd147cDNA - ESTbcd147(gbp)
BABB-BBBBB-ABBBBBAAAB--BAAAAABABAAAABAABAABBBABBBBA--ABAABBBABABBAAABAABBBBBBBABAAAABAAAAABABA
10.03197.90p-psb527genomic DNAjpsb527c
BABB-BBBBB-ABBBBBBAABAABAAAAABABAAAABAABAABBBABBBBAAAABAABBBABABBABABAABBBBBBBABAAAABAAAAABABA
10.03199.50p-umc1345PCR - SSRumc1345
AABBABBBBBBABBBBBBAABBABAAAAABABAABABAABAABBB---BBAAAABAABBBA---BABABAABBBBBBBA-AAAABAAAAABABB
10.03200.50AY110248_SNPSNPAY110248
AA-BABBBBBBABBBBBBAABBABAAA-AB-BAABA-AABAABBBABBBBAA-AB-ABBBABABB-BA-AABBA-BBBABA---B-----B--B
10.03203.00p-ufg113-106genomic DNAufg59
AABBAB-BBBAABBBBBBA-BB-BAAAAABABAAAA--ABAABBBABBBBAAAABAAABBAAABBABABAABBABBBBAAAAAABAAABABABB
10.03204.80p-mmpP5D07genomic DNAmmp63
AABBBBBBBBAA-BBBBBA--BABAAAAAAABAAAA--ABAABBBABBBBAAAABAAABAABABBABABAABBABBBBAAAAAABAAA-ABABB
10.03208.50p-umc1179PCR - SSRrps3
AABBBBBBBBBABBBBBBAABBABAAAAAAABAABABAABAABBBABBBBAAAABAAABBABABBABABAABBABBBBA-AAAABAAAAABABB
10.03213.10p-bnlg1079PCR - SSRbnlg1079
AABBABBBBBBABABBBBAABAABBAAAAAABAA-AB-ABAAB-BABABBAAAABAAABBABAABABABAABBABBBBAAAAAAB--AAABA--
10.03213.30p-umc1239PCR - SSRumc1239
AABBABBBBBBABABBBBAABAABBAAAAAABAABABAABAABBBABBBBAAAABAAABBABAABABABAABBABBBBAAAAAABAAA-ABABB
10.03215.80p-psr690genomic DNApsr690
BAABABBBBB-ABABBBBAAB--BBAAAAAABAABABAABAABBBABBBBAAAABAAABB-BAABABABAABBBBBBBAAAAAABAAAAAAABA
10.03217.20p-G23A-07DNA Probenpi445a
A-AAABBBBB-ABABBBBAABAABBAAAAAABAA-ABAABAABBBABBBBAAAABAA-BBAAAABABABAABBBBBBBAAAAAABAAAAAAABB
10.03217.80p-bnlg1712PCR - SSRbnlg1712
AAAAABBBBBBABABBBBAABAABBAAAAAABAABABAABAABBBABBBBAAAABAAABBAAAABABABAABBBBBBBAAAAAABAAAAAAABB
10.03220.10AY112073_IDPINDELAY112073
AAAAABBBBBBABABBBBAABAABBAAAAABBAABABAABAABAB-A-A-AAAABAAABBAAAABABABAABBBBBBBAAAB-A-A-ABAAA-B
10.03225.70p-umc155DNA Probeumc155
A-AAABBBBB-ABABBBBAABAABBAAAAAABAA-ABAABBABBBABBBBAAAABAA-BBAAAABABABAABBBBBBBAAAABBBAAAAAAABB
10.03225.70p-phi050PCR - SSRumc155
ABAAABBBBBBABAB-BBAABAABBAA-AAABAABABAABBABBBABBBBAAAABAAABBAAAABABABAABBBBB-BAAAABBBAAAAAAABB
10.03227.40AY111178_IDPINDELAY111178
ABAAABBBBBBABABBBBAABAABBAAAAAABAABABAABBABBBAB-BBAAAABAAABBAA-ABABA-AABBBBBBBAAAA-BBAAABAA-BB
10.03227.90p-umc2349PCR - SSRumc2349
ABAAABBBBBBABABBBBA--AABBAAAAABBAABAB--BB-BBBABBBB-AAABAAABAAAAABABABAABBBBBBBAAAABBBAAAB-AABB
10.03228.00p-umc1739PCR - SSRumc1739
ABAAABBBBBBABABBBBAABAABBAAAAAABAABABAABBABBBABBBBAAAABA-ABBAAAABABABAABBBBBBBAAAABBBAAAAAAABB
10.03228.00p-bnlg1655PCR - SSRbnlg1655
ABAAABBBBBBABABBBBAABAABBAAA-AABAABABAABBABBBABBBBAAAABAA-BBAAAABABABAABBBBBBBAAAABBBAAAAAAABB
10.03228.30p-umc1336PCR - SSRumc1336
ABAAABBBBBBABABBBBAABAABBAAAAAABAABABAABBABBBABBBBAAAABAAABBAAAABABABAABBBBB-BAAAABBBAAAAAAABB
10.03228.30p-umc2180PCR - SSRumc2180
ABAAAB---BBABABBBBAAAAABBAAAAABBAABAAAABAAB-BAB-BBAAAABAAABAAAAABABABAABBBBBBBAAAABBBAAA-AAABB
10.03234.30p-csu969cDNA - ESTfgp1
ABAAABBBBBBABABBBBAABAABBAAAAAABAABABAABBABBBBABBBAAAABAAABBAAAABABABAABBBBBBBAAAABBBAAAAAAABB
10.03234.72p-fie102cDNAfie2
-BAAABBBBBBABABBBBAABAABBAAAAAABAABA-AABAABBBABBBBAAAABA-ABBAAAABABABAABBBBBBBAAAABBBAAAAAAABB
10.03234.72p-gpm13cDNAgpm13
ABAAABBBBBBABABBBBAABAABB--AAA-BAAB-BAA--ABBB-B-BBAAAABAAABBAAAABABABAABBBBBB-AAAABBBAAAAAAABB
10.03234.72p-fie102cDNAfie2
-BAAABBBBBBABABBBBAABAABBAAAAAABAABA-AABAABBBABBBBAAAABA-ABBAAAABABABAABBBBBBBAAAABBBAAAAAAABB
10.04242.30p-umc64DNA Probeumc64a
ABAAABBBBBAABABBBB-BBA-BBAAAAAABAABABAABABBBBABBBBAAAABAAABBAAAABABABAABBBBBBBAAAABBBAAAAAAABB
10.04244.60p-umc2348PCR - SSRumc2348
BABBB-BBBBBA-ABBB-A--AABBAAABA--AA-A-AAB-AB-BAB-BBAAAABAA-BAABAABABAB-ABBBBB-BAAAABBB-AAAAAABB
10.04245.90p-umc1995PCR - SSRumc1995
ABAAABBBBBBABABBBBAABAABAAAABAABAABAAAABABABBABBBBAAAABAAABAABAABABABBABBBBBBBAAAABBBAAAAAAABB
10.04248.20p-umc1246PCR - SSRumc1246
ABAAABBBBABABAABBBAABAABBAAABA-BAABABAABAABBBABBBBAAAABAA-BAABAABABABBABBBBBBBAAAABBBAAAAAAAAB
10.04251.60p-mmpP1H12genomic DNAmmp16
ABAAABBBBAAABAABBBA--AABBAAABAABAABA--ABAABBBABBBBAAAA-AAABAAAAABABABBBBBBBBBBAAAABBBAAB-AAAAB
10.04253.40p-rz69cDNA - ESTrz69
ABAAABBBBA-ABAABBBAAB--BBAAABAABAABABAABAABBBABBABAAAAAAA-BAABA-BABAB-BBBBBBBBAAAA-BBAAAAAAAAB
10.04253.50p-umc1077PCR - SSRumc1077
ABAAABBBBABABAABBBAABAABBAAABAABAABABAABAABBBABBABAAAA-AA-BAABAABA-ABBBBBBBBBBAAAABBBAAAAAAAAB
10.04253.50p-umc1077PCR - SSRumc1077
ABAAABBBBABABAABBBAABAABBAAABAABAABABAABAABBBABBABAAAA-AA-BAABAABABABABBBBBB--A-AABBBAAA-AAAAB
10.04254.50AY110514_SNPSNPAY110514
ABAAABBBB-BABAABBBAABAABBA-ABAABAABABAABAABABABAAAAAAABAAABAABAABAAABABBBBBBABAAAAABBAAAABABAB
10.04256.80AY109920_SNPSNPAY109920
AAAB-BBBBABABAB-BBAABAABBAAABABBABBABAABAABBBABBABAAAAB--ABAABAABABABBBBBB-BBBAAAABAAA-A-ABAAB
10.04259.40AY109876_SNPSNPAY109876
ABAAABBBBABABAABBBAABAABBAAABABBAABABBABAABBBABBABAAAABAA-BAABAABABABBBBBBBBBBAAAAAAAAAABABAAB
10.04260.50p-phi062PCR - SSRmgs1
AB-AABBBBA--BAA-BBAABAA-BAAABA--A-BABAABAAB-BABAABAAAABAABBAABAABABAB-BBBBBBBBAAAABAAA-AAA-AAB
10.04261.80p-umc1836PCR - SSRumc1836
ABAAAABBBABABAABBBAABAAABAAABAABAABABAABAAB-BABBABAAAABAAABAABAABABBBABBBBBBABAAAABAAAAAAABAAB
10.04261.90AY109584_SNPSNPAY109584
B-A---BB-A-A-A-BBBAABAAABAAABAABAABABAABAABABAB-ABA--ABAAABAABAA-A-A--B-B-BA-BBAAABAAAAA-ABAAB
10.04264.20p-psb527genomic DNAjpsb527d
BBAABBBBBA-ABAABBBAABAABBBBBBAABBABABAAAAABBBABBABABBABAAABBABAABABABABBBBBBBBAAAABAAAAAAABAAA
10.04265.10AY109538_SNPSNPAY109538
ABAAABBBBABABAABBBAABAABBAAABAABAABABAABAAB-BABBABAAAABAA-BAABAABABABBBBBBBBBBAAAABAAAAAAABAAB
10.04268.10p-MZETC34PCR - SSRmzetc34
A-AABABBBABABAABBBAA-BAA-AAABA-BAABAAAABAAAA-ABAABAAAA-AAABAABAA--AA-ABBBBBBABAAAABAAAAA-AAABB
10.04269.60p-mmpP4B09genomic DNAmmp121
ABAABABBBABABAABBBA--AA-BAAABAA-AA-A-AABAAB-BAB-ABAAAA-AAABAABAABABABABBBBBB-BAABABAA-AABAAABB
10.04269.60p-umc2163PCR - SSRmmp121
ABAABABBB-BABAABB-A--AA-BAAABAA-AA-A---BAAB-BAB--BABAA-AA-B-ABAABABABABBBBBBBBAABABAAAAABAAABB
10.04271.30AY110365_SNPSNPAY110365
ABAABABBBABABAABBBAABA--BAAABAABAABAB-AB-ABBBAB-ABAAAAAA--BAABAABBBABABBBB-BBBAAAABAAAAABAAABB
10.04272.20p-umc1053PCR - SSRincw3
AB-ABABBBAB-BAA-BBAABAA-BAAABAABAABABAABAABBBABBABAAAAAAA-BAABAABABABABBB-BBBBAABABAAAAAAAAABB
10.04273.60p-umc1911PCR - SSRumc1911
ABAABABBBABABAABBBAABAABBAAABAABAABABAABAABBBBBBABAAAAAAA-BAABAABABABABBBBABBBAABABAAAAAAAAABB
10.04274.10p-G21G-10DNA Probenpi264
A-AABABBBA-ABAABBBAABAABBAAABAABAA-ABAABAABBBBBBABAAAAAAA-BAABAABABABABBBBABBBAABABAAAAAAAAABB
10.04274.40p-umc1453PCR - SSRumc1453
BAAABABBBABABAABBBAABAA-BAAABAABAABABAABAABBBBBBAB-AAAAAA-BAABAABABABABBBBABBBAABABAAAAA-AAABB
10.04277.20p-asg2DNA Probeasg2
ABAABA-BBABABAABBBAABAABBAAABA-BAABABAABAABBBABBABAAAAAAA-BAABAABABABABBBBABBBAABABAABAAAAAABB
10.04280.70AY109698_IDPINDELAY109698
ABAABABB-ABABAABB-AAAAA-BAAABAAAAA-A-AABAAB-BAB-ABAA-AAAAABAA--ABA-A-ABB-BBB-B-A-AB-AAAA-AAABB
10.04283.50p-umc2350PCR - SSRumc2350
ABAABABB-ABABAABB-AAAAAABAAABAAAAA-A-AABAAB-BBB-ABAAAAAAAABAABAABA-ABABBBBAB-BAA-ABAAABA-AAABB
10.04287.90p-umc1330PCR - SSRumc1330
ABAABABABABABAABBBAABAA-BAAABAABAABABAABAABBBBBBABAAAAAAA-BAABAABBBABABBBB-BBBA-BABAAABABAABB-
10.04290.90p-umc1697PCR - SSRumc1697
ABAABABABABABAABBBAABAA-BAAABAABAABABAABAABBBBBBABAAAA-AA-BAABAABABABABBBBAB-BAABABAAABABAAA--
10.04291.60p-php15013DNA Probephp15013
A-AABABABA-ABAABBBAABAABBAAABAABAA-ABAABAABBBBBBABAAAABAA-BAABAABABABABBBBABBBAABABAAABABAAABB
10.04295.90p-umc1115PCR - SSRumc1115
ABAABABAAABABAABBAAABAAA-AAABAABAABBBAABAAABABBBABAAAABAAABAABAABAAABABBBBABABAA-ABAAA-A-AAABB
10.04299.40p-umc1272PCR - SSRumc1272
ABAABABAAABABAABBBAABAB-BAAABAABAABABAABAABBABBBABAAAAABAABAABAABABABABBBBAB-BAABABAAABABAAABB
10.04299.80p-umc1648PCR - SSRumc1648
ABAABABAAABABAABBBAABAB-BAAABAABAA-ABAABAABBABBBABAAAAABAABAA-AABABABABBBBABBBAABABAAABABAAABB
10.04299.81p-std486053A12cDNA - ESThag103b
ABAABABAAABABAABBAAABAB-BAAABAABAABBBAABAAB-ABBBABAAAABBAABAABAABABABABBBBABBBAABABAAABABAAABB
10.04301.60p-umc2003PCR - SSRumc2003
ABAABABAAABABAABBAAABBB-BABABA-BAA-BBAABAA-BABBBABAAAABAAABAABAABABABABBBBABBBABBABAAABABAAABB
10.04306.90p-umc1930PCR - SSRumc1930
A--AB-BBAA-ABAABBAAABBB-BABABAABAABABABAAA-BABBBABAAAAAAAABBABAABABAB-BBBBABABABBAAAABBABA-ABB
10.04308.40p-php20719DNA Probephp20719a
A-AAB-BBAA-ABAABBAAABBB-BABABAABAA-ABAB-AABBABBBABAAAA-AA-BAABAABABAB-BBBBABBBABBAAAAABABA-ABB
10.04308.70p-umc1678PCR - SSRumc1678
ABAABBBBAABABAABBAAABBBBBABBBAABAAAAB-B-AABBABBBABAAAAAA-ABAABAABABAB-BBBBABBBABBABAAABABABABB
10.04308.70p-G25B-04DNA Probenpi563
A-AAB-BBAA-ABAABBAAABBBBBABABAABAA-ABAB-AABBABBBAB---A-AA-BAABA-BABAB-BBBBABBBABBABAAABABABABB
10.05309.00p-umc259DNA Probeumc259a
ABAAB-BBAABABAABBAAABBB-BABABAABAA-BBABAAABBABBBABAAAA-AAABAABAABABABABBBBABBBABBABAAABABAAABB
10.05309.20p-G25H-08DNA Probenpi578
A---BBBBAA-ABAABBAAABBBBBABABAABAA-BBAB-AABBABBBABAAAAAAA-BAABAABABAB-BBBBABBBABBABAAABABA-ABB
10.05311.40p-umc1677PCR - SSRumc1677
ABA-BBBBAABABAABBAAABBBBBABABAABAABBB-BBAABBAAABAB-A-BBAB-B--BA-B-BAB-BBBBABBBABB-BA-AB-BABABB
10.05315.20p-ZmISU58cDNAisu58b
ABAABBB-AA-BAABBAAAAAAABBABABAABAAABBAB-AABBABBB----------------B-BA----BBABBBABBABAAABABABABB
10.05319.50AY110634_SNPSNPAY110634
ABAABABBAABABAABBAAABBBBBABABAABAAABBBBAAABBABB-AAAAAABA-ABAABAABAAABABBBBABABABBABBBAB-BBAABA
10.05327.30p-mmpP1G05genomic DNAmmp12
AAAABBBBAABABAABBAA--BB-BABABA-BAA-AB--A-ABBBABBA-AAAABAAABBABAABABABABBBBABABABBAAAABBBBABABB
10.05332.10p-bnlg1074PCR - SSRbnlg1074
AAAAB-BBAABABAABBAAABBBA-ABABAABAA-ABABAAABBABB-ABAAAAAAAABBABAABABA--BBBBABABABB-AAAB-ABABABB
10.05335.50p-bnlg1250PCR - SSRbnlg1250
ABAAB-BBAAAABAABBAAABBB-A-BABAABAABABABAAABBABBBABAAAAAAA-BBABA-BABAB--BBBABABABBABAABAABABABB
10.05341.10p-ufgW22-C03genomic DNAufg81
ABAABBBBAABAB-ABBAAABB-BABBABAABBBBBAAAAAABBABBA--AAAAAAAABBAAAABABABABBBBABABABBABAABABBABABB
10.05342.70AY110167_IDPINDELAY110167
ABAAB-BB-AAABBABBAA--BB-ABBABAA-BAA----AA-B-ABB-ABAAAAAAAABBABBBBABABABBBBABABABBABAABAA-ABABB
10.05343.40p-csu745cDNA - ESTcsu745a(rpPo)
AB-AB-BBAAAABBABBAAABBBBABBABAABBA-ABAAAAABBABBAAB-AAAAAAABBABAABABABABBBBABABABBABAABAABABABB
10.05344.80p-umc1506PCR - SSRumc1506
ABAABBBBAAAAB-B-BAAABBB-ABBA-A-BBABABABAAABA-BBAABAAAAAAAABBABAABABABABBBBABABABBABAABAAAABABB
10.05352.40p-ufg96-603-F05genomic DNAufg28a
ABAABABBABAAABBBBAA--BABBBBABAA-BAA---BAB-BBABB-ABAAAAAAAABAAAAABABABABBBBABABABBABAABAABABABB
10.05352.40p-ufg99F-220-H12genomic DNAufg37
ABAABABBABAAABBBBAA--BABBBBABAA-BAA--ABABABBABBAABAAAAAAAABAAAAABABABABBBBABABABBABAABAABABABB
10.05352.60p-ufg96-603-A04genomic DNAufg72
ABAABABBABBAABBBBAA--BABBBBAB-A-BAA---BAB-BBABB-ABAAAAAAAABAAAAABABABABBBBABABABBABAABAABABABB
10.05366.30p-umc1477PCR - SSRumc1477
-BABAAAABAAAABBBBAABBBAAB-AABAABBABAB-BA-AB-ABBAAB-AAAAAAABAAAAAAABABABBBBABAAABBABAABAABABAAB
10.06375.01p-gpm15cDNAgpm15
ABABAA-ABAAAABBBAAABBBBAB--ABA-BBBA------AA-A---ABAAAAAAAABAAAAAAABA-AABBAA-A-ABAAAABBAABABAAA
10.06375.79p-umc44DNA Probeumc44a
ABBABB--BAABBBA-BAAAB--BBBAABAABBAAAABBABAABABBAABAAABBBBBABBBBAAABABAABBAABAAABAAAABBAABABAAB
10.06375.80p-umc1045PCR - SSRumc1045
A-ABAABABAAAABB-AAABBBB-BBAABAABBA-AABBAB-ABABBBABAAAAAAAABAAAAAAA-ABAABBAAB-AABAAAABBAABABAAB
10.06376.30p-bnl10.13DNA Probebnl10.13a
A-ABA-BABA-AABBBAAABBBB-BBAABAABBA-AABBAB-ABABBBABAAAAAAA-BAAAAAAABABAABBAABAAABAAAABBAABABAAB
10.06376.90p-mmpP6C03genomic DNAmmp71
ABABAABABABAABBBAAA-BBB-BBAABAA-BAA-A--ABAABABBBABAAAAAAAABAAAAAAABABAABBAABAAABAAAABBAA-ABAAB
10.06380.50p-bnlg1028PCR - SSRbnlg1028
ABABAABABAAAABBBAAABBBBBBBAAAAABBABABBBA---BABBBABAAAABAAABAAAAAAABABABBBAAB-AABBAAABBAABBBAAB
10.06383.40p-psb365genomic DNAjpsb365a
BBABAABABA-AABBBAAABB--BBBAAAAA-BAAABBAAB-ABABABABAAAA-AAABAAAAAAABABABBBAABAAABBAAABBAABBBAAB
10.06387.90p-bnl17.02DNA Probebnl17.02
ABBBA-BBBBAAABBBAAABBBB-BBAAAAABBA-ABBAAB-ABABABABAAAB-AAABAAAAAAABAAABABAABAAABBAAABBAABBBABB
10.06392.50p-umc2122PCR - SSRtip5
A-BBA-BBBBBAABBBAAAB-BB-BBABAAA-BA----AA--B-ABABA-AA-A--AABBBAAAAABBAABABAABAAABBAAA-BAA-ABAB-
10.06410.60p-umc1993PCR - SSRumc1993
A-AAAAAABABAABABAAAAAABA-BABA-ABAAAAABAAABAA-BBBABAAAAAAAABABAAAAAAAAAAABAAA-AABBAABBBAAAAAAAA
10.06412.30p-bnlg2190PCR - SSRbnlg2190
ABAAA-AAB-BAABABAAAAABAABBABAAABBAAABBAAB-BAABBB-BAA-AA-A-BABAAAAAAAAAABBAAABAABBAABBBAAAAAAAA
10.06414.10p-ufgBE-C07genomic DNAufg56
ABAA-BAABABAABBBAAABAB-ABBABAAABBAABBB---BBAABBBABAAAAAAABBABAAAAAAAAAABBAAABAABBAABBAAB-AAAAA
10.06415.74p-std687002G02cDNA - ESTdmt102a
ABAAABAABABAABABAAAABBAABBABAAABBAAABBAAB-BAABBBABAAAAAAABBABAAAAAAAAAAABAAABAABBAABBBAAAAAAAA
10.06416.60p-ufgSK-2G3genomic DNAufg62
ABAAABAABABAABABAAABBBAABBABAAABBAABBBBABBBAABBBABAAAAAAABBABAAAAAAAAAAABAA-------------------
10.06422.70p-ufgBE-A07genomic DNAufg15
ABAAAB-ABABAA-BBAAABAB-ABBABAAABBAB--B-AB-BABBBB-BAAABBBBAABABBAAAAAAAABBAAABAABBAABBBABAAAAAA
10.07437.60p-bnl7.49DNA Probebnl7.49a(hmd)
ABBAA-BBBBAAABABAA-BBB-AABABAAAB-AAA-B-ABBBAABBABBAAABAAAABABAAAAAAABBABBABAAAB-AAAAB-BAABAA-A
10.07442.20p-agrr37cDNAagrr37c
AB-AA-BBBBBAABABAAABBB-AABABAAAB-AAAB-BABBBAABBBBB-AABAAAAB-BA-A---A-AABBABAA-AA-AAA-BAAABAABA
10.07444.80p-umc1196PCR - SSRumc1196
ABBAABBBBBBAABABAAABBBAAA-ABAAAB-AAAB-BABBBAA-B-AB-AABA---BABAAAABAABAABBABA---------BAAABA-BA
10.07445.70p-umc1084PCR - SSRumc1084
ABBAABBBBBBAABABAAABBB-AABABAAAB-AAABBBABBBAABBBBBBAABAAAABABAAAABAABAABBABAAAAABBBABBAAABAABA
10.07449.30p-bnlg1677PCR - SSRbnlg1677
AABAABBBBABAABABAAABBB-AAAABA-ABAAAABBBABBBAABBBBBAAABAAAABAAAAAAAAABAABBABAAAAABB-ABBAAABAABB
10.07449.54p-MEST15-D08cDNAsgb103
AABAABBBBABAABABAAABBAAAAAABAAABAAAABBBABBBAABBBBBAAABAAAABAAAAAAAAABAABBABAAAAABBBABBAAABAABB
10.07450.80AY110016_SNPSNPAY110016
AABAABBBBABAABABAAABBAAAAAABAAA-AAAABBBABBBAABBABBAB-BA-AABAAAAAAAAABAABBA-AAAAABBBABBAAAB-ABB
10.07454.60p-5-21BDNA Probenpi208b
--BAA-B-BA-AABABAAABBA-AABAB-AABAA-ABBBBBBBAABBBBBAAAB-AA-AAAAAAAAAABAABBABAAAAAB-BABBAAABAABB
10.07464.60p-mmpP3H02genomic DNAmmp181
AABABBBBBAABBAABA-ABBAAAABA-AAABAAABAB-ABBBAABBABBAAABBAAAAABABAAAAABABBBAB-ABAABBBABBAA-BAABB
10.07465.50p-ufg99F-232-G02genomic DNAufg75b
AABABBBBBAABBABBAAABBAAAABAAAAA-AAAAAB-ABBBAABBABBAAABBAAAABBABAAAAABABBBABAABAABBAABBABABAABB
10.07466.40p-bnlg1839PCR - SSRbnlg1839
AABABBBBBABBBABBAAABBAAAABAAAAABAAAAABBABBBAABBABBAAABBAAAABBABAAAAABABBBABAABAABBBABBAAABAABB
10.07468.40p-umc1176PCR - SSRumc1176
AABABBBBBAB-BABBAAABBABAABAAAAABAAAAABBABBBAABBABBAABBBAAAABBABAAAAABBBBBABAABAABBBABBAA-AAABB
10.07469.40p-umc2351PCR - SSRumc2351
AABBABBBBABBBABBAAABBABAABAAAAAB-AABABBABBBAABBABBAABBBBAAABBAB-AAAABBABBABAABAABBBABBAABAAABB
10.07469.70p-bnlg1360PCR - SSRbnlg1360
AABBABBBBABBBABBAAABBABAABAAAAABAAAAABBABBBAABBABBAABBBBAAABBABAAAAABBABBABA-BAABB-ABBAAAAAABB
10.07470.90p-G21B-02ADNA Probenpi254b
A-BBABBBBA-BBABBAAABBABAABAAABABAA-AABBABABAABBABAAABBBBA-ABBABAAAAAB-ABBABAABAABBBABBAAAAAAAB
10.07483.70p-bnlg1450PCR - SSRbnlg1450
BBBBABBBBBBBBABAAAABBBBAA-ABABAAAABAAABABABAABBABABBBABBBABBBABAAB-AB-ABAABA-BAAABAAABABAAAAAB
10.07496.60p-php20568DNA Probephp20568a
B-ABA-BBAB-ABABABA-ABBBABBBBABABBA-AAA--BABBABBABBBABA----BB-BBBABB-B--BAABABA-AABAAABABAAA---
10.07505.50p-umc2021PCR - SSRumc2021
BBBBBABBA-AABABAABAAB--A-BBBAB-AB-BAAA-AB-ABABBABB-ABABBAABBABBBABBBB-ABAABABBABABAAAABBAABABB
10.07509.90AY109829_SNPSNPAY109829
BABBBABBABAABABAAAAAA-B-B-ABABAABABA--BA-A-A-BAABBBABABBAABBABBBABBBBBBBAABABBABABBAAABBAABABB
10.07512.07p-mon00218genomic DNAmon00218::Ac
BBABBABBAB-A-ABAAAAAB-BABB-BABBABABAAAB--AB-AB-AB-BABABBAABBABBBABBABAABAABABBBBABAABABBAABABB
10.07513.20p-umc2126PCR - SSRumc2126
BBBBBABBABBABABAAAAAAABABBABABAABAAAAAAABAA-ABAABBBABABBAABB-BBBABBBBBB-AABABBABABBAAAAB-ABABB
10.07522.60p-ZmISU53cDNAisu53b
BAABBABBAB-ABABAAAABAABABBABABAABABAAABABAABABAABBBABAABAABAABBBABBB-BBBAABABBAAAAAAAAABAAAAB-
10.07524.10p-asg19DNA Probeasg19b
BAABBABBAB-ABABAAAABAABABBABABAABABAAABABAA-ABAABBBABAABABB-ABBBAB-BBBBBAABA-BAAAAAAAAABAAAABB
10.07533.20p-csu48cDNA - ESTcsu48
ABBAABAABABABABBBBAABABABBABABAABABAAABABAABABAABBBABBBABAA-BBBBABBBBBBBAABABBAAAAAAAAABAAAABB