IBM-94 GNP Map Scores

This page includes map scores generated by M. Falque of Genoplante in the fall of 2005 on the IBM 94 mapping panel. The derived maps are the IBM GNP 2004 set. Data for loci found to be "on-frame" and "off-frame" (i.e., all loci included in the published map) are included in this dataset.


Chromosome Bin Probe Marker IBM Map Coordinate Score
1 1.00 p-std618024H03 gpm113b -1.4
ABABBBAAA-ABBB-AAAAA-A-AA---BB-AABB--B---BBAA-B-BAAAABBBABBAAA-BBBAAAAABABABA-BAAABBAB-BAAAAB-
1 1.00 p-QAF33a08 gpm325a -.9
BBABBBAAAAABBBAAAAAABAAAA--ABB--ABB-BBA--ABAA-B-BAAAABBBABBAAABBBBABAAABABABA-BAAABBAAABABA-BB
1 1.00 p-QCN18f08 gpm699d -.6
BBABBBAA-ABB-BAAAAAABAAAA--ABB-AABB-BBA--B-AA-B-BAAAABBBA-BAAABBA-ABAAABABABA-BAAABBABABABABBB
1 1.00 p-std486065G06 gpm27 -.4
BBABBBAAAABBBBAAAAAA-A--A---BB-AABB--BA--B-AA-B-BAAAABBBABBAAABBBBABAAABABABA-BAAABBAB-BAAAABB
1 1.00 p-bnlg1124 bnlg1124 0
BBABBBAAAA-BBBAAAAAABAAAABBABBBAABBBBBAAABBAAABABAAAABBBABBAAABBBBABAAABABABAABAAABBABABA-AABB
1 1.01 p-QAF22g04 gpm319 3.5
-BABBBAAAA-BBBAAAABABAAAA--ABB--ABA-BBA--ABAA-B-AAAAABBBABBAAABBBBABAAABABABA-BBAABBBAABA-A-AB
1 1.01 p-QCG5f03 gpm655 8.1
ABABBBAAAAABBBBAAABABB-AA--BAB-AABA-BBA-----A-B-ABAAABBBA-BAAABBBBBBBBABABABA-BBAABBBAABABABAB
1 1.01 p-QAF45a12 gpm331 10.2
ABABB-AAAAABBBBAABBABBBAA--BAB-AABA--BA--A-AA-B-ABA-AB-BAABA-BBBBBBB-BABABABA-BBA-BB-B--A-AAAB
1 1.01 p-bnlg1014 bnlg1014 16
A-ABABAAABB--ABAABBABBBBABBBAABBABABABAAABABAABAABBABBABABBABBBBBBBBBBABBBABAAABA-BBBBBBBAABAA
1 1.01 p-QAF41d06 gpm330 19.3
BBABAAAAABBABABAABBABBBAA--BAA-BABA-ABA--BABA-B-ABBABBABABBBBBBBBBBBABABAAABA-ABAABBBBBBAAABAB
1 1.01 p-std606053D11 gpm83b 19.5
BBABAAA-ABBA-AB--BBABBBAA--BAA-BABA-ABA--BABA-B-AB--BBAB----BBBBBBBBBBABAAABA-ABAABBBBBBAAABAB
1 1.01 p-QAE39c01 gpm767 19.6
-BABAAAAABB-BABAABBABBBAA--BAA--ABA-ABA--BABA-B-ABBABBABABB-BBBBBBBBBBABAAABA-ABAABBBBBBAAABAB
1 1.01 p-std605072B09 AY108650 20.6
-BAAABAAABBB-ABAABBAAB--A---AA-BABA--BA--BABA-B-ABBABBABABBABBBBBBB-BBABAAAAA-A-A-BBBB-BBAABA-
1 1.01 p-QBI3c08 gpm495 22.4
-BABABAAABB-BABAABBABBBAA--BAA--ABA-ABA--BABA-B-ABBABBABAAB-BBBBBBBBBBABBBABA-ABA-BBBBBBBAA-AB
1 1.01 p-std614045H02 gpm125 33.7
ABAAABAAABABAABAABBABA-AA---AA-BABA--BA--BBBA-A-ABBABBAAAABAABBBBBAABBABBBBBA-BA-BBB-B-BBBABAA
1 1.01 p-QBP6f02 gpm557b 35.5
BBABAAAAABABAABBABAABAABA--BAA-BABA-BBA--BAAA-A-ABBA-BABA-B-ABBBBBAABBABABABA-ABABBBBBBBABA-AA
1 1.01 p-QAJ5b05 gpm346b 38.4
BBABAAAAABABAABBBBAABABBA--BAA-BABA-BBA--BBAA-A-ABBABBABABBAABBBBBAAABABABBBB-BBBBBBBBBBABAAAA
1 1.01 p-QCB11g08 gpm584 38.4
-BABAAAAABABAABB-BAABABBA--BAA-BABA-BBA--BABA-A-ABBABBABABB-ABBBBBAABBABAB-B--BBBBBBBBBBABA-AA
1 1.01 p-QBP5c05 gpm556 38.7
-BABAAAAABABAABBABAABABBA--BAA-BABA-BBA--BB-A-A-ABBA-BAAAAB-ABBBABAAABABABB-B-BBBBBBBBABABA-AA
1 1.01 p-std486032E01 gpm33e 39.4
BBABAAAAABABAABBBBAABABBA--BAA-BABA-BBA--BBBA-A-ABBABBABABBAABBBABAAA--B-BBBB-BBBBBBBBABABABAA
1 1.02 p-std707034E10 gpm199c 41.4
BBABABAAABABABBBABAA-A-BA---AA-BABA--BA--BABB-A-ABBABB-AABBBABBBABA-ABABABBAB-BBBBBBBB-B--ABAB
1 1.02 p-QAT3g07 gpm403b 47.2
BBABAAAAABABABABABAAAABBA--A-B-BABA-BBA--ABBB-A-AAAABBABABABBBBBABAAABABABBAB-BBBAABABABABAAAA
1 1.02 p-QAE22b06 gpm283b 51.3
ABABAAAAABABAAABABAAAABBA--AAB---BA-BBA-----A-B-AAAABBABABBBBBABABAAABBBABAAB-BBAAABBBABABAAAA
1 1.02 p-QCA17c01 gpm838a 51.5
ABABAAAAAAAAAAABABAAAABBA--AAB-BABA-BAA--ABBA-A-AAAABBAAAABAABA-AAAAAABBABAAA-BBAAAABBAAABAAAA
1 1.02 p-QAE7c12 gpm774d 56.8
ABBBAAAABBABBAAAABAAABBAA--AAB-BABA-BBA--ABBA-B-AAAABAABABBBBBABABAAABBAABAAB-BBAAABBBABABBAAA
1 1.02 p-QCI19e03 gpm667 56.9
ABBBAAAABBABBAAAABAAABBAA--AAB-BABA-BBA--ABBA-B-AAAABAABABBBBBA-ABAAABBAABA-B-BBAAABBBAB-BBAAA
1 1.02 p-QAE4d02 gpm768 59.2
BBBBAAAABBABBAAAABBA-BBAA---AB-AABA-BBA--ABBA-B-ABAAAAABAABBB--B--ABABBBABABB-BBAAABBBAAABBAAA
1 1.02 p-QCN25h03 gpm705a 59.7
-BBBAAAABBAB-AAAABBAABBAA--AAB-AABA-BBA--ABBA-B-ABAABAABAABBBAA--BABABBBABABB-BBAAABBBAAABBAAA
1 1.02 p-QAE35f05 gpm291 61.3
ABBBAABABBABBAAAABBAABBAB--AAB--ABA-BBA--ABBA-B-ABAABAABAABBBAABBBABABBBABAB--BBBAABBBAAABBAAA
1 1.02 p-gsy289 gsy289a 73.8
AABAAAB-BBA-BAAABBBAAA-AA---BA-AABA--BA---B-A-A-AAAABABABABABAAAABAAAABA-BAB--BBBBA-BB-BBABAAA
1 1.03 p-QBK13c11 gpm518 77
ABBAAABBBBABBAAABBBAAAAAA--BBA--ABA-ABA--ABAA-A-ABAABABABAB-BAAA-BBAAAAABBABA-BBBAAAABBAAAB-AA
1 1.03 p-QCA13e01 gpm569 77.5
ABBAAABBBBABBAAABBBAAAAAA--BBA--ABA-ABA--ABAA-A-ABAABABABABBBAAAABBAAAAABBABA-BBBAAAABBAAABBAA
1 1.03 p-QCT2e01 gpm748b 77.5
ABBAAAB---ABBAAABBBAAA-AA---BA-AABA--BA--ABAA-A-AAAABABABABABAAAABBAAAAABBABA-BBBAA-AB-AAABBAA
1 1.03 p-QCF10g07 gpm857 83.9
ABBAAABABBAAABAAABBBBBAAA--BBA-AA-A-AAA--AAAA-A-A-AA-AAABAB--AAAABAABABABBAAA-BBAAAAAABAAAA-AA
1 1.03 p-QAN17c10 gpm796a 86
ABBAAABBBB--AAAA-BBBBBAAA--BBA--BBA-AA--------A-ABA-BAAAB-B-BAAAABAABAB-BBAA--B-A-AAAABA--ABAA
1 1.03 p-QBQ23c09 gpm559 88.4
ABBAAABABBAAABAAABBBBBAAA--BBA---BA-AAA--AAAA-A-ABA-BBAABAB-BAAAABAABABABBAAA-B-AAAAAABAAAA-AA
1 1.03 p-QBH9f04 gpm473b 95.4
-BBBAAAAABBAABAAABBBB-AAB--BBA--BBA-AAA--AAAA-B-AAAABBAAA-A-BAAABBAABAABBABAA-A-AAAAAABAAB----
1 1.03 p-QAY3d07 gpm418a 95.5
ABBBAAAAABBAABAAABBBBBAAB--BBB-ABBA-AAA--AAAA-B-ABAABBAAAAABBAAABBAABAABBABAA-ABAAAAAABAABABAA
1 1.03 p-std496022A09 gpm121 96.4
ABBBAAAAABBAABAAABBBBBAAB--BBB--BBA-AAA--AAAA-B-AAAABBAAA-ABBAAABBAAAAABBAAA--ABAAAAAABAABA-A-
1 1.03 p-QBE2b06 gpm443 96.4
ABBBAAAAABBAABAAABBBBBAAB--BBB---BA-AAA--AAAA-B-AAAABBAAAAABBAAABBAAAAABBAAAA-ABAAAAAABAABA-AA
1 1.03 p-std603016A08 gpm101a 97.3
ABBBAAAAABBAABAAABBBBBAAB--BBB-ABBA-AAA--AAAA-B-AAAABAAAA-ABBABABBAAAAABBAAB--ABAAAAAABAABAAAA
1 1.03 p-QAM12h08 gpm357 97.3
ABBBAAAAABBAABAAABBB-B-AB---BB-ABBA--AA--AAAA-B-AAAAB--AAA-BBABAB--AAA-BBAABA-ABA---AA----ABAA
1 1.03 p-QCC1c05 gpm601b 97.3
ABBBAAAA-BBAABAAABBBBBAA---BAB-ABAA-AAA--AAAA-B-A-AABAAA--AB--BABBAAAAABBAABA-ABAAA-AABAABABAA
1 1.03 p-QBS7c09 gpm567 98.2
ABBAAAAAABBAABAAABBBBBAAB--BBB-ABBA-AAA--AAAA-B-AAAABBAAAAABBABABBAAAABBBAAB---AAAAAAABAABA-AA
1 1.03 p-std605068C02 gpm63b 98.9
ABBAAAAAABBAABAAABBA-B-AB---BB-ABBA--AA--AAAA-B-AA---AA-AAABBABABBAAAABBAAABA-A-AAAAAA-AABABAA
1 1.03 p-QBI6a10 gpm498c 100
AABAAAAAABBAABAAABBABBAAB--ABB-ABAA-AAA--AA---B-AAAABAAAAAABBABABBAAAABBAAABA--AAAAAAAAAABAB--
1 1.03 p-std486067C08 gpm28c 102.7
AABAAAAAABBBABAAABABBAAAB--ABB-ABAA-AAA--AAAA-B-ABAAAAAAAAABBABABBAAAABBBAABA-AAAABAAABAAAABAA
1 1.03 p-std606042H05 AY110393 104.2
AABBBBAAABBBABABABBBBAAAB--ABB-ABAA-AAA--AAAA-B-ABABAAAAA-ABBAAABBAABABBBAABA-AAAABAAABAAAAAA-
1 1.04 p-QCM16c12 gpm898 108
AAABBBA-A--BAAABBBABB-AAB---BB--AAA-AAA--AAAA-B-------------------AABABBBABBA-AAAABAAABAAAA-A-
1 1.04 p-QAU3h02 gpm405 108.2
AAABBBAAABABAAABBBABB--AB---BB-AAAA--AA--AAAA-B-ABAAAAAABAAABB-AB-AABABBBABBA-AAAABAAA-AA--BAA
1 1.04 p-QAM25d03 gpm364 110.5
AABBBBAAABABAABBBBABBAAAB--AAB-AAAA-AAB--ABAA-B-ABA-ABBABBAABBAABAAABABBBABBB-ABAABAAABAAAA-A-
1 1.04 p-QAF11g10 gpm778a 110.5
-ABAB-AAABABAABBBBA-BAAAB--AA--AAAA-A-B--AAAA-A-AB---A--BBAAABAABAA--A-BBABBB-ABAABAAABAAAAAAB
1 1.04 p-QBI2c02 gpm492 111
AABBBBAAABABAABBBBABB-AA---AAB-AAAA-AAB--AAAA-B-AB--ABB-B-AAABAABAAABABBBABBB-ABAABAAABAAAABA-
1 1.04 p-QBJ4e05 gpm827 111
-ABBBBAAABABAABBBBABBBAAB--AAB-BAAA-AAB--AAAA-B-ABAAABBABBAAABAABAAABABBBABBB-ABAABAAABAAAABAB
1 1.04 p-QBL13c04 gpm828 111
AABBBBAAABABA----BABB-AAB--AAB--AAA-AAB--AAAA-B-AB-A-BB---AAAB-ABA-ABABBBABBB-ABAABAAABAAAA-A-
1 1.04 p-QCG31a10 gpm933 111.6
AABB-BAAABABAAB---ABBAAAB--AAB-BAAA-AAB--AAAB-B-ABAAABB-B-AAABAABAAABABBBABBB-ABAABAAABAAAAAA-
1 1.04 p-QAM24h06 sus2 111.7
AABBBBAAABABAABBBBABBAAAB--AAB-BAAA-A-B--AAAB-B-ABAAABBABAAAABAABAAABABBBABBB-ABAABAAABAAAABAB
1 1.04 p-dupssr26 dupssr26 113
-ABBBBAAAB-ABBBBBAABBAAABB-AABABAAAAAABBAAAABBBBAAAAABBABAA-ABBABAAABABBBABBBA-BAAB-AABAAABBA-
1 1.04 p-QBH9g01 gpm815a 115.6
-ABBBBAAABAABBBBAAA----AB-------AAA--AB--AAA----AAAAA-BABAABABBABAAABABBBABB--ABAABAAA-AAABBA-
1 1.04 p-std945024E11 gpm251 117.1
BABBB-A-A-AA--BABAABA--AB---AB-BAAA--AB--A-AB-B-AAAAAB-ABAABABBAB-A-BBBBBABBB-ABAABAAA-A-ABBAB
1 1.04 p-QCB6b03 gpm843 119.4
--B--AAAABAABBBABAABBAAAB--AAB-BA-A-AAB--A-AB-B-AAAAABBAABAAABBABAAA-BBBBABBB-ABAABAAABAAABAA-
1 1.04 p-QAH1h07 gpm341 119.7
AABBA-AAABAA-BBABAA--A------AB-BAAA--AB--AAA--B-AAAAABBA-BA-AB-ABAAABBBBBABBB-A-AABAAA-AAA-AAA
1 1.04 p-QCC6e06 gpm850c 120
AABBAAAAABAABBBABAABBAAAB--AAB-B-AA-AAB---AAB-B-AAAAABBAABABABBABAAA-BBBBABBB-A-AAB-AABAAABAAA
1 1.04 p-std687063D11 gpm181 121.7
-ABBAAAAABAABBAABAAB-A-AB---AB-BAAA--AB--AAAB-B-AAAAABBAABABABBABAABBBABBBBBB-ABA-BAAA-AAABAAA
1 1.04 p-QBL4d08 gpm532 121.7
AABBAAAAABAABBAABAABBAA-B--AAB-BAAA-AAB--AAAB-B-AAAAABBAABA-ABBABAABBBABBBBBB-ABAABAAABAAABAAA
1 1.04 p-std707031D10 gpm198 121.7
-ABBAAAAABAABBAABAABBAAAB--AAB-BAAA-AAB--AAAB-B-AAA-ABBAABA-ABBABAABBBABBBBBB-ABAABAAABAAA-A--
1 1.05 p-QAE7c04 gpm305 123.3
BABBAAAAABAABBAABABB-A-AB---BB-BA-A--AB--AAAB-B-AAAAABBABBABABBBBAABBBABBBBBB--BAABAAA--AABAA-
1 1.05 p-QBI19e09 myc7 126.9
AAABAAAABBAABBAABBABAAAAA--AAB-BABB-AAB--AAAB-A-AAAAABBAAAA-ABBABAABBBABBBBAB-ABAAAAABBAAABAA-
1 1.05 p-std603008B07 gpm104 129.1
-AABAAAABBAABBAABBABAAAAA--AAB--AAB-AAB--AAAA-A-AAAAABBAAAA-ABB-BAABBBABBABAB-AAAAAAABBAAAB-A-
1 1.05 p-QAF9h03 gpm787b 129.5
AAABAAA-BBAABB-ABBABAAAAA--AAB-BA-B--AB--AAAA-A-AA-AABBAAAA-ABBA--ABBBABBABAB-AAAAAAABBAAABAA-
1 1.05 p-QBM22b07 gpm540b 130.6
AAABBAAABBAABBAABBABAAAAA--AAB-BAAB-AAB--ABAA-A-AAAAABBAAAAAABB--AABBBABBABAB-AAAAAAABBAAABAAB
1 1.05 p-QBK19c11 gpm519 130.7
AAABBAA-BBAABBAABBABAAAAA--AAB--AAB-AAB--ABAA-A-AAAAABBAAAAAAB-ABAAABBABBABAA-AAAAAAABBAAABAAA
1 1.05 p-QCH5a06 gpm878b 130.7
--ABBAAABBAABBAABBABAAAAA--AAB-BAAB-BAB--ABAA-A-AABBAA-----------AAB-BABBABA--AAAAAAABBAAABAAA
1 1.05 p-QAZ4e04 gpm429c 132.1
AAABBAAABBAABBAABBABAAAAA--AAA--AAB-AAB--AAAA-A-AAAAABAAAAAAAABABAABBAABBABAB-AAAAAAABBAAABAAA
1 1.05 p-QCL5c12 gpm692a 134.3
AAABBAAAABAABBAAA-ABAAAAB--AAA-BAAB-AAB--AAAA-A-AAAAABBAA-AAAABABBAABBABBABAB-AAAAAAABBAAAAAAA
1 1.05 p-std486085B10 gpm29 135.3
AAABBAAAABAA-AAAABABAAAAB--AAA-BAAB-AAB--AAAA-A-AAAAABBAAAAAA-BABBAABAABBABAA-AAAAAAABBAAAAAAA
1 1.05 p-QAK2d11 gpm349 136
-AABBAAAABAABAAAABABAAAAB--AAA--AAB-AAB--AAAA-A-AAAAABBAAAAAAABABBAABAABBABAA-AAAAAAABAAAAA-A-
1 1.05 p-L347 gpm931b 136.5
-AABBAA-ABABBAAAABABA--AB---BA-BAAB--BB--AAAA-A-AA-ABABABAAA-A-ABBAABBABBABAB-AAAAABAB-AAAAA-A
1 1.05 p-QCE2c05 gpm618 137.9
-AABBAAAABAABAAAABABAAAAB--ABA-BAAB-AAB--AAAA-A-AAAAAABABAAAAA-ABBAABAABBABAB-AABAABABAAAAAAA-
1 1.06 p-std707077G05 gpm229 138.6
AAABBAAAABAABAAAABABBAAAB--ABA-BAAB-AAB--AAAA-A-AAAAABBABAAAAABABBAABAABBABAB-AABAABABAAAAAAAA
1 1.06 p-std707087E05 gpm4 138.6
AAABBAAAABAABAAAABABBAAAB--ABA-BAAB-AAB--AAAA-A-AAAAABBABAAAAABAB-AABAABBABAB-AABAABABAAAAAAAA
1 1.06 p-QAP2a09 gpm385b 139.2
BAABBAAAABAABAAAABABBA-AB---BA-BAAB--AB--AAAA-A-AAAAABBABAAAAA-ABBAABAABBA-AB-AABAABAB-AAAAAA-
1 1.06 p-std683009B12 gpm150b 139.3
-AABBAAAAB---AAAABAB-A--B---AA-BAAB--AB--AAAA---AAAAABB-BAAA-A-ABBAABAABBABAA-A-AAAAAB-AAAAAAA
1 1.06 p-QBL10f08 gpm524 141.6
ABABBAAABBAABAAAAAABBAAAB--ABA-BAAB-AAA--AAAB-A-AAAAABBAAAAAAABA-BAABAABBABBB-AABAABABAAAAAAA-
1 1.05 p-umc1124 rs2 142
BAABBAAAABAABBAABBABAAAAAAAAABBBAABAAABBAABAABAAAAAAABBAAAAAAB-ABAAABBABBABAABAAAAAAABBAAABAAB
1 1.06 p-QCL25g11 gpm688 157
-BBBBAABAAABAABAAAAAAAABB--BAB--AAB-AAA--ABBB-A-BAAAAABBAAAAAAAABBBAAAAAAABAB-ABAAAABAABA-B-A-
1 1.06 p-QCL24h11 gpm894 157.1
-----AA-AAABAABAAAAAAAABB--BAB-BAAB-AAA--ABBB-A-------BBAAAAAAAABBB-AAAAAABAB-ABAAAABAABABBAAA
1 1.06 p-QCN26a12 gpm906b 157.1
BBBBBAABAAABAAAAAA--AA-BB---AB-BAAB--AA--ABAB-A-BAAAAABBAA--AAAABBBAAAAAAABAB-ABA-AABA-BABBAAB
1 1.06 p-std687011D07 gpm169 159.5
BBBBBAABAAABAABAAAAAA-ABB--BAB-BAAB-AAA--ABAB-A-BAAAAABBAAAAAAAABBBAAAAAAABAB-ABAAAABAABA-BAAA
1 1.06 p-QCN26a12 gpm906a 159.9
A-BBB--BAAAB-AAAAAAA-A-BB---AB-BAAB--AA--AB-B-A-BAAAAABBAAAAAA-ABBBBAAAAAABAB-ABAAAABA-B-ABAAA
1 1.06 p-std660008F05 gpm136 164
BBBBBBABAABBAAAAABABABAAA--BAB-BAAB-AAA--BBAA-B-BABAAABBBAAAABAAABAAAAAAABBAB-ABBAAAAAAAABBBAA
1 1.07 p-std952056E02 gpm260a 165.9
BBBBBBABAA-BABAAABABABAAA--BAB--AAB-AAB--B-AA-B-BABAAABBBAAAABAAABAAABAAAB-A--ABBAABAAAABB-BAA
1 1.07 p-QBI25c02 gpm820f 166.4
-BBBBBABAABBABAAABABABAAA--BAB-BAAB-AAB--BBAA-B-BABAABBABAAAABAAABAAABAAABBAB-ABBAABAAAABBBBAA
1 1.06 p-bnlg1615 bnlg1615 170
-BBBBAABAAABAABAAAAAAAABBAABABABA-BBAAABAABABBAABAAAAABBAAAAAAAABBBAAAAAAABABBABAAAABAABABBAA-
1 1.07 p-std605097G12 gpm96 176.8
ABBBB-BBABBBA-AAAABBAAAA---BAB-BBBB-BA---ABAA---AAAAABBABAAAABAAABABABAA--ABB-ABAAAAAAA-B----A
1 1.07 p-std707021B04 gpm192 177.5
ABBBBBBBABBBABAAAABB-B-AA---AB-BBBB--AB--ABAA-B-AAAAABBABAAAABAAABA-ABAAAAABB-ABAAAAAA-BBBBBB-
1 1.07 p-QCD28c06 gpm852 182.1
-ABABAABBAABBBABABBABBAAA--BAB--AAA-ABB--AAAA-A------AA-B-A-B--------BAAAABBB-ABABAAAAABABB-AA
1 1.07 p-QAE18b02 acpt1 185.1
ABBABBBBBBAABBABABBBAAAAA--BAB-BBBB-BAB--AAAA---AAAABBBABAABBBBAABABABAAAAABB-ABAAAABAABBBBABA
1 1.07 p-QAY3e09 gpm420b 185.7
ABBABBBBBBAABBABABBBBAAAA--BAB-BBBB-AAB--AAAA-B-BAABBABABAABBABAABABABAAAAABB-ABAAABAAABAAAABA
1 1.07 p-QAT1e01 gpm802 194.7
-BBABAAA-AABABABABBABB-AA---AA-AAAA--AB--BBAA-A-AABABAA-BAABBBBAABAB-BAAAABBB-ABABAAAA-BABBBAA
1 1.07 p-QAY2d02 gpm415a 195.6
AA-A-AA-AAAAA-A-ABBA-A-AA---AB-AAAA--AB--BBAA-A-AABBBAAABAAB-BBAABABABAAAABBB-ABABAAAA-BA---AA
1 1.07 p-QBD5g02 gpm440 195.9
BABABAAAAAAAABABABBABAAAA--BAB-AAAA-BAB--BBAA-A-AAB-BAAABAABBBBAABABABAAAABBB-ABABAAAAABABB-AA
1 1.07 p-std605068C02 gpm63a 196.9
ABABABAAA-BAA-AAABAABA-B----AB-ABBA--AA--ABAA-A-AAB-BABAA-A-BABAABABAAABAAABA-ABAABAAA-AABABAA
1 1.07 p-SOD2 gpm946(sod2) 200.4
BABBBAA-AAA-A-AA--B-B--B--------------B--B--A-B-AA-ABAA-BABBBABAABABABAB--ABB-BBAAAAAA-BABAB-B
1 1.08 p-QAU4a09 gpm406a 202.9
BBBBABAAAAAAAAAABBBBBBABA--BAB-ABBA-BAA--BBAA-B-AABBBAABBABBBABAABABABAABAABB-BBAABAAAABBBBBAB
1 1.08 p-QAP2e11 gpm389a 203.1
BBBBABAAAAAA-AAABBBBBBABA--BAB--BBA-BAA--BBAA-B-AABBBAABBABBBAB-ABABABA-BAABB-BBAABAAAABBBBBAB
1 1.08 p-QBI1e10 gpm819 206.1
ABBAABAAAAAAAAAABBBBBBABA--BBB--BBB-BBA--ABAA-B-BABABAABBABBBABABBABABABBAABB-BBABBBAAA-BBBBAB
1 1.08 p-Id1 gpm243b 207.3
AABAABAAAAAAAAAABBBBBBABA--BBB--BBA-BBA--ABAA-B-BABBBAAABABBBABABBABABABBAABB-ABABABAAAABBBBAB
1 1.08 p-QBN14g08 gpm547c 209.7
AABAABAAAABAAAAABBBBBBABA--ABB-BBBB--BB--ABAA-B-BABBBAABBABBBABABBABABAABAABB-ABABABABAABBABAA
1 1.08 p-QCD22f05 gpm608 211.3
AABAABAAAABBAAAABBBBBBABA--ABB--ABB-BBB--ABAB-B-BABBBBAABABBBABAABABABAABAABB--BABAAABBABB---A
1 1.08 p-QCA17c01 gpm838c 214.6
AABBABAABABBBBAABBBBBBABA--ABB--ABB-ABB--ABAA-B-BB-BBBAABABBBABABBABABABBAABB-ABBBAABBBABBAAAA
1 1.09 p-QAU1c10 cdj2 215
AABBABAABAABBBAABBBBBBABA--ABB--ABA-ABB--ABAA-B-BBBBBBAABABBBAB-BBABABABB-ABB--BBBAABBBABBA-A-
1 1.09 p-QCF7c02 gpm862 222
AABBABBBBBAABBBABBABBBABA--BBB-B--A-AAA--AAB--B-BBABBBABBBBBBAAABBB-ABBBBAABB-BAABBABABBB-BBAA
1 1.09 p-QCH4d07 gpm663a 222.1
AAB-ABBB-BAABBBABBABBBABA--BBB-BBBA-AAA--ABAB-B-BBABBBABBBBBBAAABBBBABBBBAABB-BABBBABABB-BB-AA
1 1.09 p-std606056F07 gpm85 222.4
A-BBA-BB--A-BBBABB--BBABA--BBB-BBBA-A-A--ABAB---BBAB-BABBB-BBAA-BBBBBBB-BAABB-BABBBABA-BBB--AA
1 1.09 p-QAC9e01 gpm266 222.5
AABBABABBAAABBAABBABBBABA--BBB-BBB--AAA--ABAB-B-----BBABBBBBBAA-BBABABBBBABBB-BABBBABABB-BB-AA
1 1.09 p-std614025F11 gpm129 222.6
AABBBBBBBAABBBAABBABBBABA--ABB-BBBA-AAA---BBB-B-BBBAA-AABABBBAAB-BBAABBBBABB--BABBAABBBBBBABA-
1 1.09 p-QAE18e07 gpm277 222.6
AABBABABBAAABBAABBABBBABA--BBB-BBB--AAA--ABAB-B-BBBBBBABBBBBBAABBBABABBBBABBB-BABBBABABB-BB-AA
1 1.09 p-QAK4b05 gpm350a 222.6
AABBABABBAAABBAABBABBBABA--BBB-BBBA-AAA--ABAB-B-BBBBBBABBBBBBAABBBABABBBBABBB-BABBBABABBBBB-A-
1 1.09 p-QBD2f01 gpm438 224.6
AABBBBABAAABB--ABBABBBABA--BBB-BBBA--AA--ABAB-B-BBBBABABBABBBAABBBAAABBBBABBB-BABBBABBBB-BA-AA
1 1.09 p-d8 d8 225.2
AABBBBABAAABBB-ABBABBBABA--BBB-BBB--AAA--ABBB-B-BBBBABABBABBBAABBBAAABBBBABBB-BABBAABBBB-BA-AA
1 1.1 p-std606052F10 gpm82b 225.5
AABBBBABAAABBBBABBABBBABA--BBB-BBBA-AAA--ABBB-B-BBBBABABBABBBAABBBAAABBBBABBB-BABBAABBBBBBABAB
1 1.1 p-QAO3d04 gpm381a 225.9
AABBBBABAAABBB-ABBABBBABA--ABB-BBBA-AAA--ABBB-B-BBBBABABBABBBAA-BBBAABBBBABBB-BABBAABBBBBBA-A-
1 1.1 p-QAE7c12 gpm774c 225.9
AABBBBABAAABBB-ABBABBBABA--ABB-BBBA-AAA--ABBB-B-BBBBABABBABBBAABBBBAABBBBABBB-BABBAABBBBBBA-AA
1 1.1 p-QAP3f01 gpm801a 227.4
AABBABABBAAABBAABBABBBABA--BBB-BBBB-AAA--ABAB-B-BBBBBBABBBBBBAA-BBBBABBBBABBB-BABBBABABBBBB-AA
1 1.1 p-QAM14g05 AY110019 227.5
AABBABABBAAABBAABBABBBABA--BBB-BBBB-AAA--ABAB-B-BBBBBBABBBBBBAABBBBBABBBBABBB-BABBBABABBBBBAAA
1 1.1 p-QCH29a02 gpm660a 227.6
AABBABABBAAABBAABBABBBABA--BBB-BBBB-AAA--ABAB-B-BBBBBBABBBBBBAABBBBBABBBBABB--BABBBABABBBBBBAA
1 1.1 p-std660010H08 gpm138b 227.8
A-BBBBA-BAB-----BB--B---A---B--BBBB--AA--ABAA-B-B----BA--A--BABBBBBB-BBBBAB----ABB--BB-BBBABAA
1 1.1 p-QAP4e06 gpm394a 227.9
AABBABBBBBAABBBABBABBBABA--BBB-BBBA-AAA--ABBB-B-BBABBBABBBBBBAAABBBBABBBBAABB-BABBBABABBBBBBAA
1 1.1 p-QBK1h05 gpm521a 227.9
-ABBBBBBBAAABBABBBABBBABA---BB-BBBB-BAA--ABAB-B-BBBBBBABBBBBBAABBBABBBBBBABBB-BABBBABABBBBBBAB
1 1.08 p-bnlg1643 bnlg1643 228
AABAABAAAABBAAAAB-BBBBABABBABBB-ABBABBBABABABBBABABBBA--BABBBAB-ABABABAAB-ABBB-BABABABBABBABA-
1 1.1 p-QCF14g03 gpm623 228.8
ABBBABBBBBAABBBABBABBBABA--BBB-BBBA-BAA--BBBB-B-BBABBBABBBB-BAAABBBB-ABBBABBB-BBBBBABABBBBB-AA
1 1.1 p-QCO10e08 gpm718 228.8
ABBB-BBBBBAABBBABBABBBABA--BBB-BBBA-BAA--BBBB-B-BBABBBABBBB-BAAABBBBAABBBABBB-BBBBBABABBBBB-AA
1 1.1 p-QCD3g04 gpm610a 231.3
ABBBBBABABAABBBABABBBAABB--BBB-BBA--BAA--BBBB-B-BAABBBABBBB-BAAABABBAABBBABBB-BBBBBABBBBBBA-BA
1 1.1 p-std707001E11 gpm164b 232.1
ABBBBBABAAAABBBABABBBAABB---BB-BBAB-BAA--BBBB-B-BABBBBABBBBABAA-BABBAABBBABBA-BABBBABBBBBBA-BA
1 1.11 p-std707057H03 gpm217a 242.3
A-BBABBBBBABBBBABABBBAABA--BBA-BBBA-ABB--BAAB-B-BBABBBBA-BBBBABB-BBBAAABBABBA-BBBBBABBB---BBB-
1 1.11 p-QCL23b01 gpm686 242.3
AABBABBBBBABBBBABABBBAABA--BBA-BBBA-ABB--BAAB-B-BBABBBBABBBBBABBBBBBAAABBABBA-BBBBBABBB-BBB-B-
1 1.09 p-phi055 glb1 251
AABBBB-BBBABBBAA-BABBBABABBABBBBBBAAABABAABAABBABBBBABAABABBBABBBBBBABBBBABBBBAABBAABBBBBBA-AA
1 1.11 p-QAE23c08 gpm765c 251.7
AABAABBBBBBBBBBBBABABAABA--BAA-BBBA-ABB--ABAB-B-BBABBBAABBABBABBAABBAABAAABBB-AAABBAABBAAABBBB
1 1.11 p-QBN16d05 gpm548a 261.9
ABAAAABBBBBBABBBBAAABAABA--BAB-BBAA-BAA--AAAB-B-BBABBBAAB-AAAAABBABAABBA-BBBB-BAAABABBBB--A-BA
1 1.11 p-QCI2h07 gpm671a 263.8
ABAAAAB-BBBBABBABAAABAAAA--BBB-BBAA-BAA--ABAB-B-BBABBBAABAABBA-BBABAAABABBBBB-BAAABBBBBBABBBBA
1 1.1 p-QCF17c07 cesa6 263.8
ABAAAABBBBBBABBAB-AABAAAA--BBB-BBAA-BAA--ABAB-B-BBABBBAABAABBAABBABAAABABBBBB-BAAABBBBBB-BB-BA
1 1.11 p-QBH26f11 gpm469 264.8
AAAAAABBBBBBABBABAAAAAAAA--BBB-BBAA-BAA--ABAB-B-BBABBBAABAA-AAABBABAAABABBBBB-BAAAB-BBBAABB-BA
1 1.11 p-QAE9e07 gpm308a 265.5
AAAAAABBBBBBABBABAAAAAAAA--ABB-BBAA-BAA--ABAA-B-BBABBBAABAAAAAABBABAAABABBBBB-BAAABABBBAABBABA
1 1.12 p-QBB7c06 gpm434a 272.4
AAABAABBAAABABBABAAAAAAAA--ABB-B-AA-ABA--BAAB-A-BABBABAABAA-AAA-BBBAAABAAABBA-ABAABBBBBAABBAB-
1 1.12 p-std707049C05 gpm201b 290.8
AABBBBABAAAABBAABAA-BBAAA--ABA-AAAA-AAA--AAAB-B-BBBBABAAAAAABAABA--AAAABBABBB-AAAAAAABABBBAAAA
2 2.01 p-std606044F01 gpm71 4.8
AABBBBAABABBBAABBBBAABBAA--BBB-ABBA-BAA--AAAA-B-A-BAABBABAA-BBB-BBBBAAAABABBB-BABAABBBAABABBBB
2 2.01 p-std687063B10 gpm180b 13.6
BABBBBBABAB-BA----BA-B--A---BB-ABBA--AA--AABA-B-AB-AABA-BA-A-ABBBABBBBA--ABBB-A-B-ABBB-ABA-BA-
2 2.02 p-QCL4f12 gpm691b 33.1
BABABBBABBBBBBBABBBABBAAB--BBB-ABBA-BAB--AAAB-B-BBAAABAABAABBBB-AABBBAAABABAB-BBBABBBBBABABBBB
2 2.02 p-std614007H11 gpm86 35.6
AABABBBABBBBBBBABAAABBAAB--BBB-ABBA--AB--AAAB-B-BBAABBAABAAABBBAAABBBAAAAABAB-BBBABBABAABABABA
2 2.02 p-std614065E07 gpm156a 36.2
BABABBBABBBBBBBAB--ABB-AB---BB-ABBA--AB--AAAB-B-BBAABBAABAABBBBAAABBBAABAABAB-BBBABBAB-ABABBBB
2 2.02 p-QCB2c09 gpm588b 37.3
----ABB-B-BBBBBABBAAABAAA---BB-ABBA-BAB--A-AB-B-BB-ABBAABAAABBBBAAB-AAA-AABBB-BBBAB-ABAABABBB-
2 2.02 p-QBI2g05 gpm493a 37.7
--BAABBABB-BBBBABABAABAAA--BBB--BBA-BAB--AAAB-B-BBAABB-ABAA-BBB-AABBAAAAAABBB-BBBABAABAABAB-BB
2 2.02 p-QBH26g11 gpm470 41.7
-ABAAABABBBBBBBAAABAABAAA--BBB--BBA-BAB--AABB-B-BBAABBAAB-A-BABAAABBAAAAAAABA-BBAABAABAAAAB-B-
2 2.02 p-std606023A04 gpm54b 41.7
AABAAABABBBBBBBAAABAABAAA--BBB-ABBA-BAB--AABB-B-BBAABBAAB-A-BABAAABBAAAAAAABA-BBAABAABAAAAB-B-
2 2.02 p-QAE12f04 gpm762a 43.9
BAAAAABABBBBBBBAAABABBAAA--BBB-ABAA-BBB---ABB-B-BBAABBBABAAABBBAAABBAAABAAABA-BBAAAAABAAAABBBA
2 2.02 p-QAE14b12 gpm273a 44.5
-AAAAABABBBBBBBAAABABBAAA--BBB-ABAA-BBB---ABB-B-BBAAB-BABAAAB-BAAABBAAABAAABA-BBAAAAABAAAABBBA
2 2.02 p-QAE8g03 gpm776a 44.5
-AAAAABABBBBBBBAAABABBAAA--BBB-ABAA-BBB---ABB-B-BBAAB-BABAAABABAAABBAAABAAABA-BBAAAAABAAAABBBA
2 2.02 p-QCL24a04 gpm687a 45.2
AAAAAABABBBBBBBAAABABBAAA--BBB--BAA-BBB--AABB-B-BBAABB-ABAA-BAB-AABBAAABAAABA-BBBAAAABABAAB-BA
2 2.02 p-QCN36b10 gpm914a 49.1
-AABBBAB----BBAAAAA-B---A----A-BABB--BA---BBB---BB--BB-ABAAABAAAB-B-B--BAAABA----------B---B--
2 2.02 p-QBG20b04 gpm461b 49.4
AAAABBBABBBBABBAAAAABBAAA--BBB--BAB-BAB--AABB-B-BBAABBAABAA-BAAAAABABAABAAABA-BBBABAABABAABABA
2 2.02 p-QCN28a03 gpm708c 49.8
AAAAAB-AB-BBABBAAABABB-AA----A-ABAB--BB--AAB--B-BBAA-BAABAAABAAABABABAABAAABA-BABABAAB-BAAAABA
2 2.02 p-QAQ3h11 gpm398c 51.4
-AAABBBABBBBABBAAABABBAAA--BAA-BBAB-BAB--ABBB-B-BBAABBAABAABBAAABABABAABAAABA-BBBABAABABA-BABA
2 2.02 p-QAE37c01 gpm294 53
AABABBBABBBBABBABABABBAAA--BAA-ABAB-BAB--ABBB-B-BBAABBAABAABBAAABABABAABAABBB-BBBABAABABAA-ABA
2 2.02 p-QBB21c04 gpm431 53.1
AABABBBABBBBABBABABABBAAA--BAA-ABAB-BAB--ABBB-B-BBAABBAABAAABAAABABABAABAABBB-BBBABAABABAABABA
2 2.02 p-QAF5a03 gpm786 57
AABABBBABBBBAABABABBBBAAA--BAA-ABBB-BBA--ABBB-B-ABBABBBABABBBAAABBBABAABABABB-BBBABAABBBAABAB-
2 2.02 p-QCA22c12 gpm575a 57.2
AABABBBABBBBAABABABBBBAAA--BAA--BBB-BBA--ABBB-B-ABBABB-ABAB-BAAABBBABAABABABB-BBBABAABBBAA-AB-
2 2.02 p-std605082C05 gpm77 60.5
ABBAA-BABBBBBAAABABB-B--A---AA-ABBB---A--AABB-B-ABBABBB-BABA-AABBBB-BAABBBA-B-BBB-BAAB-BBBBABA
2 2.02 p-std707043E08 gpm7 60.6
ABBAAABABBBBBAAABABBBBBAA--BAA-ABBB-BBA--AA-B-B-ABBABBBABABAAAABBBBABAABBBABB-BBBABAABBBBBBABA
2 2.02 p-std707057E08 gpm216a 61.4
AABAAABABBBBBAAABABBBBBAA--BAA-ABBB-BBA--AABB-B-ABBABBBAAAAAAAABBBBABAABBAABB-BBBAAAABBBBBBABA
2 2.03 p-std486073H12 gpm31a 62.1
AABAAABABBBBBAAABABBBB-AB---AA-ABBB--BB--AABB-B-ABBABBBAAA-ABAABBBBABAABBAABB-BBBA-AAB-BBBBABA
2 2.03 p-QCT9c09 gpm753f 66.2
AABAAABA-BB-BAAABBBBB--AB---AA-AABA--BA--AABB---AABBBBBAAAAABAABBBBAAAB--AAAB-BBBAAA-B--A-BAAA
2 2.03 p-QAM14g05 gpm359d 67.1
AABAAABABBBBBAAABABBBBBBB--BAA--AAA-BBA--AABB-B-ABABBBBAAABBBAABBBBAAABBBAABB-BBBAAABBBBABBABA
2 2.04 p-bnlg381 bnlg381 68
ABAAAABABAAABBBAAABAAABBAA-ABAABABAABBABAABAABAAAB-ABAABBABA-AAAA-AAAABAAAAAA-ABAABAAABBBAAABA
2 2.03 p-QCG36h11 gpm651b 71.2
AABAAABABABBBABABABABBBBB--BAA-BA-A-BBA--ABBB-B-ABABBBBAAAAAAAA-BBAAAABBBAABA-ABBAAAABBBBABAAA
2 2.03 p-QAF38a12 gpm328b 71.7
AA-AAA-ABABBAABABABABBBAA--AAB-B-AA-ABA---BBB-B-ABAABBBAAA-AAAA---AAAABBBAABA-ABBAAAABBBA-BAAA
2 2.03 p-std606033A04 gpm69 73.5
ABBAAABABABBBABABABABBABB--AAA-BAAA-ABA--ABAA-B-ABABBBBAAAAAAAABBBAAAABBBAAAA-ABBABAABBBB-AAAB
2 2.04 p-bnlg1175 bnlg1175 85
-BABBBAAAAAABBAABABAABBAAAAABABABAABBBAAAAAABBABABAB-AAAAAAAAAAAAAAAABBAAAABAB-AABB-BAABBAAAAA
2 2.03 p-std603011G12 gpm106a 86.9
-B-A--BAB--ABBBAAABAA-BBA--AB--B-B--BBA---BAA-A-ABBABAABBABAAAAAA-AAAABAAA-AA-ABAABAAABBBA-ABA
2 2.04 p-std603028B08 gpm117f 87.7
ABAAA-BABAAABBBAAABAAABBA--ABA-BABA-BBA--ABAA-A-ABBABAABBABAAAAAAAAAA-BAB--BB-ABAABAAABBBA-ABA
2 2.04 p-QAD13h11 gpm268a 90
ABA-BAB-BBAABBBAAAAAAB-BA---B--B-BA--BA--ABAA-A-ABB-BABBBABABAAAABAAAAB--BBBB-AB-BB-AA-BBAAABA
2 2.04 p-QAW2d11 gpm411a 92.3
ABABAAAAABAABB-AAABAAABBA--ABA--BBA-BBA--AABB-A-ABAABAAAAABAAAAAAAAAABBAAAAAA-ABABBAAABBBAAAA-
2 2.04 p-QBG19a05 gpm460a 92.9
ABABAAAAABAABBBAAABAAABBA--ABA-BBBA-BBA--AABB-A-ABAABAAAAABAAAAAAAAAABBAAAAB--ABABBABABBBAAAAA
2 2.04 p-QAY1g04 gpm413b 94.9
ABABAAAAABAABBBAAABAAABAA--ABA-BBAA-BBA--AAAB-A-ABABBAAAAABAAAAAAAAAABBAAAABA-AAABBABABBBAAAAA
2 2.04 p-QBI25c02 gpm820d 96.5
ABABAAAAAAAABBAABABAAABAA--ABA-ABAA-BBA--AAAB-A-AB-BBA-AAABAAAAAAAAAABBAAAABA-AAABBABABBBAAAAB
2 2.04 p-QAE35f07 gpm292b 97.9
ABABBBAAAAAABBAABABAABBAA--ABA-ABAA--BA--AAAB-A-ABABBAAAA-BA-AAAAAAAABBAAAABA-AAABBABAABBAAAAB
2 2.04 p-std496020C08 gpm119 98
-BABBBAAA-AABBAAB-BA-B-AA---BA-ABAA--BA--AAA--A--BABBAAAAAAA-AAAAAAAABBAAAABA-AAABBBBA-BB-A-AA
2 2.04 p-QCB9h12 gpm594 101.7
-AABBBBAAAAABBBAAABAABBAA--ABA-ABAA--BA--BAAB-A-AB-AAAAAAABAAAAAAAAAABBAAAABA-AAABABBAABBAAAB-
2 2.04 p-QAE53d07 gpm300 102.5
BBABBBBAAAAAABBABBBAABBAB--ABA-ABAB-BBA--BAAB-A-ABAAAAAAA-BAAAAAAAAAABAAAAABA-AAAAABBAABBAAABA
2 2.06 p-umc1079 umc1079 104
-ABAABBABAAAABAABABAAA-ABAAAABBABABBABABABBAAAAAABBABAAAABBAABAAABAAABAABBBAAAAAAAAAAAABBABABA
2 2.04 p-QCF14c04 gpm622b 104.7
BBABBBBAAAAAABBABBBAABBAB--ABA-ABAB-BBA--BBAB-A-ABBAAAAAAABAAAAAAAAAABAABAABA-AAAAABB-AB-BAABA
2 2.04 p-std606030F03 gpm67b 105
-AABABBAAAAAABAABB-AABBAA--ABA-ABAB-BBA--BBAB-A-ABAAAAAAAABAAAAAAAAAABAABAABA-AAAA-BBAABBAAAB-
2 2.04 p-std486019D02 gpm32 106.1
-AAB--BAB-AA--AAB-BA-B--B---AA-ABAB--BA--BB-B-A-ABAAAA--AABA-A-AAAA-ABA-BAA-A-A-AA-------AAABA
2 2.04 p-QCS15e05 gpm926c 107.1
BAB-ABB-BAAAABAABABAAB-AB---AA-ABAB--BA--BBAB-A-ABBAAAAAAABAAAA-ABA-ABAB-AABA-AAAAA-BA-BBAAABA
2 2.04 p-QCO25c07 gpm918 107.7
B-----B-BAAAABAABAB-AB-AB---AA-A--B--BA--BBA--A-AB-AAAA--ABAAAAAABAAABAABAAAA-AAAAAABA-----ABA
2 2.06 p-nc003 nc003 108
-ABABBBABBBAAAAABABAAB-AAAABABABBABBAAABBBBAAAAAABBAAAAAABBAABAAABAAABAABBBAABAAAAABAAABBABABA
2 2.05 p-QBI25c02 gpm820e 108
BABAABBABAAAABAABABAABBAB--AAA-ABAB-ABA--BBAB-A-ABBAAAAAAABAAAAAABAAABAABAAA--AAAAAABAABBAAABA
2 2.05 p-std614048B10 gpm141 108
BABAABBABAAAABAABABAABBAB--AAA--BAB-ABA--BBAB-A-ABBAAAAAAABAAAAAABAAABAABAAAA-AAAAAABAABB-AAB-
2 2.05 p-QCN32g12 gpm712b 108.1
BABAABBABAAAABAABAB-AB-AB---AA-ABAB--BA--BBAB-A-ABBAAAAAAABAAAAAABAAABAABAAAA-AAAAAABA-B-AAABA
2 2.05 p-QCG39b10 gpm653a 108.4
BBBAABBABAAAABAABABAABBAB---AA--BAB-ABA--BBAB-A-ABBAAAAAAABAAAAAABAAABAABAA-A-AAAAAABAABBBAABA
2 2.05 p-QBS10e01 gpm835c 109.1
AABAA-BAB-AAABAABABA---AA---AA-ABAB--BA--BB-B-A-ABBABABAAABAAAA-ABABABAABAAAA-AAABAABA-BAABA-A
2 2.05 p-QCS15e05 gpm926f 109.1
BAB-ABB-BAA-ABAABABA-B-AB----A--BAB--BA--BBBB-B-BBBAA-A-A-B-ABAABBB-BBB-BBBBB-AAAAAABA-BB-AABA
2 2.05 p-QCT2f11 gpm749 110
BABAABBABAAAABAABABAAA-AB---AA-ABAB-ABA--BBAB-A-ABBABAAAA-BAAAAAABAAABAABBAAA-AAAAAABAABBABAB-
2 2.05 p-QCT6c08 gpm751 110
BABAABBABAAAABAABABAAA-AB---AA-ABAB-ABA--BBAB-A-ABBABAAAA-BAAAAAABAAABAABBAAA-AAAAAABAABBABAB-
2 2.05 p-QAM22f01 gpm361 110.1
BABAABB-BAAAABAABABAAA-AB---AA-ABAB-ABA--BBAB-A-ABBABAAAABBAAAAAABAAABAABBAAA-AAAAAABAABBABABA
2 2.05 p-std614001E04 gpm91 111.5
AABAABBABBAAABAABA-A-A--B---A--ABAB--BA--BBAA-A-ABBABA-AABBAA-AAABA-ABAABBBAA-AAAAAAAA-BBABABA
2 2.06 p-QCD10f07 gpm606a 113.8
BABABB--BBBAAAAABABAAABAA--AAB-BBAB-ABA--BAAA---ABB-B-AAA-BAABAAABAAABAABBBA--A-A--AAAABBABABA
2 2.06 p-QCM8f01 gpm695 113.9
BABABBBABBB--AAABABA-ABAA--AA---BAB-ABA--BAAA-A-------AAABBAABAAABAAABAABBBA--AAAA-AAAABB---BA
2 2.06 p-std603011G12 gpm106c 114.1
-ABABB-ABBBAAAAABABAAB-AA--AAB-BBAB-AAA--BAAA-A-ABBBBAAAAABAABAAABAAABAABBBAA-AAAAAAAAABBA-ABA
2 2.06 p-std618032D04 gpm114 114.1
--BABB--BBBAAAAABABAAB--AAAA-BBBBABBAAABABAAAAAAABBABAAAABBAABAAABAAABAA-BBAAAAAA-A-AAAB--B-B-
2 2.06 p-std603028B08 gpm117e 114.2
B-BABBBABBBAAAAABABAABAAA--AAB-ABAB-AAA--BAAA-A-ABBABAAAAABAABAAABAAABAABBBAA-AAAAAAAAABBABABA
2 2.06 p-QCT9h04 gpm754d 114.2
-ABABBBABBBAAAAABABAAB-AA---AB-BBAB--AA--B-AA-A-ABBABAAAA--AABAAAB-AABAABBBAA-ABAA--AA-B-ABABA
2 2.06 p-QAE4d07 gpm769 114.3
BABABBBABBBAAAAABABAABBAA---AB--BAB-AAA--BBAA-A-ABBAB-AAABBAABAAABAAABAABBBAA-AAAA-AAAABBABABA
2 2.06 p-QCF12e12 gpm620a 114.5
BABABBBABBBA-AAABAB-ABBAA--BAB-BBAB-AAA--BBAA-A-ABBAAAAAABBAABAAABAAABAABBBA--AAAABAAAABBABAB-
2 2.06 p-QCG37a08 gpm652c 114.5
-ABABB-ABBBAAAAABABAAB-AA---AB-BBAB-AAA--BBAA-A-ABBAAAAAABBAABAAABAAABAABBBAB-AAAAABAAABBABABA
2 2.06 p-QAF3c07 gpm329b 114.6
BABABBBABBBAAAAABABAAB-AA---AB-BBAB-AAA--BBAA-A----AAAAAA-BAABAAABAAABAABBBAA-AAAAABAAABBA---A
2 2.06 p-std707020A06 gpm221a 114.7
BABABBBABBBAAAAABABAABBAA--BAB-BBAB-AAA--B-AA-A-ABAAAAAAA-BAABAAABAAABAABBBA--AAAA-BAAA--ABABA
2 2.06 p-QCL5c12 gpm692b 114.7
-ABABBBABBBAAAAABABAABBAA---AB-BBAB-AAA--BBAA-A-ABB-AAAAA-BAABAAABAAABAABBBAB-AAAA-B-A-BBABABA
2 2.06 p-QBI17h12 gpm482 114.7
BABABB-ABBAAAABABAB-AB-AA--BAB-BBAB-AAA---BAA-A-ABBAABAAAABAABAAABAAABAABBBAA-AAAABBAAABBABABA
2 2.07 p-QCH4a01 gpm662a 117.5
-ABAABBABABAAABABABAABBAB--BAB-A-AB--AB--BBAA-A-AAAAAAAAABBAABA-ABAAABAABBBBA-AAAAABBBABBABAAA
2 2.07 p-QAG4h11 gpm788c 117.7
AABAABBABAB-AABABAB-AB-AB---AB-AAAB--AB--BBAA-A-AA-A-AAAAA-AABABABAAABAABBBBA-AAAAABBA-BBA-AAA
2 2.07 p-std605011B07 gpm89b 118.3
--BABBBABAAAAABAAABAABBBB--BAB--BAB-AAB--BBAA-A-ABAAAABAAABAABABABBAABAABBBBA-AAAAABBAABBB----
2 2.07 p-std660033B11 gpm230 118.3
BABABBBABAAAAABAAABAABBBB---AB-ABAB-AAB--BBAA-A-ABAAAA-AAABAABA-ABBAABAABBBBB-ABAAABBAABBAAA-A
2 2.07 p-QAE8c08 gpm307b 118.4
BABABBBABABA-ABAAABAABBAB--BAB--BAB-AAB--BBAA-A-AAAAAAAABABAABABABAAABABBBBBB-AAAAABBAABBBAABA
2 2.07 p-QAM1b04 gpm360a 118.5
BBBABB-ABABAAABAAABAABBAB--BAB-A-AB-AAB--BBAA-A-AAAAAAAABBBAABABABAAABABBBBBB-AAAAABBBABBAAAAA
2 2.07 p-QCE1g09 gpm617 118.7
BBBABBBABABAAABAAABAABBAB--BAB-ABAB-AAB--BBAA-A-AAA-AAAABBBAABABABBAABABBBBBB-AAAAABBBABBBAA-A
2 2.07 p-QBS6g12 gpm566c 118.8
BBBABBBABABA-ABAAABAABBAB--BAB--BAB-AAB--BBAA-A-AAAAAAAABBBAABABAB--ABABBBBBB-BAAAABBBABBBAABA
2 2.07 p-std605062B10 gpm59c 118.8
BABABBBABABABABA--BA-BBBB--BAB-ABAB-AAB--BBAA-A-A-AAAABAAABAABA-ABBAABAABBBBB-AAAAABBAABBAAABA
2 2.07 p-QCM16a05 gpm694b 118.8
BABABBBABAAAAABAAABAABBBB---AB-ABAB-AAB--BBA----ABA-AABAAABAABABABBAABAABBBBB-AAAAABBAABB-AABA
2 2.07 p-QCF14c04 gpm622c 118.8
BABABBBABABAAABAAABAABBBB--BAB-ABAB-AAB--BBAA-A-ABA-AABAAABAABABABBAABAABBBBB-AAAAABBAABB-AA-A
2 2.07 p-QCF2h04 gpm861a 118.9
-ABABBBABABAAABAAABAABBBB--BAB-ABAB-AAB--BBAA-A-ABAAAABAAABAABABABBAABAABBBBB-AAAAABBAABB-A--A
2 2.07 p-QBS5e08 gpm565a 121.7
BABABBBABAAABABAAABABB-BB---AB-AAAB--AB--BBBA-B-ABAAAABAABBAABABABAABAAABBBBB-AAAAAABA-ABBAABB
2 2.07 p-QAV1h09 gpm409a 121.9
-ABABBBABAAAAABA-ABABBABB--AAB-AAAB-AAB--BBBA-B-ABAAAABAAABAABABABAABAAABBBBB-AAAAAABA-ABBAA-A
2 2.07 p-std687060D03 gpm178a 122
BABABB-ABAAAABBBABAABBABB--BAB-AAAB-AAB--BBBB-B-ABAAABBABBBAABA-ABAABAABBBBBB-AABA-ABAABBBAA-A
2 2.07 p-QBN12a01 gpm830a 127.7
BABABBBABAABAABBBBABBBABB--BAB-AAAB--BB--BBBA-B-BAAA-AB-ABBBABABAAAAB-AABAABA-BAAAAABA------BA
2 2.07 p-QBJ2b04 gpm507 128
BABABBBABAABAABBBBABBBABB--BAB-AAAB-ABB--BBBA-B-AAAAAABAABB-ABABAAAABAAABAABA-BAAAAABAAABBAABA
2 2.07 p-QBJ3d12 gpm510 128
BABABBBABAABAABBBBABBBABB--BAB-AAAB-ABB--BBBA-B-AAAAAABAABB-ABABAAAABAAABAABA-BAAAAABAAABBAABA
2 2.08 p-QCA4c12 gpm576a 134.8
ABBABBBBABABAABBBBBBBBABB--BAB-AABB-ABB--ABAB-B-BAAAAABAABBAABBBAAABBAAABAABA-ABAAAABAAABB--B-
2 2.08 p-QCD3e06 gpm609b 135.7
ABBABBBBABABAABBBB--BBABB--BAB-AABB-ABB--ABAB-B-BAAAAABAABBAABBBAAABBAAA----A-ABAAAABAAAB-A-BA
2 2.08 p-QCD9b11 gpm613 136
ABBABBBBABABAABAAABB------------ABB-ABB--ABAB-B-BAAAAABAABB-ABBBAAABBAAABAABA-ABAAAABAAABBABB-
2 2.07 p-bnlg1633 bnlg1633 137
-ABABBBABAAAAABBA-BABBABBAABABBAAABBAAB-BBBBABBAAB-A--BAA-B-A-ABABAABAAABBBBB--AAAAABAAABBAA-A
2 2.08 p-QCG11e02 gpm863 140.3
ABBAABBBABABAABBABBBBBBBA--BAB-ABB--ABB--ABAA-A-BAAAAAAAABB-ABBBBAABBAAABBABA-ABBA-ABBBABBABBA
2 2.08 p-QCL13e12 gpm683c 142.7
ABBA-BBBBBABAABBABBAB---A---AB-ABB---BB---B-B---BAAA--AAAB-BABBBB-ABBAAA-BBBB-ABBA-ABB-ABAABB-
2 2.08 p-QAO3d03 gpm380 145.9
AABBABBBBBABAABBABBABBAAA--BBB-ABAA-ABA--BBAB-A-BAAAAAABAABBABBBBAABBABABBBBB-BBBAAABBBABAABAB
2 2.08 p-QCU2f02 gpm756c 147.2
ABBBABBBBBABAABBABB-BB-AA---BB-ABBA--BA--BBAB-A-BAABAAABABBBABBBBBABBABABBBBB-BBBAAABB-A-AABAB
2 2.08 p-QCO32b04 gpm728b 153.3
-BBBABBB-BBBAAABABBABB-AA---BB-ABBA--BA---BAA-A-BABBAAABBBBBBABBBBABAA-ABBBBB-B-B-AAAB-ABABBAB
2 2.08 p-std660049A10 gpm235a 154.4
-BBBABBBABBBAAABABBABBBAA--AAB--BBA-BBA--BBAA-A-BABAAA-BB-BBBABBBBABAABABBBBB-BBBBBAABBABAB-A-
2 2.08 p-std614022B02 gpm123 154.9
-BBBABABABBBAAABABBABBBAA---AB--BBA-BBA--BBAA-A-BABAAAABBBBBBABBBBABAABABBBBB-BBBBBAABB-BAABA-
2 2.08 p-QBC3b10 gpm807 156.6
BBBBBBABABABAAABABBABBBAA--AAB-A-BA-BAA--BB-A-A-BAB-AAABBBBBAABBABB-AABABBBBB-BBBBBAABBABAABAB
2 2.08 p-QCA20d07 gpm574b 157.7
BBABBBABAABBAAABABBABABAA--AAB--BBA-BBA--B-AA-A-BABAAABB-ABBBABBABBBABBABBBBB-BBBBBAABBBBAABAB
2 2.08 p-QAF33f06 gpm326 157.9
BBBBBBABAABBAAABABBABABAA--AAB-ABBA-BBA--BBAA-A-BBBAAABBBAB-AABBBBBBABAABBBBB-BBBAAAABBABAABAB
2 2.08 p-QBI9f02 gpm825 158
-BBBBBABAABBAAA-ABBABABAA--AAB--BBA-BBA--BBAA-A-BBBAAABBBAB-AABBBBBBABAABBBBB-BBBAAAABB-BAABAB
2 2.09 p-QCO6e09 gpm922f 162.3
BBBB-BA-AAA-AAA---B-B--A----BB-ABBB--BA--BBAB-A-A----A-BB--BBA-BBBBBBBBABBBBB-BBB-BBA---BABBAB
2 2.09 p-QDA2G7 gpm945 165.6
BBABBBABAAABABABBBBABBBAA--AAB-AABB-BBB--BBAB-A-AABAAABBBBB-AABBABABABBABBBBB-BBBBBBABBBBAA-AB
2 2.09 p-QBI10d05 gpm475 165.9
BB-BBBAB-AABABABBBBABBBAA--AAB-AABB-BBB--BBAB-A-AA-AAABBBBBAAABBABABABBABBBBB-BBBBBBABBBBAA-AB
2 2.09 p-QBI24e01 gpm487 166.7
BBABBBABAAABABABBBBABBBAA--AAB-BABB-BBB--BBAB-A-BABA-ABBBAB-AABBABBBABBAABBBB-BBBBBBABBBBAA-AB
2 2.09 p-QAM2g06 gpm365a 168.6
BBBBBBABBAAAABABBBBABBBAA--AAB-AABB-BBB--ABAA-A-AAAAABBBBBBBBABBABABABBABBBBB-BBBBBB-BBBBAAAAB
2 2.08 p-bnlg1940 bnlg1940 171
-BBBBBABABBBAAABABBABBBAABAAABBABBABBBAAABBAAAAABA-AA-ABBABBB-BBABBBABBABBBBBA-BBBB-ABB-BAABAB
2 2.09 p-QCF16f06 gpm858d 176.9
BBBABBBBBAAABABBBBBABBBBA--BAB-BBBA-BBB--ABAB-A-ABBABAABBAABBABBABABABBABBBBB-BBBBABBBABBBB-AB
2 2.09 p-QAJ5b05 gpm346c 177.9
BBBBBBBBBAAABABBBBBABBBBA--BAB-BBBA-BBB--ABAB-A-ABAABAABBAABBABBABABABBABBBAB-BBBBABBBABBBB-AB
2 2.09 p-QAP1e03 gpm383c 179.8
BBBBBBBBBAAABAABBBBABAABA--BAB-BBBA-BBB--ABAB-A-BBAABAABBABABABBABBBABBAABBAB-BBBBBBBBABBBBAAB
2 2.09 p-QBH14a03 gpm466b 179.9
BBBBBBBBBAAABAABBBBAB--B---BAB-BBBA---B--ABAB-A-BBAABAABBABB-ABBABBBABBAABBAB-BBBBBBBBABBBB-AB
2 2.09 p-QCN9e04 gpm717a 180.1
BBBBBBBBBAAABABBBBBABB-BA---AB-BBBA--BB--ABAB-A-BBAABAABBAAABABBABBBABBAABBAB-BBBBAABB-BBBBAAB
2 2.09 p-QAE20e03 gpm281a 186.7
AA-BABAABAAABAABBBBABBABA--BAB-AABB-ABB--ABAA-A-ABAAAAABBABBBBBBAAABABBAABBAB-BBBBAABBAABBBBAB
2 2.09 p-QCE2f04 gpm619 189.2
AAABABAAAAAABAABABBABBAAA--BAB-AABA-ABB--ABAA-A-ABAAAAABBABAABBBAAABABBAABBAB-ABBBAABBABBBBAAB
2 2.09 p-QAF33a08 gpm325c 191.6
AAABA-A-AAAA-AABABBABAAAA--BAB-AABA-ABB--ABAA-A-ABAAAAABBABAABAAAAABABBAABBAB-ABBABABAABBBBAAA
2 2.09 p-QBE1d03 gpm442a 191.8
AAABABAAAAAABAABABBAB-AAA--BAB--ABA-ABB--ABAA-A-ABAAAAABBABAABAAAAABABBAABBAB-ABBABABAABBBB-AB
2 2.1 p-QCS15e05 gpm926i 198.3
AABB--A-BABABAAAABBABB-AA---AB-AABA--BB--BBA--A-ABB-BAABBBBAABABBAA-ABBABBBA--B-B---B--BBBB-AB
2 2.1 p-QAG4h11 gpm788b 212.4
--BAA--ABBBAB-B-BABABB-BB---AB-AABB---B--BBBA-A-A-A-AA-ABBBAABABABABABAABBBBA-ABAAABBA-BBABAAA
3 3.00 p-QCO16d10 gpm916d -.6
B-AAA--BA-ABBBBBBAAB-B-BB---AB-BBAA--BB--AB-B---BABBBABBABABBBAAABBABBBBABBAB-AABBBB-B-BBBBBBA
3 3.00 p-std660036G07 gpm212c 0
-BAAAABBABABBBBBBAABBBBBB--AAB-BBAA-BBB--AABB-A-BABBBABBABABBBAAABBABBBBABBAB-AABBBBABBBBBBBB-
3 3.01 p-QCI22a07 gpm668e 12.6
AAAAABB-AAABAABABBB-A--AA---BA-BBAA--BA--BABB-A-BA-ABAAAAABABAAAABABABABABBAA-AAABBBAA-AAAABBA
3 3.01 p-QCN33g08 gpm713 17
BAAABBBBBABBBBBABBBB-A-BA---AB-BBAA--BB--BABB-B-BABBABAAAAABBBABABBBABBAABBAB-A-ABBAAA-BA-BABA
3 3.02 p-bnlg1325 bnlg1325 27
--BA-ABBBA-BBBBBBBBBBABBBAABABAABBBABABABBABAABBBBABABABAAABBBBBAABAABAAABBABBAAAABBABBBAABABB
3 3.02 p-QAE52e12 gpm770 29.3
-AAABABBBA-BBBBBBBBBAABBB--BAB--BBB-BAB--BABA-B-BAABABABAAABBBBBBABAAAAAABBAB-AAABBAAABBAA--BB
3 3.02 p-QAG4b10 gpm336b 29.4
AAA---BABABABB--ABB-BA-BB---BB-B-AA--BB--BAAA-A-ABABABABABABBBBABB-BABAA-BBBB-BABABABB-BAAAABA
3 3.02 p-QAF22d09 gpm783 33.1
BABABABBBAABBBBBBBBBBABBB--BAB-ABBA-BAB--BABA-A-BBABABAAABABBBBABABAABAAABBB--AAAABBABBBAABABB
3 3.02 p-QCD3e04 gpm854 35.1
B-BABAABBA-BBBBBBBBBBABBB--BAB-ABB--BAB--BBBA-A-BBAAABBAA-A--BB-BABAABAAABBBB-AAAABBAB-BBAB--B
3 3.02 p-umc1057 cko1 38
-ABABAABBABBBBBBBBB-BABBB--BAB-ABBB-BAB--BBBAAABBBABABBAAAB--BBABBBBAB-AABBBB-AAAAB-ABABBABBAB
3 3.02 p-QCG34f08 gpm648 38.4
BABABAABBAABBBBBBBBBBABBB--BAB--BBA-BAA--BBBA-A-BBABABBAAAB--BBABBBBAB-AABBBB-AAAABBABABBABB-B
3 3.04 p-QBN14g08 gpm547a 53.9
BABAA-BBBABABBBBBBBBBAAAB--BBA-ABBB-BAB--AABB-A-BBAAABBABBABBBBBAABBABAABBBBB-AAAAABBBBBBABBB-
3 3.04 p-QAY4g05 gpm423a 56.7
BBBABBBBBABABBBBBBBBBB-AB---BA-AABB--AA--BABB-A-BBBAABBABBABBBBBAA-BABAABBBBB-AAA-B-BB-B----BB
3 3.04 p-QBD8b09 gpm810a 61.5
B-BBBBBBBABABBBBBAB-BBAAB--BBA-AABB-B----BAAB-B-BBBBABBABBABBBBBA-BBB-ABBBBBB-ABAAABABA--B-BBB
3 3.04 p-QAY3e09 gpm420c 62.5
BABBBBBBBABABBBBBABBBBAAB--BBA-AAAB-BBA--BAAB-B-BBBBABBAABAABBBBABBBBAABBBBBB-ABAAABABABBBABBB
3 3.04 p-QAF23c04 gpm320d 64.1
BABBBBBBBAAABBBBBAAABBAAB--BBA-AAAB-BBB--BAAB-B-BBBAABBAABABBBBBABBBBBABBBBBA-ABAAABABABBBBBBB
3 3.04 p-QAE30e04 gpm289a 72.7
BABABBBBAABABABABAAABBABB--BBA-AAAA-BBB--AAAA-B-BBBBABBAABAABBBBABABBABBABBAB-BBABBBABBBBBAABB
3 3.04 p-QAF11h10 gpm780a 72.8
-ABAABBBAA-ABABABAAAB--BB---BA-AAAA--BB----A--B-BBBBABBAABAAABBBABABBBB-ABBAB-B-ABBBAB-BBB-ABB
3 3.04 p-L353 gpm932b 73
-ABAABBBAABABABABAAABB-BB---BA-AAAA--BB--AAAA-B-BBBBA-BAABAAABBBABABBBBBABBAB-BBABBBAB-BBBAABB
3 3.04 p-QBH11c09 gpm465 75.7
BABAABBBAABABABABAAABBABB--BBA-AAAA-BBB--AAAA-B-BBBAABBAABAAABBAABABBABBABBBB-B-ABBBABBBABAAB-
3 3.04 p-std707018G04 gpm210 76
BABAABBBABBABABABAAABBABB--BBA-AAAA-BBA--AAAA-B-BBBAABBAABAAABBAABABBABBABBBB-BBABBBABBBABAABA
3 3.04 p-QCC15f08 gpm598 76.1
BABAABBBAABABA-ABAAABBABB--BBA-AAAA-BBB--AAAA-B-BBB-ABBAABAAA-BAABABBABBABBBB-BAABBBABBBABAABA
3 3.04 p-QBS9g05 gpm568a 77.2
BABAABBBBABBBABABABABBABB--BBA-AAAA-BBB--AAAA-B-BBBAABBAABAA-BB-ABB-BABBABBB--BBABABABBBAB--B-
3 3.04 p-std707053G09 gpm236 77.6
BABAAAB-BABBBABABAB-BB-BB---BA-AAAA--BB--AAAA---B-BAABBAABAAABBAABBBBABBABBBB-BBA-ABAB-B-ABBBB
3 3.04 p-QBG21d11 gpm462 77.6
BABAABBBBA-BBABABABABBABB--BBA-AAAA-BBB--AAAA-B-BB-AABBAABAAABB--BBBBABBABBBB-BBABABABBBABBABA
3 3.04 p-QBJ3a11 gpm509 77.6
BABAABBBBABBBA-ABAB-BBABB--BBA-AAAA-B-B---B-A-B-BBBAABBAABAAABBAABBBBABBABBBB-BBABABABBBAB-ABA
3 3.04 p-QAD12c07 gpm267 77.7
BABAABBBBABBBBBABAB-BBABB--BBA-AAAA-BBB--AAAB-B-BBBAABBAABAAABBAABBBBABBABBBB-BBABABABBBABAAB-
3 3.04 p-QAF9g03 gpm334 77.7
-ABAABBBBABBBBBABAA-BBABB--BBA-AAAA-BBB--AAAB-B-BBBAABBAABAAABBABBBBBABBABBBB-BBABABABBBABA-B-
3 3.04 p-QAE1c02 gpm279 77.7
BABAABBBBABBBBBABAB-BBABB--BBA-AAAA-BBB--AAAB-B-BBBAABBAABAAABBAABBBBABBABBBB-BBABABABBBABAAB-
3 3.04 p-QCF9e12 gpm639 77.8
-A-AABBBBABBBBBABA--BBABB--BBA-AAAA-BBB--AAAB-B-BBBAABBAAAAA-BBABBBBBABBABBBB-BBA-ABBB-BAAAABA
3 3.04 p-QCI2g07 gpm670g 77.8
BABAABBBBAABBABABAB-BB-BB---BA-AAAA--BB--AAAA-B-BB-A-BBA-BAAABB-ABBBB-BB-BBBB-BBABABAB-BABBABB
3 3.04 p-std660032F09 gpm232 77.9
-ABAABBBBABBBBBABAB--B-BB---BA-AAAA--BB--AAAB-B-BBBAABBAABAA-BBABBBBBABBABBBB-BBABABAB-BABAAB-
3 3.04 p-QBJ9c11 gpm515b 78
-ABAABBBBA-BBBB--A--BBABB--BBA-AAAA-BBB--AAAB-B-BBB----AABAAABBA--BBBABBABBBB-BBABABABBBAB--B-
3 3.04 p-QAE31g05 gpm766 78
-ABAABBBBABBBBBABAA--B-BB---BA-AAAA--BB--AAAB-B-BBBA-BBAAB-AABBABBBBBABBABBBB-BBABABAB-BABAAB-
3 3.04 p-QCC15a07 gpm848a 78.2
BABAABBBBA-BBBBABA--BBABB--BB--AAAA-BBB--AAAB-B-BBBAABBAA-AAAB-ABBBBB-BBABBBB-BBABABABBBABAAB-
3 3.05 p-bnlg1601 bnlg1601 80
BABAABBABAAABBABBAA-BBABBBBBABAAABABBBBABABABAB--BBAABB-BABAA-AAABBBBBBBAAABBBBBBBBBABABABBBA-
3 3.04 p-QBS10e01 gpm835e 80.9
BABAABBBB-ABBBBABAAB-B-BB---AB-AAAA--BB--ABAB-B-BBBAABB-ABBAABA-AAB-BABBABBBB-B-AABBAB-BAABABB
3 3.04 p-QAF7f07 gpm332 82
BABAABBABA-BBBAABAABBBABB--BAB-AA-A-BBB--ABAB-B-BBBAABBAABBAABAA-BBBBABBABABB-BBABBBABBBABB-A-
3 3.04 p-QBL3a04 gpm829 82.1
-ABAABBABABBBBAABAA-BBABB--BAB-AA-A--BB--ABAB-B-BBBAABBAABBAABAAABBBBABBABABB-BBABBBABBBABBAA-
3 3.04 p-std683021B06 gpm14 82.3
BABAABBABABABBAABAABBBABB--BAB-AA-A-BBB--ABAB-B-BBBA-BBAABBAABAAABBBBABBABABB-BBABBBABBBABBA-A
3 3.04 p-std683009B12 gpm150a 82.5
-ABAABBABABABBAABAA--B-BB---AB-AAAA--BB--ABAB-B-BB-AABB-ABBA-BAAABBBBABBABABB-BBABBBAB-BAB-AA-
3 3.04 p-QBM25b03 gpm542a 82.8
BABAABBABA-ABBAABAA-BBABB--BAB-AA-A-BBB--ABAB-B-BBBAABBAABBAABAAABBBBABBABABB-BBBBBBABBBABBAA-
3 3.05 p-std614067B03 gpm158 87.4
-ABAABBABAA-BBABBAA----BB---AB-AABA--BB--ABAB-B-ABBAABB-BABAABAAABBBBBBBAAABB-BBBBBBAB-BABBBA-
3 3.05 p-QAE3h04 gpm297 88
BABBABBABAAABBABBAAABBABB--BAB-AAB--B-B--ABAA-B-ABB-ABBABABAABABAABBBBBBAAABB-BBBBB-ABABABAAAA
3 3.05 p-QCF18f04 gpm628 88.1
BABBABBABAAABBABBAA-BBABB--BAB-AABA-BBB--ABAB-B-ABBAABBABABAABA-ABBBBBBBAAABB-BBBBBBABABABB-A-
3 3.05 p-QCF17g03 gpm859 88.1
BABBABBABAAABBABBAA--BABB---AB-A-BA--BB--ABAB-B-ABBAABBABABAABA-ABBBBBBBAAABB-BBBBBBABABABB-A-
3 3.05 p-std707056H11 gpm215 88.3
BABBABBABAAABBABBAA-BBABB--BAB-AABA-BBB--ABAB-B-ABBAABBABABAABABABBBBBBBAAAB--BBBBBBABABABB-A-
3 3.05 p-QAD5a12 gpm271 88.3
-ABBABBABAAABBABBAA-BBABB--BAB-AABA-BBB--ABAB-B-ABBAABBABABAABABABBBBBBBAAABB-BBBBBBABABABB-A-
3 3.05 p-QAY2a11 gpm414a 88.3
BABAABBABAAABBABBA-ABBABB--BAB-AAAA-BBB--ABAB-B-ABBAABBBBABAABABABBBBBBBAAABB-BBBBBBAAABABB-A-
3 3.05 p-QCF7h12 gpm637a 88.3
BABAABBABAAABBABBA-ABB-BB--BAB-AAAA-BBB--ABAB-B-ABBAABBBBAB-ABABABBBBBBBAA-BB-BBBBBBAAABABB-AA
3 3.05 p-std687010E05 gpm140 88.4
BABBAB-ABAAABBABBAABBB-BB---AB-AABA--BB--ABAB-B-ABBAABBABABAABABABBBBBBBAAABB-BBBBBBAB-B-BBBAB
3 3.05 p-std486067C08 gpm28b 88.6
BABBABB-BAAABBABBAABBBABB--BAB-AABA-BBB--ABAB-B-ABBABBBABABAABABABBBBBBBAAABB-BBBBBBABABABBB-A
3 3.05 p-std603017G10 gpm110 88.8
BABAABB-BAAABBABBAAABBABB--BAB-AABA-BBB--ABAB-B-ABBA-BBBBABAABABABBBBBBBAAABB-BBBBBBAAABABBB-A
3 3.05 p-std486023B02 gpm24 92.1
BABBABBAAABABBABBA-ABBABB--BAB-AA-A-BBB--ABBB-A-ABBAABBBBABAABABABBBABBAAAABB-BBABBBAAABABB-A-
3 3.05 p-QCC13f10 gpm847 92.1
-ABBABBAAABABBABBA-ABBABB--BAB-AAAA-BBB--ABBB-A-ABBAABBBBABAABABABBBABBAAAABB-BBABBBAAABABBB-B
3 3.05 p-QAN1e06 gpm370 92.9
BABBABBAAABABBABBABABBABB--BAB-AAAA-BBB--AABB-A-ABBAABBBBABAABABABABABBAAAABB-BBABABAAABABB-A-
3 3.05 p-QAH5b06 gpm789a 97.9
BABBABBAABBABBABBB-ABABBA--BAB--AAA-BBB--ABBB-A-BABBBABBBABAABABABBAABBAAAABB-BBABBBA-ABAABBAB
3 3.05 p-QAS4c05 gpm402b 102.9
BABBABBBABAABBAABB-ABABBA--BAA-BAAA-BBB--ABBB-A-BABBBABBAABAAAABABBAABBAAAABA-BBABBBABAAAABBBB
3 3.05 p-QAN3e02 gpm375a 103.2
BABBABBBABAABBAABBAABABBA--BAA-BAAA-BBB--ABBB-A-BABBBABBA-BAAAABABBAABBAAAABA-BBABBBABAAABB-BB
3 3.05 p-QAM14e11 gpm358 103.8
BABBABBBABAABBAABBAABABBA--BAA-BAAA-BBB--ABBB-A-BABB-ABBAABAAAABABBAABBAAAABA-BBABBBABAAA-BABB
3 3.05 p-std945005A04 gpm249a 104.7
BABBBBBBABAABBBABBABBABBA--BAA-BABA-BBB--AB-B-A-BABAAABAAAA-BBBBBBBBABBAAABBB-AAABBBA-AB-BB-B-
3 3.05 p-QAF33a08 gpm325b 104.9
B-BBBBBBAB-ABBAABBABBABBA--BAA-BABA-BBB--AB-B-A-BABAAABA-AA-BABBBBBBABBAAAABB-A-ABBBABAAABB-BA
3 3.06 p-QAQ2f03 gpm397a 109.6
BABBBABBABAA-AAABBABBA-AA---AA-BABA------ABBB-A-BABBBABBAABABABBA-B-AB-AAAABA-BAABAAAA-AA-BBBB
3 3.06 p-QCO27h04 gpm938a 111.8
-ABBBBBBABAABBBABBABBABBB--BAA--ABA-ABA--AB-B-A-BABABABAAAA-BBBABBBBABBAAABB--A-ABBBA-ABABB-B-
3 3.06 p-QBI25c02 gpm820b 112.1
BBBBBBBBABBABBBABBABBABBB--BAA-BABA-ABA--ABAB-A-BABABABAA-AABBBABBBBABBAAABBB-AAABBBA-ABABBABA
3 3.06 p-QAO6e11 gpm799 117.7
B-BABBBBBB-ABBBAABABBABAB--BAA--ABA-ABA--ABBB-A-BA--BAAAA-A-BABABBBB-BBABBABA-ABABBBAAAAABB-BA
3 3.06 p-QCA7c06 gpm580b 118.9
BBBBAABBBBAABABAABBB-------BBB-BABA-BAB--ABAB-B-AAAABBBAABABBBBBBBABBAABBBBBA-BAAABB-----BBBBB
3 3.06 p-QAE15d08 gpm274 121
-ABABABBBBBA-ABAABABBABAB--BAA--ABA-AAB--ABBB-B-BABABAAAAAA-BABABBBBBBBBBBABA-ABABBBAAAAABB-BA
3 3.06 p-std605013A06 gpm44b 123.9
ABBABABBBBBABABBABABBABAB--BAA-BABA-AAB--ABBB-B-BAAABAAABAABBABAABBBBBBBAAABA-ABABBBAAAAABBBB-
3 3.06 p-QAZ1f03 gpm425a 124.8
AABAAABBBBAABABBABABBABAA--BAA-BABA-AAB--ABAA-B-BAAABAAABAABBABAABBBBBBBAAABA-ABAABBAAAAABBBBB
3 3.06 p-QAE48d01 gpm298 128.6
AABBB---BBAABABBABABAAAAA--BAA-BABB-AAA--ABAA-B-BAAABAAABAABBABAAABBBBBBAAABA-ABAABBAAAAAABBB-
3 3.06 p-bnlg197 bnlg197 131
ABAABAABABABBAAABBBAAABAABABABAAABBAAAAABABABAAABABAAAAABABBBABAAAABAABAAAAAAABBABBBABAABAABA-
3 3.06 p-QCT9c09 gpm753d 131.7
BABBABBBABABBABBBBA-BB-BB---BA-AABB---B-----A-B-BBBABB-ABBBBBBBAABABBBBBABBBB-BBABBABB-BA-BBBB
3 3.06 p-QCN3g09 gpm716d 132.4
ABBBBBABBBABBB-BBBBBBB-AB----B-BABB--AB--BAAB-B---BBBABBBBBBBBBAABABBBBBBAA-A-ABBBBBBB-BAABBAA
3 3.06 p-QCN3g09 gpm716b 137.5
AABBBB-BABABBAABABABAA--A---AA-AABB--AA--ABAA-B-BABABAAABABBBABAAAABBBBBAAAAA-BBAABBBA-AAABBAB
3 3.07 p-umc2050 umc2050 138
-BAABAABABABAAAABBAAABBAABABABAAABBAAAAABABBBABABABAABBABABBBABAAAABBABBAAAAAAABABABAAAABABBA-
3 3.06 p-QCB2c09 gpm588a 139.3
AAB--BABA-A-BAABABABAAABB---AA-AABB-AAA--ABAA-B-AABABAAABAB--ABAAAABB--BAAAAA-ABAABBBAAAAABAAB
3 3.06 p-std486059C07 gpm37 139.7
AABBABBBABAABABBABABAAABA--AAA-AABB-AAA--ABAA-B-BAAABAAABABBBABAAABBBBBBAAABA-ABAABBBAAAAABBBA
3 3.06 p-QCN3g09 gpm716i 144.7
--BBBBA-ABA-BAABABA-A--B----AA-AABB--AA--ABAA-B-B----AA----B-A-AAAAB-B-B-AAAA-ABAAB-BA-AA-BBA-
3 3.06 p-std486040G08 gpm34b 146.2
AABBBBABABAB-AABABBA-A--A---AA-AABB--AA--AB-A-B-BABAAAAABABBBABAAAA-BBBBAAAAA-BBAABBBA-AAABBA-
3 3.06 p-QCN18f08 gpm699b 148
ABBABBABABABBAAAABBAAABBA--AAB-AABB-A-A--ABAA-B-BA-AAAAABABBBABA-AABBBBBAAAAA-BBABBBBAAABABBAB
3 3.06 p-std606013C12 gpm61a 148.4
ABBABBABABABBAAAABB-AA-BA---AB-AABB--AA--ABAA-B-BABAAAAABABBBABAABAB-BBB-AAAA-BBABBBBA-ABABBA-
3 3.06 p-QAY2e12 gpm416b 149
ABBAAAABABABBAAABBBAAABBA--AAB-AABB-AAA--ABAA-B-BABAAAAABABBBABAAAABBBBBAAAAA-BBABBBBAAABABBAB
3 3.06 p-std660035C05 gpm211 149.1
ABBAAAABABABBAAABBB-AA-BA---AB-AABB--AA--ABAA-B-BABAAAAABABBBABAAAABBBBBAAAAA-BBABBBBA-ABABBAB
3 3.07 p-std614067C11 gpm159 160.8
-BAABAABABAB-AAABBA-----A---AB-AABB--AA--AB-B-B-BABAABBABABBBA-AAAA-BABBAAA-A---ABABAA-ABABBAA
3 3.07 p-QBF6f06 gpm811 161.6
BBAABAABABABAAAABBAAABBAA--BAA-AABB-AAA--ABBB-B-BABAABBABBBBBABAAAABBABBAAAAA-ABABABAAAABABBAB
3 3.07 p-QCG35a02 gpm649 161.8
BBAABAABABABAAAABBAAABBAA--BAA--ABB-AAA--ABBB-B-BABAAABABBBBBABAAAABBABBAAAAA-ABABABAAAABABBAB
3 3.07 p-QBI8e09 gpm823 165.6
-BAAAA-BABABAAAABAAAABBAA--BAA--ABB-AAA--ABBB-B-BA---ABABABAAAABAAAABAB-AAAAA-ABABABAAAABABBA-
3 3.07 p-QCI14b05 gpm664 167
BB-AAABBABABAAABBAAAABBAA--BAA-AABB--A---ABBB-B-BA-BBABABABAAAABAAAA-AB-AAAAA-ABA-ABAAAABAB-A-
3 3.07 p-QAP4e09 gpm395a 169.1
BBBAAABBABABAAABBAABAB-AB---AA-AABB--BA--ABBB-B-BAAAAABABBBAABABAAAABABAABAAA-A-ABABAA-AB-BBA-
3 3.07 p-QBG9b07 gpm463 169.4
BBBAAABBABABAAABBAAAAB-AB---BA-AABB--BA--ABBB-B-BAAAAABABBBAAB-BAA-ABABBAABAA-ABA-ABAA-ABBBBAB
3 3.07 p-QCN1e04 gpm700 173.7
BBABAAAAA-ABAAABAAABABBAB--BAA--BBB-BBA--ABBB-B-BAAAAABABBBAABABAAAABABAAABAA-BBABABAAAAB-A-A-
3 3.07 p-std707016E07 gpm219 173.9
-BABAAAAAAABAAABAAAB-B-AB---AA--BBB--BA--AB-B-B-BAAAAABABBBABBABAAAABABAAABAA-BB---BAA-A-A---B
3 3.07 p-QAM2g06 gpm365c 186.5
BBAAAABBBBBBBAABAABBBBAAB--ABB-ABAB-BBB--ABBB-B-BABBBBBABBBAABABABBABABAAABAA-ABABABABAABABBAB
3 3.07 p-std945011H03 gpm239a 186.6
BBAAAABBBBBBBAABAABBBB-AB--ABB-ABAB-BBB--ABBB-B-BABBBBBABBBAABABABBABABAAABAA-ABABABABAABBBBAB
3 3.07 p-std605011G12 gpm43 186.6
BBAAAABBBBBBBAABAABBBB-AB--ABB-ABAB-BBB--ABBB-B-BABBBBBABBBAABABABBABABAAABAA-ABABABABAABBBBAB
3 3.08 p-QCL23c07 gpm892 189.9
BBAAAABABBBBAABAAABBBBBAB--ABB-ABAB-BBB--ABBB-B-AA-BBBBABBB-ABAB-BBABABABABAA-ABBBBBABAABBB-B-
3 3.08 p-QAD13h11 gpm268c 190.2
BBAAAABABABBAABA-ABB-B--B---BB--BAB--BB--A-BB-B-AAABBBBABBBAABABABB-BABABABAA-A-BBBBAB-AB-BBBB
3 3.08 p-QCC6e06 gpm850b 192.4
BBAAAABABBBBAABABABBBBBAB--BBB--B-B-BBB--AB-B-B-AAABBBBABBAABBABABBABABBBABAA-ABBBBBABABBBBBBB
3 3.08 p-QAI2g07 gpm792 194.5
BBAAABBABBBB-ABABABBBB-BB--BBB--AAB-ABB--ABAB-B-AAABBBBABBA-BBA-ABBABABBBABAA-ABBBBBBBABBBB-B-
3 3.08 p-std687042D07 gpm173 195
BBAAABBAABBBAABABB-BBBABBB--B--BAABA-BBBBABABBAB---B-BBABB---BABABBABABBB-BAAAABB-BBBBA--BB-B-
3 3.09 p-QAE8c02 gpm306 200.3
BBAAAB-ABBBBAABAABBBBBBBB--ABB-BAAB-ABB--ABAB-B-AAB-BBBABAABBBBBABBBBABBBABAA-AABBBBBBBBBBB-B-
3 3.09 p-QCG37a08 gpm652a 200.3
BBAAAB-ABBBBAABAABBBBBBBB--ABB-BAAB-ABB--ABAB-B-AABBBBBABAABBBBBABBBBABBBABAA-AABBBBBBBBBBB-B-
3 3.1 p-umc255 umc255b 202
BAABAABBABAAAABBABBBBAAAA--ABB-BABB-AAB---BAA-B-ABABB-AAB-BAABAAABBAAAABAAABA-BBAABABAAA-ABBB-
3 3.09 p-std605011B07 gpm89c 207.6
ABAABBBBBBBBAABAABBBBBABA--ABA-BAAB-ABB--ABAB-A-ABBBBBBABAA-BBBBABBAABABBABBA-AABBABBABBABA-B-
3 3.09 p-QCB6g01 gpm591a 218.5
AABAAABBBBBAAABBABBBBAABA--BBA-BAAB-ABB---BAB-A-AAAABBAAA-BABBAAABBABAABAABBA-ABBAABAABBAABBBB
3 3.09 p-QCH29a02 gpm660c 225.9
-ABA-ABB--BABABB--BBBAAB---ABB-BAAB--AB--ABAB-A-BAABB-AAABBAABAAB-B-BAABAABBA-BBAAABAABBAA-BBB
3 3.09 p-QAM2g06 gpm365d 226.1
AABBAABBBBBAAABBABBBBAABA--ABB-BAAA-AAB--ABAB-A-AAAABBAAAABAABAAABBABAABAABBA-BBAAABBAABAABBBB
3 3.09 p-std947067F07 gpm253a 235
AABBAABBABAABAABABBB-AAAA--ABB--AA--AAB--ABAA-B-ABABBAAABBBAABAAABBAAAABAAABA-BBAABABAAA-ABABA
3 3.09 p-std486040G08 gpm34a 238.1
BAABAABBABAA-ABB-BBB----A---BB-BABB--AB--AB-A-B-ABABBAAABABAABAA-BBAAAABAAABA-BBAABABA-A-ABBB-
3 3.09 p-QAM11g06 gpm356a 238.2
BAABAABBABAAAABBABBBBAAAA--ABB--ABB-AAB--ABAA-B-ABABBAAABABAABAAABBAAAABAAABA-BBAABABAAAAAB-B-
3 3.1 p-std486040G08 gpm34i 242.6
-AA-AAB-A-AAAABBABBB-A-AA---BA-BA-B--A---AAAA-B-ABABBAABBABA-BAAABB-AAABAAABA---AABABB-AAABBAA
3 3.1 p-std486040G08 gpm34c 244.9
BAABA--BBBA---AB-B-B-A------BB-AABA--A---A-AA---A-BBBA-ABAB-AB-AABB-A--BBAABA-BBAAB-BB-BBABBBA
3 3.1 p-QCH7g07 gpm880d 272.7
BAB-AABB--BABBB-ABBB-B--A---B--BAAB--BB--B-BB-B-BBAAAB-BAAA-BBAA-AB-B-ABBABAA--ABAAABA-BBA-BBB
4 4.00 p-QAP2b01 gpm386 -2.6
ABABBBBB-A-BABBAABABBBABA--BBB-ABA--AAA--ABBA-A-BAABBAAABAA-BAABBAAABBAAAABBA-BBAABBBAAAABA-BA
4 4.01 p-QCF23e10 gpm633 3
ABABBBBBAA-BABBAABABBBABA--BBB-ABA--AAA--ABBA-A-BAABBAAABAA-BAABBAAABBABAABBA-BBAABBBAAAABABB-
4 4.01 p-QCS19f07 gpm741a 5.9
ABABBBBAABBBABBAABABBBABA--AAB-ABAB-AAA--ABBB-A-AA--ABAABAAAAAABBAAABAABBBBB--BBABBBBAAAAAAABA
4 4.01 p-QCT9c09 gpm753k 12.6
ABABBBBAABBBAABAABB-BB-BA---AA-ABAB--AB--ABBB-A-BAAAABA-ABAAAAAABAAAABBBBABBA-BAA-BBBA-AABAAAA
4 4.01 p-QBQ11e10 gpm558 17.1
B-A-----ABAB-ABAABBBBBABA--AAA--BBA-ABA--B--A-A--ABAABB---AAAAAABBAAABABBABBA-BBBAABBAAABBAAAA
4 4.02 p-QBK1h05 gpm521b 24.6
ABABBBBAABABAABAABBBBBABA--AAA-BBA--AAB--BBBB-B-BAAA-B-AABAAAAABBA-ABBBBB-BBA-BAAA-BB---ABA-AB
4 4.02 p-QBN17b11 gpm549 26.8
BBABBAB-ABABBAB--BABBBABA--AAB-BBA--AAB--BBBA-B--AB-AAABABAB---BBBAABBAABBBBA-BBAAABBAAABBABBB
4 4.02 p-QBI14f03 gpm480 28.3
BBABBB-AABABBABAABABABABA--AAB-BBAA-ABB---BAA-B-AABAAAABA-ABBAABBB-ABBAABBBBA-BB-AABBAAAABABBB
4 4.02 p-QCN30h01 gpm909a 29.3
BBABBBBA-BBBBABAABABAB-BA---AB-BBAB--BB--BBAA-B-AABAAAABAAABBAABBBAABBAABBBBA-BBAAABBA-AABABBB
4 4.02 p-QCA20d07 gpm574a 31.5
--ABBABA-B-AAABAABABABABA--AAB-BBB--ABB--A-AB-B-ABAABABBABABBAABBBAABB-ABBBBA-BB-BABBAAAABA-B-
4 4.03 p-QBL10a09 gpm523 36.6
-BABAABABBBABABBABABABABA--BBB-BAAB-AAB--ABAB-B-ABAABABAABABBAABBBAABBAABBABA-BAAAABBAAAABABB-
4 4.03 p-QCH7g07 gpm880e 37.4
--A-AABABBBABABBAAAB-B--A---BB-BAAB--AB--ABAB-B-ABAABA-AA-A-BAABBBA-BBAAB-ABA-BAAAABBA-AABABBB
4 4.03 p-QAF9h04 gpm335 38.1
-BABAA-ABBAA-ABBABABABABA--BBB-BAAA-AAB--ABAB-B-ABAABABAABABBAA-BBAABBAABBABA-BAAAABBAAAABABB-
4 4.03 p-QCF2h04 gpm861b 40.1
BBABAAABBBBABABBABABABABA--ABB-BAAB-AAB---BAB-B-AAAABBBA--ABB-ABBBAABBAABBA-A-BAAAABBABA-BBBAB
4 4.03 p-std687006C09 gpm147 41.1
BBBBAABBBBAABABAABAB-BABA--BBB--AAA-AAB--AB-B-B---------ABABBAABB-AABA-ABBABA-BAAAABBABAABBBAB
4 4.03 p-QCA7c06 gpm580a 42.4
BBBAAABBBBA--AAAABA--------ABB-BAA---AB--ABAB-B-AAAABABAABABBAABABAABA-ABBABA-BAAAABAAB-ABBB-B
4 4.05 p-bnlg1217 bnlg1217 46
-BBAAAABBA-BBAAABAAAABAB-A-BABBBAABBAAABABBAABAAAAAABA-ABBAAABAABBBAAAAAABABAABAAAABBBAABBBBAB
4 4.03 p-std605078D03 gpm76 47.3
BBBAAAAABABABAAAABAA-B-AA---BB-BAAB--AB--AAAB-B-AAAABA-ABBABBAAABAA-AA-AAAABA-BAAAAABA-AAABAA-
4 4.04 p-QAN15h04 gpm367a 50.7
BBBAAAAABABABAAAABAAABAAA--BBB-BAAB-AAB--ABAB-B-AAAABABABBABBAAABAAAAAAAAAABA-BAAAAABAAABAB-A-
4 4.04 p-QAD25d10 gpm761b 50.7
BBAAAAAABA-ABAAAABAAABABA--BBB-BAA--AAB--BBAB-B-AAAABABABBABBAAABAAAAAAAAAABA-BAAAAABAAABABAAB
4 4.04 p-QBI14e02 gpm817 50.7
-BBAAAAABABABAAAABAAABAAA--BBB-BAAB-AAB--ABAB-B--AAABABABBABBAAABAAAAAAAAAABA-BAAAAABAAABAB---
4 4.04 p-QBN10c03 gpm544a 51
BBAAAAAABA-ABAAA--AAABABA--BBB-BAA--AAB--BBAB-B-AAAABABABBABBAAABAAAAAAAAAABA-BAAAAABA-ABAB-A-
4 4.04 p-QAY2d02 gpm415b 52.8
BBBAAABABABBBAAABBAAAB-BA---BB-BAAB--AB--BBAB-B-AAABBABABBAABAAABAAAAAAAAAABA-BAAAABBA-ABBBBA-
4 4.04 p-QBI6a10 gpm498d 54
BBBAAABABABBBAAABBAAABABA--BBB-BA-B--AB--BBAB-B-AAABBABAB-AABBAABBAAAAAAAAABA-BAAAABBBAABBBBAB
4 4.04 p-QAE25f10 gpm287a 54.3
BBB---BABABBBAAABBAAAB-BA---BB-BAAB--AB--B-A--B-AAABBABABBAABBAABBAAAA-AA-AB--B-AAABBB-ABBBB--
4 4.04 p-std687018B01 gpm174b 54.4
BBBAAABABAABBAAABBAAABABA--BBB-BAAA-AAB--BBAB-B-AAABBABABBABBBAABBAAAAAAAAABA-BAAAABBBAABBBBAB
4 4.04 p-std687004D10 gpm145c 54.8
BBBAAABABAABBAAABBAA-B-BA---BB-BAAA--AB--BBAB-B-AAABBABABBAABBAABBAAAAAAAAABA-BAAAABBB-ABBBBA-
4 4.04 p-std605039G12 gpm50b 55.5
BBBAAABABA-BBAAABAAAABABA---BB-BAA--AAB--BBAB-B-AAABBABABBA--BAABBAAAAAAABAB--BAAAABBBAABBBBAB
4 4.04 p-QAF33a08 gpm325d 56
BBBAAAAABA-BBAAABAAAABABA--BBB-BAAA-AAB--BBAB-B-AAABBABABBAAABAABBAAAAAAABABA-BAAAABBBAABBBBAB
4 4.04 p-QCL10a02 gpm888 56
BBBAAAAABA-B-AAABAAAABABA---BB--AA---AB--BBAB---AAABBABABBAAABAABBAAAAAAABABA-BAAAABBBAAB-BBAB
4 4.04 p-QCE12h06 gpm856 56
BBBAAAAABA-BBAAABAAAABABA---BB--AA--AAB--BBAB-B-AAABBABABBAAABAABBAAAAAAABABA-BAAAABBBAABBBBAB
4 4.04 p-std614064E06 gpm155 57.8
-BBAAA-BB-ABBAAA-AAAAB-BA-ABBBBBAA-BBA-BABBAA-BAAAAAB-B-BB-AAB-ABBBAAAA-ABABAAB-AA-BBBAABB-B-B
4 4.05 p-QAP2g05 gpm800a 59.3
ABBAAAA-BAABAAAABAAAAB-AA---BB-BAAB--AA--BB-A-A-AAAABABABBAAAAAABBBAAAAAABABA-BAAAABBB-A-BBBAB
4 4.05 p-std614025H08 gpm130 61.4
ABBAAAABBABBBAAABAAAABABA--BAB-BAAB-ABA--ABAA-A-AAAABABABBAABBAABBBAAAAAABABA-BAAABBBBABBBBAAB
4 4.05 p-QBJ9b05 gpm514a 62.5
ABB-AAA-BAABBAA-BBA-ABABB--BAB-BAAB-AB---ABBA-A-AAAA-BB-BAA-BB--BBBA-BABABBBA-B-AABB-BABBBBBAB
4 4.05 Bt2_353_PCR bt2 62.6
BBBAAAAABAABBAAABBAAABABAAAAABBBAABBABABAABBAABAAAAABBBABBAABBAABBBAAAABABABAABAAABBBBABBBBAAB
4 4.05 p-QBF11d12 gpm448 62.7
ABBAAAAABAABBAAA--AAABABB--A----AAA-ABA--ABBA-A-AAAABBBABBAABBAABBBAAAAAAAABA-AAAABAABABABAAAB
4 4.05 p-QAY3e09 gpm420a 63.1
ABBAAAAABABBBAAABBAAABABB--BAB-BAAB-A-A--ABBA-A-AAAABBBABBA-BBAABBBAAABBABABA-BAAABBBBABBBBAAB
4 4.05 p-QAP2g01 gpm390c 63.3
ABBAAAAABAABBAAABBAAABABA--BAB-BAAA-AB----------AAAABBBABBABBBAABBBAAABBABABA-BAAABBBBABABBBAB
4 4.05 p-QBM9d07 gpm543 63.7
AB-AAAAABAABBAAABBA-ABAB---BAB-BAAA-ABA--ABBA-A--AAABBB-BB-BBBAABBBAAA-BABABA-BAAABBBBABAB--AB
4 4.05 p-QAZ1f03 gpm425b 65.5
ABBAAAAABAAB-AAABBAAABABA--BAB--AAA-ABA--ABBA-A-AAAABBAABBA-BBAAAABAAA-BABAAA-BAAABB-BABABBAA-
4 4.05 p-QCA17b12 gpm571 65.5
ABBAAAAABABBBAA-BBAAABABA--BAB--AAA-ABA--ABBA-A-AAAABBAABBA-BBAABABAAA-BABAAA-BAAABB-BABABB-AB
4 4.05 p-MEST283-B01 gpm258 65.7
ABBAAAAABABBBAAABBAAABABA--BAB-BAAA-ABA--ABBA-A-AAAABBAABBABBBAABABAAA-B-BAA--BAAABB-BABABB-AB
4 4.05 p-QAH2a06 gpm342b 66.2
ABBAAAAABABBBAAABBAAABABA--BAB--AAA-ABA--ABBA-A-A-AABBAABBA-BBAAAABAAA-BABAAA-BAAABB-BABABB--B
4 4.05 p-QCN26a09 gpm706c 66.3
ABBAAAAABABBBAAABBAA-B-BA---AB-BAAA--BA--ABBA-A-AAAABBAABBAABBAAAAB-AABBABAAA-B-AABBBB-BABBAAB
4 4.05 p-std486075H08 gpm26a 66.5
ABBAAAAA-ABBBAAA-BAAABA-A---A---AAA-ABA--A-BA-A-AAA---AAB-A-BBAAAABAAAABABAAA-BAAAB-ABABA--AAA
4 4.05 p-QCC15a07 gpm848b 67.1
ABBAA-AABAABBAABBBAAABABA--BBB-BBAA-BBA--ABBA---BBB-BBBB--BBBBAB-ABAAB-BABAAA-BAAABBAB-BBBBBAB
4 4.05 p-std603028B08 gpm117b 67.6
AABAAAAABABBBAAABBAAABABA--B-B-BAAA-A-A--ABBA-A-ABAABBAABBABBBAAAABBAAABABAAA-BAAABBABABABBAAB
4 4.05 p-QAF38a12 gpm328c 67.6
AAAAAAAABAAABAAABBAAAAABA--AAA-BAAA--AA--ABBA-B-ABAAAAAAAAAAABAABABAAABBABAAA-AAAABAAAAAAABAA-
4 4.05 p-QCL17a06 gpm684 67.8
AAAAAAAABAAABAAABBAAAAABA--AAA-BAAA-BAA--ABBA-B-ABAAAAAA--AAABAABABBBABBABAAA-AAAABAAAAAAABAAB
4 4.05 p-QCA8b07 gpm839a 69.5
AABAAAAABABBBAAABBAAABABA--BAA-BAAA-ABA--ABBA-B-ABAABBAABBAA-BAAAABBAABBABAAA-BAAABB-BBBABB-AB
4 4.05 p-std618047A02 gpm168b 69.6
AABAAAAABABBBAAABBAAABABA--BAA-BAAA-ABA--ABBA-B-ABAABBAABBAAABAAAABBAABBABAAA-BAAABBABBBABB-A-
4 4.05 p-QBL14h11 gpm527a 70.2
AABAABAABA-BBAAABBAAABABA--BAA-BAAA-ABA--ABBA-B-ABA--BAABBAAAB-BAABBAABBABAAA-BAAABB-BBBABB-AB
4 4.05 p-QBS13h06 gpm563b 72.1
AABAABAABAABBAAABBA-BBABA--BAA-A-AA-ABA--ABB--B-ABAABBAAB--AABABAABBBABBABAAA-BAAAABBABBABB-AB
4 4.05 p-QCI21c11 gpm936a 73.5
AABAABAABAABBAAABBAABBABA--BBA-AAAA-ABA--ABBA-B-ABA-BBAABBAA-BABAABABBBBABAAA-BAAAABBABAABBBAB
4 4.05 p-QAC5a12 gpm265 74.5
AABAABAABABBBAAABBAABBABA--BBA-AAAA-ABA--ABBA-B-ABAABBBABBAA-BABAABABBBBABAAA-BAAABBBAAAABB-AB
4 4.05 p-QBG14a01 gpm458 74.9
AABABBAABABBBAAABBAABBABA--BBA-AAAA-ABA--ABBA-B-ABAABBBAABAA-BABAABABBBBABAAA-BAAABBBAAA--AAAB
4 4.06 p-QCG4b03 gpm654 76.2
AABABBAABABBBAAABBAABBABB--BBA-AAAA-ABA--ABAA-B-ABABBBBAABAAABABAABABBBBABAAA-BAABBBBAAAABB-AB
4 4.06 p-QCN17h07 gpm903b 78.8
AA-ABBAA--AABBAABBAABAAB---BBB-AAAA-ABA--AAAA-B-ABAAABAAAAB--BABABBAABBBABAAA-AAABBBBAAAABBBAB
4 4.06 p-QAN12e01 gpm366 80.9
AABABBAABBBABBAAABAABAABA--BBB-AAAA-ABA--ABAA-B-ABABABBAA-BAABABABAABBBBABAAA-AAABBBBABBA-B-AB
4 4.06 p-QBI1h05 gpm484a 80.9
AABABBAABBBABBAAABAABAABA--BBB--AAA-ABA--ABAA-B-ABABABBAABBAABABABAABBBBABAAA-AAABBBBABBABB-AB
4 4.06 p-std606023C03 gpm55 80.9
AABABBAABBBABBAAABAABAABA--BBB-AAAA-ABA--ABAA-B-ABABABBAABBAABABABAABBBBABAAA-AAABBBBABBABBAAB
4 4.06 p-QBD2g09 gpm439 80.9
AABABBAABBBABBAAABAABAABA--BBB-AAAA-ABA--ABAA-B-ABA-ABBAABBAABABAB-ABBBBABAAA-AAABBBBABBABBAAB
4 4.06 p-gsy289 gsy289b 87.3
AABABAA-BBA-BBABABBAAA-BA---BB-AABA--BA--BBAA-A-AAABABBAABBAABABABAAABBB-AAA--BBABB-BB-BBBBAAB
4 4.07 p-std603028B08 gpm117c 91.2
AABABAAA-BAA-BABA-BA-AABA--BBB-AABA-AAA--BBAA-A-AABBABBAABBAABA-ABAAABAAAAAAA-BBABBBBBBBBBBAAB
4 4.07 p-std603017D09 gpm108a 101.2
ABBAB-AAAB-A-AABB-AA-A--A---AB-AAAA--AA--AA-B-A-BAAAABBAAAAAAA-ABBA-ABBAABAAA-BAABBBBB-ABBBAAB
4 4.06 p-bnlg2291 bnlg2291 108
-ABABAAABBBABBABABBAAAABAABBBBBAABABABABBBBAAAAAAAABABBAABB-A-ABABAAABBAAAAAAABBABB-BBBBBBBAAB
4 4.07 p-QBB5f12 gpm433 108.6
-BAAABAAAB-ABBABBAAABAB-A--AAB-AABA--AB--AABB-B-BAAAAAAAAABBBBABAAA--BBAAAAAB-BBABBBBBBAAB----
4 4.07 p-QCH31c03 gpm874a 109
-BABABAAABAABBABBAAABABBA--AAB-AAAA-AAB--AABB-B-BAAAAAAAA-AAABABBBAAABBAAAAAB-BBABBBBBBAABB-AB
4 4.08 p-QBH14a03 gpm466a 111.7
ABAAABAAABAABBABB-AABABBB--AAB-AABA-AAB--AABA-B-BAAAAAAAAAAB-BABAAAABBBAAAAAB-BBABBBBBBBABB-AB
4 4.08 p-QAW4g09 gpm805a 111.7
ABAAABAAABAABBABBAAABABBB--AAB-AABA-A-B--AABA-B-BAAAAAAAAAAAABABAAAABBBAAAAAB-BBABBBBBB-ABB--B
4 4.08 p-std605023A07 gpm48 111.8
ABAAABAAABAABBABBAAA-A-BB---AB-AABA--AB--AABA-B-BA-AA-AA-AAB-BABAAAABBBAAAAAB-BB--BBBB--A-BAA-
4 4.08 p-std486042A12 gpm39 115.4
ABAAABABABAAAAAB-BAABAABB--AAB-AABA--BB--AABA-B-BAAAAAAAABABBBA-AAAABBBAAAAAB-BBABBBABB-AB-BA-
4 4.08 p-QCG33g08 gpm867 116.9
ABAAABABABAAAAABBBA-BAABB--AAA-AABB-ABB--AABA-B-BAAAAABAABABBBABAAAABBBAAABAB-BBABABABBBAB--AB
4 4.08 p-QAE8c08 gpm307c 117.6
ABAAABABABABAAABBBABBAABB--AAA-AABB-ABB--AABA-B-AAA-AABAABABBBABAAAABBBAAABAB-BBABBBABBBAB-AAB
4 4.08 p-QAE54h07 gpm772a 119.5
ABBAA-ABAAABAAABBAA-BAABB--AAA-AABB-ABB--AABA-B-AAABABBAABAAABABAAAABBBAAABAA-BBABBBABBBABA-AB
4 4.08 p-QBI1h05 gpm484b 120.8
ABBAABABAAABAAAABAABBAABB--AAA-AABB-ABB--AABA-B-BAABABBAABAAABABAA-ABABAAABAA-BBABBBABBAAAAAAB
4 4.08 p-std603044D07 gpm118b 121.2
AB-AABABAAABAAAABBA-BAABB--AAA-AABB-ABB--AABA-B-BAABABAAABAAABA-AABABABAAABAA-BBA-BBABBBABAAAB
4 4.08 p-QBI11f07 gpm816 123.9
ABBAABABAAABAAAAABAABAABB--AAA-AABA-ABB--AABA-B-BAA-ABAAABA--BABAABABAAAAABBA-BBAABBABBAAAA-AB
4 4.08 p-QBF12c11 gpm449b 124.2
ABBAABABAAABAAAAABAABAABB--AAA-AABA-ABB--AABA-B-AAABAAAAABAAABAAAABABAAAAABBA-BBAABBABBAAAAAAB
4 4.08 p-QCD3e06 gpm609 124.5
A-B-AB--AA-BAA-A-BAABAABBBAA-ABAABABABBB-AABAABBBAABABAAABAA-BABAABAB-AAAABBAABB----AB----A-AB
4 4.08 p-bnlg2162 bnlg2162 125
ABAAABABABAABAABBAAABABBBABAABBAABABAABBAAABAABBBAAAAAAAAAABABABAAAABBBAAAAABBBBABBAABBA-BBAA-
4 4.08 p-QAE18b02 gpm276b 125.9
ABBABBABAAABAAAAAAAABAABB--AAA-AABA-ABB--AABA-B-BAAAABAAABAAABAAAAAABAAAAABBA-BBAAAAABBAAAAAAB
4 4.08 p-QBO4g12 gpm553 125.9
AB-ABBABAAABAAAAAAAABAABB--AAA-AABA-ABB--AAAA-B-BAAAABAAABAAABAAAAAABAAAAABBA-BBAAAAABBAAAA-AB
4 4.08 p-QAL20h05 gpm353 126
ABBABBABAAABAAAAAAAABAABB--AAA-AABA--BB--AAAA-B-BAAAABAAABAAABAAAAAABAAAAABBA-BBAAAAABBAAAAAA-
4 4.08 p-QCH26e10 gpm871 128.7
AB-ABBABAAABAAAAAAAA-A-BB---AA-AABA--BA--AAAA-A-BAABAAAAAB-AABAAAAAAAAAAAABAA-BBAAAAAB-AAAAAAB
4 4.08 p-QCD4f01 gpm611 129.2
ABBABBABAAAB-AAA--AABAABB--AAA-AA-A--BA--AAAA-A-BAABAAAAABAAABAAAAAAAAAAAABAA-BBAAAAABBAAAA-A-
4 4.09 p-QAF24g09 gpm321b 132.4
ABBABBABAAAB-BAAAAAABAABB--AAB-AABA-ABA--AABA-A-BAABAAABABAAABB-AAABAAAAAABAA-BBBAAAABBABAAAAA
4 4.09 p-QCC3c05 gpm602b 133.2
ABBABBABAAABABAAAAAABAABB--AAB-AABA-BAA--AABA-A-BAABAAABABAAABBAAAABAAAAAABAA-BBBAAAABAABAAAAA
4 4.09 p-std606021B04 gpm64 134.7
ABBABBABAAAAABAAABAABAABB--AAB-BABA-AAA--AABA-A-BAA-AAABABABBBBAAAABABAAAABAA-BBBBAAABAABAAAAA
4 4.09 p-QAE3a07 gpm296a 138.4
---ABBABAAAAAAAAAAAAAAABB--BAB-BABA-BA----------BAB-AAAAABABBABAAA-BAAAAAABAA-BABBAAABAAB-AAAA
4 4.09 p-QBF12g04 gpm450a 138.7
BBBABBABAAAA-AAAABAAAAABB--BAB-BABA-BAA--AABA-A-B-BBAAAAABABBABAAABBAAAAAABAA-BABBAAABAABAAAAA
4 4.09 p-QAM24h06 gpm363e 139.4
BBBABBABAAAAA--AABAAAAABB--BAB-BABA-BA---AABA-A-BABBAAAAABABBABAAABBAAAAAABAA-BABBABAAAABAAAAA
4 4.09 p-QCD15e04 gpm607 139.8
-BBABBABAAAAAAAAABAAAAABB--BAB--ABA-BAA--BBBA-A-BABAAABAABABBBBAAABBAAAAAABAA-BABBABAAAABAAAAA
4 4.09 p-QCH31h05 gpm875 141.1
BBBABBABAAAAAAABABA-AAAAB--BBB--ABA-BBA--BBBA-A-BABAAABAABABBBBABAB-AAAAAABAB-BABBABAAAABAAAAA
4 4.09 p-QBF6d10 gpm456a 142.4
BBBABBABAAAAAAABABAAAAAAB--BBB-BABA-BBA--BBBA-A-BBBBAABAABABBBB-BBBBAAAAAABAB-BABBABAAAABAAAA-
4 4.1 p-QAU2f03 gpm803b 149.9
BBBBBBABAABBABAAAAAABABBB--BBA-BABA-BBB--BBBA-B-BBBBBBBABBA-BBBAABBBBAABAABAB-AABBABBAAABAA-A-
4 4.1 p-QCR4h12 gpm924c 150.6
BABBBBABAABBABAAAAA-BB-BB---BA-BABA--BB--BBBA-B-AAABBBBABBAABBBAABBBBAABAABAB-AABBABBA-ABAAAAB
4 4.1 p-QCI15c02 gpm665b 152.3
BBBBBBABAAAAAAAAAAAABABBB--BBA-BA-A-BAA--BABA-B-BABBBBB-BBABBBB----B--ABAABAB-AABBABBAAABAAAAA
4 4.1 p-QAK4b05 gpm350b 152.5
BBBBBBABAAABAAAAAAAABABBB--BBA-BAAA-BAA--BABA-B-BBBBBBBABBABBBBAABBBBBABAABAA-AABBABBAAABAABAA
4 4.1 p-QBM10a03 gpm538a 153.9
-BBBBBABAAAAAAAAAAA-BABBB--BBA--AAA-BAA--BABA-B-BABBBBBABBA-BBB-ABBBBBABAABAA-AABBABBAAABAA-AA
4 4.1 p-std707013E12 gpm167a 156.8
BBBBBBABAAAABAAAAAAABABBB--BBA-BBAA-BBA--BABB-B-BABBBBBABBAAABB-ABBBBBABABBAA-ABBBABAAAABB----
4 4.1 p-std945039G07 gpm247b 157.3
BBBBBBABBAAABBAAABAABBBBB--BBB-BABA-BAB--AAAA-B-BABBBBAAABABBABBBBBBABABBBAAA-AABBABAAAAABAAAA
4 4.1 p-QCF18f09 gpm629b 157.6
-BBBBBAAAAAABBAAAAAABABBB--BBA--BAA-BBA--BABA-B-BABBBBBABBAAABAAABBBBBABABBAA-ABBBABAA-ABBBAAA
4 4.1 p-std614010D03 gpm87a 160.7
-B-BBBABAAAAB-AAAAAABABBB--BBB--AAA-B-A---BBA---BABBB-BABBAAABAABBBB-BABBBBAA-A--BABAAAABB-AAA
4 4.1 p-std614044E03 gpm122 161
BBBBB-ABAAAABAAAAAA-BABBB--BBB--AAA-BBA--BBBA-B-BAABBBBABBAAAAAABBBBABABBBBAA-ABBBABAAAAA-BAAA
4 4.11 p-QCC14g01 gpm597 164.3
BBBBBBABBAAABAAAAAAABABBB--BBB-BAAA-BBA--ABBA-B-BAABBBBABBAAAAAA-BBBABABBBBAA-ABBBABAAAAABB-A-
4 4.11 p-QCH4d07 gpm663b 165.3
ABBBBBABAAAABAAAAAAABABBB--BBB-BAAA-BBA--BBBA-B-BAABBBBABAAAABAABBBBBBABBBBAA-ABBBABAAAAABBAAA
4 4.09 p-umc2046 umc2046 167
A-BABBABAAAAAAABABAAAAAABAABBBBBABABB-ABABBBAAABBBBBAA-AABABBBBABBBBAAAAAABABABAB-ABAAAA--AAA-
4 4.11 p-std687068A12 gpm182 168.2
BABBBBABAAAABAAAAAAABAABA--BAB-AAAA-BBA--ABAA-B-BA----BABBAAAAAAAABAABABBABAA-AAABABAAAAABBAAA
4 4.11 p-NTR28 gpm929b 170.4
-BBBBBABBAAABB-AABAA-A-BB---BB-BABA--AB--AAAA-B-BA-BBBA-ABABBABBBBBBABABBBAAA-AABBAB-A-AAB-AA-
4 4.11 p-QBS6g12 gpm566b 172.2
BBBBBBAABABABAAAABAABBB----BBB-BAAB-BBB--BBBB-B-BAAABBBABBABB-AA-BBBBBABBBBBA-B-BBABBAAABBB-AB
4 4.1 p-umc2011 umc2011 176
BBBBBBABAAAB-AAAAA-ABABBBBABBABBAAAABBBAABAB--BB-BBBBBBABBAABBBBABBBBBABAABAAAAABBABBAAABAAAAB
5 5.00 p-std486040G08 gpm34g -22.3
AABBBBBBABA-A-BBABBA-B-BB---BA-BABB--BB---BBA---BBBABBBABBAB-BAABAB-BABBBBBAA-BABA-BBB-ABB-ABA
5 5.00 p-mmc0151 mmc0151 0
ABAAAABABABABABBABAABBBBBBAABAABBBBAA-BBBAAAAAB-ABBBABBBAAABABAAABAABABAAABABBA-BABAA-AABBA-B-
5 5.00 p-QBB7c06 gpm434b 3
ABAAAABABABABABBABAABBBBB--ABA-B-BB-ABB--AAAA-B-ABBBABBBAAA-ABAAABAABABAAABAB-AABABAAAAABBA-B-
5 5.00 p-QBN16d05 gpm548b 6.7
ABAAAABABBBAAABBABAABBBBB--ABA-BBBA-ABB--AAAA-A-ABBBABBBAAA-ABAAAAAABABAAABAA-AABAABBBAABBA-B-
5 5.00 p-std606067B03 gpm111 10.2
-AAAAABABBBAAABBA-AA-B-BB---BA-BABB--BB--A-AA-B-ABB--B-AAA--ABAAAAAABABBAABAA-ABBAABBB-ABBAABA
5 5.00 p-QCI17h05 gpm666a 10.5
AAABAABABABABA--ABA--B-BB---AA-AAAB--BB--AAAA-B-BBBB-BBA--ABABAAAAAABBBBAAB-A--BBAAABB-ABBAABA
5 5.00 p-QAL11a02 gpm351 13.2
AAABABBAABBA-ABBAAAABBABB--ABA--ABB-ABB--AAAA-B-ABBAABBAAAA-ABAAAAAABABBABBAA-BBBAABBBAABBA-B-
5 5.00 p-QCF21f04 gpm632 13.2
AAABABBAABBA-ABBAAAABBA---------ABB-ABB--AAAA-B-ABBAABBAAA--ABAAAAAABABBABBAA-BBBAABBBAABBAABA
5 5.00 p-QBN10e11 gpm545b 13.7
AAABABBBABBBAABBAAAABBABB--ABA-BABB-AAB--AAAA-B-ABBAABBAAAABBBAAAAAAAABBABBAA-BBBAABBBAAABAABA
5 5.01 p-QBF12c11 gpm449a 15.2
AAABABBBABBB-ABBAAAABBABB--ABA--ABB-AAB--AAAA-B-ABBAABBAAAABBBAAAAAAAABBABBAA-BBBAABBBA-ABA-BA
5 5.01 p-QCN27e10 gpm707 15.3
AAAAABBBABB--ABBAA--B--B-----A-BABB--AB---AAA-B-A--A-B-AAA-B-BAAAAAAAA-BAB-AA-B--AA-BB-AA-AAB-
5 5.01 p-std707057H03 gpm217b 15.7
AA-BAABAABBBAABBAAAABBABB--ABA--ABB-AAB--AAAA-B-ABBA-BBAAAA-ABAA-AAAAABBABBA--BBBAABBBA-ABAAAA
5 5.01 p-QAF20f11 gpm315a 15.7
A-ABAABAABBBAABBAAAABBABB--ABA--ABB-AAB--AAAA-B-ABBA-BB-AAA-ABAAAAAAAABBABBAA-BBBA-BBBA-ABAAAA
5 5.01 p-QAF9h03 gpm787a 16.2
AAABAABBABBBAABBAAA-BBABB--ABA-BABB-AAB--AAAA-B-ABBABBBAAAABBBAAAAAAAABBABBAA-BBBAABBBA-ABAAAA
5 5.01 p-QCD3g04 gpm610b 23.3
-AABBBBAABBBAABBAAAABBAB---ABA-BBBB-BBA--AAAA-A-ABB-BBBABAA-ABAABABA-AABABAAB-ABBAABBABBBBA-B-
5 5.01 p-QCO4d04 gpm921a 24.4
--ABA--AAABBABBBAAAA-B--A---BA-BBBB--BA--AABA-A-ABBABBBAAAABABAABAAA-AABAAABB-A-BAABBB-BABABBA
5 5.01 p-QCO4d04 gpm921b 27.2
B-ABAAAAAABBABBBAAAA-B-BA---B--BBBB--BA--AABA-A-ABBABBBAAAA-ABAABBB-BAABBAABB-A-BBBBBB-BB-ABBA
5 5.01 p-std614069C07 gpm160 30.4
-AABAAAABABAABBBAA-ABBABA--BBA-BBBB-BBB--AABA-A-AABBB-BAAAA-ABAABAAA--BBAAAB--A-BBBBBBABAB----
5 5.01 p-QAP4e06 gpm394b 37.2
BAABAAAAABBABAAAAABBBBABA--BBA--BBB-BBB--AABA-A-AAABBBBAAAA-ABAABAAAABBBAAABA-B-BBBBBAABABA-A-
5 5.01 p-QAE25f10 gpm287b 41.7
AAA---AAA-AABABAABABBB-BA---BA-AB-B--BB--AABA-A-AABBBBBAAAABB-BABBABABABAAAAA-B-BBBBBA-BABAAA-
5 5.01 p-QCL6d12 gpm693 42.9
-AABBBAAABBABABAABABBBABA--BBA--BBB-BBB--AABA-A-AABBBBBAAABBBBBABBABABABAAABA-BBBBBBBAABBBAAA-
5 5.01 p-QAP3f01 gpm801b 42.9
-AABBBAAABBABABAABABBBABA--BBA--BBB-BBB--AABA-A-AABBBBBAAABBBBBABBABABABAAABA-BBBBBBBAABBBAAA-
5 5.01 p-QAM14g05 gpm359b 43.9
BAABBBAAABBABABABBBBBBABA--BBA-ABBB-BBB--AABA-A-AABBBBBAAABBBBBABBABABABAAABA-BBBBBBBAABBBAAA-
5 5.01 p-std707062G06 gpm218b 47
AAA-BBA-ABBABABABBAB-B--A---BA-ABAA--BB--AABA-A-BABBBBBABABBBBBABBA-ABAAAABBA-BBBBBB-A-BBBABAA
5 5.01 p-std606052F10 gpm82a 49.4
BAABBBABABBABABABB--BBABA--BBA-ABAA-BBB--AABA-B-BABBBBBABABBBBBBBBABBBABAABBA-BBBBBBBAABBBABA-
5 5.01 p-QAO3d04 gpm381b 55.6
BAABBBABABAABBBBBAB-BBABB--BAA-AAAA-BBB--BABA-B-BAABBBBABBBBBBBABAABBBABAABB--ABBAABBAABBBAAAA
5 5.01 p-QAE7c12 gpm774a 55.8
BAABBBABABAABBBBBABBBBABB--BAA--AAA-BBB--BABA-B-BAABBBBABBBBBBBABAABBBABAABBA-ABBAABBAABBBA-A-
5 5.01 p-QAE22b06 gpm283c 56.4
BABBBBABBBAABBBBBABBBBABB--BAB-BAAA-BBB--BABA-B-BAABBBBABBBBBBBABAABBBABAABBA-ABBAABBAABBBBBAA
5 5.01 p-QCK20e07 gpm678 57.2
BABBBBABABAABBBBBABBBBABA--AAB-AAAA-BBB--BABA-B-BAABBBBABBBBBBBABAABBBABAABBA-ABBAABBAABBBBBA-
5 5.02 p-QAU1c10 gpm404a 63
BBBBBBAAABBAABABBBBBBBABA--ABB-AAAB-B-A--AABA-B-BAABBBBABBBBBBBABAABBAABAABBB-BABBBBBAABBBAAAA
5 5.03 p-std606023D10 gpm56a 67
B-BBBBAAABBAABABB-BBBBABA--ABB-BAA--BBA--AABA-B-AAABBBAABBA-ABBABAAABAABAABBB-BAABBBBAABBBBBA-
5 5.03 p-QAN3c02 gpm374 70.1
BABBBBAAABBAABABBBABBBABA--ABB-AAAA-BBA--AABA-B-AAABBAAABBA-ABBAAAAABAABAABBA-AAABBABAABBBBBA-
5 5.03 p-QCE10e08 gpm615 70.1
BBBBBBAAABBAABABBBABBBABA--ABB-AA-B-BBA--AABA-B-AAB-BAAABBA-ABBAAAAABAABAABBA-AAABBABAABBBB-A-
5 5.03 RAEcontig_46_PCR gpm261 72.6
BBBBBBBAABBAA-ABB-ABBBABABBBBBA-A-BABBAAAAABABBBAABBBAAABAABABBAAABABAABBABBAAAAABBABAABBBBBB-
5 5.03 p-std660014D04 gpm148 73.4
BAB-BBBAABB-ABABBAAB-B--A---BB-AAAA--BA--AABA-B-AABBBAAABAABABBBAAB-BAABBABBA-AAABBABA-BBBB-B-
5 5.03 p-QAU4a09 gpm406b 74.3
BBBBBBBAABBAABABBAABBBABA--ABB--AAB-ABA--ABBA-B-ABBBBAAABAAAABBBAABABAABBABBA-AAABBABAABBBBBBB
5 5.03 p-QAF27f05 gpm323 75.9
BAABBBBAABBAABAABAAABBABA--ABB-AAAA-ABA--ABAA-B-ABBBBBAABAA-ABBB-ABABAABBABBB-AAABBABAAABBABBB
5 5.03 p-std605084G09 gpm79d 76.2
BAABBBBAABBAABAABAAA-B-BA---BB-BAAA--BA--ABAA-B-ABBBBBAABAABABABAAB-BAABBABBB-AAABBABA-ABBABBB
5 5.03 QBS4d07_PCR gpm564 76.3
BAABBBBAABBAABAABAAABBABABA-BBAAAAAABBAAAA-AABBA--BBBBAABAABABBBAABABAABBABBBAAAABBABAAABBABBA
5 5.03 p-std707069G10 gpm227a 76.4
BAABBBBAABBAABAABAAABB-BA----B-AAAA--BA----AA-B-ABBBBBAABAABABBBAABABAABBABBB-AAABBABA-AABABB-
5 5.03 p-QBS10e01 gpm835b 76.5
BAABB--AA-BA-BBABAAA----A---BB-AAA---BA--A--A-B-ABBB-BAABA-BAB-BAABABA-B---------------A-BABBA
5 5.03 p-std606053D11 gpm83c 76.8
BABBBBBABBBABBA--AAABBABA--BBB-BABA-ABA--ABAA-B-ABB-B-----AAAB---ABABBABBABBA-AAABBBBAABBBABBB
5 5.03 p-QCT9c09 gpm753h 77.2
B-BBBBBABBBABBAABAAABB-BA---BB-BABB--BA--ABAA-B-ABBBBBAABAABABBAAABABB-B-ABBB-AAABBBBA-BBAABBB
5 5.03 p-QCO39e08 gpm732b 77.3
BBBBBBBABBBABBAABAAA-B-BA---BB-BABB--BA--ABAA-B-ABB-BB-ABAABABBAAABABBABBABBB-AAABBBBA-ABBA-B-
5 5.03 p-std614067F01 gpm157 77.8
BBBBBBBABBBABBAABAAABBABA--BBB-AABB-A-A--ABAA-B-ABBBBBAABAAAABBAAABABBABBABBB-AAABBBBAAABBA-BA
5 5.03 p-QAE12h04 gpm272a 78.6
BABBBBBABBBABBAAB-AABAABA--BBB--ABA-ABA--ABAA-B-ABBBBAAABAA-ABBAAABABBABBABBB-AAABBBBAABBBABB-
5 5.03 p-std496026A10 gpm5 78.6
BBBBBBBABBBABBAABBBABAABA---AB-BABB-ABA--ABAA-B-ABBBBAAABAABABBAAABABBABBABBB-AAABBBBAABBBABBA
5 5.03 p-QCG38e04 gpm868 79.9
-ABBBBBABBBA-BAABABBBAABA--BAB-BA-A-ABA--A-AA-B-ABBAB-AABABBABBA-ABABB-BBABBB-AAABBBBAABBBBBB-
5 5.03 p-QAY3d12 gpm419 80
BABBBBBABBBABBAABABBBAABA--BAB-BABA-ABA--ABAA-B-ABBBBAAABABBABBAAABABBABBABBB-AAABBBBAABBBBBBA
5 5.03 p-QBH9f05 gpm474 80.5
BABBBBBABBBABBAABABBBAABA--BAB--ABA-ABA--ABAA-B-AB--BAAA----------BABBABBABBB-AAABBBBAABBBB-B-
5 5.03 p-std945022B01 gpm245 80.8
BABBBBBABBBABBAABABB-A-BA---AB-BA-A--BA--AB-A-B--BBBBAAABABBBBBAA--ABBA-BABBB--AABABBA-BB-BBBA
5 5.03 p-std486059D10 gpm38 81.5
BABBBBBABBBABBAABABBBAABA--BAB--AAA-ABA--ABAA-B-ABBBBAAABABBBBBAAABABBABBABBB-AAABBBAAABBBB-BA
5 5.03 p-std707062G06 gpm218a 81.8
BABBAABBBBBABBAABABA-A-AA---AA-BAAA--BA--ABAB-B-ABBBB-A-AABAABABBBBAABABBABBB-AAABABAA-BBBBA-A
5 5.03 p-QCT9c09 gpm753a 82.6
BABBBBBBBBAABBAABABBBA-BA---AB-BA-A---A--ABA----AB-BBAAABABABBBAAABABBABBABBB-AAABBBAA-BB--ABA
5 5.03 p-std687067E08 gpm177 82.8
BABBBBBBB-B-BBAABABB-A-B-----B-BAAA--BA--ABAB-B-ABBBBAAA-ABA-B-AAABABBABBABBB-AAABBBAA-BB-BABA
5 5.03 p-QAU2f03 gpm803a 83.2
BABBBBBBBBBABBAABABBBAAAA--BAB--AAA-ABA--ABAB-B-ABBBBAAABAB-BBBAAABABBABBABBB-AAABBBAAABBBBAB-
5 5.04 p-QBC4a04 gpm808 84.9
BABBAABBBBBABBAABABBBAAAA--BAB-BAAA-ABA--ABAB-B-ABBBBAAAAABAABAAAABABBABBABBB-AAABABAAABBBBABA
5 5.04 p-QBI6a10 gpm498a 86.5
BABBAABABBBABBAABABBBAAAA--BAB-AAAB-ABA--ABAB-B-ABBBBAAABAAAABAAAABABBABBAAAB-AAABBBAAABBBAABA
5 5.04 p-QCF12h02 gpm621 86.6
BAAAAABABBBBBBAABABBBAAAA--BAB-AAAA-ABA--ABAB-B-ABBBBAAAB-BA-BAAAABABBABBAAA--AAABBBAAABBBAABA
5 5.04 8636466_PCR gpm254 86.9
B-ABA-BABBBBBBAABABBBAAAABBAABBBAAAABBABAABABBBBABBBBAAABAAAABAAA-BABB-BBAAABAAA-BBBA-ABBBA-BA
5 5.04 p-QBI23b10 gpm486b 87.7
BAAAAABABBBBBBAABABBBAAAA--BAB-AAAA-ABA--ABAB-B-ABBBBAAABAAAABAAAABABBABBAAAB-AAABBBA-ABBBAAB-
5 5.04 p-QAF24g09 gpm321a 88
-AABAABABBBBBBAABABBBAAAA--BAB-AAA--ABA--ABAB-B-ABABBAAABAAAABAAAABABBABBAAAB-AAAB-BAAABBBAAB-
5 5.04 p-QCN3g09 gpm716e 88.4
BAABAAAABBBBBBAABABB-B------AB-AAAA--BA--ABAB-B-ABABBAAABAAAABAAAAA-BBABBAA-B-AAABABAA-BBBAABA
5 5.03 p-umc1355 umc1355 91
BBBBBBBABBBABBAABABBBAABABABABBBABBAABABAABAABBBABBBBAAABABBABBAAABABBABBABBBAAAABBBBAABBBBBBA
5 5.04 p-std947067F07 gpm253c 95.5
AAABAAAABBABBBABAABBBAABB--BBB-AAAB-AAA--ABAB-B-BBABBBAABAAAABAAAAABBBABBAAAA-BABBABABBABBAAAA
5 5.04 p-QCA14c12 gpm570 96.2
AAABAAAABBABBBABAABBBAABB--BBB-BAAB-AAA--ABAB-B-BBA-BBAA-AAA-BAAAAABBBABBAAAA-BABBABABBABBAAA-
5 5.05 p-QCT2e01 gpm748a 98.9
-AABAAAABBABBBABAABBBA-BB---BB-BAAB--AA--ABAB-B-BBABBBA-BAAAABABAAABBBABBAAAA-BBBBABAB-ABBAAA-
5 5.05 p-QCL1h10 gpm891a 100.9
-----------------ABBB--B----BB-BAAB--AA--ABAB-B---ABABAAAAAAABABAAABBBABBAAAA-BBBAABAB-AB-----
5 5.05 p-QCB4d08 gpm590 103.7
AAABAAAABBBAABABBABBBAABB--BBB-AABB-AAA--ABAB-B-BBAAABAAAABAABA-AAABBBABBAAAA-BBBABBAABABBAAAA
5 5.05 p-QCU6h02 gpm758 105.9
AAABBAAABBAAABAB--AB-AABB--BBB-ABA--AAA--ABAB-B-BBAAABAAAABAAB-BAAAABBABBAAAA-BBBAABAABABBAAB-
5 5.05 p-QAH2a06 gpm342a 106.6
-AABBAAABBAABBABBAABBAABB--BBB-BBBB-ABA--ABAB-B--BAABBBAAABAABABBAAABBABBAAA--BBBAABBABA------
5 5.05 p-QAZ2d01 gpm427 107.1
AAABBAAABBBAABABBAAABA-BB---BB-BBBB--BA--ABA--B--BABBBBAABBAABABBAAABBAB-AAAB-ABBAB-BA-ABBBAA-
5 5.05 p-QCS6f05 gpm742 108.2
AAABBAAABBAAABABBAAABAABB--BBB-BBAB-ABA--ABAB-B--BABBBBAAAB-ABA-BAAABAABBAAAB-ABBAABBAAABBB-AB
5 5.05 p-std486075H08 gpm26b 108.4
AAABBAAABB-AABABBAAABAABB--BB---BAB-ABA--ABAB-B--BABBBBAA-B-ABA-BAAABAABBAAAB-ABBAABBAAABBB-AB
5 5.05 p-QAF9e03 gpm333 108.4
AAABBAAABBAAABABBAAABAABB--BB---BAB-ABA--ABAB-B--BABBBBAAAB-ABABBAAABAABBAAAB-ABBAABBAAABBB-AB
5 5.05 p-QAF20f11 gpm315c 108.6
AAABBAAABBAAABABBAAABAABB--BBB-BBAB-ABA--ABAB-B-ABABBBBAAAB-ABABBAAABAABBAAAB-ABBAABBAAABBBAA-
5 5.05 p-QBF3h10 gpm454 108.7
AAABBAAABBAAABABBAAABAABB--BB---BAB-ABA--ABAB-B-ABABBBBAAAB-ABABBAAABAABBAAAB-ABBAABBAAABBB-AB
5 5.05 p-QCN26a09 gpm706d 109.4
BAABBBAABBAABBAABBAB-A-AA---AB-BAAB--AB--ABAA-B-BBAAAB-AAABAABAABAA-BBABBABAA-A-BBAAAB-AABBAAB
5 5.05 p-QCO6e09 gpm922c 110.6
AAABBAA-BBA-BBABBAAABA-BB---BA-B--A--BA--ABAB-B--BAAABBAAABBAAABBAAA-AAB-A-A--A-B--ABA-ABBBAAB
5 5.06 p-QBL14h11 gpm527b 116.7
AAAABAAAAAAABBAABAABBAAAB--BBA-BBAA--AA--ABAB-B-ABA--ABA-AB-ABABAAAABAABBAAAA-AABAAAAAAA-A-ABA
5 5.06 p-QCA8b07 gpm839b 117.4
AAABBAAAAAAABBABBAABBAAAB--BBA--BAA-AAA--ABAB-B-ABAAAAAABABAABABAAAABAABBAAAB-AABAAAAAAAAA-AB-
5 5.06 p-QAE21h12 gpm282 117.6
AAAABAAAAAAABBABBAABBAAAB--BBA--BAA-AAA--ABAB-B-ABABAABABABAABAAAAAABAABBAAAA-AABAAAAAAAAABABA
5 5.06 p-std486093A08 gpm41 117.9
AAABBAAAAAAABBABBAABBAAABAB-BABBBAAB-AAAAABABBBBABAAAAAABAAAABABAAAABAABBAAABAAABAAAAAAAAA-ABB
5 5.06 p-QCL23e06 gpm893 122
AAAABABABAAABAABBAABBBAAB--ABB-BBAA-AAA--ABAB-B-ABABBABAAAAAABABBAAABABBAAAAB-BBBAAAAAAAAAAABA
5 5.06 p-QAM24h06 gpm363b 122.2
AAAABABABAAABAABBAABBBAAB--BBB-BBAA-AAA--ABAB-B-ABABBABBAAAAABABBAAABABBAAAAB-ABBAAAAAAAAABAAA
5 5.06 p-std687009H09 gpm139f 122.7
AAAABAB-BAAABAABBAABBA-------B-BBAA------ABAB-B-------BAAAABABABBAAA-AABABABB-BBBAA-AA-BBAAAAB
5 5.06 p-QAY1a12 gpm412 122.7
A--ABABABAAABAABBAABBBAAB--ABB--BAA-BAA--ABAB-B-ABABBABAAAAAABA-BAAABABBAAAAB-BBBAAAAAAAAAAABA
5 5.06 p-QAZ1f03 gpm425c 122.8
AA-ABABABAAABAABBAA-BBAAB--ABB-ABAA-BAA--ABAB---ABAABABAAAAAABABBAAABABBAAAAB-BBBAAAAAAAABAABA
5 5.06 p-QAE6c03 gpm303b 123.5
AAAABABAAAAABAABBAAB-BAAB--ABB-BBAA-BAA--ABAB-B-ABABAABAAAAAAAABBAAABABBAAAAB-BABAAAAABAAAABBB
5 5.06 p-QBN12a02 gpm546 124
AAAABABAAAAABAABBAAB-BAAB--ABB--BAA-BAA--ABAB-B-ABABAABAAAAAAAA-BAAABABBAAAAB-BABAAAAABAAAA-B-
5 5.06 p-QCN3a11 gpm715b 125.1
AAA-BABBAABABBAABABAAAAAA--ABB-ABA--BAA--ABAB-B-ABABAAAAABAAAAABAAAABAABAABAB-AAAAAAAABAAAA-AA
5 5.06 p-QCO27h04 gpm938b 125.5
AAAABABAAAAABAABBAAAABAAA--ABB-ABAA-BAA--ABAB-B-ABABAABAAAAAAAABAAAABABBAAAAB-AABAAAAABAAAA-B-
5 5.07 p-std605014C04 gpm45 128.1
AAAABABAAABABAAABA-AAAAAA--ABB-AB--------ABAB-B-ABABAAAAA-AAAAABAAAABABBAAAAB-AAAAAAAABAAAAAAA
5 5.07 p-QAZ2e09 gpm428a 132.4
ABAABABABAAABAABBAABAAAAB--BBA--AAA-AAA--ABAB-A-ABA-BABBAAAAAAAABAAAAABAAAAAB-ABBAAAAAAAAAB-A-
5 5.07 p-QCN17h07 gpm903a 132.4
ABAABABABAAABAABBAABAAAAB--BBA-AAAA--AA--ABAB-A-ABAABABBAAAAAAAABAAAAABAAAAAB-ABBAAAAAAAAAB-A-
5 5.07 p-std687063B10 gpm180a 143.1
BAAAAAAA-BA--A-A-AA-BA-BA---BA-BAAA--AA--AB---B-BAAAAABAAAAAAAAAA-BAAAAAAABAB-ABAAAAAA----BAAA
5 5.07 p-QCH7g07 gpm880a 143.6
A-AB---AA-ABABAAA-A--A--A---AA-BABA---A--ABBA-A-A-AAAB-AA-AAAAAAABA-A-AAAAAAB-A-AAAA-A-AAAABAA
5 5.07 p-QAF11g10 gpm778b 147
-AABAABBABAAAAABAA--AAAAA--ABA-AA-A-AAA--ABAA-A-AA--BAAABAABBAAAAAABAAAAAAAAA-AAAAABAABAAAAB--
5 5.07 p-QBS10g10 gpm560 149.7
--B---ABBABAAAA--ABBBBAAA--AAB-B-AA-AAA--AABA-A------AAAA-BA--------AAAA-AAAB-ABBAAAABAA------
5 5.07 p-std603017D09 gpm108b 151.6
AAABB-BBABAB-BB-ABBA-A--A---AB-BAAA--BA--AB-B-A-BBABBAAAAABBBA-BBAB-A-AA-ABBB-A-AAAAAB-BBBAABB
5 5.08 p-QCO15a12 gpm719 165.3
ABBABABBAABBAAABABBAAABAB--AAB-AAAA-BBA--ABAA-B-AAABAAABAAA-AAAAAAAABAAAABAB--AAABAAAAAAABABBB
5 5.08 QBL7b07_PCR gpm535 167.3
BBB-BABB-ABAAA-BAABA-ABAB---ABBAAB---AA---B-ABBBAAAAAAABA--A-AB-A-AABAAABBABB--AABBAA--BA-ABBB
5 5.08 p-QCF16f06 gpm858c 174.3
B-BABAABAABAAAABAABABABAA--AAB-ABAA-BAA--ABBA-A-BAAABAABBAAAAABA---AAAABAAABB-AABBBAAAABABABB-
5 5.08 p-QCT21e03 gpm745b 177.7
BBBABBBBAABABAABAAB-BB-A----AB-BBBA--AA--ABBA-A-BAAABAABAAABAABAAAAAAAABAAABB-BAA--AAA-BABA---
5 5.09 p-QCD4f05 gpm855 179.3
ABBABB-BAABABAABAABAABBAA--AAB--BBA-AAA--ABBA-A-BAABBAABAAA-ABBAAAAAAAABAAAAB-BAAABAAAABA-ABBB
5 5.09 p-std603044D07 gpm118a 179.7
ABBABB-BAABABAABAABAABBAA--AAB-BBBA-BAA--ABBA-A-BAABBBABAAAAABBAAAAAAAABAAAAB-BAAABAAAABAAABB-
5 5.09 p-QCI15c02 gpm665a 183.7
-BBABB-BAABABAABAABAABBBA--A-B--BAA-BAA--ABBA-A-BAABBB-BAAA-AABAAAAAAAABAAAA--BAAABAAAABAAA-B-
5 5.09 p-QCC13b06 gpm596 185.2
ABBABBABAABABAABAABAAB-BA--AAB--BAA-BAA--ABBA-A--AABBBAB-BABA-BA-AA--AABAAAAB-BAAABAAAABAAA-B-
6 6.00 p-QBH24e11 gpm468c -30.9
BBB-B-BBBAB-BABABBBA-B-AB---BB-BBAB--AB--B-BB-B-BBBABA-AABBAABBBBB--BAABABBBB--BBABBBB-ABABABB
6 6.00 p-QCK15f12 gpm885 -5.1
ABBABBB-BAB--BBB-A-BABB-B--BAB-BBAB-BAB--BA-A-B-AABB-AA---BAAAABABAAB-AB-BBBA-BBAAAB-BAAAAAA--
6 6.00 p-QBM18e12 gpm539a -1
ABBBBABBBAABA-A--AAAABBAB--BAA--BAA-BAA--BAAA-B-AAB--AAAAABAAA-BABAABAABABABA-BBAAABABAAAAAAAA
6 6.00 p-QAF21h11 gpm317 3.2
ABBABABBBAAA-B-A-AAA-B--B---AA-ABAB---B--BAAA-B-AABBB-AAABBA-AABBBA-BAABBBBBA-BBA-ABAB-AAAAAA-
6 6.00 p-QAF22f06 gpm318 9.6
BABABAABBAAAAAAA-ABAABBAB--ABB-A--A-BAB-----B-B-BABBBAB-BB----------BAABBAABA-BBBAABABAABA-AAA
6 6.00 p-QAP1e03 gpm383a 10.4
BBBABAABBAAAABAABABAABBAB--ABB-BBAB-BAB--BBAA-A-AABBBABAABBAABABBBAAAAAABAABA-BBAAABABAABABBAB
6 6.00 p-QAE9e07 gpm308b 10.8
BBBABAABBAAAABAABABAABBAB--ABB-BBAB-B-B--BBAA-A-AABBAABAABBAABABBBAAAAAABAABA-BBAAABABAABABBAB
6 6.00 p-QAE7a12 gpm304a 11.3
BBBABAABBAAAABAABABAABBAB--ABB--BAB-BAB--BBAB-A-AABBAABAABBAABABBBAAAAAABAABA-BBAAABABAABABBA-
6 6.00 p-QAS1d08 gpm399a 12
BABABAABBAAAABAABABAABBAB--ABB-ABB--BAB--BBAB-A-AABAAABAABB-ABBBBBAAAAAABAABA-BBBAABABAABABAAA
6 6.00 p-QBL9f11 gpm537 12.1
BABABAABBAAAABAAA--AABBAB--ABB---AB-BAB--BBAB-A-A-BAAAB-ABBAABBBB-AAAAAABAABA-BBBAA--BAABABAAA
6 6.00 p-QCB13a09 gpm841 12.5
-ABABAABAAAAABAABABAABBAB--ABB--B-B-B-B--BBAB-A-AABAAA-AABBAABB-BBAAAAAABAABA-BBBAABABAABAB-A-
6 6.00 p-std707013B12 gpm166 12.8
BABABAABAAAAABAABABAABBAB--ABB-ABAB-BAB--BBAB-A-AABAAABAABBAABABBBAAAAAABAABA-BBBAABABAABABAAA
6 6.01 p-bnlg1188 bnlg1188 13
-ABABAABBAAAAAAABABAABBABBAABBAABAAABABBABBBBBBAAABABAAAABBAAB-BBBAABAABABABABBBBAABABAABABAA-
6 6.01 p-std603007D03 gpm103 13.2
BABABAABAAAAABAABABAABBAB--ABB-ABAB-BAB--BBAB-A-AABAAAAAABBAABA-BBAAAAAABAABA-BBBAABABAABABAAA
6 6.01 p-std687037B03 gpm170 13.5
-ABAB-ABAAAAABAABAB-ABBAB--ABB-ABAB-AAB--BBAB-A-AABAAAAAABBAABABBBAAAAAABAABA-BBBAABABAABA-AAA
6 6.01 p-QBL4e12 gpm533 14
-ABABAABBAAAABAABABAAB-AB---BB-ABAB--AB--BBAB-A-AABAAAAAABBAABBBBBAAAA-ABAABA-BBBAABAB-ABABAA-
6 6.01 p-std603028B03 gpm116b 15.8
BABABAABBAAAAAAABABAABBAB--ABB-ABAA-BAB--BBBB-B-AABB-ABA-BB--B-BBBAABAABBAABA-BBBAABABAABABAAB
6 6.01 p-std707017E10 gpm8 16.2
BABABAABBAAAAAAAB-BAABBAB--ABB-ABBA-BAB--BBBB-B-AAB-BABAABBAABBBBBAABAABBAABA-BBBAABABAAB-BAAA
6 6.01 p-QBF3a01 gpm453 16.3
-ABABAABBAAA-AAABABAABBAB--ABB--BAA-BAB--BBBB-B-AABABA-AABBAABBBBBAABAABBAABA-BBBAABABAABABAA-
6 6.01 p-QAO3e04 gpm382 16.7
BABABAABBAAAAAAABABAABBAB--ABB-ABAA-BAB--BBBB-B-AABABA-AABBAAB-BBBAABAABAAABA-BBBAABABAABABAA-
6 6.01 p-QCI36g07 gpm883 16.7
BABABAABBAAAAAAABABAABBAB--ABB--B-A-BAB--BBBB-B-AABABA-AABBAABBBBBAABAABAAABA-BBBAABABAABABAA-
6 6.01 p-QBI2b09 gpm491 16.7
BABABAABBAAAAAAAB-BAABBAB--ABB-ABAA-BAB--BBBB-B-AAB-----ABBAABBBBBAA-AABABABB-BBBA-BABAABABA--
6 6.01 p-QBL19c08 gpm529 16.7
-ABABAABBAAAAAAABABAABBAB--ABB--B-A-BAB--BBBB-B-AABABA-AABBAAB--BBAABAABAAABA-BBBAABABAABAB-A-
6 6.01 p-std707057E08 gpm216b 16.9
BABABAABBAAAAAAABABAABBAB--ABB-ABBA-BAB--BBBB-B-AABABABAABBAAB-BBBAAAAABABABA--A-AABABAAB-AAAA
6 6.01 p-QAY2a11 gpm414b 17.1
AABABAABBAAAAAAABABAABBAB--ABB-ABAA-BAB--BBBB-B-AABABAAAABBAABABBBAABAABAAABA-BBBAABABAABABAAA
6 6.01 p-QBD8b09 gpm810b 17.1
AABABAABBAAAAAAABABAABBAB--ABB-BBAA-BAB--BBBB-B-AABABABAABBAAB-BBBAABAABABABA-BBBAABABAABAAAAA
6 6.01 p-QCN25a09 gpm703 17.1
BABABAABBAAAAAA-BABAABBAB--ABB--BAA-BAB--BBBB-B-AABABABBABBAABBBBBAABAABABABA-BBBAABABAABAB-AB
6 6.01 p-QAF23c04 gpm320a 17.2
-ABABAABBAAAAAAABABAABBAB--ABB----A-BAB--BBBB-B-AABABA-AABBAAB--BBAABAABABABA-BBBAABABAABABAA-
6 6.01 p-QBJ24d06 gpm506 17.2
BABABAABBAAAAAA--ABAABBAB--ABB--B-A-BAB--BBBB-B-----------BAABAB--AABAABABABA-BBBAA-ABAABA---B
6 6.01 p-std605090C06 gpm93a 17.5
BABABAABBAAAAAAABABAABBAB--ABB-ABAA-AAB--BBBB-B-AABABAAAABBAABABBBAABAABAAABA-BBBAABABAABABA-B
6 6.01 p-std603001A11 gpm40a 18.2
BABABAABB-A-AAAABABAAB-AB---BB-ABAA--AB--BBBB-B-AABABAAAABBAABBBBBAABAABABABA-BBBAA-AB-ABA-AAB
6 6.01 p-std603010H10 gpm99a 18.3
AAAABAABBAAAAAAAB-BAAB-AB---BB-ABAA--AB--BBBB-B-AABABAAAABBAABBBBBAABAABAB-B--BBBAA-AB-ABABAAA
6 6.01 p-QCB13b03 gpm585 18.5
BABABAABBAAAAAABBABAABAAB--ABB---AA--AB--BBBB-B-AABABAAAABBAABBBBBAABAABABABA-BBBAABABAABAB-A-
6 6.01 p-QBH24e11 gpm468a 19
-A--BAAABAA-AAAABABA-B-AB---B--ABAA--AB--B-BB-B-AABABAAAABBAAB-BB-A-BAABABABA--BBAABAB-AB-BAA-
6 6.01 p-std707074F12 gpm228 19.6
BABABA---AAAAAAABAAAAB-A----BB-ABAB--AB---BBB-B-AABABAAAABBAABABBBAABAABABABA-BBAAAAAA-AAA-AA-
6 6.01 p-QAE12h04 gpm272b 19.8
BABABAAABAAAAAABBABAABAAB--BBB-BBAB-AAB--BBBB-B-AABABAAAABBAABABBBAABAABABABA-BBBAABAAAABABBAB
6 6.01 p-QAK1g09 gpm347 20
BABABAAABAAAAAABBABAABAAB--BBB-BBAB-A-B--BBBB-B-AABABAAAABBAABABBBAABAABABABA-BBBAABAAAABABAAB
6 6.01 p-QAM24h06 gpm363c 20.2
BABABAAABAAAAAABBABAABAAB--BBB-ABAB-AAB--BBBB-B-AABABAAAABBAABA-BBAABAABABABA-BBBAABAAAABABAAA
6 6.01 p-QCK5e06 gpm887b 20.2
BABABAAABAAAAAABBABAABAAB--BBB-ABAB-AAB--BBBB-B-AAB-BAAAABBAABABBBAAB-ABABABA-BBBAABAAAABABAA-
6 6.02 p-std945024C11 gpm246a 24.5
-ABABAAABAAAAAABBABA-B-AB---AB-AA-B--AB--BBBB-B-AABAAAAAABBAABABBBAAAABBABABA--AAAABAA-BABAAA-
6 6.02 p-QCC8e03 gpm604a 24.6
BABABAAABAAAAAABBABAABAAB--AAB-AA-B-AAB--BBBB-B-AABAAAAAABBAABABBBAAAABBA-ABA-AAAAABAAABABA-A-
6 6.03 p-QBC6d09 gpm809a 27.9
BABABAAABAABBAABBABAABAAB--ABB-AAAA-AAA--BAAB-B-AAB-AAAAABBAABABBBA-ABBBABBBA-ABAAABABABABA---
6 6.03 p-QCH39b12 gpm661b 28
BABABA--AAABBAA-B-BAABAAB--ABB-AAAA-AAA---AAB-B-AABAAA-AABBAABAABBAAABBBABBBA-ABAAABABABABAAAA
6 6.03 p-QBI23b10 gpm486a 28.8
BABBBAAABAAB-AABB-BAABAAB--AAB-AAAA-AAA--B-AB-B-AAB-AAA-ABBAABABBAAAABBBBABBA-AAAAAAABABABAAAA
6 6.03 p-std660010H08 gpm138a 29.8
BABBBAAABAABBAAABABA---BB---AB-AAAA--AA--B-AB-B-AABAAAAAABBAABABBBA-AABBBABBA-A-AAAAAB-BAAAAAA
6 6.04 p-std660015C02 gpm137b 30.4
BAB-BAAABAA--AAABABA-B-AB---AB-AAAA--AA--BAAB-B-AABAAAAAABBAABABBBAAAABBBABBA-AAAAAAAB-BAAABAA
6 6.04 p-QAI1a06 gpm344e 30.4
BABBBAA-BAA-BAAABABAAB-AB---AB-AAAA--AA---A-B-B-AA-AAAAAABBAABABBBAAAABBBABBA-AAAAAAAB-BAAABAA
6 6.04 p-QAP2g01 gpm390a 34.2
BABBBAAABAABBBABBABAABAAB--AAA-AAAA-AAB--BAAB-B-AABAAAAAABBAABABABABAABBBABBA-AAAAAABBBBBAA-AA
6 6.04 p-QBM18e12 gpm539b 34.3
BABBBAAABAABBBA--ABAABAAB--AAB-AAAA-AAB--BABB-A-AA-A--AAABBAABAB---BAABBBABBA-AAAABABBBBBAABAA
6 6.04 p-QBI8h04 gpm824 35
BABBBAAABAAB-BABBABAABAAB--AAA-AAAA-AAB--BAAB-A-AABAAAAAABBAABAAABABAABBBABBA-AAAAAABBBBBAA-AA
6 6.04 p-QAE15d12 gpm275b 35.2
BABBBAAABAABBBABBABAABAAB--AAB-ABAB-ABB--BABB-A-AABAAAAAABBAABAAABABAABBBABBA--AAABABBBBBAABAB
6 6.04 p-QCB11a12 gpm581a 35.8
BABBBAAABAABBB-BB-BAABAAB--AAB-AAAA-AAB--BABB-A-AABBAAAAABBAABAAABABAABBBABBA-AAAABABBBBBAABAA
6 6.04 p-QCN3g09 gpm716h 38
ABBBBAAABAABABAABABABB-AB---AB-BAAA--AB--BAAB-B-AA-A-AAAA-BAABAAABABBABBBAABA-AAABBABB-BAABBAA
6 6.04 p-QCJ29a05 gpm674c 41.2
BBBB-AAABAABAAAABABABBAA---AA--AAAA-ABB--BAAB-B-AABBAAAAA-BAABAAA-AB-ABBBABBA-AAABBABBBBAABAAA
6 6.04 p-QAZ2b04 gpm426c 41.6
BABBBAAABAABABABBABABBAAB--AAB-AAAA-BA---AABB-B-AABBAAAABBBAABAAABABBABBBBABA-AAABAABBBBBABAAA
6 6.04 p-QBP2a11 gpm555 45
-ABBBAAABBABBABABA--BBABB--AAB-BAAA-AAB--BBAB-B-ABBBAAAAABBAABAAABABBAB-BABB--AAABBABBBBAAB-BA
6 6.04 p-QBS13e06 gpm561a 45.6
BABBBAAABBABBABABABABBABB--AAB-BAAA-AAB--BBAB-B-ABBBAAAAABB-ABAAABABBABBBABBA-AAABBABBBBAABABA
6 6.04 p-std605075F05 gpm74 47.8
-A-BBAAABBABBABBBABABB-BB---AA-BAAA--AB--BBA--B-ABBBBAAAABBBABAAABABBA-BBA-B--A-ABB-BB-B--B-BA
6 6.04 p-QCN25a04 gpm702a 50.3
AABABAAABBBBAAAABABABBABB---BA--A-A-AAB--BAAA-B-AB--BBAAABBAABA-ABAABABBBAABA-AAABBBBBBBAA---A
6 6.04 p-QBC8f08 gpm436 51.3
BABABAAABBBB-AAABABABBABB--BAA-BA-A-AAB--BAAA-B-ABBBBBAAABB-ABAAABAABABBBAABA-AAABBBBBBBABBABA
6 6.05 p-QBI6a10 gpm498b 53
-ABABAAABBBBBABABABABBABB--BBA--A-A-AAB--BAAA-B-ABBBBBAAABBAABAAABBABABBBAABA-AAABBBABBBABBABA
6 6.05 p-QCI17h05 gpm666c 54
AABABAAABBBBAABABABABB-BB---BA-BAAA--BB--BAAA-B-ABBBBBAAABBBABAAABBABABBBAABA-AAABBBAB-BA-BBBA
6 6.05 p-std707097H11 gpm233 56.3
BABABAAABBBBAABABABABBAAB--BBA-BABA-ABB--BAAA-B-ABBBBBAABBBBBBBAABBABABBBAABA-AAABBBABBBABB-B-
6 6.05 p-QAD14d07 gpm269d 56.3
BABABAAABBBBAABABABABBAAB--BBA--ABA-ABB--BAAA-B-ABBBBBAABBBBBBBAABBABABBBAABA-AAABBBABBBABB-B-
6 6.05 p-QAG5a02 gpm337 56.5
BABABAAABBBBAABABA-ABBAAB--BBA--ABA-A-B---AAA-B-ABB-BBAABBB-BBBAABBABABBBAABA-AAABABABBBABB-B-
6 6.05 p-QAG5f02 gpm339a 56.8
BABABAAABBBBAABABABABBAAB--BBA-BABA-ABB--BAAA-B-ABBBBBAABBBBBBBAABBABABBBAABA-AAABABABBBABB-B-
6 6.05 p-std486032E01 gpm33a 57
-ABABAAABBBBAABABABABBAAB--BBA-BABA-ABB--BAAA-B-ABB-BBAABBBBBBBAABBABABBBAABA-AAABABABBBABB-BB
6 6.05 PCO121439 gpm242 57.1
BABABAAABBBBAABABABABB---------BA-A-ABB--BAAA-B-AB--BBAABBBBBBBA-BBABABBBAABA-AAABABABBBABBBB-
6 6.05 p-QCT4c09 gpm750b 58.2
-ABABAABBBBBAABABAB-BB-AB---BA-BABA--BB--BAAA-B-ABBBBAAABBBBBBBAABBABABBBA-BA-AAABABAA-BABBBB-
6 6.05 p-QCF16f06 gpm858a 58.8
BABABAABBBBBAABABABABBAAB--BBA-BABA-ABB--BAAA-B-ABBBBAAABBBBBBBAABBBBABBBAABA-AAABABAAABBBBBAB
6 6.05 p-QCS15e05 gpm926k 59.8
AABBBBB-BBBBAABABABABB-AB---AB-BABA--BB--BAAA-B-BB-BBAAABBBBBBBAABBBBAB-BBABB-A-ABAAAA-BBBBBBA
6 6.05 p-QCI34e12 gpm882 60.4
-ABBBABAB-----AAB-B-BBAAB--BBB-BABA--BB--BAAA-B---------B-B-B-B---BB-ABBBB-BA-AAABABAABBBBB-B-
6 6.05 p-QCB7d12 gpm844 60.5
BABBBAB-BBBBAABABABABBAAB--BBA-BABA-ABB--BAAA-B-BBBBBAAABBBBBBBAABBBBABBBBABA-AAABABAABBBBBBBB
6 6.05 p-QCN32g12 gpm712a 60.6
AABBBABBBBBBAABABAB-BB-AB---BB-BABA--BB--BAAA-B-BBBBBAAABBBBBBBAABBBBABBBBBBA-AAABABAA-B-BBBBB
6 6.05 p-std945029A12 gpm250b 60.8
BABBBAB-BBBBAABABABABBAAB--BBB-BABA-ABB--BAAA-B-BB--BAA-B-BBBBBAABBBBABBBBABA-AAABABAABBBBB-B-
6 6.05 p-QAP2g01 gpm390b 61.8
BABBBABBBBBBAABABABABBAAB--ABB-BABA-ABB--BAAA-B-BBBBBAAABBBBBBBAABBBBABBBBBBA-AAABABAAABBBABBA
6 6.05 p-std603011F05 gpm109a 63.2
-ABBBAA-BBBBAABABABABB-AB---BB--ABA--BB--BAAA-B-ABBBBAAABBBBBABAABBBBA-BBBB---AAABABAA-BB-AAAB
6 6.05 p-QCC15f10 gpm599a 63.9
-ABBBAABBBBBAABABABABBAAB--BBB--ABA-ABB--BAAA-B-ABBBBABABBBBBABAABBBBABBBABBA-BAABABAAABBBA-A-
6 6.05 p-QCN28g08 gpm709b 67
AABAAAAABBBBAABAAABAAB-AB---BB-AABA--AB--BAAA-B-ABBBBABABBBBBABAABBBBABBBBBBA-BAAAABAB-BBBBABA
6 6.05 p-QCA5h09 gpm578b 67.4
BABAAAAABBBBABBAAABAABAAB--BBB-BABA-AAB--BAAA-B-ABBBBABABBBBBABBABBBBABBBBBB--BBAAABABABBBABBB
6 6.05 p-QCA6c11 gpm579 67.6
BABAAAAABBBBABBAA-BAABAAB--BBB-BABA-AAB--BAAA-B-ABBBBABABBBBBAB-ABBBBABBBBBBA-BBAAABABABBBABBB
6 6.05 p-QAW1b05 gpm410 68.8
AAAAAAAABBBBABBAAABAABAAB--BBB-AABA-BAB--BAAA-B-ABBBBABABBBBBABAABBB-ABBBABBA-BBAAABABABBBAABA
6 6.05 p-std606061B11 gpm80 71.4
-AAAAAAABABBA-BAAABA-A-AB---BB-AABA--AB--BBAA-B-AABBBABABBBBBABAABBBBABBBBBBA-BBAAABAA-BBBA-AA
6 6.03 p-umc1887 umc1887 72
B-BBBAAABAABBAAABABAABAABBAAABBA-AAAAAABABAABABBAABAAAAAABBAABABBBAAAABBBABBAAAAAAAAABBBAAABAA
6 6.05 p-QCN26a09 gpm706e 79.8
ABAAAAAABABBBBBBBAA-AB-BB---BB-ABBA--AB--BBAA-B-AAABBABAABABBBBAABBABAAB-BABB-ABA-ABAA-BBBBBAA
6 6.05 p-std707044H10 gpm191 80
ABAABAAABABBBBBBBAAA-B-BB---BB-ABBA--AB--BBAA-B-AAABBABAABABBBBAABBABAABB--BB-A-AAABAA-BBBBBA-
6 6.05 p-std707021F08 gpm193a 80.4
ABAABAAAAA-BBBBBBAAAAB-BB---BA--BBA--AB--BBAA-B-AAABBABAABABBBBAABBABA-BBBABB-ABAAABAA-BBBBBAA
6 6.05 p-QAZ2b04 gpm426b 80.4
ABAABAAABABBBBBBBAAAABABB--ABB-ABBA-AAB--BBAA-B-AAABBABAABABBBBAABBABAABBBABB-ABAAABAABBBBBBAB
6 6.05 p-QCG37a08 gpm652b 80.8
ABAABAAABABBBBBBBAAAABABB--ABB-ABBA-AAB--BBAA-B-AAABBABAAAABBBBBABBABAABBBABA-ABAAABAABBBBBBAB
6 6.05 p-QCL5f02 gpm896a 85.5
ABBBBAAAAABBBBBBBAAAABAAB--ABB-ABBA-AAB--BBAA-B-A-ABBBAAAAAAABAAAAAABAABB-ABB-ABAABBAABBABB-AB
6 6.05 p-QBI26h11 gpm490a 88
ABBBBABBAABBB--BBAAAABAAA--A-A-A--A-AAB--BAAA-B-BAA--BAAAAAAABAAAABABAABB-BBB-A-AAABAABBABA-A-
6 6.05 p-QAE23c08 gpm765a 88.7
AABBBABBAABBBAABBAAAAAAAA--ABA--B-A-AAB--BAAA-B-BAABBBAAAAA-ABAAAABABAABB-BBB-A-AAABAABBABABA-
6 6.05 p-std660019D05 gpm186b 88.9
ABABAABBBBBAAAABBAAAAA--A---BB-B--A--AB--BBAA-B-BAABBBABBAABABAAAABBBAABBABBB-ABAAABAA-BBBBBBB
6 6.05 p-QCN28h02 gpm908b 88.9
A-ABA--BA-BAAAABBAAA-A-BA---BB-BAAA--AB--BB-A---BAABBBAAB-ABABAAAABBBBABBABBB-ABAAAB-A-BABBBBA
6 6.06 p-QCF1b02 gpm631 91.5
AAABAABBAABAAAABBAAAAAAAA--BBA-AB-A-AAB--BAAA-B-BAABBBABAAABABAAAABABAABBABBB-BBAAABAABBAB--B-
6 6.06 p-QAL1d09 gpm795 92.5
ABABAABBABBAAAABBAAAAAAAA--BBB-AB-A-AA---BBAA-B-BAABBBABBAAAABAAAABBBAABBABBB-ABAAABAABBABBBB-
6 6.06 p-QAZ1d05 gpm424c 93.4
ABABAABBABBAAAABBAA-AA-BA---BB-BA-A--AB--BBAA-B-BAABBBABBAABABAAAAB-BBABBABBB-ABAAABAA-BABBBB-
6 6.06 p-QCN28h02 gpm908a 93.5
ABABAABBABBAAAABBAAAAA-BA---BB-BA-A--AB--B-B----BAABBBABBAABABAAAAB-BBABBABBB-ABAAA-AA-BABBBB-
6 6.06 p-std486040G08 gpm34j 93.9
ABABAABBA-BAAAABBAAA-A-B----BB-BABA--AB--BBAA-B-BAABBBA-BAABABAAAABBBBA-BABBB-A-AAABAB-BABBBBA
6 6.06 p-QAN17c10 gpm796b 94.1
ABAB-ABBABBAA--BBAAAAAABA--BBB--AAA-AAB--BB-A-B-BA--BBABBAAAABAAAABBBBABB-BB--ABAA-BAA-B--BBBB
6 6.06 p-std660019D05 gpm186a 94.9
ABABAA--ABBAAAABAAAAAA-AA---BA-A-BA--AB--ABAA-A-BAABBAABBAAAAAAAAABABAAB-ABA--A-BAA-AA-AAA-ABA
6 6.06 p-std606056F11 gpm9 95.6
ABBBBABBAABBBBBBBAAAABAAA--ABA-BB-A-AAB--BAAA-B-BAABBBAAAAABABAAAABABAABBBBBB-AAAAABAABBABABAB
6 6.06 p-QCO6e09 gpm922b 96.4
ABABAABBABAAAAABBAAAAA-BA---BA-BBBA--AB--ABAA-B-BAABBAABBAABBAAAAABBBBAAAAB-B-AAAAABAA-BAABBB-
6 6.06 p-std660019D05 gpm186c 96.9
BBBBAAABBBBAAABBBBBA-A--A---BB-BBAB--AB--BBAB-B-BAABBBABBAABABABBBBABAABBABBB-ABBB-B-A-BBBBBBB
6 6.06 p-QBI3b01 gpm494 97.5
ABABAABBABAAAAABBAAAAAABA--BBA-BABA--AB--BBAA-B-BAABBAABBAABBAABAABBBBAAAABBB-AAAAABAABBAABBBB
6 6.06 p-QAF31e06 gpm785 98.2
ABABAABBABAAA-ABBAAAAAABA--BBA-BA-A-AAB---BAA-B-BA--BAABBAABBAABAABBBBAAAABBB-AAAAABAABBAABBBB
6 6.06 p-QCO6e09 gpm922i 99
ABA-AAB-ABA-AAABBAA-A--BA---BA-BAAA--AB--ABAA-B-BA---AABBAABBAABAABBBBAAAABBB-AAAAABAA-BAA---B
6 6.06 p-QAH1f08 gpm340a 102.8
AABAAAABABAABAABBABAAAAAA--BBA-BAAA-AAA--ABAA-B-BAAABAABBAABBBABAABABAAABABBB-AAAAABAABBBABBBB
6 6.06 p-QAE4a06 gpm299b 103.2
ABBAAAABABAABAABBABAAAAAA---BA-BAAA-AAA---BAA-B-BAAABAA-BAABBAABAABABAAABABBB-AAAAABAABBBABBBB
6 6.06 p-QAE8g03 gpm776c 103.2
ABBAAAABABAABAABBABAAAAAA--BBA-BAAA-AAA---BAA-B-BAAABAABBAABBAABAABABAAABABBB-AAAAABAABBBABBBB
6 6.06 p-std707030F01 gpm197a 104.3
ABBAAAABABAABAABBABAAAAAA--BBA-BAAA-AAA--ABAA-B-BAAABAABB-ABBBABAABABAAABBBB--AAAAABAABBBABBBB
6 6.07 p-std707030B03 gpm10b 109.5
ABBAAAABAABABAABABBAAAAAA--BBA-BAA--AAB--ABAA-B-AAAA-AABBAABBBBBABABAABABBBBB-AAAAABABBBBABB-B
6 6.07 p-QBE6b09 gpm445a 117.6
ABBBABABAAAABBAAA-BABAABA--BBA-BAAA-AAB--ABAA-B-ABAA-BABBAABBBBBAAABBABBBBBBB-AAAAAAABB-ABB---
6 6.07 p-QCO32b04 gpm728a 127
ABBBABBBABAABBAAA-BBBB-BA----B-BABB--AB---BAB---ABAAABABBAABBBBBAAA-BABBBBBBB-AABBAAAB-BABBAAB
6 6.07 p-QCH29a02 gpm660b 130.4
A--AAABBABAABBAAABBBBBBBA--BBB-BABB-BAB--ABAB-B-ABABABBABBABBBBBBAABBA-ABBAB--AABABABBBB--BAA-
6 6.07 p-std945011H03 gpm239b 131.2
AABAAABBABAABBAAABBBBBBBA--BBB-BABB-BAB--ABAB-B-ABAAABBABAABBBBBBAABBABBBBABB-AABABABBBBBBBAAB
6 6.07 p-QCA18d09 gpm572a 131.2
-ABA-ABBABAABBAAABBBBB-B---BBB-BABB-BAB--ABAB-B-ABAAABBABAABBBBBBAABBABBBBABB-AA-ABABBBBBBB-A-
6 6.07 p-QAE30e04 gpm289b 132.9
ABBBAABBABAABBAAABBABBBBA--BBB-BABB-BAB--ABAB-B-ABBAABBABABBBBBBBAABBABBBBABB-AABABABBBBBBB-AB
6 6.07 p-QAO1f06 gpm378 134.2
ABBBAABBABAABBABABBABBBBA--BBB-BABB-BAB--ABAB-A-ABBAABBABABBBBBBBAABBABBBBABB-BABABABBBBBBA-A-
6 6.07 p-QCI22e04 gpm881 139.5
-BABAABAABAABBABABBABBBBA--BBB-BABB-BAB--ABBB-A-AABBABBABAB-ABBBBAABBABBBBABB-BBBAAABBBABBABB-
6 6.07 p-QAV1b02 gpm407 141.5
-BABA--AAAAABBABABBABB-BA----B-BABB--AB--ABBB-A-ABA---BABABBABBBBAAB-A----A-A----A-ABB-ABBABBB
6 6.07 p-QBH7g10 gpm814 143
-BABABBAAAAABBABABBABBBBA--BBB-BABB-BAB--ABBB-B----BB--AB-BBA--BA-ABB-BBBBABA-BBBAAABBAABBABBB
6 6.07 p-QCA17c01 gpm838b 147
ABABABAAAABABBABABBABBBBA--BBB-BABA-BAB--ABBB-A-ABABBBAABABBABBBAAABBABBBBBBA-BBBBBABBAABBABBB
6 6.07 p-QAE22b06 gpm283a 147.6
ABABABAAAABABBABABBABBBBA--BBB---BA-B-A--AABB-A-ABAABBAABABAABBBAAABBABBBBBBA-BBBBBABBAABBABBB
6 6.07 p-std605013A06 gpm44a 147.9
ABABABAAAABABBABABBABBBBA--BAB-BABA-BAB--ABBB-A-ABABBBAABABAABBBAAABBABBBBBBA-BBBBBABBABBBABBB
6 6.07 p-QCB11d02 gpm582 149.5
-BABABAAAABABBABABBABBBBA--BAB--BBA-BAB--ABAB-A-ABABBBAABBB-ABBBAAABBABBBBBBA-BBBBBABBABBBABAB
6 6.07 p-QCB19d07 gpm586 149.5
ABABABAAAABABBABABBABBBBA--BAB-BBBA-BAB--ABAB-A-ABABBBAABBB-ABBBAAABBABBBBBBA-BBBBBABBABBBABAB
6 6.07 p-QCN9e04 gpm717c 149.8
-BABABAAAABABBABABBA-B-BA---AB-BBBA--AB--ABAB-A-ABABBBAABBBBABBBAAABBABBBBBBA-BBB-BABB-BB-BBAB
7 7.00 p-QCH37a12 gpm876 2.6
BABAABAABAAABBAAAAAABBBAB--BBA--AAA-AAB---AAA-A-ABABBABBBBA-BAAAABAAABAAAAAAB-BBBB-BABAABBBAB-
7 7.00 p-QCU21a03 gpm755b 7.7
AABAAAAAAAAABAAAAAA-BB-AB---BA-AAAA--AB--BAAA-A-ABABAABBBBABBAAAA-ABABAAAAAAB-BAABABAB-BBBAABA
7 7.00 p-QCS15e05 gpm926d 10.2
AABAAAAAAAAABAAAAAAABB-AB---AA-AAAA--AB--BAAA-A-ABABAABBBBABBAAAAAABABAAAAA-B-BAABAAAB-BBBAABA
7 7.00 p-QCA14c07 gpm837 16
AABAAAAAAAAABAABAAAABBAAA--A-A-AAAA-BAB---AAA-A-ABAABABABBABBAB-AAABABAAABAAA-BAABABAAABBBAAB-
7 7.00 p-std614010A04 gpm12 17.4
AABABAAAAAAABAABABAAB-BAA--A-A-AAAA-BAB---A-A-A-ABAAA-BABBABBABAAAAAABAAABAAA-AAABBBAAABABAABA
7 7.00 p-std605069F07 gpm60 29.4
AA-ABABAABAABABAABAA-B-AA----A-BBBB--BA--BAAA---BBAAA-BABB-ABABBA-ABABBA-ABAA--ABAAABB-BABA-BA
7 7.00 p-QAG5f02 gpm339d 30.6
AAAAB-BAABAABABAABA-ABBAA--ABA-ABBB-BAA--AAAA-A-BBAABBBABBABBABBAAABABBAAABAA-AABAAAABABABAABB
7 7.00 p-std486032E01 gpm33d 30.6
AAAABABAABAABABAABAAABBAA--ABA-BBBB-BAA--AAAA-A-BBAABBBABBABBABBAAABABBAAABAA-AABAAAABABABAABB
7 7.01 p-std496037F10 gpm124a 46.2
-BAAB-AAABAABAB-ABBA-B--B---A--BBAB--AA--ABAB-A-AAAAAB--BBA-BABAAAA-A--AAAABA-AAAAAAAB-----A-A
7 7.01 p-std605026G03 gpm47 46.6
-BAABAAAAB-ABABAABBA-B-AB---AB-BBAB--AA--ABAB-A-AAAAABABBBA-BABAAAA-ABAAAAABA-AAAAAAA--ABBAABA
7 7.01 p-QBE1d03 gpm442b 47.2
BBAABAAAABAAAABAABBAABBAB--AAB-BBAB-BAA--ABAB-A-AAAABBABBBABABBAAAAAABAAAAAB--AAAAAAABBABBAABA
7 7.01 p-std486049G12 gpm25b 48.5
ABAABAAAABBAAABAABBAAB-AB---AA-BAAB--AA--ABAB-A-AAAABAABBAABBBBAAAAAABAAAAABA-A-BAAAAB-ABAAABA
7 7.01 p-std606008F05 gpm57 54.2
BBABBAAAABBAAABAABBAABAAB--AAA-BBAA-BAA--BBAA-A-ABB--BAAB-AB-BBBAAAAABAAAAABA-AAAAAAABBAABAABA
7 7.01 p-QCN36b09 gpm913a 55.2
BBBBBAAAABBBAABAABBAAB-AA---AB-AB-----B--BBAA-A-ABBABBAABAABABABAAABABAAAAABA-AAAAAAAB-AABAABB
7 7.01 p-QDA2D8 gpm941 57.5
BBABBBAAABBAAABAABBAABAAA--AAB--BAA-AAA--ABAA-A-BBBABBAA-AABBBABAAAAABAABAABA-AAAAAAABBAABA-AB
7 7.01 p-QCI2g07 gpm670c 57.7
-BABBBAAABBAAABAABBAAB-AA---AA-A-AA--AA--ABAA-A--BBABBAABAAB-BABAAAAABAABAABA-AAAAABAB-AABAAAA
7 7.02 p-QDA1C36 gpm940 58.8
BBABBBAAABBAAABAABBAABAAA--AAA-ABAA-AAA--A-AA-A-BBBABBAABAA--BABAAAAABAABAABA-AAAAABABBAABA-AB
7 7.02 p-QCK3e03 gpm680 58.9
-BABBBAAABBAAABAABBA-B--A---AA-ABAA--AA--AB-A-A--BBABBAABAAB-BABAAAAABAABAABA-AAAAA-AB-AA-AAA-
7 7.02 p-QAE20e03 gpm281b 59.2
BBABBBAAABBAAABAABBAABAAA--AAA-ABAA-AAA--ABAA-A--BBABBAABAABABABAAAAABAABAABA-AAAAABABBAABAAAB
7 7.02 p-QAV1g08 gpm408f 60.6
ABABBBAAABBAAABAABBAAB-AA---AA-ABAA--AA--ABAA-A-ABBABBAABAABABABAAAAABAABAABA-AAAAABAB-AABAAAA
7 7.02 p-QCI2g07 gpm670f 62.4
ABABBBAAAAAAAABAAABAA--AA---AA-AAAA--AA--AAAA-A-ABBABBAABAABABABAAAAABAABAABA-AAAAABAB-AA-AAAA
7 7.02 p-QCL1g11 gpm890 65.5
-BBBBBAAAABABAAAABBAABBAA--AAA--BBA-BAA--ABAA-A-B-A--BBBB-AAABBBA-AAA-AABAAAA-AA-AABABBAABAAAB
7 7.02 p-QAM2g06 gpm365b 68
ABABBBAAAABABAAAABBAABBAA--ABA-BBBA-BAA--ABAA-A-ABAAAABBAABAABBBAAAAABAABBAAA-AABAAB-BBAAAABAB
7 7.02 p-std486040G08 gpm34f 68.2
ABABBBAAAAAABAAAABBA-B-AA---BA--B-A--B---BBAA---A-BBBABA-BBA-BBBAAAAABAABBAAA-AABAABAA-AAA-AAA
7 7.02 p-std614083G09 gpm134 69.4
ABABBBAAAAAABAAAABBAABBAA--ABA--BBA-BAA--ABAA-A-ABBBBABBBABAABBBAAAAABAABBAAA-AABAABABBAAAA-A-
7 7.02 p-QAW1a05 gpm804 69.4
ABABBBAAAAAABAAAABBAABBAA--AB---BBA-BAA--ABAA-A-AB---ABBBABAAB-B-AAA-BAABBAA--AABAABABBAAAAAAB
7 7.02 p-QAE14b12 gpm273b 69.4
ABAB-BAAAAAABAAA-BBAABBAA--ABA-ABBA-BAA---BAA-A-ABB-BABBBAB--BBBAAAAABAABBAAA-AABAABABBAAAAAAB
7 7.02 p-std707023E08 gpm194a 69.4
ABABBBAAAAAABAAAABBAABBAA--ABA-ABBA-BAA--ABAA-A-A-BBBABBBABAABBBAAAAABAABBAAA-AABAABABBAAAAAA-
7 7.02 p-QBN13f05 gpm831 70.9
ABAABBAAAAABBAAAABBAABBAA--ABA--BBA-BAA--ABAA-A-ABBBBABBBAB--BBBAAAAABAAABAA--AABAABABBBAAA-A-
7 7.02 p-QBS5e09 gpm836 71
ABAABBAAAAABBAAAABBAABBAA--ABA-ABBA-BAA--ABAA-A-ABBBBABBBABAABBBAAAAABAAABAAA-AABAABABBBAAAAAB
7 7.02 p-std660021F10 gpm187b 72.3
ABAABBAAAAABBAAAAABAABAAA--ABA-ABAA--AA--ABAA-A-ABBBB--B-ABAABB--AAA-BB--BAAA-AA-AA-ABBBA-AAAB
7 7.02 p-QCF12e12 gpm620c 72.3
ABAABBAAAAABBAAAAABAABBAA--ABA-ABAA-BAA--ABAA-A-ABBBBABBBABAABBBAAAAABAAABAAA-AABAABABABAAAAAB
7 7.02 p-QCT9h04 gpm754a 72.3
ABAABBAAAAABBAAAAABAAB-AA---BA-ABAA--AA--ABAA-A-ABBBBABBBABA-BBBAAAAABAA-BAAA-AABA--AB-BAA-AA-
7 7.02 p-QCN15h11 gpm698 72.3
ABAABBAAAAABBAAAAABAABBAA--ABA--BAA-BAA--ABAA-A-ABBBBABBBABAABBBAAAAABAAABAAA-AABAABABABAAAAA-
7 7.02 p-std603028B08 gpm117d 74
ABAABBAAAAABBAABAABAABAAA--ABA--BAA-BAA--ABAA-A-AB-BBBBBBAB--BBBAAAAABAAABAAA-AABAABABABABA-AB
7 7.02 p-QAS2e06 gpm400 74
ABAABBAAAAABBAABAABAABAAA--ABA-ABAA-BAA--ABAA-A-ABABBBBBBABAABBBAAAAABAAABAAA-AABAABABABABAAAB
7 7.02 p-QCG14d01 gpm864a 74.3
ABAABBAAAAABBAAAAABAABAAA--AAA-A-AA-BAA--AB---A-ABBBBBBBBABAABBBAAAAABAAABAAA-AABAABABABABAAAA
7 7.02 p-std603011G12 gpm106b 74.4
ABAABBAAAAABBAABAABAABAAA--AB--ABAA-BAA--ABAA-A-ABBBBBBBBABAABBBAAAAABAAABAAA-AABAABABABAB-BAB
7 7.02 p-QAN24f10 gpm372 75.1
ABAABBAAAAABBAABAABAABAAA--ABA--BAA-BAA--ABAA-A-ABBBBBABBAB-BBA-AAAAABAAABAAA-AAAAABABABABA-A-
7 7.02 p-QCH5g04 gpm879 75.1
ABAA-BAAAAABBAABAABAABAAA--ABA--BAA-BAA--ABAA-A--BBBBBABBAB-BBABAAAAABAAABAAA-AAAAABABABABA---
7 7.02 p-std660013H12 gpm154 75.4
ABAABBAAAAABBAABAABAABAAA--ABA--BAA--AA--ABAA-A-ABBBBBABBABBBBABAAAAABAAABAAA-AAAAABABABABA-A-
7 7.02 p-QAQ3h11 gpm398b 75.4
ABAABBAAAAABBAABAABAABAAA--ABA-ABAA-BAA--ABAA-A-ABBBBBABBAB-BBABAAAAABAAABAAA-AAAA-BABABABABAB
7 7.02 p-std660032F07 gpm231 75.5
ABAABBAAAAABBAABAABAABAAA--ABA-ABAA-BAA--ABAA-A-AB-BBBABB-BABBABAAA-ABAAABAA--AAAAABABABAB-BAB
7 7.02 p-QAM14g05 gpm359e 75.5
ABAABBAAAAABBAABAABAABAAA--ABA-ABAA-BAA--ABAA-A-ABBBBBABBABBBBBBABAAABAAABAAA-AABAABABABABABAB
7 7.02 p-QCT9h04 gpm754b 75.7
BBAABBBBAAABBAAAAABA-B-AA---BA-ABAA--AA--AB-A-A-ABBBBABBBABABBBBABA-ABBAABAAA-AABBABAB-BBBAAAB
7 7.02 p-std687002F11 gpm143a 76.2
-BAAABAAAAABBAABAABA-B--A---BA-ABAA--AA--ABAA-A--BBBB----AB--BABAAA--B-BAAAAA---AAAAA--B--AAAB
7 7.02 p-QBJ23f06 gpm505 77.1
ABBAABAABAABBAABAABAABABA--BBA--BAA-BAA--ABAA-A-AB-BBBBBAABA-BABAAAAABABAAAAA-AAAAABABABABB-A-
7 7.02 p-QBE6b09 gpm445b 78.3
ABAABBAAAAABBAAAAABAABAAA--ABA-ABAA-BAA--ABAA-A-A-A-BBBAABAABBBAAAAABAAABAAAA-ABAABABABAB-AAAB
7 7.02 p-QAF13g12 gpm781 79.6
-BBAABAABAABBAABAAAAABABA--BBA-ABAA-BAA--ABAA-A-AB-ABBBBABBA-BABAAAAABAB-AAAA-AAAAABA-ABBBB---
7 7.02 p-QCF19c08 gpm860 80.1
ABBAABAABAAAAAABAAAAABABA--BBA-ABAA-BAA--ABAA-A-ABBABBBBABBAABABAAAAABABAAAAA-AAAAABAAABBBBAAA
7 7.02 p-QAF19e06 gpm314 82
ABBAAAAABAAAAAAAAAAAABABA--BBA-ABAA-BAA--ABAA-A-ABABBBBBABBAABAAAAAAABABBAAAA-AAAAABAAABBBBAAA
7 7.02 p-QAJ3e02 gpm793 84.4
BBBAAA-ABAAAAAAA-AAAABABA--BB--AB-A-BB---ABAA---ABAB-BBBABBB-BABAAAAABBAAAAAA-AAAAAA---BBBB-AB
7 7.02 p-std486089H02 gpm30b 86.2
ABBAAAAABAAAAAAAAAAAABABA--ABA-ABAA-BBA--ABAA-A-ABBBABBBBBA-ABABBBAAABBAAAAAA-AAAAAAAAABBBBBA-
7 7.02 p-std603014F05 gpm100a 86.4
ABBAAAAABAAAAAAAAAAAABABA--ABA--BAA-BBA--ABAA-A-ABBBABBBBBA-ABA-BBAAABBAAAAAA-AAAAAAAAABBBB-A-
7 7.02 p-QAG4h11 gpm788a 86.5
ABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB------BB-ABAA--BA--AB-A-B-AB-B-BBBBBABABABBBAABBBAAAAAA-BAAAA-AA-BBBA-AB
7 7.02 p-QCG26c01 gpm647 88.1
ABAAAAAAAAABAAAAAAAAABABA--ABB-ABAA-BBA--ABAA-B-ABABABBBBBA-ABABBBAABBBAAAAAA-BAAAAAAAABBBA-B-
7 7.02 p-QAE3a07 gpm296c 90.1
ABABAABBBBBBAAAABB-AABABA--ABB-ABA--BBA---BAA-B-AB-BABBBBBABBAAA-BBABBBAABAAA-AABAAAAAABBABBBA
7 7.02 p-QCH4a01 gpm662b 90.7
ABABAAAAAAABAAAAABAAABABA--ABB-ABAA-BBA--BBAA-B-ABABABBBBBABBBBABBAABBBAABAAA-AABAAAAAABBABBBA
7 7.03 p-std945023D11 gpm248 98.5
AAABBAAAAAABAAAAAB-AAAABA--ABB-AAAA-AAA--BAAA-B-ABABABBBBABBBBAAABAABBBAAAAA--ABBBBAAAABBAB-AA
7 7.03 p-QAE8c08 gpm307a 100.4
AAABBAAAAAABABAABBBAABABA--ABB-AAAA-AAA--BAAA-A-ABABABBBBABBBBAAABAABBBABAAAA-ABBBBBBAABBAAAAA
7 7.03 p-QCG20h06 gpm643 100.4
AAABBAAAAAABABAABBBAABABA--ABB-AAAA-AAA--BAAA-A-ABABABBBBABBBBAAABAABBBABAAAA-ABBBBBBAABBAAAAA
7 7.03 p-QAM1b04 gpm360b 100.7
AAABBAAAAAABABAABB-AABABA--ABB-AAAA-AAA--B-AA-A-ABABABBBBABBBBAAABAABBBABAAAA-ABBBBBBAABBAA-AA
7 7.03 p-QBS6g12 gpm566d 101.1
AAAB-AAAAAABABAABBAAABABA--ABB-AAAA-AAA--BAAA-B-ABAAABBB-ABBBBAAABAABBBABAAAA-ABBBBBBAABBAABAA
7 7.03 p-std952056E02 gpm260b 101.7
AAABBBAAAAABABAABBAAABABA--ABB-BAAA-AAA--BAAA-A-ABBBABBBBABBBBAAABAABBBABAAAA-ABBBBBBAABBAABAA
7 7.03 p-QAV1g08 gpm408c 103.3
AAABBBAAAAABAAAABBAAAB-BA----B-AAAA--AA--AAAA-B-ABBBABBBBABBBBAAABAAABBABBAAA-AABBBBBA-BBAABAA
7 7.03 p-QCM16a05 gpm694a 104.6
AAABBBAAAAABAAAABBABABABA--ABB--AAB-AAA--AAAB---ABBBA-BBBAABBBAAABAA-BBABBAAA-AABBBBBAABBAABAA
7 7.03 p-QCB11a12 gpm581b 105.9
A--BBBAAAAABAAAABBABABABA--AAB--AAB-AAA--AAAA-B-ABBBABBBAAABBBAAABAA-BBABBAAA-AAABBBBAABBAABAA
7 7.03 p-QCH5a06 gpm878a 106.5
AAABBBAAAAAB-AAAABABABABA--AAB--AAB-AAA--AAAA-B-ABBBA-BBAAABBBAAABAABBBABBAAA-AAABBBBAABBAA-AA
7 7.03 p-QCF15f08 gpm624 108.4
AAABBBBBAAABAAAAABABAB-B----AB--AAB-AAA----AA-B-ABBBAABBAAABBBAAABBBBBBAB-AAA-A-A-ABBB--BAAAAA
7 7.03 p-QCL30g09 gpm690 108.7
AAABBBBBAAAB-AAAABBB-BABA--AAB---AB-A-A--AAAA-B-ABBBABBBAAABBBAAABBBBBAABBAAA-AAABA--BABBAA-A-
7 7.03 p-QAP1f07 gpm384 109
AAABBBBBAAABAAAAAB-BAB-BA---AB-AAAB--AA--AAAA-B-ABBBA-BBAAABBBAAABBBBBAABBAAA-AAABABBB-BBAABAA
7 7.03 p-QCI2g07 gpm670d 109
AAABBBB-AAA-AAAAABA-AB-BA---AB-AAAB--AA---AAA-B-AB-B--BBAA-BBBAAABBBBBAABBAAA-AAABA-BB-BB--BA-
7 7.03 p-QCO12g11 gpm915 109.6
AAABBBBBAAABAAAAABABABABA--AAB-BAAB-AAA--AAAA-B-ABB-ABBBAAABBBBAA-BBBBAABBAAA-AAABABBBABBAABAA
7 7.03 p-QCE11a12 gpm616 109.9
AAA--BBBAAABAAAAA---ABABA--AAB-AAAB-AAA--AAAA-B-ABBBAA--AAABBBAAABBAABAA-BAAA-AAABABBBABBAA-AA
7 7.03 p-QAP3d04 gpm392 111.9
ABABBBBBAAABAAAAAAABABABA--BBB-AAAB-AAA--BAAA-B-ABBBAABBAAABBBBAABBBABAAABAAA-AAABABABABBAA-A-
7 7.03 p-QAH4e11 gpm343 114.4
AABBBBB-BAABAAABAAAAAB-AA---AB-AAAB--AA--BAAA-B--BBBAABBAAAABBB-ABBAABAA-AAA--AAABABAB-BBABBAB
7 7.04 p-QAP2c07 gpm387c 117.1
AABBBBB-BA--AAABAAAAAB-A----AB-AAAB--AA--BAAA-B-AB-BAABBAAAABBBBABBA-BAAAAAAB-ABABABAB-BBABBAA
7 7.04 p-QBF12g04 gpm450b 119.2
AAABBBAAABABAAABAAAAAAAAA--BAB-AAAB-AAA--BAAA-A-AB-BAABB-AABBBBBABBAAAAAABABA-AAABAAABBBAA-BAA
7 7.04 p-QCN35f05 gpm912c 130.8
AAA-ABA-A------BAAAB-A-AA---AA-AAA----A--AA-A-A-BBBBAAABAAAAABBBAABA-AABBBBBA-ABABAAAB-BAAAA--
7 7.04 p-QCA4c12 gpm576b 132.2
BAABABAAAAABBAB-AABABABAA--AAA-AAAB-ABA--AABA-A-B-ABAA-BBAAAABABAABBBAABBBBBA-ABABAAABABBAAABA
7 7.04 p-QCM37d09 gpm257p 148.6
BBABABABBAAABAABABA-AA-AA---AB-AAAA--AB--BAAA-A-ABBAAABAAABA-BBAAAAAAAABBBBBA-AABBABBA-AAAAABB
7 7.04 p-QCL13e12 gpm683a 149.1
A-ABA--BBAAA-AABABAA-A--A---AB-AAAA--AB--BAAA-A-ABBAAABAAABAABBAAAA-AAAABBBBA-A-ABAB-A-AAAAABA
7 7.04 p-QAD22b03 gpm270b 150.8
ABABABABBAAABAABABA-AAAAA--B-B-BABA-AAA--AAAA-A-AA-AAABAAABAABBAAAA--A-AB-BBB-AAABABBAAA-AAABA
7 7.04 p-QCL13e12 gpm683b 151
AAABABABB-A-B-ABABAA-A--A---AB-AAAA--AB--BBAA-A-ABBAAABAAAB-ABBAAAA-A--ABBBBA-BBABABBB-AAAAABA
7 7.04 p-QAC17d11 gpm760a 154.3
-BABABABBAAABAABBBAA-A-AB----B-AAAA--AB--BAAA-B-BABAABBAAA-A-BBAAAAABAAABABBB-AAABABBA-BABAAB-
7 7.04 p-std683011D02 gpm151a 155.7
BBABABABBAAABA-BBBAAAAAAB--AAB-AAAA-AAB--BAAA-B-BABAABBAAABBBBB-AAAABAAABABBB-AAABABBAABABABBB
7 7.06 p-phi116 phi116 164
-AABAABB-BAABBBBAAABBAABB---BB-BAAA-ABA--BBABBBBBAAAABBBAAAA--AA-BBBBAABBABBB--BBAA-BB-BAAABA-
7 7.04 p-std614078F11 gpm2 168
BAABABB-BBAABABBBBABAAAAB--AAA-BAAA-AAB--BBBA-B-BABAABBBABAAABBAABBABAABABBBB-BBAAAABABBAB-BBB
7 7.05 p-QCU2f02 gpm756b 170
BAABABBBBBAAABBBBBA-AA-BB---AA-BAAA--AB--BBBB-B-BABAABBBABBAABBAABBABAABABBBB-BBBAAABA-BABABBB
7 7.05 p-QCT10d09 gpm743d 172.3
-AABAB-B-B-AAABBABA-AA-BB---AA-BAA---A---BBBA-B-AABABBBAAABAABBAAB-ABAAB-BBBB-BBB-A-AA-A-BA--B
7 7.05 p-QCF18f09 gpm629a 172.6
AAABABBBB-BAAABBABABAAABB--AAB-BAAB-AAA--BBBA-B-AABABBBAAABAABBAABBABAABABBBB-BBAAAAAABABBABBB
7 7.05 p-QCL39g03 gpm895 173
-AABABB-BBAAAABAABABAAABB--AAB-BAAA-AAA--BBBA-B-AABABBBAAABAABBAABBABAABABBBB-BB-AAAAABABB----
7 7.05 p-std660049A10 gpm235b 182
BAABAABBBBBABAABAAABBAABB--ABB-BAA--ABB--BBAB-B-BAAABBBAAABAABAAABBBBAABBBBBB-ABBAAABBBBBBABAA
7 7.05 p-QAZ1d05 gpm424a 184.8
--ABAA--BBAABBBB-AABBA-BB----B-BAAA---A--BB------AAABBB-BABAABAA-BABBAABBABB--ABB-A-BB-BB-ABAB
7 7.05 p-QBH4f12 gpm471 184.8
-AABAABBB-AABBBB--A--AABB--ABB-BAAA-ABA--BBAB-B----------ABAABAABBABBAABBABBB-ABBAAABBABBB----
7 7.05 p-QBK10d12 gpm517 185.3
BAABAABBB-AABBBBAAABBAABB--ABB--AAA-ABA--BBAB-B-BAAABBBBBABAABAAABABBAABBABBB-ABBAAABBABBBA-AA
7 7.06 p-QAV1h09 gpm409b 188
-AABAABBB-AABBBBAAABBAABB--ABB-BAAA-ABA--BBBB-B-BAAAABBBAAAAABAA-BBBBAABBABBB-ABBAAABBABAAABAA
7 7.06 p-QBI8g02 gpm500 188.1
BAABAABBB-AABB--AAABBAABB--ABB--AAA-ABA--BBBB-B-BAAAABBBAAAAABAABBBBBAABBABAB-ABBAAABBABAAABAA
7 7.06 p-QCH7g07 gpm880b 189.7
B-AB---BBBA--BBBAAA-----B---B--BAAA---A--BBAB-B-BAAAABBBA-AAABAABBB-BAAAAABBB-A-B-AA-B-BA-ABAB
8 8.00 p-QCG2b05 gpm865 -.3
B-B-BABBABAAABBBABBAABABA--AB---BBA-AAB---ABA-A-ABBAAAAAAAABBBAAAABBAAAAABAAA-ABBBBBBBAAABBAA-
8 8.01 p-QBO1h03 gpm551 2.8
AABBBABBABAAABBBABBAAAABA--ABA-ABBA-BAB--ABBA-A-ABAAAAAAABABBBBAAABBAAABABAAA-ABBAABBBAA--BAAA
8 8.01 p-QAY2h02 gpm417 8.8
-ABBBABBABABABBBABBAAABBA--AAA--BBA-BBB--ABBA-A-BBAABABBBBABBBBABABBAABBBBAAA-ABBA-ABBBAABBAA-
8 8.01 p-QCN31b01 gpm910 8.9
-ABBBABBABAAABBBABBAAA-BA---AA-ABBA--BB--AABA-A-BBAABABA-BABBBBABABBAAABBBAAA-AABAABBB-AABAAA-
8 8.01 p-QCC16f03 gpm600 20.2
BABBBABBABABABBABBBBABBAA--BAA-BBB--ABA--AABA-A-BBBAABBBBBBBBAB-BBBBBABBBBAAB-ABAABABBBBABBBBB
8 8.01 p-L353 gpm932g 24.4
-ABBBBBBABAAABAABAB-AB-AA---AA-BBBA--BA--AABB-A-BABAABBBBABAAABABBBAAABBBBAAB-AB-ABABB-BBBBBA-
8 8.01 p-QCC6e06 gpm850a 24.5
B-BBBBBBABAAABAABABBABBAA--BAA-BBBA-ABA--AABB-A-BABAABBBBABAAABABBBAAABBBBAAB-ABAABABBBBBBBBA-
8 8.01 p-QCF24e07 gpm634 25.5
-ABBBBBBABAAABAABABBABBAA--BBA-AB-A-ABA--AABB-A-BABAABBABABABABABBBAAABBBBABB-ABAABABBBBBBB-AA
8 8.02 p-std603010A03 gpm11 26.6
BABBBBBBABAAABAABABBABBAA--BBA-BBBA-ABA--AABB-B-BABAABBABABABABABBBAAABBBBABB-AAAABBBBBBBBBBAA
8 8.02 p-QCL12c07 gpm889 29.9
-ABBBBBBABAAABAAAABBABBAA--BBA--BBA-ABA--AABB-B--ABBAABABABABABABBBABAABBAABB-AAAAABABBBBABBA-
8 8.02 p-QBL6b07 gpm534 31.6
-ABABBABABABABAABAABAABAA--BBA-BBBA-ABA--AABB-A-BABAAABAB-B-BABABBBBAAABBAAB--AABAAAAABBBAB-A-
8 8.02 p-std683019F09 gpm152 34.4
-BBABAABABABABAABAAB-A-AA---BA-BBB---BA--AABB-B-BABAAABABA-ABABABBABAAABBAABB-AABAABAA-BBABAAB
8 8.02 p-QAY4g05 gpm423d 38.1
BBBABABBABABABBABAABAB-AA---BA-BBB---BA--AABB-A-BBBBBABA-ABABBBABBABAAAABABAB-AABAABAA-BBABBAB
8 8.02 p-QCD26d06 gpm851 38.1
BBABBABBABABABBABAABABBAA--ABA-BBBA-ABA--AABB-A-BBBBBABABABABABABBABAAAABABAB-AABAABBABBBAABA-
8 8.02 p-std687060D03 gpm178b 38.9
BBAABABBABABABBABAABABBAA--ABA-BBBA-ABA--AAB--A--BB-BBAABAB-B-BA-BABAAAABABAB-AAAAABAAAAAAABAB
8 8.02 p-QCS15e05 gpm926e 39.5
BBA-BABBABA-ABBABAAB---AA---BA-BBBA--BA--AABB-A-BBBBB-A-BAB-BABABBABAAAABABAB-AAAAABA--BB-ABAB
8 8.03 p-QCC10c12 gpm595 43.9
BAAAAABBABABABBABBABBBB-----BA-BBBA-ABA--BABB-A-BBB-BBAABA-BBAB-BB-BBAAABABBA-AAABBBAABBBABB-B
8 8.03 p-QCD3e06 gpm609a 43.9
BAAAAABBABABABB-BB--BBBAA--ABA-BBBA-ABA--BABB-A-BBBABBAABA-BBABABBABBAAABABBA-AAABBBAABBB-BB-B
8 8.03 p-QBB18h08 gpm430b 52.2
AABBBBBBABBAAABABBBBBBAAA--ABA-BBBA-ABA--BBBB-A-ABAABBAABABBB--AABABABABBBBBA-AAABBBABBBBABBBA
8 8.03 p-std707030B03 gpm10a 52.4
AABBBBBBABBAAABABBBBBBAAA--ABA-BBBA-ABA--BB-B-A-ABAABBAABABBBBBABBABABABBBBBA-AAABBBABBBB-BBBA
8 8.03 p-QCA18d09 gpm572b 53.2
AABBBBBBABBAAABABBBBBBAAA--ABA-BBBA-ABA--BBBB-A-ABAA-BBABBBBBBBABBABABABBBBAA-AAABBBABBBBABBBA
8 8.03 p-std605084G09 gpm79b 53.2
AABBBB-BABBAAABA-BBB-B-AA---BA-BBBA--AA--BBBB-A-ABAABBAABABB-B-ABBA-ABABBBBBA-AAABBBAB-BBBBBBA
8 8.03 p-QCB6g01 gpm591c 53.3
AABBBBBBABBAAABA-BBBBBAAA--ABA-BBBA-ABA---BBB-A-ABAABBABBABBBBBABBABABABBBBAA-BAABBBABBBBABBBA
8 8.03 p-std660021F10 gpm187c 57.4
BAABBBBBABBBAABAAABBBBAAA--ABA-ABBB-ABA--BBBB-A-ABBBBBBAB----BBABBAB-AAB--AAA-AAABB-ABBABAAABA
8 8.03 p-QCO3h10 gpm734 57.5
-AABBBBBABBBAABAAABBBBAAA--ABA--BBB-ABA--BBBB-A-AB-ABBBABABBBBBABBAB--ABBBAAA-AAABBBABBABAA-BA
8 8.03 p-std945029A12 gpm250a 57.6
BAABBBBBABBBAABAAABBBBAAA--ABA-BBBB-ABA--BBBB---ABAAB-BABABBBBBABBABAAABBBAA--AAABBBABBABAABBA
8 8.03 p-std486032E01 gpm33b 57.6
AAABBBBBABBBAABAAABBBBAAA--ABA-ABBB-ABA--BBBB-A-ABBABBBABABBBBBABBABAAABBBAAA-AAABBBABBABAAABA
8 8.03 p-QAG5f02 gpm339c 57.7
BAABBBBBABBBAABAAABBBBAAA--ABA--BBB-ABA--BBBB-A-ABBABBBAB-BBBBBABBABAAABBBAAA-AAABBBABBABAA-BA
8 8.03 p-QCT23e11 gpm746a 57.7
-AABBBBBABBBAABAAABBBB-AA---BA-BBBB--BA--BBBB-A-ABBABBBABABBBBBABBABAAABBBAAA-AAABBBAB-ABAABB-
8 8.03 p-QCO5f02 gpm736 57.7
-AABBBBBABBBAABAAABBBB-AA---BA-BBBB--BA--BBBB-A-ABBA-BBABABBBBBABBAB-AABBBAAA-AAABBBAB-ABAABB-
8 8.03 p-QCN9e04 gpm717b 57.8
-AABBBBB----AABA-ABB-B---------BBBB--BA--BBBB-A-ABBABBBAB-BBBBBABBA-AAAB-BAAA---ABBBAB-AB-ABB-
8 8.03 p-QCC15f10 gpm599b 58.5
BAABBBBBABBBAABAABBBBBAAA--ABA-BBBB-ABA--BBBB-A-ABBABABABABBBBBABBABAA-BBBAAA-ABABBBABBABBABBA
8 8.03 p-QAJ5b05 gpm346a 59.7
BAABBBBBABBBAABBABBBBBAAA--ABA-BBBB-ABA--ABBB-A-ABBABABABABBBBB-BBABAAABBBAAA-ABABBBABBABBABB-
8 8.03 p-QCT23e11 gpm746c 62.9
-AABBBBB-BBBAABAAAB-BB-AA---BA-BBBB--BB--BBBB---ABBABBBABABBBBBABBBBAAABBBAAA-AAB-B-BB--BBBBB-
8 8.05 p-bnlg162 bnlg162 68
BBBBAAABBBABBBBBBBBABAAB---BBABABBBAABABBBBBBABBAABBBBBBBABBB-BABBBBABABBBBBBAAABBBBBABBBBBBB-
8 8.04 p-QCT4c09 gpm750a 73.9
BAABBBBBBBAABBBBAAB-BB-AB---AA-BBBB--BB--ABBB-B--BBABBB-AABBBBBABBABAAAB-AAAA-BBB----B---AABB-
8 8.04 p-QBL21a12 gpm530 74.2
BAABBBB-ABAABBBBAABBBBAAB--BAA--BBB--BB--ABBB-B-ABBABBBAAABBBBBABBABAAABBAAA--BBBBBBBBAABA-BBA
8 8.04 p-QAF3c07 gpm329a 74.2
BAABBBBBABAABBBBAABBBBAAB--BAA-BBBB-ABB--ABBB-B---BABBBAAABBBBBABBABA-ABBAAAA-BBBBBBBBAABA---A
8 8.04 p-QCA5h09 gpm578a 74.2
BAABBBBBABAABBBBAABBBBAAB--BAA-BBBB-ABB--ABBB-B-ABBABBBAAABBBBBABBABAAABBAAAA-BBBBBBBBAABAABB-
8 8.04 p-QAE23c08 gpm765b 76.7
BBABBBBBBBAABBBBAABBBBABB--BAA-BBBB-ABB--ABBB-B-ABBABBBA-ABBBBBABBAB-AABBAAAA-BBBBBBBAAABBABBA
8 8.05 p-QCO3g08 gpm733a 79.6
BBBBABABBBAABBBBAABBBAABB--BBA-ABBB-ABB--BBBB-B-AABABBB-BABBBBB-BBBBBAABBAAAA-BABBBBBAAABBA-BA
8 8.05 p-QCH24d09 gpm658 79.7
B-B--B--BBAABBBBAABB-AABB--BBA-BB----BA--BBAB-B----A-BBAB-A--ABABBABBAAABAAA--BBBBBBBAAABBAB--
8 8.05 p-QAH1f08 gpm340b 83.9
BBBBBA-ABBBBBBBBBBBBBAABB--BBA-ABBB-ABB--BBBB-B-AABABBBABABBBBBABBBBBAABBBBBA-BABBBBBAAABBB-BA
8 8.05 p-QAE4a06 gpm299a 84.6
BBBBABABBBBBBBBBBBBBBAABB--BBA-ABBB-ABB---BBB-B-AABABBBBBABBBABABBBBAAABBBBBA-BABBBBBAABB-BBBA
8 8.05 p-QAM24h06 gpm363g 84.7
BBBBABABBBBBBBBBBBBBBAABB--BBA-ABBB-ABB--BBBB-B-AAB-BBBBBABBBABABBBB-AABBBBBA-BABBBBBAABBBBABA
8 8.05 p-QCJ29a05 gpm674b 85.6
BBBBAAABBBBB-BBBBBBBBAABB--BBA-ABBB--BA--BBBB-B-AA--BBBAB-BBBABABBBBBAABBBBBA-BABBBBBAABBBBBBA
8 8.05 p-std707030F01 gpm197b 85.7
BBBBABABBBBBBBBBBBBBBAABB--BBA-ABBB-AB---BBBB-B-AAB-BBBBB-BBBABABBBBAAABBBBB--BABBBBBAABBBB-BA
8 8.05 p-std707049C05 gpm201a 85.7
BBBBAAABBBBB-BBBBBB-BAABB---BA-ABBB-ABA--BBBB-B-AABABBBABABBBABABBBBAAABBBBBA-BABBBBBAABBBBABA
8 8.05 p-std605096D04 gpm95 86.4
BBBBAAABBB-BB-B-B---BA-BB----A----A--BA--BB-----AABABBBBBABBBABAB-BBABA-BBBB--B--BBBBA-A-BBBBA
8 8.05 p-QAF21a04 gpm316 87.2
BBBBAAABBBBBBBBBBBBBBAABB--BBA-ABBB-ABA--BBBB-B-AABBBBBABABBBABABBBB-BABBBBBB-BABBBBBABBBBB-BA
8 8.05 p-std603028B03 gpm116a 87.3
BBBBAAABBBB--BB-BBB-BAABB--BBA-ABBB-ABA--BBBB-B-AAB-B-BABA-BBABABBBBABABBBBBB-BABBBBBABBBBBABA
8 8.05 p-QCF19h01 gpm630 87.9
BBBBAAABBBAB------BABAAB---BBA-ABBB-ABA--BBBB-B-AABBBABBBABBBABABBBB-BABBBBB-------A-ABBBBBBBA
8 8.05 p-QCI25g10 gpm669 87.9
BBBBAAABBBABBBBBBBBABAABB--BBA-ABBB-ABA--BBBB-B-AABBBABABABBBABABBBBBBABBBBBB-AABBBABABBBBBBBA
8 8.05 p-QCF3a11 gpm635 88
BBBBAAABBBABBBBBBBBABAABB--BBA-ABBB-ABA--BBBB-B-AABBBAB-BABBBAB-BBBB-BABBBBBB-AABBBABABBBBB-BA
8 8.05 p-QCL5c12 gpm692c 88
BBBBAAABBBABBBBBBBBABAABB--BBA-ABBB--BA--BBBB-B-AABBBABBBABBBABABBBBBBABBBBBB-AABBBABABBBBB-BA
8 8.05 p-QAY2a11 gpm414c 89.1
BBBBAAABBBABBBBBBBBABAABB--BBA-ABBB-A-----------AABBBABBBABBB-BABBBB-BABABBBB-AABBBABABBBBBBBA
8 8.05 p-QCF7h12 gpm637b 89.5
-BBBAAABBBABBBBBBBBABAABB--BBA-ABBB-ABA--BBBB-B-AABBBABBBABBBABABBBBABABABBBB-AABBBABABBBBBB--
8 8.05 p-QAF38a12 gpm328a 90.9
B--BAA-BA-A--ABB--BABAABB--BBA-A-BB-AAA---BB--B-AABBBA--BBB--ABABBBBAAABBBBBB-AABBBABABBBBB-BA
8 8.05 p-std687044E10 gpm204b 91
BBBBAAA--AABBBB-BBBABA-BB---BA-ABBB--BA--BA-B-B-AA-BBAAABABBBABABBBBABABABBBB-AABBBB-B-ABBBBAA
8 8.05 p-QCB6g01 gpm591b 91.2
BBBBAAABBAABBBBBBABABAABB--BAA-ABBB-ABA---ABB-B-AABBBAABBABABABABBBBABBBBBBBB-AABBBABBBABBBBBA
8 8.06 p-QBL21h07 gpm531b 103.2
ABBBBBA-AAABBABBB-B-A--BB---AB-AABA--BA--BBBB---B-BABAAAAABBBABABBBBABBBAA-BB-AB-BBBBB-AB-BBBA
8 8.06 p-QAH5b06 gpm789b 103.6
BBBBBBA-AAABBABBBBBBAABBB--BAB--ABA-ABA--BBBA-A-BABABAAAAABBBABABBBBABBBAABB--ABABBBBBAABBB-BA
8 8.06 p-QAD22b03 gpm270a 108.9
-BBBAAAAAAABBABBBBBBAABBA--B-A-BABA-BBA---AAA-A-BABBBBAAABB-BABABBBBAABBAABBB-ABABBBBBAABBB-BA
8 8.06 p-QAN3e02 gpm375b 109.2
ABBBAAAAAAABAABBBBBBAABBB--BBB-BABA-ABA--BBBA-A-BABBBBAAABBBBABABBBBAABBAABBB-ABABBBBBAABBBABA
8 8.06 p-QAP4e09 gpm395b 109.6
BBBBAAABAABBBABBBBBBAA-BB---BA-BABA--BA--BAAA-A-BABBBBAAABBBBABABBBBAABBAABBB-ABABBBBB-ABBBBBA
8 8.06 p-mmc0181 mmc0181 112
ABBBAAAAAABBBBABABABAABBBAABBABBABAABABBBBABAAABBABBBBAAABBBBABABABBAAABAABBBAABABAABBAAABABBA
8 8.06 p-QCL24a04 gpm687b 113.9
ABBBAAAAAABBBBBBABABAABBB--BBA-BABA-BAA--BABA-A-BAAABBAAAABBBAB-BABBAAABAABBB-ABABABBBAAABABBA
8 8.06 p-QAM23g02 gpm362 115.3
ABBBAAA-AABB-BBBABABAABB---BBA-BABA-BAA--BABA-A-BABBB-AAABBBBABABABBAAABAABBB-ABABABBBAAABA-BA
8 8.06 p-std614095G06 gpm205 117.4
ABBBAAAAA-BB-BABABAB-A--B---BA-BABA--AB--B-BA-A-BABBBBAA----AAAABAB--AABA-BBB---AA-BBB-B-BABBA
8 8.06 p-QCN24h01 gpm701 118.1
ABABAAAAAAABBAABABAAAABBB--BBA-BABA-AAB--BABA-A-BABBBBAAABBBBABABABBAAABA-BB--ABAAAABBAAABA-BA
8 8.06 p-std945005A04 gpm249b 121.5
ABABAABAAAABBBABBBABAABBA--BBB-BABA-AAB--BABA-A-BABBBBAABBBBBAB-BABBAABBBABAA-AAAAAABBBAABABAA
8 8.07 p-QAM14g05 gpm359c 134.5
ABBBBBBABBBBBAABABAAAABBA--BBA-AABB-BAB--ABAA-A-BBA-BBAABBBBBABABABBAABABABAA-ABAABABABBABAABA
8 8.07 p-std614011B07 gpm88 135
ABBBBBBABBBABAABABAA-A-BA---BB-AABB--AB--ABAA-A-BBAABBBABBBBBABABABBAABABABAA-ABAABABA-BABABBA
8 8.08 p-umc1384 umc1384 135
-ABBBBBABBAABABBABAAAABBABABBAAAABBBAABBAAAABAAABBAABBBABBABBABABABBAABABBBBAAABAABBBABAABAAB-
8 8.07 p-std605013A06 gpm44c 135.1
ABBBBBBABBBABAABABAAAABBA--BBB-AABB-BAB--ABAA-A-BBAABBBABBBBBABABABBAABABABAA-ABAABABABBABAABA
8 8.07 p-QAV1g08 gpm408e 135.2
AABBBBB-BBBABAABABAAAA-B----BB-AABB--AB--A-AA-A-BBAABBAABB-BBABABABBAABABABAA-ABAABABA-BA-ABBA
8 8.07 p-std687044E10 gpm204a 137
AABBBBBABBBABAABABAAAA-BA---BB-A-BB--AB--ABAA-A-BBAABB-ABBABBABABABBAABABBBBA-ABABB-BA-AABBBBB
8 8.07 p-std707098B04 gpm234a 137.8
AABBBBBAB-AABAABABAAAABBA--BBA-AABB-BAB--AB-B-B-BBA-BBBABBABBABABABBAABABBBBA-ABAABABABAABABBB
8 8.08 p-QCN3g09 gpm716a 144.3
ABBBBBBABBBABABBABAABA-BA---BA-BABB--AB--AAA--B-BBAABBAABBABBBBABABBAABABAABA-ABBBBAAA-AABAAB-
8 8.08 QCL19d01_PCR gpm685 146
BBABBBBBBBBABABBABAAAABBBBBBBAABABBBBBBBBAAABBAAABABBBAABBBBBBBABABBAAABBAABAAABBBBAAABAAAAABB
8 8.08 p-std606013C12 gpm61b 146.1
BBABBAAABBBABABBABA-AA-BA---BA-BABB--BB--AAAB-B-ABABBBAABBBBBBBABABBAAAB-AABA-AAABBAA--AAAAAB-
8 8.08 p-QCN18f08 gpm699a 146.3
BB-BB-BBBBBABABBABAAAABB---BBA--ABB-BBB--AAAB-B-ABABBBAABBBBBBBABABBAAABBAABA-ABBBBAAABAAAAAB-
8 8.08 p-QBG10b07 gpm457 146.9
-B-BBBBBBBBABABBABA-AABB---BBA-BABB-BBB--AA-----AB-BBBAABAB-BBBABABBAAABBAABA-ABBBBAAABAAAAAB-
8 8.08 p-QCF8f04 gpm638 146.9
BBABBBBBBBBABABBABAAA-BBA--BBA-AABB-BBB--AAAB-B-ABABB-AABBBBBBBABABBAAABBAABA-ABBBBAAABAAAA-B-
8 8.08 p-std606050F10 gpm72 146.9
-BABBBBBBBBABABBABAA-A-B----BA-BABB--BB--AAAB-B-ABABBBAABBBBBBBABABBAAABBAABA-ABBBBAAA-AAAAAB-
8 8.08 p-QAY2e12 gpm416a 147.1
BBABBBBBBBBABABBABAAAABBA--BBA-BABB-BBB--AAAB-B-ABABBBAABBBBBBBABABBAAABBAABA-ABBBBAAABAAAABBB
8 8.08 p-QCN33h08 gpm911 147.4
-BABB--BBBBABABBABAA-A------BA-BABB--BB--AA-B-B-ABABBBA-BBBBBB-ABAB-AAABBAABA-ABBBBAAA-AAAAAB-
8 8.09 p-dupssr14 dupssr14 149
--ABBBBBBBBABABBABAABABBABBBBAABABABBBBBBAAABABABBABBBABBABBBBBABABBAABBBAABABABABBAAABAAAABA-
8 8.08 p-QAK1h04 gpm348 152.8
BBBBBBB-BBBAAABBABBABBBAA--BBB-BABB-ABA--AAAB-B-BBABBABBBABBBBBAAABBAABBBAABA-ABABBAAABABBABBB
8 8.09 p-QCG24d02 gpm646b 172.4
BBBBBBB-BBBABABBBAAABABBB---AB-BABB-AAA--AABB-B-BBBBBAAABABBABAAAAABBBBBBABAB-AAABBABAABBBBABA
8 8.09 p-std707023E08 gpm194b 174.2
-BBBBBA-BBBABAAB--AABABBB--BAA-BABB-AAA--AABB-B-BBBBBAAABABAABAAAAABBBBBBABAB-AAABBABAABBBBAAA
8 8.09 p-QCH7g07 gpm880c 213.3
-ABA-A-AB-BAAAB-BABA---AA---BA-BAAA--AA--AAAA-B-BABAABABBAB-AABABBB-AABBBBAAB-ABAAB-BB-BB--BBA
9 9.00 p-QAM24h06 gpm363a -5.9
AAAABBABABBAABAAABAAAABBA--AAB-AABA-ABA--ABAA-A-BAAABBBAAAAAABAABAAAAAAABBBBB-BBAAABBABBBAAAAA
9 9.01 p-umc1040 umc1040 0
BBAABA-BBBBAABB-AABBAABABB-BABAAAAAB-BB-BBABBAABBAAABABA-AAAAAAABBAA-BAABBBBBBBBAABB--AAAAA-B-
9 9.01 p-QBD8d02 gpm441 2.7
BBAABAABBBBAABBBAAAAAABAA--AAB-AAAA-ABB--AABB-A-BAAABABAAAAAAAAABBAAAAAABBBAB-BBAABBAAAABAA-B-
9 9.01 p-QBS13e06 gpm561b 7.7
BBAAB-ABABBAABBAAABBAAAAB--BAB-AAAA--BB--BABB---B-AAAABABAAAAAAABBAAABAABBBBB-BBAABBAAAAAAAABB
9 9.01 p-std603028B08 gpm117a 8.2
ABAABAABABAABABAAABBAAAAB--BAB-AAAA-BBB--BABA-B-BABAAABABAAAABAABBAABBBBBBBBB-BBABBBAAAAAAA-BA
9 9.01 p-QBK6f11 gpm522d 9.6
BBAAAAABBBAABABAAABAAAAAB--BAB-AAAA-ABB--BABA-B-BAAAAABABAAAABAAABAABBBAABAAB-BBBBBBAAAAAAAABA
9 9.01 p-QBI2g05 gpm493b 12
BBAAAAABABABABBBBA--AAA-B--ABA-BAAB-BAB--BABB-B-BBAAAAAABBAAABAAABAABBBAABBAB-BBBBBBAABAABAAB-
9 9.01 p-QAE23h12 gpm285 17.1
-BAAAAAABAAAABBAAABAAAABB--BBB-ABAB-AAB--BBBB-B-BAABABAABAAAABAAABBABBAAABBAB-BBAABBAABAA-A-B-
9 9.01 p-QAL18f02 gpm352 17.1
ABAAAAAABAAAABBAAABAAAABB--BBB-ABAB-AAB--BBBB-B-BAA-ABAABAAAABAAABBABBAAABBAB-BBAABBAABAABA-BA
9 9.01 p-QAM11c07 gpm355 17.2
ABAAAAAABAAAABBAAABAAAABB--BBB-ABAB-AAB--BBBB-B-BAABABAABAAAABAAABBABBAAABBAB-BBAABBAABAAB-AB-
9 9.01 p-QAE7c12 gpm774b 17.2
ABAAAAAABAAAABBAAABAAAABB--BBB-ABAB-AAB--BBBB-B-BAABABAABAAAABAAABBABBAAABBAB-BBAABBAABAABA-BA
9 9.02 p-QAS3d03 gpm401b 24.4
ABABAABAAAAAABAABABABAAAB--AAB-BBAA-AAB--BBBB-A-AABAAAAABAAAAAAAABBABBAABBBAB-ABAABBAABAAAAABB
9 9.02 p-QBN14g08 gpm547b 27.3
ABABAABAAAAAABA-BABABBAAB--AAB-BBAA-ABB--ABAB-A-ABBAABBABAAAAA--AB-ABBBABBBAB-ABABBBA-BAA-ABAB
9 9.02 p-QAF14d08 gpm312d 28.4
-BABAABAAAAAABAAB-BABB--B--AAB--AAA-AAB--ABAB-A-AAAAAAAABAAAAAAA-AAAABBABBBAB-ABABBBAABA-AAAA-
9 9.02 p-std486049G12 gpm25a 28.5
ABABAABAAAAAABAABABAAB-AB---AB-AAAA--AB--ABAB-A-AAAAAAAABAAAAAAAAAAAABBABBBAB-BBABBBAA-AAABAAA
9 9.02 p-QCC3c05 gpm602a 28.7
-BABAA-AAAAAABAABABABBAAB--AAB--AAA-AAB--ABAB-A-AAAAAAAABAAAAAAAAAAAABBABBBAB-BBABBBAABAAAA-A-
9 9.02 p-QCM3d08 gpm899 28.7
-BABAABAAAAAABAABABABBAAB--AAB--AAA-AAB--ABAB-A-AAAAAAAABAAAAAAAAAAAABBABBBAB-BBABBBAABAAAA-A-
9 9.02 p-QCC8c12 gpm603 28.7
ABABAABAAAAAABAABABABBAAB--AAB--AAA-AAB--ABAB-A-AAAAAAAABAAAAAAAAAAAABBABBBAB-BBABBBAABAAAA-A-
9 9.02 p-QCF17c11 gpm626 28.9
ABABAABAAAAAABAABABABBAAB--AAB--AAA-AAB--ABAB-A-AAAAAAAABAA-AAAAAAAAABBABBBAB-BBABBBAABAAAAAA-
9 9.02 p-std603001A11 gpm40b 29.8
A-ABBB-AAAAAA-AABA-AA--A----AB-BA-A--AB--ABAA-A-AAAAAAAABBAABAAAAAAAAB-A--BA--BBABB-AA-AAA-AAA
9 9.02 p-QCI38g03 gpm672 31.5
-BABBBBAAAAA-BAABABAABAAB--AAB-BAAA-AAB--ABAB-A-AAAAAAAABBABBABBAAAAABBABBBAB-BBABBBAABAAABBAB
9 9.02 p-std605083H05 gpm78b 32.1
-BBBBBBAAAAABBAABBBA-B-AA---BB-BAAB--AB--BBAB-B-AAABAABBBBABABBBBBBBAAAABBBA--B-BBBABA-ABAAABB
9 9.02 p-std605084G09 gpm79a 32.4
BBABBBBAAAAAABAA--BA-B------AB-BAAA--AB--A-AB-A-AAAABABABBAAAABABBB-ABBABBBA--B-ABBA----AAAABA
9 9.02 p-std945034B07 gpm252a 34.3
-BAB-BBAAAAAABAAAABAABAAA--AAB--AAA-AAB--ABAB---AAAAAABABBABBABABBBB-BBABBBAB-BBABBAAABAAAAAB-
9 9.02 p-QBJ17c03 gpm502 34.3
ABABABBAAAAA-BAA-ABA-B--A---AB-B--A--AB--A--B-A-AAAAAABABBABBABAB-BBABBABBBAB-BBABBAAA-AAA-ABB
9 9.02 p-QCG14d01 gpm864b 34.4
BBABABBAAAAA-BAAAABAABAAA--AAB-BAAA-AAB--ABAB-A-AAAAAABABBABBABABBBBABBABBBAB-BBABBAAABAAAA-BB
9 9.02 p-std605062B10 gpm59b 36.1
ABABBBBAA---BBAAAAB-ABAAA--ABB--AAA-AAB--ABAB-A-AAAAA-BA-BABBABAB-BBABAABBBAA-BBABBAAABAAAA-BB
9 9.02 p-std605083H05 gpm78a 37.4
ABA-BBBAAAAABBAAAABA-B------BB--A-A--AB--ABAB-A-AAAA-ABABBAA-ABAB-B-AAA-BBBAA-B-ABAAB--A-AAABB
9 9.03 p-QAF23c04 gpm320c 39.4
AAABBBBBABAABBAAAABAABAAA--ABB-AABA-AAB--ABAB-A-BAAAAABABBABBBBAA-BBA--ABBBAA-BBABBABABABAABBB
9 9.03 p-QBG14h09 gpm459 39.7
AAAB--BBABAABBAAAABAABBAA--ABB--ABA-AAB--ABAB-A-BAAAAABABBABBBBAAABBAAAABBBAA-BBABBABABABAABB-
9 9.03 p-std486083C10 gpm6 42.7
AAAABBBBABAABBAABABAAAABB---BB--ABA-AAA--ABAB-A-BAAAAABABABB-BBAAABBAA-BBBBAA-BBABBABABABBABBB
9 9.03 p-QCJ15g11 gpm673 42.9
-AAAABBBABAABBAABAB-AAA-B--ABB--ABA-AAA--ABAB-A-BA-AAABABABBBBBAA-BBAA-BBBBAA-BBABBABABABBABB-
9 9.03 p-std605092C12 gpm94 43.2
-AAAABBBABA-BBAABABA-A--B---BB-BABA--AA--ABAB-A-BAAAAABABABBBBBAA-BBAA-BBBBAA--BABBABA-ABBABBB
9 9.03 p-QBS6g12 gpm566a 44.2
ABAAABBBABAABBAAAABABBABB--AAB-BABA-AAA--ABBB-A-BAAAAABABABBBBBAAABBAAAAABBAA-BBABBABABABBABBB
9 9.03 p-QCO24g01 gpm722 45.3
-BAAABBBABAABBAAAABAB-ABB--AA--BABA-AAA--ABBB-A-BAAAAABABABBBBBAA-BBAA-BBBBAA-BBABBABABABB--BB
9 9.03 p-std486032E01 gpm33c 45.8
ABAAABBBABAABBAAAABABAABB--AAA-BABA-AAB--ABBB-A-BAAAAABABABBBBBBAABBAA-BBBBAA-BBABBABABABBAABA
9 9.03 p-FDH fdh2 45.8
ABAAABBBABAABBAAAAB-BA-BB---AA-BABA--AB--ABBB-A-BABAAABABABBBBBBAABBAAABBBBAA-BBABBABA-AB-AABB
9 9.03 p-QCN17f11 gpm902 45.9
ABAAA-BBABAABBAAAABAB-ABB--AA--BABA-AAB--ABBB-A-BAAAAABABABBBBBBA-BBAA-BBBBAA-BBABBABABABBA-B-
9 9.03 p-std660012D01 gpm133 46
ABAAABBBABAABBAAAABAB-ABB--AA--BABA-AAB--ABBB-A-BAAAAABABABBB-BBAABBAA-BBBBAA-BBABBABABABBAABB
9 9.03 p-QBN12a01 gpm830b 46
ABAAA-BBABAABBAAAABABAABB--AAA-BA-A-AAB--ABBB-A-BAA-AABABA--B-------AA-BBBBAA-BBABBABABABBAAB-
9 9.03 p-QAG5f02 gpm339b 46
ABAAABBBABAABBAAAABABAABB--AAA-BABA-AAB--ABBB-A-BAAAAABABA-BBBBBAABBAAABBBBAA-BBABBABABABBAABB
9 9.03 p-QCO24a07 gpm721 46.3
-BAAABBBABAABBABAABAB-ABB--AAA--ABA-AAB--ABBB-A-BAAAAABABABBBBB-A-BBAA-BBBBAA-BBABBABABABBA-B-
9 9.03 p-std660015C02 gpm137a 46.7
-BAAABBBABA-BBABAABA---BB---AA-BABA--AB--ABBB-A-BAAAAABABABBBBBAA-BBAA-BBBBAA-BBABBABA-ABBAABB
9 9.03 p-std605014H07 gpm46 46.7
-BAAABBBABAA-BABAABA----B---AA-BABA--AB--A--B-A-BAAAAABABABBBBBAA-B-AA-BBBBAA-B-AB-A-A-ABBAABB
9 9.03 p-QBI25c02 gpm820a 47.3
ABAAABBBABAABBABAABABAABB--AAA-BABA-AAB--ABBB-A-BAAAAABABABBBBBAAABBABABBBBAA-BBABBABABABBABBB
9 9.03 p-QBC6d09 gpm809b 50.7
ABAABBBAAAAABBABAAAABAABB--BAA-AABA-AAB--ABBB-A-AAABAA-ABABBBAAAAAABABABBB------BB-ABABAABAAB-
9 9.03 p-std707016G01 gpm209a 51.1
ABAABBBAAAAABBABAAAABAABB--BAA-BABA-AAB--ABBB-A-AAAAAABABABBBAAAAAABABBBBBBAA-BBABBABABAABABBB
9 9.03 p-std606032B01 gpm68 51.1
ABAABBBAAAAABBABAAAA-A-BB---AA-BA-A--AB--ABBB-A-AAAAAAB-BBBBBAAAA-A-ABBBBBBAA--BAB-----BBBAABA
9 9.03 p-std945012H04 gpm241 51.6
-B-ABBBAAA-ABBABA-A----BB---AA-BABA---B--ABB------AAAAB-BBBB-AAAAAABABABBBBAA-BB-BBAB--AA---BB
9 9.03 p-QCF16f06 gpm858b 51.6
ABAABBBAAAAABBABAAAABAABB--BAA-BABA-A-B--ABBB-A-AAAAAABABBBBBAAAAAABAB-BBBBAA-BBABBABABAABAABA
9 9.04 p-QCO35h04 gpm731 53.4
-BAABBBAAAABBBABAAAABBA-B--BAA-BABA-AAB--ABBB-A-ABAAAABABBBBBAB-AAABAB-BBBAAA-BBABBABABAABAABA
9 9.04 p-QCO8f10 gpm739b 54.1
-BAABBBAAAABBBABAAA-BB--B---AA-BABA--AB--AABB-A-ABAAAAB--ABBBABAAAABAB-BBBAAA-BBABBABA-AABAAB-
9 9.04 p-QCM37d09 IDP809 54.5
ABAABBBAAAABBBABAAA-BB-AB---AA-BABA--AB--AABB-A-ABAAAABAAABBBABAAAABABABBBAAA-BBABBABA-AABAABA
9 9.04 p-std945024C11 gpm246b 54.6
-BAABBBAAAABBBABABAA-B--B---AA-BA-A--AB--AABB-A-ABAAAABA-ABBBABAA-ABAB-BBBAAA--BABBABA-AABAAB-
9 9.04 p-std707010H08 gpm165 54.8
BBAABBAABAABBBABAAAABB-BB----A-BABA--AB--AABB-A-A-AAAABBABBBBAB-AAABABABABAA--BBA-BABA-AABA-B-
9 9.04 p-QCC8e03 gpm604b 55.3
-BAABB-AAAABBBABABAABBBAB--AAA-BABA-AAB--AABB-A-ABAAAABAAABBBABAAAABABABBB-AA-BBABBABABAABAABA
9 9.04 p-QCN18f08 gpm699c 55.7
BBAABBA--ABBBBABABAABBB-B--AAA-BABA-AAB--AABB-A-AB--AABAA-BBBABAAAABAB-BBBAAA-BBABBABABAABAAB-
9 9.04 p-QAE35f07 gpm292a 56
BBAABBAAAAABBBABABAABBB-B--AAA-BABB-ABB--AABB-A-ABAAAABAAABBBABAAAABAB-BBBAAA-BBABBABABAABAAB-
9 9.04 p-QCK7b02 gpm681b 57.5
-B--BBBBABABBAAB-BAABB------AA--ABB--BB--AABB-A-BBAAABBAAABBBBBAAAAB-B-BBBAAA-BBAB-ABA-AABAABB
9 9.04 p-QCG16d05 gpm641c 57.8
BBAABBBBABABBAABABAABBBBB--AAA-BABB-ABB--AABB-A-BBAAAABAAABBBB-AA-BBABBBBBAAA-BBABBABABAABAABB
9 9.04 p-QBH9g01 gpm815b 58
AAAABA--ABAAB-ABAAABBB-AB---AA-BABB--BB--AABB-A-ABAAAABAAABABBAAABBAABABBBAAA-ABABBBBA-ABAA-BA
9 9.04 p-QCJ29a05 gpm674a 58.3
BBAABBBBABABBAABABAABBAAB--AAA-BABB-ABB--AABB-A-BBAAAABAAABBBBBAAABBABABBBAAA-BBABBABABAABA-B-
9 9.04 p-QCF14c04 gpm622a 58.7
BBAABBBBABABBAABABAABBAAB--AAA-BABB-ABB--AABB-A-BBAAA-BAA-B-BBBAAABBAB-BBBAAA-BBA-BABABAABABBB
9 9.04 p-QBH9g01 gpm815c 65.7
BBAABAABABAB-BABABABBB-AB---AA-BABB--BB--BABB-A-BBA-AABBAABBBBBAABBBABBBBBABA-ABABBABA-ABBABBB
9 9.04 p-QBH9g01 gpm815d 66.6
B-B-B--BABABBB-B-BAB-B--B---AB-BABB--B---BABB-B-BBAAA-BB--BBBBBA-BB--BBBBB----ABABBA-A-AB-BBB-
9 9.04 p-QCH39b12 gpm661a 67.4
BBBABAB-BBABBBAB-BBBBBAAB--BAA-BABB-ABB--BABB-A-BBA--ABBBABBBBBAABBBABBBBBAAB-ABABBBBABABB-ABA
9 9.05 p-QCN17d08 gpm901 68.2
BBBABABBBBAB-BABBBABBBAAB--BAA-BABB-ABB--BABB-A-BBABAABBAABBBBBAABBBABABBBAAB-ABABBABABABBBABA
9 9.05 p-QAC16a11 gpm263 69
ABBABABBBBAB-BABBBBB-BAAB--BBA---BB-ABB--BABB-A-BBABAABBBABBBBBAABBBABBBBBAAB-ABABB----ABBBABA
9 9.05 p-QCU1d05 gpm939a 69.2
-BBABABBBBABBBABBBBBBB-AB---AA-BABB--BB--BABB-A-BBABAABBBABBBBBAA-B-ABBBBBAAB-ABABBBBA-ABBBABA
9 9.05 p-std660008B02 gpm135 72.4
-BBABBBBBBABBBABBBBBBBABB--BBA-BA-B-ABB--BABB-A-BBAABBBBBABBBBAAABBA-BBBBBAB--A-ABBBBABABBBABA
9 9.05 p-std618006G06 gpm112 74.8
-BBABBBBBBABBBABBAB-BB-BB---AA-B-BB--BB----BB-A-BBAABBBBAABBBBAAAABAAABBABABB-ABABBABA-BBBBABA
9 9.05 p-QCC1c05 gpm601a 76.4
BBBABBBBBBABBBABBABBBBABB--BAA-BABB-ABB--BABB-A-BBBABBBBBABBBBAAABBAAABBABABB-ABABAABABBBBBABA
9 9.05 p-QBH9f04 gpm473a 78.3
BBBABABBABABBBABBABBBBAAB---AA--ABB-ABA--BABB-A-BBABABBABBBBBBAAABBAA-BBABABB-ABABAABBABBB--AA
9 9.05 p-QAY3d07 gpm418b 78.6
BBBABABBABABBBABBABBBBAAB--BAA-BABB-ABA--BABB-A-BABABBBBBABBBBAAABBAAABBABABB-ABABAABBABBBBAAB
9 9.06 p-std486056C04 gpm1 80.7
ABBABAB-BBABBBABBABABBAAB--AAA-BABB-ABA--AAAB-A-AABABBABBABBBBAAABBBAABBABABB-ABABAABBABBBBAAA
9 9.05 p-umc1094 sod9 83
--BABABBBBABBBABBBBBBBAABBABAABBABBBABBAABABBAAABBABAABBBABBBBBAABBBABBBBBAABAABABBBBABABBBABA
9 9.06 p-QAO2c06 gpm379c 98.8
AABABB-AAAABBAAABBAABABBB--BBA-AABA-ABB--BBAA-B-AAAABBABAABBBBBBBABABABBABBAA-ABBBABBAABBBBAAA
9 9.06 p-QAF12a09 gpm310 99
-ABABBBAAAABBAAABBAABABBB--BBA-AABA-ABB--BBAA-B-AAAABBABAABBBBBBBABABABBABBAA-ABBBABBAABBBB-A-
9 9.06 p-std687003E09 gpm144 100.7
-ABABBBAAAABBAAABBAA-A-BB---BA-ABAA--BB--BBBB-B-AABABBABAABABBBBBAB-B-BBABBAA-ABBB-BB--BBBBAA-
9 9.06 p-QCN25h03 gpm705b 103.9
AABABBBAAAABBABABBAABABBB--BBA-ABAB-BBB--BBBB-B-AABABBBBBABBBBBABABABABBABAAA-ABBBBBBAABBBBAA-
9 9.06 p-QBG14e12 gpm812 103.9
AABABB-AAAABBABABBAABABBB--BBA-ABAB-BBB--BBBB-B-AABABBBBBABB-BBABABABABBABAAA-ABBBBBBAA-B-BAAA
9 9.07 p-QAT3g07 gpm403a 117.2
A-AAABBBBBABBABAABAABABAB--BAA-ABAA-A-A--BAAA-A-ABBABA-BBBBAAABAABBABBBAAABBB-ABABBAAAABBBBAAB
9 9.07 p-QCN24a10 gpm937d 119.9
-BAAABBB-BABBABBABA-BA-BB---AA-ABAB--BA--BBBB-B-ABBABBB-BABAAABAAB-ABBBBABBBB-ABA-BBBA-B-BBAAA
9 9.07 p-QCN24a10 gpm937b 122.4
-BABA-BBB-ABBABBABAA-A-BB---A--ABAB--BA--B-BB-B-ABBABB-BBAB-AABAABB-BB--ABBBB-A-ABABBA-BBBBAA-
9 9.07 p-QBO3f08 gpm552c 123.6
BBAAABB-BBABBABB-BAABA-BB------ABAB--BA--BBBB-B-ABBABBBBBABA-ABAABB-B-BBABBBA-AAABBABA-BBBBBBA
9 9.07 p-QBP6f02 gpm557a 126
ABAAAABBBBABBABBAB-BBAABB--BBA-BBAB-BBB--BBBB-B-ABBABBABBABAAABAAABABABBBBBAB-ABBBBBBAABBBBBB-
9 9.07 p-dupssr29 dupssr29 127
BBBAABBABBABBABA-BAABABBBAABAAAABABB-BBABBBBBABBABBABBBBBBBAAAAAAABABBBBAAAABAABBBBBBAABBBB-A-
9 9.07 p-QCT9c09 gpm753b 133.2
BBABBBBBBBBBBB-BABAABB-BA---AB-BAAB---B--BAB----BB-BABBBAABBBBBAAABBBBABBBBBA-AAABBBBB-BB--BBB
9 9.07 p-std606053D11 gpm83a 133.8
BBBAABBABBBBBABBAAAABBABB--BBA--BAB-BAB--BBBB-B-ABB-BBABB-BAAAAABABABABBBBAA--ABBBBABAABBBABBB
9 9.07 p-QCK1e12 gpm677b 134.6
BBBAABBA---BBABBAAAABB--B--B-A--A-B-BAB--BBBB-B--BBBBBABBABAAAAABA-ABABBBBAAB-ABBBBBBAABBBABB-
9 9.07 p-QBO3f08 gpm552j 142.8
BABAAABA-BBBBABBAAA-BB-BB---AA-BAAB--AA--BBBB-B-BBBBABBBBABABBAABABABABBBBABB-BBBBBABA-BBBABB-
10 10.00 p-QBI27g04 gpm822 -3.5
BAAAAAAAAAABABBABBBAAABAA--BBB-ABAA---------A-A-BBABA-AB-A-A-A--AAABAABBABAAB--AAAAAAA--AAABBB
10 10.00 p-std707016G05 gpm220 -2.8
BAAAAAAAAAABABBABBBAAABAA--BBB-ABAA-BBA--ABBA-A-BBABAAABBAAAABAAAAABAABBABAAB-AAAAAAAABAAAABBB
10 10.01 p-QAP2g05 gpm800b 11.3
AABAABA-BABBAABABBABBB-BA---AB-ABAA--BA--ABBA-B-BBAABBBBAABBABABAAABBBBBABAAB-AAABAAAA-A-AAABB
10 10.02 p-QCO16d10 gpm916c 15.1
--BAA--AB-BAAABABBAB-B-BA---AB-ABAA--BA--AB-A---BAAAB--BA-BBABABAAABBBABABAAB-BAABAA-A-AAABABB
10 10.02 p-QAC10g02 gpm262 15.5
BABAABBABABAAAB-B-ABBBABA--BAB-ABAA-BBA--ABBA-B-BAAABBBBAABBABABAAA-BBABABBAB-BAABAAAAAAAAB-BB
10 10.02 p-QCH14c02 gpm657 16.1
AABAA-BABABAAABABBABBB-BA---BB-ABAA--BA--ABBA-B-BAABABBBAABB-B-BAAABBBABAB-AB--AABAAAA-AAABABB
10 10.02 p-QBN10c03 gpm544b 21.3
AABAABBABBBABABA----BAABA--BAA-BAAA-BBA--AAAA-B-ABABAABA-AA------AABBBABABBAB-BAABAAAAAAAAB-B-
10 10.02 p-QAD25d10 gpm761a 21.3
AABAABBABABABABAB-ABBAABA--BAA-BAAA-B-A--AAAA-B-A---AABABA-BABAAAAABBBABABBAB-BAABAAAAAAAAB-BA
10 10.03 p-QCJ11d11 gpm884 27.2
AABAAB--BBBABABABAAA-B-BB---AB-BA----AA--AABA-B-BBAAAABAABABABAAAAAABAABABBAB--AAA-AAA-AAABAB-
10 10.03 p-QAL2b07 gpm354 29.3
AABAABBBBBBABABBBAAABBABB--AAB-BAAA-BAA--AABB-B-BBAAAAAAABBBABAABAAABAABABBAB-AAAAAAAAAAAABABA
10 10.03 p-QAY1b07 gpm806 30.2
AABBBBBBBBBABBABBAAABBABA--AAB-BAAA-BA--------B-BBAAAABAABBBABABBAAABAABBBBAB-ABAAAABAAAAABABB
10 10.03 p-QAP3c07 gpm391 30.4
AABAABBBBBBABABBBAAABAABB--AAB-BAAB-BAA--ABBB-B-BBAAAABAABBAABAABAAABAABABBAB-AAAAAAAAAAAABABA
10 10.03 p-QAP2e04 gpm388c 30.5
AABB-BBBBBBABBBBBAAABBABA--AAB-BAAA-B-A--ABBB-B-BBA-AABAABBAABABBAAABAABBBBAB-ABAAAABAAAAABABA
10 10.03 p-QCA4h12 gpm577 30.5
AABAABBBBB-ABABBBAAABAABB--AAB-B-AB--AA--ABBB-B-BBAAAABAABBBABAABAAABAABABBAB-AAAAAAAAAAAABABA
10 10.03 p-QCM37d09 gpm257d 30.7
AABBABBBBBBABBBBBAAABB-BA---AB-BAAB--AA--ABBB-B-BBAAAABAABBBABABBAAABAABBBBAB-ABAAAABA-AAABABA
10 10.03 p-QBJ9c11 gpm515a 30.8
AAB--BBBBBBABBBBBA--BBABA--AAB-BAAA-BAA--ABBB-B-BBAA---AABB-ABABBAAABAABBBBAB-ABAAAABAAAAA-ABB
10 10.03 p-std606022F02 gpm53 30.9
AABBBBBBBBBABBBBBAAABBABA--AAB-BAAB-BAA--ABBB-B-BBAAAABAABB-ABABBAAABAABBBBAB-ABAAAABAAAAABABA
10 10.03 p-QAE18h05 gpm278 31
AABBBBBBBBBABBBBBAAABBABA--AAB-BAAB-BAA--ABBB-B-BBAAAABAABBBABABBAAABAABBBBAB-ABAAAABAAAAABABB
10 10.03 p-QCN25a06 gpm905a 31
AABA-BBBBBBABBBBBAAA-A--B---AB-BAAB--AA--AB-B----BAAAABAABBBABA-BAA-BAABBBBAB-AAAAAA-A-AAABABA
10 10.03 p-QAE9g03 gpm777 31.5
AABB-BBBBBBABBBBBBAA-B-BA---AB-BAAA--AA--ABBB-B-BBAAAABAABBBABABBABABAABBABBB-ABAAAABA-AAABAB-
10 10.03 p-QBI25c02 gpm820c 31.7
AABBBBBBBBBABBBBBBAABBABA--AAB-BAAA-BAA--ABBB-B-BBAAAABAABBBABABBABABAABBABB--ABAAAABAAAAABABB
10 10.03 p-std486089H02 gpm30a 31.9
AABBBBBBBBBABBBBBBAABBABA--AAB-BAAB-BAA--A--B-B-BBAAAABAABB-ABABBABABAABBBBBB-ABAAAABAAAAABABB
10 10.03 p-QCO7f12 gpm737 31.9
AABB-BB-BBBABBBBBBAABB-BA---AB-BAAB--AA--ABBB-B-BBAAAABAABBBABABBABABAABBBBBB-ABAAAABA-AAABAB-
10 10.03 p-QAI1a06 gpm344b 32.1
AABBBBBBBBBABBBBBBAABB-BA---AB-BAAB--AA---BBB-B-BBAAAABAAABBABABBABABAABBABBB-AAAAAABA-AAABABA
10 10.03 p-std605039G12 gpm50a 33.4
AABBABBBBBBABABBBBAABAABB--AAA-BAAB-BAA--ABBB-B-BBAAAABAAAB-ABAABABABAABBABBB-AAAAAABAAAAAB-B-
10 10.03 p-QBN17b12 gpm832 34
AAABABBBBBBABABBBBAABAABB--AAA-BAAB-BAA--ABBB-B-BBAAAABAA-BAABAABABABAABBBBBB-AAAAAABAAAAAA-BB
10 10.03 p-QAF2e06 gpm324 34.1
AAABABBBBBBABABBBBAABAABB--AAA-BAAB-BAA--ABBB-B-BBAAAABAAAB-ABAABABABAABBBBBB-AAAAAABAAAAAA-B-
10 10.03 p-QAN3g09 gpm376 34.1
AAABABBBBBBABABBBBAABAABB--AAA-BAAB-BAA--ABBB-B-BBAAAABAAAB-ABAABABABAABBBBBB-AAAAAABAAAAAA-B-
10 10.03 p-std660031C08 gpm13 35.8
ABAAABBBBBBABABBBBAABAABB--AAA-BAAB-BAA--ABBB-B-BBAAAABAAABBAAAABABABAABBBBBB-AAAABBBAAAAAAABB
10 10.03 p-QCB11g05 gpm840a 35.8
ABAAABBBBBBABABBBBAABAABB--AAA-BAAB-BAA--ABBB-B-BBAAAABAAAB-AAAABABABAABBBBBB-AAAABBBAAAAAA-BB
10 10.04 p-QCC8e06 gpm605 36.1
ABAAABBBBBBABABBBBAABAABB--AAA-BAAB-BAA--ABBB-B-BBAAAABAAABAAAAABABABAABBBBBB-AAAABBBAAAAAA-BB
10 10.04 p-QBH24e11 gpm468b 36.8
ABAAABBBBBB-BABBBBAA-A--B---BA-BAAB--AA--ABBB-B-BBAAAABAAABAAB-A-AB-B-ABBBBBB--AAABBBA-AAAAABB
10 10.04 p-QBJ4c03 gpm512 37.6
ABABBBBBBBB-BA-BBB--BAABB--ABA-BAAB-BB---ABBB-B-BBAAAAB-AABAABAABABABB-BBBBBB-AAAABBBAAAAA--AB
10 10.04 p-std486067C08 gpm28a 38
ABAAABBBBABABAABBBAABAABB--ABA-BAAB-BAA--ABBB-B-BBAAAABAAABAABAABABABBABBBBBB-AAAABBBAAAAAAAAB
10 10.04 p-QCG7e03 gpm656 38
ABAAABBBBABABAABBBAABAABB--ABA-BAAB-BAA--ABBB-B-BBAAAABAAABAABAABABABAABBBBBB-AAAABBBAAAAAAAAA
10 10.04 p-QAW4g09 gpm805b 38.1
ABAAABBBBABABAABBBAABAABB--ABA-BAAB-BAA--ABBB-B-BBABAABAAABAABAABABABABBBBBBB-AAAABBBAAAAAAAAB
10 10.04 p-QCS15e05 gpm926j 38.2
ABBAABBBBABABAABBBAABA-BB---BA-BAAB--AA--ABBB---BBAAAABAAABAABAABABABABBBB-B--AAABBBBA-AAAAAA-
10 10.04 p-std687053H10 gpm175 38.3
ABAAABBBBABABAABBBAA-A-BB---BA-BAAB--AA--ABBB-B-BBAAAABAAABAABAABAB-B-BBBBBBB-AAAABBBA-AAAAAA-
10 10.04 p-QCN35e05 gpm714b 40.4
ABAAABBBBABABAABBBAAAA-BB---BA-BAAB--AA--AB-B-B-ABAAAA-A-ABA-BA-B-B-BBBBBBBBB-AAAAB-AA-AAABAAB
10 10.04 p-std606030F03 gpm67a 41.3
ABAABABBBABABAABBBAABAA-B--ABA-BAAB-BAA--ABBB-B-ABAAAABAAABAABAABABABABBBBBB--AAAABAAAAAAAA-B-
10 10.04 p-QCO25h07 gpm919d 41.7
ABAAABBBAABABAAABBA-AB-AA---BA-AAAB--BA-------B-ABAAAABAAABAABAAB-BABBBBBBBBB-A-ABBBBA-A-AAAAA
10 10.04 p-std606052B07 gpm81a 41.8
ABAABABBBABABAABBBAABAAAB--ABA-BAAB-BAA--ABBB-B-ABAAAABAAABAABAABABABABBBBBBB-AAAABAAAAAAABABA
10 10.04 p-std947067F07 gpm253b 42.2
ABAABABBBABABAABBBAABAABB--ABA-BAAB-BAA--ABBB-B-ABAAAAAAAABAABAABABABABBBBABB-AABABAAAAAAA-BBB
10 10.04 p-QAF23c04 gpm320b 42.3
ABAAABBBBABABAABBBAABAABB--ABA-B-BA-ABB--BAAA-A-ABAAAABABBBBABAABABABABBBBBBB-AAAABABAAAAABABA
10 10.04 p-QBG19a05 gpm460b 46.1
ABA-BABBAABA-AABBAAABBBBB--AB--BAAA-BAA--ABBA-B-ABAAAAAAAABAABAABABABABBBBAB--ABBABAA--ABABBBA
10 10.05 p-QAW2d11 gpm411b 47
ABAABABBAABABAABBAAABBB-B--ABA-BAAB-BAB--ABBA-B-ABAAAABAAABAABAABABABBBBBBABB-ABBABAAABABA-AB-
10 10.05 p-QCN13e08 gpm696 47.7
AAAABABBAABABAABBAAABBB-B--ABA-BAA--BAB--ABBA-B-ABAAAA-AAABAABAABABABBBBBBABB-ABBAAAAABABAB-BB
10 10.05 p-QAE14h09 gpm763 49.1
ABAABABBAAAABAABBAAABBB-A--ABA-BAAA--AB--ABBA-B-ABAAAAAAAAB-ABAABABAB-BBBBABA-ABBABAABAABAB-BB
10 10.05 p-QAY1g04 gpm413a 49.5
ABAABAAAAABABAABBBABBABBB--BBB-BAAA-BAA---BBA-B-ABAAAAABAABAABAABAAAAABBBBABB-AABABAAABABAAABB
10 10.05 p-std1020070G10 gpm256 50.1
ABAAB-BBAAAABBAB-AAABBB-A--ABA-BBAB-BAA--ABBA-B-AB-AAAAAA-BBABAABABABBBBBBABA-ABBABAABAABAB-BB
10 10.05 p-QBJ17d02 gpm503 50.6
ABAAB-BBAAAABBABBAAABBB-A--ABA-BBAA-BAA--ABBA-B-ABAAAAAAAAB-ABAABABAB-BBBBABA-ABBABAABAABABABB
10 10.05 p-std614031B09 gpm115 51.2
--AABABBAAAABB-BBAAABBB-A--ABA-BBA---AA--ABBA-B-------------------BABBBBBBABA-ABBABAABAABABABB
10 10.05 p-std486073H12 gpm31b 52.2
ABAABBBBABAAABBBBAAABB-BB---BA-BBAA--AB--ABBA-B-ABAAAAAAAABAAAAABABABABBBBABA-ABBABAAB-ABABABB
10 10.05 p-QBI22a10 gpm485 52.9
ABAAB-BBABAAABBBBAAABBA-B--ABA-BBAA-BAB--ABBA-B-ABAAAAAAAABAAAAABABABABBBBABA-ABBABAABAABAB-B-
10 10.03 p-bnlg640 bnlg640 53
ABAAABBBBBBABABBBBAABAABBAAAAAABAABABAABBABBBABBBBAAAABAAABBAAAABABABAABBBBBBBAAAABBBAAAAAAAB-
10 10.05 p-std687009H09 gpm139e 54.1
AABBABB-BABBBABBAAABBB-AB---BB-BAAA--BB--ABAA-B--B-B-BBBAABBB--BBAAABABBBB-BB-BBBAB-AB-BBABAAB
10 10.05 p-QBK6f11 gpm522b 55.9
ABABBABBABAAABBBBAABBBAAB--ABA-BBAA-BBB--ABBA-B-ABAAAAAAAABAAAAABABABABBBBABA-ABBABAABAABABAB-
10 10.05 p-QAE25h04 gpm288 62.9
ABABAA-ABAAAABBBAAABBBBAB--ABA-BBBA------AA-A---ABAAAAAAAABAAAAAAABA-AABBAA-A-ABAAAABBAABABAAA
10 10.06 p-QCG36h11 gpm651a 63.2
ABABA-BABAAAABBBAAABBBB-B--ABA-BBA--ABB--AABA-B-ABAAAAAAAABAAAAAAABABAABBAABA-ABAAAABBAABABAAB
10 10.06 p-QCA22c12 gpm575b 70.1
BBBBABBBBBBAABBBAAA-ABBAB--BAA-BBAB-BBA--ABAA-B-ABAAAAAAA-BBBAAAAABBAAABBAABA-ABBAAABBAAAA--BA
10 10.06 p-QCN28a03 gpm708e 73.4
ABAAAAA-BAB-ABABAAA-B--AB---AA-BBAA--BA--ABAB-B--BBBBAAAA-BABABAAAA---BABAAAB-ABBAABBB-AA-AAAA
10 10.06 p-QAK5h02 gpm794 74
ABBAAAAABABAABBBAAAAABAAB--BAA-B-AA-BBA--ABBA-B-ABAAAAAAABBBBAAAAAAAAAABBAAAB-ABBAABBBAAAAAAAA
10 10.06 p-QCM4f05 gpm900 77.8
ABAAABBBBBBAABBBAAAAABAAB--BAA-BBAA-ABA--ABAA-B-BBAAAAAAABBBBAAAAAAAAAABBAAAB-ABBAABBBAAAABBBB
10 10.06 p-QCN28a03 gpm708d 78.8
BBAAA-AAB-BAABABAAAAB--AA---AA-BB-B--BB--BBA--B-AAAAAAAAAAAA-AAAAAAABBA-AAAAA-AAAAABBB-AAAABBB
10 10.07 p-QAE14b12 gpm273d 83.1
AABAA-BBBBBAABABAAABBB-AA--BAA-BAAA-BBB---BAA-B-BBA-A-AAABBABAAAAAAABAABBABAA-AABAAABBAAABAAAA
10 10.07 p-QAE12f04 gpm762b 83.1
AABAAABBBBBAABABAAABBBBAA--BAA-BAAA-BBB---BAA-B-BBAAABAAABBABAAAAAAABAABBABAA-AABAAABBAAABAAAA
10 10.07 p-QAE8g03 gpm776b 83.1
AABAAABBBBBAABABAAABBB-AA--BAA-BAAA-BBB---BAA-B-BBAAAB-AABBABAAAAAAABAABBABAA-AABAAABBAAABAAAA
10 10.07 p-QCO38g10 gpm920 83.2
-ABAA-BBBBBAABABAAA-BB-AA---AA-B-AA--BB--BBAA-B-BBAAABAAABBABAAAAAAABAABBABAA-AABAAABB-AABAA--
10 10.07 p-QAS3d03 gpm401c 85.8
AABAABBBBABAABABAAABBABAA--BAA-BAAA-BBB--BBAA-B-BBAAABAAAABAAAAAAAAABAABBABAA-AABBAABBAAABAABB
10 10.07 p-QCL4f12 gpm691a 87
-ABAABBBBABAABABAAABBABAA--BAA-BAAA-ABB--BBAA-B-BBAAABAAAAAAAAAAAAAABAABBABAA-AABBAABBAAABAABB
10 10.07 p-std606023A04 gpm54a 89.4
AABABBBBBABBBAABAAABBAAAA--AAA-BAAA-ABB--BBAA-B-BBAAABBAA-AAAAAAAAAABAABBABA--AABB-ABBAAA-A-BB
10 10.07 p-QBI2g05 gpm493c 93.9
ABBBABBBBABBBBBB----B-B----AAB-AAAA-ABB--BBAA-B-B-AABB--AAABBAAAAAA-BAABBABAA-AABB-ABBAAAAAABB
10 10.07 p-std614065E07 gpm156d 95.1
AABBABBBBABBBABBAAA-BA-AA---AB-BAAA--BB--ABAA-B-BAAABBBBBAABBABAAAAAB-ABBABA--AAB-AABB-BAAAAAB
10 10.07 p-QCC13a07 gpm846a 104.2
-BBBAABBABBABABAAAABBB------A--AAA---AB--ABAA-B-BABBBABBBABBBABAABBAB-ABAABAB-AAABAAAB-BAAAAAB
10 10.07 p-QAU2f03 gpm803c 104.6
-BBBAABBABBABABAAAABBBBAA--BAB-AAA--AAB--ABAA-B-BABABABBBABBBABAABBABBABAABAB-BAABAAABABAAAAA-
10 10.07 p-std486018A05 gpm23b 115.3
BBABBABB-BAAAA-AAAA--B-AB---AB-AAAB--AB--A-BA-A-BBBBBAABABB-AB-BA-B-BBB-AA-AB-AAABBAAA-AAAAABB